Kursplan_web_høst2017_165x250mm

trainoras

KURSPLAN

Høsten 2017

COURSE PROGRAMME

Autumn 2017


NYHETER

OPPLÆRING FOR FAGFOLK. AV FAGFOLK.

SATSER PÅ E-LÆRINGSKURS I SVERIGE

Etter økende interesse fra det svenske markedet

lanserte vi våren 2017 våre to første, svenske

kurs: Kursene «Ljusbågsfaror» og «Tillträde til

elektriska anläggningar». Kursene er tilgjengelig

på trainor.se.

TRAINOR API FOR HR-SYSTEMER

Nå kan du integrere alle funksjoner på trainor.no

i din bedrifts interne systemer. HR-integrasjon

er enkelt, brukervennlig, sikkert og kostnadseffektivt.

Ta kontakt for å komme i gang.

Følg med på Trainor.no, Facebook eller

LinkedIn for flere nyheter fra Trainor.

I over 30 år har vi kurset fagfolk

i elsikkerhet. Vi brenner for å spre

kunnskap om faget og tilbyr

e-læringskurs, klasseromskurs,

rådgivning og konsulent tjenester

til offshore og landbaserte virksomheter

i disse fagområdene:

• Elektro

• Ex

• IECEx

• Forskrifter og normer

• HMS

• Automatisering

I denne kursplanen får du oversikt over våre

kurstilbud høsten 2017. Ta kontakt dersom de

oppsatte tidene ikke passer, eller du har andre

kursbehov, så finner vi et opplegg som passer

for deg.

På trainor.no får du til enhver tid oppdatert

kursoversikt med all nødvendig informasjon.

Photo: Trainor

NEWS

TRAINING FOR PROFESSIONALS – BY PROFESSIONALS.

TRAINOR FOCUSES ON E-LEARNING IN SWEDEN

In response to growing interest in the Swedish

market, we launched our first two e-learning courses

in Swedish during the spring of 2017. The courses,

«Arc flash hazards» and «Access to electrical

installations» are available at trainor.se.

TRAINOR API FOR HR-SYSTEMS

You can now integrate all functions on trainor.no

in your company’s internal systems. HR integration

is simple, user-friendly, secure and cost effective.

Contact us to get started.

Follow trainor.no, Facebook or LinkedIn

for more news updates from Trainor.

For more than 30 years we have

provided professionals with courses

in electrical safety. We are passionate

about spreading know ledge in this

field and offer e-learning courses,

classroom courses, advice and

consultancy services to offshore

and land-based enterprises within

the following areas:

• Electro

• Ex

• IECEx

• Regulations and standards

• HSE

• Automation

The course plan provides a summary of the

courses we will be providing in autumn 2017.

Please contact us if the scheduled dates are not

convenient, or if you have other course needs,

and we will suggest a plan to suit you.

At trainor.no you will always find an

updated course plan with all necessary

information.

Foto: Trainor

2

Photo: Trainor 3


KURSPLAN høsten 2017

E-læringskurs

KURSTITTEL PRIS(NOK) VARIGHET SPRÅK

Ex – eksplosjonsfarlige områder

Ex grunnleggende 4 500 8 timer **

Sikker adferd i Ex-områder 1 600 1,5 timer

Forskrifter og normer

Adgang til elektriske anlegg 380 45 min *

Aktiviteter nær kraftledninger 420 50 min

Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken 490 80 min

Elsikkerhet på byggeplassen 390 30 min

FSE 2017 Everk - Høyspenning 610 3 timer

FSE 2017 Everk - Lavspenning 610 2,5 timer

FSE 2017 Everk - Lav- og høyspenning 1 080 4 timer

FSE 2017 Industri - Høyspenning 610 3 timer

FSE 2017 Industri - Lavspenning 610 2,5 timer

FSE 2017 Industri - Lav- og høyspenning 1 080 4 timer

FSE 2017 Installasjonsbedrifter - Lavspenning 610 2,5 timer

FSE 2017 Instruert personell 510 1,5 timer

FSE 2017 lavspenning 610 2.5 timer

FSE 2017 høyspenning 610 3 timer

FSE 2017 lavspenning og høyspenning 1 080 4 timer

FSE 2017 Offshore - Høyspenning 610 3 timer

FSE 2017 Offshore - Lavspenning 610 2,5 timer

FSE 2017 Offshore - Lav- og høyspenning 1 080 4 timer

FSE 2017 Skip - Lavspenning 610 3 timer

FSE 2017 Skip - Lav- og høyspenning 1 080 4,5 timer

Jording av elektriske installasjoner på land 800 3,5 timer

Jording av offshoreinstallasjoner 800 3,5 timer

Leder for sikkerhet 380 1,5 timer

Lysbuefarer - en innføring 350 45 min *

Elektriske anlegg på norsk sokkel 610 40 min

NORSOK Z-015 Midlertidig utstyr 1 900 3 timer

NR 10 - Sikkerhet ved installasjon og drift av elektriske anlegg

– Grunnleggende

1 270 12 timer ** **

NR 10 Grunnleggende - Sikkerhet ved installasjon

og drift av elektriske anlegg – Oppdatering

930 9 timer ** **

HMS - helse, miljø og sikkerhet

Førstehjelp ved strømulykker 170 30 min

Varme arbeider sertifisering 1 200 4,5 timer

*Kursene er tilpasset nasjonalt regelverk i Sverige.

** Kursene er tilpasset nasjonalt regelverk i Brasil (portugisisk brasiliansk og engelsk versjon tilgjengelig).

De øvrige kursene er basert på norsk regelverk.

Kurssteder

Bokstavene etter dato angir kurssted.

BE – Bergen/Clarion Hotel Admiral

GA – Gardermoen/Comfort hotel RunWay

GA1 – Gardermoen/Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

GA2 – Gardermoen/Best Western Oslo Airpost Hotell

HE – Trondheim/Trainor, Heimdal

KR – Kristiansand/Clarion Hotel Ernst

ST – Stavanger/Tranberg AS

ST1 – Stavanger/Ipark

TR – Trondheim/Nova Hotell Kurs og Konferanse

TR1 – Tromsø/Radisson Blu Hotel

TØ – Tønsberg/Trainor

ÅL – Ålesund/Scandic Ålesund

Dato

Kurs som ikke er registrert med dato kan arrangeres på forespørsel.

Pris

For e-læringskursene er prisen per lisens. Merverdiavgift kommer

i tillegg. For klasseromskursene er prisen per deltaker. Lunsj og

kursmateriell fra Trainor er inkludert i prisene.

Tilgang til e-læringskurs

E-læringskurset må startes i løpet av inneværende år, og kurset

vil være tilgjengelig i 8 uker etter at gjennomføringen er startet.

Unntak er kurset i Varme arbeider, som er tilgjengelig i 3 uker.

Avbestillingsregler

www.trainor.no/betingelser

Klasseromskurs

KURSTITTEL PRIS(NOK) VARIGHET JUL AUG SEP OKT NOV DES

Automatisering

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter 10 500 2 dager

Mengdemåling grunnleggende 14 900 4 dager

Reguleringsteknikk grunnleggende 13 200 3 dager

Elektro

Drift, sikkerhet og vedlikehold av batterier 9 100 2 dager 26 TØ 29 TØ

Elektrotermografi 10 600 3 dager 5 GA1

17 GA1

31 TR

EMC grunnleggende 4 400 1 dag 2 TØ

Nettverksmålinger – Grunnleggende kurs 5 600 1 dag

Ex – eksplosjonsfarlige områder

ATEX 3 600 5 timer 12 TØ 10 BE 27 TØ

Ex autorisasjon reparasjon 17 600 2 dager 19 TØ 13 TØ

Ex autorisasjon skapbygging 17 600 2 dager 6 TØ

Ex grunnleggende 12 900 3 dager 22 ST 12 TR 17 ÅL 14 BE

Ex grunnleggende og Ex vedlikehold oppdatering 9 150 2 dager 22 TØ

Ex grunnleggende oppdatering 5 000 1 dag

5 ST1

19 ST

10 BE

31 ST

Ex introduksjon for ikke-elektropersonell 4 700 1 dag 12 STI 7 TØ

Ex og Exi grunnleggende 18 300 5 dager 18 TØ

Ex vedlikehold 12 900 3 dager 5 ST 24 TØ 14 ST 5 BE

Exi for prosjekteringspersonell 9 400 2 dager 13 TØ

Exi grunnleggende 12 900 3 dager 12 ST 10 BE 7 TØ 12 TØ

Exi oppdatering 5 000 1 dag 24 TØ

7 STI

21 ST

Varmekabel i Ex-områder 4 950 1 dag 17 ST

12 BE

28 TØ

6 BE

20 ST

2 ST

30 TØ

Forskrifter og normer

Adgang til elektriske anlegg 1 950 3 timer

Aktiviteter nær kraftledninger og kabler 1 950 3 timer

Byggherreforskriften 3 100 5 timer

EKOM - Fiberoptiske installasjoner 8 200 2 dager 28 GA1

EKOM - NEK 700: Kablingssystemer

og kommunikasjonsnett

8 200 2 dager 24 GA1

Elkontroll bolig 3 900,- 1 dag 30 GA2 27 TØ 30 BE 27 GA2

Nyhet

Elkontroll næring 9 300,- 2 dager 31 GA2 28 TØ 31 BE 28 GA2

Elsikkerhet for instruert personell 2 750 1 dag

Elsikkerhet for instruert personell og

førstehjelp ved strømulykker

2 900 1 dag 5 TØ 7 ST

Elsikkerhet ved til- og frakobling av elektrisk utstyr 9 900 3 dager

FEF - innføring 5 000 1 dag

FEF og NEK 440 8 100 2 dager 28 TØ

Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2006 4 200 1 dag

FSE høyspenning 2 750 1 dag

FSE lavspenning 2 750 1 dag 16 TØ 27 TØ 26 TØ

FSE lavspenning og førstehjelp ved strømulykker 2 900 1 dag 19 BE

19 TØ

19 ST

4 5


KURSPLAN høsten 2017

Klasseromskurs

KURSTITTEL PRIS(NOK) VARIGHET JUL AUG SEP OKT NOV DES

Forskrifter og normer

FSE lavspenning og høyspenning 2 750 1 dag 25 ST1

1 TØ

7 TØ

21 TØ

12 TØ

21 ST1

FSE lav- og høyspenning og førstehjelp ved

strømulykker

2 900 1 dag 17 TØ 28 TØ 23 TØ

Høyspenningsanlegg – Oppgradering

for maskinoffiserer (STCW 2010)

26 900 5 dager 21 TØ 16 TØ

Høyspenningsanlegg – Oppgradering

for skipselektrikere (STCW 2010)

36 900 9 dager 21 TØ 16 TØ

Høyspenningsanlegg – Tilleggskompetanse

for elektropersonell (059 Norsk Olje og Gass)

26 500 5 dager 28 TØ 9 HE 27 TØ

Høyspenningsanlegg – Tilleggskompetanse

for skipselektrikere (STCW 2010)

12 800 4 dager 26 TØ 21 TØ

Elektroinstallatørprøven – forberedende kurs 16 700 4 dager 28 ST1

4 TØ

4 TR

11 KR

11 BE

2 GA2

25 TR1

25 GA2

Jording i elektriske installasjoner offshore 4 300 1 dag

Jordplatemåling 9 100 2 dager

Måleteknikk innen høyspenningssystemer 5 000 1 dag 10 TØ

NEK 400:2014 7 300 2 dager 19 GA 24 GA1

NEK 400:2014 – Oppdatering 4 300 1 dag

NEK 400:2014, del 6 – Verifikasjon av elanlegg 4 500 1 dag

NEK 440:2015 – Stasjonsanlegg over 1 kV 4 800 1 dag

NORSOK Z-015N Midlertidig utstyr 4 400 1 dag 21 ST

2 ST1

17 BE

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) 10 950 3 dager 22 ST1 12 BE

10 TØ

24 ST

14 BE 5 TØ

HMS - helse, miljø og sikkerhet

Førstehjelp ved strømulykker 1 650 4 timer

16 TØ 27 TØ 26 TØ 2 TØ

22 ST1

Praktisk brannslukkningsøvelse 700 1,5 timer 5 TØ

Stolper – Sikkerhet før klatring 2 150 3 timer

Varme arbeider sertifisering 2 150 1 dag 5 TØ

IECEx CoPC - system for personellsertifisering

Ex 001 – Grunnmodul 4 900 1 dag 29 TØ 18 TØ 21 TØ

Ex 001 – Grunnmodul sertifisering 3 200* 3 t / 20 min 30 TØ 19 TØ 22 TØ

Ex 003 og 6 – Installasjon og test 8 400 2 dager 5 TØ 31 TØ

COURSE SCHEDULE autumn 2017

E-learning courses

COURSE TITLE

PRICE

(NOK)

DURATION LANGUAGES

Ex - electrical installations in hazardous areas

Ex basic 4 500 8 hrs **

Safe working practices in Ex areas 1 600 1.5 hrs

Regulations and standards

Access to electrical installations 380 45 min

*

Activities near power lines 420 50 min

Activities near power lines and underground cables 490 80 min

Arc flash hazards – an introduction 350 45 min

*

FSE 2017 high-voltage 610 3 hrs

FSE 2017 low-voltage 610 2.5 hrs

FSE 2017 low-voltage and high-voltage 1 080 4 hrs

Safety Supervisor 380 1.5 hrs

FSE 2017 Instructed Personell 510 1.5 hrs

FSE 2017 Ship – low-voltage 610 3 hrs

FSE 2017 Ship – low-voltage and high-voltage 1 080 4.5 hrs

Electrical installations on the Norwegian continental shelf 610 40 min

Electrical safety on construction sites 390 30 min

NORSOK Z-015 Temporary equipment 1 900 3 hrs

NR 10 Basic - Safety in Installations and Services with Electricity 1 270 12 hrs ** **

NR 10 Basic - Safety in Installations and Services with Electricity – Refresher 930 9 hrs ** **

HSE - health, safety and environment

First aid in connection with electrical accidents 170 30 min.

Hot work - Certification 1 200 4.5 hrs

* These courses are adapted to the national regulations in Sweden.

* * These courses are adapted to the national regulations in Brazil (Portuguese Brazilian and English versions are available).

All other courses are based on Norwegian regulations.

Cost

E-learning courses are charged per licence. Prices are exclusive of VAT (mva).

Access to e-learning courses

You must start your course during the current calendar year, and it will then be available to you for 8 weeks

from the date you started. An exception is our course in Hot Work, which is available for 3 weeks only.

Cancellation conditions

www.trainor.no/betingelser

Ex 003 og 6 – Installasjon og test sertifisering 4 500* 5 t / 40 min 7 TØ 2 TØ

Ex 004, 7 og 8 – Inspeksjon og vedlikehold 4 900 1 dag 30 TØ 27 TØ 25 TØ

Ex 004, 7 og 8 – Inspeksjon og vedlikehold sertifisering 5 000* 6 t / 10 min 31 TØ 28 TØ 26 TØ

*Ved bestått eksamen kommer sertifikatavgift til IECEx på £ 220 pr. modul i tillegg.

Eksterne e-læringskurs

TITTEL PRIS VARIGHET LEVERANDØR KATEGORI

HMS ved bruk av arbeidsutstyr 650 1 time Lifting & Safety International AS HMS

HMS ved bruk av arbeidsutstyr (Modul 1.1 – støtte) 990 3 timer Lifting & Safety International AS HMS

Sikker bruk av løfteredskap 1,190 4.5 timer Lifting & Safety International AS Kran og Løft

Nyhet

Sikker bruk av løfteredskap (Modul 2.3 – støtte) 1,490 7 timer Lifting & Safety International AS Kran og Løft

Fallende gjenstander - Forebygging 950 1 time BLH-DOM Safety Solutions HMS

Fallsikring - introduksjon/repetisjon 990 1 time AAK safety HMS

External e-learning courses

TITLE PRICE DURATION SUPPLIER CATEGORY

HSE When Handling Work Equipment 650 1 time Lifting & Safety International AS HSE

Dropped objects - prevention Nyhet 950 1 time BLH-DOM Safety Solutions HSE

Fall protectoin - introduction/repetition 990 1 time AAK Safety HSE

6 7


KOMPETANSEKRAV

for arbeid i Ex-områder

INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD av elektriske anlegg

er regulert gjennom lover og forskrifter. Myndighetene

(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

og Petroleumstilsynet (Ptil)), setter krav til kvalifikasjoner

for alle som skal arbeide med elektriske anlegg.

Forskriftene setter ikke detaljerte krav til hvilken kompetanse de

forskjellige faggruppene skal ha. Det er bedriftene selv som skal

sørge for at den enkelte har tilstrekkelig kompetanse innenfor

de aktuelle områdene de jobber.

Bransjens retningslinjer

Bransjen har utarbeidet egne retningslinjer innenfor spesielle områder.

Disse forteller hva som anses som tilstrekkelig tilleggskompetanse.

Typiske områder hvor det er utarbeidet egne retningslinjer, er arbeid

i Petroleumsvirksomheten og arbeid i eksplosjonsfarlige områder.

Normene for installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske

anlegg i Ex-områder setter også krav til kompetanse.

Dermed er det et krav at også tilstrekkelig

kompe tanse ivaretas før man kan skrive samsvar

med normene.

I den forbindelse viser vi til følgende retningslinjer:

• 059 - Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer

for elektrofagarbeiders kompetanse.

• IFEAs pensumliste for opplæring – Ex-utstyr

og installasjoner i elektriske anlegg.

IECEx personellsertifisering

Ordningen gir et internasjonalt anerkjent bevis

på at personell har kunnskap og ferdigheter

som er nødvendige for å gjennom føre Exarbeider

i henhold til internasjonale standarder.

Bedrifter med sertifisert personell vil dermed

ha et anerkjent bevis på at de ansatte innehar

den nødvendige kompetanse for arbeidet de

utfører, både i Norge og i det internasjonale

markedet. For mer informasjon om IECEx

systemet for kompetanse sertifisering av

personell vises det til:

• “IECEx OD 503 ”IECEx Scheme for Certification

of Personnel Competencies for Explosive

Atmospheres”.

Dokumentasjon av kompetanse

Det stilles også krav til ajourhold av kompetanse.

Når det gjelder arbeid i eksplosjonsfarlige

områder, anbefales det både i IFEAs pensumliste

og Norsk olje og gass’ retningslinjer at Exkunnskapene

repeteres minimum hvert femte år.

Myndighetene (DSB og Ptil) krever at kompetansen

skal dokumenteres i bedriftens internkontrollsystem.

Dette er blant annet beskrevet i FEK

(Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav

for arbeid knyttet til elektriske anlegg

og elektrisk utstyr).

Kompetansekravene er basert på norsk

regelverk.

12

8

Photo: Trainor

COMPETENCE

requirements for work

in hazardous areas

THE INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE of electrical

installations is regulated by laws and regulations. The

national authorities (the Directorate for Civil Protection

and Emergency Planning (DSB), and the Petroleum Safety

Authority (PSA)) regulate the qualifications required of

all who work on electrical installations.

The regulations do not give detailed specifications regarding the

competence required by the various professions; the individual

company is responsible for ensuring that all employees have the

necessary skills for their work.

Guidelines from the profession

Specific guidelines are available for certain fields, specifying what is

defined as necessary extra competence. Examples of areas where

there are specific guidelines include work in the petroleum industry

and work in potentially hazardous areas.

The standards for installation, maintenance and

repair of electrical installations in hazardous

areas also set requirements for competence.

These ensure there is an adequate level of

competence before conformity with the

standards can be declared.

Please refer to the following guidelines:

• 059 - Norwegian Oil and Gas – Recommended

guidelines for competence requirements for

electrotechnical professionals.

• The Norwegian Association for Electrotechnics

and Automation in Industry (IFEA) publish

a reading list – Ex equipment and installations

in electrical installations.

IECEx Certificates of Personnel Competence

The IECEx Certified Persons Scheme is an international

certification system related to equipment,

installations and maintenance work in

hazardous areas. The scheme demonstrates

to the International Ex industry that a Certified

Person has the necessary knowledge and skills

to conduct Ex procedures in compliance with

international Ex standards. More information

about the IECEx Certified Persons Scheme may

be found at:

• IECEx OD 503 ”IECEx Scheme for Certification

of Personnel Competencies for Explosive

Atmospheres”.

Documentation of competence

There are also requirements governing the

updating of skills. For work in hazardous areas,

the recommendation in both the IFEA literature

and the guidelines from Norwegian Oil and Gas

is that an Ex refresher course must be taken at

least every five years.

The authorities (DSB and PSA) require that

documentation of these qualifications be kept

in the company’s internal control system. This

is specified in the FEK Regulations for electrical

enterprises and qualification requirements

for work related to electrical installations

and electrical equipment.

The competence requirements are based

on the Norwegian regulations.

9


KURS FOR DITT BEHOV

INTERAKTIVE

e-læringskurs

I TRAINOR HAR VI EN GOD GJENG ERFARNE og engasjerte instruktører, som

gjennomfører kurs fra våre egne lokaler, eller ute hos kunden. I tillegg til våre

åpne klasseromskurs, lager vi tilpassede og bedriftsinterne kurs etter ditt behov.

HAR DU PRØVD VÅRE E-LÆRINGSKURS? Lyd, bilder og animasjoner i kombinasjon

med tekst bidrar til å gjøre lærestoffet engasjerende og lett forståelig. Underveis

i kurset må du løse oppgaver for å komme videre, og du får kursbevis etter

bestått sluttest.

Bedriftsinterne kurs

Samle dine ansatte for faglig påfyll! Du kan

velge blant våre standardkurs, eller la oss

tilpasse et kurs etter dine ønsker og behov.

Du velger selv tid og sted for kursgjennomføring.

Bedriftsinterne kurs er både tids- og

kostnadsbesparende, og vi legger stor vekt

på at innholdet tilpasses din bedrift slik at

utbyttet blir optimalt.

Ta kontakt med oss for et godt tilbud

og forslag til gjennomføring.

Fagforum

Hver måned besøker rundt 25 000 fagfolk

vårt fagforum for å stille spørsmål eller

diskutere med andre fagfolk. Forumet er gratis

og dedikerte forumledere sørger for høy faglig

kvalitet.

Alle våre instruktører har god pedagogisk

teft, i tillegg til bred erfaring fra felt.

De kan på forespørsel være behjelpelig

med konsulenttjenester for din bedrift.

Tilgang til kurs

E-læringskursene får du tilgang til når du er

registrert som bruker på trainor.no. Du mottar

brukernavn og passord, og kan dermed logge

deg inn på nettsiden og gjennomføre kurset

du har blitt tildelt.

Fleksibelt og brukervennlig

E-læringskurs kan du ta akkurat hvor og når det

passer deg. Vårt system autolagrer kontinuerlig,

slik at du når som helst kan avbryte gjennomføringen

og fortsette senere. Kurset er tilgjengelig

i 8 uker etter oppstart.

Kurs på flere plattformer

E-læringskursene til Trainor kan gjennomføres

fra PC, nettbrett eller smarttelefon, og de er

tilgjengelig hele døgnet, så lenge du har wifitilgang

og er registrert på trainor.no.

A COURSE

TO SUIT YOUR NEEDS

AT TRAINOR WE HAVE A GREAT TEAM of experienced and enthusiastic instructors

who provide courses from our own premises or at customer locations. In addition

to our open classroom courses we create company internal courses tailored

to your specific needs.

INTERACTIVE

e-learning

HAVE YOU TRIED OUR E-LEARNING COURSES? Sound, images and animation

combined with text make the material engaging and easy to understand.

At intervals in the course you must answer questions before being allowed to

continue. On successfully completing the course you receive a course certificate.

Internal company courses

Gather your company for professional input!

Select one of our standard courses, or let us

adapt a course to meet your particular requirements.

You decide the time and location for

the course. Internal company courses save you

time and money. We place a great deal of effort

into providing a course that meets the needs of

your company in the best possible way.

Do not hesitate to contact us for details

and suggestions.

Professional forum

Every month approximately 25 000 professionals

visit our professional forum to ask questions

or discuss with other professionals. The forum

is free of charge and dedicated leaders ensure

high content quality.

All our instructors are experienced at

holding courses as well as having broad

experience in the field. On request they

may also be able to offer consultancy

services to your company.

Access to courses

You may access the e-learning courses when

you are registered as a trainor.no user. You

will receive a username and password you can

use to log on to the website and complete the

course you have been assigned.

Flexible and user friendly

You can take an e-learning course where and

when it suits you. Our system auto saves continuously

so you can break off at any time and

pick up later where you left off. Each course is

available for 8 weeks after you have started it.

Courses on various platforms

Trainor’s e-learning courses can be accessed

from a PC, tablet or smartphone and are

available 24-7. Having registered on trainor.no,

all you need is wifi access.

10 11


Innkvartering

INNKVARTERING besørges av deltaker.

Trainor har rabattavtaler med flere

hoteller. For å oppnå våre rabatter,

må bestilling skje direkte til hotellet.

Det er viktig å opplyse om at vedkommende

skal delta på et Trainor-kurs.

STØRST

på elsikkerhetsopplæring

HVERT ÅR KURSER VI OVER 50 000 FAGFOLK i elsikkerhet. Vår kompetanse

er etterspurt både i Norge og internasjonalt, og både offshorebransjen

og landbaserte virksomheter benytter seg av våre tjenester.

Accommodation

ACCOMMODATION must be organised by

the participant. Trainor has a discount

arrangement with a number of hotels.

To make use of our discount, please make

a direct booking with the hotel, and specify

that you are attending a Trainor course.

BIGGEST

in electrical safety

EVERY YEAR MORE THAN 50000 electrical professionals participate in our courses on

electrical safety. Our competence is sought after in both Norway and internationally

by both off-shore and land-based enterprises.

Referanser/references

Tønsberg

Thon Hotel Brygga (+47 33 34 49 00)

Quality Hotel Klubben (+47 33 35 97 00)

Quality Hotel Tønsberg (+47 33 00 41 00)

Bergen

Clarion Hotel Admiral (+47 55 23 64 00)

Stavanger

Thon Hotel Maritim (+47 51 85 05 00)

Clarion Hotel Stavanger (+47 51 50 25 00)

Clarion Collection Hotel Skagen Brygge (+47 51 85 00 00)

Trondheim

Nova Hotell Kurs og Konferanse (+47 73 80 63 00)

ENERGY AND GRID COMPANIES

INDUSTRY AND ELSEWHERE

DRILLING AND RIGGING COMPANIES

OPERATING COMPANIES

ENERGY AND GRID COMPANIES

SHIPPING COMPANIES

12

Photo: Trainor

13


Committed to safety

BLI ADMINISTRATOR

på trainor.no

trainor.no

PÅ TRAINOR.NO KAN DU SELV HOLDE

OVERSIKT over kursgjennomføringen

i din bedrift – enkelt og kostnadsfritt.

Ta kontakt med oss for

å bli administrator!

Som administrator kan du:

• Bestille kurs til dine ansatte

• Få tilgang til kompetanseoversikt

og deltakerrapporter

• Motta melding når et kurs er gjennomført,

eller det er tid for oppdatering

• Skrive ut kursbevis

BECOME AN ADMINISTRATOR

at trainor.no

AT TRAINOR.NO YOU CAN KEEP

TRACK of courses taken by your

company employees

– simple and at no extra cost.

Please contact us to become

a course administrator!

As a course administrator you can:

• Order courses for your employees

• Access competence summaries

and participant reports

• Receive notification when a course has

been completed or when an update is due

• Print course certificates

BESTILL KURS

Sign up!

trainor.no

ordre@trainor.no

+47 33 37 89 00

Photo: Trainor

14 15


Returadresse:

Trainor

Postboks 554 Sentrum

NO-3101 Tønsberg

Kilde: Trainor AS

TRAINING FOR PROFESSIONALS

BY PROFESSIONALS

Trainor is an international professional services company

providing technical training, consultancy services and

staffing world wide. Our expertise is in the fields of

electrical safety, automation and oil and gas processes.

Trainor’s headquarters are located in Tønsberg,

Norway, and Trainor is represented in Trondheim,

China, Singapore, Vietnam, Myanmar and South Korea.

Prestegaten 3-5 • Postboks 554 Sentrum • NO-3101 Tønsberg

t +47 33 37 89 00 • post@trainor.no • trainor.no

Design: Trainor • 07.06.2017 • D200 • Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil • We accept no liability for printing errors. ISO 9001 Trainor is approved as Recognized

Training Provider (RTP) by IECEx.

More magazines by this user
Similar magazines