05.07.2017 Views

Byavisa Sandefjord nr 136

Byavisa Sandefjord nr. 136 for uke 16 - 2017.

Byavisa Sandefjord nr. 136 for uke 16 - 2017.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sjøbodkoret og

Stokke Storband

satser i Støperiet

SIDE 6-7

Den beste

smaken til

bryllupet

SIDE 32-33

SANDEFJORD Onsdag 19. april 2017 Uke 16 – nr. 136 Årgang 4

60 år i samme jobb

SF ble årets

arrangør `16

SIDE 24-25

Går mellom

bark og fè...

SIDE 34-35

Åpent fra 06.30 til 21.00 - Tlf: 33 19 24 80.

God hjemmelaget mat. Rom, hotellhytter,

konferanser, julebord mm.

www.holms.as

Gamle E-18 mellom Sandefjord og Larvik.

Dagens fra

stort

utstillingssalg

99,-

se våre

fantastiske

tilbud side 2-3

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2, Sandefjord • Tlf: 33 42 00 20 • www.arne-andresen.no

Kortreist service?

NYHet! wenma.no

Skolmar 25, Tlf. 99 28 60 00, mail: post@wenma.no

30%

Alt fra Optima bad

og Korsbakken

Kilen Rør AS

Tlf. 45 29 66 61 • Besøk vår butikk på Kilen

Vesterøyveien 2, Sandefjord • VB.no

Lunds

Bil-lakkering

fyller 95 år og

lever i beste

velgående.

Målet er å

hjelpe kunder

i mange år til.

Styrets leder

Alf Jørgen

Skalleberg (75),

har 60 års erfaring

i bedriften.

SIDE 14-15

Gatelaget

endrer

guttas liv

SIDE 22-23


2 ANNONSER | BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

STORT

BRUNNER 62/76 PEISINNSATS

UTSTILLINGSSALG

hos Varmefag

EN MENGDE OVNER OG PEISER

– OPPTIL HALV PRIS!

BRUNNER BSK 08

FØR 69 500,-


45 000,-

TERMATECH TT22

FØR 16 990,-

TERMATECH TT22 HS

FØR 20 990,-

TERMATECH TT20

FØR 11 490,-


12 900,-


13 900,-


5 490,-

MORSØ 7990

FØR 24 390,-

MORSØ 8843

FØR 17 995,-


17 900,-


8 900,-

MORSØ 7449

FØR 17 995,-


13 500,-

FØRSTEMANN TIL MØL


19. APRIL 2017

BYAVISA SANDEFJORD | ANNONSER 3


31 900,-


24 500,-

PRODUSERT AV BYAVISA SANDEFJORD

MARCELLO 140

FØR 43 275,-

KUBE 5 U/SIDEGLASS

FØR 34 500,-

CONTURA i50P HVIT

FØR 38 900,-


22 900,-

CONTURA 660T:5

FØR 32 800,-

CONTURA 35 T G:1

FØR 35 900,-

CONTURA 35 LAV

FØR 23 400,-


24 800,-


25 900,-


11 700,-

RAIS VIVA 120 L

m/SIDEGLASS

FØR 26 620,-

CONTURA 870:1 GRÅ

FØR 15 300,-

CONTURA 556:1

STYLE SL

FØR 21 850,-


15 600,-


10 900,-


14 800,-

RAIS PILAR 180

HVIT DREIBAR

FØR 54 700,-

RAIS 700

m/GLASSDØR

FØR 26 000,-


27 300,-


16 000,-

LA!

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2, Sandefjord Tlf: 33 42 00 20

www.arne-andresen.no

* Gjelder så langt lageret rekker. Forbehold om utsolgte produkter. Bildene kan fravike


Fotball er av Norges Fotballforbund (NFF) kåret til årets arrangør i 1. divisjon 2016.

Neste utgave av

I en fotballverden der alt blir mer proft for hver sesong som går og der Sandefjord av

Byavisa Sandefjord:

flere anklages for å mangle fotballkultur, er dette en oppreising og et svar på tiltale det står

respekt av. Byavisa gratulerer.

10. MAI

LEDERSandefjord

Det

4 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 19.

«blomstrer»

APRIL 2017

i k

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H)

har de tre første månedene reist

rundt i Andebu og Stokke for å bli

kjent med innbyggerne. Han har

besøkt barnehager, skoler og sykehjem.

Det har også blitt tid til flere

bedriftsbesøk.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Vi har satt fokus på at kommunen

skulle fungerer best mulig

for innbyggerne og brukerne

våre. På hans reise har han møtt

mange hyggelige barn, ungdom,

voksne og eldre. Det betyr mye

for ordføreren å bli bedre kjent

med mennesker i Andebu og

Stokke.

– Det er viktig å møte ansatte

og bli bedre kjent i hele vår

nye kommune. Gleditsch har

hatt med seg rådmann Gudrun

Haabeth Grindaker på sin ferd.

Ordføreren sitter igjen med

mange og gode inntrykk av

besøkene. Han har også besøkt

lag og foreninger og fortalt om

status til den nye kommunen.

Litt tålmodighet

Han sier at kommunesammenslåingen

vil gå greit, men det er

ikke løst på en-to-tre å få kommunen

til å gå på skinner når

rundt 5.500


ansatte skal på

plass og gjøre

sine arbeidsoppgaver.

– Det har

vært innkjø-

Det har

vært innkjøringsproblemer

og utfordringer

siden kommunesammenslåingen

ved årsskiftet.

BJØRN OLE GLEDITSCH

ringsproble-

mer og utfordringer

siden

kommunesammenslåingen

ved årsskiftet.

Vi har i perioder

hatt dataproblemer,

men vi arbeider

hele tida med å

få alt til å fungere optimalt så

raskt som mulig. Hovedutvalg

for miljø- og plansaker har alltid

mange saker til behandling,

og i den forbindelse har det

tatt litt lengre tid enn det vi

ønsker å få svar på søknader.

PÅ BESØK: På sin ferd var ordfører Bjørn Ole Gleditsch innom Andebu skole.

FOTO: EIVINN UELAND

Vi skal være en JA-kommune

og ha rask saksbehandling. Det

skal vi klare, men jeg ber om

litt tålmodighet og forståelse på

dette området i en overgangsperiode.

Vi skal være blant de

beste innen næringsutvikling,

sier Gleditsch.

Store prosjekter på gang

Høyre-ordføreren er godt fornøyd

med at flere store prosjekter

er kommet i gang. Han opplyser

at prosessen med å bygge

ny Kodal skole

er kommet godt i

gang.

– Kodal skole

skal stå ferdig til

skolestart i 2019,

sier Gleditsch,

som også er leder

av byggekomitéen.

Det nye sykehjemmet

skal

stå ferdig på

Haukerød i årsskifte

2020/2021.

Sykehjemmet

med 174 plasser

har en kostnadsramme

på 475 millioner, og

kommunen søker om 250 millioner

fra Husbanken.

Rensing av Sandefjordsfjorden

har begynt. Miljøprosjektet koster

totalt 170 millioner, og staten

bidrar med 130 millioner,

kommunen 25-30 millioner og

resten av regningen betaler private

bedrifter.

Bedre luft – mindre støy

«Color Viking» blir koblet til

landstrøm som kommunen har

tilrettelagt og finansiert i løpet

av mai, og det gjør at støynivået

reduseres og luftkvaliteten blir

vesentlig bedre i byen.

Ishallen i Bugården er kommet

godt i gang, og allerede

på slutten av året kan byens

innbyggere teste ferdigheten på

isen. Ishallen blir endelig ferdig

til sesongen 2018. I Andebu

og Stokke innføres nærmiljømodellen

for å skape bedre og

større aktivitet i nærmiljøene

for barn og ungdom. I Andebu

blir tre nærmiljøutvalg, mens

Stokke får fem. Hvert nærmiljøutvalg

får ca.100.000 kroner

hver. Nærmiljømodellen er

hentet fra tidligere Sandefjord

som innført den i 1990.

«Blomstrer»

Ordføreren synes det skjer mye

spennende i Sandefjord kommune.

Etter en påskeferie i skog

og mark er han klar til å ta fatt

på de mange arbeidsoppgavene

som venter han. Han sier det

blomstrer og gror godt og at det

er et høyt aktivitetsnivå.

espen@byavisa.sandefjord.no

STORE PROSJEKTER: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) sier at det er et høyt aktivitetsnivå i kom

Byavisa Sandefjord

en del av Content Media

Adresse: Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord

Telefon: 33 46 20 00 Kontortid: Mandag-fredag 8-16

Hjemmeside: www.byavisa.sandefjord.no

Følg oss på facebook: www.facebook.com/byavisasandefjord/

Annonser: anno@byavisa.sandefjord.no

Tips: red@byavisa.sandefjord.no

Opplag: 21.800 | Distribusjon: Kvikkas | Trykk: Agderposten Trykk AS

Daglig leder: Bjørn Larsen, tlf. 32 80 53 70

Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg, tlf. 32 80 53 57

Journalist: Espen Ringdal Andersen, tlf. 976 79 270

Salgssjef: Safina Sadiq, tlf. 915 43 374

Teamleder: Ann-Christin Foss, tlf. 917 24 547

Mediekonsulent: Silje Kristengård, tlf. 971 24 549

Pressens Faglige Utvalg, P.B 46 Sentrum, 0101 Oslo

Tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55, E-post: pfu@presse.no

Byavisa Sandefjord arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god

presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale

oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg

(PFU) er et klage-organ som behandler klager mot pressen i presseetiske

spørsmål.


Rekordmange bytter strømleverandør

Den 14 år gamle rekorden er slått. Nesten en halv

million husholdninger byttet strømleverandør i

2016. Aldri før har så mange byttet strømselskap

i Norge. Dette kommer frem i en fersk statistikk

fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

De nøyaktige tallene er at 481 200 husholdninger

byttet strømleverandør i 2016, det er en økning på

hele 35 prosent fra året før. Forrige rekord var på

441 840 i 2003. Den nye rekorden er altså 9 prosent

høyere enn den gamle.

ommunen

19. APRIL 2017 BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 5

Vi slåss hver eneste

dag for å være blant

de aller billigste!

DENNIS

BUTIKKSJEF, KIWI LILLEAKER

79 00

SOMMERKOTELETTER

2 pk Folkets, pr. kg

149 00

LAKSEFILET

First Price, pr. kg

9 90

EPLER

1 kg pose, Gala

24 90

munen. De siste månedene har han besøk barn, ungdom og eldre i Andebu og Stokke.

Skylder flypassasjerene 660 millioner

Cirka 250.000 passasjerer i Norge ble

påvirket i 2016. Reisende i 2016 skyldes

mer enn 660 millioner i kompensasjon

for forsinkede, innstilte eller overbookede

fly i 2016, ifølge en studie utført av

passasjerrettighetseksperten AirHelp.

Mens påskeferien nærmer seg, har

AirHelp analytikere funnet ut at cirka

150 000 passasjerer som flyr gjennom

Oslo lufthavn Gardermoen flyplass har

opplevd flyforsinkelse, innstilling eller

overbooking i løpet av 2016. Under

EUs lov for flypassasjerer, EC 261, kan

passasjerer ha krav på kompensasjon

opptil 600 euro for forsinkede, innstilte

og overbookede fly.

NYPOTETER

1,5 kg pr. kg 16,60

Frukt- og grøntprisen gjelder uke 16.


6

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

Sjøbodkoret og Stokke Storband

oppfører Jesus Christ Superstar

TAR SATS: Sjøbodkoret og Stokke Storband tar sats og setter opp rockeoperaen «Jesus Christ Superstar» på Støperiet scene 20-23. april. Fra venstre Michael Onsrud bassist i Stokke Storbands, Beate Zeiffert,

solist i Stokke Storband, Sjøbodkorets leder Per Tvetene, Lise Joelson Gulliksen, solist i Stokke Storband og Stokke Storbands musikalske leder Stein Klevan.

Tar sats i Støperiet etter påsken

Sjøbodkoret og Stokke Storband

slår på stortromma og setter opp

den storslagne rockeoperaen «Jesus

Christ Superstar» på Støperiet

scene 20. til 23. april. – Vi satser på

terningkast seks, sier den vågale

gjengen.

HILDE LORENTZEN tekst og foto

Med masse energi og sceneglede

gyver de løs på den kritikerroste

og Oscar vinnende rockemusikalen

«Jesus Christ Superstar».

– Vi følte at vi var ganske gale

da vi bestemte oss for å sette opp

forestillingen, sier bassist og rockeprest,

Michael Onsrud.

– Dette blir det største arrangementet

som settes opp i Tønsberg

etter Slottsfjellfestivalen, sier

Beate Zeiffert.

Drømme-repertoar

Rockeoperaen «Jesus Christ

Superstar» har blitt jevnlig

spilt over hele verden. I år er

det Tønsberg som er åstedet for

denne fantastiske musikalske

juvelen med Stokke Storband og

Sjøbodkoret i tospann. De kjente

og profesjonelle musikalartistene

Reidun Sæther, Espen Grjotheim

og Knut Marius Djupvik er hentet

inn for å fylle rollene som Maria

Magdalena, Jesus og Judas.

Det var Stokke Storbands

musikalske leder, Stein Klevan,

FAKTA

«Jesus Christ

Superstar»

• Rockeopera/musikal.

• Skrevet av Tim Rice og

musikk av Andrew Lloyd

Webber.

• Musikken utgitt på plate i

1970.

• I 1971 ble en scenisk versjon

satt opp i New York.

• Musikalen er satt opp en

rekke ganger i hele verden.

• Settes opp av Stokke

Storband og Sjøbodkoret,

med seks forestillinger i perioden

20-23. april.

som fikk ideen til å sette opp

musikalen som innehar ethvert

storbands drømme-repertoar.

Koret får prøvd seg på rå stemmekraft

sammen med en fantastisk

koreografi, regissert av

Anders Thoresen fra Larvik.

– Vi fikk en telefon fra Stokke

Storband og vi var snar om å si ja.

Nå ser vi at det er en veldig stor

oppsetning. Den gang så tenkte

vi at vi skulle synge litt. Det

vokste seg fort ganske stort, og

det ble noen søvnløse netter. Nå

synes jeg det er helt topp, sier Per

Tvetene, Sjøbodkorets leder.

Utenfor komfortsonen

– Vi er hele tiden utenfor komfortsonen.

Den personlige utviklingen,

fellesskapet og opplevelsen

av å være del av noe så stort er

en like viktig del av prosjektet. Vi

jobber knallhardt og alle tar det

på største alvor. Vi har lagt lista

skyhøyt, sier Onsrud.

De har sikret seg rettighetene

til å fremføre rockeoperaen.

Lisensen ble hentet inn fra selveste

Andrew Lloyd Webber.

Egentlig var planen å sette opp

konsertversjonen, men det var

ingen lisenser ledige i dette tidsrommet.

Dermed kastet de seg ut

i det og setter opp hele versjonen.

– Vi fikk notene tilsendt i

august og begynte å øve for alvor

før jul. Det begynner å sitte og

vi kan endelige senke skuldrene

litte grann, sier Stein Klevan.

Verken koret eller storbandet

har noen gang gjort noen lignende

før. Forrige helg var første gang

de øvde sammen. Fellesøvingen

ble en følelsesladd opplevelse.

– Det ble et stort øyeblikk,

med både smil og tårer, forteller

Onsrud og Klevan.

Det er bare to uker til premieren

og nå det blir øving på

Støperiet i hele påsken.

70 på scenen

En spesialtilpasset scene er under

planlegging og Tvetene har målt

på millimeteren for å på plass til

scenen. Stokke Storband teller i

alt 19 medlemmer og Sjøbodkoret

48 og med de tre kjente musikalartistene

blir det over 70 på

scenen.

– Her blir det intimt og intenst

HOVEDROLLENE: De kjente musikalartistene Espen Grjotheim, Knut Marius

Djupvik og Reidun Sæther skal fylle hovedrollene som Jesus, Judas og Maria

Magdalena.

i de to timene forestillingen varer,

sier prosjektgruppens medlemmer.

Premiere er torsdag 20. april

og så går det slag i slag med seks

forestillinger i løpet av helgen.

På hver forestilling er det plass

til 380 i salen og med et budsjett

på over en millioner kroner er

de fornøyd med at halvparten

av billettene allerede er revet

bort. En forestilling er allerede

utsolgt.

Hundrevis av timer og beinhardjobbing

ligger bak og flere

hundretimer gjenstår før de kan

ta imot publikum på Støperiet

Scene.

–Sove kan vi gjøre en annen

gang, sier Tvetene.

red@byavisa.sandefjord.no


19. APRIL 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 7


NÆRING

VALUTAKURSER

9,17 8,61 10,73 95,57 123,29

2,16 6,42 6,48 7,78 857,3

8

7

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

NYREGISTRERTE

AH RENHOLD AS

Org.nr: 918 816 089

Moveien 93, SANDEFJORD

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Aiste Hoang

BONDENS HAGE

HELGA BONDEN LUND

Org.nr: 918 827 331

Helgerødveien 111, SANDEFJORD

Innehaver: Helga Bonden Lund

EIERSEKSJONSSAMEIET

KONGENSGATE 15

Org.nr: 918 742 220

v/Boligbyggerlaget Usbl

Rådhusgata 24, SANDEFJORD

Styrets leder: Anne-Margrethe

Seierstad

FORFRONT AS

Org.nr: 918 767 673

Stokkeveien 120, 3160 STOKKE

Kapital: NOK 100.000,00

Daglig leder: Fredrik Voldstad

HASOH AS

Org.nr: 918 819 622

Mosserødveien 34, SANDEFJORD

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Kristin Hedberg

IN-VESTA EIENDOM AS

Org.nr: 918 829 334

Skippergaten 12, MELSOMVIK

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Jørn Ragnar Larsen

MINI OG MEG AS

Org.nr: 918 830 219

Storgata 27, SANDEFJORD

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Hilde Marie Sundmyhr

ELEKTRIKER-

TJENESTER

Tlf: 33 46 38 00

www.pettersen.no

OSLO BØRS

Sist uke

Siste året

+0,91% 22,58%

Torp med enda sik

Skal redusere forsinkelser

med nytt landingssystem

Et nytt landingssystem til flere titalls

millioner skal gjøre Sandefjord

Lufthavn Torp enda bedre rustet til å

holde tidstabellen.

GEIR A. ARNEBERG tekst

En god mars måned betyr ikke

at de ansatte ved flyplassen tar

av. Neste hovedoppgave for

Sandefjord Lufthavn Torp blir å

redusere forsinkelser og innstillinger

ved utfordrende vær.

– Det nye landingssystemet

betyr at flygerne kan lande med

minimum 300 meters sikt. Med

det gamle systemet måtte flygerne

ha minst 500 meter, forteller markedssjef

Tine Kleive-Mathisen.

32 prosent økning

Totalt reiste 143.672 mennesker

fra Torp i mars. Det er en vekst på

hele 32,7 prosent målt mot 2016.

– Trenden fra årets første måneder

fortsetter og det gleder oss å se

at vi fyller flyene bedre enn i fjor,

sier Kleive-Mathisen.

Det er først og fremst utenrikstrafikken

som vokser, og i

mars var økningen på hele 43,9

prosent, mens innenrikstrafikken

hadde vekst på drøye fem prosent.

– Dette til tross for at vi hadde

flere dager med utfordrende vær

og flere fly som måtte omdirigeres

til andre flyplasser, redegjør

administrerende direktør Gisle

Skansen på Torp.

Nytt landingssystem

Det flyplassen i første rekke er

å oppgradere innflygnings-landingssystem

(ILS) til CAT II.

Styret for Torp Sandefjord lufthavn

bestemte allerede i februar

å etablere innflygnings-landingssystemet

Category II (CAT II).

Dette vil forbedre regulariteten

ved lufthavnen og gjøre Torp mer

attraktiv overfor flyselskapene.

Torp vil bli mindre sårbar under

forhold med nedsatt sikt ved at

regulariteten forbedres, og flyene

kan lande som planlagt. De

senest tre årene har antall omdirigerte

fly fra Torp grunnet nedsatt

sikt ligget på mellom 40 og

50 årlig. Når vi vet hvilke negative

konsekvenser slike omdirigeringer

har både for flyselskap

og for passasjerer, er dette tallet

for høyt.

Mye tåke i vinter

Flyplassen har i år hatt en vinter

og vår med svært mye tåke.

– Selv om ingen rår over været

opplever vi at dette er til stor

frustrasjon for våre passasjerer

og skaper mye ekstra arbeid,

samt at det påfører flyselskapene

som opererer her ekstra kostnader.

Vi er derfor svært glade

for at styret ved lufthavnen har

besluttet å oppgradere vårt innflygings-landingssystem,

da vi

med dette utstyret vil være betydelig

bedre rustet i perioder med

dårlig sikt, sier Gisle Skansen.

Etableringen vil integreres i

den omfattende rehabiliteringen

som gjøres på rullebanen, det gir

økonomiske og praktiske besparelser.

– Målet er å få innflygings-landingssystemet

klar til bruk så

raskt som mulig, og forhåpentligvis

i 2017, men etableringen

og selve godkjenningen er

avhengig av mange, også eksterne

aktører, sier Skansen.

red@byavisa.sandefjord.no

SATSER VIDERE: Administrerende direktør Gisle Skansen på Torp og markedssjef Tine Klei

Behov for refinansiering?

Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett lån.

Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele refinansieringen

for deg. Vi tilbyr lån fra 25 000 til 300 000 kroner.

Søk på www.balanselanet.no eller ring 23 96 34 10.

Oppgi kampanjekode VB13

Kostnadseksempel: Et lån på 65 000 kr, med en nedbetalingstid på 5 år, koster 1 540 kr per måned.

Den nominelle gjennomsnittsrenten er 12,98 % og den effektive renten blir 15,84 %. Da inkluderer

lånet et etableringsgebyr på 950 kr og et administrasjonsgebyr på 40 kr per måned. Lånekostnaden er

27 334 kr og totalt å betale tilbake er 92 334 kr.


Dyrere med uttak i Danske Bank

Fra og med 1. juni 2017 vil det koste 10 kroner å ta ut penger i minibank med debetkort fra

Danske Bank. Med det følger Danske Bank DNBs fotspor, som ved nyttår 2017 økte prisene

for bruk av kort. Der hvor DNB økte prisene på både debet- og kredittkort, samt andre tjenester,

er det bare uttak i minibank med debetkort som går fra 0 til 10 kroner hos Danske

Bank. Senest i høst avviste Danske Bank at de hadde planer om å endre gebyrene sine.

rere landing

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 9


Følg oss på Facebook

ve-Mathisen gleder seg over at Torp blir en enda proffere flyplass, blant annet med nytt landingssystem til flere titalls millioner.

Alltid nye tilbud!

Kvalitet og service

i fokus!

Rimelige fraktpriser. Mer info om farger, størrelser,

priser og åpningstider på vår hjemmeside:

www.teltfritid.no

Vi leverer duker og reservedeler til alle

våre telt og paviljonger!


Kraftig vekst i kortbruken

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det

i mars ble utført 152,5 millioner kortkjøp,

en økning på 12 prosent. Det ble handlet

med betalingskort for 49,2 milliarder

kroner, en vekst på 8,3 prosent. – Årsaken

til den kraftige veksten skyldes trolig at

i fjor inntraff alle påskens helligdager i

mars, i motsetning til i år hvor disse først

kommer i april, sier Stein-Arne Tjore,

pressesjef for Nets i Norge.

Vil snakke om døden

Stadig flere ønsker å snakke mer åpent om døden,

men mangler trening. En av tre ønsker større åpenhet

– en økning på 33 prosent på to år. Den store økningen

kan ha sammenheng med sorg i sosiale medier. I

2016 har gravferdsbyråenes minnesider og åpen sorg

i sosiale medier eksplodert. – Det at vi er mer åpne om

sorg og død i sosiale medier kan ikke erstatte viktige

samtaler mellom mennesker. Det kan tvert imot virke

som at deling av sorg i sosiale medier skaper et større

behov for å snakke åpent med hverandre om døden.

10 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

Turstart

på Bogen

9

8 7

Andebu

«De grønne turene» starter førstkommende

søndag formiddag på

Bogen i Stokke. Åpningen er ved

Stokkes tidligere ordfører Erlend

Larsen. På programmet står en

guidet tur i Bogen-Sundåsenrådet.

6 2

5

Stokke

1

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst

Formålet med «De grønne

turene» er å friste folk

i alle aldre til å gå turer på

nye og overraskende steder.

Turoppleggets slagord er «Bli

bedre kjent i din egen kommune».

Turentusiaster har laget

10 nye turtraseer. Mange av

turene går i områder som folk

ÅPNINGEN er ved Stokkes tidligere

ordfører Erlend Larsen.

normalt ikke besøker på egenhånd.

Slik oppdages nye områder,

nye turterreng og ikke

minst får man besøke en rekke

flotte utsiktspunkt litt utenfor

allfarvei.

Turene er lagt opp for å

skape trivsel mer enn fysiske

utfordringer. Det viktigste

er opplevelsen av å være ute i

natur og friluft. Flere av turene

har informasjon om kulturhistoriske

godbiter man passerer

underveis. Turopplegget

beskrives i egen folder med kart

og angivelse av parkeringsplasser.

Traseene er merket med

gule bånd fra 23. april til 15.

september. Det hele startet i

Andebu for 25 år siden og fra

2016 ble Stokke og Sandefjord

innlemmet i opplegget.

Prosjektleder Beathe Apall-

Olsen som er rådgiver i seksjon

kultur opplyser at «De grønne

turene» er et flott folkehelsetiltak

som samtidig gir innbyggerne

i tidligere Sandefjord,

Andebu og Stokke god anledning

til å bli bedre kjent i den

nye storkommunen.

red@byavisa.sandefjord.no

1.mai 2017

Kl. 11:30

Kl. 13:00

1. mai Lunsj på Folkets Hus

Snitter, kaker og kaffe

Alle er hjertelig velkommen

Møte på Torget

Taler, appeller og sanger

Appeller ved:

Andrea Sjøvoll, leder for SU Norge

Kerim Jaber, leder for AUF Vestfold

Hovedtaler:

Lozan Balisany,

stortingskandidat Vestfold AP

Musikk:

En gruppe fra Sandefjord

Brass Symphosium

Kulturelt innslag:

Elling Hem

Værforbehold: Møtet avholdes på

Folkets Hus hvis dårlig vær


19. APRIL 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT11

ELECTRIC

Ferdig utstyrt B-Klasse Electric Edition.

Rask levering. Svært gunstig pakkepris. Vinterhjul inkludert.

B-Klasse Electric Edition

279.900,-

501 liter bagasjerom

Range Plus-pakke

Ryggekamera

Mørktonede ruter

Lys- og siktpakke

Ratt og girspak i skinn

Forvarme og kjølefunksjon

To-sone klimaautomatikk

180 hk

230 km rekkevidde

Radarstyrt bremse-regenerering

system

Pris inkl. lev. Oslo. Alle priser inkl. mva. Rekkevidden vil variere avhengig av en rekke faktorer som kjørestil, varme- og kjølebehov, kjørerute og forvarming.

Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS. Tilbudet gjelder til 30. april 2017.

Bertel O. Steen Larvik, Lågaveien 2, 3262 Larvik,

33 11 35 10, www.larvik.bos.no


12 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

Høysesong for steinsprut

De fleste av oss har opplevd det

under en kjøretur; smellet i frontruta

og en påfølgende sprekk eller

rosedannelse. Nå er det høysesong

for steinsprut!

TOM HELGESEN tekst og foto

Visste du at det er forbudt å

kjøre med sprekk i frontruta

– selv utenfor synsfeltet?

– Får du en steinsprutskade,

er det viktig å få reparert

den så raskt som mulig.

Ellers vil den lille sprekken

snart vokse seg stor. Det kan

være forskjellen på om den

lar seg reparere eller om

ruten må skiftes, forteller

Geir Strand hos Riis Bilglass,

landets største bilglasskjede

med 114 lokale avdelinger

over hele landet.

Han har forståelse for

at ikke alle kan oppsøke et

autorisert verksted eller

glassmester umiddelbart,

og anbefaler da å bruke et

såkalt steinsprutplaster, som

er gjennomsiktelig og isolerer

skaden midlertidig.

– Årsaken til at sprekken

utvider seg, er at det er spenning

i glasset.

Bæreegenskaper

Frontglasset er en del av

bilens bæreegenskaper og gir

blant annet støtte til taket.

En svekkelse av glasset kan

derfor redusere bilens sikkerhet

ved et sammenstøt

eller en velt.

Han minner også om at

du vil få mangellapp dersom

bilen blir kontrollert og

den har en skade i frontruta

– også utenfor synsfeltet.

Derfor er det ingen grunn til

å kjøre lenge innen skaden

utbedres.

– Har du kasko eller delkasko,

er det gratis å reparere

en steinsprutskade. Må de

byttes, må du betale egenandel.

Denne er likt ulikt i forhold

til hvilket forsikringsselskap

du bruker, men ligger

i gjennomsnitt på rundt

2.000 kroner.

VIKTIG: – Ikke kjør lenge med en sprukket rute. Det som er en liten skade

kan fort utvikle seg til en sprekk som ikke lar seg reparere, sier Geir Strand.

Sikkert vårtegn

Strand kan fortelle om travle

tider, for steinsprutsskader

på biler er et like sikkert vårtegn

som hestehov og forkjølelse.

– Ja, nå er det stor pågang.

Etter vinteren ligger det

mye sand og småstein i veiene

etter vinterens strøing,

som setter seg i bildekkene.

Ved høye hastigheter, utvider

dekkene seg noe, steinene

løsner og kan treffe et

kjøretøy i motsatt retning.

Dette skjer gjerne på E18,

men steinene tar du som

regel med deg fra de lokale

småveiene, sier han til

Byavisa.

De fleste bilmodeller har

naturlig nok spesialdesignede

frontruter, og Strand kan

fortelle at de skaffer til veie

den riktige utgaven til alle

biler.

– Mange nye biler har

førerassistansesystemer,

med kameraer og sensorer

montert i frontruten. Disse

systemene må kalibreres i

henhold til bilfabrikantenes

spesifikasjoner og krav for å

fungere optimalt. Det trengs

både kompetansen, erfaringen

og utstyr for å utføre

dette arbeidet, påpeker han.

red@byavisa.sandefjord.no

NJ

VÅRKAMPANJE

Foto: Kimm Saatvedt

Friske opp

i en fei?

KAMPANJE-

TILBUD

30%Mange anbefalinger

og gode tilbud på VB.no

Milano


Pine


Extro


Quick Lux

90x90

Tilbudene gjelder til 09.05.2017, eller så langt lageret rekker. Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer.

Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

Kontakt oss

Kilen Rør AS
Kilen Rør AS


19. APRIL 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT13

STOR PÅGANG: Geir Strand hos Riis Bilglass kan fortelle om stor pågang av bilister som skal reparere steinsprutsskader.

I 2016 har vi pusset opp

mer enn 1000 kjøkken

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater og vask

Vi bygger om og bygger på - alt etter ditt ønske

- uansett type og alder på ditt kjøkken

Gi oss en dag eller to så skal vi forvandle

kjøkkenet ditt slik at det fremstår som flunkende

nytt - miljøvennlig og til en rimelig pris

Kampanjetilbud!

GRATIS

Gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag!

Kontakt vår kjøkkenkonsulent og bestill befaring nå!

Ring 2222 2900

benkeplate eller fronter til badet

ved hel kjøkkenfornyelse

eller kontakt din lokale kjøkkenkonsulent Hedvig Færø

Telefon 9904 5151 eller epost til hedvig@smartkjokken.no


14TEMA BIL OG MOTOR

| BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

95 ÅR: Lunds Billakkering AS fyller i år 95 år og lever i beste velgående. Far og sønn Alf Jørgen og Tom Jørgen Skalleberg setter alltid k

Byens sprekeste 95-år

GRUNNARBEID: Tom Jørgen Skalleberg i arbeid i verkstedet. Han fører videre

familietradisjonen som fjerde generasjon.

Lunds Blllakkering AS er byens firma

innen oppretting og billakkering.

Firmaet fyller 95 år i år og lever i

beste velgående. Familiebedriften

skal hjelpe kunder i mange år til.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Styrets leder Alf Jørgen

Skalleberg (75) har 60 år erfaring

fra familiebedriften og

han har ikke tenkt å bli pensjonist

på heltid. Han arbeider

fire dager i uka, og har

planer om å trappe litt ned,

men å slutte helt er helt uaktuelt

for den blide 75-åringen.

Fulgte fars fotspor

Familiebedriften ble startet av

danske Åge Thomas Lund i 1922,

og hans svigersønn Kristoffer

Skalleberg kom med like før

andre verdenskrig startet. Det

var ikke aktivitet i bedriften

under krigen grunnet tyskerne

rekvirerte alle bilene. Kristoffer

Skalleberg startet opp igjen da

krigen var slutt, og i 1957 kom

Alf Jørgen med.

–Far sa at jeg måtte bli med

han på jobb. Jeg var bare 15 år,

men det var ingen kjære mor.

Som far som sønn så ble jeg

med han. Med unntak av militærtjeneste

og et lite opphold

har jeg vært med i bedriften i

hele mitt yrkesaktive liv. Det har

blitt 60 år, og det er vel ikke så

mange som har arbeidet 60 år på

samme plass og fortsatt er aktiv,

sier han med et stort smil.

Sønnen Tom Jørgen Skalleberg

kom med i Lunds Billakkering

AS i 1999 og han er ansvarlig for

den daglige driften. Han stortrives

i jobben og vil føre familietradisjonen

videre. Noe annet

hadde vært utenkelig for han.

Han liker utfordringer og setter

store faglige krav til seg selv.

Lykkelig som liten

Lunds Billakkering AS har alltid

vært en liten bedrift. Alf Jørgen

sier at de lykkelig som liten, og

aldri har strevet etter å bli en stor

bedrift. Det viktige som far og

sønn er faglige kvalifikasjoner og

god kundeservice. Det var vært

bedriftens motto i alle år. De er

opptatt å ta seg tid til kunden, og

følge kunden fra A til Å.

– Hos oss får kunden gjort alt på

et sted. Det betyr mye for dem, sier

Tom Jørgen.

Arbeidet som gjøres ved bedriften

er ifølge Alf Jørgen kunstnerarbeid.

– For å kunne drive med dette

arbeidet må du ha godt syn og

følelse i hendene. Arbeidet er

møysommelig, sier han.

God kontroll

Far og sønn tror det er flere årsaker

til at bedriften har holdt det

gående i 95 år.

– Dette er krevende arbeid

og må utføres av fagfolk. Vi er

helt avhengig av å gjøre skikkelig

arbeid. Vi har begge mesterbrev

og er nøye i vårt arbeid. I alle år

har vi hatt god kontroll på økonomien

og vi er nøkterne. Det tror

jeg er grunnen til at de har klart

oss i alle år. Jeg har opplevd tøffe

tider i bransjen tidligere, så alt

har ikke gått på skinner, sier Alf

Jørgen.

Tom Jørgen synes det er spennende

og utfordrende å drive

verkstedet. Han liker å se resultater

og gode løsninger på sitt

arbeid. Hans arbeidsdager er

varierte. Mange tror at lakkering

er det viktigste, men det stemmer

ikke.


Laminat er folkets favoritt

Laminat står øverst på ønskelisten når

nordmenn pusser opp. Og det blir bare

mer og mer pop. I 2016 ble det solgt nær

5 millioner kvadratmeter laminat i Norge.

Det viser tall fra Prognosesenteret. Det

er 7,2 prosent mer enn året før og cirka

1 million kvadratmeter mer enn parkett,

som ligger på annenplass. Laminat er den

store folkefavoritten når nordmenn skal

legge nytt gulv.

19. APRIL 2017 BYAVISA SANDEFJORD | TEMA15

Vårtilbud fra Vianor Sandefjord!

Vi tilbyr dekkhotell og drop-in på hjulskift

AC Service

gass/olje kommer i tillegg.

EU-kontroll

* gjelder personbiler

kr 998,-

kr 595,-*

www.vianor.no

Vianor Sandefjord

Nygårdsvei 85, 3221 Sandefjord

Tlf: 40 76 26 00

Tilbudet gjelder til 30 Juni.

Member of Nokian Tyres

Ferske baguetter

hver dag!

unden i fokus.

ing

– Det viktigste er å gjøre

godt grunnarbeid, så går

det enklere med lakkeringen,

sier han smilende.

Lakkerer kjøkken

Bedriften har flere bein

å stå på. Det er ikke bare

oppretting og lakkering

som utføres, men det

kommer stadig flere og

flere kunder som ønsker å

lakkere kjøkkenet.

– Kunder ønsker å gjøre

kjøkkenet mer moderne,

og ved å lakkere skaper

blir eldre kjøkken mer

moderne, sier Alf Jørgen.

espen@byavisa.sandefjord.no

LAKKERER KJØKKEN: Alf Jørgen og Tom Jørgen Skalleberg tar

imot kjøkkeninnredning som kundene ønsker å pusse og lakkere.

ÅPENT

mandag - fredag 06:00 - 23:00

lørdag - søndag 08:00 - 23:00

Circle K Haukerød

Moveien 115

3221 sandefjord

Tel 33 45 54 24


16TEMA HJEM OG BOLIG

| BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

Overleverte leilighet nummer 2.500

Tirsdag overleverte Trysilhus

leilighet nummer 2.500 til to fornøyde

kunder. Kundene tok over

sin leilighet som ligger i prosjektet

Skafjellgrenda i Sande og fikk en

ekstra påskjønnelse ved overtakelsen.

TRYGGVE CLAUSSEN tekst

– Dette er helt klart en milepæl

for oss som markerer at vi er en

solid aktør innen boligbygging

i Norge, sier konsernleder Ole

Feet.

Det er ikke mange år siden

selskapet overleverte leilighet

nummer 1.500. Dette skjedde

i mai i 2012. På under

fem år har selskapet dermed

overlevert 1.000 boliger.

– Trysilhus har de siste årene

hatt en svært god vekst hvor

vårt konsept med leiligheter i

småhusbebyggelse har sett nye

markedsområder og vi har utvidet

vår produksjon, forklarer

Feet.

Ny vekstfase

Han forteller videre at selskapet

nå har trådd inn i en ny

vekstfase. Konsepter for både

blokkleiligheter og eneboliger

er utviklet og selger godt.

– I 2017 skal vi overlevere

mer enn 350 boliger og dette

inkluderer alle de tre boligkonseptene

vi nå produserer, forteller

han.

– Vi er i gang med overlevering

av de første blokkleilighetene

i selskapets historie.

Dette skjer også i Skafjellåsen i

Sande, hvor de tre første boligblokkene

har reist seg og hvor

vi skal bygge to til, sier Feet.

LEILIGHET 2.500: Sven Inge Aasen-Flatebø (t.h.) i Trysilhus kunne overlevere leilighet nummer 2.500 i Trysilhus’ historie til Silje Disserud og Jon-Einar Berg Nyork. De

gleder seg til en frisk start i ny leilighet og med nyfødt baby på flyttelasset.

Paret som har overtatt leilighet

nummer 2.500 flytter nå

inn i sin første selveide bolig

og representerer en viktig målgruppe

for Trysilhus. Hittil

har de bodd i utleieleilighet.

Påskjønnelsen fra Trysilhus, et

gavekort på Elkjøp med verdi

på 2.500 kroner, kommer godt

med når den nye leiligheten

skal innredes. Paret starter en

ny tilværelse i ny bolig og med

seg på flyttelasset har de en fire

dager gammel sønn.

Ny leilighet og nyfødt baby

– Timingen ble heldigvis

helt perfekt, vi kom hjem fra

sykehuset i går, forteller Silje

Disserud, nybakt mamma og

eier av ny leilighet.

– Det blir veldig deilig å flytte

inn i en bolig hvor alt er nytt,

sier hun.

Hun og samboer Jon-Einar

Berg Nyork kjenner Sande godt

og visste at Skafjellåsen er et

godt sted å bo. Jon-Einar har

vokst opp litt lenger opp i åsen

og har hele tiden hatt et ønske

om å bo her.

– Det er gode solforhold, fin

utsikt og leiligheten ligger i et

etablert boligområde så her

kommer vi til å trives, sier han.

Trysilhus har prosjekter på

Østlandet; i Hedmark, Østfold,

Akershus, Buskerud og Vestfold.

Strategien er å bygge i områder

som ligger utenfor de største

byene, men i pendleravstand og

i nærheten av skole, barnehage,

fritids- og servicetilbud.

red@byavisadrammen.no

Innglassing

av terrasse og

balkonger

Isolerglass – speil – plast

Pvc dører/vinduer

Rekkverk

Vedlikehold og snekkerarbeid

Skolmar 17, 3232 Sandefjord | thors-glass.no

Tlf 909 30 582 / E-post: thorsglass@hotmail.com | Følg oss på

HERREGÅRDS

GLASERT TAKSTEIN AV TEGL

Leverandør av tysk kvalitet

Stort utvalg av farger, modeller og design.

PRISER FRA KR 195,- INKL. MVA. PR M 2

Monza

Bornholm

Chestnut

Red

Piemont

Titan

Bornholm

Tobago

Glaze

”Evig vakkert”.

30 års fabrikkgaranti.

Flandern

Plus

Barolo

Ingen groing av mose eller falming av farge.

Vedlikeholdsfritt. Leveres i hele Norge.

www.herregaardstak.no

Postadresse: PB 2053, 1520 Moss - Besøksadresse: Larkollveien 4 - 1572 Dilling

Tlf: 907 77 703

Overvektige Vestfold

synes ikke de lever usunt

En fersk nordisk undersøkelse gjennomført av

YouGov for Herbalife viser at 4 av 10 i Vestfold

føler seg overvektige, men av disse mener hele

2 av 5 at de lever sunt. Undersøkelsen viser at

det er menn som føler seg mest overvektig, men

samtidig mener de lever sunnest. Å kutte en

spesifikk matvaregruppe som f.eks. karbohydrater

mener like mange er minst like vesentlig. En

spesifikk treningsplan mener kun 3 av 10 er noe

de ville valgt dersom de ønsket å miste noen kilo.

Samtidig forteller 2 av 5 som føler seg overvektige

i Vestfold at de lever sunt.


19. APRIL 2017

BYAVISA SANDEFJORD | TEMA17

VÅRKAMPANJE

Gjør deg klar til sesongen!

KJØP 1 KAJAKK

FOR OVER 5.000,-

FÅ MED GRATIS

SEABIRD DELUXE-PAKKE

SeaBird Pro vest

SeaBird Sprayskirt

Eidsfjord karbonåre

Dino

”Sit on top” barnekajakk for de aller

minste! Til padling, lek og bading.

Fra ca 3-10 år.

Outletpris

Kr 1.250,-

ORGES

MEST

SOLG LG

8 ÅR


RAD

MEST SOLGTE

SOLGTE

NORGES

NORGES

KAJAKK

Expedition HV/LV

Testvinner i stor havkajakktest gjennomført av bladet ”Padling".

Dette er også kajakken som blir brukt i 71° Nord. Norges

mest kjøpte kajakk, 8 år på rad!

Internasjonal pris 12.600,-

Discovery

Havkajakk med unik stabilitet i forhold til hvor rask/lettpadlet den

er. Produsert i en høyteknologisk 3-lags sandwich-konstruksjon.

Internasjonal pris 9.200,-

VÅR BESTSELGER OG

71° NORD KAJAKK

BESTSELGER OG "BEST I TEST"

Outletpris

Kr 6.900,-

Outletpris

Kr 5.900,-

Expedition XP 507

I materiale Composite. Knallbra havkajakk for den

kresne. Den kombinerer fart, manøvrerbarhet og

stabilitet på en fantastisk måte!

Internasjonal pris 15.600,-

Outletpris

Kr 11.410,-

SeaBird Designs of Norway

PRISGARANTI

BEST PRIS I VERDEN

VÅRE BUTIKKER

VESTBY OUTLET

Vestbyveien 155

(v/ Norwegian Outlet)

STAVANGER OUTLET

Ålgård

Sandnesveien 38

ÅPNINGSTIDER:

Man-fre 10-18

Tors 10-19, lør 10-16

NETTBUTIKK

Les om våre kajakkker på vår nettbutikk www.kajakk.net

info@seabirddesigns.no Telefon: 93 40 67 27


18 TEMA | BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

Kobler av med snekka

Fred Ivar Tallaksen kjøpte sin første tresnekke

for over 20 år siden. Det var starten på mange

timers arbeid med båtpuss, men også uforglemmelige

båtturer.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

«Stina» er hans gode venn, både på land

og på sjøen. Hun er en trofast tresnekke

på 22 fot som har en FM-motor L2 på åtte

til 12 hestekrefter. Det er en saktegående

bensinmotor med lavt turtall, lite støy og

mye kos. Båten er bygget i Risør omkring

rundt 1965. Tallaksen kjøpte båten i 2004

da den lå i Tangenbukta. Han har ikke

angret en eneste dag på kjøpet. Det var

blitt mange minnerike turer med snekka

som har en toppfart på fem til seks knop.

Til Kragerø

Den blide båtentusiasten er flere ganger

i uka på opplagsplassen på Indre Havn.

Skraping, matting, olje og lakk styrer tida

han legger ned i «Stina».

–Kommer våren tidlig, så begynner jeg

tidlig. Det er viktig med godt vedlikeholdsarbeid

av båten. Jeg gjør de samme

arbeidsoppgavene hvert år, og da bruker

ikke så veldig mange timer på båtpuss.

Vær og vind gjør at trebåten tørker ut, og

da er viktig å lakkere og olje hvert år, sier

Tallaksen.

Han kommer til å holde på med båtpussen

et par uker til. Da setter han ”Stina”

på vannet, og setter kursen for Gumøy

utenfor Kragerø. Det gjør han hvert år.

Båtturen tar fem til fem og en halv time.

KOSER SEG: Tresnekka «Stina» ligger foreløpig på land, men Fred Ivar Tallaksen ser fram til båtturen

til Kragerø.

Det kommer at på strømmen i vannet.

– Vi har hytte på Gumøy, og vi er der

hele sommeren. Vi er helt avhengig av

båten siden vi bor på en øy. Vi tar båten til

Kragerø for å handle, sier han.

Ro i sjela

Til daglig jobber Tallaksen med elektronikk

hos Jotron AS på Tjøllingvollen i

Larvik. Han har arbeidet i bedriften i over

30 år og liker seg godt. Han ønsket seg

en helt annen hobby, og da endte med å

interessere seg for trebåter i voksen alder.

– Jeg finner ro i sjela og kos på sjøen i

båten. Det går ikke fort framover, men det

er helt herlig å sitte i båten og nyte fjorden,

vinden og utsikten. Da har jeg det helt

topp, sier Tallaksen smilende.

Det ble trebåt og ikke plastbåt på han.

Han påstår at det lukter bedre av en trebåt

enn plastbåt, selv om han vet at han får

kommentarer for denne uttalelsen.

Gokstad kystlag

Tallaksen er en ivrig ildsjel i Gokstad

Kystlag. Han er leder av fartøy og kulturlaget,

og det medfører at det blir en del båtpuss

på andre båter. Han stortrives stortrives

i det maritime miljøet, både i kystlaget

og når ferdes på sjøen med «Stina».

–Jeg har det bra på jobben, og får lov

til å drive med en hobby som jeg stortrives,

sier Tallaksen smilende.

espen@byavisa.sandefjord.no

BÅTENTUSIAST: Fred Ivar Tallaksen er en ivrig båtentusiast so

Tid for å

male huset?


Drygolin pluss

Oljemaling og oljedekkbeis

699,-

Pr. 10 ltr

VI TILBYR:

Vi kan komme på kort varsel og foreta både

NYINSTALLASJONER, REPARASJONER OG SERVICE!

Benytt gjerne vår kundeparkering i bakgården

Jernia Gleditsch

Tlf: 33 44 83 20

Dronningensg 3 - 3211 Sandefjord

Åpningstider:

man-fre 9-17

torsdag 9-18

lørdag 9-16

PEC Elektro

Sandefjord

Gjekstadveien 5, 3218 Sandefjord | Tlf. 33 42 62 50

Fax: 33 42 62 59 | E-post: sandefjord@pec.no | www.pec.no


19. APRIL 2017

BYAVISA SANDEFJORD | TEMA19

1750,-

FERDIG MONTERT

VARMEPUMPEHUS

Solid utførelse | Metallbeslag på tak, trykkimpregnert

Olje og parafin annlegg som er ute av drift bør

fjernes. Tank i bakken kan revne og olje renne ut i

grunn. Alle tanker innholder minst 300liter rester av

olje selv om de er kjørt tom, fordi sugeledning står

høyere enn tankbunn.

Be om pristilbud ved befaring på tømming,

rengjøring, og event. oppgraving.

Tank som er vanskelig å fjerne pga overbygg og hageannlegg fylles med sand,

tanker med enkel adkomst graves opp.

SERVISE PÅ VARMEPUMPER, ANNBEFALT HVERT 3. ÅR

SOM NØDVENDIG OG NYTTIG TILTAK.

VIKTIG: rengjøring av innedel, vi bruker dampvasker. Sort belegg på registeret bak

støvduken fjernes – du vil merke at den varmer bedre. Sjekk av utedel. Måling av trykk

eller strømtrekk så du får full varmeeffekt. kontroll av fester og ledninger.

BESTILL SERVISE NÅ Høsten er en travel tid!

– SÅ SLIPPER DU Å TENKE PÅ DET NÅR HØSTEN KOMMER.

m bruker mange timer på å pusse båt og være på sjøen.

Spesialfirma for varmepumper og ventilasjon.

Bergans Mekanikk AS

Stokke | Tlf. 91 68 34 65 | post@varmep.no

Maks

6.7kW

DESIGN

DAIKIN EMURA II

DAIKIN

VARMEPUMPER/

AIR-CONDITION

GUNSTIG FOR

ALLERGIKERE!

VI TAR

SERVICE PÅ

ALLE VARME-

PUMPEMERKER

- 2 ÅRS RENTEFRI FINANSIERING

- LUFTRENSINGSFUNKSJON

33 46 72 27

post@kindenergispar.no

Gneisveien 12 B, Sandefjord

Forhandler av


20 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

HAGEMØBLER

KONTAKT OSS OG FÅ ET SUPERTILBUD 481 55 977

VEDLIKEHOLDSFRITT!

VEDLIKEHOLDSFRITT!

REGULERBAR RYGG!

VEDLIKEHOLDSFRITT!

REGULERBAR RYGG!

VEDLIKEHOLDSFRITT!

VI HAR

UTVALGET!

VEDLIKEHOLDSFRITT!

VEDLIKEHOLDSFRITT!

VI TØMMER LAGRENE,

BENYTT SJANSEN NÅ!NYT VÅREN OG SOMMEREN MED NYE

UTEMØBLER FRA STOKKE MØBLER.


VEDLIKEHOLDSFRITT!

KRAFTIG

RUNDFLETT

Med dforb forbehold om trykkfeil kfeil og prisendringer

ing

er

KRAFTIG

RUNDFLETT

VEDLIKEHOLDSFRITT!

KRAFTIG

RUNDFLETT

VEDLIKEHOLDSFRITT!

STOKKE MØBLER AS 481 55 977

SE VÅRT STORE SHOWROOM!

Rørkollgrenda 43 - 3160 Stokke


19. APRIL 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT21

Idyllen

Tangen

DEN LILLE STRANDA ligger idylliske til og er godt egnet for småbarnsfamilier.

Idylliske Tangen er et besøk verdt.

Stedet har badeplass med glassplen,

strand, fjell, stupebrett og

offentlig toaletter.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Bademulighetene er meget

gode med stupebrett og i

fjor satte Sandefjord kommune

opp en handikaprampe,

som gjør det tryggere for

mange å ta seg en dukkert.

Medlemmer av Sandefjord

Revmatikerforening er flittige

brukere av handikaprampen.

Parkeringsmulighetene er gode

og det samme er busstilbudet.

Bussrute 03 går fra Buer til og

helt til Larvik og Veldre.

Det ligger mange praktfulle

hus på Tangenodden som har god

utsikt mot Sandefjordsfjorden

og Tangenbukta. Fra Tangen

ses Buerlandet og i åsen er det

mange fine hus i høy prisklasse.

Syd for Tangen blir holmen

Raudnebben.

espen@byavisa.sandefjord.no

TRYGGERE: Sandefjord kommune laget i fjor en handikaprampe som gjør det tryggere å ta seg et bad som nydelige

omgivelser.

STUPEBRETT: På Tangen har kommunen satt opp stupebrett for

brukerne. I bakgrunnen ses husene som ligger i skråningen ovenfor

Veløyveien. Området er en del av Buerlandet.

SYD FOR TANGEN ligger holmen Raudnebben som består av små

nydelige strender og hytter.

TANGE BÅTFORENING disponerer mange fine båtplasser. De sanitære

forholdene er gode. I bakgrunnen ses Tangenbukta.


Fra

22 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD

natt

19. APRIL 2017

til dag...

Rockeren og keeperen på Sandefjord

Fotballs gatelag, Trond R. Haugen, har

fått endret liv totalt i positiv retning.

Som natt og dag, sier han.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

54-åringen har ikke lagt skjul om

sine tidligere rusproblemer, og i

løpet av det siste året har han tatt

viktig grep for å få en god livskvalitet.

– Jeg kunne være våken i en

uke, men det skjer ikke lenger nå.

Jeg har en helt annen døgnrytme

nå, sier han smilende.

Rusfri i åtte måneder

Han har holdt seg rusfri i åtte

måneder og det har han fått

behandling for.

– Jeg har gått til en ruskonsulent

i et år. Det har hjulpet meg mye, og

har gått i ettervern i A-larm som er

en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon

innen rusfeltet,

sier Haugen.

Han har levert urinprøver to

ganger i uke de siste fem månedene.

De har vært helt rene.

– Jeg hadde førerkort på bil,

motorsykkel og lastebil i 24 år. Jeg

mistet førerkortet, men jeg skal

opp til nye prøver i midten av mai.

Et av kravene var at jeg leverte rene

urinprøver ukentlig, sier han.

Årets spiller

Gatelagets keeper ble kåret til

«Årets spiller» i fjorårets sesong.

Det skyldes hans innsats både på

og utenfor fotballbanen.

– Jeg liker å holde meg i form, og

jeg er like sprek som guttene som

laget som er mellom 20 og 30 år,

sier og ler.

– Vi trener mandag, onsdag og

torsdag om formiddagen, og jeg

er på hver eneste trening. Jeg liker

ikke å slippe inn, sier Haugen.

Trener Roger Iversen har egen

keepertrening med Haugen, og treneren

gir keeper mange rosende

ord for innsats og ferdigheter.

– Det er bra Trond, du står bra i

mål og redder mange gode skudd,

sier Iversen.

Trener Petter Olsen kjører en

intensiv trening med spillerne,

men han har alltid et smil på lur.

Det blir en del slengbemerkninger

til spillerne, men han får passet sitt

påskrevet. På en trening før påske

klarte eldstemann Tore Johansen

å være raskere enn Petter Olsen på

KEEPERTALENT: Trond R. Haugen er keeper på Sandefjord Fotballs gatelag.

54-åringen er høy og lavt, og hater å slippe inn mål. Han er klar for årets

Østlandsligaen som starter 26. april.

en øvelse. Det fikk treneren høre,

men det eneste forskjellen var at

spilleren var utslitt og lå på bakken,

mens treneren nesten ikke var

andpusten.

Nye utfordringer

Gatelaget er klare for nye utfordringer,

både sportslig og sosialt.

– Vi starter hjemme mot Odd

Grenland 26. april kl. 12.00. Målet

er å forsvare en solid femteplass fra

i fjor, sier trener Petter Olsen.

Laget deltar i Østlandsligaen

som består av åtte lag. SF skal

spille mot Stabæk, Vålerenga,

Fredrikstad, Strømgodset, Asker,

Lillestrøm og Odd. Kampene spiller

i utgangspunktet på onsdager

om formiddagen. På hjemmesiden

til Fotballstiftelsen ligger det informasjon

om resultater og kampoppsett.

espen@byavisa.sandefjord.no

STOR INNSATS: Sandefjord Fotballs gatelag

Trener Roger Iversen, Christer Rudberg, Tore

Dårlig

samvittighet?

Vern din familie og bolig

Vi gir deg pris på akkurat

ditt sikringsskap

GRATIS BEFARING

ELEKTRIKEREN

Pass på - lyn og tordenvær i vente!

Monter overspenningsvern!

Haslebakken 4, 3229 Sandefjord

installasjon@elitinst.no | www.elitinst.no | tlf 33 45 40 60


19. APRIL 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT23


Følg oss på Facebook

er godt forberedt til seriestart. Foran fra venstre: Tom Erik Larsen, Trond R. Haugen, Marco Antonsen og Stian Rudser. Bak fra venstre:

Knutsen, Bjørn Roger Reitan og trener Petter Olsen. Fem spillere i kjernegruppa var ikke til stede da bildet tatt.

Nytt showroom 400 m 2

Kjop miljovennlig

i vår!

Nesten 3000 nye ting hver åpningsdag!

Stor gratis parkeringsplass!

Åpent: Onsdag 12-18, lørdag 11-15

Innlevering av gaver:

Tirs, tors, fre 9-15, ons 9-17, lør 11-14

Travveien 3, 3170 SEM

Telefon 33 50 38 00

www.erikshjelpen.no/tonsberg

Kvalitet og service

i fokus!

Rimelige fraktpriser. Mer info om farger, størrelser,

priser og åpningstider på vår hjemmeside:

www.teltfritid.no

Vi leverer duker og reservedeler til alle

våre telt og paviljonger!


SKALLEVOLD

24 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

SF ble beste

arrangør

i 2016

Sandefjord Fotball ble kåret av

Norges Fotballforbund (NFF) til

beste arrangør i Obos-ligaen i fjor.

Det venter flere utfordringer i

Eliteserien, men klubben har stor

fokus på å legge til rette for alle på

Komplett Arena.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Daglig leder Per Ketil Berg tror

ikke SF går til topps som arrangør

i årets Eliteserie. Han sier

at Rosenberg, Molde og Brann

er fotballklubber med lang erfaring

på høyeste nivå i mange år

og med et stort publikum.

Granborgv. 5, 3153 Tolvsrød, tlf 33 37 22 50, e-post paal@skallevold.no

Toppsving vindu

2 lag glass m/ventil

Hvitmalt

Str

119x119 cm

3 190,–

www.skallevold.no

Bedre år for år

Berg er strålende fornøyd med

pokalen fra NFF, og han sier

at en innarbeidet arrangørstab,

nøkkelpersoner, god struktur,

god service og at det er rent

og pent på Komplett Arena er

grunner til at SF vant arrangørprisen.

– Vi er blitt bedre og bedre

for hvert år, og det skal vi arbeide

videre med. Vi har en stor

stab av frivillige som nedlegger

et stort og betydningsfullt

arbeid. I tillegg har vi mange

ressurspersoner og gode samarbeidspartnere.

Alle bidrar på

sin måte, og vi har fotballen

som felles interesse, sier Berg.

Han framhever det gode miljøet

både blant ansatte og frivillige.

– Vi er stolte at vi har det

så bra i Sandefjord Fotball.

Frivilligheten er vi helt avhengig

av, og vi hadde et møte med

frivillige for ikke så lenge siden,

og da møtte det fram over 100.

Vi får mer publikum å håndtere

i Eliteserien og da kreves

det flere frivillige. Vi har god

kontroll på å arrangere kamper

i Eliteserien.

SKALLEVOLD.no

V I N D U E R & D Ø R E R

Balkongdør

2 lag glass

Hvitmalt

Str

89x209 cm

5 290,–

BESØK VÅR

UTSTILLING

PÅ SKALLEVOLD

FØLG

OSS

BESTE ARRANGØR: Daglig leder i Sandefjord Fotball, Per Ketil Berg, viser stolt fram pokalen han fikk fra Norges Fotballforbund i forbind

Sandefjord på kartet

Berg har merket at interessen

for Sandefjord Fotball i

år er vesentlig større enn i

fjor. Både fra næringslivet,

sponsorer, media og publikum.

Han sier at den store

interessen betyr mye for byen.

Det gjelder eksponering og at

Sandefjord kommer mer på

kartet.

– Våre ambisjoner er å stabilisere

oss i Eliteserien, og

da blir interessen stor fra hele

regionen. Det var helt fantastisk

å se over 6.000 tilskuere

på kampen mot Rosenborg.

Publikum må være 12. mann

på laget og heie oss fram til å

ta poeng. Vi har gode spillere

og et godt støtteapparat, så

jeg tror og håper vi klarer å

holde oss i Eliteserien, sier

Berg optimistisk.

Han sier at et viktig arbeid

er å videreutvikle unge spillere

og gi dem en mulighet til å

spille på et høyt nivå.

– Vi har mange gode spillere

på G16 og G19, og de er like

gode som de beste i landet.

Spilleutvikling er viktig for en

eliteserieklubb, sier Berg, og

håper at SF klarer å utvikle

en eller flere gode lokale spillere

som blir et trekkplaster

for publikum. Han mener

William Kurtovic og André

Sødlund er på gang.

Andre gang i Eliteserien

Per Ketil Berg har vært daglig

leder i SF siden 2013, og

dette er hans andre sesong

50

ÅR

VINDUER & DØRER

÷50%

PÅ VINDUER FRA VÅR

VEILEDENDE HOVEDPRISLISTE

SJEKK VÅRE PRISER!

ÅPNINGSTIDER:

Man-tors 8-16

Fre 8-15

Lørdag stengt

han styrer skute i Eliteserien.

Han blir mange timer på jobb,

men han stortrives blant gode

kolleger, spillere og frivillige.

– Jobben er en livsstil og

mobiltelefonen ringer både

sent og tidlig. Sandefjord

Fotball er en bedrift med

totalt 40 ansatte og en omsetning

på nærmere 40 millioner.

Det blir mye å følge med

på, men jeg har en jobb jeg

møter mange hyggelige mennesker,

sier Berg med et stort

smil.

SMARTLIPO

FETTFJERNING MED LASER

OG CELLULITTBEHANDLING

Permanent effekt

Utføres av kirurg

Minimalt ubehag og risiko

Kort rekonvalesens

espen@byavisa.sandefjord.no

Ring oss for GRATIS konsultasjon

eller telefonkonsultasjon med lege

Tlf. 21 640 600

NÅ I TØNSBERG!

Beauty Medical Care

Tlf. 33 33 03 01


www.novelaklinikken.no

FULLE TRIBUNER: Det var over 6.000 tilskuere

Schøyen og G

«Kollaps i kulissene» har ekstra

oppsetning i Hjertnes kulturhus

førstkommende lørdag

kveld. Hovedrollene spilles av

Hege Schøyen og Helge Gimle.

De har med seg et topplag av

norske komedieskuespillere,

så lattermusklene får seg


Kornv

19. APRIL 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT25

MATCHER

LAVESTE

NETTPRIS *

else med at fotballklubben ble kåret til årets arrangørklubb i fjorårets Obos-liga.

PR. PAKKE **

Støvsugerposer

29,-

på plass mot Rosenborg. Per Ketil Berg håper på godt besøkt på SFs hjemmekamper.

Markedets

BESTE

garantier!

10 ÅR

10 års antirustgaranti

På inntil 10 år gamle biler

Like bra eller

BEDRE ENN

ORIGINALPOSER

E 18

Bøskogen

e

Rav

Raveien

256

ndsleveien

FOTO: SVEIN BRIMI

imle i Hjertnes

en skikkelig omgang med juling.

Publikumssuksessen tar for seg

et amatørteaterlag som skal sette

opp sin første store forestilling,

et mordmysterium i ekte Agatha

Christie-stil? Det blir elleville scener

som viser hvor galt det kan gå

på teater. Alt går galt.

Fra

2.400,-

UNDERSTELLS-

BEHANDLING

Nytt konsept for antirustbehandling/

understellsbehandling - Lanolin olje

Vi monterer Lokari innerskjermer

for bedre beskyttelse og støydemping

Vestfold Antirust

Hortensvn. 275, 3157 Barkåker - tlf 45 69 63 32 / 33 33 25 99

info@vestfoldantirust.no - www.vestfoldantirust.no

Forhandler

av QMI og

Royal Purple

produkter.

VEGG I VEGG MED JYSK

SKOUSEN SANDEFJORD

Nygårdsveien 86

3221 Sandefjord

sandefjord@skousen.no

ÅPNINGSTIDER

Man - fredag: 10.00-20.00

Lørdager: 10.00-18.00

Finn vei på www.skousen.no

33 29 11 44

Tilbudene gjelder i Skousen Sandefjord

Raveien

Havreveien

* Gjelder varer på norskeide nettbutikker som er i Skousens sortiment og på lager til online kjøp hos konkurrenten. Gjelder den

aktuelle nettprisen på handletidspunktet. Gjelder ikke returvarer, levering, montering samt lignende serviceytelser. Gjelder

kun privatkjøp og kun ved kjøp i en av Skousens fysiske butikker.

** Vi har poser til de fleste merker og modeller, med forbehold om tilgjengelighet i vårt sortiment. Maks en pakke poser pr kunde pr uke.

Raveien

Grubbestadveien

R

256

eien

Ringveien

256

251

Hinderveien

Nygårdsveien

Ri

veien

g n

Ringveien

251

Sprintveien

Følg oss: facebook.com/

skousensandefjord/

Diskosveien

G


26 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

RISSKOV BILFERIE

- alltid et godt reisetilbud!

MER

ENN 700

HOTELLER PÅ

WWW.RISSKOV.NO
Oppgi kode:

www.risskov.no 32 82 90 00


19. APRIL 2017 BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT27

En musikalsk opplevelse

Valen-koret skal framføre Gioachino

Rossinis «Petite messe solennelle»

i Sandefjord kirke lørdag 22. april.

Leder i koret, Ann-Kristin Sørhaug,

sier det blir en musikalsk opplevelse

både for koret og publikum.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Koret skal ha samme konsert i

Larvik kirke dagen etter. Valenkoret

skal synge messen i originalversjonen

fra 1863 med klaver

og harmonium som akkompagnement.

Fire solister er med,

blant andre den unge bassbarytonen

Martin Hatlo fra Larvik.

Instrumentpartiene spilles av

Anders Hovind på harmonium

og Bjarne Sakshaug på klaver.

De er Norges fremste duo i denne

kombinasjonen og har spilt verket

en rekke ganger tidligere.

Med sine fengende belcantolinjer

og sin nesten operaaktige

bruk av solistene har denne messen

stor appell, også utover det

rene kirkekonsertpublikumet.

Rossini (1792-1868) skrev verket

på slutten av livet.

Verdens beste hobby

For et år siden bestemte styret i

Valen-koret at de skulle sette opp

«Petite messe solennelle», og etter

stor innsats av kor-medlemmene

som har arbeidet med sponsorer,

markedsføring, søknader om

økonomisk støtte og annet arbeid

i kulissen begynner brikkene å

falle på plass. Koret hadde helgeseminar

i Larvik kirke i mars, og

i påske har det blitt mange timer

med øvinger. Påskeferien har

gått til å øve i Sandefjord kirke.

Humøret og miljøet er helt topp i

koret. 35 korister skal være med i

oppsetningen av verket.

– Jeg har verdens beste hobby.

Jeg har hatt utrolig mange gode

opplevelser med koret, og gleder

meg stort til helgens konserter.

Vi skal gi publikum en konsertopplevelse

de sent vil glemme. Vi

lærer utrolig mye og har det moro

sammen, sier Kari Huseby med et

stort smil.

Leder Ann-Kristin Sørhaug

stortrives i Valen-koret med en

spennende og krevende konsert

i vente.

– Det har blitt to til fire øvinger

i uka, og vi er alle med på å løfte

hverandre opp. Vi sprer glede

og skjønnhet til publikum, sier

Sørhaug smilende.

STOR SANGGLEDE: Sanggleden er stor i Valen-koret. Dette er noen av korister som skal framføre verket. Foran ses Bjarne

Sakshaug på klaver. Første rad fra venstre: Lillian Sande Fjellvang, Brit Hunstad, Mette Myhre, Kari Huseby, Berit Pedersen,

May Langsethagen og Marit Röhrs. Andre rad fra venstre: Ann-Kristin Sørhaug og Marianne Frøid. Bak fra venstre: Christen

Moe, Harald Røstum, Magne Larsen, Tom Inge Paulsen og Stein Johannessen.

Dyktige korister

Dirigent Guy Poupart mener

«Petite messe solenelle» fenger

mange musikkinteresserte,

og han sier at verket er lystige

og melodiøs musikk med stor

bredde. Solistene skal synge

både med og uten kor.

– Dette blir en stor musikkopplevelse,

sier Poupart med

stort engasjement.

Han har nedlagt et stort

arbeid som dirigent, instruktør

og motivator. Fra de første

øvingene til de siste dagers

øvinger har han sett stor utvikling

blant korister.

– Vi har øvd og øvd, og jeg

har kommet med korrigeringer

underveis. Steg for steg har det

blitt bedre og bedre. Koristene

er veldig flinke og vi har det så

gøy sammen, sier Poupart.

– Dette blir en fin konsert,

sier han smilende.

Sandefjord kammerkor framførte

verket på begynnelsen fra

2000-tallet.

espen@byavisa.sandefjord.no

Leverandør av

modulhus

Noen av fordelene med ny bolig fra Älvsbyhus:

Fast pris i 12 måneder fra bestilling og lave omkostninger.

Du kan flytte rett inn.

Rask montering og overtakelse.

Du trenger kun én leverandør og én kontrakt for hus og grunnmur.

Du får 5 års produktgaranti.

Du slipper uforutsette vedlikeholdsutgifter de første årene.

Lave strømutgifter pga. god isolasjon og svært effektiv oppvarming.

Du betaler en fast pris og slipper intense og uforutsigbare budrunder.

En bolig som passer deg!

Et smartere valg – både tidsmessig og for lommeboken!

Les mer på www.alvsbyhus.no

Oppdag våre

husmodeller og priser

BESTILL NY HUSKATALOG I DAG!

VIL DU VITE MER?

Kontakt forhandler av Älvsbyhus

i Vestfold og Telemark

KRISTOFFER SKOLT

95 76 46 66

kristoffer.skolt@alvsbyhus.no


28 ANNONSER | BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

Inntil 35% rabatt på hagestueprodukter!

Priseks.

Skape 21,5m2

Nå 68.517,-

Spar 26.013,-

NYHET! - Vi har fått kvalitetsstempel!

Våre hagestueprodukter har gjennomgått beinharde tester,

for å oppfylle dine krav og forventninger.

Utmärkt kvalitet

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

www.sp.se

Junior

Orangeri

29.900,-

Spar 7.590,-

Anneks

fra kr.

25.436,-

38 18 18 18 / 08-15.30

info@grontfokus.no

Åpn.tider butikk se www.grontfokus.no

Kampanjeslutt 27. mars

Fraktkostnad tilkommer.

Besøk oss PÅ ALNABRU!

www.grontfokus.no


Flåm-Bergen-Tromsø-Geiranger

Barcelona-Cinque Terre

Athen-Dubrovnik

www.dagaasbo.no - 37 15 70 31

19. APRIL 2017

BYAVISA SANDEFJORD | ANNONSER29

Fretex tar imot alt av tekstiler!

Takk til deg som gir til Fretex og

Ingen tekstiler skal i restavfallet - uansett forfatning,

takk til deg som handler på Fretex!

form, farge eller materiale.

Noen du ikke har bruk for? Passer det ikke lenger? Mistet en knapp eller fått et hull?

Når du Da gir er klær det til viktig Fretex å huske er du at med ikke på noe å av støtte det du miljøet rydder og ut hjelpe skal kastes. mennesker

tilbake til Alt arbeid. kan komme I 2014 fikk til nytte! over I 450 Fretex jobb gir gjennom vi brukte Fretex klær nytt sitt liv. attføringsarbeid.

Fretex Mye er en kan viktig gjenbrukes; del av Frelsesarmeen, selges i Fretexbutikkene, og en del av inntekten

selges i andre land og det deles ut via Frelsesarmeens tiltak.

på salg av brukte varer går til Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid.

Noe blir brukt til redesign, og en del blir omformet til nye materialer.

Se etter

Målet

din

er at

nærmeste

så lite som

tøyboks

mulig skal

og butikker

gå til energigjenvinning.

på www.fretex.no

La den hullete genseren eller de slitte buksene få nytt liv hos Fretex.

Legg Besøk dem også i den vår nærmeste nettbutikk Fretex på innsamlingsboksen www.fretexbutikken.no eller send

i Fretexposen du får på Posten.

På den måten blir ryddingen ekstra nyttig, både for deg og miljøet.

www.fretex.no

SANDEFJORD

Nordre kullerød 21

33 48 62 40

maskin / lift / utstyr

VI LEIER UT

UTSTYRET DU TRENGER

FOR Å FÅ JOBBEN GJORT


30 ANNONSER | BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

TJENESTE guiden

– ditt lokale bedriftsmarked

Hos oss får du alltid

god service i hyggelig

atmosfære

Stort

utvalg av

hodeplagg

Rørleggeren i nærheten

HELSE OG VELVÆRE

VELKOMMEN TIL VÅR

PARYKKAVDELING

Åpningstider: Man./tirs. 9-16

Ons./tors. 9-18 | Fredag 9-16

Lørdag etter avtale

Vi tilbyr også kveldstimer for

prøving av parykk etter behov

Laskenveien 63, 3214 Sandefjord
Gode erfaringer med lindring av overnevnte lidelser.www.johansensakupunktur.com

HÅNDTVERKERE

Skal du renovere bad i

leilighet, enebolig eller hytte?

Vi er en TOTALLEVERANDØR AV BAD -og ordner med snekker, rørlegger, elektriker, m.v.

Hos oss får du:

Ett firma å forholde seg til prosjektering flislegger/murer

tømrer/snekker rørlegger elektriker våtromsertifikat tak

og terrasse membraner Våtrom tradisjonell smøremembran

eller bunn og toppmembran fukt måling mulighet for utvidet

garanti Velkommen til en hyggelig, uforpliktende prat!

Mail: post@flisogvaatrom.no

Ring oss i dag på:

970 85 442

SANDEFJORD

RØRHANDEL ASGRATIS PARKERING I BAKGÅRDEN

Karin Rød | tlf. 971 60 437 | www.karinrod.no

Sliter du med stress, trenger du

mer energi, balanse, mental

tilstedeværelse, bedre søvn?

Livsstyrketrening: helse - veiledningstimer

Akupunktur med eller uten nålerNYE

KURS

KJØKKENFORNYELSE

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater

og vask. Passer alle typer kjøkken,

uansett alder

GRATIS

BENKEPLATE

ELLER VASK

ved hel fornyelse

GJØR ET TRYGT KJØP

Kontakt vår lokale representant med 16 års erfaring!

Tor Arne Andreassen | torarne@bestkf.no

909 45 154

GRATIS befaring og kostnadsoverslag


19. APRIL 2017

BYAVISA SANDEFJORD | ANNONSER31

Riper i lakken?

ELEKTRIKEREN

Tlf. 33 45 40 60

installasjon@elinst.no

VI HJELPER DEG MED:

BOLIG NÆRINGS-

BYGG SANITÆR VARME

SPRINKLER

Olsen & Wallum as Pindsleveien 8, 3221 Sandefjord


95


prisvurdering!

Siden 1922 har vi utført toppkvalitet

til en fornuftig pris!

Rosenvoldsgt. 32,

3211 Sandefjord

Tlf: 33 46 34 16

Norges eldste - etablert 1922!

BUSSREISER

HÅNDBALL INTERESSERT?

Bli med Kjetils Bussreiser til VM i håndball

for kvinner i Hamburg nå i 2017!!

Avreise 14. des. – 5 dager – Buss- reise,

båtreise, 3 middag og 4 frokost, hotellovernattinger

og VM billetter til finalene

Kun kr 5490,- pr. person.

VÅR, SOMMER OG HØST 2017

Tallinn i Estland – 5 dager

8. mai kr 4590,- 24. juli kr 4990,-

14. august kr 4990,-

Helsingfors 9.mai, 3 dager, mye

inkludert KUN 1990,-

(Avreise Vestfoldbyene, Drammen

via Oslo og videre mot Ørje)

Praha - 13. mai, 7 dager kr 7990,-

Blomstringen i Hardanger -

22. mai 4 dager kr 5 990,-

Gotland - 24. mai og 13. august

6 dager kr 8190,-

Herregårdsferie i Danmark -

26. mai 6 dager kr 8990,-

Bled i Slovenia - 2. juni

10 dager kr 12.990,-

Bornholm - 8. juni og 23. juli -

6 dager kr 7990,-

Sykkeltur i Moseldalen 9. juni -

8 dager kr 9990,- Få plasser.

Den historiske Gourmetvegen

i Norge - 14. juni 4 dager kr 6990,-

Sommer i Tyrol - 17. juni

10 dager kr 11.500,- Få plasser.

Flor & Fjære - 18. juni, 9. juli

og 6. august, 6 dager kr 7990,-

Vestlandet - 23. juni 6 dager kr 7990,-

Vandringstur i Østerrike

26. juni - 11 dager kr 11.990,-

Molde - Ålesund og Hurtigruten

- 4. juli og 27. aug. 6 dager kr 7.990,-

Birka Cruise - 6. juli 6 dager

kr 8990,-

Stockholm med skjærgårdscruise

- 10. juli, 5 dager kr 6990,-

TaubeSpelen - 15. juli, 2 dager

kr 2490,-

Dalarna - 16. juli 4 dager kr 4990,-

Åland og Stockholm - 31. juli

6 dager kr 7990,-

Polen - 13. aug. 10 dager kr 10990,-

Få plasser.

Gardasjøen - 17. aug. 11 dager

kr 12990,- Få plasser.

Riga og Vilnius - 20. aug. 7 dager

kr 7490,-

Skjærgårdscruise i Kroatia

30. aug. - 14 dager kr 18.990,-

Få plasser.

Rhin-Moseldalen - 2. sept. 8

dager kr 9250,-

Toscana - 6. sept. 13 dager kr 15990,-

St. Petersburg - 10. sept. 8 dager

kr 11990,- Få plasser.

Rovinj i Kroatia - 16.september,

14 dager kr.13 990,- Få plasser.

Tossa de Mar - 19.september,

14 dager kr 13 490,- Få plasser.

Benidorm – 26.september,

22 dager kr. 16 790,-

Biscaya og San Sebastian -

30.sept., 14 dager kr.17 990,-

Korsika – Skjønnhetens øy -

11.okt.,15 dager kr 20 990,-

Franske og Tyske vinveier -

14.oktober, 9 dager kr.11 990,-

Spania – Peniscola -

5.oktober – 22 dager kr. 17 990,-

Spa tur til Pärnu i Estland -

23.okt. og 15.nov., 9 dager

kr. 7890,-/7490,-

FLYTURER

Island - 18. juni 5 dager kr 13990,-

Skjærgårdscruise i Kroatia -

2. sept. 8 dager kr 18990,- Få plasser.

Praha - 8. okt. 4 dager kr 5690,-

Malta - 21. okt. 8 dager kr 13990,-

Madeira - 20. okt. 8 dager kr 13990,-

Cruise i Caribbian - 27. januar 2018

10 dager kr 19990,-

Torremolinos - 11. mars 2018

22 dager kr 15990,-

Påmelding og feriekatalog Tlf. 62 83 52 20 / mob: 900 47 655

www.kjetilsbussreiser.no


BOKTIPS

Verden er en boble

Nicola Yoon

ASCHEHOUG

Madeline har en veldig sjelden sykdom.

Hun er allergisk mot alt, og kan derfor

ikke være ute i verden. Hun og moren

bor beskyttet i et spesiallaget hus. I

dette huset er det sluser for å gå inn og

ut. Det er bare noen få utvalgte mennesker

som er sikkerhetsklarert og kan

komme inn i huset. Det er en lærer og

en sykepleier. Også moren. Madeline lever

livet sitt i en boble. Hun tåler ingen berøring

av andre. En dag flytter Olly inn i nabohuset.

Først ser de på hverandre gjennom

vinduene. Siden begynner de å maile med

hverandre. Deretter får Olly lov å komme inn

i huset til Madeline. Men husk: ingen berøring!

Tenk deg at du forelsker deg vilt og

uhemma og ikke har lov til å ta på den du er

forelska i? Dette er ikke bare en forelskelseshistorie.

Dette er en, sterk historie om frihet

og ufrihet. Om livet og døden og om å bli så

glad i noen at man ikke klarer slippe dem.

Boka er helt utrolig flott. Den er rørende,

morsom, spennende, og har en svært overraskende

slutt.

Biblioteket anbefaler hver uke

bøker for barn, unge og voksne

32 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

Bryllupskaker med kjærlig

Enkeltmannsforetaket Kakeriet Anita

Ingebretsen får stadig flere og flere

kunder, og hun utvider virksomheten

ved å flytte fra Åbolkroken 4 til

Østerøyveien 33 i løpet av mai.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Hun stortrives med å drive for

seg selv, og hun synes det er

ekstra gøy å lage bryllupskaker.

Da får hun brukt for sine kreative

evner og kundene blir fornøyde.

– Jeg liker veldig godt å lage

designkaker. Det kan være tidkrevende,

men det viktigste er

at resultatet blir bra. Kundene

er fornøyde og de kommer ofte

tilbake, sier Ingebretsen med et

smil.

Hun innrømmer at hun er en

gründer som liker å se resultater.

Hun har stor arbeidskapasitet,

kreative evner, setter krav til seg

selv og at kundene er fornøyd

med produktet de har betalt for.

Større lokaler

Siden starten i 2014 har hun

holdt til hjemme i Åbolkroken

3 sammen med mann og barn.

Kjøkkenet er hennes arbeidsplass.

Hun har innredet med

nødvendig utstyr, men hun skal

flytte til egne og større lokaler

i Østerøyveien 33. Det ser hun

virkelig fram til.

– Det blir deilig å komme seg

ut av huset og til større lokaler.

Lokalene er under opplussing,

men akkurat hvilken dag jeg er

på plass er litt usikkert. Jeg regner

med å være i gang fra slutten

av mai. Familien har stilt opp og

hjulpet til med oppussingen. Da

får jeg mye større plass og kapasiteten

økes vesentlig, og da kan

jeg ta imot bestillinger til store

selskaper. Parkeringsforholdene

er veldig gode utenfor lokalene,

sier hun med stor optimisme.

Ønsker å utvide

På lengre sikt har hun som mål å

utvide virksomheten og ansatte

folk. Hun vet at markedet etterspør

kaker i alle variantene til

dåp, selskaper, bryllup og konfirmasjoner.

I de nye lokalene

håper hun å kunne ha åpent

noen timer i uka om ettermiddagen.

Gründeren gjør alt selv fra

innkjøp, regnskap og baking av

kaker.

– Jeg har god kontroll på

økonomien og bestillinger som

kommer. Jeg er opptatt å gi kundene

god kvalitet, så jeg bruker

ingredienser av beste kvalitet.

Jeg lager alt fra bunnen med

stor kjærlighet, sier hun med et

stort smil.

God markedsføring

For å markedsføre seg har

hun egen nettside hvor hennes

designkaker ligger ut. Hun bruker

facebook, instagram og er

med i nettverksbanken. Hun har

flere kjente som driver for seg

selv, og de møtes for å utveksle

idéer og erfaringer.

– Jeg får stadig nye kunder

og flere av dem er utenbys. Jeg

har levert kaker til kunder i Bø

i Telemark, Hønefoss og Oslo.

Det er hyggelig at kunder utenbys

setter pris på kakene de

kjøper, sier gründeren, som er

utdannet innen servitørfaget og

økonomi.

espen@byavisa.sandefjord.no

SATSER STORT: Anita Ingebretsen har drevet for seg selv i snart tre år, og hun får stadig n


Fylkesmannens høringsuttalelse om jernbanen

Fylkesmannen i Vestfold har i dag oversendt

vår høringsuttalelse til Bane NOR om planprogram

for utbygging av Vestfoldbanen fra

Tønsberg til Larvik. Dette er hovedpunktene

i uttalelsen: Fylkesmannen mener at en trasé

over Jarlsbergjordene bør utredes, i tillegg til

de to traseene Bane NOR har foreslått gjennom

Tønsberg og Nøtterøy. Fylkesmannen

varsler at en jernbanebru inntil Ilene naturreservat

vil komme i sterk konflikt med nasjonale

og internasjonale verneverdier, og dermed

føre til at Fylkesmannen fremmer innsigelse.

Fylkesmannen argumenterer for at en eventuell

toglinje gjennom Tønsberg sentrum,

som foreslått i Nøtterøykorridoren, må legges

under lokk.

19. APRIL 2017

BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING33

het


Jeg liker veldig godt å lage designkaker.

Det kan være tidkrevende,

men det viktigste er at resultatet blir bra.

ANITA INGEBRETSEN

ye kunder og hun satser stort videre.

UKENS FILM

Ghost in the Shell

Major er en blanding av

menneske og maskin. Som

den første av sitt slag, blir

hun et supervåpen mot

kriminelle.

Denne filmen er et visuelt

dunderverk av ypperste

slag. Her er det futuristisk

byliv, og en fremtid der

skillet mellom menneske

og teknologi er nærmest

usynlig. I hovedsetet er

Major som har mistet all

hukommelse om egen

opprinnelse.

I stedet er hun blitt

en pansret slåsskjempe,

som allikevel sliter på et

menneskelig nivå med

å forstå tilværelsen. Når

hun møter på en farlig terrorist,

utfordres hun til å

utforske sin egen forhistorie.

Ghost in the Shell er et

annerledes sci-fi-eventyr.

Joda, mørke historier i

neonblått har vi sett før,

men det er allikevel noe

friskt over det hele. Vi blir

stadig utsatt for ny teknologi,

andre

levemåter og

en verden

som pulserer i

toppfart. Her

er det så mye

nytt at det ligger

en egen

spenning i å

utforske hva

denne verdenen

har å by

på.

Helten

er tøff nok

i seg selv,

vel fremført av skuespiller

Scarlett Johansson. Hun

leverer en mekanisk karakter,

men får også frem et

snev av menneskelighet.

Neppe en rolle som

er enkel å mestre, men

Johansson treffer tålig bra.

Handlingen har noen

gode vendepunkt, og heldigvis

har helten også en

del menneskelige sidebrikker

til hjelp. Disse gir

mer liv og personlighet

til universet. Og actionsekvensene

ser rett og slett

fantastiske ut. Man savner

allikevel en suveren topp i

handlingen.

Konklusjon

Fengende

sci-fi-eventyr

(Omtalt

ved SF Kino)

KRIS MUNTHE

Byavisa

EN MORSOM

ØSTLENDING!

Bergensmagasinet

LER SÅ JEG

NESTEN GRINER!

Studvest

DET ER INGEN TVIL OM

AT ØRJAN BURØE ER

PLASSERT I ELITEN AV

NORSK STAND UP!

Møre Nytt

over

15.000

billetter solgt

FORDOMMER

HJERTNES KULTURHUS

fredag 12. mai klokken 21:00

billettbestilling: 33 41 67 60 / www.hjertnes.no


34 BYFOLK | BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

-


---

-

-

-

— -

-

-

— -

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-


-


-

-

- -

-

GATEPARLAMENTET

Hva er ditt favorittlag

og favorittspiller(e)?

Jonas Westad

– Jeg holder med

Manchester United. Jeg

fikk fotballkort da jeg var

fem år gammel. Jeg har to

favorittspillere, men ingen

av dem spiller på United.

Det er Nani som har spilt på

United, men nå er i Valencia.

Lukaku på Everton er god

og min favorittspiller.

Martin Eckhoff

– Jeg har Real Madrid og

Manchester United som

favorittlag. Selv er keeper

som mine favorittspillere

er keeperne Keylor Navas

i Real og David de Gea i

United. Jeg ser video av

dem, og håper en dag at jeg

kan nå langt. Å være keeper

er helt topp.

Haakon Sletner

– Jeg har Barcelona som

mitt favorittlag, og da vet

du at Lionel Messi er favorittspilleren.

Jeg har vært

med pappa og sett en dag

med laget for noen siden.

Så følger jeg med West

Ham, og jeg spesielt liker

jeg Manuel Lanzini.

Går solo mellom

Sandefjordingen Adam

Schjølberg (35) sjonglerer

jobben som komiker, radioprogramleder

og tv-personlighet.

Våren 2018 har han

Oslo-premiere på solo-showet

«Mellom barken og feen».

MARIANNE M. JONASSEN tekst/foto

Adam Schjølberg pusher

grenser i TV-Norge programmet

«71 grader nord

kjendis». Den tøffeste

utfordringen var å fortelle

de andre deltagerne om

den sosiale angsten. En

angst som oppsto etter at

han ble TV-kjendis over

natten for 14 år siden.

– Kjendisstatusen la også

et lokk på drømmen om å

bli stand-upkomiker, ifølge

Sandefjordingen selv.

Han trakk seg tilbake

fra rampelyset og valgte å

starte på nytt og jobbe seg

opp fra bunnen av igjen.

Sammen med kameraten

Tore Petterson fra Tranby

skapte han «Adam og

Tore show». Siden 2006

har duoen underholdt

med sitt eget sommershow

i Sandefjord, Drøbak,

Tønsberg og Oslo.

I skrivende stund er

Schjølberg godt i gang

med å gjøre hjemmeleksen

han har fått av Anne-

Kat. Hærland. Hun er

regissør på det kommende

solo-showet «Mellom barken

og feen» – i tillegg til

å være hans store forbilde.

– Anne Kat har fortalt at

jeg ikke skal si noe jeg ikke

kan noe om. Derfor må

jeg gjøre hjemmeleksene

skikkelig, sier Schjølberg

om boka som er bakteppet

for historien om det å være

heterofil kontra homofil i

fengsel.

Definerer

Etter hvert som Tore

Petterson og Adam

Schjølberg har vokst seg

sterke som samarbeidspartnere

har de vært nødt

til å snakke om hvem de

er – som duo.

URBAN: Til daglig bor Adam Schjølberg på «Løkka» i Oslo, men når han skal

– Det er blitt enda viktigere

å definere hvem vi

er på hver vår kant. Tore

har jazzmusikken og foredragene

sine, mens jeg har

stand-up-showet – som

er langt unna den folkelige

humorforestillingen

«Adam og Tore show». I

min stand-up får jeg si noe

som svir, samtidig som jeg

får anledning til å blåse ut.

Ifølge Schjølberg kommer

den største kritikken

av hans homofilihumor fra

de homofile selv.

– I mitt store bilde av

humoraspekt synes jeg de

homofile stadig blir mer

homofobe. Spesielt når

homofile sier at vi skal

være så like som mulig den

heterofile A4-mannen. Det

synes jeg er synd. Det vil

alltid finnes flere heterofile

enn homofile menn i denne

verden, sier Schjølberg.

Tittel

Tittelen på showet

«Mellom barken og feen»

har sammenheng med

hvordan Adam Schjølberg

blir sett på i ulike settinger.

– Jeg tror mange som

ser på meg ser; skjegg,

tatoveringer, fanellsskjorte,

caps og 71 grader nord.

Men så kan jeg også sitte

ved siden av Tore og se

på Melodi Grand Prix og

synge musikaler og elske

Barbara Streisand. Og jeg

liker ikke at jeg må skamme

meg over det. Derfor

står jeg mellom barken og

feen, forteller komikeren.

Fotfeste

Sommeren Adam

Schjølberg husker – best

og som vekker gode minner

– er den siste han

bodde i Sandefjord før han

André Oseberg

– Jeg er ihuga Sandefjord

Fotball patriot og følger

laget i tykt og tynt. Jeg ser

andre fotballkamper, men

SF er og blir mitt favorittlag.

Laget har flere gode spillere,

men favorittspilleren

er Christer Reppesgård

Hansen fra Hedrum.

Matprisene synker igjen

Matprisene sank med 0,4 prosent fra

februar til mars i år, viser tall fra

Statistisk sentralbyrå.Det er ikke uvanlig

at matprisene går ned på denne

tiden av året. Likevel var det grunn

til å forvente en svak prisøkning nå,

sier Ingvill Størksen, direktør for Virke

dagligvare. Matprisene har over lang

tid vist en synkende tendens, forklarer

hun. – Mot slutten av 2016 sank

matprisene hele fem måneder på rad.

Gjennom hele året var prisveksten

for mat og alkoholfrie drikkevarer

langt lavere enn konsumprisindeksen

generelt. Det hadde derfor ikke vært

overraskende om vi nå hadde sett en

korreksjon i form av økte priser. I

tillegg er det sen påske i år, og priskrigen

på påskevarer har ikke slått ut på

mars-tallene.


arken og feen

19. APRIL 2017 BYAVISA SANDEFJORD | BYFOLK35

Planlegg for radioskiftet

i god tid

I løpet av april skjer det endringer

i flere fylker når det gjelder radiosendinger.

Gudbrand Guthus,

direktør for konsesjon og tilsyn i

Medietilsynet, anbefaler lytterne

å sette seg inn i de ulike alternativene

for radiolytting som finnes.

– Erfaringene fra Nordland viser

at det kan lønne seg å ikke vente

til i siste liten med å planlegge

for radioskiftet. Dersom alle som

ønsker å få montert DAB-utstyr i

bilen venter til slukkedatoen, kan

NAVNEDAGER

19. Arnfinn Arnstein

Arnfinn = norrønt arn (ørn) + finn

(finnmar-king). Arnstein = norrønt arn

+ steinn (stein).

20. Kjellaug Kjellrun

Kjellaug = norrønt ketill (kjele, hjelm)

+ laug (viet til). Kjellrun = ketill + rún

(hem-melighet)

21. Jeanette Jannike

Former av Johanne og hebraisk guttenavn

Jochanan (Herren har handlet

nådig).

22. Oddgeir Oddny

Oddgeir = norrønt odd (spydspiss) +

det oppstå kø og ventetid. –Husk

at radioskiftet kan bli gjennomført

tidligere der du har fritidsbolig

eller ferdes med båt, enn

der du bor. Et godt tips er derfor

å sjekke hvilke radioer du har på

hytta eller i båten, slik at du kan

planlegge hvordan du vil lytte på

radio når radioskiftet er gjennomført.

Ikke glem at de fleste

lokalradioer fortsetter å sende på

FM, sier Guthus.

geirr (spyd). Oddny = norrønt odd +

nýr (ny).

23. Georg Jørgen Jørg

Georg og nordiske former Jørgen/Jørg

= gresk georgós (jorddyrker, bonde).

24. Albert Olaug

Albert = gammeltysk adal (gjev ætt)

+ beraht (lysende). Olaug kommer av

norrønt Olav (Ólafr).

25. Markus Mark

Begge kommer av et vanlig latinsk

fornavn som man ikke vet betydningen

av.

hente seg inn fra en hektisk hverdag tar han beina fatt og går lange turer i skog og mark og på fjellet.

flyttet til Oslo. I løpet av noen

få måneder ble han kjent med

mange nye mennesker som han

knyttet bånd med. Når han reiser

hjem til barndomsbyen er

det for å besøke moren og for å

vandre på gamle stier.

– Det beste jeg vet med

Sandfjord er å gå den gamle

skoleveien jeg gikk på, år etter

år sammen med min beste venninne.

Denne veien førte oss

gjennom hele livet, fra hva som

ventet oss i løpet av skoledagen

til alt som hadde skjedd i livet,

og hva vi hadde i vente. Når jeg

går på den samme skoleveien i

dag vekkes gamle minner, og

jeg kjenner den samme lukten

fra jordet og vet nøyaktig

hva som kommer rundt neste

sving. Det gir meg ro og fotfeste.

Mest fordi jeg husker hvem

jeg er – helt innerst, smiler han.

Nytt sommershow

De siste årene har Adam

UKAS TEGNING

KOMPISER: Adam Schjølberg (t.v.) og Tore Petterson er kompiser og er blant

annet kjent fra NRK-serien «Sofa». Sammen danner de også duoen «Adam og

Tore show» som skal spilles i Stavern i sommer.

ARKIVFOTO: MARIANNE M. JONASSEN

Schjølberg og Tore Petterson

jobbet så å si uten pustepause.

Det har vært en reise der de

begge har vært nødt til å ta stilling

til sitt verden i dag og sitt

videre virke.

– Tilbud, reality, sofa, 71

grader nord, farmen kjendis.

Med all suksessen har vi knapt

rukket å spille og ha det gøy.

Derfor er det med glede vi

sammen har funnet ut at vi må

spille «Adam og Tore show» i

Stavern til sommeren – basert

på stand-up og numre vi husker

best fra hele karrieren, forteller

Adam Schjølberg.

red@byavisa.sandefjord.no

Send oss

din tegning

Hvis du sender oss din

tegning, kommer den på

trykk. Husk å skrive på

navn, alder og bosted.

Send inn ditt bidrag til

Melsomvikkirken

Onsdag 26. april kl. 11:00

Turkammeratene forteller og synger.

Onsdag 26. april kl. 19:00

Misjonsforeningen

Lørdag 29. april kl. 11:00

Ida Gerd Salvesen Numme - bevaring av tøy og klær.

Torsdag 4. mai kl. 19:00

Arvid Bentsen, Israel.

Tirsdag 9. mai kl. 19:00

Bibel og bønn.

Vi ber med deg og for deg!

Kom inn for en

hyggelig 10-19 (10-16) handel

Philip Jakobsen (7) har sendt oss denne tegningen av Pokemons.

Adresse: Byavisa

Sandefjord, Søndre

Kullerød 4A, 3241

Sandefjord eller red@

byavisa.sandefjord.no


Fagmøbler Sandefjord | Hegnasletta 3, Kilen | ÅPENT 10-19 (10-16)


36 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

BASAR

GRATIS rubrikkmarked*

SMS/MMS TIL

2077

Gjelder kun privatpersoner

LEVERINGSFRIST FREDAG KL. 12.00

Send SMS med kodeord BYSA BASAR [din annonsetekst] til 2077,

e-post til basar@byavisa.sandefjord.no, eller bruk eget skjema på nettsiden

www.byavisa.sandefjord.no. For annonsering med bilde; Send kodeord BYSA

MMS [din annonsetekst] til 2077. * Pris: SMS 10 kroner/MMS 25 kroner.

Manuelt mottak 125 kroner. Maks 250 tegn per annonse med eller uten bilde.

Vi forbeholder oss retten til å redigere innhold. Upassende innhold vil bli fjernet.

TIL SALGS

BÅT TIL SALGS Terhy 12 fot med

2,5 hk 4 takt. Yamaha påhengsmotor.

Kr 10 000. Ring 924 12 317

Luftfukter ubrukt «rocco» design

luftfukter kr. 300,- Tel. 97937132

GIS BORT

2sofaer - 2setere- gule m.mønster.

fine. Gis bort gratis mot henting. Tlf.

91731436

ØNSKES KJØPT

Hiace / Hilux / Dyna

Canter/ Tippbiler

Corolla diesel / Rav4 bensin

samt div. varebiler/lastebiler i alle

størrelser. Kjøper også personbiler

fra 80-tallet og eldre

Erik Wasshaug, tlf 450 08 427

kjøper lp - plater og gamle ting,

leker, tegneserier.reklame, m.m tlf

924 18 506

Biltilhenger ønskes kjøpt, Varehenger,

båthenger, biltralle alt av

intr 95275746

Bobil kjøpes 95275746

sittegressklipper /traktor ønskes

kjøpt, rask henting og avgjørelse

95275746

Gammelt Regntøy fra 1970 - 80

tallet eller eldre ønskes. Kan betale

kr 100 Tlf 92088948

Modelljernbane ønskes kjøpt,

stort eller smått- Gamle leker, Flipperspill

Henter , gjerne bilde/ sms

95275746

Falcon stoler - og deler fra Vatne

ønskes kjøpt. Ta kontakt. Tel.

93684871

TIL LEIE

UTLEIE!

på Raveien 140Rimelig weekendleie

UTLEIE AS

Tlf. 400 12 400

www.hoyde-service.no

TIL LEIE

Ung kvinne eller mann: Møbl.

hybel 18m , i leil. 1 etasje ved Rådhuset.

Internett, have, terrasse. Leie

inkl. strøm og reservert parkering -

Tlf : 98 60 79 90

DYR

KOPPELAM Ønsker å kjøpe koppelam.

Har gård, og andre dyr på

gården. Tel. 91309985

ARBEID UTFØRES

Flink thailandsk dame ønsker

jobb i Sandefjord som rengjørings

hjelp. Tlf 97906918

Dataproblemer? Jeg hjelper deg

for en rimelig penge! Med 20 års

erfaring og utdanning innen IT

løser jeg det meste! Ta kontakt på

90545100 eller via www.jfrode.net

MATTEPROBLEMER?

Privatundervisning gis

NIVÅ:

Ungdomsskole, VG1 og 2

Forberedelse privatisteksamen

HENV.:

Undervisningstjenester Vestfold

Tlf.: 9054 9062

e-post: holtan_723@hotmail.com

VERDIFULLE MINNER

på smalfilm, video, bilder,

lysbilder og lydbånd, bør du

få digitalisert før det er for

sent. Lang erfaring, garantert

kvalitet. Gratis henting. Tlf

99551900. www.videov.no.

NYHET!

MINI-SCREEN

-30%

Frem til 30.04.

Lokal leverandør siden 1995 gir

trygghet for god handel!

LOPPE-

GRATIS BEFARING

911 50 200

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER

MARKED

Lørdag 29. april – kl 10–15

Søndag 30. april – kl 12–15

Haukerød skole

Raveien 220, Sandefjord

Ta vare på gamle minner og blås nytt liv i dem!

En perfekt gave til jul, bursdag, konfirmasjon, bryllup eller et jubileum.

KSMedia på Saltrød mellom Tvedestrand og Arendal, digitaliserer det meste innen lyd,

bilder og slides, film og video. Ring oss for et uforpliktende tilbud i dag, eller sjekk våre

nettsider for priser og mer informasjon. Telefon: 9620 9814 - Internett: www.ksmedia.no

TILBUD I APRIL, MAI OG JUNI 2017, DU BETALER MAKS:

5.000,- for jobben ved digitalisering av følgende typer video-filmer: VHS, VHSC, Video8, Hi8 og DV.

8.000,- for jobben ved digitalisering av bilder og slides/dias, samt filmruller (super8 / 8mm-filmer).

Inkludert i prisen får du filmer/bilder levert på DVD i flott mappe (mappen er en gave fra oss). Ønsker du det heller levert på minnepenn / harddisk, be om pris.

Auksjon på søndag

Kafeteria

Nye lopper søndag

Parkering: Følg skilt

Minibankterminal

Mer informasjon på:

www.haukerodskolekorps.no

Følg med på hva som skjer i @byavisasandefjord

ditt lokalmiljø -følg Byavisa!

HOROSKOP – UKE 17 Alle henvendeleser rundt horoskop rettes til Tore Lomsdalen | epost: info@astrolom.com | www.astrolom.no

VÆREN

(20. mars - 18. april)

Du er inne

i en fin fase

hvor det

fleste ting

ordner seg

for deg.

Men når det

er sagt, bør du likevel gå litt

forsiktig frem. Om du kjører for

hardt på kan ting ende opp mot

sin hensikt. Samme gjelder i

spørsmål om kontroll og makt.

Bruk ordets makt på en fornuftig

måte og du vinner frem.

Motto: Kloke ord!

TYREN

(19. april - 19. mai)

Dette burde

bli en herlig

uke hvor

mange flotte

planter står

fullt og helt

på din side.

Men husk, det er du selv som

må gjøre jobben. Du har masse

energi og stråler som en sol. I

økonomien er du engasjert. I

karrieren kan du også gjøre det

bra om du tør å satse litt ekstra.

Motto: De grønne enger.

TVILLINGENE

(20. mai – 20. juni)

Du kan ha

litt ekstra

hell og lykke

med deg

denne uken

og de fleste

ting ordner seg for deg. Du er

engasjert og dynamisk i det

meste du gjør. Aktive Mars som

har nettopp gått inn i ditt eget

stjernetegn hjelper deg til å holde

tempoet oppe. Men likevel

bruk noe tid til ettertanke.

Motto: Full fart fremover!

KREPSEN

(21. juni - 21. juli)

Din egen planet

emosjonelle

Månen

går inn i et

område i

horoskopet

ditt som har å gjøre med yrke

og karriere. Ikke bare det, men

nymånen den 26. skjer også

her. Med en slik kombinasjon

av planetariske energier, gir

deg seg selv at det er nettopp

her du nå bør gjøre en ekstra

innsats.

Motto: Klar, ferdig…gå!

LØVEN

(22. juli - 21.

august)

Tenk stort

når det gjelder

jobb og

karriere. Om

du satser litt

ekstra på

dette området kan du gjøre det

skikkelig bra. Din egen hersker,

vitale Solen hjelper deg i saker

og ting som er knyttet opp til

din egen status og ditt yrkesmessige

liv og situasjon. Optimisme

i kjærlighet er stigende.

Motto: Vær deg selv!

JOMFRUEN

(22. august

- 21. september)

Du har lenge

vært inne i en

fin periode for

kjærlighet og

parforhold.

Det forsetter også slik selv om

ting du vil gjøre eller oppnå,

kan ta noe lengere tid før de

ordner seg. På den annen side

bør du nå heller konsentrere

deg om yrke og karriere. Det er

her du nå kan vise din styrke.

Motto: Et spørsmål om prioritet!


Ons-fre 12-17

Lørdag 11-15

1080 kvm

med varer

19. APRIL 2017

Lær om broderier

BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING37

Alt må

ikke kjøpes

nytt...

Peder Bogensgate 4, Sandefjord | Tlf. 404 43 475

nlm.no/gjenbruk/butikker/sandefjord | Gratis parkering

Har du vakre broderier og trenger

utfordring til å stelle og ta vare på dem?

Da kan du ta et kurs i vask og stell av

bomull- og linsøm.

Kurset finner sted i

Melsomvikkirken lørdag 29. april,

og kursleder er Ida Gerd Salvesen

Numme som har stor kunnskap på

dette feltet.

– Jeg har hatt stor nytte og glede

av et kurs jeg tok for noen år siden.

Nå vil jeg dele mine erfaringer. Mitt

inntrykk er at mange har aldeles

nydelige håndbroderier i form av

brikker, løpere, duker og dåpskjoler

som kanskje er «gjemt» bort.

Folk vil gjerne ta vare på skattene,

men vet ikke helt hvordan,

sier Salvesen Numme, og oppfordrer

alle interesserte å ta en tur til

Melsomvikkirken.

red@byavisa.sandefjord.no

BEVARING: Ida Gerd Salvesen Numme er

på plass i Melsomvikkirken lørdag 29. april

for å lære folk om bevaring av tøy og klær.

BILDEKRYSS

Kom inn for en

hyggelig 10-19 (10-16) handel


Fagmøbler Sandefjord | Hegnasletta 3, Kilen | ÅPENT 10-19 (10-16)

Hytteeiere!

“Borks Feriehus“

Meget gode utleieresultater

og lav

provisjon.

Eget bruk er mulig.

Ta en uforpliktende henvendelse til

vår kontaktperson i Norge eller prøv

vårt takseringsskjema på hjemmesiden.

Telefon: 90961783

E-post: info@borks.de · www.borks.de

SVARPREMIE BILDEKRYSS

Løsningsord sendes på e-post til

grafisk@byavisa.sandefjord.no med

ordet «Bildekryss» i emnefeltet, eller i

posten til Byavisa Sandefjord, Søndre Kullerød 4A,

3241 Sandefjord. Konvolutt må merkes «Bildekryss».

Hver uke trekker vi ut en vinner som får to kinobilletter tilsendt.

Frist for innlevering: Søndag kl. 24:00.

NAVN: _________________________________________________

ADRESSE: ______________________________________________

Løsningsord forrige oppgave.: Stort redskap for liten pode.

Kryssordvinner forrige uke: Ruth Esager, Sandefjord

VEKTEN

(22. september - 22. oktober)

Aktivitetsnivået

stiger.

Din ledende

planet vakre

Venus går inn

i dynamiske

Væren. Og

ikke bare det, men dette skjer

i et område i horoskopet ditt

som du skikkelig liker; nemlig

relasjoner til andre mennesker.

Så tenker du på å gjøre et

fremstøt i kjærlighet og romantikk,

er dette den perfekte tid.

Motto: Ikke sitt på gjerdet og

vent!

SKORPIONEN

(23. oktober

- 20. november)

Mulig at

du føler du

går litt på

tomgang

denne uken.

Hvis så, ta det rolig og sette av

tid til å samle krefter. De neste

ukene kommer til å bli hektiske.

Men det er et område du kan

bruke din vitalitet på og det

er nemlig innen kjærlighet og

parforhold. Her skinner du som

en sol for tiden.

Motto: Gull som glitrer!

SKYTTEN

(21. november - 20. desember)

Du kommer

inn i en fin tid

for den mer

løssluppen

side av

kjærlighet og

romantikk.

Flørt og svermeri blir liksom en

del av din vanlige hverdag. Når

det er sagt, bør du ei glemme

dine forpliktelser i forbindelse

med jobben. Her kan du gjøre

det skikkelig bra nå.

Motto: Valgets kvaler!

STEINBUKKEN

(21. desember

- 19. januar)

Selv om du

synes du

mestrer alt for

tiden, bør du

også samtidig

gå litt i tenkeboksen.

Din selvtillit er stor. Det

er bra, men unngå dominans

over andre mennesker. På den

måten vil du se at lykke og hell

står deg også bi. Du legger mye

engasjement i dine daglige arbeidsoppgaver.

Motto: Vær deg selv!

VANNMANNEN

(20. januar - 18.

februar)

Alt som henger

sammen med

kommunikasjon

blir viktig denne

uken. Dette

kan være alt

fra reiser til det skrevne eller

verbale ord. Skal du på tur, bli

ikke overrasket om det oppstår

forsinkelser.

Skal du meddele noe, sørg for a

du utrykker deg klart og tydelig.

I romantikk er du aktiv.

Motto: Livet er mangfoldig.

FISKENE

(19. februar -

19. mars)

Du kommer

inn i en spennende

tid

for økonomi

og penger.

Samtidig har du en fin evne til

å kommunisere med andre. Om

du greier å kombinere disse

to tingene, så har du jo slått to

fluer i en smekk. Unngå hissige

diskusjoner i hjemmet. Her blir

det viktig å skape harmoni og

balanse.

Motto: Gi og du skal få!


38 ANNONSER | BYAVISA SANDEFJORD 19. APRIL 2017

Er taket ditt

slitt og stygt?

PTM har spesialprodukter for overflatebehandling og

forskjønning av hustak. Med bakgrunn i 10 års erfaring

i Norge og spesialprodukter, kan vi gi de fleste typer

tak lengre levetid og en fornyet glans. Ivareta husets

verdi gjennom vedlikehold av taksteinen, og utsett den

kostbare operasjonen det er å bytte tak.

”Nytt” tak uten å bytte takstein!

• Økt levetid på steinen

• Penere utseende

• Verdiøkning

• Redusert slitasje

• Økt trivsel

• Enklere rengjøring

10

Ta kontakt for en uforpliktende befaring og tilbud.

Se www.takbehandling.no for mer informasjon.

Idéhuset Albretsen - www.idehus.net

Buskerud | Vestfold | Telemark | Oslo

Telefon: 33 21 02 72

www.takbehandling.no
ÅRETS HAGEMØBLER

på pss i n nå!

SKAGERAK hjørnesofa

9.995,–

Du finner oss

PÅ KILEN!

Velkommen

innom!

1.490,–

SKAGERAK bord

1.995,–

Lanterner

i rustfritt stål!

1.195,–

Skagerak hjørnesofa

Sofaen kan leveres som speilvendt modell!

BLI KUNDEKLUBBMEDLEM Send KUNDEKLUBB og e-postadressen din på SMS til 2065 | BESØK OSS I BUTIKK eller på fagmobler.no


19. APRIL 2017

BYAVISA SANDEFJORD

| TV-PROGRAM39

tv

hele uken

19.4 - 25.4

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag

06:30 Morgensending

12:15 I jegerens gryte

13:15 Hygge i Strömsö

14:10 Det gode liv i Alaska

15:15 Der ingen skulle tru at

nokon kunne bu

16:15 Hva feiler det deg?

17:15 Filmavisen 1956

17:50 Svenske arkitekturperler


19:00 Dagsrevyen


20:25 Alt for dyra

21:00 Dagsrevyen 21

21:35 Trygdekontoret


ulvene23:25 Konge og dronning i 25 år

00:25 Normalt for Norfolk

06:30 Morgensending

12:16 I jegerens gryte

13:15 Hygge i Strömsö

14:10 Det gode liv i Alaska

15:15 Der ingen skulle tru at

nokon kunne bu

16:15 Hva feiler det deg?

17:15 Filmavisen 1956

17:50 Svenske arkitekturperler


19:00 Dagsrevyen

19:45 Evig ung: Lenge leve

hjernen

20:15 Slaget i Lyngør

21:00 Dagsrevyen 21
23:15 Solgt!

23:45 Trygdekontoret


06:30 Morgensending

12:15 I jegerens gryte

møte

14:10 Det gode liv i Alaska

15:15 Der ingen skulle tru at

nokon kunne bu

16:15 Hva feiler det deg?

17:15 Filmavisen 1956

17:50 Svenske arkitekturperler


18:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:30 Norge Rundt


20:55 Tidsbonanza23:30 Eyewitness

00:10 Adresse Kiev

01:20 Film: Confessions of a

dangerous mind

07:00 Morgensending


10:00 Gull på markedsplassen

11:00 Hagen min

11:40 Adresse Kiev

12:50 Miss Marple: 4.50 fra

Paddington

14:25 Alt for dyra

14:55 Tidsbonanza


16:45 Toppserien: Kolbotn -

Avaldsnes

19:00 Lørdagsrevyen


19:55 Adresse Kiev

20:55 Hvorfor det?

21:25 Lindmo
01:25 Underholdningsavdelingen

06:40 Morgensending


kjærlighetshistorie


12:45 Miss Marple: Liket i

biblioteket


15:00 VM rallycross

17:00 Adresse Kiev

18:00 Hvorfor det?

18:30 Newton

19:00 Søndagsrevyen

19:45 Sportsrevyen

20:05 Det ville Alaska

20:55 Kampen om livet: Kan vi

utrydde sult?
23:25 Vitner i fare


06:30 Morgensending

14:10 Det gode liv i Alaska

15:15 Der ingen skulle tru at

nokon kunne bu


staden

17:15 Filmavisen 1957

17:25 Filmavisen 1957

17:50 Svenske arkitekturperler


19:00 Dagsrevyen

19:45 Husdrømmer

20:45 Lateran-kirken - Pavens

katedral

21:00 Dagsrevyen 21

Louise?

00:55 Film: The Last Stand

06:30 Morgensending

13:15 Hygge i Strömsö

14:10 Det gode liv i Alaskastaden

17:15 Filmavisen 1957

17:50 Hagen min

18:30 Extra

19:00 Dagsrevyen

19:45 Hagen min

20:25 Normalt for Norfolk

21:00 Dagsrevyen 21


salgs

22:30 I Larsens leilighet: Kåre

Conradi


23:15 Torp

23:45 Husdrømmer


06:00 Morgensending

13:00 Love it or List it

14:00 Sykkel: La Flèche Wallone

17:00 Tid for hjem

18:00 Rom 123

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Fingrene av fatet

19:30 Fingrene av fatet

20:00 Huset

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Dokument 2: Løvetannmillionæren


Nordkapp

23:40 Partners in Crime

00:50 Criminal Minds


06:00 Morgensending

16:00 Home and Away

16:30 Home and Away

17:00 Tid for hjem

18:00 Rom 123

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Fingrene av fatet

19:30 Fingrene av fatet

20:00 Helsekontrollen

20:30 TV 2 hjelper deg

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene


22:40 Folkevalgt

23:10 Meglerne

23:40 Farmen kjendis: Høydepunkter


06:00 Morgensending

15:00 Modern Family

15:30 Modern Family

16:00 Home and Away

16:30 Home and Away

17:00 Tid for hjem

18:00 Rom 123

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dyrepasserne

19:30 Norske talenter

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene


22:15 Senkveld med Thomas

og Harald

23:20 Senere med Tørnquist


00:50 Max Manus

06:00 Morgensending


Harry på sporet

14:00 Solsidan

14:30 Dokument 2: Løvetannmillionæren

15:30 Huset

16:30 Norske talenter


18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Made in Norway

20:00 Dropped 3

21:00 Nyhetene

21:15 Været

21:20 Sportsnyhetene


22:10 God Kveld Norge

22:45 Hangover 3


06:00 Morgensending

12:00 Made in Norway

13:00 Dropped 3


Liège

17:30 Folkevalgt

18:00 Reisen hjem 5

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Jakten på kjærligheten -

Presentasjon

20:00 Huskestue

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:45 En bit av historien


23:45 Dropped 3

00:45 God Kveld Norge


06:00 Morgensending

15:00 Modern Family

15:30 Modern Family

16:00 Home and Away

16:30 Home and Away

17:00 Tid for hjem

18:00 Rom 123

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Kjære mamma
21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Åsted Norge

22:40 Modus

23:40 Reckless


06:00 Morgensending

15:00 Modern Family

15:30 Modern Family

16:00 Home and Away

16:30 Home and Away

17:00 Tid for hjem


18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Kjære mamma21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Grey’s Anatomy

22:35 Madam Secretary


00:00 Ack Värmland


NYE FRONTER TIL DITT KJØKKEN

Vi fornyer ditt kjøkken enkelt raskt og rimelig. Vi bytter dører, hengsler, skyffer, benkeplater, vask etc.

uansett alder eller fabrikat. Gratis uforpliktende hjemmebesøk. Rask montering.

Elveveien 54,

3262 Larvik

Med Norsk kjøkkenfornying

er du sikret høy kvalitet

til lav kostnad - kontakt oss i dag!

Ring Per Helge på Tlf: 900 69 366 | perhelge@norsk-kjokkenfornying.no

Nesten 30 års erfaring med kjøkkenfornying | www.nkfas.no

06.00 Morgensending

13:25 Sinnasnekker’n(r)15:20 Cougar Town(r)

15:45 America’s Funniest Home

Videos(r)

16:15 Friends(r)

16:45 Friends(r)

17:15 Two and a Half Men(r)

17:40 Two and a Half Men(r)19:00 America’s Funniest Home

Videos(r)

19:30 4-stjerners middag(r)

20:30 Sinnasnekker’n(r)

21:30 Ja vi elsker camping(r)


23:30 CSI(r)


06.00 Morgensending15:20 Cougar Town(r)

15:45 America’s Funniest Home

Videos(r)

16:15 Friends(r)

16:45 Friends(r)

17:15 Two and a Half Men(r)

17:40 Two and a Half Men(r)19:00 America’s Funniest Home

Videos(r)

19:30 4-stjerners middag(r)

22:55 CSI(r)


06.00 Morgensending

13:25 Sinnasnekker’n(r)15:20 Cougar Town(r)

15:45 America’s Funniest Home

Videos(r)

16:15 Friends(r)

16:45 Friends(r)

17:15 Two and a Half Men(r)

17:40 Two and a Half Men(r)19:00 America’s Funniest Home

Videos(r)


20:30 Mandagsklubben(r)


22:30 The Graham Norton

Show(r)


06.00 Morgensending

11:40 Friends(r)

12:10 Friends(r)

12:40 Friends(r)

13:10 Two and a Half Men(r)

13:40 Two and a Half Men(r)

14:10 Two and a Half Men(r)

14:35 Two and a Half Men(r)

15:00 Two and a Half Men(r)

15:30 Ja vi elsker camping(r)

16:30 Sinnasnekker’n(r)


kjendis(r)20:00 Lost in Time

21:00 Neste sommer(r)

21:30 Thomas Giertsen: Helt

perfekt(r)

22:00 New Year’s Eve


06.00 Morgensending

12:45 Two and a Half Men(r)

13:10 Two and a Half Men(r)

13:40 Two and a Half Men(r)

14:05 Two and a Half Men(r)

14:30 Two and a Half Men(r)

15:00 4-stjerners middag(r)

16:00 4-stjerners middag(r)

17:00 4-stjerners middag(r)

18:00 4-stjerners middag(r)kjendis

21:30 Neste sommer

22:00 Thomas Giertsen: Helt

perfekt

22:30 Mandagsklubben(r)
01:25 Eraser

06.00 Morgensending15:20 Cougar Town(r)

15:45 America’s Funniest Home

Videos(r)

16:15 Friends(r)

16:45 Friends(r)

17:15 Two and a Half Men(r)

17:40 Two and a Half Men(r)19:00 America’s Funniest Home

Videos(r)

19:30 4-stjerners middag(r)


21:30 Mandagsklubben

22:30 Neste sommer(r)

23:00 Thomas Giertsen: Helt

perfekt(r)


06.00 Morgensending15:20 Cougar Town(r)

15:45 America’s Funniest Home

Videos(r)

16:15 Friends(r)

16:45 Friends(r)

17:15 Two and a Half Men(r)

17:40 Two and a Half Men(r)19:00 America’s Funniest Home

Videos(r)

19:30 4-stjerners middag(r)

20:30 Ja vi elsker camping


22:00 Mandagsklubben(r)

23:00 CSI(r)

23:55 Castle(r)


06:00 Morgensending

10:10 NCIS: New Orleans


12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 The Real Housewives of

Orange County

14:00 Sex og singelliv


York

15:30 Hellstrøm rydder opp -

hjemme

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Superoppusserne

19:30 Superoppusserne

20:30 Luksusfellen


22:30 Paradise Hotel

23:30 Sex og singelliv

00:10 Sex og singelliv


06:00 Morgensending

10:10 NCIS: Los Angeles


12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 The Real Housewives of

Orange County

14:00 Sex og singelliv


York

15:30 Hellstrøm rydder opp -

hjemme

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Superoppusserne

19:30 Superoppusserne

20:30 Ekte menn

21:30 Elven

22:30 Paradise Hotel

23:30 Sex og singelliv

00:10 Sex og singelliv

00:50 Luksusfellen Sverige(r)

06:00 Morgensending

09:20 Dr. Phil

10:10 NCIS: Los Angeles


12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 The Real Housewives of

Orange County

14:00 Sex og singelliv


York

15:30 Hellstrøm rydder opp -

hjemme

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Superoppusserne

19:30 How I Met Your Mother

20:00 Ekte menn

21:00 Hancock

22:55 Elven

23:55 Premium Rush

01:50 Ray

06:00 Morgensending

10:45 Ellen DeGeneres Show

11:45 The Real Housewives of

Orange County

12:45 The Real Housewives of

Orange County

13:40 The Real Housewives of

Orange County

14:40 The Real Housewives of

Orange County

15:45 Real Housewives of

Potomac

16:45 Real Housewives of

Potomac

17:40 Sex og singelliv

18:10 Sex og singelliv

18:40 Sex og singelliv


21:30 Neighbors

23:35 Rollemodeller


06:00 Morgensending

07:05 Hele Norge baker


York


York

09:50 Ellen DeGeneres Show

10:50 Ellen DeGeneres Show

11:50 Real Housewives of

Potomac


15:00 Superoppusserne

16:00 Superoppusserne

17:00 Superoppusserne

18:00 Superoppusserne


20:00 Luksusfellen

21:00 Nightcrawler

23:25 24: Legacy

00:25 Hanna

02:25 Nightcrawler

06:00 Morgensending

10:10 NCIS: Los Angeles


12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 The Real Housewives of

Orange County(r)

14:00 Sex og singelliv


York(r)

15:30 Hellstrøm rydder opp -

hjemme

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 En dag i livet

19:30 Superoppusserne

20:30 Nordens perler

21:30 NCIS: New Orleans

22:30 Paradise Hotel

23:30 Sex og singelliv

00:10 Sex og singelliv


06:00 Morgensending


12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 The Real Housewives of

Orange County

14:00 Sex og singelliv


York(r)

15:30 Hellstrøm rydder opp -

hjemme

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Superoppusserne

19:30 Superoppusserne

20:30 En dag i livet

21:30 Nordens perler

22:30 Paradise Hotel

23:30 Sex og singelliv

00:10 Sex og singelliv

00:55 Luksusfellen Sverige


©Mediabuddy


CARAVAN-

OG BOBILMESSE

Velkommen!

19.–22. april

Ons–fre: 9–20

Lør: 10–16

Kjøper du

ny bobil under våre

messedager får du:

«All inclusive»

Tallerken, kopper og bestikk (4 personer)

Stor kjøkken-startpakke (80 deler)*

4 nye campingstoler

1 campingbord

Se nyhetene!

UTVALGET HAR

ALDRI VÆRT STØRRE

Vi har en mengde flotte brukte

bobiler på lager, og en komplett

utstilling av 2017-modellene.

Stor kjøkken-startpakke

*Inkludert ved kjøp av ny bobil eller

campingvogn – inneholder 80 deler.

GRATIS

P Ø LSE R

Velkommen til oss!

Gå ikke glipp av de beste tilbudene!

Følg oss på facebook/askjems – her kommer de først!

Rett ved E18, Tønsberg | Åshaugveien 4, 3170 Sem | tlf. 33 30 13 00 | www.askjems.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!