Everkskonferansen_300617

trainoras

2017

ELSIKKERHETS-

KOMPETANSE

ENERGIBRANSJENS FAGSAMLING

30. – 31. AUGUST 2017 TØNSBERG

HVILKE KOMPETANSEKRAV GJELDER for Leder for sikkerhet? Hvordan sikrer du at

ditt utenlandske personell har kompetansen de trenger? Hvilke utfordringer har energibransjen

med ekomnett? Kjenner du til kravene for anleggs konsesjon og søke prosessen?

Bruker du Sikkerhetskort.no? Møt blant annet DSB, NVE og NEK når Trainor inviterer til

fagsamling for energibransjen.

Kompetanseheving, nettverksbygging, erfaringsutveksling – Elsikkerhetskompetanse 2017

er møteplassen for deg som er opptatt av sikkerhet i energibransjen.

Meld deg på i dag og få early bird-pris!


Den virtuelle virkeligheten er fascinerende og morsom - men kan den

også lære deg noe om sikkerhet? Vi gir deg en smakebit på fremtidens

opplæring med VR-briller og 3D-animasjon

– velkommen til Electri City!

AGENDA

30. AUGUST

10:00 – 10:30 REGISTRERING AV DELTAKERE

10:30 – 10:45 VELKOMMEN

Trainor

31. AUGUST

09:00 – 09:30 ERFARING MED DRIFTSLEDERS INSTRUKSER (DI) SOM E-LÆRING

Jarle Ruud, Hafslund Nett

09:30 – 10:15 OMRÅDE- OG ANLEGGSKONSESJON

- Søkeprosessen for anleggskonsesjon/fritak fra anleggskonsesjon

- Hvilke anlegg kommer under søkeplikten for anleggskonsesjon

- Hvilke krav stilles til meldeplikt av anleggene

- Hvilke krav settes til driftsleder/faglig ansvarlig

Asle Selfors, NVE

10:45 – 11:40 UTFORDRINGER MED EKOMNETT

- Skjerming

- Seperasjonsavstander

- Jording

Stein Klevan, NEK

10:15 – 10:45 MELDEPLIKT TIL DSB?

- Hvilke høyspenningsanlegg skal meldes?

- Hvem skal melde anleggene?

- Hvor skal meldingene sendes?

- Hvordan skal nye lavspenningsanlegg som ligger

innenfor anleggskonsesjonsområde meldes?

Frode Kyllingstad, DSB

11:40 – 12:00 LYSBUER OG KRAV TIL BEKLEDNING

Ole Petter Sørensen, Trainor

10:45 – 11:00 PAUSE

12:00 – 13:00 LUNSJ

13:00 – 15:00 HVA INNEBÆRER DEN REVIDERTE VEILEDNINGEN TIL FSE?

- Presisering av krav til leder for sikkerhet (LFS) og ansvarlig for arbeid

Frode Kyllingstad, DSB

11:00 – 12:00 SIKKERHETSKORT.NO

- Energibransjens behov for sikkerhetskort.no

- Nyheter

- Funksjoner

- Fremtidsplaner – digitale kort

Bjørnar Brattbakk, Energiakademiet/Jørn Hedlund, Trainor

ERFARINGER MED FEK

Runar Røsbekk, DSB

12:00 – 12:15 OPPSUMMERING OG EVALUERING

Trainor

15:00 – 15:30 PAUSE

HVILKEN KOMPETANSE TRENGER UTENLANDSK PERSONELL?

- Utligningstiltak som middel for å bevise yrkeskvalifikasjoner

for linjemontører og energimontører

Runar Røsbekk, DSB

15:30 – 16:15 ELSIKKERHETSOPPLÆRING AV EKSTERNE ENTREPRENØRER

- Norske- og utenlandske entreprenører

Trainor

- Erfaringer ved opplæring av eksterne entreprenører

Øystein Fure, Statnett

16:15 – 16:45 KAN VR REVOLUSJONERE ELSIKKERHETSOPPLÆRINGEN?

- Ny teknologi, nye opplæringsmuligheter

Kåre Vegar, Trainor

16:45 – 17:00 OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

Kl 19:30 -

MIDDAG

PRAKTISK

INFORMASJON

12:15 – 13:00 LUNSJ

13:00 – 15:00 SIKKERHETSKORT.NO

Det er satt av tid slik at eksisterende brukere har anledning til å diskutere

med hverandre, samt at Trainor vil svare på eventuelle problemstillinger

eller utfordringer brukerne står overfor.

Kl 13:00 – 15:00

DEMONSTRASJON AV VR

Med VR kan du stå på toppen av Mount Everest eller på havets

bunn – uten å risikere livet. Trainor ser på mulighetene for å ta i bruk

VR-teknologi innen sikkerhetsopplæring og praktisk trening i miljøer

relevant til fagfolk. Vi gir deg en smakebit på fremtidens opplæring

med VR-briller og spillteknologi.

TID 30. august 2017, 10.00 – 17.00 — 31. august 2017, 09.00 – 13.00

STED Quality Hotel Klubben, Nedre Langgate 49, Tønsberg

DELTAKERAVGIFT: NOK 4 300,- inkl. lunsj.

EARLY BIRD-PRIS: NOK 3 500,-. Dersom du melder deg på før 7. Juli.

MIDDAG: 3-rettes meny, drikke og kaffe avec: NOK 890,-.

Meld deg på i dag og få early bird-pris!

trainor.no

post@trainor.no

+47 33 37 89 00

More magazines by this user
Similar magazines