Jeg som er ringest blant ringe - leseprøve

forlagshusetvest

Det finnes diktere som har skrevet én eneste tekst, og den blir stående i generasjoner etterpå. Så har man de som skrev enorme mengder tekst, og ikke noe av det huskes. Den forfatteren som skal presenteres i denne boka, faller ikke inn under noen av disse kategoriene. Han skrev svært mye, men svært lite av det huskes. Han skrev hundrevis av dikt, fortellinger og artikler, og han ga ut et trettitall romaner. Men det meste er glemt for lengst. Men én tekst huskes han for: En salme som synges i norske kirker, bedehus og frikirker hver eneste første påskedag. Teksten er på tre vers. Hvert vers er på åtte linjer. Med disse 24 linjene skapte den 24 år gamle Johan Halmrast det som er blitt beskrevet som «en reportasje fra påskemorgen».

© Commentum Forlag 2016

COMMENTUM FORLAG

Gamleveien 87

4327 SANDNES

www.commentum.no

ISBN 978-82-8233-404-4

Sats og omslag: Haveabook

Omslagbilde: Courtesy of the Pitts Theology Library, Candler

School of Theology, Emory University

Materialet i denne publikasjon er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Uten særskilt avtale med Commentum Forlag er enhver eksemplarfremstilling og

tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i

strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar.

More magazines by this user