11.10.2017 Views

Byavisa Sandefjord nr 146

Byavisa Sandefjord nr 146 for uke 41 - 2017

Byavisa Sandefjord nr 146 for uke 41 - 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bonderomanse

Boligsalg

i Stokke-

Kun kr 59 900

SIDE 16

alt inkl.

Gir barna nytt

Tlf. 333 18 333 • DronningensgaTe

håp

6 • www.m2megling.no

SANDEFJORD Onsdag 11. oktober 2017 Uke 41 – nr. 146 Årgang 4

Hjerte

for Byen

- innovasjonspris

Sandefjord 2017

Komplett

innovativ

i ny kåring

SIDE 8-9

Sandefjord Soroptistklubb er hovedkoordinator for årets TV-aksjon 22. oktober i Sandefjord, og har

som mål å sette ny innsamlerrekord. Aksjonen går i år til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn i krigsrammede

land. SIDE 2-3

Melita Dental avisannonse-Original 41x73 mm-V1-OL-Trykk.pdf 1 16.09.2017 13.09

C

Auksjon

14. oktober

kl. 11

Flotte hagemøbler,

litt interiør, planter

og andre godbiter

M

Y

CM

MY

CY

MY

K

Åpent fra 06.30 til 21.00 - Tlf: 33 19 24 80.

God hjemmelaget mat. Rom, hotellhytter,

konferanser, julebord mm.

www.holms.as

Gamle E-18 mellom Sandefjord og Larvik.

Dagens fra

99,-

Skremmende god Shrek

Shrekforestillingen i Hjertnes slo virkelig an. SIDE 20-21

C 350 e AMG PLUSS stasjonsvogn

Mye utstyr. Vinterhjul inkl.


kr

3.990,-

Pr.

mnd.

Kampanjerente 1 %. Kjøpspris 553.000,-.

Service- og vedlikeholdsavtale inkludert!

PLUG-IN HYBRID

C 350 e stv. fra kr 485.900,-. Finansieringstilbudet er basert på startleie/etabl. geb: 84.250,-, nom. kampanjerente 1 %. Leieperiode 36 mnd/30.000 km. Total leiekostnad kr 227.890,-.

Pris inkl. lev. Oslo. Termingebyr er inkl. Årsavgift kommer i tillegg. Alle priser inkl. mva. Rekkevidden vil variere avhengig av en rekke faktorer som kjørestil, varme- og kjølebehov, kjørerute

og forvarming. Les mer på kampanje.mercedes-benz.no. Finansiering forutsettes gjennom Bertel O. Steen Finans AS. Drivstofforbruk blandet kjøring: 0,21-0,24 l/mil. CO2-utslipp

48-55 g/km. Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS. Tilbudet gjelder til 31. desember 2017.

Bertel O. Steen Larvik, Lågaveien 2, Larvik, tlf. 33 11 35 10, www.larvik.bos.no


Stadig mer gjeld

De aller fleste er avhengig av lån for å realisere boligdrømmen, boligprisene er høye, og husholdningene

tar derfor opp stadig mer lån.Kredittindikatoren K2 som Statistisk sentralbyrå la

frem i slutten av september, viser at norske husholdninger økte gjelden med hele 6,6 prosent

de siste 12 månedene frem til august i år. Norske husholdninger har nå 3200 milliarder kroner

i gjeld. I tillegg er andelen som selger boligen sin selv uten bruk av megler marginal.


2 AKTUELT | BYAVISA

Skal

SANDEFJORD 11. OKTOBER 2017

sette

rekord

LO gratulerer ICAN med fredsprisen

Landsorganisasjonen i Norge gratulerer den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen

(ICAN) med Nobels fredspris for 2017. – Fagbevegelsen har i årevis støttet opp om kampen

for en atomvåpenfri verden. Det arbeidet har fått ny giv med FN-vedtaket 7. juli i år der 122

land sluttet seg til den foreslåtte traktaten om forbud mot atomvåpen. ICAN har vært helt sentral

i arbeidet for denne traktaten, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.


Vi er opptatt av barn og utdannelse. Rundt

27 millioner går ikke på skole, så vi håper vi

kan hjelpe mange av disse.

INA M. HAGEN

Sandefjord Soroptistklubb er hovedkoordinator

for årets TV-aksjon 22.

oktober i Sandefjord, og den lokale

hovedkomité har som mål å sette

ny innsamlerrekord.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Den lokale hovedkomité med

Ina M. Hagen, Evy Kruse og

Tove Kiær er optimistiske, og

sier at dette skal bli tidenes

innsamling. Det er i alle fall

målet. De fikk henvendelse fra

kommunen i slutten


av mai

om soroptistklubben

kunne

være hovedkoordinator

for TV-aksjon.

Arbeidet kom

i gang på sommeren,

og de

tre blide damene

har allerede

nedlagt et stort

frivillig arbeid.

– Vi svarte ja,

men jeg tror ikke vi helt skjønte

hva vi sa ja til, sier Evy Kruse

med et stort smil.

UNICEFs arbeid

TV-aksjonen NRK 2017 går til

UNICEFs arbeid for å gi utdanning

til barn i krigsrammede

land. De innsamlede penger

går til Columbia, Mali, Syria,

Pakistan og Sør-Sudan.

– Dette går til et godt formål.

Vi er opptatt av barn og utdannelse.

Rundt 27 millioner går

ikke på skole, så vi håper vi kan

hjelpe mange av disse, sier Ina

M. Hagen.

To timer og Vipps

Innsamlingen i Sandefjord

kommune skjer fra klokken

16.00 til 18.00. 700 bøssebærere

fordelt på ni roder vil

FAKTA

Dette er en

fin anledning

for oss til å bli mer

synlige og at folk blir

mer kjent med oss

TOVE KIÆR

TV-aksjonen 2017

• 22. oktober. Innsamling fra kl.

16.00 til kl. 18.00.

Sandefjord Soroptimistklubb

er hovedkoordinator.

• Innsamlingen går til UNICEFs

arbeid for å gi utdanning

til barn rammet av krig

i Columbia, Mali, Syria,

Pakistan og Sør-Sudan.

banke på døra hjemme hos deg.

500 bøssebærere i Sandefjord,

100 i Andebu og 100 i Stokke.

Bøssebærere under 18 år har en

voksen med seg og de har alltid

med legitimasjon.

På nettsiden

blimed.

no står all nødvendig

informasjon

med årets

TV-aksjon og

mulighet for å

melde til å være

bøssebærer.

– Vi har

hatt og skal

ha møter med

ungdomsskolene og med frivillige

foreninger som stiller med

sjåfører. Det er ikke alle som

har kontanter hjemme, men

da kan du betale med Vipps

mens bøssebærerne


venter, og

på den måten

registreres

bidraget på din

kommune, sier

Ina M. Hagen.

Klokka 18 på

aksjonsdagen

åpnes alle giverkanaler.

Da kan

du gi på SMS,

telefon, bank og

kort.

Får gavekort

Alle bøssebærerne får et gavekort

for innsatsen. Det tror

hovedkomitéen i Sandefjord

Blant skoleelevene

skal

det trekkes ut også

gavekort på bøssebærerbongen

(BBB)

EVY KRUSE

NY REKORD: Sandefjord Soroptimistklubb er hovedkoordinator for TV-aksjon, og hovedkomitéen arbeider for ny innsamlingsrekord. Fra

– Kunnskap er m

Soroptimistklubb kan gjøre at

flere ønsker å bli bøssebærere.

– Det er en liten honnør for

innsatsen. Blant skoleelevene

skal det trekkes ut også gavekort

på bøssebærerbongen (BBB),

sier Evy Kruse.

Det blir noen ringerunder

og kontakt med næringslivet

for og skaffe til veie gavekort.

Sandefjord Soroptimistklubb

teller i dag rundt 40 medlemmer,

og rundt 30 av dem er

engasjert i

TV-aksjonen.

– Dette er en

fin anledning

for oss til å bli

mer synlige og

at folk blir mer

kjent med oss,

sier Tove Kiær.

Næringslivet

i kommunen

blir utfordret

til å gi til årets

TV-aksjon. Det er blitt en årlig

tradisjon.

espen@byavisa.sandefjord.no

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch er opptatt

av skole og utdanning, og han

oppfordrer kommunens innbyggere

til å gi penger til årets TV-aksjon

som går til UNICEFs arbeid fo r å gi

utdanning til barn rammet av krig

og konflikt.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Ordføreren sier at kunnskap

er makt, og at økt selvhjelp på

sikt gir et samfunn som skaper

arbeidsplasser og andre verdier

i disse krigsrammede landene.

– Kunnskap gjør at barn og

unge kan velge sin egen framtid.

Innsamlingen går til et godt

formål i år, sier ordføreren.

– Ett av fem barn i krigsog

konfliktområder står i dag

uten skolegang. UNICEF jobber

hardt og målrettet for at

barn ikke skal få ødelagt framtida

på grunn av voksnes kriger

og konflikter, skriver fylkesleder

for TV-aksjonen Vibeke

Ravndal i en pressemelding.

Kontakte næringslivet

Næringslivet i kommunen blir

utfordret til å gi penger til

TV-aksjon 2017. Det blir en

næringslivsstafett i år som tidligere.

Sentralt i arbeidet står

Sandefjord Næringsforening.

Ordfører Gleditsch kommer

selv til å ringe rundt til sentrale

personer i næringslivet og be

om støtte til TV-aksjonen.

– Jeg skal hjelpe til å ringe

til bedrifter og firmaer. Jeg har

alltid vært opptatt av næringslivet,

så jeg kjenner ganske


Elisabeth Aarsæther blir ny direktør

– Både post- og ekomsektoren står foran store utfordringer i årene framover.

Med Elisabeth Aarsæther som ny direktør får Nkom en leder med

lang erfaring og bred innsikt i begge sektorene. Etter over ti år i NKom har

hun svært gode forutsetninger for å lede og utvikle Nkom i takt med samfunnets

og sektorenes behov, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

FNI-indeksen for norsk økonomi i september

FNI-indeksen viser at veksten i 3. kvartal er på et jevnt høyere nivå enn det vi så i 2. kvartal, dog noe avtagende

gjennom kvartalet. FNI-indeksen ble sist oppdatert 30. september i år. Med tall for hele 3. kvartal bak

oss, viser FNI-indeksen at oppgangen vi så i 2. kvartal tiltar enda litt til i 3. kvartal. FNI-indeksen er dermed på

et jevnt høyere nivå enn tidligere i vår. Innad i kvartalet er det imidlertid juli og august som var de sterkeste

månedene, mens i september avtok veksten noe.

11. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 3

Kolonial.no inngår samarbeid med

Norges Blindeforbund

Kolonial.no, har inngått et langsiktig samarbeid med Norges Blindeforbund.

- Vi er veldig glade og stolte over at Kolonial.no er blitt en

av våre hovedsamarbeidspartnere, sier Arnt Holte, generalsekretær i

Blindeforbundet. Kolonial.no ble startet i 2013 og er nå Norges største

matbutikk på nett. Både nettsider og app er bygget med tanke på universell

utforming, og kan enkelt brukes av både blinde og svaksynte.

Selskapet yter en tjeneste som utvilsomt vil bidra til å gjøre hverdagen

enklere for svært mange av Blindeforbundets medlemmer.

Norsk Folkehjelp jubler for fredspris

til ICAN

Norsk Folkehjelp er som eneste norske organisasjon representert i styret

til ICAN. – Prisen bør få den norske regjeringen til å snu i atomsaken, sier

generalsekretær Henriette Westhrin. International Campaign to Abolish

Nuclear Weapons (ICAN) er en koalisjon som består av 468 sivilsamfunnsorganisasjoner

i 101 land. ICAN ble etablert i 2007 for å drive fram et

internasjonalt forbud mot atomvåpen – et mål som ble oppnådd da

FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt 7. juli 2017.

Ny garasjeport eller solskjerming?

GODE HØST-

TILBUD!

GRATIS BEFARING

911 50 200

fasadeprodukter.no

venstre: Evy Kruse, Ina M. Hagen og Tove Kiær.

akt

mange og vet hvem jeg skal

ringe til, sier Gleditsch med

et smil.

EDENPURE ®

GEN - 3E

Den «ORGINALE»

infrarøde varmeovnen.

Effektiv oppvarming av

hus, leilighet eller hytte.

Pris kr

5490,-

Mobil

og sikker

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2 - Sandefjord, vis á vis Meny indre havn

Tlf. 33 42 00 20 - www.arne-andresen.no

Bli bøssebærer

Hovedkoordinator for innsamlingen

i Sandefjord er

Sandefjord Soroptimistklubb,

og hovedkomitéen bestående

av Tove Kiær, Evy Kruse og

Ina M. Hagen har hektiske

dager med mye jobbing.

– Vi har nok å gjøre, og det

er mye å sette seg inn i, sier

Tove Kiær.

Bøssebærere er det alltid

behov for, så hvis du ønsker

å gjøre en innsats som bøssebærer

kontaktes soroptimistklubben.

Alle bøssebærere

får et gavekort som takk for

jobben.

espen@byavisa.sandefjord.no

VIPPS: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch oppfordrer til å gi penger til årets TV-aksjon

som går til barn og unge i krigsrammede land. Vipps er en fin måte å gi penger på

hvis ikke man har kontanter.

NÆRINGSEIENDOM til leie

Sjekk mulighetene på www.sondre-eiendom.no – Vi eier og leier i dag ut

101.000 kvadratmeter næringslokaler fordelt på 26 bygg i søndre Vestfold.

oss på

Tlf. 469 72 500

www.sondre-eiendom.no


LEDER

4

Når ungdom bruker narkotika rammer det både familie og samfunn. Når foreldrenettverket 13+ inviterer

til rusforebyggende foreldrekveld, vet vi en ting sikkert; det nytter å bry seg. Uten dette engasjementet

kommer man aldri ondet til livs. Derfor oppfordrer vi flest mulig å dra på foreldrekveld på Skagerak

International School 17. oktober.

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 11. OKTOBER 2017

Neste utgave av

Byavisa Sandefjord:

25. OKTOBER

STORT OPPMØTE: Foreldrenettverket 13+ ved Anne Friis-Olsen (fra venstre) og Pia Bergan håper på stort oppmøte 17. oktober. Espen Molland fra politiets ungdomsgruppe er til stede og svarer på spørsmål

fra frammøtte.

Det nytter å bry seg

Foreldrenettverket 13+ med Pia

Bergan og Anne Friis-Olsen inviterer

til en rusforebyggende foreldrekveld

på Skagerak International

School 17. oktober.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

De to damene håper på stort

oppmøte av foreldre, besteforeldre,

tanter, onkler og alle som

bryr seg om og arbeider med

barn og ungdom. De mener

dette er et sårt og tabubelagt

tema som er viktig å snakke

om.

Ω Vi må kunne snakke om

dette temaet. Det gjelder holdninger

og skape mer åpenhet

om rus, sier Pia Bergan med

stort engasjement.

FAKTA

Foreldrekveld

Skagerak International School

17. oktober kl. 18.00-21.00.

Åpent for alle. Fri entré og

gratis parkering.

Nyttig informasjon

På foreldrekvelden kommer

Jørn Markussen som forteller

om tida som rusbruker,

og veien tilbake til et rusfritt

og godt liv. Han er i dag trebarnsfar

og gift. Det kommer

to polititjenestemenn fra

Norsk Narkotikapolitiforening

som vil snakke om forebygging

og bevisstgjøring. Lions Club

Sandefjord/Hjertnes informerer

om sine forebyggende prosjekter

rettet mot barn og ungdom.

Politiførstebetjent Espen

Molland fra politiets ungdomsgruppe

vil være til stede, og han

vil kunne svare på spørsmål fra

de frammøtte.

Ω Det er viktig å informere

familie og venner om rusforebyggende.

Jeg har hørt mange

sier at hasj ikke er farlig, og at

de ruser seg bare om kveldene

og i helgene. Veien videre

til andre stoffer er kort, sier

Molland som har lang erfaring

på dette feltet.

Rammer hardt

Når en ungdom bruker narkotika

rammer det både familien

og samfunnet.

Ω Det er slitsomt for en familie

som har en ungdom som

ruser seg. Det tapper familien

for energi og koster samfunnet

store beløp. Derfor er det

så viktig med forebygging og

informasjon. Foreldre må følge

med hva ungdommene gjør og

selvfølgelig bry seg om dem,

sier Anne Friis-Olsen.

Anne Friis-Olsen og Pia

Bergan har et brennende engasjement

for dette arbeidet, og

de står på videre for å informere

foreldre og andre familiemedlemmer

om hvor viktig forebygging

er. Foreldrenettverket

13+ har en egen facebook-side

med nærmere 1.700 følgere, og

det legges ofte ut viktig og nyttig

informasjon. Det legges opp

til å ha foredrag hvert halvår.

Gode samarbeidspartnere

«Bry deg» – si nei til narkotika

er deres budskap.

Foreldrenettverket 13+ har

et nært og godt samarbeid

med ungdomsgruppa ved

politiet i Sandefjord, Lions

Club Sandefjord/Hjertnes og

Sandefjord kommunes foreldreutvalg

(KFU) som er medarrangør.

Det vil være stands

under foreldrekvelden, og et

firma vil informere om narkotester

blant annet til hjemmebruk.

Ved forrige foredrag på

Skagerak International School

kom det rundt 100 frammøte.

Pia Bergan og Anne Friis-

Olsen håper enda flere kommer

på den rusforebyggende foreldrekvelden.

Det blir anledning

å komme med spørsmål til

foredragsholderne.

espen@byavisa.sandefjord.no

Byavisa Sandefjord

en del av Content Media

Telefon: 33 46 20 00

Besøksadresse: Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord

Kontortid: Mandag-fredag 8-16

Hjemmeside: www.byavisasandefjord.no

Distribusjon: Norpost Distribusjon AS

Opplag: 21.800 | Trykk: Agderposten Trykk AS

Ansvarlig redaktør:

Geir A. Arneberg, tlf: 32 80 53 57

Daglig leder:

Bjørn Larsen, tlf: 32 80 53 70

Salgssjef:

Safina Sadiq, tlf. 915 43 374

Markedsavdelingen:

Teamleder:

Ann-Christin Foss, tlf. 917 24 547

Mediekonsulent:

Silje Kristengård, tlf. 971 24 549

Annonser:

E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

Redaksjonen:

Journalist:

Espen Ringdal Andersen,

tlf. 976 79 270

Tips:

E-post: red@byavisa.sandefjord.no


11. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 5


Felles

6 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 11. OKTOBER 2017

dugnad for

– Møt opp på Hvaltorvet onsdag 18.

oktober å bli med «Sneipens dag».

Da skal vi rydde byen fra havneområde

i sør til Jernbanealleen i nord til

Bjerggata i øst og Sandefjordveien i

vest for sneiper og snus.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Primus motor, ildsjel og søppeldronning

Rannveig Horntvedt

i Sandefjord søppelplukkerlag

oppfordrer til felles dugnad for

å rydde i byen. Park- og idrettsetaten

stiller med sopebil, og det

som trengs for å være med er

godt humør. Ryddingen i byens

gater er en del av Søppelfestivalen

som starter tirsdag 17. oktober på

Sandefjord bibliotek.

Søppelkunstutstilling

Dette u nike arrangementet er

det første i sitt slag i Norge. Det

har tatt ett år å få arrangementet

på plass. Bibliotekar Beatrice

Tessmer og Søppelplukkerlagets

leder Rannveig Horntvedt har

hatt overordnet ansvar. Aktive

søppelplukkere har samlet

spise- og drikkesøppel og røykeog

snusesøppel til utstillingen.

Søppelplukkerlagets festivalkomité

har sortert søppel, telt sneiper

og snusputer, lagd søppelquiz, plakater

og søppelkunst. Det utstilles

også søppelkunst av materialet fra

gate og strandsøppel skapt av skoleklasser

fra utvalgte barneskoler

i Sandefjord kommune og den

kulturelle skolesekken. De tre første

festivaldagene gjennomfører

søppelplukkerlagets egne medlemmer

uten vederlag. Lørdagens

foredrag sponses av biblioteket.

Besøkende tilbys gratis inngang

på alle arrangementene.

Selve søppelfestivalen foregår

i uke 42. Søppel kunstutstillingen

står i ukene 42 til 44.

Søppelfestivalen har som mål å

motivere til handling og bevisstgjøre

hvordan vårt dagligliv og

forbrukeradferd påvirker miljøet.

Biblioteket er en miljøbedrift og

FAKTA

Søppelfestivalen

Tirsdag 17. oktober kl 18.00 - 19.30: Åpning av Søppelfestival med

søppel kunstutstilling. Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch klipper

søppelsnors. Lise Gulbrandsen fra Hold Norge Rent – åpningsappell.

Musikalske innslag ved Rannveig Horntvedt. Sandefjord bibliotek.

Onsdag 18. oktober kl. 10.30: Da starter ryddingen av sneiper og snus i

sentrum. Møt opp på Hvaltorvet.

Onsdag 18. oktober kl. 18.00 - 20.00: Workshop for barn i alderen fem

til 12 år. Lag et fargerikt kunstverk av havplass. Miljøkunstnerne Kari

Prestgaard og Astor Andersen leder arrangementet. Foajéen i Hjertnes.

Torsdag 19. oktober: kl. 18.00 - 19.30: Søppel og sang og folkeopplysning

ved Rannveig Horntvedt og Gyrid Hasaas. Sandefjord bibliotek.

Lørdag 21. oktober: kl. 13.00 - 14.00: Foredrag ved marinebiolog

Marianne Olsen i Sandefjord bibliotek. Hun tar for seg marin forsøpling

og hva hver enkelt kan gjøre for å bedre situasjonen.

ønsker å spre søppelplukkerlagets

budskap kjent via folkeopplysning.

Variert innhold

På åpningsarrangementet

17.oktober klipper ordfører Bjørn

Ole Gleditsch søppelsnora. Han

var en viktig døråpner ved søppelplukkerlagets

start i 2014. Det

gode samarbeidet med parkvesenet

med blant annet henting

av søppelfangsten, kom i stand

da. Hold Norge rent sin leder Lise

Gulbrandsen holder åpningsappell.

En sneip og snus søppelkasse

laget av Lille Varden i

regi av benkeprosjektet avdukes.

Søppelsang synges og de fremmøtte

ledes til søppel kunstutstillingen

av Rannveig Horntvedt og

Beatrice Tessmer. Onsdag formiddag,

18.oktober arrangeres

«Sneipens dag» i Sandefjord by.

Miljøkunstnerne Kari Prestegaard

og Astor Andersen leder kreativ

workshop for barn i alderen fem

til 12 år i foajéen i Hjertnes onsdag

kveld. Da kan barn lage et

fargerikt kunstverk av havplast

og barna får med seg et bilde

av eget søppelkunstverk hjem.

Torsdag 19.oktober om kvelden

tar Sandefjord søppelplukkerlag

oss med på «Søppel og sang» i

biblioteket. Søppelplukkerlagets

Gyrid Hasaas holder lysbildeforedrag

om søppelsituasjonen i

Sandefjord. Lørdag 21.oktober om

formiddagen holder marinbiolog

foredrag om marin forsøpling.

Hun vektlegger hva vi kan gjøre

for å bedre tilstanden i havet.

Søppeldronningen ser alvorlig

på framtida, fordi plastproduksjonen

øker skremmende i

omfang. Det meste av plasten

som ender i innsjøer, elver og

fjorder og som havner i havet,

kommer fra landbasert søppel.

Slutter man å kaste søppel i

natur og gater og forebygger

vannforsøpling med å plukke

opp søpla på land, da er det håp

om en bærekraftig natur også

i fremtiden. Alle må ta ansvar

for eget søppel i Sandefjord og

i hele verden. Globalt ansvar og

lokale løsninger.

Vær bevisst

Sandefjord søppelplukkerlag

ble startet for tre og et halvt år

siden av Rannveig Horntvedt.

Dette er hennes hjertebarn, og

hun nedlegger i et stort frivillig

arbeid med å administrere

og deltar selv i arbeid

med å rydde rundt i byen.

Søppelplukkerlaget har 40 til

50 aktive medlemmer som på

frivillig basis rydder.

Ω Vi plukker søppel med

glede, og våre medlemmer gjør

en meningsfylt innsats. Vi har

det sosialt og moro sammen, og

vi er utrolig spreke. Vårt arbeid

blir satt pris på. Det så vi under

borgertoget da mange vinket

og heiet på oss. Dette inspirerer

til å fortsette videre og det skal

vi gjøre, sier søppeldronning

Rannveig Horntvedt med et

stort smil.

espen@byavisa.sandefjord.no

DÅRLIG TREKK I PIPA?

Vi har løsningen!

Demovifte til utlån!

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2 - Sandefjord, vis á vis Meny indre havn

Tlf. 33 42 00 20 - www.arne-andresen.no

ELEKTRIKER-

TJENESTER

Tlf: 33 46 68 00

www.pettersen.no

MØT OPP: Bibliotekar Beatrice Tessmer og søppeldronning Rannveig Horntvedt oppfordrer fo


yen


Vi plukker søppel med glede,

og våre medlemmer gjør en

meningsfylt innsats.

RANNVEIG HORNTVEDT

11. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 7

79 00

LAKSEFILET

4x125 g Lerøy, pr. kg 158,00

21 90 ISBERGSALAT

YTREFILET AV SVIN

160 g First Price, pr. kg 136,87

14 90 LAKSEFILET

Salatprisen gjelder uke 41. Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner.

Pr. stk

lk til å delta på «Sneipens dag» og komme på søppel utstilling i Sandefjord bibliotek.


NÆRING

VALUTAKURSER

9,38 8,02 10,49 98,51 126,07

2,17 6,37 6,23 7,10 819,28

8

11

OSLO BØRS

Sist uke

+1,00%

Siste året

+25,12%

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 11. OKTOBER 2017

Fra nettbutikk til marked

NYETABLERTE

DDE HÅNDVERK AS

Org.nr.: 919 649 658

Formål: Maler, flislegger, belegg,

tapetsering og renholdsvirksomhet.

Daglig leder: Aidas Butkus

EFFEX AS

Org.nr.: 919 669 365

Formål: Produksjon av industriprodukter,

kjøp og salg.

Daglig leder: Roy Henning Ellefsrød

G & K SERVICES AS

Org.nr.: 819 650 772

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Salg og kjøp av produkter/

tjenester innen industri, shipping og

offshore

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Kristin Cedervall

KENTO AS

Org.nr.: 919 657 626

Formål: Investere og kjøpe og selge

varer og tjenester.

Daglig leder: Trond Olav Lindheim

MASTO AS

Org.nr.: 919 664 789

Formål: Personlig trener

Daglig leder: Marie Stolpestad

NORTAK

BYGGENTREPRENØR AS

Org.nr.: 919 662 603

Formål: Bygg, rehabilitering, tømring

Daglig leder:

Kim Alexander Jakobsen Andersen

NYE FRØLICH HOLDING AS

Org.nr.: 919 541 881

Formål: Eie aksjer, samt investeringer

i virksomheter av enhver art

PLAYSAFE GROUP AS

Org.nr.: 919 654 155

Formål: Eierskap i andre selskaper,

herunder kjøp og salg av selskapsandeler,

og investeringsvirksomhet

Daglig leder: Atle Werner Bie

Johansen

SERVICEGUTTA AS

Org.nr.: 919 662 379

Formål: Rengjøring, flyttevirksomhet,

vedlikehold, snekker og

innredningstjenester

SKAGEN BYG OLE BONDE

LARSEN

Org.nr.: 919 638 079

Formål: Murer og tømrer arbeid.

Innehaver: Ole Bonde Larsen

THE DRESSING ROOM AS

Org.nr.: 919 567 139

Formål: Butikksalg av dameklær

Hjerte

for Byen

- innovasjonspris

Sandefjord 2017

Komplett har investert hundretalls

millioner for å møte framtidens

handlevaner på nett. Løsningen ble

å invitere konkurrentene med på

laget og ta steget fra nettbutikk til

markedsplass.

TOM HELGESEN tekst og foto

Komplett snur dermed egen

suksessformel på hodet ved å

invitere konkurrentene inn i

varmen.

– Markedsplassen skal utvikles

til å bli framtidens ledende

kjøpesenter på nett i Norden,

sier Anton Hagberg, direktør

for Komplett Marketplace.

Fire års utvikling

Det er fire år siden Norges største

nettbutikk begynte å flørte

med tanken om å invitere andre

nettaktører med på laget. Siden

har det vært jobbet intenst med

å skape en digital plattform, og

i sommer ble nyvinningen lansert

sammen med rundt noen få,

utvalgte partnere med produkter

innen elektronikkmateriell,

fjernstyrte leker (droner, båter

og biler) og barneutstyr. En ny

milepæl var nådd!

Skal dobles

Innen jul, er ambisjonen å ha

100 partnere med, og markedsplassen

skal bugne av gode tilbud

fra en rekke ulike bransjer og

produktområder.

– Det finnes jo ekstremt mye

bra som selges av andre nettaktører,

som vi nå ønsker å tilby

ROM FOR Å TENKE NYTT: - I Komplett har det alltid vært takhøyde for å leke å leke, prøve og feile. Det har ført oss dit vi er i dag, sier An

kommunikasjonsdirektør Ingebjørg Tollnes. Her avbildet ved det automatiske lageret.

på vår plattform - side om side

med våre egne produkter og med

felles kasse. Dette vil bli en ny og

enklere måte å handle på, sier

Hagberg.

– Hvorfor slipper dere til aktører

som tilbyr de samme produktgruppene

som dere selv?

– Vi har landet på at vi ikke

skal skille konkurrenter fra andre

aktører. Vi skaffer de beste tilbudene,

så får kunden bestemme

hva han eller hun velger å kjøpe.

Men det er klart det ligger business

i dette ved at vi tilbyr utstillingsplass,

sier han til Byavisa.

Møte trenden

Det ligger imidlertid også en

dypere markeds- og konsekvensanalyse

til grunn for etableringen,

kan han fortelle.

– Ja, varehandelen er i endring.

Det settes stadig høyere

krav til at alt skal være enklere,

mer fleksibelt og gå raskere.

Samtidig vil store, internasjonale

nettaktører trolig etablere

seg med tilstedeværelse i det

nordiske markedet om ikke

lenge.

– Det handler om å ta en

ledende rolle i utviklingen–

eller sitte rolig og få skikkelig

juling om noen år. Komplett

Marketplace er skapt for å

kunne tilfredsstille kundens

framtidige krav til kjapp og

enkel handel i trygge, lokale

rammer.

Strenge kriterier

Kommunikasjonsdirektør

Ingebjørg Tollnes påpeker at

det stilles strenge kriterier til

partnerne som inviteres inn.

– Vi er ekstremt opptatt av

kvalitet, omdømme og kundetilfredshet.

Pilarer vi aldri kommer

til å rokke ved!

Hun er ikke i tvil om at deltagelse

på Komplett Marketplace

vil gi en positiv effekt for partnerne.

– De vil få en unik mulighet

til å vise fram sine produkter

for et stort publikum og vil

således oppleve omsetningsvekst.

Vi har 20 års erfaring

i netthandel, 3,5 millioner

besøkende hver eneste måned

Behov for refinansiering?

Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett lån.

Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele refinansieringen

for deg. Vi tilbyr lån fra 25 000 til 300 000 kroner.

Søk på www.balanselanet.no eller ring 23 96 34 10.

Oppgi kampanjekode VB13

Kostnadseksempel: Et lån på 65 000 kr, med en nedbetalingstid på 5 år, koster 1 540 kr per måned.

Den nominelle gjennomsnittsrenten er 12,98 % og den effektive renten blir 15,84 %. Da inkluderer

lånet et etableringsgebyr på 950 kr og et administrasjonsgebyr på 40 kr per måned. Lånekostnaden er

27 334 kr og totalt å betale tilbake er 92 334 kr.


36 prosent takker ja til lånetilbud fra eiendomsmegler

Nær 1 av 5 har fått tilbud om lån via eiendomsmegler, og av dem valgte 36 prosent å takke ja til tilbudet.

På spørsmål om eiendomsmegleren tilbød deg boliglån i banken som megleren samarbeider med eller er

eid av da du kjøpte bolig sist, svarer 18 prosent at de fikk det spørsmålet. 36 prosent av dem som fikk dette

spørsmålet i forbindelse med boligkjøpet, benyttet seg av tilbudet. Det viser en helt fersk undersøkelse som

Ipsos har utført for Huseiernes Landsforbund.

11. OKTOBER 2017 BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 9

splass24239

SØMLØST: Raske og sikre lever anser har alltid vært en av Kompletts styrker, takket

være innovative løsninger og ansattes kompetanse og ærgjerrighet.

FOTO: MORTEN RAKKE

Alltid gode tilbud i butikk og på nett!

20 år med innovasjon

ton Hagberg, direktør for Komplett Marketplace og

og nesten 700.000 handlende

Komplett-kunder, minner hun

om.

30.000

Foreløpig vil varene fra de

eksterne partnerne bli sendt

ut fra den enkelte virksomhet,

men med betingelse om maksimal

to arbeidsdager fra bestilling

til levering som standard.

Komplett er imidlertid i gang

med å utvide egen lagerkapasitet

ytterligere i Sandefjord,

og vil om ikke lenge ha 33.000

kvadratmeter lagerflate til

rådighet. Da kan også partnernes

produkter bli pakket og

ekspedert herfra, og kunne bli

en integrert del av Kompletts

avanserte logistikk med robotplukking.

Stor investering

De kan ikke tallfest eksakt hvor

mye selskapet har investert i å

etablere markedsplassen, men

kan fortelle at det på det meste

var rundt 100 som jobbet med

den tekniske plattformen.

Begge har stor tro på en sterk

vekst i sitt digitale kjøpesenter

– med et bredt utvalg og én

felles kasse.

– Dette er en investering i

framtiden, konkluderer de.

red@byavisa.sandefjord.no

Kompletts framtidsrettede og innovative

tankegang, kom til sin rett allerede ved

etableringen av netthandel i 1996. Få

hadde en gang turt tenke tanken på en

slik satsing!

TOM HELGESEN tekst og foto

Siden har de hele tiden vært i

forkant av folks handlevaner, og

har bygd en særdeles sterk merkevare

i løpet av drøye 20 år.

Auto store

Bedriften var tidlig ute med

automatisering av lageret for

å sikre enda raskere og sikrere

leveringer. Autostore er en

kube med 75 roboter som plukker

varer fra 72.500 bokser,.

Fra å satse først og fremst

på elektronikk, har stadig nye

BIDRAGSYTER: Komplett har 450 ansatte ved sitt anlegg i Sandefjord, og er en

stor bidragsyter til lokalsamfunnet.

FOTO: MORTEN RAKKE

Sterk lokal forankring

Av Komplett-konsernets 800 ansatte, er

450 ansatt i Sandefjord.

TOM HELGESEN tekst og foto

I tillegg bidrar de til vesentlig

aktivitet for en rekke lokale

underleverandører av produkter

og tjenester. Tar vi også

med at selskapet er en vesentlig

bidragsyter til det lokale kultur-

og idrettslivet, ser vi konturene

av de positive bidragene

som føres tilbake til lokalsamfunnet.

- Vi rekrutterer bevisst

vestfoldinger som har reist

ut av fylket som unge, men

som vil etablere seg her etter

varegrupper blitt føyd til,

som Blush.no, Bildeler.no,

Babybanden.no og Komplett

Apotek. Nå tar de altså et nytt

kvantesteg med Komplett

Marketplace.

Norsk Innovasjonsindeks

kåret nylig Komplett til landets

5. mest innovative bedrift

i Norge.

Naturlig førstevalg

– For oss handler innovasjon

om kontinuerlig å utvikle produkter

og tjenester basert i

tråd med kundenes ønsker og

behov. Vi skal være det naturlige

førstevalget, og bidra til

at netthandelen er enkelt og

foregå r sømløst, sier kommunikasjonsdirektør

Ingebjørg

Tollnes.

FAKTA

red@byavisasandefjord.no

Komplett Group

• Komplett Group er Nordens

største netthandelsaktør med

totalt 18 nettbutikker.

• Komplett Group hadde i

2016 en samlet omsetning

på 7,8 milliarder norske kroner.

• Hovedkontoret ligger i

Sandefjord, og konsernet

har 800 ansatte.

endt utdanning. Det bidrar

til at kompetansen blir her i

Sandefjord-regionen, og at det

vi får et stabilt arbeidsmiljø,

sier Anton Hagberg, direktør

for Komplett Marketplace.

red@byavisa.sandefjord.no

NÅ 32500

24990,- 27990,-

HØSTTILBUD:


20-40%


Kvalitet og service

HØSTTILBUD:


3x3m NÅ 9990,-

3x3,66m NÅ 12990,-

i fokus!

Rimelige fraktpriser. Mer info om farger, størrelser,

priser og åpningstider på vår hjemmeside:

www.teltfritid.no

Vi leverer duker og reservedeler til alle

våre telt og paviljonger!NÅ 44900


10 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 11. OKTOBER 2017

Eselet i sto

ESEL: I Shrek spiller Oscar Zimmermann Greger et esel. Han stortrives i rollen foran i en fullsatt Hjertnessal. Da er både

eselet og han i sitt ess. Bak ses Shrek.

Han elsker å stå på scenen å spille

eselet i Shrek. Rollen passer han

midt blinken for den sang- og spilleglade

19-åringen.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Oscar Zimmermann Greger er

en av fire som har hovedrollen

i musikalen, og han har

mange replikker å huske. Han

fikk utlevert manus i august,

og kort tid etter satt de fire

hovedrolleinnehaverne og gjorde

leseprøver og hadde dialog

med hverandre. De holdt på

i omkring to uker, og det la

grunnlaget for at han husker

replikkene.

Han hadde veldig lyst på

rollen som eselet, og før han

dro på audition hadde han sett

musikalen og gjort en del reseach.

Ω Jeg synes dette var en

kul satsing og oppsetning av

Sandefjord Teaterforening.

Dett gikk greit og jeg fikk rollen,

sier Oscar med et stort

smil.

Eget preg

Ω Prosessen å skape karakteren

tok tid, ettersom jeg ville

prøve å gjøre den så gjennomført

som mulig. Regissør Frode

Aleksander Rismyhr og jeg tok

mye inspirasjon fra hvordan

Broadway-Eselet var på scenen,

samt hvordan jeg skulle klare å

sette mitt eget preg på rollen.

Jeg ville skape en karakter som

var full av energi og glede. Jeg

føler resultatet vi kom fram til

var veldig bra. Vi brukte også

mye tid på å jobbe med Shrek

og Eselet sitt samspill på scenen,

ettersom karakterene er

såpass ulike, men likevel skaper

et såpass nært forhold. Joachim

Svendsrød og jeg brukte mange

timer på lesing og tråkking

gjennom scener for å skape det

som kommer til uttrykk på den

scenen, sier Oscar.

Full av energi

Ω Eselet er jo et dyr, og det

skal komme fram på scenen.

Der Fiona og Shrek er veldig

menneskelige, så er Eselet et

dyr. Han legger ikke skjul på

hva han føler, og er alltid full av

energi og kommentarer. Denne

kontrasten mellom Shrek,

Fiona og Esel var noe vi brukte

mye tid på. Eselet sine sanger

er også preget av dette, der han

DE BESTE KJØPENE GJØR DU HOS PROFFEN!

12.790,-

4310 ATB - EIK HENGER`N

På tilhengeren 4310ATB kan alle 4 sider legges ned eller tas helt av,

og plattformen kan således anvendes som arbeidsbord. En kraftig

stålkantprofil beskytter kassen, så tilhengeren også kan benyttes

til plattform. Tilhengerne har innfelt surrefester og avtagbare

hjørnestolper. Stort tilbehørsprogram.

25.990,-

8.995,-

BRENDERUP 3205 SB

Flott henger til mange bruksområder. Med brems og

stort tilbehørsprogram. Totalmål 205x142x35cm.

BRENDERUP 1205S

Med nettingkarmer. Super villa henger for transport av

hageavfall. Kan oppbevares på høykant. Enkel sikring av

lasten, Innvendig surrefester og Totalmål 305x160cm

Vi har eget verksted for

småmaskiner og er godkjent

tilhengerverksted!

PROFF SERVICE

– TRYGGE KJØP!

Alle maskiner kjøpt hos Eiksenteret leveres

ferdig montert og testet. På våre egne verksteder

får du all den hjelpen du trenger, og her

jobber det kun fagfolk som kjenner maskinene du har

kjøpt, veldig godt. Velkommen til en trygg handel!

Eiksenteret Vestfold og Telemark

Melsomvikveien 7, 3160 Stokke

Tlf. 40 00 79 88


form

ikke på noen måte legger skjul

på hva han ønsker seg. Jeg kan

med hånda på hjertet si at det

er den mest utfordrende, men

likevel morsomme karakteren

jeg noen gang hatt æren av å

gjøre, sier 19-åringen med et

stort smil.

Adrenalinklikk

Dette er hans første rolle i

en oppsetning av Sandefjord

Teaterforening. Han var tidligere

med i Frilynt, så helt

ukjent med miljøet var han

ikke. Han stortrives på scenen

og hver gang sceneteppe går

opp får han nærmest et adrenalinklikk.

Ω Det er en ubeskrivelig følelse

å stå på scenen. Vi har fått

utrolig mange gode tilbakemeldinger

og det synes jeg er fortjent.

Vi som har hovedrollene

har mange replikker, men jeg

er imponert over de yngstes

innsats som ikke sier noe, men

kommer på scenen i flotte kostymer

og er med på å gjøre

dette en utrolig forestilling, sier

Oscar.

Alltid 100 prosent

Oscar er veldig fokusert på det

han driver og han gir alltid 100

11. OKTOBER 2017

STORTRIVES I ROLLEN: Oscar Zimmermann Greger stortrives i rollen som et esel. Han har mange morsomme replikker i forestillinger.

prosent. Han legger lista høyt

og blir skuffet hvis ikke han klarer

å gjennomføre det han vil.

Ω Hvis lista er to meter høy, så

vil jeg gjerne komme meg over

to og en halv meter. Å legge lista

høyt gir meg også motivasjon,

sier 19-åringen.

Han kommer fra en musikalsk

familie, og han ferdig ved

musikklinja med Sandefjord

videregående skole i sommer.

Han synger, skriver egen

musikk og spiller gitar, piano og

bass. Han liker å høre på rock

og en av mange favorittband

er Nirvana med avdøde Kurt

Cobein som frontfigur. Nå tar

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT11

han seg et friår fra skolebenken,

men planene videre er studier

innen sang og musikk.

espen@byavisa.sandefjord.no

PEISKUPPSPAR

3 180,-

ALLE FARGER

RAIS Q20, FRA

36 175,-

32 995,-

www.sterkkommunikasjon.no Med forbehold om evt. trykkfeil.

SPAR

6 200,-

CONTURA 750, FRA

SPAR

4 000,-

CONTURA 870, FRA

NYHET

TERMATECH

TT20 BAZIC R, FRA

19 100,-

12 900,-

15 300,-

11 300,-

10 990,-

8 990,-

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2, Sandefjord, vis á vis Meny indre havn

www.arne-andresen.no

SE ALLE KAMPANJETILBUDENE PÅ WWW.VARMEFAG.NO

TILBUDENE GJELDER TIL 13. NOVEMBER


12 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 11. OKTOBER 2017

Mazda, Denso og Toyota sammen om el-kjøretøy

De tre selskapene er enige om å

etablere et nytt selskap som et felles

utviklingssenter og starte konkrete

samarbeidsprosjekter for videre

utvikling.

TRYGGVE CLAUSSEN tekst

Mazda Motor Corporation, Denso

Corporation (Global leverandør

av komponenter. red.anm.) og

Toyota Motor Corporation signerte

nylig en kontrakt for i fellesskap

å utvikle grunnleggende

strukturelle teknologier for elektriske

biler. Videre har selskapene

også besluttet å etablere et

nytt selskap bestående av utvalgte

ingeniører fra de tre selskapene,

for å sikre effektiv implementering

av de felles teknologiske

utviklingsprosjektene.

Etter hvert som land og regioner

over hele verden vedtar stadig

strengere retningslinjer for å

redusere klimagasser, kommer

stadig nye forskrifter som krever

en viss andel av salg av elbiler.

Overholdelse av disse miljøreglene,

samtidig som man sikrer

bærekraftig vekst i de aktuelle

selskapene, krever utvikling av et

bredt spekter av drivstoff og teknologier.

Selskapene ser på elektriske

kjøretøyer som et sentralt

teknologisk felt i denne prosessen

- sammen med brenselcellebiler.

Variasjon fra land til land

For å finne utstrakt markedsaksept

for el-kjøretøyene, er de store

investeringene og tiden som kreves

for å dekke alle markeder og

kjøretøysegmenter et presserende

problem for enkelte bilprodusenter

når de svarer på den varierende

etterspørselen etter kjøretøy

rundt om i verden.

Mazda, Denso og Toyota har

besluttet å utvikle grunnleggende

strukturelle teknologier for elektriske

motorer, som kan dekke

et bredt utvalg av kjøretøysegmenter

og kjøretøytyper for å

sikre fleksibel og rask respons

på markedstrender. Den inngåtte

avtalen dekker et mangfoldig

utvalg av modeller - fra minibusser

til personbiler, SUVer og

lette lastebiler, og har som mål

å innovere utviklingsprosessen

ved å kombinere styrken til hvert

selskap, inkludert Mazdas bundlede

produktplanlegging og dyktighet

i datamodellbasert utvikling,

Denso’s elektronikk-teknologier,

og Toyota New Global

Architecture (TNGA) plattform.

Det nye selskapet vil engasjere

seg i følgende:

1 - Forskning på egenskaper (felles

arkitektur) som definerer optimal

ytelse og funksjoner for elektriske

og elektroniske komponenter

fra standpunktet til de enkelte

komponenter og hele kjøretøyet.

2 - Verifisering av komponentinstallasjon

og kjøretøyytelse realisert

av egenskapene oppnådd i

punkt 1.

3 - Undersøkelse av det optimale

konseptet for hver bilklassifisering

med hensyn til hver komponent

og hver type kjøretøy som er

realisert ved å oppnå elementer

punkt 1 og 2.

Fremdeles unike

Gjennom dette felles teknologiske

utviklingsprosjektet, ved å dedikere

like mange utviklingsressurser,

sikre effektive utviklingsprosesser

og dra nytte av eksisterende

produksjonsanlegg, har

Mazda og Toyota tenkt å fokusere

sine ressurser på grunnleggende

kjøretøyverdier for å muliggjøre

opprettelsen av tiltalende el-kjøretøy

som representerer de unike

identitetene til hvert merke.

Selskapene har også som mål å

skape en forretningsstruktur som

er åpen for deltakelse fra andre

bilprodusenter og leverandører.

red@byavisa.sandefjord.no

KUNDEKLUBBTILBUD

AUKSJON

14. OKTOBER

KL. 11

Flotte

hagemøbler,

litt interiør,

planter og andre

godbiter

Høstløk

-50%

Gjennestad Hagesenter, 3160 Stokke, Tlf. 33 36 36 36 | www.gjennestadhagesenter.no | Åpningstid 10-18 (16)


11. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT13


14TEMA BIL OG MOTOR

| BYAVISA SANDEFJORD 11. OKTOBER 2017

Første Startup Weekend i Vestfold

Så langt har Startup Weekend vært et storbyfenomen

– hvor ideer blir til virkelighet i løpet

av 54 timer. I slutten av oktober avvikles den

første Startup Weekend i Vestfold.

HILDE LORENTZEN tekst

Startup Weekend er et internasjonalt

konsept som Techstars

i New York har rettighetene til.

I Norge har det blitt arrangert

Startup Weekend siden 2010,

men bare i storbyer. Med samtlige

gründermiljøer i Vestfold

med på laget, skal den aller første

Startup Weekend arrangeres

i Vestfold 27.-29. oktober.

Høgskolen i Sørøst-Norge og

Ungt Entreprenørskap i Vestfold

er også med.

Ω Det er et internasjonalt

konsept vi benytter oss av.

Vestfold åpner seg mot verden,

sier Jonathan Hall, initiativtaker,

prosjektleder, leder for

Gründerhuset Hi5 og næringssjef

i Nøtterøy kommune.

For seks år siden tente

Jonathan Hall og Trine Tenvik

på ideen, men tiden var ikke

moden.

– Jeg har hatt det i bakhodet

lenge, dette burde vi få til i

Vestfold, sette folk med ideer i

gang, sier Hall.

I forbindelse med oppstarten

av Hi5 i fjor, hadde de besøk

av Jeanett Sandmo i Innovasjon

Norge og Hall fortalte om drømmen

sin. Sandmo sa til Hall:

«Om du klarer å samle miljøene

i Vestfold, så skal dere få penger

av Innovasjon Norge».

– Vi søkte på vegne av Colab i

Larvik, Gründeriet i Sandefjord,

Silicia i Horten og Hi5. Det

gikk ikke så raskt som vi ønsket

og måtte utsette til i år. Men

nå skal vi gjøre det, ivrer Hall.

Som prosjektleder har Hall selv

vært i ilden. I februar deltok

han på Startup Weekend i Oslo,

og kan virkelig gå god for opplegget.

Her opplevde han ideer

utvikle seg og bli til noe håndfast

på to dager.

Ω Det er så mye energi. Jeg har

kjent hvordan det er å ha skoene

på og testet egne grenser. Det

er virkelig utviklende. Det er

en helt ufarlig greie. En øvelse

for å teste ut en idé og få masse

hjelp. I løpet av en helg kan man

kommet et lang stykke på vei,

sier Hall.

red@byavisa.sandefjord.no

UNDERSTELLSBEHANDLING!

Lanolinoljen Fluid Film!

Dagens biler ruster mer enn noen gang! Det har aldri vært viktigere å gi bilene en ekstra beskyttelse.

Vi tilbyr gode behandlinger til fornuftige priser. Og husk – bilene ruster også om sommeren!

Nøytraliserer Laget for å kunne sprøytes rett på rustne overflater. Meget effektiv for å stanse

saltet

videre rustutvikling på allerede rustne biler uten å fjerne rusten først. 0gså meget

god preventiv virkning.

Norges beste

garantier Les mer på våre hjemmesider.

Stadig mer Kundene ser hvordan dette virker, og vi opplever en kraftig økende pågang.

populært Nå mer enn 10.000 biler behandlet årlig ved våre verksteder langs Oslofjorden.

Kraftig økende. Stadig nye verksteder over hele landet. Merkeforhandlere og

andre bilselgere velger i stadig større grad Fluid Film!

Miljøvennlig Ingen giftige stoffer og uten løsemidler.

Raskt

Slapp av med en kaffe, lesestoff og trådløst nettverk mens vi behandler bilen din.

Kjør videre etter ca 1,5 timer.

Nytt konsept At vi kan gjøre jobben på 1,5 t skyldes at stoffet virker på en helt annen måte og at

prosedyrene ikke kan sammenlignes med andre i bransjen.

Hvordan Bilen tørkes og rengjøres. Vi bruker kraftige varmluftstørker. Deksler demonteres

og hulrom som kanaler, rammer og dører behandles innvendig, produktet sprøytes

bak plast innerskjermer, inne i hjulhusa og under hele bilen.

Værforhold (snø, slaps, regn, salt) forsinker jobben lite og resultatet blir like bra

sommer som vinter.

“Gel Bn til bruk på nye biler. Tykkere og mer slitesterkt. Drypper ikke

og lukter ubetydelig. Valgt av stadig flere nybilforhandlere.”

“NYHET”

Mange gode referanser

Tid for

Rimelige priser. Fra kr 2900,- ink. mva.

Plussbehandling fra 4700,- ink. mva.

Se mer om priser på våre hjemmesider.

Vestfold Antirust

Hortensveien 275, 3157 Barkåker, TønsbergVåre wwww.bilkontroll.no/fluid-film

andre avdelinger: Oslo Antirust AS tlf 22224202. Buskerud Antirust AS tlf 94420567

VESENTLIG OPPGRADERT: Peugeot 208 kom for tre år siden og har nå gjenno

Fransk g

Nye Peugeot 208 fremstår

som mer sportslig og elegant

enn sin forgjenger. Bilen kan

også leveres med en særdeles

drivstoffgjerrig motor.

ODD ARNE RUUD tekst og foto

Den franske nykommeren

har mange likhetstrekk

med sin forgjenger, men

med noen designmessige

forandringer har de klart

å fremstille bilen som

mer sportslig og elegant

enn forrige utgave. De

nye tåkelysene og grillens

utforming bidrar til at

bilen fremstår som bredere,

mer dynamisk og på

en måte litt mer veslevoksen.

POPULÆR FRANSKMANN: Peugeot 208 e

hverdagsbehov. Den holder seg godt i pris o

attraktivt.

Active City Brake

Inngangsprisen er

169.900 kroner. De mest

attraktive utstyrsvariantene

og motoralternativene

koster noe over 200.000

kroner. Nye Peugeot 208

kommer med en del sikkerhetsoppgraderinger

sammenlignet med sin

forgjenger. Bilen er nå tilgjengelig

med Active City

Brake, dette er et system

som aktiverer automatisk

full bremseeffekt for å

unngå kollisjon i hastigheter

under 30 km/t.

Lavt drivstofforbruk

Peugeot påberoper seg å

ha markedets mest effektive

og mest økonomis-


11. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD

| TEMA15

mgått en del forandringer. Foruten ny-designet front og mer drivstoffgjerrige motorer er nå bilen tilgjengelig med auto-brems og parkeringsassistent.

jerrigknark

HARLEY-DAVIDSON VESTFOLD

FESTEN FORTSETTER

Vi har fortsatt sykler til hyggelige høstpriser og en mengde klær og utstyr

til sterkt rabatterte priser. Tilbudene gjelder så langt lageret rekker.

Kom innom og bli med på festen!

en passe stor bil som dekker de fleste

g har et design som de fleste vil finne

FLOTTE DETALJER: Den nye generasjonen av 208 har blitt en

stilsikker bil, og er hakket mer elegant enn sin forgjenger. De nye

baklysene med sine 3D-klør er selvsagt LED og gir bilen et artig

særpreg.

ke eksosrensesystem for

dieselmotorer, noe som

bidrar til at de er i førersetet

når det gjelder lavt

forbruk og lavt utslipp.

Den nye Peugeot 208

med 1,6 Blue HDi 100

hk med femtrinns manuell

girkasse, har nettopp

satt en ny forbruksrekord

for langkjøring. Rekorden

ble satt på den franske

testbanen Belchamp.

2152 kilometer ble tilbakelagt

med et forbruk

på 43 liter diesel, det vil si

et gjennomsnittsforbruk

på bare 2,0 liter per 100

km.

Fornuftig valg

Kjøreegenskapene byr

ikke på de store overraskelsene.

Franskmennene

innfrir nær sagt som vanlig,

Peugeot har nok en

gang fått frem et produkt

som har en flott balanse

mellom god komfort

og bra kjøreegenskaper.

208 er en bil for de som

forventer litt ekstra i

sin bilhverdag. Er du på

utkikk etter en bil som

gir en god kombinasjon

av kompakt størrelse,

fornuftig pris og er opptatt

av utslipp, er dette

være en bil du bør ta en

nærmer kikk på.

red@byavisasandefjord.no

HARLEY-DAVIDSON ® VESTFOLD

WWW.HD-VESTFOLD.NO - TLF: 33 47 13 70 - SØNDRE KULLERØD 2A, 3241 SANDEFJORD


16 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 11. OKTOBER 2017

Bonderomantikk i Stokkerevyen

De 15 aktørene har i høst skrevet

tekster til årets utgave av

Stokkerevyen som har tittel «En

låvende Aften» og som har premiere

på Undelstvedt Gård 21. oktober.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Stokke revygruppe kan presentere

en revy med morsomme

sketsjer og sanger. Blant årets

temaer er bonderomantikk,

«Grevinnen og Hovmesteren»

og møte på NAV-kontoret.

Leder i revygruppe,

Erik Solbrekke, røper at

sketsjen med «Grevinnen og

Hovmesteren» er et meget

morsomt innslag.

Ω Det handler om ordfører

Bjørn Ole Gleditsch, og de

tidligere ordførerne Bjarne

Sommerstad og Erlend Larsen.

Vi har laget vår egen versjon og

det går temmelig vilt for seg,

sier Solbrekke med et lurt smil.

Ω Siden vi er på landet, så er

det naturlig med bonderomantikk

i revyen, sier Solbrekke.

Samstemte

Helena Tusvik Rosenlund er

koreograf for andre året på rad.

Hun stortrives i rollen, og sier

at aktørene er utrolig dyktige

og lærevillige.

FAKTA

Stokkerevyen spilles:

Lørdag 21. oktober kl. 19.00 –

premierefest på Undelstvedt

ved Furulund Kro.

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Torsdag 26. oktober kl. 19.00

Lørdag 28. oktober kl. 19.00 –

bygdefest på Undelstvedt

Søndag 29. oktober kl. 19.00

Billetter: Stokkerevyen@gmail.

com og Circle K i Stokke.

Regi: Heljar Berge. Koreograf:

Helena Tusvik Rosenlund.

Kapellmester/trommer: Jonas

Myklebust Lima. Tangenter:

Haavard Flaaten, gitar: Torkil

Myhre, bass: Odd Svendsen,

lyd: Espen Lima og lys: Ragnar

Horntvedt.

Ω Det er kjempegøy å jobbe

med en så samstemt revygjeng.

De gjør mye selv, men

jeg lærer dem dansetrinn, sier

Rosenlund.

Fra skole til låve

Stokkes revygruppe har flyttet

årets ”En Låvende Aften” til

Undelstvedt Gård fra Melsom

videregående skole. Gården

drives av bonde Dag Anders

Andersen som er med i revygruppa,

og han håper at det

blir mange forestillinger i årene

framover.

Det har vært stor dugnad på

gården for å få låven i stand.

SANG OG HUMØR: Stokkerevyen som er den 12. i rekken byr på sang og humør. Revyen spilles på Understvedt i Stokke

på i låven. Foran fra venstre: Dag Anders Andersen, Steinar Johansen, Robin Horsgaard Larsen, Petter Svanevik, Jonas

Haukjem og Zev de Vreught. Bak fra venstre: Tine Kristiansen, Inger-Lene Akselsen, Kristine Helene Salvesen, Maren

Susanne Haraldsen, Anne Bergseng, Ellen Bergsted, Kjersti Andersen og Siri Othelie Aunan.

Ω Jeg ser fram imot å stå

på scenen sammen med gjengen

som har vært sammen med

meg på dette hektiske prosjektet,

men jeg har trua på at

dette kommer til å bli vannvittig

moro. Som gårdseier og

revydeltaker er jeg veldig stolt

av det vi har fått til på låven,

sier Andersen.

Dans på bordet?

«En låvende Aften» består

av to akter på omkring en

time hver. Det blir en halvtimes

pause mellom aktene.

Inventaret i låven er benker og

bord fra Fon-teltet. 21. oktober

er det premierefest, og etter

revyen blir det rockekonsert

med «Norske Byggeklosser»fra

Sandefjord. Det blir rockehits

fra de siste 30 årene. 28.

oktober arrangeres det låvefest

etter revyens slutt. Da spiller

«Trigger» fra Tønsberg kjente

rockelåter. Da blir det mulighet

til å teste dansefoten på bordet.

espen@byavisa.sandefjord.no

Fagmøbler Fagmøbler Sandefjord Stedsnavn

Hegnasletta 3, Sandefjord | Tlf.: 33 50 74 40

Besøksadresse | 0000 Sted

E-post: sandefjord@fagmobler.no | Åpent 10-19 (10-16)

Tlf.: 00 00 00 00 | E-post: sted@fagmobler.no

MEDLEM

15.995

MEDLEM

UTVALGTE

SPISEBORD! -15%

TRONDHEIM STOLER

Stoff Mine - alle farger!

Hvilestol høy

9.495

SPAR 3.200

Spisebord

10.195

SPAR 1.800

Skammel 2.595,– (3.495,–)

-25%

ROBINSON stol

8.995

SPAR 2.000

2.475

Besøk oss også på fagmobler.no | Velkommen til en trivelig møbelhandel!

Gjelder t.o.m. 15. oktober


11. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT17

LOPPE-

MARKED

Lørdag 21. oktober – kl 10–15

Søndag 22. oktober – kl 12–15

Haukerød skole

Raveien 220, Sandefjord

Auksjon på søndag

Kafeteria

Nye lopper søndag

Parkering: Følg skilt

Minibankterminal

KOREOGRAF: Helena Tusvik Rosenlund er Stokkerevyens koreograf og hun lærer aktørene blant

annet dansetrinnene på scenen.

Mer informasjon på:

www.haukerodskolekorps.no

BUSSREISER

HØST OG VINTER 2017

Franske og Tyske vinveier

14.oktober – 9 dager kr.11 990,-

Shopping i Ullared

16.okt – 3 dager kr 3390,-

Spa tur til Pärnu i Estland

15.nov – 9 dager kr. 7490,-

Julemarked på Tjoløholm slott

18.nov – 2 dager kr.1890,-

Julemarked i Tallinn

24.nov – 4 dager kr. 3990,-

Julemarked i Rüdesheim

29.nov og 6.des – 6 dager

kr. 5990,-

Julemarked i Stockholm

1.des – 4 dager kr 4990,-

Julemarked på Bygdøy

dagstur 3.des kr. 990,-

Julemarked i Berlin

28.nov og 5.desember 5 dager

kr. 5490,-

Julemarked i Lüneburg

7.desember – 5 dager kr 5390,-

Julemarked i Bremen

7 desember – 5 dager kr. 4990,-

Førjulshopping i London

10.des – 7 dager kr 7990,-

Julemarked i Hildesheim

10.desember – 5 dager kr. 5290,-

Julemarked i Quedlinburg

10 des – 5 dager kr 4990,-

Julefeiring på Røros

23.des – 4 dager kr. 4990,-

Nyttår på Røros

30.des – 3 dager kr 3990,-

VINTER OG VÅR 2018

Spa tur til Polen

13.jan. 2018 – 9 dager kr. 4990,-

3 hovedsteder til knallpris

28.jan 2018 – 5 dager kr. 2990,-

Tallinn

11.februar – 3 dager kr.1890,-

Helsingfors

19.februar – 3 dager kr. 1890,-

Sykkeltur i Mosel

2.juni – 8 dager kr 10 990,-

FLYTURER:

Cruise i Caribbian

27.jan 2018 – 10 dager kr 19 990,-

2 ledige plasser

Torremolinos

10.mars 2018– 10 dager kr 10.990,-

Langtidsferie i Spania

- Torremolinos

11 mars 2018 – 22 dager

kr. 15 990,-

New York

25.april 2018 – 6 dager kr. 15 990,-

Påmelding og feriekatalog Tlf. 62 83 52 20 / mob: 900 47 655

www.kjetilsbussreiser.no


18 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 11. OKTOBER 2017

Nytt Sturla-show på Hjertnes

Sturla Berg-Johansen entrer scenen på

Hjertnes Kulturhus torsdag 19. oktober med

et nytt og hemningsløst show som har tittelen

#den følelsen.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst

MARIANNE JONASSEN foto

I en pressemelding fra Topp

Arrangement AS står det at programleder

og komiker Sturla Berg-Johansen

kommer til Sandefjord for å snakke om

dypt alvorlige temaer på fullstendig vanvittig

vis. Gjennom standup, musikk og

historier fra alle verdenshjørner delen

den rutinerte humoristen tanker om

livet, døden og det å fylle 50. Han fylte

selv 50 år i september.

– Vi mennesker snakker mye om følelser,

konfirmasjoner og bryllup. Jeg synes

vi snakker lite om døden, forklarer han.

Videre filosoferer han over at livet er

kort, vulgært, men du verden så deilig.

Han tar for seg om en morsom begravelse

der alt går galt, og han mener det

er noe ekstra feil når ting går galt i en

begravelse.

I tillegg til komedie og gode historier

vil han by på sang og musikk. Ifølge

arrangøren vil det bli en morsom, ærlig

og tidvis befriende frekk feelgood-kveld

man sent vil glemme.

espen@byavisa.sandefjord.no

TIL HJERTNES: Komiker Sturla Berg-Johansen besøker Hjertnes 19. oktober.

KONKURRANSE

Vinn billetter til Sturla

Berg-Johansen nye show.

Vi trekker 5 vinnere som alle

får to billetter hver.

Svar på følgende spørsmål:

1: Hvilket år ble Hjertnes

kulturhus åpnet?

2: Hvilket norsk tv program

husker du best Sturla

Berg-Johansen fra?

Send inn svar via vår facebookside.

Trekningen blir

offentliggjort på Byavisa

Sandefjords facebook-side.

Leverandør av

modulhus

Noen av fordelene med ny bolig fra Älvsbyhus:


Et smartere valg – både tidsmessig og for lommeboken!

www.alvsbyhus.no

Oppdag våre

husmodeller og priser

BESTILL NY HUSKATALOG I DAG!

VIL DU VITE MER?KRISTOFFER SKOLT

95 76 46 66

kristoffer.skolt@alvsbyhus.no


11. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT19

STORT HØSTSALG

VÅRENS STORE MØBELSALG

Dansk

design

SALONGER MED FANTASTISK SITTEKOMFORT

17.995,-

ORD. 20.085,-

LEKKER SALONG MED GOD SITTEKOMFORT

Nå 9.495,-

ORD. 11.180,-

Nå 9.995,-

ORD. 11.895,-

CARNELLA 3+2,5-seter+pall. Stor og lekker

salong med god sittekomfort. Tøff detalje med

sølvnagler og alu bein. Stoff dess. 761/04 grå

Malta – finnes i mange farger. Mål: 3-seter 240

cm. Mål: 2,5-seter 205 cm. Mål: Pall 100x80 cm.

PALL

3.495,-

Velg mellom mange fine farger!

DORTE HJ. 23 Klassisk og fin vinkel i dess. 432/04 grå Misha 100% ull.

Mål: 206x262 cm. Treverk ubehandlet eik. Pyntepute 450,-

TORPE PÅFUGL sofabord Helstavs eik. Mål: 135x78 cm. 7.695,-

PALERMO Stor og lekker kvalitetssalong i stoff dess. 223/57 West

Modern grønn. Her vist som modul J-F-D2-O-T3-J. Pyntepute fra 395,-

Pyntepute med knapper fra 495,- Nakkepute 695,-

Armpute m/bøyle X6 495,-

TORPE TUCAN FASAN sofabord 73x73 (121) 5.995,-

PALERMO – BYGGESETT

24.590,-

ORD. 35.130,-

30%

PÅ BYGGESYSTEM

GJØR ET

KUPP!

SPAR 7.000,-

STOL

2.995,-

SPAR 2.000,-

3+2 SETER

9.995,-

PRIS I ANDRE STOFFER 16.995,-

Velg mellom masse fine farger!

MIAMI 3+2-seter Kvalitetssalong her vist i Dess. 204/11 beige Bella.

Mål: 3-seter 211x90 cm. Mål: 2-seter 172x90 cm.

TORPE TUCAN sofabord 110. Hvitoljet eik. Mål: 110x60 cm. 5.495,-

I DAG, I MORGEN – MØBLER FRA BORGEN

PALL

995,-

ORD. 1.695,-

NYHET

Velg mellom mange fine farger!

MODELLENE ER UTSTILT

KOSTNADSFRITT LEVERT OG MONTERT

CHAISSELONG

M/MOTOR

Mandag - Onsdag......9-18

Torsdag......................9-19

Fredag........................9-17

Lørdag......................10-15

KJØKKENFORNYELSE

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater

og vask. Passer alle typer kjøkken,

uansett alder

GRATIS

BENKEPLATE

ELLER VASK

ved hel fornyelse

GJØR ET TRYGT KJØP

Kontakt vår lokale representant med 16 års erfaring!

Tor Arne Andreassen | torarne@bestkf.no

909 45 154

GRATIS befaring og kostnadsoverslag


BOKTIPS

Martha Hall Kelly

Syrinpikene

CAPPELEN DAMM, 2017

Vi følger skjebnen til tre svært forskjellige kvinner

gjennom hele den andre verdenskrigen.

Sosietetskvinnen Caroline Ferriday jobber på det

franske konsulatet i New York. Kasia Kuzmerick er

en fattig polsk tenåringsjente. Herta Oberheuser er

en ung ambisiøs tysk lege. Dette er en utrolig spennende og virkelighetsnær

beretning om livet i konsentrasjonsleiren Ravensbrück,

om medisinske «eksperimenter», dvs. operasjoner, som ble utført

på hjelpeløse fanger, om lidelser, kjærlighet, mot, utholdenhet og

mye mer. Basert på virkeligheten og tilnærmet historisk nøyaktig.

Santa Montefiore

Toner av kjærlighet og krig

BASTION, 2017

Den første boken i en trilogi om slottet Deverill i

grevskapet Cork, Irland. Denne flotte boken har

alt: dramatikk, kjærlighet, hat, krig, sjalusi, lojalitet

og overnaturlige evner. Året er 1910 og vi hører

om tre veldig forskjellige jenter, som vokser opp

med felles tilknytning til slottet. Kitty Deverill, datter av Bertie

Deverill, den nåværende eieren av slottet, Celia Deverill, kusina

hennes, som bor i London det meste av året og Bridie Doyle,

tjenestejente på slottet. Spennende fortalt med stor innlevelse og

fantasi. Venter spent på fortsettelsen.

Leah Fleming

Den siste perlen

APROPOS, 2016

En spennende og interessant fortelling. Den

fattige Greta Costello fra York får i 1879 læreplass

hos en eldre jødisk gullsmed. Han lærer henne

kunsten å tre perler, men dør plutselig. Samtidig

har den fattige unge skotten Jem Baillie funnet en

verdifull perle sammen med faren sin. Faren er veldig syk og når

han dør ber han sønnen ta godt vare på perlen. En omreisende

perlehandler svindler den fra moren hans og Jem sverger å finne

den igjen. Skjebnen til Greta og Jem flettes sammen. En dramatisk

og velskrevet roman.

Omtaler av bøker

av Nina Okun

20 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 11. OKTOBER 2017

BJØRN HELGES

FILMHJØRNE

Kommende filmer

Fredag 13. oktober

My little pony

Verdens kuleste ponnier er endelig

på kino i en eksplosjon av

farger og glitter.

Skremmende god

Snømannen

Syv år etter at

vi først hørte at

Harry Hole og

«Snømannen»

kunne bli en

internasjonal

spillefilm er

den her. Og

selvfølgelig

gleder vi oss. Hele filmen er

tatt opp i Norge med Michael

Fassbender som Harry Hole.

I tillegg er filmen regissert av

svenske Tomas Alfredson og

produsert av Martin Scorcese.

Seriemorderen som slår til hver

gang den første snøen faller

blir garantert årets mest sette

thriller.

Fredag 20. oktober

Geostorm

Etter en rekke

store naturkatastrofer

har truet jorden

bygger

mennesket

teknologi

for å hindre

at det skjer

igjen. Nå

må satellittdesigneren (Gerard

Butler) forhindre at teknologien

blir brukt til å rasere verden.

Bye Bye Germany

Denne filmen vant publikumsprisen

ved

Filmfestivalen

i Haugesund

og er noe

så sjeldent

som en tysk

komedie

om jødene

som ble

igjen etter

holocaust.

Rett etter krigen prøver en

blakk jødisk forretningsmann

å tjene nok penger til å flykte

til USA. Han er derimot under

etterforskning etter nært samarbeid

med nazistene og får ikke

handelslisens. Mens saken oppklares

følger vi hans hverdag. En

morsom og sjarmerende film om

et alvorlig tema.

Vi gjør som alle andre og stiller oss i

køen av gratulanter etter å ha sett Shrekforestillingen

i Hjertnes. Hvis ikke du har

sett den, så det første du gjør er å bestille

billett. Du vil garantert ikke angre.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Shrek forlater foreldrene som

syvåring og setter kursen ut

i verden. Han møter flere på

vei, og en av dem er et esel

som er pratesyk og har et frodig

språk. De blir etter hvert

gode venner, og de må redde

prinsesse Fiona fra en drage

og tar henne med til Grev

Farquaad.

Bare sekstall

En fin historie og en helt

fantastisk forestilling som

allerede har fått toppkarakterer

og det fullt fortjent.

Terningskast seks eller kanskje

de burde hatt en terning

bare med sekstall. Alt går på

skinner fra sceneteppe går

opp til forestillingens slutt.

Kostymer, kulisser og skuespillernes

prestasjoner kan

sammenlignes med fire ess i

en kortstokk.

Hovedpersonene Shrek

(Joachim Svendsrød), Fiona

(Mari Dodd Kjølstad),

Esel (Oscar Zimmermann

Greger) og Farquaad (Robin

Horsgaard Larsen) framfører

musikalske innslag av beste

kvalitet. Det oppstår mange

humoriske og sjarmerende

episoder under forestillingen.

Vestfold Symfoniorkester

under ledelse av dirigent

Chris Johnson og hans dyktige

musikere får også toppkarakter.

Alle aktørene på scenen

og alle frivillige bak scenen

sørget for to og en halv time

inkludert pause til en uforglemmelig

forestilling.

Hvor går veien videre?

Med et budsjett på tre millioner

som bare har økt de siste

årene, så må spørsmålet være

om «hvor går veien videre»

til neste års forestilling.

Sandefjord Teaterforening

har leid Hjertnes neste år,

men hva vi får se på scenen

da blir spennende og

helt sikkert utfordrende for

store og små teaterglade folk.

Kanskje regissør og oversetter

for Shrek The Musical,

Frode Aleksander Rismyhr,

har allerede et ess i ermet. Vi

venter med spenning hva som

blir satt opp i 2018.

espen@byavisa.sandefjord.no

FINE KOSTYMER: Kostymene var et syn for øye under forestillingen.

GODE VENNER: Eselet (Oscar Zimmermann Greger) er en morsom og rar type,

men han utvikler godt vennskap til Shrek (Joachim Svendsrød). Fiona (Mari

Dodd Kjølstad) havner i morsomme og noen triste situasjoner med dem.

STEPPING: Det var et par innslag med stepping som virkelig slo an.

Bjørn Helge

Byavisa


Kafékonsert med

Eva Weel Skram

Eva Weel Skram har ved flere anledninger hatt

konserter i Sandefjord, og denne er hun på scenen

i Parksalen på Scandic Park Sandefjord lørdag

kveld. Hun framfører helt nye låter fra sitt første

norskspråklige album som er under innspilling nå,

i tillegg til utvalgte låter fra «Hver Gang Vi Møtes»

fra TV 2, gamle hits ikledd nye drakter og en eller

annen overraskelse. Konsertkameratene er arrangør

av kafékonserten.

Stokke Da Capo Ensemble

i Sandar kirke

Det står sang- og musikk fra 40-, 50- og

60-tallet på program når Stokke Da Capo

Ensemble har konsert i Sandar kirke torsdag

19. oktober. De skal framføre sanger av The

Andrews Sisters, Vera Lynn, Patsy Kline,

Benny Andersons orkester, Leonard Cohen,

Wenche Myhre, Nora Brockstedt og Ole

Paus. Det blir instrumentale og fine tostemte

eller trestemte harmoniseringer.

Vera Lynn-sanger

vekker minner

I år ville Vera Lynn ha fylt 100 år og i den forbindelse blir

det arrangert unike forestillinger om sangeren Vera Lynn.

Underholdningsvogna hyller verdensstjernen gjennom

musikk, fortelling og sanger. Sangskattene som «We`ll

meet again» og «White Cliffs of Cover» vekker gamle

minner fra radioens storhetstid. Arrangementene finner

sted på Sole lokale, Store Bergan, tirsdag 17. oktober og

Ranviksenteret 24. oktober og Framnessenteret 25. oktober.

Den Kulturelle Vandringsstaven er arrangør.

11. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING21

Shrek

SINT FARQUAAD: Grev Farquaad (Robin Horsgaard Larsen) vil ha prinsesse Fiona (Mari Dodd Kjølstad) og han er sint på Shrek (Joachim Svendsrød).


22 BYFOLK | BYAVISA SANDEFJORD 11. OKTOBER 2017

Fra drøm til virkelighet for Er

Stortingsrepresentant Erlend Larsen

(H) har hatt sin første arbeidsuke på

Stortinget, og dette er hans oppsummering.

Nå venter harde forhandlinger om

drakampen i statsbudsjettet.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst

HANS KRISTIAN THORBJØRNSEN foto

Livet er litt som i tåke for tiden. På

den ene siden har det ikke gått helt

opp for meg at jeg har blitt vist en

så stor tillit, og på den andre siden

gjør det veldig godt og gradvis å bli

del av Stortinget. Det er morsomt

å delta i møter med politikere de

fleste av oss bare kjenner gjennom

mediene. En vag drøm fra tidlig

ungdom har blitt virkelig, uten

at jeg har jobbet veldig målrettet

for å nå den. Det er en stor ære å

få være en av syv som representerer

Vestfold på Stortinget. Tilliten

skaper store forventninger som jeg

skal gjøre hva jeg kan for å fylle.

Valg av stortingspresident

Høstferieuka ble den første

arbeidsuka på Stortinget.

Allerede på den første dagen

skulle Stortinget fatte sitt første

vedtak.

Ω Etter et kort gruppemøte ble

vi nær sagt kastet rett ut i det første

stortingsmøtet. Det var bare

noen enkle formaliteter, så møtet

ble unnagjort på 21 minutter,

men det var likefullt en gripende

opplevelse. Det ble tre stortingsmøter

den første uka, hvor det

siste møtet ble ekstra spennende.

Da var det valg av stortingspresident,

et valg vi viste ville bli

omstridt. Det var en god og kollegial

stemning, selv om frontene

var tydelige. Olemic Thomassen

ble valgt for en ny periode med 86

mot 80 stemmer. Tre stortingsrepresentanter

stemte blankt, sier

Larsen.

Uformell kveld

Den første kvelden inviterte

Erna Solberg alle stortingsrepresentantene

for Venstre, Krf,

Frp og Høyre til en uformell

kveld i statsministerboligen.

Flere av statsrådene deltok

også, og samtalene gikk livlig.

Nye kontakter ble etablert, og

stemningen var på topp.

Ω En stortingsrepresentant er

FRA STORTINGSSALEN: Erlend

Larsen med selfie fra stortingssalen

som er blitt hans nye arbeidsplass.

på et vis nyansatt, og må igjennom

et introduksjonsprogram

for å bli kjent med rutiner, få

tildelt pc, telefon og annet nødvendig

utstyr. Politikere blir

ikke ansatt, vi blir valgt og får

et verv. Den første uka ble preget

av alt det nye. To av dagene

var det et eget introduksjonsprogram

for alle vi som er nye.

Vi ble blant annet introdusert

for Stortingets direktør som

fortalte om administrasjonen

og deres oppgaver. Det er veldig

mange ansatte som skal

betjene politikerne innenfor et

stort spekter av områder. Mitt

førsteinntrykk er at administrasjonen

er suverene til å yte

service til politikerne, opplyser

Larsen.

Skikk og bruk

En erfaren stortingspolitiker ga

Erlend Larsen noen tips og triks,

og tidligere stortingspresident

Dag Terje Andersen fortalte om

skikk og bruk i stortingssalen.

Ω Der er det spesielt formelt,

ikke minst fordi vi til enhver

tid skal vise respekt for alle innbyggerne

vi er valgt til å representere.

I stortingssalen må

menn bruke slips og jakke. Vi

ble også introdusert for hvordan

det politiske arbeidet foregår,

og hvor vi kan hente kunnskap

og dokumentasjon om saker.

En egen seksjon er ansatt for å

støtte stortingsrepresentantene

med faktainnhenting. Å være

politiker er som å få en kontinuerlig

etterutdanning innenfor

alle de feltene som skal til

for å drive samfunnet vårt, sier

Larsen med et smil.

Helse- og omsorgskomiteen

Ω Innbyggerne i hjemfylket

GODT MOTTATT: Stortingsrepresentant Erlend Larsen ble godt mottatt av statsminister Erna Solberg.

forventer at vi skal engasjere

oss i alle typer saker. Til en

viss grad skal vi også gjøre

det, men Stortinget er delt

inn i 12 komiteer som har

hvert sitt fagfelt. Det var en

viss spenning i lufta denne

uka, for valg av komitè spiller

en veldig stor rolle i forhold

til hvilke arbeidsoppgaver en

vil gå i dybden på. Jeg er

forsvarsmann og kunne tenkt

meg komiteen hvor forsvarssaker

blir behandlet. For noen

år siden ble denne komiteen

slått sammen med utenrikskomiteen,

og fra da av ble

komiteen såpass populær at

HELPOLERT LYKTEMODELL

Str. 75 x 85 cm.

Med inngravert ett navn, datoer og lykt.

Ferdig oppsatt på kirkegården.

Kr. 23.000,-

Spar opptil 40% på kjøp av gravstein

lokalt.

KIRKEGÅRDENE

Unngå fordyrende mellomledd.

Bestill gravstein, oppussing og navnetilføyelser

direkte fra ditt lokale stenhuggeri.

FÅ HVER

5. FYLLING

GRATIS!

Det er stor forskjell på gass. RPT

propan er destillert fra naturgass,

det vil si ren propan uten rester av

svovel, olje og vann.

FUGLEMAT

Solsikkefrø

25kg 385,-

5kg 95,-

Gass

Bytt flaske

fra 189,-

Villfuglfrø

3 kg pose

69,-

Jordnøtter

3kg pose

145,-

www.vestfoldmollene.no

Haslebakken 2A, Sandefjord,

Telefon 33 46 31 32

Åpent: man.–fre. 08:30 –16:00, Lør. etter avtale.

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2 - Sandefjord, vis á vis Meny indre havn

Tlf. 33 42 00 20 - www.arne-andresen.no

Meget god kvalitet!

Møllebutikken på Borgen

Åpent: man-fre 8-17, ,ø lørdag 9-13


11. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD

| BYFOLK23

lend Larsen

DET SKJER

det for det meste er erfarne

politikere som får plass

der. Jeg ble plassert i helseog

omsorgskomiteen, og skal

med andre fordype meg i

saker som har med dette store

og viktige området å gjøre.

Det kommer til å bli krevende,

men også spennende og

lærerikt, sier Larsen med stort

engasjement.

espen@byavisa.sandefjord.no

Onsdag 11. oktober 2017

10:00 Seniortur med Sandefjord

Turistforening

17:00 Onsdager på Color Viking - Color

Viking

18:00 Sandefjord Teaterforening: SHREK

- Hjertnes Kulturhus

Torsdag 12. oktober 2017

12:00 Åpent Galleri M - Marit Bergem -

Galleri M, Leikvollgata 65

18:00 Sandefjord Teaterforening: SHREK

- Hjertnes Kulturhus

19:00 Konsert med Trygve Skaug -

Midtåsen Café

20:30 Torsdagsquiz på James Clark -

James Clark

Fredag 13. oktober 2017

18:00 Kunstutstilling Stokke 2017 –

Stokke Bygdetun

18:00 Grans Oktoberfest – Kurbadhagen

18:00 Sandefjord Teaterforening: SHREK

- Hjertnes Kulturhus

20:30 Fredagsquiz! - James Clark

21:00 Konsert med Læffen Band – The

Note café & musikkbar

Lørdag 14. oktober 2017

10:00-15:00 Bondens marked –

Sandefjord

11:00 Framnes Musikkorps

Loppemarked - Varden ungdomsskole

11:00 Turnering - Beat the pro -

Sandefjord Golf

12:00-17:00 Kunstutstilling Stokke 2017

– Stokke Bygdetun

13:00 Barnas kulturprogram - Hjertnes

foajéscenen

13:00 Helaften med Bryan Robson og

kampen Stoke vs Man United - James

Clark

13:00 Sandefjord Teaterforening: SHREK

- Hjertnes Kulturhus

14:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

14:30 Glede i hverdagen – Andebu

bibliotek

16:00 Lørdagsjazz - Draaben Kulturbar

16:00 Zoot Ramblers med gjester – The

Note café & musikkbar

17:00 Dansecruise med Color Viking -

Color Viking

17:00 Grans Oktoberfest – Kurbadhagen

18:00 Sandefjord Teaterforening: SHREK

- Hjertnes Kulturhus

21:00 Kafekonsert med Eva Weel Skram

- Scandic Park Sandefjord

Søndag 15. oktober 2017

12:00-17:00 Kunstutstilling Stokke 2017

– Stokke Bygdetun

12:00 Framnes Musikkorps

Loppemarked - Varden ungdomsskole

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

13:00 Sandefjord Teaterforening: SHREK

- Hjertnes Kulturhus

18:00 Sandefjord Teaterforening: SHREK

- Hjertnes Kulturhus

Mandag 16. oktober 2017

15:45 Leksekafé - Sandefjord Bibliotek

18:00 Åpent hus - Sandefjord

Modelljernbaneklubb - Galleri Labben

Tirsdag 17. oktober 2017

17:00 Åpent Galleri M - Marit Bergem -

Galleri M, Leikvollgata 65

18:00 Søppelfestivalen - Hjertnes

Kulturhus, foajéen

18:00 «100 år med Vera Lynn» - Sole

lokale, Store Bergan

18:00 Åpent hus - Sandefjord

Modelljernbaneklubb - Galleri Labben

19:00 Foredrag med Stokke Historielag -

Stokke Bygdetun

Onsdag 18. oktober 2017

10:00 Seniortur med Sandefjord

Turistforening

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

17:00 Onsdager på Color Viking - Color

Viking

18:00 Søppelfestivalen - Hjertnes

Kulturhus, foajéen

Torsdag 19. oktober 2017

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

12:00 Åpent Galleri M - Marit Bergem -

Galleri M, Leikvollgata 65

18:00 Søppelfestivalen - Hjertnes

Kulturhus, foajéen

18:00 Konsert med Stokke Da Capo

Ensemble - Sandar kirke

19:00 Sturla Berg Johansen: #den følelsen

- Hjertnes Kulturhus

20:00 Arild Andersen Trio - Thaulows

Bar & Scene

20:00 PechaKuchaNight - Midtåsen Café

Fredag 20. oktober 2017

Søppelfestivalen - Hjertnes Kulturhus,

foajéen

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

18:00 Internasjonal kulturkveld - SVGS

19:00 Sandefjord Veteranensemble –

Atlantic Selskapslokaler

20:30 Fredagsquiz! - James Clark

21:00 Shaun Bartlett solo - Thaulows

Scene & Bar

Lørdag 21. oktober 2017

11:00 Moaløpet 2017 - Bokemoa, Stokke

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

13:00 Søppelfestivalen - Hjertnes

Kulturhus, foajéen

13:00 Barnas kulturprogram - Hjertnes

foajéscenen

13:00 Jazzkafé - Tre Lykter, Scandic Park

Hotel

16:00 Lørdagsjazz - Draaben Kulturbar

16:00 Zoot Ramblers med gjester – The

Note café & musikkbar

17:00 Dansecruise med Color Viking -

Color Viking

18:00 Giuseppe Verdis Requiem

(MiSKs kirkefestdager 2017) - Hjertnes

Kulturhus

19:00 «En låvende aften» med Stokkes

revygruppe – Undelstvedt

Aktivitetskalenderen er levert av:

19:00 Plumbo + Torgeir & Kjendisene

// Tidenes Bygdefest No. 5 * -

Andebuhallen

20:00 Oslofjord Fight Night - Cecilia

Brækhus vs Mikaela Laurén -

Oslofjorden Convention Center

21:30 Linda Gail Lewis med band - The

Note - Café & musikkbar

Søndag 22. oktober 2017

11:00 Festivalgudstjeneste (MiSKs kirkefestdager

2017) - Sandefjord kunst- og

kulturkirke

11:00 Samtale - «En vandring med

musikk» (MiSKs kirkefestdager 2017) -

Sandefjord kunst- og kulturkirke

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

18:00 Hjemmekamp med Sandefjord

Fotball

Mandag 23. oktober 2017

10:00 Tankens bevegelse (Misks kirkefestdager

2017) – Olavskapellet

12:00 60-talls musikk med Pang-

Sjonistene – Kamfjordhjemmet

15:45 Leksekafé - Sandefjord Bibliotek

16:30 60-talls musikk med Pang-

Sjonistene – Solvangsenteret

18:00 Kulturminnetreff med Sandar

Historielag - Øvre Myra Husmannsplass

18:00 Minitopptur - Sandefjord

Turistforening

18:00 Åpent hus - Sandefjord

Modelljernbaneklubb - Galleri Labben

20:00 Kizomba-kveld - James Clark

Tirsdag 24. oktober 2017

10:00 Tankens bevegelse (Misks kirkefestdager

2017) – Olavskapellet

16:00 «100 år med Vera Lynn» –

Ranviksenteret

17:00 Åpent Galleri M - Marit Bergem -

Galleri M, Leikvollgata 65

18:00 Åpent hus - Sandefjord

Modelljernbaneklubb - Galleri Labben

19:00 Hans Mathisen European Quartet

(MiSK kirkefestdager 2017) - Sandefjord

kirke

Onsdag 25. oktober 2017

09:00 Langåpen lesesal - Møt en slektsforsker

– Vestfoldarkivet

10:00 Seniortur med Sandefjord

Turistforening

10:00 Tankens bevegelse (Misks kirkefestdager

2017) – Olavskapellet

12:00 Lunsjkonsert (MiSKs kirkefestdager

2017) - Sandefjord kirke

12:00 Skjulte skatter - omvisning i

museenes magasin – Vestfoldarkivet

12:00 Utstilling: Marte Aas - Sandefjord

Kunstforening

17:00 Onsdager på Color Viking - Color

Viking

17:30 «100 år med Vera Lynn» –

Framnessenteret

19:00 «En låvende aften» med Stokkes

revygruppe – Undelstvedt

20:00 Konsert med Cæciliaforeningen

(MiSKs kirkefestdager 2017) - Sandefjord

kunst- og kulturkirke

NAVNEDAGER

11. Kevin /Kennet /Kent

Kevin og Kennet/Kent er gælisk

Caoimhin (edel) og Cinaed (ukjent

betydning).

12. Valter /Vibeke

Valter = gammeltysk waltan (herske)

+ haria (kriger). Vibeke = gammeltysk

wibe (kvinne).

13. Torgeir /Terje /Tarjei

Alle kommer av norrønt gudenavn

Þorr (Tor = han som tordner) + geir

(spyd).

14. Kaia /Kai

Begge har usikkert opphav. Kaia kan

være kortform av Katarina (den rene).

15. Hedvig /Hedda

Hedvig = gammeltysk hadu (kamp) +

wig (kamp). Hedda er en kortform.

16. Flemming /Finn

Flemming (dansk) = mann fra

Flandern. Finn = mann fra

folkestammen finner.

17. Marta /Marte

Marta (hebraisk/arameisk) = husfrue.

TALL OM TING

07.47

Sto sola opp i dag

Sol ned i dag: 18.20

Kulturkalenderen er levert av Visit Vestfold.

Med forbehold om endringer. Komplett oversikt finner du på www.visitsandefjord.com

284

dagen i dag, og det er

81 dager igjen av 2017.

1993

I Oslo ble forlegger

William Nygaard alvorlig

såret - Trolig muslimsk

forsøk på likvidering etter publisering av

Salman Rushdies «Sataniske vers»


24 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 11. OKTOBER 2017

BASAR

GRATIS rubrikkmarked*

SMS/MMS TIL

2077

Gjelder kun privatpersoner

LEVERINGSFRIST FREDAG KL. 12.00

Send SMS med kodeord BYSA BASAR [din annonsetekst] til 2077,

e-post til basar@byavisa.sandefjord.no, eller bruk eget skjema på nettsiden

www.byavisa.sandefjord.no. For annonsering med bilde; Send kodeord BYSA

MMS [din annonsetekst] til 2077. * Pris: SMS 10 kroner/MMS 25 kroner.

Manuelt mottak 125 kroner. Maks 250 tegn per annonse med eller uten bilde.

Vi forbeholder oss retten til å redigere innhold. Upassende innhold vil bli fjernet.

TIL SALGS

80l sekker bjørk/bok levert på

plass kr 80. Begrensa mengde. Fulle

sekker. Handkløyvd. Tlf. 970 95 694.

Selger en To-seter sovesofa grønn,

lite brukt. Tlf. 936 43 495.

Selger nye, sorte damesko, str 38

pris 250,-. Tlf. 936 43 495.

Pent brukte Pumasko, str 38 selges.

Pris etter avtale. Tlf. 917 24 547.

Pent brukte Pumasko, str 38 selges.

Pris etter avtale. Tlf. 917 24 547.

ARBEID UTFØRES

Min flinke kone fra Thailand ønsker

vaskejobb i Sandefjord. Kan også

klippe negler og hår hvis ønskelig.

Tlf. 979 06 918.

ØNSKES KJØPT

Ønsker å kjøpe dvd og vhs filmer.

Send melding til tlf. 481 86 415.

Hiace / Hilux / Dyna

Canter/ Tippbiler

Corolla diesel / Rav4 bensin

samt div. varebiler/lastebiler i alle

størrelser. Kjøper også personbiler

fra 80-tallet og eldre

Erik Wasshaug, tlf 450 08 427

Kjøper lp - plater og gamle ting,

leker, Hvaltenner. reklame, m.m tlf.

924 18 506.

Gammel moped kjøpes. Gjerne

Tempo Corvette, Panter Puck også

tilbehør hjelm, sidevesker m.m. tlf.

952 75 746.

Opplag i hall

Henting og levering.

Konservering/service på

motor og utstyr.

Tlf: 906 14 450

www.batogservice.no

BLI EN BEDRE FOTBALL-

SPILLER MED NFAs

UKENTLIGE KVALITETS-

TRENINGER I SANDEFJORD

Profesjonelt komplett opplegg for spillerutvikling

(tekniske grunnferdigheter, motorikk/koordinasjon

og spilleforståelse)

Profesjonelle trenereKjøper Båthenger, Bilhenger, vedkløyver,

Hagemaskiner tlf. 952 75

746.

Sittegressklipper ønskes kjøpt

Stiga, Johnd Deere eller andre merker

tlf. 952 75 746.

Kjøper Modelljernbane kjøpes, alle

merker og skalaer, stort eller smått

,også samling også gamle leker Tråbil,

Biler,Kjerrer, Flipperspill m.m. tlf.

952 75 746.

Gamle singleplater fra 1950 og

1960 tallet ønskes kjøpt. Telefon 909

21 327.

Snøfreser kjøpes gjerne Honda,

Ariens eller andre merker, Tlf. 952

75 746.

Båtmotor ø.kjøpt. Tlf. 473 32 014.

Modelltog ø.kjøpt. Tlf. 913 47 361.

Gamle singleplater fra 1950 og

1960 tallet ønskes kjøpt.

Telefon 909 21 327.

GIS BORT

En eldre damesykkel gis bort.Bor

på Breidablikk i Sandefjord. Tlf. 988

20 009.

ARBEID UTFØRES

Data hjelp på Corel Draw. Jobb

hjemme/ Drammen. Dagtid,kveld,

helg. Opptil kr 300/time. Send litt

info på sms til tlf. 920 24 103.

Malerarbeid utføres av sprek pensjonist.

Tlf. 951 74 859.
TREFELLING

OG TREPLEIE

Beskjæring,

stubbefresing

m.m.

GRATIS BEFARING

FORSIKRET

tlf 91 88 62 77

BRANSJE guiden

Bestill din annonse på tlf: 33 46 20 00

E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

ELEKTRIKEREN

Skal du bygge nytt eller renovere

bad i leilighet, enebolig eller hytte?

Vi er en TOTALLEVERANDØR AV BAD -og ordner med snekker, rørlegger, elektriker, m.v.

Ring oss i dag på:

Hos oss får du:

970 85 442

Ett firma å forholde seg til prosjektering flislegger/murer

tømrer/snekker rørlegger elektriker våtromsertifikat tak

og terrasse membraner Våtrom tradisjonell smøremembran

eller bunn og toppmembran fukt måling mulighet for utvidet

garanti Velkommen til en hyggelig, uforpliktende prat!

Mail: post@flisogvaatrom.no

Litt nedgang,

men næringslivet

går godt

Den gjennomsnittlige bedriften

i Norge har et overskudd

på 5,6 prosent av omsetningen.

Den er også meget solid,

med en egenkapital på 29,1

prosent. Dette viser tall fra en

gjennomgang av alle regnskapene

til norske bedrifter

fra data- og analyseselskapet

Bisnode.

Kom på en gratis prøvetrening på Breidablikk


Påmelding til: post@f-a.no

Et samarbeid mellom Norsk Fotballakademi og Breidablikk Idrettslag.

Mer info her: www.f-a.no

Tlf. 33 45 40 60

installasjon@elinst.no

Rørleggeren i nærheten

SANDEFJORD

RØRHANDEL ASGRATIS PARKERING I BAKGÅRDEN

HOROSKOP – UKE 42 Alle henvendeleser rundt horoskop rettes til Tore Lomsdalen | epost: info@astrolom.com | www.astrolom.no

VÆREN

Nymånen

denne uken

gir både de

som er i et

forhold, som

den single, kjempemuligheter

til å ta nye initiativ i kjærlighet.

Dette er også en bra tid for å

flytte sammen med kjæresten

og danne et samboerforhold.

Den beste økonomien kommer

gjennom det å dele og samarbeide.

Motto: Kjærlighet på et høyt

plan!

TYREN

Dette er en fin

tid for å sette i

gang med nye

prosjekter på

jobben. Fremgang

og vekst

ligger i kortene. Økonomisk sett

kan dette også bli meget interessant.

Ting du har jobbet med

i lengre tid kommer til å bære

flotte frukter. I romantikken er

du også dynamisk.

Motto: Jobb og romantikk!

TVILLINGENE

Mange har

vært inne i

en kjempekul

tid for flørt,

forelskelser

og romantikk.

Nå har tiden

kommet til virkelig gjøre det

store spranget. Har du inntil nå

vært i tvil og ikke visst hvem du

skal velge som din fremtidige

kjæreste, er det nå du skal ta

den avgjørelsen.

Motto: Lykke til!

KREPSEN

For en Kreps

er alltid hus

og hjem

viktig. I så

hensende

er denne

uken helt perfekt for å sette i

gang med tiltak som du lenge

har gått og grublet over. Ikke

bare det, men ikke mindre enn

nymånen denne uken faller

i ditt eget hus eller område i

horoskopet ditt. Dette kan bli

en kjempeuke.

Motto: Hipp, hipp - hurra!

LØVEN

Kommunikasjon

blir viktig

denne uken.

Dette gjelder

alt fra reiser,

skolegang

til det skrevne og verbale ord.

Er det ting du vil gjøre i den

hensende, ikke sitt lenger på

gjerdet å vent. Hopp i det, og

du vil se at fremgang, vekst og

suksess kommer til deg.

Motto: Ta spranget fullt ut!

JOMFRUEN

Foruten at

mange av

dere har vært

inne i en god

tid for penger

og økonomi,

ligger denne

uken an til å

bli svært så interessant. Særlig

om du setter i gang med nye og

spennende pengeprosjekter.

De små frø du nå sår, kan vokse

og bli til et stort pengetre.

Motto: La det skje!


Nytt kjøkken på en-to-tre

Det trenger ikke ta flere uker eller koste

seksifrede summer å få et nytt kjøkken.

Har du lyst til å pusse opp kjøkkenet uten å fylle

huset eller leiligheten med håndverkere eller ta

opp et stort oppussingslån?

Gratis befaring og kostnadsoverslag!

Ring 9175 8008 for avtale

eller send en epost til ola@smartinn.no

Gi oss en dag eller to så skal vi forvandle kjøkkenet ditt

slik at det fremstår som flunkende nytt og moderne

- miljøvennlig og til en rimelig pris

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater

og vask og leverer hvitevarer

- uansett type og alder på ditt kjøkken

11. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING25

Kampanjetilbud!

GRATIS

benkeplater eller

kjøkkenvask ved

hel fornying

Helse &velvære

guiden

BILDEKRYSS

PARYKKER

OGSÅ STORT UTVALG

AV HODEPLAGG

Åpningstider: Man./tirs. 9-16

Ons./tors. 9-18 | Fredag 9-16

Lørdag etter avtale

Vi tilbyr også kveldstimer for

prøving av parykk etter behov

Laskenveien 63, 3214 Sandefjord

Mange eldre sliter med AMD

(øyeforkalkning) m.m.

Ser du ikke like godt som før?

Jeg har lang erfaring med lindring av synsslidelser.

Stockflethsgate 22, Sandefjord

tlf: 95 44 78 77

www.johansensakupunktur.com

SVARPREMIE BILDEKRYSS

Løsningsord sendes på e-post til

grafisk@byavisa.sandefjord.no med

ordet «Bildekryss» i emnefeltet, eller i

posten til Byavisa Sandefjord, Søndre Kullerød 4A,

3241 Sandefjord. Konvolutt må merkes «Bildekryss».

Hver uke trekker vi ut en vinner som får to kinobilletter tilsendt.

Frist for innlevering: Søndag kl. 24:00.

NAVN: _________________________________________________

ADRESSE: ______________________________________________

Løsningsord forrige oppgave.: Ut på tur

Kryssordvinner forrige uke: Thormod Korneliussen

Sprintveien 19A, 3223 Sandefjord

VEKTEN

Dette ligger

an til å bli en

kjempekul

uke for deg.

Ikke bare at

du har mange

flotte planeter i ditt eget stjernetegn

for tiden, men også

initiativrike nymånen inntreffer

også i Vekten. Nå er det du og

deg alt dreier seg om. Benytt

denne uken til å skape noe

fremtidsmessig konstruktivt i

ditt liv.

Motto: Hva mer kan man

ønske seg!

SKORPIONEN

Lykkebringeren

Jupiter står

meget sterkt

i horoskopet

ditt. Du vil

se at dette

hjelper deg til fremgang og

vekst i tiden som kommer. Men

i økonomien bør du fortsatt gå

litt langsomt. Eller for å si det

slik; ikke bruk mer enn du har,

og du kommer også til å gjøre

det bra her.

Motto: Mot lysere tider!

SKYTTEN

En stor uke for

sosialt samvær.

Da kommer

du til å

treffe mange

nye og spennende

mennesker som kommer

til å bli betydningsfulle for deg

videre fremover. Dette gjelder

så vel rent vennskap, som jobbrelatert,

eller at du rett og slett

går hen og forelsker deg i noen

på en hyggelig fest.

Motto: Mange muligheter!

STEINBUKKEN

For den

ambisiøse

Steinbukken

blir dette

kanskje årets

beste uke for

alt som dreier

seg om karriere og din posisjon

i samfunnet, hva den enn måtte

være. Tiden har nå kommet for

å ta et skikkelig tak og å gjøre

noe kjempespennende, for å

bygge et skikkelig fundament

for fremtiden.

Motto: Valget er ditt!

VANNMANNEN

Du kommer inn

Optimismen er

økende. Du ser

nå ut mot verdenen

med løftet

blikk. Er du involvert

i utdanning,

enten som lærer

eller elev, blir dette en meget

spennende uke for deg. Det

samme kan vi også si om reiser,

og spesielt de som er knyttet

opp til kulturelle opplevelser.

Motto: Kunnskap er ikke tung

å bære.

FISKENE

Forandring

fryder er et

utrykk som du

burde holde

tett til ditt

hjerte denne

uken. Du er i hvert fall inne i en

tid hvor endringer i livet ditt

skjer. Om dette ligger mer på

et indre enn på et ytre plan, er

avhengig av din egen situasjon.

Men det er også en sterk tid for

å bygge ut den dypere kjærligheten.

Motto: Alt til sin tid!


26 ANNONSER | BYAVISA SANDEFJORD 11. OKTOBER 2017


MALTA
St. Petersburg
Mallorca
Island-Shetland-Orkenøyen

Holland


www.dagaasbo.no - 37 15 70 31

Gårdsbutikk I Selskapslokaler I Lagerboder til leie

Lørdag 14 oktober

Dansefest fra 14.00

Fredag 20 og lørdag 21 oktober

Oktoberfest

Fredag 3 november

Klassisk Gourmetaften

www.furuegg.no

Furu Furustad - Sandefjord

20 og 21 oktober, kl 19.00

i hønsehuset på Furustad

Billetter selges på forhånd i Gårdsbutikken til Furu Egg, eller kan

bestilles hos Erik på tlf 920 10 738, eller post@furuegg.no

Kommende åpne arrangementer

I selskapslokalene til Furu Egg

Onsdag 8 november

Stekt Flesk og Duppe

Fredag 24 november

Julkalas med Medborgarna

Lørdag 25 november

Lutefiskaften

Dørene åpner kl 18.00, maten serveres fra kl 19.00

Drikke kjøpes i Baren, alle rettigheter.Påmelding/Bordbestilling gjøres til

Erik på 920 10 738, eller post@furuegg.no

Info om våre arrangementer se www.furuegg.no eller følg oss på Facebook

Hjertelig velkommen

Følg oss

på facebook

Furustadlia 30 | 3232 Sandefjord | Mobil 920 10 738 | E-post: post@furuegg.no

Før 13 990,-


5 000,-

Før 9 990,-


3 900,-

Lagersjefen rydder lageret og ønsker velkommen til

LAGERSALG hos RKC

lørdag 14. oktober kl. 9-16

Flerbruksbod Multiboden // 5,9 m²

Lekehus Linus // 3,2 m²

Gjør et kupp på utgående varer, B-varer og varer med

skjønnhetsfeil. Ta med henger!

NB! Vi tar KUN kortbetaling (BankAxept/MasterCard) og Vipps.

Ingen bytte- eller returrett.

Velkommen til hyggelig handel her hos oss på Borgeskogen 59!

Før 1 790,-


500,-

Før 2 990,-


600,-

Sideseil 300x160 cm, lys mesh

Lekestativ Junior (eks. rutsjebane)

I tillegg kan du også gjøre et kupp på:

levegger

rekkverk

stakitt

trappevanger

markiser

blomsterkasser

lekehus Siri

flere leke- huskestativ

diverse spill

stålreoler

hyller

og mye, mye mer

Foldbar benk 180 cm

Før 790,-


200,- Før 990,-


250,-

Foldbart bord 180 cm

RKC AS, Borgeskogen 59 (N), 3160 STOKKE


11. OKTOBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD

| TV-PROGRAM27

tv

hele uken

11.10-17.10

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag

06:17 Morgensending

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1960

17:50 Naturreparatørene


18:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:45 Forbrukerinspektørene: Er

alger sunt?20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21

21:35 Monster

22:30 Forført av spriten


23:25 Torp

23:55 Solgt!


06:17 Morgensending

13:00 Miss Marple: Mord er

ingen sak


kamera

14:45 Det gode bondeliv

15:15 Bjørnøya

15:55 Mesternes mester

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1960

17:50 Fugleøya Runde


18:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen


20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21


22:30 Ukens vinner


23:15 Historien om Danmark

00:15 Monster

06:17 Morgensending

12:00 NRK nyheter


12:45 Hygge i hagen

13:15 Miss Marple: Lek med

speil

14:50 Det gode bondeliv

15:15 Bjørnøya

15:55 Mesternes mester

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1960

17:50 Tusen meter norsk natur


18:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:30 Norge Rundt

19:55 Linn & Ronnys tacoshow


21:25 Skavlan

22:25 Nye triks


23:30 Svindlerne

00:10 Slik ble de Beatles

07:35 Morgensending

09:35 Midt i naturen

10:35 Generasjoner: Det første

boligkjøpet


12:15 Nye triks

13:05 Miss Marple: Hvorfor

spurte de ikke Evans?

14:40 Egil Monn-Iversens musikalske

mangfold

15:40 Vinterdrømmen17:30 Linn & Ronnys tacoshow

18:30 Historisk

19:00 Lørdagsrevyen


19:55 Stjernekamp

21:35 Side om side

22:05 Lindmo
07:15 Severin

07:45 Dyreklinikken

08:45 Vill viten

09:25 Midt i naturen

10:25 Lindmo

11:25 Stjernekamp


14:00 Oslo Horse Show

16:15 Toppserien: Stabæk -

Avaldsnes

18:30 Newton

19:00 Søndagsrevyen

19:45 Sportsrevyen

20:05 Dyra i snøen

21:00 Nyheter

21:15 Victoria

22:00 Victoria


23:20 Tause vitner

01:03 Stjernekamp

02:38 Side om side

03:08 Linn & Ronnys tacoshow

04:08 Lindmo

06:45 Morgensending


13:15 Miss Marple: Invitasjon


14:50 Det gode bondeliv


16:00 Mesternes mester

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 196018:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:45 Solgt!

20:15 Dans for livet

20:45 TV-aksjonen 2017

20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21

21:30 Monster

22:25 Jævla homo


23:15 Vera

00:45 Film: Beleiringen

06:45 Morgensending


13:15 Miss Marple: 4.50 fra

Paddington

14:50 Det gode bondeliv


16:00 Mesternes mester

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1960

17:50 Me-Åkerneset


18:30 Extra

18:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:45 Vill viten

20:25 Vinterdrømmen

20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21

21:30 Brennpunkt: Shit o’hoi!

22:30 99% norsk


23:15 Ukjent arving

00:15 Høst-hygge i hagen

06:00 Morgensending

16:00 Home and Away

16:30 Home and Away

17:00 Dyrepasserne

17:30 Fingrene av fatet


versjon

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Kjendisrestauranten 22

19:30 Kjendisrestauranten 23

20:00 Truls a la Hellstrøm

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Farmen - kampen for23:10 Sølvrekka 2


00:10 Samurai Sikkerhet

00:40 Criminal Minds

06:00 Morgensending

15:30 Modern Family

16:00 Home and Away

16:30 Home and Away

17:00 Dyrepasserne

17:30 Dyrepasserne


versjon

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Kjendisrestauranten 23

19:30 Kjendisrestauranten 24

20:00 Matkontrollen 7

20:30 TV 2 hjelper deg 7

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene


22:40 Hvor er Thea 2

23:10 Åsted Norge 7

00:10 Farmen - kampen for


06:00 Morgensending

15:30 Modern Family

16:00 Home and Away

16:30 Home and Away

17:00 Dyrepasserne

17:30 Dyrepasserne

18:00 Dyrepasserne

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dyrepasserne

19:30 The Voice - Norges beste

stemme 25

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 The Voice - Norges beste

stemme 26

22:15 Senkveld med Thomas og

Harald 7

23:20 Sølvrekka 3


00:20 The Last Samurai

06:00 Morgensending

13:00 Kjendisrestauranten 21

13:30 Kjendisrestauranten 22

14:00 Kjendisrestauranten 23

14:30 Kjendisrestauranten 24


16:00 The Voice - Norges beste

stemme 25

17:30 The Voice - Norges beste

stemme 26


18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene


versjon

19:30 Skal vi danse 13

21:00 Nyhetene

21:15 Været

21:20 Sportsnyhetene

21:40 Skal vi danse 14

22:15 God Kveld Norge

22:50 American Sniper

06:00 Morgensending

15:30 Skal vi danse 13

17:00 Skal vi danse 14

17:30 Farmen - kampen for


18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Farmen - kampen for


20:00 Farmen - kampen for


21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:45 Farmen - kampen for22:45 Mercur 9

23:45 Hvor er Thea 2

00:15 God Kveld Norge

00:50 Farmen - kampen for


06:00 Morgensending

15:00 Modern Family

15:30 Modern Family

16:00 Home and Away

16:30 Home and Away

17:00 Dyrepasserne

17:30 Dyrepasserne


versjon

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Kjendisrestauranten 24

19:30 Kjendisrestauranten 25


21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Farmen - kampen for


22:40 Truls a la Hellstrøm

23:40 Hawaii Five-0

00:40 Criminal Minds

06:00 Morgensending

15:00 Modern Family

15:30 Modern Family

16:00 Home and Away

16:30 Home and Away

17:00 Dyrepasserne

17:30 Dyrepasserne


versjon

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Kjendisrestauranten 25

19:30 Kjendisrestauranten 26

20:00 Tid for hjem

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Åsted Norge 8

22:40 Rita 4

23:35 Farmen - kampen for


00:40 Criminal Minds

NYE FRONTER TIL DITT KJØKKEN

Vi fornyer ditt kjøkken enkelt raskt og rimelig. Vi bytter dører, hengsler, skyffer, benkeplater, vask etc.

uansett alder eller fabrikat. Gratis uforpliktende hjemmebesøk. Rask montering.

Elveveien 54,

3262 Larvik

Med Norsk kjøkkenfornying

er du sikret høy kvalitet

til lav kostnad - kontakt oss i dag!

Ring Per Helge på Tlf: 900 69 366 | perhelge@norsk-kjokkenfornying.no

Nesten 30 års erfaring med kjøkkenfornying | www.nkfas.no

06:00 Morgensending

12:55 Sinnasnekker’n

13:55 The Big Bang Theory

14:25 The Big Bang Theory

14:50 The Big Bang Theory

15:15 Friends

15:45 Friends

16:15 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:15 Two and a Half Men

17:40 Two and a Half Men

18:10 The Big Bang Theory

18:35 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Norske rotehjem

20:30 Brille


Morgan og Ola-Conny


Almaas

23:30 Castle

00:25 CSI

06:00 Morgensending


11:55 Norske rotehjem

12:55 Sinnasnekker’n

14:00 The Big Bang Theory

14:25 The Big Bang Theory

14:55 The Big Bang Theory

15:20 Friends

15:50 Friends

16:20 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:15 Two and a Half Men

17:40 Two and a Half Men

18:05 The Big Bang Theory

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Norske rotehjem

20:30 Sinnasnekker’n

21:30 Alt for Norge

23:00 Brille

00:00 Castle

00:55 CSI

06:00 Morgensending

12:55 Sinnasnekker’n

13:55 The Big Bang Theory

14:25 The Big Bang Theory

14:55 The Big Bang Theory

15:20 Friends

15:50 Friends

16:20 Friends

16:50 Two and a Half Men

17:15 Two and a Half Men

17:45 Two and a Half Men

18:10 The Big Bang Theory

18:40 The Big Bang Theory

19:05 The Big Bang Theory

19:30 The Big Bang Theory

20:00 Brille

21:00 Mandagsklubben


Almaas

23:00 The Graham Norton Show

00:00 Castle

00:55 CSI

06:10 Morgensending

09:50 Friends

10:20 Friends

10:50 Friends

11:15 Friends

11:45 Two and a Half Men

12:15 Two and a Half Men

12:45 Two and a Half Men

13:10 Two and a Half Men

13:40 Two and a Half Men

14:05 Two and a Half Men

14:30 Two and a Half Men

15:00 Two and a Half Men

15:30 Tangeruddampen

16:30 Sinnasnekker’n


Ola-Conny

18:30 71° nord

20:00 Alt for Norge

21:30 Pirates of the Caribbean:

The Curse of the Black Pearl

00:05 James Bond: Aldri si aldri

06:05 Morgensending

10:15 Friends

10:45 Two and a Half Men

11:15 Two and a Half Men

11:40 Two and a Half Men

12:10 Two and a Half Men

12:40 Two and a Half Men

13:05 Two and a Half Men

13:30 Two and a Half Men


Ola-Conny

19:00 Sinnasnekker’n

20:00 Alt for Norge

21:30 Åndenes makt


Almaas

23:30 Brille

00:30 Mandagsklubben

06:00 Morgensending


12:55 Sinnasnekker’n

13:55 The Big Bang Theory

14:25 The Big Bang Theory

14:50 The Big Bang Theory

15:20 Friends

15:50 Friends

16:15 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:15 Two and a Half Men

17:45 Two and a Half Men

18:10 The Big Bang Theory

18:40 The Big Bang Theory

19:05 The Big Bang Theory

19:30 Norske rotehjem

20:30 The Big Bang Theory

21:00 Mandagsklubben

22:00 Norske rednecks

23:00 Åndenes makt

00:00 Castle

00:55 CSI

06:00 Morgensending

11:55 Norske rotehjem

12:55 Sinnasnekker’n

13:55 The Big Bang Theory

14:20 The Big Bang Theory

14:50 The Big Bang Theory

15:15 Friends

15:45 Friends

16:15 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:10 Two and a Half Men

17:40 Two and a Half Men

18:05 The Big Bang Theory

18:35 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Norske rotehjem

20:30 71° nord


Almaas

23:00 Mandagsklubben

00:00 Castle

00:55 CSI

06:00 Morgensending

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Real Housewives of Beverly

Hills

14:00 Sex og singelliv

14:30 Norges styggeste rom

15:30 Hele Norge baker

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Superoppusserne

19:30 Veterinærene

20:00 Veterinærene

20:30 Luksusfellen

21:30 Hellstrøm rydder opp

22:30 Svindeljegerne

23:30 Sex og singelliv

00:10 Sex og singelliv

00:50 Luksusfellen Sverige

06:00 Morgensending

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Sex og singelliv

14:30 Norges styggeste rom

15:30 Hele Norge baker

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Superoppusserne

19:30 Veterinærene

20:00 Veterinærene

20:30 Visning

21:30 Eventyrlig oppussing

22:30 Aber Bergen

23:30 Sex og singelliv

00:10 Sex og singelliv

00:50 Luksusfellen Sverige

06:00 Hele Norge baker

06:45 MasterChef Danmark

07:35 Ellen DeGeneres Show

08:25 Dr. Phil

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Sex og singelliv

14:30 Norges styggeste rom

15:30 Hele Norge baker

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Visning

19:30 Men in Black

21:30 Let’s Be Cops

23:35 I Now Pronounce You

Chuck And Larry


06:00 Morgensending

10:00 Ellen DeGeneres Show

11:00 Ellen DeGeneres Show

12:00 Real Housewives of

Beverly Hills

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Real Housewives of

Beverly Hills

15:00 Real Housewives of

Beverly Hills

16:00 Real Housewives of

Beverly Hills


York

18:00 Svindeljegerne

19:00 Melk

19:30 Just My Luck

21:30 Indiana Jones og krystallhodeskallens

rike

00:15 Third Person

06:00 The Middle

06:25 Restaurantdrømmen

07:15 Boligjakten Danmark

08:00 Boligjakten Danmark

09:00 Ellen DeGeneres Show

09:55 Ellen DeGeneres Show

10:55 Just My Luck

13:00 Superoppusserne

14:00 Superoppusserne

15:00 Veterinærene

15:30 Veterinærene

16:00 Veterinærene

16:30 Veterinærene

17:00 Hellstrøm rydder opp

18:00 Visning

19:00 Eventyrlig oppussing

20:00 Luksusfellen

21:00 Engler & Demoner

23:45 Let’s Be Cops

01:55 Hot Shots!

03:20 Hot Shots 2

06:00 Morgensending

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Sex og singelliv

14:30 Norges styggeste rom

15:30 Hele Norge baker

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Superoppusserne

19:30 Veterinærene

20:00 Hvem bor her?

20:30 Alt for laget

21:30 NCIS

22:30 NCIS: Los Angeles

23:30 Melk

00:00 Sex og singelliv

00:40 Sex og singelliv

06:00 Morgensending

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Sex og singelliv

14:30 Norges styggeste rom

15:30 Hele Norge baker

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Superoppusserne

19:30 Hvem bor her?

20:00 Hvem bor her?

20:30 Svindeljegerne

21:30 Aber Bergen

22:30 Melk

23:00 Eventyrlig oppussing

00:00 Sex og singelliv

00:40 Sex og singelliv

©Mediabuddy


KJØP BILLETTER PÅ TICKETMASTER.NO

OSLOFJORD

FIGHT NIGHT

21. OKTOBER KL. 20 : 00

OSLOFJORD CONVENTION CENTER

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!