29.09.2017 Views

Klikk her, Thomas! : Hvordan hjelpe barn i møte med pornografi på nettet av Chris Duwe og Alexis Lundh

Klikk her, Thomas! Hvordan hjelpe barn i møte med pornografi på nettet Forfatter: Chris Duwe og Alexis Lundh Thomas har fått en invitasjon til å se noen rare filmer på nettet. Skal han bli med i chatten med de kule guttene? Alle barn tar valg i møte med tilgjengligheten av porno på nettet. I denne boken får du som forelder hjelp til å få en god samtale om valg, Guds tanke med sex og praktiske tips til å kunne beskytte og utruste ditt barn. Boken inneholder også en foreldreveiledning. Pornografi har aldri vært mer tilgjengelig. Derfor gjelder det å forberede barna på å kunne ta gode valg uten å fordømme barnas interesse for sunn seksualitet. Historien om Thomas’ første møte med pornografi på internett, kan gi et grunnlag for en god samtale med barna dine om et tema de neppe vil forbli uberørt av. Bakerst i boken finner du «Kjære mamma, pappa eller deg som foresatt», som viser hvordan foreldre kan beskytte og utruste barna sine i møte med pornografi på nettet. Hovedmålgruppen er foreldre med barn i barneskolealder, men boken kan også brukes av andre som jobber med barn. Det er få som vil hevde at pornografi er positivt for samfunnet. Dessverre er det likevel mange som tolererer plassen dette har, bruker det selv og lar sine barn løpe fritt rundt på nettet, uten å tenke på risikoen for at barna kan få varige skader. Pornografi har aldri vært så lett tilgjengelig for mindreårige som i dag. Alle som har en smarttelefon, har årevis av filmmateriale i lomma. At dette er skadelig, kan du lese mer om i faktadelen bakerst i boken. Men å beskytte barna er ikke nok. Vi må lære dem å takle den digitale hverdagens tilbud slik at de kan ta egne gode valg. La oss utruste barna før situasjonene oppstår. Mange barn har allerede oppsøkt pornografi. Disse barna trenger omsorg, tydelighet, kunnskap, kjærlighet og veiledning. Jeg håper at denne boken kan være til hjelp for en livslang overgivelse til Jesus og et godt ekteskap for barna dine i fremtiden. Alder: 8-12 år. ISBN 978-82-7199-562-1

Klikk her, Thomas!
Hvordan hjelpe barn i møte med pornografi på nettet
Forfatter: Chris Duwe og Alexis Lundh

Thomas har fått en invitasjon til å se noen rare filmer på nettet. Skal han bli med i chatten med de kule guttene? Alle barn tar valg i møte med tilgjengligheten av porno på nettet. I denne boken får du som forelder hjelp til å få en god samtale om valg, Guds tanke med sex og praktiske tips til å kunne beskytte og utruste ditt barn.
Boken inneholder også en foreldreveiledning.

Pornografi har aldri vært mer tilgjengelig. Derfor gjelder det å forberede barna på å kunne ta gode valg uten å fordømme barnas interesse for sunn seksualitet. Historien om Thomas’ første møte med pornografi på internett, kan gi et grunnlag for en god samtale med barna dine om et tema de neppe vil forbli uberørt av. Bakerst i boken finner du «Kjære mamma, pappa eller deg som foresatt», som viser hvordan foreldre kan beskytte og utruste barna sine i møte med pornografi på nettet. Hovedmålgruppen er foreldre med barn i barneskolealder, men boken kan også brukes av andre som jobber med barn.

Det er få som vil hevde at pornografi er positivt for samfunnet. Dessverre er det likevel mange som tolererer plassen dette har, bruker det selv og lar sine barn løpe fritt rundt på nettet, uten å tenke på risikoen for at barna kan få varige skader.

Pornografi har aldri vært så lett tilgjengelig for mindreårige som i dag. Alle som har en smarttelefon, har årevis av filmmateriale i lomma. At dette er skadelig, kan du lese mer om i faktadelen bakerst i boken. Men å beskytte barna er ikke nok. Vi må lære dem å takle den digitale hverdagens tilbud slik at de kan ta egne gode valg. La oss utruste barna før situasjonene oppstår. Mange barn har allerede oppsøkt pornografi. Disse barna trenger omsorg, tydelighet, kunnskap, kjærlighet og veiledning.

Jeg håper at denne boken kan være til hjelp for en livslang overgivelse til Jesus og et godt ekteskap for barna dine i fremtiden.

Alder: 8-12 år.

ISBN 978-82-7199-562-1

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Chris</strong> <strong>Duwe</strong><br />

<strong>Klikk</strong> <strong>her</strong>,<br />

<strong>Thomas</strong>!<br />

<strong>Hvordan</strong> <strong>hjelpe</strong> <strong>barn</strong> i <strong>møte</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>porn<strong>og</strong>rafi</strong> <strong>på</strong> <strong>nettet</strong>


MILJØMERKET<br />

Trykksak<br />

En stor takk til alle som har bidratt til å gjøre denne<br />

boken bedre enn det vi kunne fått til selv. Spesielt<br />

takk til Hilde Joy. En enda større takk til våre koner<br />

som har sagt ja til å stå sammen <strong>med</strong> oss livet ut.<br />

<strong>Klikk</strong> <strong>her</strong>, <strong>Thomas</strong>!<br />

Copyright: © 2017 Prokla<strong>med</strong>ia<br />

Tekst: <strong>Chris</strong> <strong>Duwe</strong> <strong>og</strong> <strong>Alexis</strong> <strong>Lundh</strong><br />

Illustrasjoner: Aslaug <strong>og</strong> <strong>Chris</strong> <strong>Duwe</strong><br />

Omslag <strong>og</strong> sats: Simen Søvik, Tro & Medier<br />

Trykk <strong>og</strong> innbinding: Bodoni, Norge<br />

1. opplag 2017<br />

ISBN 978-82-7199-562-1<br />

Prokla<strong>med</strong>ia<br />

Grimerudvn. 77, 2312 Ottestad<br />

Tlf.: 62 57 43 43<br />

E-post: post@prokla<strong>med</strong>ia.no<br />

www.prokla<strong>med</strong>ia.no<br />

241<br />

699


FORORD<br />

Det er få som vil hevde at <strong>porn<strong>og</strong>rafi</strong> er positivt for samfunnet. Dessverre er<br />

det likevel mange som tolererer plassen dette har, bruker det selv <strong>og</strong> lar sine<br />

<strong>barn</strong> løpe fritt rundt <strong>på</strong> <strong>nettet</strong>, uten å tenke <strong>på</strong> risikoen for at <strong>barn</strong>a kan få<br />

varige skader.<br />

Porn<strong>og</strong>rafi har aldri vært så lett tilgjengelig for mindreårige som i dag. Alle som<br />

har en smarttelefon, har årevis <strong>av</strong> filmmateriale i lomma. At dette er skadelig,<br />

kan du lese mer om i faktadelen bakerst i boken. Men å beskytte <strong>barn</strong>a er ikke<br />

nok. Vi må lære dem å takle den digitale hverdagens tilbud slik at de kan ta<br />

egne gode valg. La oss utruste <strong>barn</strong>a før situasjonene oppstår. Mange <strong>barn</strong> har<br />

allerede oppsøkt <strong>porn<strong>og</strong>rafi</strong>. Disse <strong>barn</strong>a trenger omsorg, tydelighet, kunnskap,<br />

kjærlighet <strong>og</strong> veiledning.<br />

Gutten <strong>og</strong> foreldrene vi <strong>møte</strong>r i denne boken, gjør omtrent alt riktig. Slik<br />

er det nok ikke i det virkelige livet. Grunnen til at vi har lagt opp teksten <strong>på</strong><br />

denne måten, er at <strong>barn</strong>a skal kunne ha et godt forbilde. Det finnes mange<br />

nok eksempler i andre <strong>barn</strong>ebøker der leseren <strong>møte</strong>r dårlige forbilder. Boken<br />

er skrevet for å gi kristne foreldre et utgangspunkt for en samtale <strong>med</strong> <strong>barn</strong>a<br />

der man kan løfte frem gode bibelske verdier. Les gjerne foreldredelen bak i<br />

boken før du leser boken <strong>med</strong> <strong>barn</strong>a.<br />

Jeg håper at denne boken kan være til hjelp for en livslang overgivelse til Jesus<br />

<strong>og</strong> et godt ekteskap for <strong>barn</strong>a dine i fremtiden.<br />

<strong>Chris</strong> <strong>Duwe</strong><br />

Tre<strong>barn</strong>sfar<br />

3


4<br />

I denne boken får du <strong>møte</strong><br />

en gutt som må ta et valg.<br />

Hva ville du gjort hvis du var han?


<strong>Thomas</strong> går i fjerde klasse. Han liker å sykle, sparke fotball,<br />

klatre, tegne, spille <strong>på</strong> dataen <strong>og</strong> gjøre ting <strong>med</strong> familien<br />

sin. De liker å være ute <strong>og</strong> er ofte <strong>på</strong> stranda. En dag<br />

<strong>Thomas</strong> <strong>og</strong> pappa går tur dit bare de to, oppdager de<br />

masse søppel.<br />

– Jeg skjønner ikke at folk velger å kaste søppel <strong>på</strong> den fine<br />

stranda, sier <strong>Thomas</strong>.<br />

Sammen plukker de opp flasker, tomme chipsposer, ispapir<br />

<strong>og</strong> en stinkende bleie. Det er <strong>og</strong>så noe svart<br />

oljesøl i sanda som de ikke får bort så lett.<br />

De kaster det de kan i en søppelsekk.<br />

5


<strong>Thomas</strong> liker godt å prate <strong>med</strong> pappa når de kjører bil.<br />

Pappa er god til å lytte <strong>og</strong> kan si mye lurt.<br />

– Vi vil jo ikke ha søppel <strong>på</strong> stranda vår, sier <strong>Thomas</strong>.<br />

– Det er helt sant, svarer pappa. – Og vet du hva, <strong>Thomas</strong>,<br />

mens vi gikk <strong>og</strong> plukket søppel, tenkte jeg <strong>på</strong> noe. Det<br />

finnes <strong>og</strong>så søppel man ikke kan ta <strong>på</strong>.<br />

– Som hva da? spør <strong>Thomas</strong>.<br />

– Bilder <strong>og</strong> filmer <strong>på</strong> <strong>nettet</strong> som ødelegger for deg. Når du<br />

først får et vondt bilde i tankene, er det vanskelig å få bort.<br />

– Å, sånn, ja, sier <strong>Thomas</strong>. – Hvis jeg kommer over noe sånt,<br />

så bare skrur jeg <strong>av</strong>, jeg.<br />

– Så bra, <strong>Thomas</strong>, sier pappa. – Det er du som bestemmer<br />

hva du vil fylle tankene dine <strong>med</strong>.<br />

6


Etter at de har kommet hjem, hopper <strong>Thomas</strong> <strong>på</strong><br />

trampolina. Lillebror Hans vil gjerne lære seg å ta salto<br />

sånn som <strong>Thomas</strong>. Mamma elsker å se <strong>Thomas</strong> i aksjon.<br />

Mens <strong>Thomas</strong> snurrer rundt i lufta, gleder han seg til å<br />

sjekke mobilen. Det er en invitasjon der fra de kuleste<br />

guttene i klassen.<br />

7


Kjære mamma, pappa eller deg som foresatt<br />

Ved <strong>Alexis</strong> <strong>Lundh</strong>, Tro & Medier/HeltFri.net<br />

Sex er skapt <strong>av</strong> Gud som noe vakkert. Derfor kan det være svært negativt hvis<br />

<strong>barn</strong> <strong>og</strong> unge lærer om seksualitet gjennom <strong>porn<strong>og</strong>rafi</strong>. Vi har et ansvar overfor<br />

<strong>barn</strong>a som blir eksponert: Vi må se skammen i øynene <strong>og</strong> snakke om det.<br />

Vi håper det er nyttig for deg <strong>og</strong> <strong>barn</strong>et ditt å lese fortellingen om <strong>Thomas</strong><br />

sammen. Vårt ønske <strong>med</strong> denne delen, er at du som foresatt skal øke din<br />

kunnskap om en tematikk som er vanskelig – men nødvendig – å snakke<br />

<strong>med</strong> <strong>barn</strong> om. Det anbefales å bruke henvisningene i teksten aktivt. Når det<br />

kommer til <strong>barn</strong>ets liv <strong>og</strong> utvikling, er din stemme som foresatt den viktigeste.<br />

Samtidig er det <strong>og</strong>så andre stemmer som ønsker å tale. Porn<strong>og</strong>rafien<br />

er en <strong>av</strong> disse, <strong>og</strong> den roper høyt! Har du <strong>barn</strong> som har tilgang til internett,<br />

har du <strong>og</strong>så et ansvar overfor <strong>barn</strong>et om hva det vil bli utsatt for <strong>av</strong> ulike<br />

inntrykk. Som foresatt har du det beste utgangspunktet for å snakke <strong>med</strong><br />

ditt <strong>barn</strong>, du kjenner modenhet, miljø, tilgang til nett <strong>og</strong> hvilke grenser som<br />

gjelder. La <strong>barn</strong> leke, lære, kommunisere <strong>og</strong> spille <strong>på</strong> digitale arenaer, men<br />

vær til stede. Sett rammer <strong>og</strong> bygg inn sunne vaner. Å sette grenser, er å si at<br />

du er verdifull. Gi <strong>barn</strong>et mulighet til å ta valg basert <strong>på</strong> modenhet, alder <strong>og</strong><br />

verdier, men først <strong>og</strong> fremst vissheten om at det er elsket.<br />

Mange voksne sliter selv <strong>med</strong> <strong>av</strong>hengighet <strong>av</strong> <strong>porn<strong>og</strong>rafi</strong> <strong>og</strong> er fanget i en<br />

sirkel <strong>av</strong> skam <strong>og</strong> skyld. Vi vet dette, men adresserer det ikke i denne faktadelen.<br />

Bruk <strong>av</strong> <strong>porn<strong>og</strong>rafi</strong> vil i mange tilfeller være et symptom <strong>på</strong> en dypere<br />

smerte, <strong>og</strong> da brukt som smertelindring. En god start <strong>på</strong> en prosess vil være<br />

å gjennomføre et Hjertefokus-kurs 1 som er et arbeid i Ungdom i Oppdrag 2 .<br />

Ønsker du ytterligere informasjon om hvordan vi jobber, finner du det <strong>på</strong><br />

HeltFri.net 3 , som er et arbeid i Tro & Medier 4 .<br />

22


Begjær <strong>og</strong> lyst er ikke noe nytt under solen <strong>og</strong> har ført konger ned i fosterstilling,<br />

tynget <strong>av</strong> anger <strong>og</strong> skam. Samtidig forteller ettermælet til kong D<strong>av</strong>id i<br />

Bibelen at han ikke ble dømt ut fra hva han gjorde, men hvem han var: «en<br />

mann etter Guds hjerte»! Nåde er Bibelens tilsvar <strong>på</strong> skam, <strong>og</strong> historien om<br />

kong D<strong>av</strong>id, fortalt i 1. <strong>og</strong> 2. Samuels bok, er et nydelig eksempel <strong>på</strong> håp <strong>og</strong><br />

nåde for alle som tror.<br />

Skal vi snakke <strong>med</strong> <strong>barn</strong> om <strong>porn<strong>og</strong>rafi</strong>, må vi snakke sant. Porn<strong>og</strong>rafi er<br />

løgn. Å snakke sant om <strong>porn<strong>og</strong>rafi</strong>, er <strong>av</strong>gjørende for at <strong>barn</strong>et skal forstå<br />

at du som voksen, ønsker å beskytte <strong>barn</strong>et. Seksualitet hører ikke hjemme<br />

i skambelagt mørke, anonyme profiler, i en industri som kynisk utnytter<br />

mennesker. Ut fra vårt verdisyn, 5 er sex en frukt <strong>av</strong> kjærligheten mellom en<br />

mann <strong>og</strong> en kvinne som lever i et ekteskap. Seksualitet er noe vakkert <strong>og</strong><br />

verdifullt. Derfor ønsker du som foresatt å beskytte <strong>barn</strong>et mot <strong>porn<strong>og</strong>rafi</strong>.<br />

Dette trenger <strong>barn</strong> å få høre.<br />

I dag vet vi at røyking dreper 6 , dette er opplagt kunnskap <strong>og</strong> emballasjen<br />

er merket <strong>med</strong> «død». Historisk har det ikke alltid vært slik, <strong>og</strong> røykeloven<br />

skapte stor debatt i Norge. Dette gjør <strong>og</strong>så debatten om <strong>porn<strong>og</strong>rafi</strong> i<br />

dag. William Wilberforce kjempet for å få slutt <strong>på</strong> sl<strong>av</strong>ehandelen tidlig <strong>på</strong><br />

1800-tallet. Det som virker selvfølgelig for oss i dag, var ikke like opplagt<br />

<strong>på</strong> hans tid. I forbindelse <strong>med</strong> denne kampen uttalte Wilberforce noe som<br />

<strong>og</strong>så er relevant for oss i dag:<br />

«Du kan velge å se en annen vei, men du kan aldri si igjen at du<br />

ikke visste.»<br />

Samfunnet har ekstreme utfordringer knyttet til seksualisering. Få ytrer seg<br />

om <strong>barn</strong> som blir eksponert for <strong>porn<strong>og</strong>rafi</strong>. De som uttaler seg, blir <strong>av</strong> <strong>med</strong>iene<br />

ofte omtalt som eksperter 7, 8 . Som foresatt i et samfunn hvor det <strong>her</strong>sker<br />

større usikkerhet knyttet til sex <strong>og</strong> seksuell identitet enn før <strong>og</strong> oppløsning<br />

<strong>av</strong> tidligere allment aksepterte normer, vil vi oppfordre deg til å være varsom<br />

<strong>med</strong> hvilke eksperter som får tale inn i ditt <strong>og</strong> <strong>barn</strong>ets liv.<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!