Views
1 year ago

Erobre Kalajoki - brosjyre

LEV DEG INN I HISTORIENE

LEV DEG INN I HISTORIENE Se for deg at du går inn i gamlebyen Plassi i Kalajoki. Kan du se for deg og høre hvordan livet her var allerede på middelalderen? Kalajoki ble født av havet, og byen har også levd av havet. Tømmeret i husene er slitt og værbitt, men kan du høre hva de hvisker til deg. Der bodde fiskerkonen som ventet på at mannen skulle komme hjem fra selfangst. Og der bodde fiskerenken som levde av å veve duker av lin. Der var huset til losens familie, som reparerte garn for fiskerne for å skaffe seg levebrød. Der løp barna til sagbruksarbeiderne bekymringsfritt rundt i gatene. Samtidig hadde eieren av sagbruket oversikten over hele Plassi fra vinduet i den majestetiske herregården sin. På markedet i Plassi gikk varene som varmt hvetebrød. Maken til disse markedene fantes ikke i hele Finland! Slik levde man i mange hundre år. Helt til Kalajokis sandstrand ble kjent blant folk. «Nordens Rivera», sa de og bredte picnic-pleddene sine ut på sanddynene. Sanddyner som dette fantes ingen andre steder i hele Finland. Ryktet om den fine sanden og sjøluftens helsebringende virkning spredte seg fort. Folk kom store mengder for å nyte den helsebringende sjøluften. Dette var for hundre år siden. Og enda i dag kommer folk for å oppleve Kalajoki.