BRUKER - Sonim

sonimtech.com

BRUKER - Sonim

BRUKER

VEILEDNING

SONIM

XP5300 FORCE 3G

Norsk


Copyright © 2011 Sonim Technologies, Inc.

SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim

Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan

være varemerker eller registrerte varemerker for de

respektive eierne som de er tilknyttet.

Deponering av gammelt elektronisk og elektrisk utstyr

Deponering av batteri

Symbolet med den utkryssede

søppelkassen betyr at innenfor landene

i den europeiske unionen, kan ikke dette

produktet, og forbedringer som er market

med dette symbolet, deponeres som

usortert avfall men må tas med til egne

innsamlingssteder ved slutten av levetiden

deres.

Sjekk lokale regler for deponering av

batterier. Batteriet bør aldri plasseres

i husholdningsavfall. Bruk en fasilitet

for deponering av batteri hvis dette er

tilgjengelig.

2


Innhold

Generell informasjon————————7

Telefonmodeller som omfattes

Nettverkstjenester

Sonim støtteinformasjon

Effektiv bruk av veiledningen

Alternativer som ofte brukes i menyelementer

Dine sikkerhetsveiledninger————————9

Batteriets ytelse

Bytte ut batteriet

Unngå kortslutning

Unngå høye temperaturer

Deponering av batteri

Personlige medisinske enheter

Sikkerhet for barn

Nødanrop

SAR-informasjon

Komme i gang————————14

Komme i gang

Bruk av batteriet

Sette inn batteriet

Fjerne batteriet

Lade batteriet

Sett batterivarsel

SIM-kortet ditt

Sette inn SIM-kortet

Fjerne SIM-kortet

Kamera

Slå på telefonen

Hjem-skjerm

Operasjoner i Hjem-skjermen

Grunnleggende innstillinger

Tastaturfunksjoner

XP5300 Force 3G-telefonen din————————26

XP5300 Force 3G-telefonen din

Hovedmeny

Ikoner i hovedmenyen

Indikatorer på Hjem-skjermen

Tasteoperasjoner uten SIM-kortet

Samtaler————————30

Samtaler

Ring opp et nummer

Ringe et internasjonalt nummer

Ringe et nummer fra kontakter

Ring opp et nummer via Anropslisten

Behandle anropsliste

Anropsmåler

Samtaleinnstillinger

Autosvar

Svar med hvilken som helst tast

Samtale venter

Egen ID

Videresending

Oproepen blokkeren

Fast nummeroppringing

Avanserte innstillinger

Motta et anrop

Ta opp en samtale

Telefoninnstillinger————————34

Innstillinger

Telefoninnstillinger

Nettverksinnstillinger

A-GPS

Sikkerhetsinnstillinger

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Behandle filene dine

Behandle filene dine————————39

Behandle kontakter

Legge til en ny kontakt

Se kontaktinformasjon

Sende en melding fra kontakter

Ringe et nummer fra kontakter

3


Innhold

Behandle kontakter————————41

Endre kontaktinformasjon

Slett kontakt

Kopier numre mellom telefon og SIM

Flytt numre mellom telefon og SIM

Sende kontakt

Send kontakt med e-post

Velge flere kontakter

Ringegrupper

Telefonbokinnstillinger

Søke kontakter

Meldinger

Skriv meldinger

Meldinger————————46

MMS-meldinger

Behandle meldingene dine

Innboks

Utkast

Utboks

Sendte meldinger

E-postmeldinger

Konfigurere e-postkontoer

Kringkastmeldinger

Maler

Meldingsinnstillinger

SMS-innstillinger

MMS-innstillinger

Talebeskjed

Tekstinntasting-modus

Profiler————————54

Lydinnstilinger

Verktøy————————56

Verktøy

Kalender

Alarm

Kalkulator

Enhetsomdanner

Verdensklokke

Lydopptaker

Lydavspilling

Tekstleser

Typisk stoppeklokke

SIM-kortmeny

Bruksområder————————59

Java

Profilinnstillingene for Nettverk

GPSData

Java Application Manager (JAM)

Opera Mini

Installere Java-programmer fra WAP

Installere Java-programmer fra et SD-kort

City Cruiser

WAP-nettleser————————60

WAP-nettleser

Tilkobling————————61

Tilkobling

Bluetooth

Sende data via Bluetooth

Motta data via Bluetooth

Datakonto

USB-funksjon

Kamera————————64

Kamera

Kameravalg

Musikk————————66

Musikk

Mediaspiller

FM-radio

Faste snarveier————————68

Faste snarveier

4


Micro SD-kort————————69

Micro SD (secure digital)-kort

Sette Micro SD-kortet i telefonen

PC-verktøy————————70

PC-verktøy

Installasjon av PC-verktøy

Å bruk PC-verktøy med XP5300 Force 3G-telefon

Lisensavtale for sluttbruker————————71

Ubetinget 3 års garanti

Vår garanti

Hva vi vil gjøre

Ta vare på telefonen

Betingelser

Samsvarserklæring————————75

Samsvarserklæring

Indeks————————76

5


OMFATTENDE

3-ÅRS GARANTI

• Sørg for å registrere deg innen 30 dager fra kjøpsdatoen for å aktivere og dra nytte av denne

omfattende produktgarantien.

• Se www.sonimtech.com/support for ytterligere detaljer.

6


Generell informasjon

Gratulerer med kjøpet av en Sonim XP5300 Force 3G

mobiltelefon. Denne telefonen er et GSM/GPRS/EDGE/

UMTS -aktivert telefon med firebåndsmuligheter, og har

et intuitivt, funksjonsrikt brukergrensesnitt som lar deg

gjøre det beste ut av funksjonene som tilbys.

Telefonmodeller som omfattes

Denne bruksanvisningen gjelder for to Sonim XP5300

Force 3G telefonmodeller: XP5300-E-R1 og XP5300-

A-R1. Disse to modellene inneholder et identisk omfang

av funksjoner og bruker samme sett radiofrekvenser:

850 GSM, GSM 900, 1800 DCS og PCS 1900 MHz bånd.

De skiller seg bare innen optimalisering av sine antenner:

Sonim XP5300-E-R1 (optimalisert for GSM 900 og

DCS 1800 MHz båndene)

Sonim XP5300-A-R1 (optimalisert for GSM 850 og

PCS 1900 MHz båndene)

UMTS-bånd støttet av XP5300-E-R1 er 2100, 1700, and

900.

UMTS-bånd støttet av XP5300-A-R1 er 2100, 1700, and

850.

Disse to variantene har et identisk omfang av funksjoner

og støtter kun forskjellige radiofrekvenser. I denne

brukerveiledningen henvises begge variantene til som

XP5300 Force 3G.

Denne brukerveiledningen omfatter både europeiske

og amerikanske telefonmodeller. Modellnavnet kan

leses på telefonetiketten under batteriet: XP5300-E-R1

for den europeiske modellen, og XP5300-A-R1 for den

amerikanske modellen.

Nettverkstjenester

Disse er ekstratjenester som du kan benytte deg av

gjennom nettverkstjenesteleverandøren din. For å få

det beste ut av disse tjenestene, må du abonnere på

dem gjennom tjenesteleverandøren din og hente inn

instruksjoner om bruk fra tjenesteleverandøren.

Sonim støtteinformasjon

For ytterligere produkt- og støtteinformasjon, besøk

www.sonimtech.com.

Effektiv bruk av veiledningen

Gjør deg selv kjent med terminologien og symbolene

som brukes i veiledningen for å hjelpe deg med å bruke

telefonen din på en effektiv måte.

HJEMME-

SKJERMEN

Dette er siden som vises når

telefonen er i hvilestilling.

TRYKK PÅ Betyr å trykke og frigjøre en tast

umiddelbart. For eksempel, Trykk

2 betyr at du trykker tasten på

tastaturet som er merket med tallet 2

og bokstavene ”ABC”.

VELG Betyr at du enten trykker på Venstre

eller Høyre valgtast for å bruke

kommandoen som er indikert

på bunnen av skjermen. Midtre

navigasjonstast kan også brukes for

å velge alternativer. For eksempel,

hvis denne veiledningen sier Velg

Meny > Meldinger > Skriv melding,

må du trykke på Venstre valgtast

for å velge Meny, bla til Meldinger

og trykke på Venstre valgtast, bla til

Skrive melding og trykke på Venstre

valgtast. For å gå tilbake til forrige

skjermbilde, trykk på Høyre valgtast.

7


Generell informasjon

TRYKK OG HOLD Betyr at du trykker og

holder inne en tast i

2-3 sekunder før du frigjør

tasten. Denne handlingen

brukes vanligvis når du

skal slå på/av telefonen

eller når du bruker

hurtigtaster for å få tilgang

til spesifikke funksjoner.

For eksempel: trykk

og hold 1 for tilgang til

telefonsvar.

MENYALTERNATIVER Trykk Valg for å vise

menyalternativer på

skjermen. Valgtastene

brukes for å utføre det

markerte alternativet.

VELG MENY Betyr at du trykker

på Venstre valgtast

for å velge Menyalternativet

eller trykker

på Menytasten (senter) for

samme resultat.

ET MENYELEMENT

ETTERFØLGES AV TRE

PRIKKER (…)

Dette betyr at flere

alternativer er tilgjengelige

men kun ett er nevnt

i veiledningen.

Betyr et Notat.

Alternativer som ofte brukes i menyelementer

Følgende er vanlige handlinger som brukes på tvers av

ulike menyelementer:

TILBAKE Viser forrige skjermbilde.

Bruk Høyre valgtast

for å utføre denne

funksjonen.

TØM Sletter data tegn etter

tegn. Bruk Høyre valgtast

for å utføre denne

funksjonen.

OK Bekrefter en handling.

Bruk Venstre valgtast eller

Meny-tasten for å utføre

denne funksjonen.

SLETT-TAST Bruk denne tasten for

å slette når du redigerer

en melding, eller slette

et valgt element i en liste.

TILBAKE-TAST Bruk denne tasten for å

vise forrige skjermbilde.

8


Dine sikkerhetsveiledninger

Du må lese og forstå følgende sikkerhetsveiledninger før du bruker telefonen. Disse veiledningene inneholder

informasjon som lar deg bruke telefonen din trygt og overholder eventuelle rettslige krav om bruk av mobiltelefoner.

Ikke bruk telefonen ved et påfyllingspunkt for drivstoff. Observer begrensninger når du bruker

radioutstyr ved drivstofflager, kjemiske fabrikker eller hvor en sprengningsoperasjon pågår.

Elektrisk forstyrrelse kan forhindre bruken av telefonen din. Observer begrensninger på sykehus og

nært medisinsk utstyr.

Slå av mobiltelefonen din når du er ombord i et fly. Trådløse telefoner kan forårsake forstyrrelse eller

fare for et fly. Ombord i et fly, kan telefonen brukes i flymodus.

Ikke utsett batteriet for høye temperaturer (over 60 °C).

Følg veisikkerhetslover. Ikke hold/bruk en telefon mens du kjører; finn først en trygg plass hvor du

kan stoppe. Ikke snakk inn i en håndsfri mikrofon mens du kjører.

Unngå å bruke telefonen i nærheten av personlige medisinske enheter,

som pacemakere og høreapparat.

Bruk kun Sonim XP5300 Force 3G-godkjent ladeutstyr for å lade opp telefonen din og unngå skade

på telefonen.

Symbolet med den utkryssede søppelkassen betyr at innenfor landene i den europeiske unionen,

kan ikke dette produktet, og forbedringer som er market med dette symbolet, deponeres som

usortert avfall men må tas med til egne innsamlingssteder ved slutten av levetiden deres.

9


Dine sikkerhetsveiledninger

Sørg for at kun kvalifisert personell installerer eller reparerer telefonen din.

Sonim XP5300 Force 3G er vanntett, og kan senkes ned i vann opptil 2 m fot dypt i opptil

30 minutter.

• Sørg for å lukke gummi dekselet ordentlig på kontaktdekslet og lydkontakten, for å unngå

forekomster av vanndråper på disse kontaktene, når telefonen er nedsenket i vann.

• Vanndråper kan dannes under skjermdekslet dersom telefonen senkes ned i vann som er

særdeles kaldt. Dette betyr ikke at telefonen har vært utsatt for vannlekkasje. Vanndråpene

forsvinner ved romtemperatur.

Sonim XP5300 Force 3G er støvsikker, robust og støtmotstandig. Men den er ikke støvsikker eller

uknuselig hvis den utsettes for overdrevent støt. For best resultat og lang produktlevetid, bør du

beskytte XP5300 Force 3G fra saltvann, støv og sterke støt.

Ta sikkerhetskopier av viktig informasjon som er lagret i telefonen eller oppretthold en skriftlig

fortegnelse.

10


Dine sikkerhetsveiledninger

Batteriets ytelse

Et oppladbart batteri leverer strøm til enheten din. Bruk

kun batteriet for det formålet som det er ment for. Aldri

bruk en lader eller et batteri som er skadet. Hvis batteriet

er fullstendig utladet, kan det ta et par minutter før

ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan gjøre

noen anrop. Fullstendig prestasjon for et nytt batteri

kan kun oppnås etter tre eller fire fullstendig ladnings-

og utladningssykluser. Batteriet kan lades og utlades

hundrevis av ganger men vil til slutt brukes opp. Koble

fra laderen fra stikkontakten og enheten når den ikke er

i bruk. Ikke la et fullstendig oppladet batteri stå koblet til

en lader, ettersom overoppladning kan forkorte levetiden

til batteriet. Hvis det forblir ubrukt vil et fullstendig

oppladet batteri miste ladningen over tid.

Bytte ut batteriet

Når tale og standbytidene er betraktelig kortere enn

normalt, må du bytte ut batteriet med et originalt

Sonimbatteri. Hvis et erstatningsbatteri brukes for første

gang eller hvis batteriet ikke har vært i bruk for en lengre

periode, kan det være nødvendig å koble til laderen

og deretter koble fra og koble den til igjen for å starte

ladningen av batteriet.

Unngå kortslutning

Ikke kortslutt batteriet. En utilsiktet kortslutning kan

oppstå når en metallgjenstand som en mynt, klips eller

pen kommer i direkte kontakt med de positive (+) og

negative (-) terminalene på batteriet. (Disse ser ut som

metallstriper på batteriet.) Dette kan, for eksempel, skje

når du bærer et reservebatteri i lommen eller håndvesken

din. En kortslutning av terminalene kan skade batteriet

eller tilkoblingsgjenstanden.

Unngå høye temperaturer

Hvis du lar batteriet ligge i varme eller kalde steder,

som i en lukket bil om sommeren eller i vinterforhold, vil

dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Du

må alltid prøve å holde batteriet mellom 15 °C og 25 °C

(59 °F og 77 °F). En enhet med et varmt eller kaldt batteri

fungerer muligens ikke, selv om batteriet er fullstendig

ladet opp. Batteriprestasjonen er spesielt begrenset

i temperaturer som er langt under frysepunktet.

Deponering av batteri

Ikke deponer batterier i en brann ettersom de kan

eksplodere. Batterier kan også eksplodere hvis de

skades. Deponer batterier i henhold til lokale reguleringer

og resirkuler hvor det er mulig. Ikke deponer som

husholdningsavfall. Ikke demonter, åpne eller rive opp

celler eller batterier. Hvis du opplever en batterilekkasje,

ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene.

Hvis en lekkasje eller fare oppstår, oppsøk medisinsk

hjelp umiddelbart.

Personlige medisinske enheter

Mobiltelefoner kan påvirke operasjonen av hjertepacemakere

og annet implantatutstyr. Unngå å plassere

mobiltelefonen over pacemakeren, for eksempel,

i brystlommen din. Når du bruker mobiltelefonen,

plasser den ved øret på motsatt side av pacemakeren.

Hvis en minsteavstand på 15 cm (6 tommer) holdes

mellom mobiltelefonen og pacemakeren, er risikoen

for forstyrrelse begrenset. Hvis du har noen grunn til

å mistenke at en forstyrrelse finner sted, må du slå av

mobiltelefonen med en gang. Kontakt kardiologen din for

mer informasjon. For andre medisinske enheter, kontakt

legen din og produsenten av enheten for råd. Overhold

11


Dine sikkerhetsveiledninger

instruksjoner om å slå av enheten eller deaktivere RFoverføringsfunksjonen

når dette er nødvendig, spesielt

når dette står oppførtpå sykehus og ombord i fly. Utstyr

som brukes på disse stedene kan være følsomme for

radiobølger fra enheten og kan ha en negativ effekt

på operasjonen til dette utstyret. Du må på observere

begrensninger på bensinstasjoner eller andre områder

med brannfarlige stoffer eller når du er nær elektroeksplosive

enheter.

Sikkerhet for barn

Ikke la barn leke med mobiltelefon eller tilbehøret til

den. Hold den utenfor barns rekkevidde. De kan skade

seg selv eller andre, eller kan forårsake utilsiktet skade

på mobiltelefonen eller tilbehøret. Mobiltelefonen og

tilbehøret kan inneholde små deler, som kan komme av

og utgjøre en kvelningsfare.

Nødanrop

Mobiltelefoner bruker radiosignaler, som ikke kan

garantere forbindelse i alle forhold. Derfor bør du aldri

stole helt på enhver mobiltelefon for særdeles viktig

kommunikasjon (for eksempel, medisinske nødstilfeller).

Nødanrop er muligens ikke mulig i alle området, på alle

mobilnettverk, eller når enkelte nettverkstjenester og/eller

mobiltelefonfunksjoner er i bruk. Sjekk med din lokale

tjenesteleverandør.

SAR-informasjon

XP5300 Force 3G er sertifisert i henhold til

myndighetenes krav for eksponering for radiobølger.

Ved kommunikasjon over det trådløse nettverket, avgir

mobiltelefonen lave nivåer av radio energi via radiofrekvens

bølger. Specific Absorption Rate, eller SAR, er mengden

av RF-energi som absorberes av kroppen mens telefonen

brukes, og er uttrykt i watt/kilogram (W/kg).

Myndigheter fra hele verden har tatt i bruk omfattende

internasjonale sikkerhetsveiledninger, utviklet av

vitenskaplige organisasjoner, for eksempel, ICNIRP

(International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection) og IEEE (The Institute of Electrical and

Electronics Engineers Inc.), gjennom periodisk og grundig

evaluering av vitenskapelige studier. Disse veiledningene

fastsetter tillatte eksponeringsnivåer av radiobølger for

mennesker.

Tester for SAR utføres ved bruk av standardiserte

metoder med telefonen som overfører ved sitt høyeste

sertifiserte strømnivå i alle brukte frekvensbånd.

SAR-datainformasjon for innbyggere i land som

har tatt i bruk SAR-grensen som anbefales av

International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection (ICNIRP). For eksempel, den europeiske

unionen, Japan, Brasil og New Zealand.

Grensen som anbefales av ICNIRP er 2 W/kg gjennomsnittlig

over ti (10) gram vev.

Den høyeste SAR-verdien for telefonen Sonim XP5300-

E-R1 ved testing av Sonim før bruk:

• Ved øret er den 0.791 v/kg (10 g).

• Når den bæres på kroppen er den 1.59, forutsatt at

telefonen brukes med et ikke-metallisk tilbehør med

hodetelefonen som er minst 1,5 cm fra kroppen,

eller med originalt Sonim-tilbehør som er ment for

denne telefonen, og bæres på kroppen.

12


Dine sikkerhetsveiledninger

SAR-datainformasjon for innbyggere i USA og

Canada.

IUSA og Canada er SAR-grensen for mobiltelefoner

som brukes av offentligheten 1.6 watt/kilogram

gjennomsnittlig over ett gram vev. Standarden bruker

med en sikkerhetsmarg for å gi ytterligere beskyttelse

for offentligheten og forklare årsaken for eventuelle

variasjoner i målinger.

Før en telefonmodell er tilgjengelig for salg til

offentligheten i USA, må den testes og sertifiseres

av Federal Communications Commission (FCC), og

bevise at den ikke overstiger grensen som er satt av

myndighetskravene for trygg eksponering. Testene

utføres i posisjoner og steder (dvs. ved øret og båret på

kroppen) som kreves av FCC for hver modell.

Den høyeste SAR-verdien for XP5300-A-R1-telefonen

under testing av Sonim for bruk:

• Ved øret er den 1.56 v/kg (1 g).

• Når bæres på kroppen er den 0.967 v/kg (1 g).

Når den bæres på kroppen møter denne telefonen FCC

RFs krav til radiostråling, forutsatt at den brukes med

ikke-metallisk tilbehør med hodetelefonen som er minst

1,5 cm fra kroppen, eller med originalt Sonim-tilbehør

som er ment for denne telefonen, og bæres på kroppen.

Bruk av annet tilbehør kan ikke sikre overholdelse med

FCC RFs krav til radiostråling.

13


Komme i gang

Komme i gang

Dette avsnittet gir informasjon om hvordan du skal bruke

din Sonim XP5300 Force 3G telefon.

I esken til Sonim XP5300 Force 3G-telefonen finner man

følgende:

• CD med bruksanvisning

• Brosjyre vedrørende Sonims 3 års garanti

• Veiledning for hurtigstart

• Registrering Card

• Velkommen Letter

• Skrutrekker

• USB-kabel

• Lader

Bruk av batteriet

• Bruk kun en Sonim XP5300 Force 3G-sertifisert batterilader

som er designet for denne telefonmodellen.

• Bruk av andre batterier kan annullere vilkårene

i garantien for telefonen din og kan forårsake skade.

• Det anbefales å beskytte batteriet fra ekstreme

temperaturforhold og fuktighet.

• Oppbevar batteriet utenfor barns rekkevidde.

Sette inn batteriet

1 Skru opp dekslet

For å åpne batteridekslet,

vri begge skruene på

batteridekslet mot urviseren

(som vist i figuren). Noen

ganger kan dekslet sitte ekstra

godt på, og du må bruke

ekstra kraft for å åpne det.

Du kan bruke den medfølgende

skrutrekkeren til å åpne

skruene.

2 Løft deksel

Løft klaffen som dekker

batteriet.

3 Sett inn batteriet

Sett batteriet rett inn

i batterirommet slik at de

tre metalliske kontaktene

på toppen av batteriet står

på linje med kontaktene

i batterirommet.

14


Komme i gang

4 Lukk dekslet

Lukk batteridekslet. Vri skruene

på batteridekslet med urviseren.

Du kan bruke den medfølgende

skrutrekkeren til å stramme

skruene. Sørg for ikke å

stramme til skruene for mye.

Fjerne batteriet

Følg trinn 1 og 2 i ”Sette inn batteriet” på side 14.

For å ta ut batteriet, løft opp klaffen bak på telefonen og

hev den øvre enden av batteriet fra sporet.

Batteriet kan nå fjernes.

Følg trinn 4 i ”Sette inn batteriet” på side 14 for å lukke

dekslet.

Lade batteriet

Batteriet som leveres med mobiltelefonen er ikke fullstendig

ladet opp. Vi anbefaler at du lader opp mobilen i 5 timer før

du bruker mobiltelefonen din for første gang.

Med et fulladet batteri kan telefonen være

i ventemodus i opptil 1500 timer. Hvis batteriet

er fullstendig flatt, kan det ta flere minutter før

ladeikonet vises når du kobler til laderen.

1 Sett inn laderen

Sett laderpluggen inn i en stikkontakt.

2 Sett på linje

Sett inn mini USB-sokkelen

av laderen inn i kontakten som

er på venstre side av telefonen.

Sett den 3,5 mm lange støpselet/

kontakten til laderen i porten.

3 Lade

Hvis batteriet lades når telefonen

er slått av, vises kun batteriikonet

(som vist i figuren ved siden av).

4 Ladeikon

Hvis batteriet lades mens telefonen

er slått på, vil du kunne se at linjene

i batteriets ladeikon (synlig på hjem-

skjermen) beveger seg som betyr at

batteriet lades. Etter at telefonen er

fullstendig ladet opp slutter linjene på

skjermen å bevege seg. Du kan trygt

koble laderen fra telefonen.

15


Komme i gang

FORSIKTIG: Det er en fare for eksplosjon under

lading hvis batteriet har blitt byttet ut med feil type.

Sett batterivarsel

Når du setter batterivarslet, hører du en alarm hver gang

batteriladningen er lav. For å sette batterivarslet velg

Meny > Profiler > Generell > Tilpass > Ekstra lyder >

Varsel. Velg for å aktivere varsling.

SIM-kortet ditt

Kjøp et SIM-kort fra mobiloperatøren din. SIM-kortet kan

brukes i hvilken som helst GSM-telefon. Telefonnummeret

og brukerregistreringsinformasjonen forblir alltid den

samme.

Sette inn SIM-kortet

1 Slå av telefonen

Sørg for at telefonen er

slått av.

2 Løft deksel

Løft opp batteridekslet og ta ut batteriet. For

instruksjoner, se ”Sette inn batteriet” på side 14.

3 Legg i SIM-kort

Sett SIM-kortet inn ved å trykke

det oppover i kortplassen under

batteriet.

4 Lås deksel

Sett i batteriet og dekslet igjen. Vri skruene på

batteridekslet med urviseren for å låse batteridekslet.

Fjerne SIM-kortet

1 Lukk telefonen

Sørg for at telefonen er slått av.

2 Løft deksel

Løft opp batteridekslet og ta ut batteriet. For

instruksjoner, se ”Sette inn batteriet” på side 14.

3 Fjern SIM-kortet

Fjern SIM-kortet ved å trykke det ned fra sporet.

4 Lås deksel

Sett i batteriet og dekslet igjen.

16


Komme i gang

Deler på Sonim XP5300 Force 3G-telefonen

Sonim XP5300 Force 3G-tastaturet har

11 funksjonstaster og 12 alfanumeriske taster.

Venstre side av telefonen har én tast og høyre

side har tre taster.

Hodetelefonport

Port for Lader/USB

Skjerm

Alfanumeriske taster

Øretelefon

Funksjonstaster

Mikrofon

17


Komme i gang

Deler på Sonim XP5300 Force 3G-telefonen

Kamera

Høyttaler

Skruer for

batterideksel

Batterideksel

Lommelykt

Lommelykt

(trykk og

hold)

Volumtaster

Port for

Lader/USB

Hodetelefonport

Java

18


Komme i gang

Sonim XP5300 FORCE 3G-tastatur

Følgende figur identifiserer ulike taster på telefonens tastatur.

Venstre valgtast (LSK)

Slette-tast

Godta samtale/Send

Trykk og hold for å låse tastaturet

Trykk og hold inne for å vise + (før du

ringer et internasjonalt nummer)

Meny-tast

Navigasjonspiltaster

(Opp/Ned/Venstre/Høyre)

Høyre valgtast (RSK)

Tilbake-tast

Slå på/av/Avslutt samtale

Trykk og hold for å slå

på/av møtemodus

Noen av funksjonene er kun

aktivert når SIM-kortet er satt i.

19


Komme i gang

Slå på telefonen

Når telefonen er slått på, prøver den å registrere med

nettverket. Når dette er oppnådd, vises navnet på

nettverkstjenesten.

Hjem-skjerm

Enkelte typer informasjon vises når telefonen står i standbymodus,

for eksempel, navnet på tjenesteleverandøren,

dato og klokkeslett, batteristatus, GPRS-tilkobling. Andre

indikatorer kan vises (hvis funksjonen er aktivert), som

alarm, videresending, osv.

8

7

6

1

5 4

2

3

1. SKJERM-IKONER

2. BATTERILADNING-

INDIKATOR-

SERVICE

PROVIDER

3. TJENESTELE-

VERANDØR

4. RSK-KOMMANDO

5. LSK-KOMMANDO

6. DATO OG DAG

7. TID

8. SIGNALSTYRKE-

INDIKATOR

Operasjoner i Hjem-skjermen

Følgende er tilgjengelig fra hjem-skjermen.

Trykk på For å få tilgang til

Meny-tast Hovedmeny

Venstre valgtast Hovedmeny

Høyre valgtast Navn

Svar/Send-tast Alle anrop-liste

Opp-pil Kalender

Ned-pil Telefonbok

Høyre-pil Skrive melding

Venstre-pil FM-radio

De fire funksjonene som utføres med

piltastene er satt som fabrikkstandarder, men

de kan endres. Velg Meny > Innstillinger >

Telefoninnstillinger > Egen tast. Velg ønsket

piltast og velg Rediger.

Du kan ikke bruke piltastene for en varsling

som for eksempel: 1 ubesvart anrop vises på

hjem-skjermen.

20


Komme i gang

Grunnleggende innstillinger

Sikkerhetsinnstillinger

For å forhindre uautorisert bruk av telefonen, kan du sette

en PIN-kode. PIN-koden er avhengig av operatøren.

1. Velg Meny > Innstillinger > Sikkerhetsinnstillinger >

PIN-beskyttelse > På. Tast inn PIN-koden. Velg OK.

Etter at dette er satt blir du bedt om å taste inn PINkoden

hver gang du slår på telefonen. Hvis PIN-koden

er feil får du ikke tilgang til telefonen.

2. For å endre PIN-koden velg Meny > Innstillinger >

Sikkerhetsinnstillinger > Endre PIN. Du kan

endre kodene for PIN og PIN2. Kontakt din

tjenesteleverandør for detaljer.

Telefonlås-modus

I telefonlås-modusen, kan telefonen kun låses opp ved

å taste inn et passord.

For å taste inn telefonlås passord, velg Meny > Innstillinger

> Sikkerhetsinnstillinger > Telefonlås. Standardpassordet

for telefonlås må legges inn på telefonen. Skriv inn et

passord igjen for å låse opp telefonen.

Standardpassordet for telefonlås er 1234.

Hvis telefonlåsen er aktivert, så vil du bli bedt om å taste

inn passordet hver gang du slår på telefonen.

Auto tastaturlås

For å låse tastaturet, velg Meny > Innstillinger >

Telefoninnstillinger > Auto tastaturlås. Du kan velge

å slå den av ved å velge Ingen eller aktivere funksjonen

ved å stille inn tid.

Du kan også trykke og holde inne ”*” for å låse tastaturet.

For å låse opp tastaturet, trykk ”LSK” og deretter

”*”-tasten.

Dato og tid

Hvis du vil angi datoen og klokkeslettet, velg Meny >

Innstillinger > Telefoninnstillinger > Tid og dato > Still

tid/dato.

Stille-modus

I stille-modus er varsler for Anrop, Kalender, SMS og

batteristatus deaktivert. Velg Meny > Profiler > Stille.

21


Komme i gang

Tastaturfunksjoner

Følgende tabell viser de ulike tastene og funksjonene som de utfører:

Tastaturtast Operasjoner

SLÅ PÅ/AV/AVSLUTT SAMTALE

GODTA/SEND

LSK/RSK

SLETT (C)

TILBAKE

• Trykk for å avslutte en samtale (GSM).

• Trykk på og hold inne i >5 sekunder for å slå på eller av mobiltelefonen.

• Trykk på mens du er i Meny eller Endre-moduser for å gå tilbake til Standbymodus.

• Trykk på for å avvise et innkommende anrop.

• Trykk på for å svare et innkommende anrop.

• Etter at du har tastet inn et telefonnummer, trykk på for å ringe.

• Trykk på mens du er i Standby-modus for å gå til listen over Alle anrop.

Disse tastene er plassert rett under skjermen.

• Trykk på Venstre valgtast (LSK) eller Høyre valgtast (RSK) for å velge

funksjonen som er indikert på bunnen av skjermen. De indikerte funksjonene

kan variere etter ulike programmer.

• Trykk på LSK for å gå til hovedmenyen, i standby-modus.

• Trykk RSK for å få tilgang til Navn i standby-modus.

Denne tasten ligger under LSK-tasten.

• Trykk på denne tasten for å slette teksten, når du redigerer en melding

• Trykk på denne tasten for å slette et valgt element i en liste.

Denne tasten ligger under RSK-tasten. Trykk på denne tasten for å vise forrige

skjermbilde.

22


Komme i gang

Tastaturtast Operasjoner

MENY-TAST (SENTER)

NAVIGASJONSTASTER

NUMERISKE TASTER

Er plassert i midten av navigasjonstastene.

• Trykk på for å gå til hovedmenyen mens du er i standby-modus.

• Trykk på når den må brukes som en bryter for å velge eller tømme en

avmerkningsboks.

• Trykk på for å utføre lignende oppgaver som Venstre valgtast.

• Trykk på for å velge OK-kommandoen.

Venstre og Høyre valgtaster og Slå på/av-tastene omringer denne tastegruppen. Det er piler

på tasten som viser retningen for å bla i informasjon som vises på skjermen.

OPP/NED

Trykk for å flytte markøren opp eller ned i tekstredigeringsprogrammet.

• Trykk på for å vise sidene i tekstredigeringsprogrammet.

• Trykk på for å bla i menyer/lister på samme nivået.


• Trykk på for å bla gjennom hovedmenyen.

VENSTRE/HØYRE

Trykk for å navigere mellom kategorier.

• Trykk på for å vise neste eller forrige bilde når du forhåndsviser bilder.

• Trykk på for å flytte markøren til venstre eller høyre i tekstredigeringsprogrammet.

• Trykk på for å bla gjennom hovedmenyen.

• Trykk på de nødvendige tastene for å taste inn ønsket telefonnummer og trykk

for å opprette en samtale. Alternativt, skriv inn nummeret og velg Alternativ > Ring

for å slå nummeret.

• Trykk og hold en talltast for å få tilgang til den tildelte snarveien.

• Trykk på og hold inn talltaster for å opprette snarveier fra de tilgjengelige alternativene.

• Trykk på og hold inne i standby-modus for å gå til telefonsvareren.

• Når du taster inn tekst, trykk for å legge til mellomrom.

23


Komme i gang

Tastaturtast Operasjoner

Trykk og hold inne for å angi ringetoner.

Trykk og hold inne for å vise Profil-menyen.

Trykk og hold inne for å sette alarmen.

Trykk og hold inne for å vise kalkulatoren.

Trykk og hold inne for å vise bluetooth.

Trykk og hold inne for å vise WAP-nettleseren.

Trykk og hold inne for å vise snarveier.

Trykk og hold inne for å velge ønsket språk.

Ovennevnte forhåndsinnstilte funksjoner av nummertastene (fra 2 til 9) kan kun endres til hurtigtast

funksjonalitet.

24


Komme i gang

Tastaturtast Operasjoner

Trykk på og hold inne for å vise ”+” som brukes når du ringer et internasjonalt

nummer.

• Trykk på og hold inne for å låse tastaturet.

• Med baklyset på, trykk LSK etterfulgt av denne tasten for å låse opp tastaturet.

• Når du taster inn tekst, trykk på for å vise spesialtegn, for eksempel, punktum,

komma, osv. Trykk og hold inne for å vise tekstinntastingsspråkene.

• Trykk og hold inne i standby-modus for å bytte mellom Møte på/av moduser.

• Når du skriver inn tekst, trykk på for å bytte mellom små bokstaver, små

bokstaver eller tall. Trykk og hold for å aktivere T9-modus.

25


XP5300 Force 3G-telefonen din

XP5300 Force 3G-telefonen din

Denne modellen er en bartype telefon med en enkel LCDskjerm.

Grafikkfeltet på skjermen er 240 (b) og 320 (h)

piksler. TFT-teknologien som brukes viser 64 000 farger.

Hovedmeny

For å få tilgang til telefonmenyen, trykk på meny-tasten for

å vise hovedmenyen som består av følgende 12 elementer:

Ikoner i hovedmenyen

12

1 2 3 4

11 6

10

9

8

7

5

1. SAMTALER

2. MELDINGER

3. INNSTILLINGER

4. MINE FILER

5. PROFILER

6. WEBLESER

7. MUSIKK

8. BRUKSOMRÅ-

DER

9. KAMERA

10. TILKOBLING

11. VERKTØY

12. TELEFONBOK

Indikatorer på Hjem-skjermen

Indikatorene på Hjem-skjermen er synlige når telefonen

står i standby-modus. Enkelte ikoner indikerer statusen

for enkelte funksjoner på telefonen, for eksempel,

indikatoren for batteriladning, nettverksstatus, dato

og klokkeslett osv. Enkelte ikoner vises kun hvis den

spesifikke tjenesten er aktivert.

26


XP5300 Force 3G-telefonen din

Tabellen nedenfor beskriver skjerm-indikatorene på den

øverste linjen på hjem-skjermen på Sonim XP5300 Force

3G telefonen. Disse ikonene avhenger av den valgte

stilen.

Vis

Indikatorer

Navn Beskrivelse

Batteri

Roaming

GPRS

Tre klare linjer indikerer

maksimal batterilading.

Uklare linjer indikerer en

senkning i batteriladningen

Dette ikonet vises kun når

telefonen din er registrert

med et fremmed nettverk.

G-ikon indikerer at

telefonen er koblet til

2G-nettverket og at

GPRS-funksjonen er

tilgjengelig i telefonen.

Et G-ikon i en

boks indikerer at

telefonen er i aktiv

datatilkoblingsmodus og

at GPRS-funksjonen er

tilgjengelig i telefonen.

EDGE

3G

Stoppe

klokke

Alarm

Klokke

Møte

E-ikon indikerer at

telefonen er koblet til

2G-nettverket og at

EDGE-funksjonen er

tilgjengelig i telefonen.

Et E-ikon i en

boks indikerer at

telefonen er i aktiv

datatilkoblingsmodus og

at EDGE-funksjonen er

tilgjengelig i telefonen.

3G-ikon indikerer at

telefonen er koblet til 3G

pakkenettverk

3G-ikon i en boks

indikerer at telefonen har

en aktiv datatilkobling til

3G pakkenettverk.

IIndikerer at Stoppeklokke

er satt.

Indikerer at alarmklokken

er satt.

Indikerer at telefonen står

i Møte-modus.

27


XP5300 Force 3G-telefonen din

Vis

Indikatorer

Videresending

Indikerer at

Videresend-funksjonen er

aktivert.

Navn Beskrivelse

Ulest melding

Talemelding

Tastaturlås

Bluetooth

Tilkobling

Bluetooth

Bilsett/

Hodetelefoner

Tilkobling

Hodetelefoner

med kabel

Vibrasjon ved

anrop/ Ring

og vibrer

Indikerer at det er

uleste meldinger

i innboksen.

Indikerer en ny

talemelding.

Indikerer at tastaturet

er låst.

Indikerer at Bluetooth

er aktiv.

Indikerer at enheten

din er gruppert og

koblet til et bilsett

eller hodetelefoner

med Bluetooth.

Indikerer at hodetelefoner

med kabler

er koblet til.

Indikerer at telefonen

først vil vibrere og

deretter ringe.

Vis

Indikatorer

Navn Beskrivelse

2G

3G

JAVA

Indikerer

signalstyrken

når registrert til

2G-nettverket.

IIndikerer

signalstyrken

når registrert til

3G-nettverket.

Indikerer at Javaapplikasjonen

er aktiv

og er tilgjengelig

i bakgrunnen.

Følgende tabell beskriver visningsindikatorene på GSManropsskjermen

i XP5300 Force 3G telefonen:

Skjermindikatorer

Navn Beskrivelse

Aktivt anrop Indikerer et aktivt

anrop.

Samtale som

venter

Samtale som er

dempet

Indikerer en

samtale som

venter.

Indikerer en

samtale som er

dempet.

Håndsfri samtale Indikerer en

håndsfri samtale.

28


XP5300 Force 3G-telefonen din

Følgende tabell beskriver visningsindikatorene på

hjemskjermen i XP5300 telefonen:

Vis

Indikatorer

Navn Beskrivelse

Innkommende

anrop

Utgående

anrop

Tapt anrop

Tasteoperasjoner uten SIM-kortet

Menyer som er tilgjengelige

Indikerer et

innkommende

anrop.

Indikerer et

utgående anrop.

Indikerer et tapt

anrop.

Følgende menyer er tilgjengelige på telefonen uten SIMkortet:

• Innstillinger

• Telefoninnstillinger

• AGPS-innstillinger

• Sikkerhetsinnstillinger

• Telefonkönyv

• Mine filer

• Profiler

• Verktøy

• Programmer

• Tilkobling

• Kalender

• Musikk

29


Samtaler

Samtaler

Dette avsnittet gir informasjon om telefonsamtaler.

Ring opp et nummer

1. Bruk talltastene for å taste inn nummeret og trykk

på .

2. Alternativt kan du skrive inn ønsket telefonnummer

og velge Valg > Ring.

Ringe et internasjonalt nummer

Trykk og hold talltasten 0 til + symbolet vises. Tast inn

Landskoden, Retningsnummer (uten innledende 0) og

telefonnummeret og trykk på eller velg Valg > Ring.

Ringe et nummer fra kontakter

Du kan ringe et nummer direkte fra kontaktene.

Finne et telefonnummer

1. På hjem-skjermen, velg Navn. Bla frem til

telefonnummeret.

2. Trykk for å ringe nummeret eller velg Valg >

Ring ELLER trykk på enkelt anrops-tasten. Trykk

på eler velg Avslutt for å koble fra.

Ring opp et nummer via Anropslisten

Anropslisten består av separate lister for Alle anrop,

Ubesvarte anrop, Utgående anrop og Mottatte anrop.

1. For å gå til Anropslisten, trykk på ELLER velg

Meny > Anrop > Anropsliste. Alle tilgjengelige

anropslister vises.

2. Velg en liste, bla frem til nummeret og trykk på

for å ringe nummeret.

Behandle anropsliste

Kontakter innenfor anropslisten har følgende alternativer:

• Vis: Du kan se detaljene av anrop slik som type

anrop, navn, nummer, samtaletid, samtale-varighet

og antall anrop.

• Ring: Du kan ringe opp den valgte kontakten.

• Send tekstmelding: Du kan sende en SMS til

nummeret. Skriv inn SMS-meldingen og velg Valg

for å vise SMS-valgene og sende meldingen.

• Sendt multimediemelding: Du kan sende en MMS

til nummeret. Angi MMS og velg Valg for å vise

MMS valg og deretter send den.

• Lagre til Telefonbok: Du kan lagre nummeret

i kontakter (hvis det ikke er lagret). Dette alternativet

vises kun hvis nummeret ikke er lagret.

• Endre før anrop: Du kan endre nummeret før

oppringing.

• Slett: Du kan slette nummeret fra Anropslisten.

• Slett alle: Du kan slette alle numrene fra

Anropslisten.

30


Samtaler

Anropsmåler

• For å se den totale tiden brukt på siste anrop, velg

Meny > Anrop> Anropsliste > Anropsmåler > Siste

anrop.

• For å se den totale tiden brukt på utgående anrop,

velg Meny > Anrop > Anropsliste > Anropsmåler >

Utgående anrop.

• Hvis du vil vise den totale tiden brukt på innkommende

anrop, velg Meny > Anrop > Anropsliste >

Anropsmåler > Mottatte anrop.

• For å tilbakestille tiden av alle anrop, velg Meny >

Anrop > Anropsliste > Anropsmåler > Tilbakestill

alle.

Samtaleinnstillinger

Autosvar

Når autosvar er aktivert, svares alle innkommende anrop

automatisk. Velg Meny > Anrop > Samtaleinnstillinger >

Hodetelefon Autosvar > På.

Svar med hvilken som helst tast

Når dette er aktivert kan du trykke på hvilken som helst

tast utenom for å svare på et anrop.

For å aktivere denne funksjonen, velg Meny > Anrop >

Samtaleinnstillinger > Valgfri > På.

Hvis du trykker på av/på-knappen under

et anrop, vil anropet bare avslutte og telefonen

vil ikke skrus av.

Samtale venter

Når samtale venter er aktivert og telefonen er i en

samtale, vises det innkommende nummeret når du mottar

en samtale.

1. For å aktivere denne innstillingen, velg Meny >

Anrop > Samtaleinnstillinger > Samtale venter >

Aktiver.

2. For å avbryte denne funksjonen, velg Meny >

Anrop > Samtaleinnstillinger > Samtale venter >

Deaktiver. Du mottar ikke en forespørsel når du

mottar et innkommende anrop mens telefonen er

opptatt. Den som ringer mottar et opptattsignal.

3. For å bekrefte statusen til samtale venter, velg

Meny > Anrop > Samtaleinnstillinger > Samtale

venter > Status.

Egen ID

Når du ringer, kan du velge om du vil vise din ID til

mottakeren.

For å vise din ID til mottakeren, velg Meny > Anrop >

Samtaleinnstillinger > Egen ID> Vis ID.

For å skjule din ID for mottakeren, velg Meny > Anrop >

Samtaleinnstillinger > Egen ID > Skjul ID.

Velg Meny > Anrop > Samtaleinnstillinger > Egen ID >

Sett etter nettverk for å la nettoperatøren definere

innstillingene til Egen ID.

Videresending

Du kan videresende innkommende anrop til et nytt

nummer eller et eksisterende nummer i Kontakter, så

fremt denne tjenesten støttes av nettverksoperatøren

din. For å få tilgang til innstillinger for videresending, velg

Meny > Anrop > Samtaleinnstillinger > Videresending.

Alternativene for Videresending står oppført under:

31


Samtaler

Alternativ for

Videresending

Funksjon

Alle anrop Videresend alle innkommende

anrop til et forhåndsdesignert

nummer.

Hvis utilgjengelig Videresend anrop når du har

slått av telefonen, eller du er

uten dekning.

Hvis ingen svar Videresend anrop når du ikke

svarer anropet.

Hvis opptatt Videresend anrop når telefonen

er opptatt.

Avbryter alle

viderekoblinger

Oproepen blokkeren

Trekker tilbake Videresendalternativet.

Når Videresending av alle anrop er aktivert,

vises ikonet på toppen av skjermen når

telefonen står i ventemodus.

Du kan still inn samtalesperrefunksjonen for alle utgående

samtaler, innkommende samtaler, internasjonale samtaler,

lokale samtaler og kun hjemme-samtaler.

1. Hvis du vil angi Samtaleblokkering, velg Meny >

Anrop > Samtaleinnstillinger > Samtalesperring.

Velg ønsket samtalesperring alternativ.

2. Angi et passord for sperring. (Nettverksoperatøren

gir deg dette før du bruker denne funksjonen). Dette

passordet sendes til nettverket for verifikasjon.

Alternativene for Samtalesperring står oppført under:

Samtaleblokkeringvalg

Funksjon

Utgående anrop Alle utgående anrop eller

internasjonale anrop eller

internasjonale anrop unntatt

innkommende kan bli

sperret.

Innkommende anrop Alle innkommende anrop

eller innkommende roaming

anrop kan bli sperret.

Avbryt blokkering Fjerner samtaleblokkering.

Endre sperrepassordet Du kan endre

sperrepassordet ved å skrive

inn et nytt passord.

Fast nummeroppringing

Et fast sett med telefonnummer lagres som faste numre

og kun disse numrene kan ringes opp fra telefonen.

Bruker(e) kan ringe fra Kontakter eller taste inn nummeret

hvis det valgte nummeret er lagret i listen over faste

nummer. Bruker(e) kan derimot motta anrop fra hvilket

som helst nummer. Bruker(e) kan ikke ringe til numre som

ikke er lagret i listen over faste nummer.

32


Samtaler

1. Velg Meny > Anrop > Samtaleinnstillinger > Fast

oppringingsnummer > Modus > På. Tast inn PIN2koden

for å aktivere oppringing av faste nummer.

2. Tast inn PIN2-koden for å aktivere oppringing av

faste nummer. Velg Legg til ny for å legge til et nytt

nummer til listen eller velg Liste over faste nummer

for å se listen.

Kontakt operatøren din for PIN2-koden.

Avanserte innstillinger

Auto gjenoppringing

Når auto gjenoppringing er aktivert, vil telefonen

automatisk ringe opp igjen innen et innstilt tidsintervall,

hvis et anrop ikke kobler til.

1. For å aktivere denne funksjonen, velg Meny > Anrop >

Samtaleinnstillinger > Auto gjenoppringing > På.

2. Når du ringer opp igjen et nummer, vises meldingen

Auto gjenoppringing? Velg OK for å ringe opp

igjen. Velg Tilbake for å gå tilbake til hjem-skjermen.

Samtaletid visning

Du kan velge Meny > Anrop > Samtaleinnstillinger

> Avanserte innstillinger > Ring visning > På for å

aktivere samtaletid visning.

Ringetid påminnelse

Når den er aktivert, får du en melding på det angitte

tidspunktet for hvert minutt under en samtale.

Velg Meny > Anrop > Samtaleinnstillinger >

Avanserte innstillinger > Ringetid påminnelsen > På.

Velg OK og angi påminnelses-tiden. Du kan stille inn

påminnelses-tiden mellom 30 til 60 sekunder.

Motta et anrop

1. For å motta et anrop, trykk på Godta-tasten

ELLER trykk på Venstre valg-tast. Velg Godta.

2. For å avvise et anrop, trykk på Slå på/av-tasten

ELLER trykk på Venstre valg-tast. Velg Avvis.

3. For å motta et annet anrop mens du allerede

snakker, aktiver samtale venter-funksjonen for GSManrop.

Velg Meny > Anrop > Samtaleinnstillinger >

Samtale venter > Aktiver.

Ta opp en samtale

1. Mens du oppretter eller foretar et anrop, velg Valg >

Lydopptaker. En firkantet knapp på bunnen betyr at

opptaket pågår.

2. Velg Stopp for å stoppe opptaket. Lagre opptaket.

3. Den innspilte filen er lagret på stedet Mine filer >

Valg > Lyder.

Lagringsstedet kan være telefonen eller SD-kortet

avhengig av innstillingene.

33


Telefoninnstillinger

Innstillinger

Telefoninnstillinger

Denne delen gir informasjon om de forskjellige

innstillingene for telefonen. For å få tilgang, velg Meny >

Innstillinger > Telefoninnstillinger.

Klokkeslett og dato

Du kan stille inn og vise datoen og klokkeslettet på

telefonen. Du kan også velge skjermformatet.

For å stille inn datoen og tiden, velg Meny >

Innstillinger > Generell-kategori > Dato og tid.

Støttede datoformater er MM DD ÅÅÅÅ, DD

MM ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ MM DD med de forskjellige

datoseparatorene. Støttet tidsformat er 24

timer og 12 timer.

Med denne funksjonen kan du klokken i store byer i ulike

tidssoner og sette klokken på telefonen din til en valgt

tidssone. Du kan også bruke Sommertid (DST).

Automatisk oppdatering av dato og tid: Denne

funksjonen lar telefonen automatisk tilpasse klokken

etter informasjon om klokkeslett og dato som er sendt

av nettverket. For å aktivere denne funksjonen velg

Telefoninnstillinger > Tid og dato > Automatisk

oppdatering av dato og tid > På. Legg merke til at

denne funksjonen må støttes av nettverket.

Auto slå på

For å aktivere denne funksjonen, velg Auto slå på/av >

Endre > Status > Aktiver og Slå på. Velg hvor lang tid

som vil forløpe før telefonen automatisk slå på. Velg OK.

Velg Av for å deaktivere denne funksjonen.

Autoavstenging av

For å aktivere denne funksjonen, velg Auto slå på/av >

Endre > Status > Aktiver og Slå av. Velg hvor lang tid

som vil forløpe før telefonen automatisk slå av. Velg OK.

Velg Av for å deaktivere denne funksjonen.

Språk

Du kan vise alle menyalternativer og tekst for telefonen på

det valgte språket. For eksempel velg Telefoninnstillinger

> Språk > Engelsk for å vise alle menyelementer, bruker

meldinger og tekst språk på engelsk.

Skjerminnstillinger

Du kan aktivere og endre skjerminnstillingene. Velg

Telefoninnstillinger > Skjerm.

1. Bakgrunnsbilde: Lar deg stille inn bakgrunnsskjermvisningen

med bildene som er tilgjengelig på

telefonen eller fra dine egne bilder som du har

lastet ned på telefonen eller SD-kortet. Det valgte

bakgrunnsbildet vises kun på hvilemodus-skjermen

hvis du velger På.

2. Skjermsparer: Velg På for å bruke skjermspareren.

Velg dette for å få skjermspareren til å vises

på skjermen i hvilemodus. Bruker kan velge

skjermsparerbildet.

3. Vis dato og klokkeslett: Velg dette for å vise dato

og klokkeslett på hjem-skjermen.

4. Temaer: Lar deg sette fargetemaet og ikoner for

hovedmenyen og de tilknyttede skjermene. Det er

to tilgjengelige temaer. Velg Meny > Innstillinger >

Telefoninnstillinger > Skjerm > Temaer > Tema 1

ELLER Tema 2 > Aktiver.

34


Telefoninnstillinger

Dedikert tast

Dedikerte taster er navigeringstaster som kan bli satt opp

for bestemte funksjoner. For å tildele bestemte funksjonen

til tastene, velg Meny > Innstillinger > Telefoninnstillinger

> Dedikert tast > Velg en tast > Endre. Du kan også

endre den tidligere tildelte funksjon for tasten.

Hurtigtast

Dette alternativet lar deg raskt ringe opp et nummer med

en hurtigtast.

1. Velg Meny > Innstillinger > Telefoninnstillinger >

Dedikert tast > Hurtigtast. Velg Status > På.

Snarveien er satt.

2. For å legge til en ny kontakt, velg Lagre nummer.

Velg nummertast (fra 2 til 9) som du vil tildele til

hurtigvalget. Velg kontakten fra telefonboken og

lagre. Hurtigvalget er lagret.

3. For å opprette et anrop, trykk og hold nede snarveien

som er tildelt hurtigtasten fra hjem-skjermen.

Strømsparing

De forhåndsinnstilte funksjonene for nummertastene

(fra 2 til 9) kan kun endres til hurtigtast

funksjonalitet.

Du kan stille inn baklysnivået og varighet. Velg Meny >

Innstillinger > Telefoninnstillinger > Strømsparing > LCD

baklys. Velg lysstyrken for baklyset på skjermen. Skjermvisningen

er aktiv for en periode som er valgt av deg. Den

aktive skjermvisningstiden kan velges mellom 5-60 sek.

Auto tastaturlås

For å aktivere denne funksjonen, velg Meny > Innstillinger

> Telefoninnstillinger > Automatisk tastelås. Velg hvor

lang tid som vil forløpe før tastaturet låses automatisk. Velg

Ingen for å deaktivere denne funksjonen. Tastaturet låses

automatisk når telefonen er inaktiv på hjemskjermen.

Nettverksinnstillinger

Velg Meny > Innstillinger > Nettverksinnstillinger.

Følgende nettverksinnstillinger vises:

Velg Nettverk

Denne viser til ulike nettverksrelaterte innstillinger. Du

kan velge nettverket ditt, spesifisere nettverkskontoen,

indikere hvorvidt GPRS alltid er nødvendig og så videre.

• Nytt søk: Du kan søke på nettverket som

telefonen skal koble seg til når du velger

nettverk manuelt.

• Velg nettverk: Telefonen velger nettverket

automatisk, eller du kan gjøre dette manuelt.

• Valgmodus: Du kan velge Automatisk for å

la telefonen automatisk velge et mobilnettverk

som er tilgjengelig i ditt område, eller Manuelt

for å velge nettverket manuelt. Hvis manuell

modus er stilt inn, må brukeren velge Velg

nettverk for å velge et nettverk.

35


Telefoninnstillinger

Preferanser

Du kan vise listen over nettverk. Velg Valg for å Legge

til eksisterende, Legge til ny nettverkskode, Endre

prioritet eller Slette. Denne listen er laget for bruk mens

brukeren roamer.

GPRS-tilkobling

Du har tilgang til GPRS-nettverket. Lar deg velge

registreringspreferansen.

Datakonto

Velg Alltid for å være kontinuerlig tilkoblet til

GPRS-nettverket.

Velg Ved behov for å bli tilkoblet til GPRSnettverket

bare når dataoverføring er nødvendig.

Du kan stille inn nettverkskontoen og se GPRS

informasjon.

GPRS: Du kan legge til, se, redigere og slette

profiler. Du kan redigere følgende informasjon på

kontoene: Kontonavn, APN, Brukernavn, Passord,

Autorisasjonstype, Primær DNS og Sekundær DNS. Gjør

endringer og velg Lagre. Se ”WAP-nettleser” på side 60 for

mer informasjon.

A-GPS

Global Positioning System (GPS) er et global

navigasjonssatellittsystem. Det bruker satellitter som

overfører nøyaktige mikrobølgesignaler, som gjør det

mulig for GPS-mottakere å fastsette deres aktuelle

plassering og tid.

GPS bruker satellittsignaler til å kalkulere posisjonen.

Hvis det er dårlig satellittmottak (f.eks. under et tre,

i dårlig værforhold, osv.) kan frittstående GPS-mottakere

bruke lengre tid (noen ganger et par minutter) på å gi

brukere informasjon om en plassering. Spesialfunksjonen

Assisted GPS (AGPS) som er tilgjengelig i XP5300

gjør det raskere for telefonen å kalkulere posisjonen

uavhengig av signalforholdene. Når AGPS er aktivert,

laster telefonen automatisk ned den aller siste

satellittrelaterte informasjon (efemeridedata) gjennom

GPRS. Denne informasjonen brukes sammen med

satellittsignalene til å kalkulere posisjonen (nedlasting av

efemeridedata kan føre til nettverksendringer).

Gjør følgende for å konfigurere A-GPS på telefonen din:

1. Sørg for internettilgang og A-GPS-serverinformasjon

fra tjenesteleverandøren eller operatøren.

2. Velg Meny > Innstillinger > AGPS-innstillinger.

3. Velg Mottaker > På.

4. Velg AGPS-innstillinger, velg AGPS > På. I AGPSprofiler

velger du ønsker profil og klikker på Rediger.

Legg inn navn, adresse, datakonto, port og sikre

modusdetaljer som tilbys av tjenesteleverandøren

eller operatøren.

5. Velg på/av tidssynkronisering som levert av tjenesteleverandøren

eller operatøren.

36


Telefoninnstillinger

Sikkerhetsinnstillinger

For å forhindre uautorisert bruk av telefonen, kan du angi

PIN-beskyttelse og tastaturlås.

PIN-beskyttelse

For å aktivere PIN-beskyttelse, velg Meny > Innstillinger >

Sikkerhetsinnstillinger > PIN-beskyttelse > På. Skriv

inn passordet.

Endre PIN

For å endre passordbeskyttelse for PIN, må du velge Endre

PIN.

Endre PIN2

FFor å endre et hvilket som helst sikkerhetsrelatert

passord må du velge Endre PIN2 og endre det passordet

du ønsker.

Telefonlås

Standardpassordet for telefonlås er 1234. Kontakt

operatøren for PIN-koden din.

Safeguard

Du kan angi et passord for å forhindre uautorisert bruk av

meldinger, telefonbok, anropslogg og meny for mine filer

på telefonen din. For å bruke denne applikasjonen, gjør

følgende:

1. Velg Meny > Innstillinger > Sikkerhetsinnstillinger>

Safeguard > Safeguard > På.

2. Skriv inn input-passordet. Standard passord er

1234.

3. Velg Aktivering og skriv inn passordet. Velg den

ønskede menyen som trenger passordbeskyttelse.

4. Velg Ferdig og lagre. Den valgte menyen er

passordbeskyttet.

Sertifikatadministrering

Du kan se detaljene for de autoriserte sertifikatene og

brukersertifikater.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Velg for å tilbakestille innstillingene til de opprinnelige

fabrikkinnstillingene. Vær oppmerksom på at dette kan

fjerne endringer du har gjort i innstillingene.

37


Telefoninnstillinger

Behandle filene dine

Ved å bruke Mine filer menyen, kan du lagre og behandle

lydfiler, bildefiler, .jar filer, .jad filer og .txt filer. Du kan

forhåndsvise filene, se detaljene for filene og slette filer.

Den interne lagringskapasiteten er ca 60 MB.

1. For å vise filene dine velg Meny > Mine filer.

2. Bla til en kategori og velg enten Bilder ELLER Lyd

Eller andre og velg OK.

3. For bilder, velg bildene som du vil laste ned via WAP

eller Bluetooth. For lyder, velg lydfilene som du har

lastet ned eller spilt inn.

4. Bla til filen fra den viste filen og velg Valg for å vise

flere alternativer.

For en bildefil, er følgende alternativer tilgjengelig.

Valg Funksjon

Vis Du kan se bildet i fullskjermmodus.

Sende Du kan sende bildet til en telefon

som en multimediemelding,

e-postmelding eller via Bluetooth.

Bruk som Du kan bruke bildet som

bakgrunnsbilde, skjermsparer, slå

på skjermen, slå av skjermen og

ringe bilde.

Ny mappe Du kan opprette en ny mappe.

Gi nytt navn Du kan endre navn på bildet.

Slett Du kan slette bildet.

Sorter etter Du kan sortere bildene etter navn,

type, tid og størrelse.

Merke flere Du kan velge alle bildene, eller velge

en etter en.

Kopier Du kan kopiere en fil til annen

mappe.

Flytt Du kan flytte en fil til annen mappe.

Slett alle filer Du kan slette alle bildene.

Detaljer Du kan se opprettelsesdatoen,

størrelsen, og opphavsrettdetaljene

for filen.

38


Behandle filene dine

For en lydfil, er følgende alternativer tilgjengelige.

Valg Funksjon

Spill Du kan spille av den valgte

lydfilen.

Sende Du kan sende bildet til en telefon

som en multimediemelding,

e-postmelding eller via

Bluetooth.

Bruk som Du kan bruke lydfilen som

ringetone.

Ny mappe Du kan opprette en ny mappe.

Gi nytt navn Du kan endre navnet på en fil.

Slett Du kan slette den valgte lydfilen.

Sorter etter Du kan sortere lydfilene etter

navn, type, tid eller størrelse.

Merke flere Du kan velge alle lydfilene eller

velge de én og én.

Kopier Du kan kopiere en fil til annen

mappe.

Flytt Du kan flytte en fil til annen

mappe.

Slett alle filer Du kan slette alle lydfilene.

Detaljer Du kan se opprettelsesdatoen,

størrelsen, og

opphavsrettdetaljene for filen.

39


Behandle filene dine

Behandle kontakter

Du kan bruke Kontaktlisten til å behandle telefonnumrene

til kontaktene dine. Denne funksjonen lar deg legge

til, slette, ringe opp telefonnumre, sende SMS og

MMS-meldinger. For å se kontaktene, velg Meny >

Telefonliste. Kontaktene vises.

Du kan bruke volum tastene til å bla gjennom

kontaktene.

Legge til en ny kontakt

• For å legge til en ny kontakt, velg Meny > Telefonbok >

Valg> Legg til ny kontakt. Trykk på menytasten. Tast

inn navnet og telefonnummeret og velg Lagre.

• Alternativt kan du direkte taste inn et nummer og

velge Valg > Lagre til Telefonbok > Legg til ny

kontakt. Tast inn navnet på kontakten og velg Lagre.

• Du kan også legge til en kontakt fra samtaleloggen

(se ”Behandle anropsliste” på side 30) og menyen for

meldingsskriving (se ”Skriv meldinger” på side 45).

Det nye nummeret er oppdatert i Kontaktlisten.

Hvis Telefon er valgt som lagringssted, kan

brukeren da legge til mange detaljer bortsett

fra navn og telefonnummer.

Se kontaktinformasjon

På hjem-skjermen, velg Meny > Telefonbok. Velg

kontakten. Gjør ett av følgende:

• Velg Valg > Vis.

• Trykk på Menytasten.

Sende en melding fra kontakter

Du kan sende SMS og MMS meldinger til kontaktene.

Sende SMS

5. På hjem-skjermen, velg Meny > Telefonbok.

Velg kontakten.

6. Velg Valg > Send tekstmelding.

7. Tast inn meldingen, og velg Valg > Send til.

Velg flere mottakere, hvis det er noen.

8. Velg Valg > Send, for å sende meldingen.

Sende MMS

1. På hjem-skjermen, velg Meny > Telefonbok.

Velg kontakten.

2. Velg Valg > Send multimediemelding.

3. Tast inn meldingen og velg Valg. Du kan legge til de

nødvendige bildene, lyd, video, emne og lysbilder til

meldingen. Velg den aktuelle filen.

4. Velg Valg > Send til. Velg flere mottakere, hvis det

er noen.

5. Velg Valg > Send, for å sende meldingen.

Ringe et nummer fra kontakter

På hjem-skjermen, velg Meny > Telefonbok. Velg

kontakten. Gjør ett av følgende:

• Velg Valg > Anrop.

• Trykk på enkelt anrop-tasten.

40


Behandle kontakter

Endre kontaktinformasjon

Du kan angi eller endre kontaktinformasjon. På hjemskjermen,

velg Meny > Telefonbok. Velg kontakten. Velg

Valg > Endre.

Slett kontakt

For å slette en kontakt, velg Meny > Telefonbok. Velg

kontakten og velg Valg > Slett > En melding vises Slett?

Velg Ja for å slette.

Kopier numre mellom telefon og SIM

• For å kopiere et valgt nummer fra SIM-kortet til

telefonminnet, velg Meny > Telefonbok > Valg >

Kopier > Til telefon. Velg OK.

• For å kopiere et valgt nummer fra telefonminnet

til SIM-kortet, velg Meny > Telefonbok > Valg >

Kopier > Til SIM. Velg OK.

• For å kopiere et valgt nummer fra SIM-kortet eller

telefonminnet til en fil, velg Meny > Telefonbok >

Valg > Kopier > Til fil. Velg OK.

Flytt numre mellom telefon og SIM

For å kopiere et valgt nummer fra SIM-kortet til

telefonminnet, velg Meny > Telefonbok > Valg >

Flytt. Velg OK. Flyttede oppføringer blir slettet fra

kildeplasseringen.

Når kontaktdetaljene flyttes fra Telefon til SIM,

er det kun kontaktens navn og telefonnummer

som lagres på SIM-kortet.

Sende kontakt

Du kan sende kontaktinformasjon med SMS, MMS,

e-post eller Bluetooth.

Send kontakt med SMS

1. Velg Meny > Telefonbok. Velg kontakten.

2. Velg Valg > Send kontakt > Som tekstmelding.

Velg flere mottakere, hvis det er noen.

3. Velg Valg > Send for å sende kontaktinformasjonen.

Send kontakt med MMS

1. Velg Meny > Telefonbok. Velg kontakten.

2. Velg Valg > Send kontakt > Som

multimediemelding.

3. Tast inn meldingen og velg Valg. Du kan legge til

nødvendige bilder, lyder, videoer, emner og lysbilder

til meldingen. Velg den aktuelle filen.

4. Velg Valg > Send til. Velg flere mottakere, hvis det

er noen.

5. Velg Valg > Send for å sende kontaktinformasjonen.

41


Behandle kontakter

Send kontakt med e-post

1. Velg Meny > Telefonbok. Velg kontakten.

2. Velg Valg > Send kontakt > Som E-post. Oppgi

følgende opplysninger:

• Til: Du kan taste inn mottakerens

e-postadresse.

• CC: Du kan skrive inn e-postadressen til

mottakeren, til den som må få en kopi av

e-posten.

• BCC: Du kan skrive inn e-postadressen til

mottakeren, til den som må få en blind kopi av

e-posten.

• Emne: Du kan skrive inn emnet for e-post.

• Vedlegg: Som standard er den valgte

kontaktinformasjon vedlagt. Du kan også

inkludere andre vedlegg, hvis det er noen.

• Prioritet: Du kan angi prioritet for meldingen.

3. Velg Ferdig > En melding kommer opp og viser

størrelsen på meldingen > Velg Ja for å sende

meldingen.

Du vil ikke kunne sende kontakten

via e-post, hvis e-postkontoen ikke

er konfigurert. For å konfigurere

e-postkontoen, se ”Konfigurere

e-postkontoer” på side 50.

Send kontakt med Bluetooth

1. Velg Meny > Telefonbok. Velg kontakten.

2. Velg Valg > Send kontakt > Via Bluetooth.

3. Hvis Bluetooth ikke er på, blir brukeren bedt om å

slå dette på.

4. Velg den grupperte enheten som du vil sende

visittkortet til.

5. Hvis enheten ikke er gruppert, velg Søk ny enhet og

velg deretter enheten.

6. Når den andre enheten godtar kontakten, vises

meldingen Ferdig.

Velge flere kontakter

For å velge flere kontakter, velg Meny > Telefonbok >

Valg > Merk flere. For å velge kontakter, bla til ønsket

kontakt og gjør ett av følgende:

• Velg Valg > Anrop.

• Trykk på Menytasten.

• Velg Valg > Merker alle for å merke alle kontaktene

i telefonboken.

42


Behandle kontakter

Når kontaktene er merket, vises følgende valg:

Valg Funksjon

Fjern merking Du kan fjerne merking av den

valgte kontakten.

Send tekstmelding Du kan sende en sms-melding

til alle de merkede kontaktene.

Send

multimediemelding:

Du kan sende en multimediemelding

til alle de merkede

kontaktene.

Slett merket Du kan fjerne merkingen fra alle

de valgte kontaktene.

Merk alle Du kan velge alle kontaktene

i telefonboken. Dette alternativet

er tilgjengelig kun hvis alle

kontaktene ikke er valgt.

Fjern all merking Du kan fjerne merkingen fra alle

de valgte kontaktene.

Ringegrupper

Du kan lage en ny gruppe, legg til en ny kontakt i gruppen,

og administrere gruppene.

• Hvis du vil opprette en ny gruppe, velg Meny >

Telefonbok > Valg > Ringegrupper > Legg til ny

gruppe. Du kan tildele et navn, ringetone og bilde

for gruppen.

• Hvis du vil legge til en ny kontakt i en gruppe,

velg Meny > Telefonbok. Velg kontakten. Velg

Valg > Ringegrupper. Velg en gruppe. Velg Valg >

Vis medlemmer > Valg > Legg til medlemmer.

Telefonboken vises. Velg telefonnumre som skal

legges til gruppen.

På kontaktene lagret i telefonminnet kan legges

til gruppen.

• Hvis du vil administrere en gruppe, velg Meny >

Telefonbok > Valg > Ringegrupper > Legg til

ny gruppe. Velg en gruppe og deretter velg Valg.

Følgende alternativer vises:

Valg Funksjon

Vis medlemmer Du kan vise kontaktene i

gruppen.

Slett Du kan slette gruppen.

Slett alle Du kan slette alle gruppene.

Send tekstmelding Du kan sende en SMS til

kontaktene i gruppen.

Send multimediemelding

Du kan sende en MMS-melding

til kontaktene i gruppen.

Gruppeinnstillinger Du kan endre navn på gruppen,

tilegne en ringetone til gruppen,

og legge til et bilde i gruppen.

43


Behandle kontakter

Telefonbokinnstillinger

For å vise eller angi innstillinger for telefonboken, velg

Meny > Telefonbok > Valg > Telefonbokinnstillinger.

• Foretrukket lagring: Du kan velge enten SIM eller

Telefon, eller begge som standard minneplassering

å lagre kontaktene.

• Nummeret mitt: Du kan behandle din egen

informasjon. Følgende undermenyer er tilgjengelige.

• Endre nummeret mitt: Skriv inn navnet ditt

og andre personlige detaljer som mobilnummer,

hjemmenummer, firmanavn, e-postadresse,

jobbnummer og faks nummer. Velg OK og

Lagre.

• Send nummeret mitt: Du kan sende

informasjonen din til et hvilket som helst

nummer via SMS, MMS, e-post og bluetooth.

• Ekstranummer: Du kan se noen telefonnumre

med spesielle formål. Følgende undermenyer er

tilgjengelig.

• Eier nummer: Inneholder nummeret og

navnet på eieren. Du kan redigere eller slette

opplysningene.

• Servicenummer: Inneholder servicenumrene

som leveres av operatøren.

• Minnestatus: Du kan vise antall kontakter som er

lagret på SIM-kortet og på mobiltelefonen.

• Kopiere kontakter: Du kan kopiere alle de valgte

oppføringene fra SIM-kortet til telefonminnet og fra

telefonminnet til SIM-kortet.

• Flytt kontakter: Du kan flytte alle de valgte

oppføringene fra SIM-kortet til telefonminnet og

fra telefonminnet til SIM-kortet.

• Slett alle kontakter: Du kan slette alle kontaktoppføringene

som er lagret på SIM-kortet og

telefonminnet.

Søke kontakter

1. Velg Meny > Telefonbok

2. Skriv inn kontaktnavnet.

3. Kontakten vises.

44


Behandle kontakter

Meldinger

Du kan sende SMS og MMS-meldinger til dine kontakter.

SMS og MMS er en praktisk og billig måte å kommunisere

på. Du kan sende en tekstmelding til andre personer via

SMS-tjenesten. Med MMS kan du sende meldinger ved

å inkludere multimedieinnhold slik som bilder, lydfiler,

videofiler, og så videre.

Du kan bruke Meldinger-menyen på telefonen din

for å sende en SMS og MMS-melding til andre

mobiltelefoner eller annet utstyr som kan motta SMS og

MMS.

MMS-tjenesten er bare tilgjengelig hvis du

abonnerer på den fra nettoperatøren.

For tilgang til meldingsfunksjonen velg Meny > Meldinger.

Listen med alternativer vises.

Skriv meldinger

Du kan opprette SMS-og MMS-meldinger.

SMS meldinger

1. For å opprette en SMS-melding, velg Meny >

Meldinger > Skriv melding > Tekstmelding.

2. Tast inn meldingen i tekstfeltet. Tekstinntastingmodusen

vises i øvre venstre side av skjermen.

Trykk og frigjør * for å velge passende

tekstinntasting-modus (se “Tekstinntasting-modus”

på side 53).

3. Tast inn meldingen og velg Valg. Følgende

alternativer finnes:

Valg Funksjon

Send til Du kan velge mottakere for

meldingen. Du kan skrive inn

et nytt nummer eller velge fra

telefonboken.

Sett inn symbol Du kan velge ønsket symbol

som skal inkluderes i meldingen.

Rediger

alternativer

Du kan stille inn

inntastingsalternativer til T9,

legge til et nytt ord i T9 eller

aktivereautofullfør, alfabeteisk

prediksjon og kinesisk

prediksjon under avansert

innstillinger.

Sett inn mal Du kan bruke en meldingsmal

lagret i Maler-mappen.

Avansert Du kan sette inn et objekt,

nummeret til en kontakt, navnet

på en kontakt og bokmerker.

Du kan også velge tekstformater

slik som størrelse, stil, justering

og avsnittsstiler for teksten.

Lagre i Utkast Du kan lagre meldingen som et

utkast i Utkast-mappen.

4. Velg Send til og velg mottakerne av meldingen.

5. Velg Valg > Send, for å sende meldingen.

45


Meldinger

MMS-meldinger

I stedet for å velge Valg, trykk på meny tasten

for raskt å sende meldingen til et nummer

i telefonboken.

1. For å skrive en MMS-melding velg Meny >

Meldinger > Skriv melding > Multimediemelding.

2. Skriv inn meldingen i tekstfeltet. Tekstinntastingmodusen

vises øverst til venstre på skjermen. Trykk

og slipp # for å velge riktig tekstinntasting-modus.

3. Tast inn meldingen og velg Valg. Følgende

alternativer er tilgjengelig:

Valg Funksjon

Send til Du kan velge mottakere for

meldingen. Du kan skrive inn

et nytt nummer eller velge fra

telefonboken.

Sett inn symbol Du kan velge ønsket symbol

som skal inkluderes i meldingen.

Rediger

alternativer

Du kan markere ønsket tekst

i en melding, velg Kopier alt

for å kopiere hele teksten eller

Klipp ut alt for å klippe ut hele

meldingen og lime inn på et

ønsket sted.

Legg til bilde Du kan legge til et bilde

i meldingen.

Legg til lyd Du kan legge til en lyd til

meldingen. Du kan også spille

inn en ny lyd ved hjelp av

en lydopptaker og lagre den

i mappen.

Legg til video Du kan legge til en video til

meldingen.

Legg til emne Du kan legge til et emne til

meldingen.

Forhåndsvis MMS Du kan forhåndsvise meldingen

før du sender den.

Lysbilde

alternativer

Du kan angi og vise et lysbilde

enten etter eller før meldingen,

og sette tidsrammen for

lysbildevisningen.

Avansert Du kan bruke en meldingsmal

som er lagret i Maler-mappen.

Du kan legge ved en fil,

kontaktinformasjon og sette inn

bokmerker.

Lagre i utkast Du kan lagre meldingen som en

kladd i Utkast-mappen.

Lagre som mal Du kan lagre meldingen som en

mal i Maler-mappen.

Detaljer Du kan se detaljer om meldingen

som meldingstype, emne,

størrelse, antall mottakere og

vedlegg listen.

4. Velg Valg > Send til og velg mottakerne av

meldingen.

5. Velg Valg > Send, for å sende meldingen.

46


Meldinger

I stedet for å velge Valg, trykk på meny

tasten for raskt å sende meldingen til et

nummer i telefonboken.

Behandle meldingene dine

Mappen innboks, utboks, sendt og utkast viser antall

lagrede meldinger i parentes.

Innboks

Innboksen lagrer og viser alle innkommende SMS og

MMS-meldinger.

For å få tilgang til innboksen, velg Meny > Meldinger >

Innboks. Innboksen viser en liste over meldinger.

1. Rull nedover til Beskjeder og velg Alternativer for

å se følgende liste med alternativer.

• Vis: Du kan vise meldingen.

• Svar via SMS: Du kan sende en tekstmelding til

avsenderen av meldingen.

• Svar via MMS: Du kan sende en multimedimelding

til avsenderen av meldingen.

• Ring avsender: Du kan ringe senderen av

meldingen.

• Videresend: Du kan sende meldingen til en annen

mottaker.

• Slett: Du kan slette meldingen.

• Slet alle: Du kan slette alle meldingene.

• Marker flere: Du kan velge flere meldinger, en etter

en.

• Lagre i telefonboken: Du kan lagre numrene

i telefonboken.

• Merk som ulest: Du kan markere en melding som

ulest.

47


Meldinger

• Avansert: Du kan kopiere og flytte meldingene fra

telefonminnet til SIM-kortet og fra SIM-kortet til

telefonminnet.

2. For å lese en beskjed, ruller man til en beskjed og

trykker på menytasten.

3. Når en beskjed har blitt åpnet, kan andre funksjoner

utføres. Velg Alternativer for å få listen med

følgende alternativer: Svar, Ring avsender,

Videresend, Slett, Rediger og også andre

Avanserte muligheter til å bruke nummeret, URL,

e-post, USSD, kopiere eller flytte meldinger fra

telefonminnet til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til

telefonminnet.

Utkast

Meldinger som har blitt lagret for sending senere, er

lagret i Utkast.

1. For å få tilgang usendte meldinger, velg Meny >

Meldinger > Utkast.

2. Velg Valg for å se følgende liste av alternativer.

• Vis: Du kan se meldingen.

• Send: Du kan sende meldingen.

• Rediger: Du kan endre meldingen.

• Slett: Du kan slette meldingen.

• Slett alle: Du kan slette alle meldingene.

• Marker flere: Du kan velge flere meldinger, en etter

en.

• Avansert: Du kan kopiere og flytte meldingene fra

telefonminnet til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til

telefonminnet.

• Detaljer: Du kan se detaljene for multimedie- eller

e-postmeldingen. Dette alternativet er ikke

tilgjengelig for SMS-meldinger.

3. Trykk på meny-tasten for å vise meldingen.

4. Trykk på Valg > Send for å sende meldingen.

Utboks

Meldinger som ikke kunne leveres til mottakeren lagres i

utboksen.

1. For tilgang til meldinger som ikke kan leveres, velg

Meny > Meldinger > Utboks.

48


Meldinger

2. Velg Valg for å se følgende liste av alternativer.

• Vis: Du kan se meldingen.

• Send igjen: Du kan sende meldingen igjen.

• Rediger: Du kan endre meldingen.

• Slett: Du kan slette meldingen.

• Slett alle: Du kan slette alle meldingene.

• Marker flere: Du kan velge flere meldinger, en etter en.

• Avansert: Du kan kopiere og flytte meldingene fra

telefonminnet til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til

telefonminnet.

3. Trykk på meny-tasten for å vise meldingen.

4. Trykk på Valg > Send igjen for å sende meldingen.

Du kan også videresende en melding som ikke ble

levert.

Sendte meldinger

Meldinger som har blitt sendt og levert er lagret i Sendt.

1. For tilgang til sendte meldinger, velg Meny >

Meldinger > Sendt.

2. Velg Valg for å se følgende liste av alternativer.

• Vis: Du kan se meldingen.

• Videresend: Du kan sende meldingen til en annen

mottaker.

• Slett: Du kan slette meldingen.

• Slett alle: Du kan slette alle meldingene.

• Avansert: Du kan kopiere og flytte meldingene til

telefonminnet.

3. Trykk på meny-tasten for å vise meldingen.

E-postmeldinger

Meldingene blir lagret i Sendt, bare hvis det er

aktivert i Meldinger > Meldingsinnstillinger >

Vanlige innstillinger. Se ”Meldingsinnstillinger”

på side 52.

Du kan sende, motta og administrere e-postmeldinger.

For tilgang, velg Meny > Meldinger > E-post.

E-postkontoen må opprettes og aktiveres for å

få tilgang til e-postmeldingene.

49


Meldinger

Du kan lagre totalt et antall på 100 e-postmeldinger

og maksimalt 50 e-postmeldinger per

e-postkonto.

Konfigurere e-postkontoer

Du må konfigurere og opprette en e-postkonto for å få

tilgang til e-post funksjonalitet.

1. For å opprette en e-postkonto Meny > Meldinger >

E-post > E-postkontoer > Valg > Ny konto > En

melding vises Begynn å opprette konto? > Velg Ja.

2. Skriv inn e-postadressen og velg Valg > Neste.

3. Velg ønsket protokoll og Valg > Neste. Datakontoen

vises. Velg Valg > Neste.

4. Tast inn innkommende serveradresse. Velg Valg >

Neste.

5. Tast inn utgående serveradresse. Velg Valg > Neste.

6. Tast inn brukernavnet. Velg Valg > Neste.

7. Skriv inn passordet. Velg Valg > Neste.

8. Skriv inn kontonavnet. Velg Valg > Ferdig.

E-postkontoen er lagret.

9. Velg Valg > Aktiver for å aktivere e-postkontoen.

I stedet for å velge Valg > Neste, trykk på

menytasten for å gå raskt til neste trinn.

Send og motta

Du kan se antall meldinger sendt og mottatt.

Skrive e-post

1. For å skrive e-post, velg Meny > Meldinger >

E-post > Skriv e-post.

2. Oppgi følgende opplysninger:

• Til: Du kan taste inn mottakerens

e-postadresse.

• Kopi: Du kan skrive inn e-postadressen til

mottakeren, til den som må få en kopi av

e-posten.

• Blindkopi: Du kan skrive inn e-postadressen til

mottakeren, til den som må få en blindkopi av

e-posten.

• Emne: Du kan skrive inn emnet for e-posten.

• Vedlegg: Du kan også inkludere vedlegg.

• Prioritet: Du kan angi prioritet for meldingen.

3. Velg Ferdig > En melding kommer opp og viser

størrelsen på meldingen > Velg Ja for å sende

meldingen.

E-post-innboks

Innboksen lagrer og viser alle innkommende meldinger.

1. For å få tilgang til innboksen, velg Meny >

Meldinger > E-post > Innboks. Innboksen viser en

liste over meldinger.

2. Bla til en melding og velg Valg for å vise listen over

alternativene for innboksen.

50


Meldinger

3. For å åpne en melding, bla til en melding og trykk på

meny tasten.

E-post Utboks

Meldinger som ikke ble levert til mottakeren av en eller

annen grunn er lagret i utboksen.

1. For å få tilgang uleverte meldinger, velg Meny >

Meldinger > E-post > Utboks.

2. Velg Valg for å vise alternativene for utboksen.

3. Trykk på meny tasten for å se meldingen.

4. Velg Valg > Send for å sende meldingen.

E-post sendt

Meldinger som er sendt og levert lagres i Sendt.

1. For å få tilgang til usendte meldinger, velg Meny >

Meldinger > Sendt.

2. Velg Valg for å se Sendt-alternativene.

3. Trykk på meny tasten for å se meldingen.

4. Velg Valg > Send for å sende meldingen.

E-post Utkast

Meldinger som har blitt lagret for å sendes senere lagres

i Utkast.

1. For å få tilgang usendte meldinger, velg Meny >

Meldinger > E-post > Utkast.

2. Velg Valg for å vise utkast-alternativene.

3. Trykk på meny tasten for å se meldingen.

4. Velg Valg > Send for å sende meldingen.

Slett e-post

Meldinger som er lagret i innboksen, utboksen, sendte,

og utkast som ikke er nødvendig kan slettes. For tilgang,

velg Meny > Meldinger > E-post > Slett e-postmedlingsboks.

Slett merket e-post

Merkede meldinger som er lagret i innboksen, utboksen,

sendte, og utkast kan slettes. For tilgang, velg Meny >

Meldinger > E-post > Slett e-post-meldingsboks.

Maler

Du kan bruke en meldingsmal som er lagret i Malermappen.

Kringkastmeldinger

Du kan velge å motta kringkastmeldinger. På hjemskjermen,

velg Meny > Meldinger > Kringkast melding.

• Motta modus: Velg På for å få informasjon om

mottakstårnet.

• Les melding: Velg dette for å lese meldingen.

• Språk: Velg ønsket språk.

• Kanal innstillinger: Velg, legg til, rediger og slett

kanaler.

Maler

Når du sender meldinger til kontakter, kan du bruke de

forhåndsdefinerte meldingene som er lagret i Malermappen.

Du kan bruke en tekstmeldingsmal for en SMSmelding

og MMS-mal for en MMS-melding.

51


Meldinger

Meldingsinnstillinger

For å se eller definere innstillinger for meldinger, velg

Meny > Meldinger > Meldingsinnstillinger.

SMS-innstillinger

Velg Meldingsinnstillinger > Tekstmelding for å endre

følgende SMS-innstillinger:

• Profilinnstillinger: Du kan vise og redigere

profilnavn, utløpsdato og type melding.

• Vanlige innstillinger: Du kan sette følgende valg:

Innstillinger Funksjon

Leveringsrapport Du kan få en bekreftelsesrapport

om meldingen er

levert.

Lagre sendt

melding

Du kan lagre sendte

meldinger.

• Minnestatus: Du kan vise antall meldinger som er

lagret i SIM-kortet og mobiltelefonen.

• Foretrukket lagring: Du kan velge SIM-kortet eller

telefonminnet som lagringsplass for meldinger. Som

standard vil lagringsplassen være Telefonminnet.

• Foretrukket tilkobling: Velg tilkoblingstype enten

GPRS eller GSM eller kun GSM.

MMS-innstillinger

Velg Meldingsinnstillinger > Multimediemelding for

å endre følgende MMS-innstillinger:

Du kan også oppdatere MMS-innstillinger fra

www.sonimtech.com/support og klikk Over

luften Internett-innstillinger.

• Profiler: Du kan legge til en ny profil, aktivere, og

vise detaljene for en eksisterende profil. Du kan se

profilnavn, datakonto, tilkoblingstype, brukernavn og

passord.

• Vanlige innstillinger: Du kan sette følgende valg:

Innstillinger Funksjon

Utarbeide Du kan stille lysbildetid, modus for

oppretting, bildestørrelse og velge

å sette inn signaturen automatisk.

Du kan skrive inn tekst, bilde,

video eller lyd for signaturen.

Sende Du kan sette gyldighetsperioden,

aktiver for å motta leveringsrapport

og lese rapporten, prioritet,

leveringstid og lagre den sendte

meldingen.

Gjenfinning Du kan velge å hente meldingen

på hjemmenettverket eller mens

du er roaming. Du kan tillate eller

avvise anonym e-post og reklame,

du kan sende leserapporten og

leveringsrapporten.

Foretrukket

lagring

Du kan velge mobiltelefon eller

minnekort som lagringsplass for

meldinger.

52


Meldinger

Innstillinger Funksjon

Minnestatus Du kan se antall meldinger som er

lagret i mobiltelefonen og minnekortet.

Talebeskjed

Dine innkommende anrop kan videresendes til

talebeskjed-tjenesten. De som ringer blir bedt om

å legge igjen en melding for deg. Denne funksjonen

krever at du oppgir et talebeskjednummer som du får fra

tjenesteleverandøren din.

For å angi telefonsvarnummer, velg Meny > Meldinger >

Meldingsinnstillinger > Telefonsvar server. Tast inn

nummeret som du får fra tjenesteleverandøren din.

Dette nummeret bør brukes når du vil lytte til de lagrede

talebeskjedene dine.

Når du trenger å lytte til dine innkommende telefonsvarmeldinger,

velg Meny > Meldinger > Tekstmelding >

Telefonsvar server. Velg Telefonsvarnummer. Velg Valg >

Ring telefonsvar. Du er koblet til din postkasse hvor du

kan høre de lagrede talemeldingene.

Du kan også velge Alternativer > Endre for å endre navn

og nummer til mobilsvar.

For rask tilgang til telefonsvarer, trykk og hold

inne 1.

Tekstinntasting-modus

Når du taster inn teksten, vises inntastingsmodusen i øvre

venstre side av skjermen. Trykk og frigjør #-tasten for å

vise de ulike tekstinntasting-modusene, som tradisjonell

(Abc/ABC/abc) og numerisk (123). Trykk lenge på

#-tasten for å aktivere T9-modusen.

I tradisjonell modus kan du taste inn en bokstav ved å

trykke flere ganger på en tast til du ser bokstaven som du

vil bruke. Numerisk modus brukes for å taste inn tall.

I T9-modus, når du trykker på en tast, vises bokstavene

eller tegnene. Bla til alfabetet eller bokstaven og trykk på

meny-tasten for å velge.

1. For å bytte mellom store (ABC) og små bokstaver (abc)

eller forbokstaver (Abc), bruk #-tasten. Når forbokstavskrivestilen

brukes, vil bokstaven som kommer rett

etter punktum (.), utropstegn (!) og spørsmålstegn (?)

automatisk skrives med stor bokstav.

2. For å taste inn en bokstav, trykk gjentatte ganger på

talltasten til ønsket bokstav vises på skjermen. For

eksempel, for å taste inn GOOD, i tekstmodus, trykk

én gang på 4 for å vise G, trykk tre ganger på 6 for å

vise O, og trykk igjen tre ganger på 6 for å vise O og

trykk én gang på 3 for å vise D.

ELLER

Hvis du er i T9-modus, trykk på 4, bla frem til G.

Trykk på 6, bla frem til GO. Trykk på 6, bla frem til

GOO. Trykk på 3, bla frem til og velg GOOD.

3. Når du redigerer tekst, for å sette inn et mellomrom

mellom tegn eller ord, trykk på 1.

4. For å slette et tegn velg Tøm.

5. Trykk på 0 for å sette inn et punktum (.).

For å sette inn spesialtegn, trykk på * for å vise spesialtegnene.

Trykk på navigasjonstastene for å bla gjennom

spesialtegnene. Velg tegnet som skal vises i teksten.

Trykk lenge på * for å vise den inntastede teksten på

forskjellige språk. Trykk på menytasten for å velge språket.

Velg Ferdig for å endre språket for tekstinntasting.

53


Profiler

Profiler

Du kan aktivere og endre ulike innstillinger på

Sonim XP5300 Force 3G telefonen ved hjelp av profiler.

På hjem-skjermen, velg Meny > Profiler for å vise

alternativene.

Du kan tilpasse profilene til å bruke funksjoner slik

som lydinnstillinger, ringevolum, alarmtype, ringetype

og ekstra tone. Det er seks miljøprofiler tilgjengelig på

denne telefonen. Generell er standardprofilen, mens de

andre profilene er Møte, Utendørs, Lydløs, Flymodus og

Hodetelefon.

Du kan ikke endre parametrene for Fly- og

Stille-modusene.

• Generell: Dette er standardprofilen der alle lyder er

aktivert. Parametere i denne modusen kan endres.

Velg Meny > Profiler > Generell > Valg > Tilpass

for å åpne Tilpass-skjermen. Du kan bruke denne

skjermen til å velge lydinnstillinger, ringevolum,

alarmtype, ringetype eller ekstra tone. Velg Meny >

Profiler > Generell> Valg > Aktiver for å aktivere

denne profilen.

• Møte: Her er bare vibrasjonsmodus aktivert.

Parametere i denne modusen kan endres. Velg

Meny > Profiler > Møte > Tilpass for å åpne

Tilpass-skjermen. Du kan bruke denne skjermen

til å velge lydinnstillinger, ringevolum, alarmtype,

ringetype eller ekstra tone. Velg Meny > Profiler >

Møte > Aktiver for å aktivere denne profilen. Du kan

også trykke og holde inne #-tasten for å aktivere

møtemodus.

• Utendørs: Her er både vibrasjon- og ringemodus

aktivert. Parametere i denne modusen kan endres.

Velg Meny > Profiler > Utendørs > Tilpass for

å åpne Tilpass-skjermen. Du kan bruke denne

skjermen til å velge toneinnstillinger, ringevolum,

alarmtype, ringetype eller ekstra tone.

• Stille: Her dempes alle lydene. Velg Meny > Profiler

> Stille > Aktiver for å aktivere denne profilen.

Alarmtone vil også bli spilt i Stille-profilen.

• Flymodus: Her dempes alle lydene. Velg Meny >

Profiler> Fly modus for å åpne Flymodus-skjermen.

Velg Flymodus for å aktivere denne profilen. I denne

modusen kan du ikke ringe eller motta samtaler,

men du kan bruke Mediaspiller og FM-radio. Du

kan deaktivere flymodus ved bare å velge Meny >

Profiler > Flymodus > Normal modus.

• Hodetelefon: Parametere i denne modusen kan

endres. Velg Meny > Profiler > Hodetelefon >

Tilpass for å åpne Tilpass-skjermen. Du kan bruke

denne skjermen til å velge toneinnstillinger, volum,

alarmtype, ringetype eller ekstra tone.

54


Profiler

Lydinnstilinger

Velg Meny > Profiler > Generell > Tilpass. Endring

av dette påvirker profilen som er stilt inn. Følgende

lydinnstillinger vises:

1. Toneinnstillinger: Du kan angi lyden for

innkommende anrop, meldinger og tastaturet.

2. Volum: Du kan stille volumet for ringetonen og

tastelyden.

3. Alarmtype: Du kan varslelyden for innkommende

anrop og meldinger. Du kan velge kun ring, kun

vibrering, vibrering og ring, vibrering etterfulgt av

ring.

4. Ringetype: Du kan stille ringetypen for samtaler,

SMS-varsler, alarmer og kalender. Du kan velge

enkelt ring, gjentatte ring, eller stigende ring.

Du kan laste ned og lagre ringetoner over

Bluetooth eller WAP. Ringetoneformatene er

MIDI, MP3, WAV, AAC og AMR.

5. Ekstratone: Du kan stille toner for varsling, feil og

tilkoblinger.

55


Verktøy

Verktøy

Verktøy brukes for å organisere og behandle dine daglige

oppgaver systematisk.

Kalender

Kalenderen lar deg sette avtaler, planlegge påminnelser

når det er nødvendig, sette alarmer og gjenta spesifikke

innstillinger. Oppgaver kan vises på en daglig og ukentlig

basis.

1. For å få tilgang til Oppgaver og tilhørende funksjoner,

velg Meny > Kalender. Kalenderen for den nåværende

måneden vises. Bruk navigasjonstastene for å navigere

gjennom måneder.

2. Velg Valg for å vise listen over tilgjengelige valg.

• Vis: Du kan se listen over hendelser for dagen.

• Vis alle: Du kan se alle hendelsene.

• Legg til hendelse: Du kan skrive inn en ny

hendelse.

• Slett hendelse: Du kan slette en hendelse.

• Gå til dato: Du kan gå til en bestemt dato og

se hendelsene for den datoen.

• Gå til i dag: Du kan gå til dagens dato.

• Gå til ukeoppsett: Du kan se listen over

hendelser for uken.

Når du er i ukeoppsett, endres valgene til Gå til

månedlig oppsett, for å vise månedskalender.

Rediger hendelser

Velg Meny > Kalender > Valg > Vis. Velg hendelsen. Velg

Valg > Endre. Gjør endringene. Velg Ferdig og Lagre.

Alarm

Du kan stille inn alarmen for en spesifikk tid. Velg Meny >

Verktøy > Alarm.

1. For å angi en enkel alarm, velg Meny > Verktøy >

Alarm > Endre > På. Angi tiden og velg Gjenta >

En gang. Velg Ferdig.

2. For å angi en gjentagende alarm, velg Meny >

Verktøy > Alarm > Endre > På. Angi tiden og velg

Gjenta > Hver dag eller Egendefinert. Ved hjelp av

menytasten, velg dag og velg Ferdig.

3. For å sette alarmtonen, velg Meny > Verktøy >

Alarm > Endre > Alarmtone > Tone. Velg

alarmtonen.

4. For å aktivere snooze, velg Meny > Verktøy >

Alarm > Endre > Snooze. Bruk venstre og høyre

piltaster for å stille inn tiden for snooze.

Alarmen fungerer selv om telefonen er i Stillemodus.

Vekkerklokken virker selv om telefonen er slått

av.

56


Verktøy

Kalkulator

Kalkulatoren på denne telefonen er designet for å utføre

enkle matematiske kalkuleringer.

1. Velg Meny > Verktøy > Kalkulator.

2. Trykk på talltastene for å taste inn tallene.

3. Bruk navigasjonstastene for matematiske operatorer.

Navigasjonstaster Operasjon

Opp + (Addisjon)

Ned - (Subtraksjon)

Venstre * (Multiplikasjon)

Høyre / (Divisjon)

4. Etter at du har utført kalkuleringene, trykk på menytasten

for å få sluttresultatet.

Følgende kalkulatoralternativer vises også:

Valg Funksjon

MC Sletter tall fra minnet

MR Leser tallet fra minnet

M+ Legger til et tall til tallet i minnet

og lagrer resultatet i minnet

M- Trekker et tall fra tallet i minnet, og

lagrer resultatet i minnet

Enhetsomdanner

Denne telefonen godtar nummer med opptil

maksimalt 12 tall per oppføring.

Du kan konvertere én type fysiske enheter til en annen

type. Velg Meny > Verktøy > Enhetsomdanner.

1. Velg typen fysisk enhet. Bruk høyre og venstre

navigasjonstaster for å bla. For eksempel, Vekt fra

kg til pund.

2. Bla nedover og skriv verdien i Kg rubrikken eller

Pund rubrikken, for eksempel 10 kg og velg OK.

3. Vekten 10 Kg omdannes til pund og vises i Pund

rubrikken.

Du kan velge Enhetsomdanner > Valuta omdanner

for å konvertere valuta basert på kurs. Skriv inn kursen,

og deretter angi den lokale verdien av valutaen. Den

tilsvarende utenlandske verdien av valuta vises.

57


Verktøy

Verdensklokke

Du kan se klokken i store byer i ulike tidssoner ved

å bruke denne funksjonen. Du kan også bruke Sommertid

(DST).

Lokaltiden vises i nedre halvdel av skjermen.

1. For å vise den internasjonale klokken, velg Meny >

Verktøy > Verdensklokke.

2. For å se tiden i ulike byer, velg ønsket by ved hjelp

av navigeringstastene deretter vises tiden.

3. For sommertid, velg Meny > Verktøy >

Verdensklokke > Valg > Sommertid for fremmed

by > På.

Lydopptaker

Velg Meny > Verktøy > Lydopptaker.

1. For å spille inn en lydfil, velg Valg > Ny episode.

2. For å midlertidig stoppe opptaket, velg Pause.

3. For å fortsette med innspillingen, velg Fortsett.

4. For avslutte opptaket, velg Stopp. En melding vises

Lagre lyd? >Velg Ja. Den innspilte lydfilen lagres

under Mine filer. For mer informasjon se ”Behandle

filene dine” på side 38.

Lydavspilling

Brukeren kan utføre øyeblikkelig avspilling av innspilt lyd

i lydopptakeren. For å lytte til en innspilt lydfil, velg Meny

> Verktøy > Lydopptaker > Valg > Lyder. Du kan også

velge Meny > Mine filer > Åpne > Lyd > Åpne for å få

tilgang til lydfilene.

Notater

Velg Meny > Verktøy > Notater for å lagre den

nødvendige informasjonen.

Tekstleser

Velg Meny > Verktøy > Tekst leser for å vise og lese. txt

filer.

Typisk stoppeklokke

Velg Meny > Verktøy > Typisk stoppeklokke for å starte

og stoppe telleverket, som nødvendig.

SIM-kortmeny

Med denne menyen får du tilgang til enkelte tjenester

som leveres av operatøren. Denne funksjonen kan nås

via Meny > Verktøy > Operatørtjeneste.

58


Bruksområder

Java

Sonim XP5300 Force 3G har et sett av mobil Javaprogrammer

som er forhåndsinstallert på telefonen.

Du kan også laste ned flere Java-programmer via WAP,

Bluetooth, SD-kort eller Java Application Manager.

Profilinnstillingene for Nettverk

For å bruke programmene som krever internett-tjenesten,

må nettverksprofilen settes opp.

For å angi nettverksprofilen, gjør du følgende:

Velg Meny > Tilkobling > Java Profilen. Velg hjemmeside,

datakonto og tilkoblingstype for profilen.

Velg Meny > Applikasjoner > Java-nettverk og velg så

Aktivere for å aktivere profilen.

GPSData

Applikasjonen gir informasjon om lengdegrad, breddegrad

og høyde. For å få tilgang til applikasjonen velg Meny ->

Applikasjoner -> Java -> GPSData.

Java Application Manager (JAM)

Dette er en mobil Java-program nedlastningstjeneste

fra Sonim. Programmet inneholder koblinger til et

sett av mobile Java-programmer som anbefales av

Sonim. For å bruke programmet, sørg for å sette opp

Profilinnstillingene for Java Nettverk. For å få tilgang til

dette programmet, velg Meny > Programmer > Java >

Java Program Manager.

Opera Mini

Opera Mini er en av de mest populære mobile nettlesere.

Opera Mini presenterer brukerne med en rik og svært

rask Internettopplevelse. Sonim XP5300 Force 3G

kommer med en forhåndspakket kopi av Opera Mini. Velg

Meny > Programmer > Java > Opera Mini for å starte

Opera Mini.

Installere Java-programmer fra WAP

Konfigurer WAP som beskrevet i ”WAP-nettleser”

på side 60. Start WAP. Bla frem til hvor filen (.jar eller

.jad) ligger. Velg filen. Installasjonen begynner. Straks

programmet er installert, vises det i Java-boksen.

Installere Java-programmer fra et SD-kort

Velg Meny > Mine filer > Minnekort-kategorien. Velg

filen (.jar eller .jad). Installasjonen begynner. Straks

programmet er installert, vises det i Java-boksen.

City Cruiser

City Cruiser er en GPS-navigasjonsapplikasjon for

mobiltelefoner. Denne applikasjonen gir talestyrt svingetter-sving-navigasjon.

Applikasjonen laster ned lokale

kart levert av applikasjonens tjenesteleverandør.

For å bruke denne applikasjonen, må du konfigurere

Java-nettverksprofil ved å velge Tilkoplinger > Java.

For å starte City Cruiser, velg Meny > Applikasjoner >

Java > City Cruiser.

Når applikasjonen er startet, velg det landet du ønsker

å bruke applikasjonen i. Applikasjonsdata for det valgte

landet lastes ned og installeres på telefonen som en egen

applikasjon. For eksempel: City Cruiser Storbritannia.

Noen Java-applikasjoner som kjøres i forgrunnen

kan skyves til bakkgrunnen ved å trykke på

-tasten.

59


WAP-nettleser

WAP-nettleser

Denne mobiltelefonen har en intern WAP-nettleser som

lar deg bla gjennom innhold på ulike WAP-websider på

Internett. Denne fasiliteten blir kun tilgjengelig hvis du

abonnerer på en datatjeneste fra nettverksoperatøren din

for Internettilgang. Du får mer informasjon om dette fra

din lokale operatør. Konfigurer WAP når du bruker den for

første gang. Noen WAP-parametere på telefonen din har

allerede blitt satt til en spesifikk nettverksoperatør. Hvis

du bruker tjenestene fra samme nettverksoperatør kan

du direkte bruke WAP-tjenesten med den tilgjengelige

konfigurasjonen. Hvis ikke, må du konfigurere

innstillingene på nytt.

Hvis du ikke kan se WAP-websider fordi

nett verks operatøren din endret sine WAPparametere

eller Internet Content Provider

(ICP) endret sin WAP-webadresse eller innhold,

ta kontakt med nettverksoperatøren din og ICP

for oppdateringer.

Velg Meny > Nettleser. Følgende undermenyer vises:

• Hjemmeside: Dette er siden som vises først når du

åpner WAP-nettleseren.

• Bokmerker: Du kan bruke denne menyen for å

legge til og behandle bokmerkene dine og gå direkte

til korresponderende webadresse. Du kan også

redigere eller slette bokmerker via denne menyen.

• Tast inn adresse: Du kan gå direkte inn på en

webside og utforske den.

• Historikk: Du kan vise websider som du tidligere har

besøkt. Klikk på dem for å åpne sidene.

• Lagrede sider: Du kan vise sider som er lagret.

• Tjenesteinnboks: Dette er innboksen for WAP

push-meldinger.

• Innstillinger: Følgende konfigurasjoner kan settes

via denne menyen:

• Velg profil: I denne menyen, vises eksisterende

profiler i en liste på skjermen. Bla til ønsket profil

og velg OK. Du kan også legge til nye profiler.

• Nettleseralternativer: Du kan tømme bufferen,

fjerne cookies og autorisasjonsinformasjon.

• Preferanser: Du kan stille tidsavbrudd, velge

å vise eller ikke vise bilder på nettsidene, og du

kan aktivere eller deaktivere cookies og buffer.

• Sikkerhetsinnstillinger: Du kan se de klarerte

sertifikatene.

• Innstillinger for tjenestemeldinger: Du kan

bestemme om du vil motta push-meldinger

fra operatører og nettportaler. Du kan stille inn

tjenestelasting, og hvit liste numre.

• Gjenopprette nettleserinnstillinger: Du kan

gjenopprette de opprinnelige innstillingene

i nettleseren.

Du kan også oppdatere WAP-innstillinger fra

www.sonimtech.com/support og klikk Over

the air Internett-innstillinger.

60


Tilkobling

Tilkobling

Du kan få tilgang til Bluetooth og datakontoer.

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs tilkobling som gjør det mulig

for enheter å utveksle informasjon. Enheter innenfor

et område på 10 meter kan kobles til trådløst med

Bluetooth-teknologien.

Sonim XP5300 Force 3G er kompatibel med Bluetoothspesifikasjon

2.0 og støtter følgende profiler:

Hodesett-profil, Håndsfri-profil, Objekt push-profil,

Oppringingsnettverk-profil, Seriellport-profil. Denne

enheten kan sende bilder og lydfiler med en Bluetoothtilkobling.

Det kan være begrensninger for bruk av Bluetooth-teknologi

i enkelte områder. Sjekk med din

lokale myndigheter eller tjenesteleverandører.

Aktiver Bluetooth

Velg Meny > Tilkobling > Bluetooth > Strøm > På. Bruk

menytasten til å bytte mellom på og av. Når Bluetooth er

aktivert, vises Bluetooth-ikonet på hjem-skjermen.

Deaktiver Bluetooth

Select Menu > Connectivity > Bluetooth > Power > Off.

Bruk menytasten til å bytte mellom på og av.

Gruppere enheter

1. Velg Meny > Tilkobling > Bluetooth > Søk etter ny

enhet.

2. Velg Søk mer... for å vise listen over enheter innenfor

et område på 10 meter som har Bluetooth-forbindelse.

Velg enheten.

3. Tast inn passordet (for eksempel, 0000) i Tast inn

passord-skjermen. Samme passord må oppgis for

de andre enhetene.

4. Velg OK.

5. Når den andre enheten godtar vises meldingen

Gruppering ferdig på skjermen.

6. Når den andre enheten avviser forespørselen vises

meldingen Gruppering mislyktes på skjermen.

Før gruppering av enhetene, vær sikker på at

synlighetsinnstillingene for de grupperte enhetene

er aktivert. For å aktivere synlighetsinnstillingene,

velg Meny > Tilkobling > Bluetooth >

Innstillinger > Synlighet > På.

Av sikkerhetsmessige årsaker, ikke grupper

med en ukjent enhet.

Koble til et Bluetooth-hodesett

Du kan koble til et bluetooth-hodesett etter at du har

gruppert det med telefonen din.

1. Velg Meny > Tilkobling > Bluetooth > Min enhet.

2. Velg det grupperte Bluetooth-hodesettet.

3. Velg Valg > Koble til.

For mer informasjon, se brukerveiledningen til

Bluetooth-hodetelefonene.

61


Tilkobling

Endre navn på gruppert enhet

1. Velg Meny > Tilkobling > Bluetooth > Min enhet.

2. Velg den grupperte enheten.

3. Velg Valg > Nytt navn.

4. Skriv inn det nye navnet.

5. Velg OK.

Slett gruppert enhet

1. Velg Meny > Tilkobling > Bluetooth > Min enhet.

2. Velg den grupperte enheten.

3. Velg Valg > Slett.

Innstillinger

Hvis du avbryter grupperingen med en enhet

som er koblet til, fjernes grupperingen og

tilkoblingen slås av umiddelbart.

Type Funksjon

Synlighet Velg På for å vise din tilstedeværelse

for andre enheter. Velg Av for å

skjule din tilstedeværelse for andre

enheter.

Mitt navn Velg dette alternativet for å endre

navnet på enheten.

Lagring Velg lagringssted.

Om

Du kan se enhetens navn, adresse og andre

støttetjenester.

Sende data via Bluetooth

Du kan også overføre filer til en annen kompatibel enhet.

1. Velg Meny > Mine filer.

2. Hvis du vil sende en bildefil, velg Bilder > velg filen

ELLER for å sende en lydfil, velg Lyd > velg filen

ELLER for å sende en annen type fil, velg Andre >

velg filen.

3. Velg Valg > Send > via Bluetooth.

4. Velg den grupperte enheten som du vil sende filen til.

Mine enheter-skjermen viser vanligvis de

grupperte enhetene, samt de enhetene som

ikke er gruppert på gjeldende tidspunkt. For

å sende data til en gruppert enhet, velg Søk

etter ny enhet. Velg enheten som ikke er

gruppert. Tast inn pin-koden når du blir spurt

om denne.

5. Når den andre enheten godtar filen, vil meldingen

Ferdig vises på skjermen.

6. Når den andre enheten avviser filen, vil meldingen

Mislyktes vises på skjermen.

62


Tilkobling

Motta data via Bluetooth

For å motta data med Bluetooth, bør enheten din være

Bluetooth-aktivert og må være synlig for andre enheter.

1. Når du mottar data, blir du spurt om du vil godta.

2. Velg Godta for å motta data ELLER velg Avvis for

å avvise dataen.

3. Hvis du godtar lagres dataen i Mine filer > Bilder

eller Lyd eller Annet.

Datakonto

Du kan stille inn nettverkskontoen og se GPRS informasjon.

Velg Meny > Konnektivitet for å angi nettverksprofil >

Datakonto og opprett en ny datakonto.

GPRS: Du kan opprette, redigere og slette kontoene.

Du kan redigere følgende informasjon på kontoene:

Profilnavn, APN, Brukernavn, Passord, Autorisasjonstype,

Primær DNS og Sekundær DNS. Gjør endringer og velg

Lagre.

USB-funksjon

USB-kabelen til telefonen kan brukes som en masselagringsenhet.

Når telefonen er koblet til datamaskinen via

en USB-kabel, vises følgende to alternativer:

• Masselagring: Velg dette for å bruke USB-kabelen

som en masselagringsenhet for å overføre og

synkronisere data mellom Sonim XP5300 Force 3G

telefonen og datamaskinen.

• COM-port: Velg dette for å bruke telefonen som et

modem.

Når telefonen er koblet til datamaskinen

via USB-kabelen, kan du velge bare å lade

telefonen ved å trykke på Tilbake-tasten. Du

trenger ikke velge Masselagring eller COM-port

alternativet.

Når telefonen er koblet til datamaskinen via

USB-kabelen og SD-kortet er også til stede

i telefonen, vises SD-kortet og telefonminnet

som to separate stasjoner i maskinen.

Når telefonen er koblet til datamaskinen via

USB-kabel, har du ikke tilgang til Mine filermenyen

i telefonen. For å få tilgang til Mine filer

menyen, koble fra USB-kabelen.

63


Kamera

Kamera

Sonim XP5300 FORCE 3G har et 2MP (megapixels)

kamera for å ta bilder med. Bildene kan deretter lagres i

din telefon.

• Velg Menu > Camera ELLER trykk på cameraknappen.

Kameraet er skrudd på.

• Velg knappen menu ELLER trykk på cameraknappen

for å ta bildet. Bildet lagres automatisk i

Menu > My files > Phone > Images.

• Etter at bildet er trykt velger du Option for å vise

følgende valg:

• Forward: Du kan sende bildet til en annen

telefon som MMS, e-post eller via Bluetooth.

• Delete: Du kan slette valgt fil.

Kameravalg

Velg Menu > Camera > Press LSK > Photo

Album > Select an image > Options >

Use as, for å bruke lagret bilde som

skrivebordsbakgrunn, skjermsparer eller

ringerbilde. Se ”Behandling av dine filer” på

side 40 for mer informasjon.

For å se valg for kamera velges Menu > Camera > Press

LSK. Følgende valg vises:

• Switch To: Du kan gå over til Video recorder-modus

eller Camera-modus for å ta opp en video eller ta

bilder, eller velg Photo Album for å se de lagrede

bildene. Velg et bilde og klikk Options for å se

bildevalgene sånn som send bildet, gi nytt navn til

bildet, slett bildet og så videre. Se ”Behandling av

dine filer” på side 40 for mer informasjon.

• Capture Mode: Du kan velge ønsket

bildetakningsmodus blant følgende alternativer:

Vanlig, Kontinuerlig, Massebilde, Panorama, Legg til

ramme.

• Image Size: Du kan velge bildestørrelse fra følgende

alternativer: QVGA, VGA, 1 MP og 2 Mp.

• Highlight: Du kan aktivere eller deaktivere

automatisk blitz.

• Self-timer: Du kan koble inn selvutløser og stille den

inn til 5 eller 10 sekunder. Bildet vil automatisk tas

etter innstilt tid, etter at menyknappen har blitt trykt.

• White balance: Du kan velge ønsket hvitbalanse til

bakgrunnsfargen.

• Effects: Du kan velge ønsket fargeeffekt for bildet

som skal tas.

• Scene mode: Du kan velge Auto slik at

scenemodusen blir automatisk eller nattmodus hvis

bildet tas om natten.

• Avanserte Innstillinger:

• Storage: Du kan velge standard lagringssted

for bilder, enten Phone memory ELLER

Memory card.

• Image Quality: Du kan velge bildekvalitet fra

følgende alternativer: Normal, God eller Lav.

• Time Stamp: Du kan legge til tidsstempler til

bildene og videoene.

• Shutter Sound: Du kan velge lukkerlyd fra gitte

alternativer.

• Anti-Flicker: Du kan stille inn ønsket

flimrefrekvens som 50 Hz ELLER 60 Hz.

64


Kamera

• Restore default: Velg denne for å tilbakestille

kamerainnstillinger til de opprinnelige

fabrikkinnstillingene.

Mens du tar et bilde kan du bruke piltastene for

navigering og de alfanumeriske tastene til å få

rask tilgang til diverse kameraalternativer.

65


Musikk

Musikk

Mediaspiller

Du kan bruke den innebygde mediaspilleren til å spille

av lyd- og videofiler. For å få tilgang til mediaspiller, velg

Meny > Musikk > Mediaspiller. Følgende undermenyer

er tilgjengelig:

Spilles nå

Du kan se lyd/video-filer som for øyeblikket blir spilt.

Du kan pause, stoppe, spille forrige sang, eller neste

sang ved hjelp av navigasjon-piltastene. Velg Valg >

Innstillinger for å vise og angi følgende innstillinger:

Innstillinger Funksjon

Spilleinnstillinger Du kan definere innstillinger for

bakgrunnsskjerm, omstokking

av spillelisten, og repetering

av én sang eller alle sanger på

spillelisten. Du kan velge På for

å spille av lyd i bakgrunnen. En

stripe på skjermen indikerer at

lyden spilles i bakgrunnen. Du

kan også definere lydeffekter og

Bassforbedring.

Lydinnstillinger Du kan definere spillehastigheten

på lyden.

Videoinnstillinger Du kan definere spillehastigheten

på videoen.

Mine spillelister

Du kan se alle lagrede spillelister. Velg Valg for å se

følgende alternativer:

• Åpne: Du kan åpne en spilleliste, og velge Valg.

Følgende alternativer er tilgjengelig:

Valg Funksjon

Spill Spille en valgt fil.

Detaljer Se filinformasjon.

Flytt opp Velg en fil som er på toppen av

listen ved å flytte oppover. Dette

alternativet er kun tilgjengelig

hvis det er mer enn én fil.

Flytt ned Velg en fil som er på bunnen av

listen ved å flytte nedover. Dette

alternativet er kun tilgjengelig

hvis det er mer enn én fil.

Legg til Legg til en ny fil til spillelisten.

Fjern Fjerne en fil fra spillelisten.

Send Du kan sende bildet til en telefon

som en multimediemelding,

e-postmelding eller via Bluetooth.

Bruk som Bruke filen som ringetone.

• Ny: Du kan legge til en ny spilleliste.

• Slett: Du kan slette en spilleliste.

• Slett alle: Du kan slette alle spillelister.

66


Musikk

• Gi nytt navn: Du kan endre navnet på en spilleliste.

• Lagring: Du kan lagre spillelisten i telefonen.

FM-radio

Du kan spille .mp3, .wav, .amr, og .aac lydfiler.

Du kan spille MPEG og 3GP videofiler.

FM-radioen er bygd inn og gir

øyeblikkelig og enkel tilgang

til FM-radiokanaler i telefonen.

Hodetelefoner med kabel må

kobles til telefonen, da ledningen

fungerer som en antenne for

radioen. Du kan da lytte til

radioen via hodetelefonen med

kabel.

Du bør kun koble til Sonims anbefalt trådløse

hodetelefoner sammen med FM-radioen.

Velg Meny > Musikk > FM-radio. Radioen begynner

å spille. Du kan bruke navigasjonstastene til å stoppe,

spille, og søke på ønsket kanal. Velg Valg for å vise

følgende alternativer.

• Kanalliste: Du kan se de kanalene som allerede er

lagret. Velg en Kanal > Valg > Spill for å spille.

• Manuell input: Du kan manuelt angi frekvensen for

å høre på en kanal.

Velg ”#”-tasten for å taste inn desimaler

mens du taster inn frekvensen.

• Automatisk søk: Du kan automatisk søke og lagre

radiokanaler.

• Innstillinger: Du kan definere følgende innstillinger:

Innstillinger Funksjon

Spill i bakgrunnen Du kan spille av radioen

i bakgrunnen. En stripe på

skjermen betyr at radioen

spiller i bakgrunnen.

Skall Du kan definere bakgrunnsskjerm-visningen.

Høyttaler Du kan velge På for å spille

FM-radioen i telefonhøyttaleren.

67


Faste snarveier

Faste snarveier

Dette er en liste over faste snarveier.

• Trykk på 0 etterfulgt av SEND – frigjør alle anrop på

vent, eller setter på brukerbestemt opptattsignal

(UDUB – User Determined User Busy) for ventende

anrop.

• Trykk på 1 etterfulgt av SEND – Frigjør alle aktive

anrop (hvis det er noen) og godtar det andre (parkert

eller ventende) anropet.

• Trykk på 1X etterfulgt av SEND – Frigjør et spesifikt

aktivt anrop X.

• Trykk på 2 etterfulgt av SEND – Parkerer alle

aktive anrop (hvis det er noen) og godtar det andre

(parkerte eller ventende) anropet.

• Trykk på 2X etterfulgt av SEND – Parkerer

alle aktive samtaler, bortsett fra anrop X, hvor

kommunikasjonen skal støttes.

• Trykk på 3 etterfulgt av SEND – Tilføyer et parkert

anrop til samtalen.

• Trykk på 4 etterfulgt av SEND – Kobler sammen to

anrop og kobler ut abonnenten fra begge samtaler

(ECT).

• Trykk på 4 * ”Katalognummer” etterfulgt av SEND –

Videresender et innkommende eller parkert anrop til

det spesifiserte katalognummeret.

• Trykk på 5 etterfulgt av SEND – Gir alle anrop

opptattone på abonnentens forespørsel.

• Trykk på ”Katalognummer” etterfulgt av SEND –

Parkerer alle aktive anrop (hvis det er noen) og ringer

til det spesifiserte katalognummeret.

• Trykk på END – Frigjør abonnenten fra alle samtaler

(bortsett fra et eventuelt parkert anrop).

"X" er tildelingen av tall (begynner med 1) på

anropene som gis i følge sekvensen de ble satt

opp, eller mottatte samtaler (aktive, parkerte

eller ventende) som sett av abonnenten. Anrop

beholder tallet sitt til de frigjøres. Nye anrop tar

det laveste tilgjengelige tallet.

Der både et parkert og et ventende anrop

eksisterer, vil ovenstående framgangsmåte

gjelde for det ventende anropet (dvs., ikke

for det parkerte anropet) i en motstridende

situasjon.

68


Micro SD-kort

Micro SD (secure digital)-kort

I Sonim XP5300 Force 3G telefonen, kan du sette inn et

fjernbart Micro SD-kort for å øke lagringskapasiteten.

Dette kortet settes inn i kortsporet inni telefonen. Du kan

utføre følgende funksjoner på SD-kortet.

• Formatering av SD-kortet.

• Vise minneinformasjonen som ledig plass og total

plass.

• Sette bildene i SD-kortet som bakgrunnsbilder.

• Sette lydfilene i SD-kortet som ringetoner.

Maksimal kapasiteten som støttes er opptil

16 GB.

Sette Micro SD-kortet i telefonen

1. Sørg for at telefonen er slått av.

2. Løft opp batteridekslet og ta ut batteriet. For

instruksjoner, se ”Sette inn batteriet” på side 14.

3. Skyv og løft sølvholderen over den designerte

plassen under SIM-kort plassen.

4. Legg SD-kortet i den designerte kortplassen og lukk

sølvholderen.

5. Sett i batteriet og dekslet igjen. Vri skruene på

batteridekslet med klokken for å låse batteridekslet.

Når Sonim XP5300 Force 3G telefonen er

koblet til en datamaskin med USB, vises

Micro SD-kortet som en egen stasjon i

datamaskinen.

69


PC-verktøy

PC-verktøy

Sonim XP5300 PC-verktøyapplikasjon tilbyr

synkronisering av kontanter, kalender og relatert data

mellom datamaskinen din og XP5300-telefonen for å sikre

at begge medier har fullstendig oppdatert data samtidig.

Du kan også overføre data enkelt mellom datamaskinen

og XP5300 Force 3G-telefon.

Installasjon av PC-verktøy

Du kan laste ned Mobile Phone PC Tools Installer fra

http://www.sonimtech.com/support/downloads.php og

installere som følger:

1. Koble til http://www.sonimtech.com/support/

downloads.php.

2. Velg rett telefonmodell.

3. Klikk Aksepter for å akseptere ansvarsfraskrivelse

og for å fortsette nedlastingen.

4. Velg lagringsmappen på datamaskinen der du vil

lagre den pakkede filen.

5. Naviger deg til lagringsmappen og klikk på Autorun.

exe filen for å installere PC-verktøyet på datamaskinen

din.

Å bruk PC-verktøy med XP5300 Force 3G-telefon

For å bruke PC-verktøyet sammen med XP5300 Force

3G-telefonen din gjør følgende:

1. Klikk på PC-verktøyikonet ( ) på

datamaskinens skrivebord.

2. Koble XP5300 Force 3G-telefonen til USB-porten på

datamaskinen ved å bruke en USB-kabel.

Hvis telefonen ikke er koblet til datamaskinen,

vil alle menyene på PC-verktøyapplikasjonen

være deaktivert, unntatt oppsettsmenyen.

3. Når USB-kabelen er koblet til, vil USB-konfigureringsskjermen

vises på telefonen. Velg COM-port og

klikk på OK.

4. Bruk Sync Manager-applikasjonen til å synkronisere

data inkludert kontakter og kalender, mellom

datamaskinen din og mobiltelefonen for å sikre at

begge mediene er fullstendig oppdaterte.

For fullstendig informasjon om

installasjonsprosessen for PC-verktøy og

om å bruke PC-verktøy, se XP5300 PCverktøyinstallasjon

og brukerhåndbok.

70


Lisensavtale for sluttbruker

Denne trådløse enheten, (“Enhet”) inneholder programvare

som eies av Sonim Technologies, Inc. (“Sonim”)

og dets tredjeparts leverandører og linsensinnehavere

(samlet kalt ”Programvare”). Som en bruker av denne

Enheten, gir Sonim deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar

lisens som ikke kan overdras, til å bruke Programvaren

med Enheten som den er installert på og/eller levert med.

Ingenting heri skal tolkes som et salg av Programvaren til

en bruker av denne Enheten.

Du skal ikke reprodusere, tilpasse, distribuere, omvendt

konstruere, dekompilere, på annen måte endre eller

på andre måter oppdage kildekoden i Programvaren

eller en annen komponent av Programvaren. For å

avkrefte enhver tvil, har du til enhver tid rett å overføre

alle rettigheter og forpliktelser for Programvaren til en

tredjepart, kun sammen med Enheten som du mottok

Programvare med, så fremt denne tredjeparten skriftlig

godtar å være bundet av disse reglene.

Du gis denne lisensen for en periode på det levedyktige

livet til denne Enheten. Du kan opphøre denne lisensen ved

å skriftlig overføre alle dine rettigheter til Enheten som du

har mottatt Programvaren på til en tredjepart. Hvis du ikke

overholder alle vilkårene og betingelsene som er satt frem

i denne lisensen, vil den opphøre med umiddelbar virkning.

Sonim og dets tredjeparts leverandører og lisensinnehavere

er den eneste og eksklusive eieren av og forbeholder seg

alle rettigheter, tittel og interesse i og for Programvaren.

Sonim, og, til den grad at Programvaren inneholder

materiale eller kode for en tredjepart, slik tredjepart, skal

være berettiget til tredjeparts fordeler av disse vilkårene.

Gyldigheten, sammensettingen og utførelsen av denne

lisensen skal reguleres av lovene i Delaware, USA.

Ubetinget 3 års garanti

Sonim tilbyr denne ubetingede tre års garantien for mobiltelefonen

din (heretter kalt “Produkt”).

For å aktivere tre års ubetingede garanti, registrer

telefonen på www.sonimtech.com/register.

Skulle Produktet trenge garantiservice, må du kontakte

din lokale Sonim Kundebetjening. Online kundestøtte og

landsspesifikk kontaktinformasjon finnes på:

www.sonimtech.com/support.

Vår garanti

I henhold til vilkårene i denne ubetingede tre års garantien,

garanterer Sonim at dette produktet er uten store defekter

i design, materialer og utførelse da det opprinnelig ble

kjøpt av en forbruker, og for en etterfølgende periode på

Tre (3) år.

Hva vi vil gjøre

Hvis, i løpet av garantiperioden, produktet slutter å

fungere under normal bruk og vedlikehold, på grunn av

defekter i design, materialer eller utførelse, vil Sonims

autoriserte distributører eller servicepartnere i landet/

regionen du kjøpte produktet vil reparere eller erstatte,

etter Sonims forgodtbefinnende, med den samme

modellen eller en bedre modell i samme eller bedre

tilstand. Sonim og deres servicepartnere forbeholder seg

retten til å belaste et behandlingsgebyr hvis et returnert

Produkt blir funnet å ikke være under garanti i henhold til

betingelsene under.

Legg merke til at noen av dine personlige innstillinger,

nedlastninger eller annen informasjon kan gå tapt når ditt

Sonim-produkt repareres eller erstattes. Sonim tar ikke

noe ansvar for enhver tapt informasjon av noe slag og vil

ikke refundere deg for slike tap.

Du bør alltid ta sikkerhetskopier av all informasjon som

er lagret på ditt Sonim-produkt slik som nedlastninger,

kalender og kontakter før du leverer ditt Sonim-produkt

inn for reparasjon eller erstatning.

71


Lisensavtale for sluttbruker

Ta vare på telefonen

Sonim XP5300 Force 3G er betegnet som klasse IP68 for

beskyttelse mot støv og vann, i henhold til IEC Ingress

Protection (IP) standard 60529. Dette betyr at telefonen

er støv beskyttet og kan senkes ned i vann opptil 2 m fot

dypt i opptil 30 minutter. Nedsenking i dypere vann kan

skade den og må unngås.

Sonim XP5300 Force 3G er solid og bygd for høy ytelse.

Designet på telefonen beskytter mot demontering eller

mekanisk skade når den utsetter for krefter som tilsvarer

et fritt fall fra en høyde på en gjennomsnittlig voksen.

Hvis telefonen utsettes for sterkere støt og krefter kan

dette skade den og må derfor unngås.

Betingelser

1. Garantien gjelder kun dersom produktet har blitt

registrert innen 30 dager etter kjøpsdato, og

Sonim forbeholder seg ellers retten til å nekte

garantiservice.

2. Dersom telefonen ikke er registrert, vil garantien kun

vaere gyldig dersom man sammen med Produktet

som skal repareres eller erstattes presenterer det

originale kjøpsbeviset utstedt til den originale

kjøperen av en autorisert Sonim-forhandler, som

spesifiserer kjøpsdato og serienummer for dette

Produktet. Sonim forbeholder seg retten til å nekte

garantiservice hvis denne informasjon har blitt

fjernet eller endret etter det opprinnelige kjøpet av

Produktet fra forhandleren.

3. Hvis Sonim reparerer eller erstatter Produktet,

skal det reparerte eller erstattede Produktet være

garantert for den gjenværende perioden av den

opprinnelige garantien eller for nitti (90) dager fra

reparasjonsdatoen, hvilken av disse som er lengst.

Reparasjon eller erstatning kan involvere bruk av

funksjonelle tilsvarende fornyede enheter. Erstattede

deler eller komponenter blir eiendommen til Sonim.

4. Garantien dekker ikke feil på Produktet forårsaket

av slitasje eller feilaktig anvendelse, inkludert men

ikke begrenset til normal og passende anvendelse,

i henhold til Sonims instruksjoner for bruk og

vedlikehold av Produktet. Denne Garantien dekker

heller ikke enhver feil på Produktet på grunn av

programvare- eller maskinvaremodifikasjon eller

justering, naturkatastrofer eller skade som følge

av væske som kommer i kontakt med produktet

utenom hva som er beskrevet som godtatt i

brukerveiledningen for produktet. Et oppladbart batteri

kan lades opp og lades ut hundrevis av ganger. Men

til slutt vil dette slutte å virke – dette er ikke en feil.

Når taletiden eller standbytiden er betraktelig kortere,

er det på tide å bytte ut batteriet. Sonim anbefaler

at du kun bruker batterier og ladere som er godkjent

av Sonim. Mindre variasjoner i skjermens lysstyrke

og farge kan oppstå mellom telefoner. Det kan være

små lyse eller mørke prikker på skjermen. Disse kalles

defekte piksler og oppstår når individuelle prikker

har sluttet å virke og kan ikke justeres. Flere defekte

piksler er regnet som akseptabelt.

5. Denne garantien dekker ikke Produktfeil som

oppstår som følge av installasjoner, tilpasninger, eller

reparasjoner eller åpning av Produktet som utføres

av en person som ikke er autorisert av Sonim.

Tukling med noen av forseglingene på Produktet vil

annullere garantien.

6. Garantien dekker ikke Produktfeil som har blitt forårsaket

av bruk av tilbehør eller andre ytre utstyrsenheter

som ikke er Sonim-merket originalt tilbehør som er

ment for bruk sammen med dette Produktet.

72


Lisensavtale for sluttbruker

7. 3 års garantien dekker ikke batteri, tilbehør eller

annet programvare fra en tredjepart, som i stedet er

dekket i høy grad av den opprinnelige leverandørens

garantier for disse produktene.

8. DET FINNES INGEN UTTRYKTE GARANTIER,

VERKEN SKRIFTLIGE ELLER MUNTLIGE, ANNET

ENN DENNE TRYKTE BEGRENSEDE GARANTIEN.

ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER,

INKLUDERT MEN UTEN BEGRENSNING TIL DEN

UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET

ELLER EGNELSE FOR ET SPESIELT FORMÅL,

ER BEGRENSET TIL VARIHETEN AV DENNE

BEGRENSEDE GARANTIEN. IKKE I NOE TILFELLE

SKAL SONIM ELLER DETS LISENSINNEHAVERE

VÆRE ANSVARLIGE FOR UTILSIKTEDE

SKADER ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG,

INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAPTE

INNTEKTER ELLER KOMMERSIELT TAP; SÅ

LANGT DISSE SKADENE KAN FRASKRIVES AV

LOVEN. VARIGHETEN AV DENNE BEGRENSEDE

GARANTIEN. IKKE I NOE TILFELLE SKAL SONIM

ELLER DETS LISENSINNEHAVERE VÆRE

ANSVARLIGE FOR UTILSIKTEDE SKADER ELLER

FØLGESKADER AV NOE SLAG, INKLUDERT MEN

IKKE BEGRENSET TIL TAPTE INNTEKTER ELLER

KOMMERSIELT TAP; SÅ LANGT DISSE SKADENE

KAN FRASKRIVES AV LOVEN.

73


Lisensavtale for sluttbruker

ADVARSEL: Endringer eller tilpasninger gjort på dette

utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av Sonim

Technologies, Inc. for overensstemmelse, kan annullere

brukerens rett til å betjene utstyret.

74


Samsvarserklæring

Samsvarserklæring

Sonim Technologies Inc, erklærer at mobiltelefonen

Sonim XP5300-E-R1 er i overensstemmelse med

essensielle krav og andre relevante tiltak fra direktiv

1999/5/EF.

75


Indeks

A

Anropsliste 30

B

Batteriet

Batteristatus 20

Bruk 14

Lade 15

linjene 15

Behandle filene dine 39

Bluetooth

Aktiver 62

Deaktiver 62

Gi nytt navn 63

Gruppere enheter 62

Hodesett 62

Innstillinger 63

Motta data 64

Sende data 63

Slett par-enhet 63

Bokmerker 61

E

Enhetsomdanner 58

E-postmeldinger 50

Innboks 51

Konfigurer konto 50

Sent 51

Skrive 51

Slett 52

Utboks 51

Utkast 52

F

Faste snarveier 68

Fast nummeroppringing 32

Flymodus 55

FM-radio 67

G

Godta samtale/Send-tast 19

H

Hjemmeside 61

Hurtigtast 35

J

Java

Installere Java-programmer fra

et SD-kort 60

Installere Java-programmer fra

WAP 60

K

Kalender 57, 65

Kalkulator 58

Kamera

Alternativer 65

Kontakter 41

Endre 42

Flere kontakter 43

L

Grupper 41

Innstillinger 45

Legge 41

Ring 41

Sende en melding 41

Slett 42

Søk 45

Vis 41

Lyd Lydavspilling 59

Lydopptaker 59

M

Meldinger 46

E-post 51

Innboks 48, 51

Innstillinger 53

Kringkast 52

Mal 52

Maler 52

Sendte 50

Skriv MMS 47

Skriv SMS 46

Tekstinntastingsmodus 54

Utboks 51

Utkast 49, 52

Meny

Anrop 30

Hoved 26

Innstillinger 34

Meldinger 46

Mine filer 39

Multimedia 66

76


Indeks

Profiler 55

SIM-verktøy 20, 26, 58

Tast 20, 22

Telefonliste 41

Tilkobling 62

Verktøy 57

WAP 61

Micro SD-kort 69

Sette 69

P

PC-verktøy 71

Profiler 55

Fly 55

Generell 55

Hodetelefon 55

Møte 55

Stille 55

Utendørs 55

R

Ringe et nummer fra kontakter 30

S

Samtale venter 31

Sikkerhetsinnstillinger 38

Skjerminnstillinger 34

Skriv meldinger 46

Språk 34

Stille-modus 55

T

Ta opp en samtale 33

Tastaturet

Avslutt samtale 22

Funksjonstaster 17

Godta/Send 22

LSK/RSK 22

Navigasjonspiltaster 19

Slå på/av 22

Slett 22

Tilbake 22

Tekstinntasting-modus 54

Temaer 34

Tilkobling 62

U

USB-funksjon 64

V

Venstre valgtast 19

Verdensklokke 59

Verktøy

Alarm 57

Enhetsomdanner 58

Kalkulator 58

Lydavspilling 59

Lydopptaker 59

Verdensklokke 59

Viderekoble samtaler 31

W

WAP 61

Adresse 61

Innstillinger 61

Tjenesteinnboks 61

77

More magazines by this user
Similar magazines