08.11.2017 Views

Byavisa Sandefjord nr 148

Byavisa Sandefjord nr 148 for uke 45 - 2017

Byavisa Sandefjord nr 148 for uke 45 - 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SANDEFJORD Onsdag 8. november 2017 Uke 45 – nr. 148 Årgang 4

Julegaver

for store

og små

SIDE 6

Boligsalg

Kun kr 59 900

alt inkl.

Tlf. 333 18 333 • DronningensgaTe 6 • www.m2megling.no

Må rive Mariakirken etter

åtte års arbeid i stua:

Peters

20 år med

sangglede

SIDE 26-27

legoverden

Larsi – er nå

høy og tynn

SIDE 30-31

Antikk & Alternativmesse

Gratis verdivurdering - Inspirasjon og Mystikk

Åpent fra 06.30 til 21.00 - Tlf: 33 19 24 80.

God hjemmelaget mat. Rom, hotellhytter,

konferanser, julebord mm.

www.holms.as

Gamle E-18 mellom Sandefjord og Larvik.

Dagens fra

99,-

I stua til Michael Peters

står Mariakirken ferdig

etter åtte års arbeid.

Den er 2x3 meter bred og

1,20 meter høy – men for

stor til å fraktes ut. SIDE 2-3

C 350 e AMG PLUSS stasjonsvogn

Mye utstyr. Vinterhjul inkl.


kr

Eikhallen, Tønsberg 21. 18. - 22. 19. nov.

Åpent 11- 16. Bill. kr 50.-

www.eikhallen.no - Tlf 924 18 506

3.990,-

Pr.

mnd.

Kampanjerente 1 %. Kjøpspris 553.000,-.

Service- og vedlikeholdsavtale inkludert!

PLUG-IN HYBRID

C 350 e stv. fra kr 485.900,-. Finansieringstilbudet er basert på startleie/etabl. geb: 84.250,-, nom. kampanjerente 1 %. Leieperiode 36 mnd/30.000 km. Total leiekostnad kr 227.890,-.

Pris inkl. lev. Oslo. Termingebyr er inkl. Årsavgift kommer i tillegg. Alle priser inkl. mva. Rekkevidden vil variere avhengig av en rekke faktorer som kjørestil, varme- og kjølebehov, kjørerute

og forvarming. Les mer på kampanje.mercedes-benz.no. Finansiering forutsettes gjennom Bertel O. Steen Finans AS. Drivstofforbruk blandet kjøring: 0,21-0,24 l/mil. CO2-utslipp

48-55 g/km. Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS. Tilbudet gjelder til 31. desember 2017.

Bertel O. Steen Larvik, Lågaveien 2, Larvik, tlf. 33 11 35 10, www.larvik.bos.no


2

Mariakirken

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

i lego m

Michael Peters er lidenskapelig

opptatt av lego. Hjemme i stua står

Mariakirken endelig ferdig etter

åtte års arbeid. Den er to ganger tre

meter bred og 1,20 meter høy – og

for stor til å fraktes ut.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Mariakirken ligger i polske

Gdansk – eller Danzig som

tyskerne sier. Mariakirken er

verdens største mursteinskirke

og den sto ferdig i 1502.

Originalen tok 200 år å bygge.

Men for Michael Peters tok det

«bare» åtte år – i lego vel og

merke.

– Jeg har bygget kirken i perioder

gjennom disse åtte årene.

Jeg har brukt fotografier og

tegninger for å få den så lik som

mulig originalen, sier Peters.

Han sier en av grunnen til at

han ville bygge Mariakirken i

lego var at hans far var født i

Gdansk.

Fyller stua

Den blide bibliotekaren er i

sitt ess når han holder på med

lego. Det har blitt en lidenskap

og det meste som skjer i

hans liv har med lego å gjøre.

Enten bygger han, kjøper han

lego eller så er han på nettet

med likesinnede venner. Det

er trangt i stua hjemme hos

Michael. Mariakirken ruver

midt på gulvet og står på et sort

fundament. Herskapelig og et

vakkert syn for øye. Mange av

kirkens detaljer har han klart

å få fram under byggingen som

orgelet, altertavle, vinduer, søyler

og kirketårnet.

– Jeg har brukt både vanlige

og diagonale legoklosser.

Arbeidet med å bygge

Mariakirken har vært et langsiktig

og et spennende prosjekt.

Jeg hadde som mål å bygge

kirken og endelig står den ferdig,

sier Michael Peters med et

stort smil.

Hvor mange timer han har

brukt på å bygge kirken vet

hop som han ofte besøker.

På markedet finnes det også

promosett som er av interesse.

– Jeg er med i fanklubb

for legointeressert på nettet

som heter «1000 Steiner»

hvor jeg møter likesinnede.

Jeg har handler lego fra flere

land, og jeg har lego faktisk

fra Panama, sier Peters smilende.

ELEKTRIKER-

TJENESTER

Tlf: 33 46 68 00

www.pettersen.no

han ikke. Eller ikke hvor mange

legoklosser han har brukt.

– Kanskje 200.000 eller

400.000, sier Peters.

Må rives

Den ruvende legokolossen er

så stor at det er umulig å få

den ut av leiligheten uten at

den må rives. Vinduet i stua

er for lite, så Peters er klar

over at Mariakirken må rives

hvis han flytter ut. Det er han

innestått med, selv om mange

års arbeidsinnsats blir lagt i

grus.

I leiligheten er det lego

hvor enn du ser. Små plastbokser

med legoklosser i alle

størrelser, fasonger og farger.

Han samler på alt av lego, og

flere av legosettene er fortsatt

uåpnede.

– Jeg er på loppemarked


og det første jeg ser etter

er selvsagt lego. Jeg finner

stadig noe på loppemarkeder

som jeg kjøper, og jeg er i

butikker hvor det er slag av

roteklosser, sier Peters med

stort engasjement.

STOR INTERESSE: Michael Peters store hobby er lego, og i stua står Mariakirken som er to og tre meter. Han får den ikke ut gjennom dører eller ut vindu.

Jeg hadde som mål å bygge kirken og

endelig står den ferdig.

MICHAEL PETERS

Startet i 1995

Alvoret som det store legointeressen

startet rundt 1995,

og siden har den bare økt og

økt. Hvor det skal ende vet

han ikke helt sikkert selv.

Det er ikke bare i butikker og

loppemarkeder han handler,

men han er stadig på nettet

som en egen side med legos-

Leser bøker

Det blir litt tid til hans andre

hobby. Han er bibliotekar av

yrke og han er opptatt av å lese

bøker. I leiligheten er et stort

antall bøker i hyllene, og lesing

og lego styrer hans hverdag.

Mange kjenner Michael

Peters fra Sandefjord bibliotek.

Han begynte å arbeide med

biblioteket i 2001 etter seks år i

Tromsø og Hammerfest.

espen@byavisa.sandefjord.no


idt i stua

8. NOVEMBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 3

Men nå må åtte års

legoarbeid rives

– byggverket for

stort til å fraktes ut


Julaften i Sandefjord arrangerer julefeiring ombord på «Color Viking». Med plass til 130 gjester,

Neste utgave av

og 20 frivillige fra foreningen, ligger det an til å bli en uforglemmelig jul for mange enslige og trengende.

Byavisa Sandefjord:

Initiativet fra samarbeidspartnerne Color Line, Sanitetsforeningene i Sandefjord og Røde Kors er et

LEDERForeningen eksempel til etterfølgelse. Det koster så lite, men minnene varer så lenge. Takk for at empati fortsatt finnes. 22. NOVEMBER

4 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

Julefeiring for ensomme

Foreningen Julaften i Sandefjord

arrangerer julefeiring om bord

på «Color Viking» under landlige

julaften. Målgruppa er de som føler

seg ensomme.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Det er plass til 130 gjester og

20 frivillige fra Foreningen

Julaften i Sandefjord og samarbeidspartnerne

Color Line,

Røde Kors og sanitetsforeningene

i Sandefjord skal sørge

for en hyggelig julefeiring. Det

blir servert tradisjonsrik julemiddag,

kaker og nissen kommer

med julegaver til barna.

Det blir musikalske innslag ved

John Erik Bruaas Andersen.

Glede andre mennesker

Kjell Atle Kjønnø er sentral i

dette arrangementet. Han er

leder i Foreningen Julaften i

Sandefjord, restaurantsjef om

bord på «Color Viking» og

nestleder i Sandefjord Røde

Kors.

Ω Jeg ønsker å glede andre

mennesker, og jeg er opptatt av

frivillighet. Jeg er jobb om bord

på «Color Viking» julaften,

og skal selvsagt være med og

hjelpe til på julefeiringen, sier

Kjønnø med et smil.

Han forteller at rederiet tar

regningen for mat og drikke,

og at velferdskassa på de seks

Color Line-båtene bidrar med

økonomisk støtte sammen

med byens sanitetsforeninger.

Arrangementet er rusfritt.

Det er foreløpig påmeldt

rundt 80 personer, og påmeldingsfristen

er satt til 5.

desember. Påmelding gjøres til

omsorg@sandefjordrk.no .

Kjell Arne Kjønnø ser gjerne

at næringslivet kan bidra til

julefeiringen hvis de ønsker.

Ω Vi setter stor pris på bidrag

fra næringslivet, sier han.

Røde Kors betyr mye

Kjønnø har arbeidet i Color

Line i mange år og vært på de

fleste fergene. Han arbeidet

fire år i personalavdelingen,

men siden den flyttet til Oslo,

ENSOMME: Leder for Foreningen Julaften i Sandefjord, Kjell Atle Kjønnø, inviterer de som føler seg ensomme til en hyggelig feiring om bord på «Color Viking» julaften.

FAKTA

julebord

Julefeiring om bord på «Color

Viking» julaften kl. 17.00.

Frammøte kl. 16.00. Landligge.

begynte han som restaurantsjef

på «Color Viking» for et

år siden. Han trives i jobben,

men som restaurantsjef ser

han personer som drikker mye

alkohol på turene. På fritida

er han forsiktig med alkohol,

bruker mye tid på Sandefjord

Røde Kors som er hans hjertebarn,

og han er nattravner.

Ω Det er store kontraster

om bord på ferga og livet

på land. Sandefjord Røde

Kors betyr mye for meg, og

jeg bruker mye tid på deres

arbeid, sier han.

Han er båtleder i Røde

Kors og var med og hentet

hjem «Jotun» fra Aukra i

Møre og Romsdal i høst. Røde

Korsbåten er bygget med

Gazelle Technology som har

spesialisert seg å bygge redningsfartøy.

Styreleder

Han er styreleder i Foreningen

Julaften i Sandefjord som ble

stiftet på initiativ fra privatpersoner

som ønsker å fremme

toleranse, inkludering og

integrering. Resten av styret

består av Mona Nomme, Per

Gunnar Aasebø, Anna Maria

Wiik Wärnman og Roy Bjelke.

espen@byavisa.sandefjord.no

Byavisa Sandefjord

en del av Content Media

Telefon: 33 46 20 00

Besøksadresse: Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord

Kontortid: Mandag-fredag 8-16

Hjemmeside: www.byavisasandefjord.no

Distribusjon: Norpost Distribusjon AS

Opplag: 21.800 | Trykk: Agderposten Trykk AS

Ansvarlig redaktør:

Geir A. Arneberg, tlf: 32 80 53 57

Daglig leder:

Bjørn Larsen, tlf: 32 80 53 70

Salgssjef:

Safina Sadiq, tlf. 915 43 374

Markedsavdelingen:

Teamleder:

Ann-Christin Foss, tlf. 917 24 547

Mediekonsulent:

Silje Kristengård, tlf. 971 24 549

Annonser:

E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

Redaksjonen:

Journalist:

Espen Ringdal Andersen,

tlf. 976 79 270

Tips:

E-post: red@byavisa.sandefjord.no


8. NOVEMBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 5

Kjøp en. Få en.

Verdi inntil kr 3 000 enstyrke / kr 4 000 progressive

Velg fra bl.a.

Carrera Marc Jacobs

Michael Kors Ray-Ban

Emporio Armani

Tilbudet inkluderer innfatning inntil kr 2000

og standard glass frem til 11. nov. Vi spanderer

den rimeligste innfatningen. Kan ikke

kombineres med andre tilbud eller rabatter.

Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

Interoptik Solberg, Jernbanealléen 15, Sandefjord. Tlf: 33 46 41 00


6

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

Julegaver for store og små

Det blir et storslagent julemarked

på Pukkestad Gård førstkommende

lørdag og søndag. Fjorden

Sanitetsforening og Sandefjord

Husflidlag går sammen for første

gang om å arrangere julemarked.

FAKTA

Pukkestad Gård

Julemarked på Pukkestad Gård

lørdag 11. november og

søndag 12. november.

Kl. 10.00-15.00 lørdag og

Kl. 11.00-15.00 søndag.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Uteområdet blir pyntet med

juletre, og det skal bli skikkelig

god stemning. Trude H. Holtan

i Fjorden Sanitetsforening har

bestilt lett nysnø, men innrømmer

at hun kanskje må tro på

julenissen for å få ønske oppfylt.

Sandefjord Husflidlag vil

ha julemarked i låven, mens

Fjorden Sanitetsforening skal

holde til i lokalene til Sandefjord

Jeger- og fiskerforening.


MALTA

4.-12.mars Kr. 9090,-

del Sol


St. PetersburgDublin

Mallorca

Mange frivillige

De to foreninger håper på stort

oppmøte av folk, og de stiller

mannsterke selv for å gi god service.

Fjorden Sanitetsforening

har 40 frivillige til stede under

helgens julemarked, mens husflidlaget

stiller med 25 frivillige.

Ω Det er første gang vi samarbeider,

og jeg håper dette

skal bli en tradisjon. Vi er

tjent med å samarbeide, sier

Lone Hjortshøv Stolpestad i

Sandefjord Husflidlag.

Julegaver

Det blir et stort utvalg av

håndarbeid alt fra votter, luer,

skjerf, nisser, bruksgjenstander

og mye annet som kan legges

under juletreet.

Ω Det blir tombola, basar, salg

av syltetøy, julekaker, vafler og

popcorn, sier Line Johannessen

i Fjorden Sanitetsforening.

Ω Jeg har vært rundt og

«bommet» mange fine premier

som skal loddes ut. Både etablerte

bedrifter og nye bedrifter

har vært veldig greie og gitt

oss fine premier, sier Trude H.

Holtan med et stort smil.

Alt som skal selges under

julemarkedet er laget i høst og

er av beste kvalitet.

Berlin

MADEIRA
6.-13.februar Kr. 8790,-


Island-Shetland-Orkenøyen
Albirwww.dagaasbo.no - 37 15 70 31

PUKKESTAD GÅRD BLIR PYNTET TIL JULEMARKED TIL HELGEN. FORAN FRA VENSTRE: Siri Nilsen (SH), Anita Miric

(FS), Trude H. Holtan (FS), Unn Susnic (FS), Kari Synneva Flesche (FS) og Ineke Rutherfurd (FS+SH). Andre rad fra venstre:

Lone Hjortshøv Stolpestad (SH), Live Johannessen (FS) og Anja Haugland (FS).

Øremerket integrering

I statuttene til Fjorden

Sanitetsforening er integrering

en av deres viktige saker.

Inntektene fra julemarkedet er

øremerket integrering for barn,

unge og voksne. Konkret til

hvilke tiltak er foreløpig ikke

bestemt, men pengene kommer

folk som trenger hjelp til integrering

til gode. Medlemmene

i de to foreningene ser virkelig

fram til helgens arrangement.

De har nedlagt et stort frivillig

arbeid, og de er klare til å ta

imot et folkehav av nysgjerrige

unge og voksne.

espen@byavisa.sandefjord.no


8. NOVEMBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT 7

KIWIs Prisløfte

”Vi gir oss aldri på pris!”

Se alle produktene på

kiwi.no

på OVER 200 vaske- og

hygieneprodukter!

Eksempler på priskutt:

FØR NÅ

OMO COLOR, 1,17 kg pr. kg 35,30 ..................................................................................45,90 41,30

OMO ULTRA HVITT, 1,17 kg pr. kg 35,30 ......................................................................45,90 41,30

SOFTLAN APPLE GRØNN, 750 ml pr. l 26,53 ........................................................... 29,90 19,90

SOFTLAN OUTDOOR BLÅ, 750 ml pr. l 26,53 .......................................................... 29,90 19,90

JIF BADEROM SPRAY, 500 ml pr. l 59,20 .................................................................. 42,40 29,60

JIF KJØKKEN REFILL, 250 ml pr. l 49,80 .................................................................... 31,40 24,90

JIF KJØKKEN SPRAY, 500 ml pr. l 54,40 ................................................................... 38,90 27,20

JIF OVN & GRILL SPRAY, 500 ml pr. l 69,80 ............................................................. 49,90 34,90

JIF UNIVERSAL REFILL, 250 ml pr. l 32,20 ................................................................ 23,00 16,10

JIF UNIVERSAL SPRAY, 500 ml pr. l 32,60 ................................................................ 23,30 16,30

JIF STØVMOPP, 1 stk ..................................................................................................... 103,90 79,90

JIF STØVMOPP REFILL, 5 stk pr. stk 13,98 ................................................................ 79,90 69,90

FINISH MASKINOPPVASK AIO MAX, 66 stk pr. stk 1,36......................................... 99,90 89,90

SUN ALT I 1 MAXPOWER, 66 stk pr. stk 0,82 ............................................................ 88,50 54,50

YES MASKINOPPVASK ORIGINAL ALT I ETT, 52 stk pr. stk 1,34 .......................... 79,90 69,90

SUNLIGHT OPPVASK, 500 ml pr. l 45,80 ................................................................. 26,40 22,90

ZALO ANTIBAKTERIELL, 500 ml pr. l 61,00 ............................................................. 33,90 30,50

ZALO OPPVASKSPRAY, 500 ml pr. l 67,00 ................................................................ 37,30 33,50

JORDAN OPPVASKBØRSTE TREND, 1 stk .................................................................. 21,90 19,70

UNIK OPPVASKBØRSTE, 1 stk ...................................................................................... 10,40 6,90

ASAN TRIPPELDUSJ MILD, 220 ml pr. l 101,82 ......................................................... 24,90 22,40

DOBBELDUSCH SPORT, 250 ml pr. l 78,00 ................................................................ 21,70 19,50

LANO DUSJSÅPE, 250 ml pr. l 78,00 ........................................................................... 21,70 19,50

LANO DUSJSÅPE REFILL, 250 ml pr. l 74,40 ............................................................ 20,90 18,60

LOREAL MEN EXPERT DUSJSÅPE, 300 ml pr. l 99,67 ............................................ 38,80 29,90

LOREAL MEN EXPERT TOTAL CLEAN 5I1, 300 ml pr. l 99,67 ................................ 38,80 29,90

Se hele varelisten

med priskutt

på kiwi.no!

FØR NÅ

NIVEA SHOWER GEL FRESH MIX, 250 ml pr. l 119,60 ............................................. 34,90 29,90

PALMOLIVE DUSJSÅPE MEN, 250 ml pr. l 105,20 ................................................... 29,30 26,30

PALMOLIVE DUSJSÅPE NATURALS, 250 ml pr. l 119,60 ........................................ 34,10 29,90

PALMOLIVE DUSJSÅPE RELAX MIX, 250 ml pr. l 119,60 ........................................ 39,90 29,90

VASELINE SHOWERGEL MILD, 250 ml pr. l 107,60 .................................................. 29,90 26,90

BLIW HÅNDSÅPE MIKS, 300 ml pr. l 53,00 ............................................................... 19,90 15,90

LANO HÅNDSÅPE, 300 ml pr. l 69,00 ........................................................................ 23,10 20,70

LANO HÅNDSÅPE REFILL, 300 ml pr. l 58,00 .......................................................... 19,40 17,40

LANO SÅPE 2 PK, 2X125 g pr. kg 78,80 ...................................................................... 21,90 19,70

COLGATE TANNKREM MAX FRESH ACTICLEAN, 75 ml pr. l 398,67 .................... 36,90 29,90

COLGATE TANNKREM SMILES, 50 ml pr. l 316,00 .................................................... 19,80 15,80

COLGATE TANNKREM KARIES, 75 ml pr. l 221,33 .................................................... 20,80 16,60

COLGATE TANNKREM KARIES, 125 ml pr. l 220,00................................................. 33,40 27,50

COLGATE MUNNSKYLL MULTIPROTECTION, 500 ml pr. l 93,80 ........................ 56,90 46,90

JORDAN TANNBØRSTE CLEAN BETWEEN FLOSSER, 1 stk ................................... 27,80 25,00

JORDAN TANNBØRSTE CLEAN BETWEEN MEDIUM, 1 stk ..................................... 27,90 25,10

JORDAN TANNBØRSTE EXPERT CLEAN MEDIUM, 1 stk ........................................ 38,90 35,00

JORDAN TANNBØRSTE STEP1, 1 stk .......................................................................... 32,90 26,90

SOLIDOX TANNKREM HVITE TENNER, 75 ml pr. l 388,00 .................................... 32,40 29,10

SOLIDOX TANNKREM ISTID 3, 50 ml pr. l 368,00 ................................................... 20,50 18,40

SOLIDOX TANNKREM RENE TENNER, 75 ml pr. l 664,00...................................... 36,90 33,20

SOLIDOX TANNKREM TOTALBESKYTTELSE, 75 ml pr. l 288,00 ........................ 24,00 21,60

LYPSYL ORIGINAL, 4,2 g ................................................................................................ 21,90 19,70

MEN EXPERT PUMP HYDRA, 50 ml pr. l 1774,00 ................................................... 147,90 88,70

VASELINE INTENSIVE CARE NEGLELAKKFJERNER MILD, 125 ml pr. l 344,80 .. 47,90 43,10

NIVEA BODY LOTION SOFT, 250 ml pr. l 150,80....................................................... 41,90 37,70

REVITALIFT DAGKREM, 50 ml pr. l 1852,00 ............................................................ 102,90 92,60

REVITALIFT NATTKREM, 50 ml pr. l 2590,00 ........................................................ 143,90 129,50

SIMPLE CLEANSING WIPES, 25 stk pr. stk 1,20........................................................ 34,90 29,90

SIMPLE DAGKREM SPF15 KIND TO SKIN, 50 ml pr. l 1078,00 ............................... 59,90 53,90

LOREAL SKIN CARE EYE&LIP MAKE-UP REMOVER, 125 ml pr. l 399,20 ............ 67,90 49,90

SUNSILK SHAMPOO SHINE BRIGHT, 250 ml pr. l 79,60 ........................................ 34,90 19,90

SUNSILK BALSAM SHINE BRIGHT, 250 ml pr. l 79,60 ........................................... 34,90 19,90

SUNSILK SHAMPOO VITAMIN EXPLOSION, 250 ml pr. l 79,60 ........................... 34,80 19,90

SUNSILK BALSAM VITAMIN EXPLOSION, 250 ml pr. l 79,60 .............................. 34,90 19,90

SUNSILK SHAMPOO SUPERFRUIT, 250 ml pr. l 79,60 ............................................ 33,10 19,90

SUNSILK BALSAM SUPERFRUIT, 250 ml pr. l 79,60 .............................................. 33,20 19,90

Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner.


NÆRING

VALUTAKURSER

9,50 8,16 10,86 97,44 127,65

2,24 6,32 6,26 7,16 816,73

8

7

NYETABLERTE

OSLO BØRS

Sist uke

+1,70%

Siste året

+29,09%

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

Innovasjon som konk

CESAR HOLDING AS

Org.nummer: 919 789 034

Forretningsadresse: Husebygrenda

5, 3219 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Investeringer i aksjer og

andre verdipapirer.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Trond Kjetil Rogstad

DAHLBERG RR TRANSPORT AS

Org.nummer: 919 788 038

Forretningsadresse: Haneholmveien

20, 3212 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Godstransport på vei.

Kapital: NOK 40.000,00

Daglig leder: Svein-Åge Dahlberg

FINITO FRAKT OG FLYTT

Org.nummer: 919 822 694

Forretningsadresse: Kapteinsvingen

2, 3214 SANDEFJORD

Organisasjonsform:

Enkeltpersonforetak

Formål: Distribusjon og vareleveranse

av ulike gods, offentlig

og privat, samt flytteservice.

Innehaver: Benedicte K. Løfstrøm

FLID & VIRKE AS

Org.nummer: 919 789 840

Forretningsadresse: Gåsøveien 28

3160 STOKKE

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Husflidshåndverk, omsøm

og produksjon. .

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Hilde Anette

Sandvold Bjerke

OAG AS

Org.nummer: 919 802 251

Forretningsadresse: Klaras vei 40

3244 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Foredrag og informasjonsdeling.

Underholdning. Import og

salg av produkter. Transport og

budtjenester.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Odd A. Gundersen

PGVG AS

Org.nummer: 919 818 409

Forretningsadresse: Søndre

Kullerød 4A, 3241 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Engros og handel av aromabasert

propylenglykol.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Michael Johnsen

SUSHI & WOK

Org.nummer: 919 820 020

Forretningsadresse: Aagaards

plass 6, 3211 SANDEFJORD

Organisasjonsform:

Enkeltpersonforetak

Formål: Restaurant med produksjon

av sushi og asiatiske mat.

Innehaver: Huu Dinh Huynh

Hjerte

for Byen

- innovasjonspris

Sandefjord 2017

De er smarte, de er nyskapende og

dynamiske - og har hele verden som

marked. Møt det vesle Sandefjordselskapet

Infostation!

TOM HELGESEN tekst og foto

Bedriften har kun fem fast

ansatte, ligger beskjedent til i

Norde Kullerød 17C og er lite

kjent for de fleste av oss. Men

faktum er at 25 prosent av hele

landets befolkning daglig ser

på en informasjonsskjerm eller

løsning som er levert herfra!

Utenfor boksen

Nettopp å være i forkant av

den digitale utviklingen, tenke

utenfor boksen og løse utfordringer

for kundene, har tatt

Infostation fra gründernivå til

å bli en etterspurt leverandør

av infostasjoner, digitale skilt,

mobile app’er og spesialløsninger

innen luftfart verden over.

Selskapet utvikler og leverer

konsepter med fleksible løsninger

innen design, materialer,

programvare, produksjon

og kvalitet.

– Vi kan aldri konkurrere

mot de store aktørene på

pris på enkeltprodukter. Men

vi kan være best på å finne

kostnadsbesparende løsninger

slik at totalen blir rimeligere,

sier en alltid engasjert

og framoverlent Hans-Jørg

Kleive-Mathisen i samtale

med Byavisa.

FAKTA

Infostation AS

• Selskapet ble etablert i 2000 i den hensikt å utrede mulighetene for

gratis bruk av informasjonsstasjoner på offentlige plasser.

• Sommeren 2000 bygde, leverte og driftet infostation verdens første

internett baserte gratistjeneste for flyplasser.

• Siden den gang har de levert ca. 1000 maskiner og flere tusen

skjermer til små og store kunder innenfor privat og offentlig sektor.

• Strategien er å finne de gode, meget kosteffektive løsningene for

kundene.

Først i verden

At selskapet ligger i forkant av

utviklingen, kan vi best bekrefte

med følgende fakta:

– Lagde i år 2000 verdens

første internett-terminal på en

flyplass som var kostnadsfri

for brukeren. Systemet inneholdt

både dynamiske skjermer

for reklamevisning og flyplassinformasjon,

samt interaktive

skjermløsninger for henting og

skriving av mail og annen kontrollert

surfing på internett.

– Lagde Norges første flyplass-app

(både for iPhone og

Android) som viste ankomst

og avgangstider for Sandefjord

lufthavn Torp. Til en minipris

sammenlignet med Gardermoen

som brant 3 millioner på sin app.

Lansert i mai 2011.

– Var ifølge sine kunder det

første frittstående selskap i Norge

som utviklet avanserte AODBløsninger

i Norge med ny WEBbasert

teknologi i 2008. Og er

trolig fortsatt det eneste norske

selskap som lager komplette flyplass-systemer.

– Var i 2015/16 blant de aller

største Samsung-leverandør av

store skjermer (LFD) til det profesjonelle

markedet.

– Var i 2015 den første leverandøren

i Norge som kunne

spille av digital informasjon på

Samsung-skjermer uten bruk av

PC eller annen avspiller tilknyttet

skjermen. Dette har medført

store kostnadsbesparelser for

kundene.

– Designet og leverte Norges

største heve og senkbare videovegg

på hele «165» til Kygokonsert

i 2016.

– Designet og leverte Norges

største takhengte rygg-mot-rygg

videovegg til Coop Norge i 2014.

Godt rykte gir oppdrag

Med en slik referanseliste å vise

til, har ryktet om det vesle, kreative

selskapet i Sandefjord spredt

seg både i inn- og utland: Her

kan kundene få skreddersydd

akkurat den løsningen de er ute

etter! Det gir stadig nye oppdrag

og nye utfordringer.

Infostation spesialutviklet

software for kunder eller produktområder,

og designer og

tegner de aller fleste produktene

selv.

– Jeg sitter gjerne sammen

med kunden og lager en

3D-skisse, innen denne blir ferdigstilt

på detaljnivå og satt i

produksjon, forteller Svenn

Rune Seljeseth.

Selve testingen og monteringsarbeidet

tar de selv, mens øvrig

arbeid og underleveranser skjer

gjennom håndplukkede samarbeidspartnere.

– Underveis i prosessen når vi

utvikler et nytt produkt, kommer

det gjerne innspill på mulige forbedringer

og løsninger. Vi har et

stort nettverk vi bruker aktivt,

supplerer Hans-Jørg.

Rygge var døråpner

Infostation løste i 2007 informasjonsbehovet

til den nå nedlagte

Moss Lufthavn Rygge, som

Hans-Jørg betegner som en nøkkelleveranse

for dem.

HAR DET GØY: Byavisa møter Hans-Jørg Kleive-Mat

ut, sier de i samtale med Marit Sagen Gogstad, dagli

– Avinor hadde en løsning,

men det innebar en skjerm og

en pc bak hver eneste tavle, som

var en kostbar investering. Eierne

på Rygge var veldig bevisste på å

holde kostnadene nede, og henvendte

seg til oss.

Løsningen ble en kraftig server

og tilpasset software – og mange

penger spart for kunden!

Siden har selskapet utviklet

en rekke systemer for flyplasser,

flyselskap og bakkepersonell i

både inn- og utland, og har i dag

systemer på 16 ulike flyplasser.

STILIGE: Infostation står bak en rekke stilige og nyttige produkter. Her ser vi et lite utvalg.

TEGNER: Svenn Rune Seljeseth tegner alle produktene selv, i tett samspill med kunden.


| AKTUELT 9

BYAVISA SANDEFJORD

8. NOVEMBER 2017

Tlf. 469 72 500

www.sondre-eiendom.no

oss på

Sjekk mulighetene på www.sondre-eiendom.no – Vi eier og leier i dag ut

101.000 kvadratmeter næringslokaler fordelt på 26 bygg i søndre Vestfold.

NÆRINGSEIENDOM til leie

KANDIDAT 1: Komplett

NÆRING

VALUTAKURSER

9,38 8,02 10,49 98,51 126,07

2,17 6,37 6,23 7,10 819,28

OSLO BØRS

Sist uke

+1,00%

Siste året

+25,12%

NYETABLERTE

11

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

8 | AKTUELT 9

BYAVISA SANDEFJORD

25. OKTOBER 2017

Behov for refinansiering?

Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett lån.

Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele refinansieringen

for deg. Vi tilbyr lån fra 25 000 til 300 000 kroner.

Søk på www.balanselanet.no eller ring 23 96 34 10.

Oppgi kampanjekode

Kostnadseksempel: Et lån på 65 000 kr, med en nedbetalingstid på 5 år, koster 1 540 kr per måned.

Den nominelle gjennomsnittsrenten er 12,98 % og den effektive renten blir 15,84 %. Da inkluderer

lånet et etableringsgebyr på 950 kr og et administrasjonsgebyr på 40 kr per måned. Lånekostnaden er

27 334 kr og totalt å betale tilbake er 92 334 kr.

VB13

Komplett har investert hundretalls

millioner for å møte framtidens

handlevaner på nett. Løsningen ble

å invitere konkurrentene med på

laget og ta steget fra nettbutikk til

markedsplass.

TOM HELGESEN tekst og foto

Komplett snur dermed egen

suksessformel på hodet ved å

invitere konkurrentene inn i

varmen.

– Markedsplassen skal utvikles

til å bli framtidens ledende

kjøpesenter på nett i Norden,

sier Anton Hagberg, direktør

for Komplett Marketplace.

Fire års utvikling

Det er fire år siden Norges største

nettbutikk begynte å flørte

med tanken om å invitere andre

nettaktører med på laget. Siden

har det vært jobbet intenst med

å skape en digital plattform, og

i sommer ble nyvinningen lansert

sammen med rundt noen få,

utvalgte partnere med produkter

innen elektronikkmateriell,

fjernstyrte leker (droner, båter

og biler) og barneutstyr. En ny

milepæl var nådd!

Skal dobles

Innen jul, er ambisjonen å ha

100 partnere med, og markedsplassen

skal bugne av gode tilbud

fra en rekke ulike bransjer og

produktområder.

– Det finnes jo ekstremt mye

bra som selges av andre nettaktører,

som vi nå ønsker å tilby

på vår plattform - side om side

med våre egne produkter og med

felles kasse. Dette vil bli en ny og

enklere måte å handle på, sier

Hagberg.

– Hvorfor slipper dere til aktører

som tilbyr de samme produktgruppene

som dere selv?

– Vi har landet på at vi ikke

skal skille konkurrenter fra andre

aktører. Vi skaffer de beste tilbudene,

så får kunden bestemme

hva han eller hun velger å kjøpe.

Men det er klart det ligger business

i dette ved at vi tilbyr utstillingsplass,

sier han til Byavisa.

Møte trenden

Det ligger imidlertid også en

dypere markeds- og konsekvensanalyse

til grunn for etableringen,

kan han fortelle.

– Ja, varehandelen er i endring.

Det settes stadig høyere

krav til at alt skal være enklere,

mer fleksibelt og gå raskere.

Samtidig vil store, internasjonale

nettaktører trolig etablere

seg med tilstedeværelse i det

nordiske markedet om ikke

lenge.

– Det handler om å ta en

ledende rolle i utviklingen–

eller sitte rolig og få skikkelig

juling om noen år. Komplett

Marketplace er skapt for å

kunne tilfredsstille kundens

framtidige krav til kjapp og

enkel handel i trygge, lokale

rammer.

Strenge kriterier

Kommunikasjonsdirektør

Ingebjørg Tollnes påpeker at

det stilles strenge kriterier til

partnerne som inviteres inn.

– Vi er ekstremt opptatt av

kvalitet, omdømme og kundetilfredshet.

Pilarer vi aldri kommer

til å rokke ved!

Hun er ikke i tvil om at deltagelse

på Komplett Marketplace

vil gi en positiv effekt for partnerne.

– De vil få en unik mulighet

til å vise fram sine produkter

for et stort publikum og vil

således oppleve omsetningsvekst.

Vi har 20 års erfaring

i netthandel, 3,5 millioner

besøkende hver eneste måned

BIDRAGSYTER: Komplett har 450 ansatte ved sitt anlegg i Sandefjord, og er en

stor bidragsyter til lokalsamfunnet.

FOTO: MORTEN RAKKE

Fra nettbutikk til markedsplass

Av Komplett-konsernets 800 ansatte, er

450 ansatt i Sandefjord.

TOM HELGESEN tekst og foto

I tillegg bidrar de til vesentlig

aktivitet for en rekke lokale

underleverandører av produkter

og tjenester. Tar vi også

med at selskapet er en vesentlig

bidragsyter til det lokale kultur-

og idrettslivet, ser vi konturene

av de positive bidragene

som føres tilbake til lokalsamfunnet.

- Vi rekrutterer bevisst

vestfoldinger som har reist

ut av fylket som unge, men

som vil etablere seg her etter

endt utdanning. Det bidrar

til at kompetansen blir her i

Sandefjord-regionen, og at det

vi får et stabilt arbeidsmiljø,

sier Anton Hagberg, direktør

for Komplett Marketplace.

red@byavisa.sandefjord.no

Kompletts framtidsrettede og innovative

tankegang, kom til sin rett allerede ved

etableringen av netthandel i 1996. Få

hadde en gang turt tenke tanken på en

slik satsing!

TOM HELGESEN tekst og foto

Siden har de hele tiden vært i

forkant av folks handlevaner, og

har bygd en særdeles sterk merkevare

i løpet av drøye 20 år.

Auto store

Bedriften var tidlig ute med

automatisering av lageret for

å sikre enda raskere og sikrere

leveringer. Autostore er en

kube med 75 roboter som plukker

varer fra 72.500 bokser,.

Fra å satse først og fremst

på elektronikk, har stadig nye

varegrupper blitt føyd

til,

som Blush.no, Bildeler.no,

Babybanden.no og Komplett

Apotek. Nå tar de altså et nytt

kvantesteg med Komplett

Marketplace.

Norsk

Innovasjonsindeks

kåret nylig Komplett til landets

5. mest innovative bedrift

i Norge.

Naturlig førstevalg

– For oss handler innovasjon

om kontinuerlig å utvikle produkter

og tjenester basert i

tråd med kundenes ønsker og

behov. Vi skal være det naturlige

førstevalget, og bidra til

at netthandelen er enkelt og

foregår sømløst, sier kommunikasjonsdirektør

Ingebjørg

Tollnes.

red@byavisasandefjord.no

20 år med innovasjon

Sterk lokal forankring

Sandefjord 2017

Hjerte

for Byen

- innovasjonspris

og nesten 700.000 handlende

Komplett-kunder, minner hun

om.

30.000

Foreløpig vil varene fra de

eksterne partnerne bli sendt

ut fra den enkelte virksomhet,

men med betingelse om maksimal

to arbeidsdager fra bestilling

til levering som standard.

Komplett er imidlertid i gang

med å utvide egen lagerkapasitet

ytterligere i Sandefjord,

og vil om ikke lenge ha 33.000

kvadratmeter lagerflate til

rådighet. Da kan også partnernes

produkter bli pakket og

ekspedert herfra, og kunne bli

en integrert del av Kompletts

avanserte logistikk med robotplukking.

Stor investering

De kan ikke tallfest eksakt hvor

mye selskapet har investert i å

etablere markedsplassen, men

kan fortelle at det på det meste

var rundt 100 som jobbet med

den tekniske plattformen.

Begge har stor tro på en sterk

vekst i sitt digitale kjøpesenter

– med et bredt utvalg og én

felles kasse.

– Dette er en investering i

framtiden, konkluderer de.

red@byavisa.sandefjord.no

ROM FOR Å TENKE NYTT: - I Komplett har det alltid vært takhøyde for å leke å leke, prøve og feile. Det har ført oss dit vi er i dag, sier Anton Hagberg, direktør for Komplett Marketplace og

kommunikasjonsdirektør Ingebjørg Tollnes. Her avbildet ved det automatiske lageret.

FAKTA

Komplett Group

Komplett Group er Nordens

største netthandelsaktør med

totalt 18 nettbutikker.

Komplett Group hadde i

2016 en samlet omsetning

på 7,8 milliarder norske kroner.

Hovedkontoret ligger i

Sandefjord, og konsernet

har 800 ansatte.

SØMLØST: Raske og sikre leveranser har alltid vært en av Kompletts styrker, takket

være innovative løsninger og ansattes kompetanse og ærgjerrighet.

FOTO: MORTEN RAKKE

Kvalitet og service

i fokus!

Vi leverer duker og reservedeler til alle

våre telt og paviljonger!

Rimelige fraktpriser. Mer info om farger, størrelser,

priser og åpningstider på vår hjemmeside:

www.teltfritid.no

Alltid gode tilbud i butikk og på nett!24990,- 27990,-

HØSTTILBUD:20-40%

HØSTTILBUD:


3x3m NÅ 9990,-

3x3,66m NÅ 12990,-

24239NÅ 44900

NÅ 32500

DDE HÅNDVERK AS

Org.nr.: 919 649 658

Formål: Maler, flislegger, belegg,

tapetsering og renholdsvirksomhet.

Daglig leder: Aidas Butkus

EFFEX AS

Org.nr.: 919 669 365

Formål: Produksjon av industriprodukter,

kjøp og salg.

Daglig leder: Roy Henning Ellefsrød

G & K SERVICES AS

Org.nr.: 819 650 772

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Salg og kjøp av produkter/

tjenester innen industri, shipping og

offshore

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Kristin Cedervall

KENTO AS

Org.nr.: 919 657 626

Formål: Investere og kjøpe og selge

varer og tjenester.

Daglig leder: Trond Olav Lindheim

MASTO AS

Org.nr.: 919 664 789

Formål: Personlig trener

Daglig leder: Marie Stolpestad

NORTAK

BYGGENTREPRENØR AS

Org.nr.: 919 662 603

Formål: Bygg, rehabilitering, tømring

Daglig leder:

Kim Alexander Jakobsen Andersen

NYE FRØLICH HOLDING AS

Org.nr.: 919 541 881

Formål: Eie aksjer, samt investeringer

i virksomheter av enhver art

PLAYSAFE GROUP AS

Org.nr.: 919 654 155

Formål: Eierskap i andre selskaper,

herunder kjøp og salg av selskapsandeler,

og investeringsvirksomhet

Daglig leder: Atle Werner Bie

Johansen

SERVICEGUTTA AS

Org.nr.: 919 662 379

Formål: Rengjøring, flyttevirksomhet,

vedlikehold, snekker og

innredningstjenester

SKAGEN BYG OLE BONDE

LARSEN

Org.nr.: 919 638 079

Formål: Murer og tømrer arbeid.

Innehaver: Ole Bonde Larsen

THE DRESSING ROOM AS

Org.nr.: 919 567 139

Formål: Butikksalg av dameklær

36 prosent takker ja til lånetilbud fra eiendomsmegler

Nær 1 av 5 har fått tilbud om lån via eiendomsmegler, og av dem valgte 36 prosent å takke ja til tilbudet.

På spørsmål om eiendomsmegleren tilbød deg boliglån i banken som megleren samarbeider med eller er

eid av da du kjøpte bolig sist, svarer 18 prosent at de fikk det spørsmålet. 36 prosent av dem som fikk dette

spørsmålet i forbindelse med boligkjøpet, benyttet seg av tilbudet. Det viser en helt fersk undersøkelse som

Ipsos har utført for Huseiernes Landsforbund.

KANDIDAT 2: Torp Panorama Business Center

NÆRING

VALUTAKURSER

9,43 7,97 10,50 97,65 126,61

2,22 6,38 6,27 7,08 816,57

OSLO BØRS

Sist uke

-0,11%

Siste året

+24,27%

NYETABLERTE

6

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 1. NOVEMBER 2017

8 | AKTUELT 9

BYAVISA SANDEFJORD

1. NOVEMBER 2017

Behov for å samle dine lån?

Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett

lån. Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele

refinansieringen for deg.

Du kan også ringe oss på 23 96 34 34.

Kostnadseksempel: Eff.rente 16,75 %, 65 000 kr, o/5 år, Kostnad: 29 052 kr, Totalt: 94 052 kr. Beregningen er gjort 30-09-2017.

Lån fra 10 000–300 000 kr på resursbank.no

SeniorLån

gir deg en

romsligere

pensjon.

Med SeniorLån frigjør du verdier som ligger oppspart i

boligen din. Pengene gir deg en romsligere pensjon og

mulighet til å gjøre det du selv ønsker, enten det er å

reise mer, pusse opp, gi forskudd på arv eller noe helt,

helt annet.

SLIK FUNGERER SENIORLÅN: Du må være over 60 år

og lånet får du mot pant i bolig. Du velger selv om

lånet skal utbetales som et engangsbeløp eller som

månedlige utbetalinger. Du betaler ikke renter eller

avdrag så lenge du bor i boligen, rentene legges til

lånet månedlig – enkelt og greit.

RING OSS FOR EN PRAT 22 82 56 00

Les mer om SeniorLån på bnbank.no

eller besøk oss i Seniorsakens lokaler i Bygdøy Allè 5.

Ring 950 05 794 for avtale.Sjekk www.bnbank.no

HOLTAN ENTREPRENØR AS

Org.nummer: 819 742 502

Forretningsadresse: Store

Berganveien 30

3230 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Grunnarbeid, murer og

betongarbeid.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Carl Christian Holtan

INGVILD BYSTING

Org.nummer: 919 739 495

Forretningsadresse:

Lystadsvingen 15, 3209

SANDEFJORD

Organisasjonsform:

Enkeltpersonforetak

Formål: Butikkhandel med garn,

butikkhandel med vevnad, plantefarging

av garn, produksjon av

vevnad, salg av fargematerialer.

Innehaver: Ingvild Bysting.

MORENEVEIEN 6 AS

Org.nummer: 919 740 442

Forretningsadresse: Moreneveien

6, 3158 ANDEBU

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Bygge og leie ut eiendom

på festet eller eiet grunn.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Tore Hegdahl

MULTIMAX BYGG AS

Org.nummer: 919 738 642

Forretningsadresse: Raveien 185

3242 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Å drive entreprenørvirksomhet

herunder snekker-, murer-,

flislegger-, maler- og monteringsarbeid.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Robert Przemyslaw

Borkowski

MYTHES NETTHANDEL

Org.nummer: 819 740 712

Forretningsadresse: Kirkeveien

22B, 3160 STOKKE

Organisasjonsform:

Enkeltpersonforetak

Formål: Salg av kosmetikkvarer på

internett.

Innehaver: Lars Fredrik Mythe

PASHN AS

Org.nummer: 919 742 380

Forretningsadresse: Rådhusgata

26, 3211 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Utvikle og drive rådgivning

for par via en internettportal

og en tilhørende app, herunder

salg av kurs, bøker og materiell og

virksomhet som står i naturlig forbindelse

med dette.

Kapital: NOK 75.000,00

Styrets leder: Gøran Hauptmann

Torp Panorama Business Center har

fått stor oppmerksomhet med sitt

unike arkitektur av et kontorhotell

– bestående utelukkende av containermoduler.

TOM HELGESEN tekst og foto

– Dette er bare starten.

Potensialet og behovet er

enormt stort, sier daglig leder

Tjeran Haugen til Byavisa.

Torp Panorama er viden

kjent for sitt særpregede

modulbygg basert på containere

i Hangarveien 21 og 21

b, som kan være starten på en

eventyrlig reise for eierne.

Nå bygges det leiligheter

til pilotstudentene på nabotomten,

og det er planer om

et bygge et unikt hotell på

taket av Torp flyplass sin

utenriksterminal med 70 rom.

Hotellet skal bygges med containermoduler!

Camper til krigsområder

Det er Hangarveien 21 B AS

– registrert i november 2015 -

som står bak Torp Panorama.

Selskapet eies av Ole Henrik

Eftedal, Stig Harald Vige

Teie Andersen, Ernst Magne

Carlsen og Tjeran Haugen

gjennom sine respektive selskaper.

Bakgrunnen for den lokale

satsingen på modulbygg, er

som følger, kan Tjeran fortelle:

– Ole Henrik og Harald har

gjennom mange år produsert

og levert camper til krigsområder

gjennom Det norske

forsvaret og den internasjonale

forsvarsindustrien. Det har

vært containerbaserte løsninger

innen kjøkken, sanitær,

vaskeri, boenheter og administrasjonsfunksjoner.

Denne erfaringen har selskapene

tatt med seg videre

til sine prosjektleveranser

i Norge, og har blant annet

skapt et containerbasert kjøkkenkonsept

for utleie av kjøkken,

gjennom selskapet Speed

Kitchen AS.

Containerne blir designet

og innredet i egen fabrikk i

Kina.

Næringsmarkedet

– De har i mange år tenkt at

konseptet egner seg godt også

i næringsmarkedet. Da deres

tanker og ideer nådde min

partner Ernst og meg, var det

kort vei fra tanker og ideer til

handling.

– Resultatet ser du blant

annet her. Dette er Lego for

voksne, sier han muntert og

viser oss rundt i kontorbyggene

i Hangarveien. I det ene bygget

er modulene satt i vinkel

på hverandre, som gir det et

unikt visuelt preg og spennende

romløsninger det ikke finnes

maken til i hele verden. I

kontorkompleksene har både

små gründerbedrifter og større

selskaper leid plass.

Containerne – eller «smarte

moduler» som Tjeran gjerne

omtaler dem, blir skreddersydd

i fabrikken i Kina og fraktet

til bestemmelsesstedet, hvor de

blir klargjort og løftet på plass.

80 prosent av jobben gjøres på

fabrikken.

Modulene har en maksimal

egenvekt på 30 tonn, og er

dimensjonert for å tåle vekten

av ni i høyden.

– Ved å vinkle dem slik vi har

gjort i Hangarveien 21 B, må vi

treffe på centimeteren på bærebjelkene.

De har en maksimal

høyde på fire etasjer, sier han.

Mange fordeler

Modulene har mange fordeler

i forhold til ordinære bygg,

som kort byggetid, rimelige

løsninger, stor fleksibilitet,

lette å flytte og store gjenbruksmuligheter.

– Også bruksområdet er

stort, både som kontorer og

små leiligheter. Tjeran viser

til leilighetskomplekset de er

i ferd med å reise på området,

og er ikke i tvil om at markedet

for slike små boenheter er

svært stort, både i Norge og

verden for øvrig.

– Dette er effektive, små leiligheter.

Disse vil stå ferdig

åtte måneder etter at vi begynte

å tegne dem.

Leilighetene

tilfredsstiller

alle norske byggestandarder og

vil til å begynne være basert på

oppvarming via varmepumpe.

Etter hvert ser han også for seg

solcellepaneler på taket som

energikilde.

Hotellprosjekt

Også hotellprosjektet, i spann

med Sandefjord lufthavn, er

blitt møtt med stor interesse.

Hotellet skal bygges med

smartmoduler, som gir et

Tryller med containere

FAKTA

Hangarveien 21 B AS

Bygger modulbaserte kontor- leilighets- og hotellbygg.

Modulene kjøpes nye eller brukte og skreddersys 80 prosent ferdig i

egen fabrikk i Kina.

Har bygd unike kontorbygg i Hangarveien, tett ved flyplassen.

I ferd med å reise leilighetskompleks på samme område, beregnet på

pilotstudenter.

Eies av Ole Henrik Eftedal, Stig Harald Vige Teie Andersen, Ernst Magne

Carlsen og Tjeran Haugen gjennom sine respektive selskaper.

Sandefjord 2017

Hjerte

for Byen

- innovasjonspris

svært moderne og urbant

preg.

Hotellet bygges på taket

av terminalbygget, med fleksibilitet

i forhold til enkeltreisende,

par og familier.

Utgangspunktet er 70 rom,

men kan økes til 120.

– Såkalte containerhotell

er en voksende, internasjonal

trend, spesielt i storbyene.

Dette har vi stor tro på vil bli

en suksess, sier han.

Bygge organisasjon

Foreløpig er Tjeran den eneste

ansatt i Hangarveien 21 B AS,

og han er klar på at de må

bygge en organisasjon for å

kunne håndtere en stadig økende

etterspørsel og interesse.

– Vi må strømlinjeforme produktet

og lage konsepter og

standarder, slik at kunden kan

velge mellom ulike løsninger.

Først da kan vi begynne produksjonen

i stor skala.

– Men det er dit vi er på vei,

sier han.

Med stor tro på en modulbasert

framtid!

red@byavisa.sandefjord.no

I STARTGROPA: - Vi har lært masse av kontorbyggene her i Hangarveien, og står i startgropa til å bygge en organisasjon som skal klare å håndtere den stadig økende pågangen, sier Tjeran

Haugen. Her i samtale med Jarle Hansen fra PWC Vestfold.

LEILIGHETER: Her bygges det leiligheter til pilotskolen, tett på flyplassen.

Byggene er fleksible og i tråd med norske byggeforskrifter.

Såkalte containerhotell er en voksende,

internasjonal trend, spesielt i storbyene.

Dette har vi stor tro på vil bli en suksess.

TJERAN HAUGEN


UNIKT: Torp Panorama Business Center har vakt stor oppmerksomhet for kontorløsningene.

Store vinduer rundt hele bygget som gir et luftig miljø og mye

sollys. Her med parhestene Tjeran Haugen og Ole Henrik Eftedal.

FOTO: ARVE KERN

Smarte moduler blir moderne

boliger, hoteller og kontorer

Historisk sterk sommer for Apollo!

Sommeren 2017 ble tidenes beste for Apollo: Norges største arrangør av reiser til Hellas og Kroatia melder om en økning på

20 % i antall solgte reiser sammenliknet med fjoråret, med storfavorittene Kreta og Kroatia på topp. Økningen fortsetter inn

mot vintersesongen, hvor Dubai ser ut til å bli årets vinner. – Vi så allerede i januar i år at etterspørselen etter sommerreiser

var sterk. Rekordmange var ekstra tidlig ute med å sikre seg ferien de ønsket seg mest, og den samme trenden ser vi nå.

Sommersalget for 2018 er allerede opp 40 prosent sammenliknet med samme tid i fjor, sier Apollo-sjefen Erik Haug fornøyd.

KANDIDAT 3: Jotun

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 1. NOVEMBER 2017

10 | AKTUELT11

BYAVISA SANDEFJORD

1. NOVEMBER 2017

Tlf. 469 72 500

www.sondre-eiendom.no

oss på

Sjekk mulighetene på www.sondre-eiendom.no – Vi eier og leier i dag ut

101.000 kvadratmeter næringslokaler fordelt på 26 bygg i søndre Vestfold.

NÆRINGSEIENDOM til leie

KUNNGJØRING

www.sandefjord.kommune.no

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram basert

på frivillig innsats til familier. Akkurat nå har vi mange barn og familier

som venter. Ta gjerne direkte kontakt, telefon: 415 37 683.

Informasjonsmøte og kursstart Sandefjord sentrum eller Stokke:

Stokke rådhus inngang D mandag 30. oktober kl. 18.00

Holmbrua 2, Sandefjord tirsdag 31. oktober kl. 18.00

Mer informasjon på www.sandefjord.kommune.no/homestart

Mail: homestart.familiekontakten@sandefjord.kommune.no

VIL DU STØTTE OG HJELPE BARN OG FAMILIER?

KUNNGJØRING

Nye produkter i offshore-systemet

fra Jotun kan øke vedlikeholds-intervallene

med opptil 50 prosent på

offshoreinstallasjoner. Bare på en

eneste oljeplattform, snakker vi om

enorme kostnads besparelser.

TOM HELGESEN tekst og foto

– Tilbakemeldingene fra industrien

er svært positive, og store

oljeselskaper og kontraktører

har besluttet å ta produktene

inn i porteføljen. Det er

litt eventyrlig at dette skjer så

raskt i en relativt konservativ

bransje, sier en begeistret

Lasse Isaksen, Global Concept

Director – Offshore hos Jotun.

Reiste ett år

Gjennom et år møtte han aktører

verden over for å avdekke vedlikeholdsbehovene

i offshoremarkedet.

– Vi ønsket å ta en sterkere

posisjon i dette segmentet. Med

det som utgangspunkt, oppsøkte

jeg aktører i markedet for å forstå

utfordringene bedre, behovene og

kravene, og hvordan de tenker på

de ulike nivåene i næringskjeden.

Basert på denne innsikten meldte

Lasse inn et forslag til en mer

effektiv og holdbar vedlikeholds

løsning til innovasjonsansvarlig

Hedvig Lund og utviklings-organisasjonen,

som så potensialet og

koblet på nødvendige ressurser og

et tverrfaglig prosjekt-team for å

løse utfordringen.

Enorme behov

Kostnadene knyttet til vedlikehold

i offshoresektoren er enorme,

både for faste og flytende

plattformer. Anslagene er 800-

1000 dollar per kvadratmeter på

en oljerigg – inklusiv arbeidene

knyttet til sandblåsing, vasking

etc. Selve malingen utgjør kun en

liten andel av denne kostnaden,

der dagens typiske løsninger gir

en forventet levetid på maksimalt

fem år.

– Gjennom bruk av zink i

malingen, kan vi øke tiden mellom

vedlikeholds-intervallene.

Med tanke på at en plattform kan

bestå av 400.000 kvadratmeter

metall, forstår vi litt av dimensjonen

og potensialet i besparelsene

for våre kunder, forteller de.

Fire år med utvikling

Innovasjon er team arbeid og

det er mange som bidrar til at

en ide kan realiseres i praksis.

Nye tekniske løsninger er tatt

frem av dyktige kjemikere og

omfattende testing, dokumentasjon

og forberedende aktiviteter

for en global implementering

er gjennomført av et tverrfaglig

team. Etter fire års intens

utviklingsarbeid kunne Jotun

nylig lansere et vedlikeholdssystem

bestående av tre unike

malingsprodukter, som utgjør

en systemløsning optimalisert

for utfordringene man møter i

offshore industrien.

En verdensnyhet og et kvantesprang

for vedlikeholdsbehovet

i offshoresektoren!

red@byavisasandefjord.no

ETT ÅR PÅ REISE: Lasse Isaksen besøkte aktører i bransjen verden rundt for å

avdekke rutiner, ønsker og behov for vedlikehold innen offshorevirksomhetene.

Her er han på plass ved et kinesisk verft.

FOTO: PRIVAT

Produktutvikling ligger dypt forankret i

Jotuns sjel. Selskapet har 250 ansatte i

sitt FoU-senter, hvor nettopp innovasjon

står på dagsorden.

TOM HELGESEN tekst og foto

Som innovasjonsansvarlig er

det Hedvig Lunds oppgave å

sørge for at de riktige prosjektene

blir prioritert og gjennomført.

– Det er en lang prosess fra

idé til ferdig produkt, med

store kostnader og mange

involverte. Hvilken teknologi

må inn, hvilken kompetanse

kreves, hvordan skal det testes,

hvilken tidshorisont snakker vi

om, hvordan kommersialisere

det osv.

Jotun utvikler produkter for

ulike markeder og bruksområder.

Derfor er det viktig å ha

en strategi og en felles måte

å jobbe på når nye prosjekter

blir løftet fram, uavhengig av

forretningsområdet de hører

inne under. Jotun investerer

vesentlige midler i FoU og

Innovasjon. I tillegg til FoU

innstasen involverer utvikling

og implementering av globale

innovasjoner innsats fra ansatte

i mange ulike avdelinger

både i og utenfor Norge.

FAKTA

Jotun

Jotun-konsernet er en av verdens ledende leverandør av maling og

pulverbelegg. Konsernet har 63 selskaper og 38 produksjonsanlegg på

alle kontinenter.

Jotun har 38 produksjonsanlegg i 23 land, 63 selskaper i 45 land og er

representert i over 100 land rundt om i verden. Selskapet leverer

maling og belegg som er spesielt utviklet for unike forhold.

Mange kjente landemerker er malt med Jotun, som: Holmenkollen,

Bryggen i Bergen, Stiftsgården i Trondheim, Eiffeltårnet, Burj Khalifa og

Oasis of the Seas.

Viktigste markeder er Europa, Midtøsten og Asia, men Jotun har også

fabrikker i Australia, USA , Brasil og Sør-Afrika.

Nye produkter kan gi enorme besparelser

Sandefjord 2017

Hjerte

for Byen

- innovasjonspris

Innovasjon er en del av Jotun- kulturen

Globalt marked

Jotun har 850 ansatte i

Sandefjord, og har ambisjoner

om ytterligere vekst med

200 innen 2030.

Hjørnesteinsbedriften

har laboratorier i en rekke

land for å tilpasse produktene

til regionens klima, byggeskikk

og andre forhold.

Men kjernevirksomheten og

kjernekompetansen ligger i

Sandefjord.

Med bygging av nytt

forsknings- og utviklingssenter

og kontorbygg for mer

enn en milliard kroner på

Gimle, vil selskapet styrke sin

lokale tilstedeværelse ytterligere

og være

dimensjonert

for framtidig

vekst.

Jotun bidrar

til lokalregnskapet

også

på en rekke

andre måter.

Selskapet har

et bredt tverrfaglig

miljø,

og tiltrekker således høy

kompetanse til Sandefjord.

I tillegg nyter mange øvrige

bransjer godt av selskapets

mange aktiviteter og hyppige

besøk fra ulike verdensdeler.

Også

kultur

og idrett blir

tilgodesett

gjennom året,

vel vitende om

at det er viktig

for

trivselen

og helsen til

innbyggerne.

– Jotun har

definitivt

et

stort hjerte for

byen, fastslår Lasse Isaksen

og Hedvig Lund.

red@byavisasandefjord.no

ENORMT POTENSIAL: Vedlikehold på oljeplattformer utgjør en enorm kostnad. Jotuns nye offshore vedlikeholdssystem

skal øke vedlikeholdsintervallene med 50 prosent og levere samme beskyttelse som dagens vedlikeholds-løsninger med

færre strøk.

FOTO: PRIVAT.

FORSKNING: Forskning og utvikling er dypt forankret i Jotuns sjel. På bildet ser vi Lasse Isaksen, Global Concept Director – Offshore og Innovasjonsdirektør Hedvig Lund, Jotun Performance Coatings sammen med kjemikerne Thor

Håkon Krane Thvedt og Kent-Ove Sylte. – Det mest spennende med jobben, er at produktene vi utvikler kan få stor betydning globalt, sier de.

KANDIDAT 1: Komplett

NÆRING

VALUTAKURSER

9,38 8,02 10,49 98,51 126,07

2,17 6,37 6,23 7,10 819,28

OSLO BØRS

Sist uke

+1,00%

Siste året

+25,12%

NYETABLERTE

11

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 25. OKTOBER 2017

8 | AKTUELT 9

BYAVISA SANDEFJORD

25. OKTOBER 2017

Behov for refinansiering?

Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett lån.

Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele refinansieringen

for deg. Vi tilbyr lån fra 25 000 til 300 000 kroner.

Søk på www.balanselanet.no eller ring 23 96 34 10.

Oppgi kampanjekode

Kostnadseksempel: Et lån på 65 000 kr, med en nedbetalingstid på 5 år, koster 1 540 kr per måned.

Den nominelle gjennomsnittsrenten er 12,98 % og den effektive renten blir 15,84 %. Da inkluderer

lånet et etableringsgebyr på 950 kr og et administrasjonsgebyr på 40 kr per måned. Lånekostnaden er

27 334 kr og totalt å betale tilbake er 92 334 kr.

VB13

Komplett har investert hundretalls

millioner for å møte framtidens

handlevaner på nett. Løsningen ble

å invitere konkurrentene med på

laget og ta steget fra nettbutikk til

markedsplass.

TOM HELGESEN tekst og foto

Komplett snur dermed egen

suksessformel på hodet ved å

invitere konkurrentene inn i

varmen.

– Markedsplassen skal utvikles

til å bli framtidens ledende

kjøpesenter på nett i Norden,

sier Anton Hagberg, direktør

for Komplett Marketplace.

Fire års utvikling

Det er fire år siden Norges største

nettbutikk begynte å flørte

med tanken om å invitere andre

nettaktører med på laget. Siden

har det vært jobbet intenst med

å skape en digital plattform, og

i sommer ble nyvinningen lansert

sammen med rundt noen få,

utvalgte partnere med produkter

innen elektronikkmateriell,

fjernstyrte leker (droner, båter

og biler) og barneutstyr. En ny

milepæl var nådd!

Skal dobles

Innen jul, er ambisjonen å ha

100 partnere med, og markedsplassen

skal bugne av gode tilbud

fra en rekke ulike bransjer og

produktområder.

– Det finnes jo ekstremt mye

bra som selges av andre nettaktører,

som vi nå ønsker å tilby

på vår plattform - side om side

med våre egne produkter og med

felles kasse. Dette vil bli en ny og

enklere måte å handle på, sier

Hagberg.

– Hvorfor slipper dere til aktører

som tilbyr de samme produktgruppene

som dere selv?

– Vi har landet på at vi ikke

skal skille konkurrenter fra andre

aktører. Vi skaffer de beste tilbudene,

så får kunden bestemme

hva han eller hun velger å kjøpe.

Men det er klart det ligger business

i dette ved at vi tilbyr utstillingsplass,

sier han til Byavisa.

Møte trenden

Det ligger imidlertid også en

dypere markeds- og konsekvensanalyse

til grunn for etableringen,

kan han fortelle.

– Ja, varehandelen er i endring.

Det settes stadig høyere

krav til at alt skal være enklere,

mer fleksibelt og gå raskere.

Samtidig vil store, internasjonale

nettaktører trolig etablere

seg med tilstedeværelse i det

nordiske markedet om ikke

lenge.

– Det handler om å ta en

ledende rolle i utviklingen–

eller sitte rolig og få skikkelig

juling om noen år. Komplett

Marketplace er skapt for å

kunne tilfredsstille kundens

framtidige krav til kjapp og

enkel handel i trygge, lokale

rammer.

Strenge kriterier

Kommunikasjonsdirektør

Ingebjørg Tollnes påpeker at

det stilles strenge kriterier til

partnerne som inviteres inn.

– Vi er ekstremt opptatt av

kvalitet, omdømme og kundetilfredshet.

Pilarer vi aldri kommer

til å rokke ved!

Hun er ikke i tvil om at deltagelse

på Komplett Marketplace

vil gi en positiv effekt for partnerne.

– De vil få en unik mulighet

til å vise fram sine produkter

for et stort publikum og vil

således oppleve omsetningsvekst.

Vi har 20 års erfaring

i netthandel, 3,5 millioner

besøkende hver eneste måned

BIDRAGSYTER: Komplett har 450 ansatte ved sitt anlegg i Sandefjord, og er en

stor bidragsyter til lokalsamfunnet.

FOTO: MORTEN RAKKE

Fra nettbutikk til markedsplass

Av Komplett-konsernets 800 ansatte, er

450 ansatt i Sandefjord.

TOM HELGESEN tekst og foto

I tillegg bidrar de til vesentlig

aktivitet for en rekke lokale

underleverandører av produkter

og tjenester. Tar vi også

med at selskapet er en vesentlig

bidragsyter til det lokale kultur-

og idrettslivet, ser vi konturene

av de positive bidragene

som føres tilbake til lokalsamfunnet.

- Vi rekrutterer bevisst

vestfoldinger som har reist

ut av fylket som unge, men

som vil etablere seg her etter

endt utdanning. Det bidrar

til at kompetansen blir her i

Sandefjord-regionen, og at det

vi får et stabilt arbeidsmiljø,

sier Anton Hagberg, direktør

for Komplett Marketplace.

red@byavisa.sandefjord.no

Kompletts framtidsrettede og innovative

tankegang, kom til sin rett allerede ved

etableringen av netthandel i 1996. Få

hadde en gang turt tenke tanken på en

slik satsing!

TOM HELGESEN tekst og foto

Siden har de hele tiden vært i

forkant av folks handlevaner, og

har bygd en særdeles sterk merkevare

i løpet av drøye 20 år.

Auto store

Bedriften var tidlig ute med

automatisering av lageret for

å sikre enda raskere og sikrere

leveringer. Autostore er en

kube med 75 roboter som plukker

varer fra 72.500 bokser,.

Fra å satse først og fremst

på elektronikk, har stadig nye

varegrupper blitt føyd

til,

som Blush.no, Bildeler.no,

Babybanden.no og Komplett

Apotek. Nå tar de altså et nytt

kvantesteg med Komplett

Marketplace.

Norsk

Innovasjonsindeks

kåret nylig Komplett til landets

5. mest innovative bedrift

i Norge.

Naturlig førstevalg

– For oss handler innovasjon

om kontinuerlig å utvikle produkter

og tjenester basert i

tråd med kundenes ønsker og

behov. Vi skal være det naturlige

førstevalget, og bidra til

at netthandelen er enkelt og

foregår sømløst, sier kommunikasjonsdirektør

Ingebjørg

Tollnes.

red@byavisasandefjord.no

20 år med innovasjon

Sterk lokal forankring

Sandefjord 2017

Hjerte

for Byen

- i novasjonspris

og nesten 700.000 handlende

Komplett-kunder, minner hun

om.

30.000

Foreløpig vil varene fra de

eksterne partnerne bli sendt

ut fra den enkelte virksomhet,

men med betingelse om maksimal

to arbeidsdager fra bestilling

til levering som standard.

Komplett er imidlertid i gang

med å utvide egen lagerkapasitet

ytterligere i Sandefjord,

og vil om ikke lenge ha 33.000

kvadratmeter lagerflate til

rådighet. Da kan også partnernes

produkter bli pakket og

ekspedert herfra, og kunne bli

en integrert del av Kompletts

avanserte logistikk med robotplukking.

Stor investering

De kan ikke tallfest eksakt hvor

mye selskapet har investert i å

etablere markedsplassen, men

kan fortelle at det på det meste

var rundt 100 som jobbet med

den tekniske plattformen.

Begge har stor tro på en sterk

vekst i sitt digitale kjøpesenter

– med et bredt utvalg og én

felles kasse.

– Dette er en investering i

framtiden, konkluderer de.

red@byavisa.sandefjord.no

ROM FOR Å TENKE NYTT: - I Komplett har det alltid vært takhøyde for å leke å leke, prøve og feile. Det har ført oss dit vi er i dag, sier Anton Hagberg, direktør for Komplett Marketplace og

kommunikasjonsdirektør Ingebjørg Tollnes. Her avbildet ved det automatiske lageret.

FAKTA

Komplett Group

Komplett Group er Nordens

største netthandelsaktør med

totalt 18 nettbutikker.

Komplett Group hadde i

2016 en samlet omsetning

på 7,8 milliarder norske kroner.

Hovedkontoret ligger i

Sandefjord, og konsernet

har 800 ansatte.

SØMLØST: Raske og sikre leveranser har alltid vært en av Kompletts styrker, takket

være innovative løsninger og ansattes kompetanse og ærgjerrighet.

FOTO: MORTEN RAKKE

Kvalitet og service i fokus!

Vi leverer duker og reservedeler til alle

våre telt og paviljonger!

Rimelige fraktpriser. Mer info om farger, størrelser,

priser og åpningstider på vår hjemmeside:

www.teltfritid.no

A ltid gode tilbud i buti k og på ne t!24990,- 27990,-

HØS TILBUD:20-40%

HØS TILBUD:


3x3m NÅ 90,-

3x3, 6m NÅ 12 90,-

24239NÅ 44900

NÅ 32500

DDE HÅNDVERK AS

Org.nr.: 919 649 658

Formål: Maler, flislegger, belegg,

tapetsering og renholdsvirksomhet.

Daglig leder: Aidas Butkus

EFFEX AS

Org.nr.: 919 669 365

Formål: Produksjon av industriprodukter,

kjøp og salg.

Daglig leder: Roy Henning Ellefsrød

G & K SERVICES AS

Org.nr.: 819 650 772

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Salg og kjøp av produkter/

tjenester innen industri, shipping og

offshore

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Kristin Cedervall

KENTO AS

Org.nr.: 919 657 626

Formål: Investere og kjøpe og selge

varer og tjenester.

Daglig leder: Trond Olav Lindheim

MASTO AS

Org.nr.: 919 664 789

Formål: Personlig trener

Daglig leder: Marie Stolpestad

NORTAK

BYGGENTREPRENØR AS

Org.nr.: 919 662 603

Formål: Bygg, rehabilitering, tømring

Daglig leder:

Kim Alexander Jakobsen Andersen

NYE FRØLICH HOLDING AS

Org.nr.: 919 541 881

Formål: Eie aksjer, samt investeringer

i virksomheter av enhver art

PLAYSAFE GROUP AS

Org.nr.: 919 654 155

Formål: Eierskap i andre selskaper,

herunder kjøp og salg av selskapsandeler,

og investeringsvirksomhet

Daglig leder: Atle Werner Bie

Johansen

SERVICEGUTTA AS

Org.nr.: 919 662 379

Formål: Rengjøring, flyttevirksomhet,

vedlikehold, snekker og

innredningstjenester

SKAGEN BYG OLE BONDE

LARSEN

Org.nr.: 919 638 079

Formål: Murer og tømrer arbeid.

Innehaver: Ole Bonde Larsen

THE DRESSING ROOM AS

Org.nr.: 919 567 139

Formål: Butikksalg av dameklær

36 prosent takker ja til lånetilbud fra eiendomsmegler

Nær 1 av 5 har fått tilbud om lån via eiendomsmegler, og av dem valgte 36 prosent å takke ja til tilbudet.

På spørsmål om eiendomsmegleren tilbød deg boliglån i banken som megleren samarbeider med eller er

eid av da du kjøpte bolig sist, svarer 18 prosent at de fikk det spørsmålet. 36 prosent av dem som fikk dette

spørsmålet i forbindelse med boligkjøpet, benyttet seg av tilbudet. Det viser en helt fersk undersøkelse som

Ipsos har utført for Huseiernes Landsforbund.

Jotun har

definitivt et

stort hjerte for byen.

LASSE ISAKSEN OG

” HEDVIG LUND

Jotun vil øke

vedlikeholdsintervallene

med 50 prosent

Snakk med våre fagfolk

Demens i familien?

Chat med oss på

nasjonalforeningen.no/demens

Med tanke på at en plattform kan

bestå av 400.000 kvadratmeter metall,

forstår vi litt av dimensjonen og potensialet i

besparelsene for våre kunder.

LASSE ISAKSEN


urransefortrinn

Standardprodukter

De fleste oppdragene er skreddersøm

for den enkelte kunde,

og gir således få standardprodukter.

Det er lisensene som i

hovedsak genererer den langsiktige,

forutsigbare inntekten.

InfoMedia software for digitale

skilt er ett av selskapets store

satsningsområder, og med over

2000 løpende lisenser er de godt

representert i det norske markedet.

– Men vi begynner også å få en

del produkter som kan benyttes

av mange ulike aktører, eksempelvis

informasjonstavler til reiselivsbransjen

og borettslag. Vi

har nå 10-12 forhandlere som

selger våre løsninger. Det gir et

økt inntektspotensial i framtiden.

Han trekker også fram de

intelligent søppelkassene med

komprimator og skjermer i samarbeid

med «Digital boards AS»

i Tønsberg. De kan holde inntil

åtte ganger så mye som en tradisjonell

søppelkasse, og varsler

selv eieren når den begynner å

bli full. Et av mange spesialprodukter

som er signert denne

lille, men kreative gjengen hos

Infostation!

red@byavisa.sandefjord.no

isen og kollega Svenn Rune Seljeseth i selskapets tilholdssted i Nordre Kullerød 17 c. – Her har vi det gøy når nye løsninger skal klekkes

leder i Sandefjord Næringsforening.

FAKTA

Hardware

Infostation leverer hardware blant annet følgende produktområder:

• Alt innen public-skjermer med høy kvalitet.

• Info-kiosker til alle formål slik som interaktive terminaler, billettautomater,

wayfindere, besøksløsninger, møteromsskjermer.

• Utendørs skjermkabinetter som er testet fra -35 til +45 grader

• LED-vegger i alle størrelser for både inne og utendørsbruk

FAKTA

Software

Infostation har spesialutviklet følgende software for kunder eller produktområder:

• Utviklet og drifter spesialprogram for tolketjenesten. Komplett

program for registrering av kunder, tolker og tolkeoppdrag

• Utviklet og drifter det digitale annonsetorget for en rekke aviser. Dette

er som Finn.no for lokalaviser, det er et felles annonsesystem for alle

avisene. Systemet produserer digitale og papirannonser for den

enkelte nett/papir-avis.

• InfoMedia software for digitale skilt.

• Sikkerhetsnettleser til kiosker

• Wayfinder programvare for kjøpesenter, sykehus, hoteller og høyskoler

• Møteromsbookingmodul til skoler, hoteller, etc.

• Visitor systemer som logger besøkende og sender melding til den

ansatte som har fått besøk.

• AVIATION. Systemer for flyplasser, flyselskap og bakkepersonell.

• AODB. Komplett «Airport operation database» for flyplasser som

automatiserer og styrer all flightinformasjon på en flyplass. Alt fra

ankomst, avgang, bagasje, pax-gate og stand-informasjon.

• FIDS. Flightinfodisplay-system styrer all informasjon fra AODB ut til

alle typer skjermer på flyplassen; info om ankomster, sikkerhetskontroll,

gater, avganger, bagasjebelteinfo.

• Innsjekk. Styring av innsjekkskrankene og skjermene slik at rett Pax

kommer til rett skaranke.

• BAG-info. Bag-system som styrer rett info om den enkelte bag i

systemet slik at den blir med på korrekt flygning.

• AIS. Komplett Airport information system som benyttes til

administrering av all aktivitet på flyplassen.

1382 nye fagarbeidere i Vestfold

Nylig var det fagbrevutdeling i Vestfold og det ble 1382 nye fagarbeidere

i fylket vårt. De har tatt fag-/svenneprøver og kompetanseprøver i 67 forskjellige

fag. 447 av de som får fag- og svennebrev i år, er praksiskandidater.

Det er voksne som har tilegnet seg kompetanse gjennom arbeidsplassen.

De har tatt en tverrfaglig eksamen før de bestod fag- og svenneprøve.

Arbeider på høygir for datasenter i Vestfold

Politikere og næringsliv i Vestfold arbeider nå på høygir for å legge alt til rette

for hyperscale datasenter i Vestfold, som kan bli det første av sitt slag i Norge.

– Vi er her fordi vi står midt i en digital revolusjon. Alt blir digitalisert, og det

er en utvikling som nå ser ut til å eksplodere, sier prosjektleder Atle Haga i

Statkraft.


10

Fra

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD

idé

8. NOVEMBER 2017

til verdenslede

Hjerte

for Byen

- innovasjonspris

Sandefjord 2017

– Driften i Calora Subsea er basert

på godt sjømannskap blandet med

sunt bondevett, gliser Allan Boye

Hansen.

FAKTA

Calora Subsea

• Calora Subsea er grunnlagt

av Sandefjord-mannen Allan

Boye Hansen, som fortsatt

har en aktiv rolle i selskapet.

• Bedriften tilbyr design, utvikling,

produksjon, salg og

markedsføring av polymer

baserte produkter for undervannsbruk.

• Forretningsmodellen er å

bygge langsiktige partnerskap

med utvalgte kunder

i krevende markeder,

gjennom inngående kunnskap

og industriell erfaring.

• Selskapet har kontoradresse

i Sandefjord, mens produksjonen

er lagt til Grenland.

TOM HELGESEN tekst og foto

Med en far som var sjømann

og en mor fra en bondefamilie,

forstår vi hvor han har

akkurat den filosofien fra!

Selv er han utdannet ingeniør

på masternivå i USA, har

en tilleggsutdanning i økonomi,

og har jobbet mange år i

den internasjonale industrien

både med teknisk service,

produktutvikling, markedsføring

og salg.

Vi treffer Allan på kontoret

i Thor Dahls gate 1, med

panoramautsikt mot havna.

Vann er også stikkordet i

kjernevirksomheten til Calora

Subsea.

Mye vann, og store havdyp!

Verdensledende aktør

Selskapet har i mange

år samarbeidet tett med

National Oilwell Varco

Denmark (NOVD), et selskap

som forbedrer undersjøisk

infrastruktur over hele verden

og er ledende på teknisk

innovasjon på alle områder

av olje- og gassindustrien.

– Jeg hadde kjennskap til

at de slet med å legge på

isolasjon på en effektiv måte

på fleksible undervannsrør,

beregnet på oljeleveranser.

Isolasjonsbåndet de viklet

rundt rørene, gikk rett og

slett i stykker jevnlig. Da

dette er lange strekk uten

skjøter, måtte de starte på

nytt hver gang den brast, forteller

han.

Allan sa opp jobben og innledet

samarbeid med NOVD

med en påstand om at han

kunne produsere en polymerbasert

isolasjonsløsning

som både var holdbar og med

bedre isolasjonsevne. Det

ville i tilfelle gi svært store

produksjonsbesparelser.

Enormt behov

Og behovet er enormt. Den

globale oljeindustrien er

avhengig av isolasjonsmaterialer

for å sikre oljeflyten fra

store havdyp til overflaten,

hvor den blir påvirket av store

temperaturforskjeller, og produkter

med bedre egenskaper

etter svært etterspurte.

– Selskapet så det store

potensialet, var betalingsvillig

og ønsket å inngå et eksklusivt

samarbeid med meg.

Han fikk med seg en prøveordre,

og den lange veien fra

idé til realisering var i gang.

Calora Subsea as ble grunnlagt

for å tilby design, utvikling,

produksjon, markedsføring

og salg av polymerbaserte

produkter til undervannsmarkedet.

Året var 2007.

Industriell kompetanse

Allan hentet nødvendig

industriell kompetanse

hos Herøya Industripark

i Grenland, og fikk i gang

prøveproduksjon – som snart

viste seg å overgå selv de høyeste

forventninger.

Høsten 2008 satte han i

gang helkontinuerlig produksjon

av det beskyttede produktet

Calorflex på Herøya,

og industrieventyret begynte

å rulle for fullt. I dag er det

20 årsverk knyttet til driften.

– Grunnen til at jeg valgte

Herøya Industripark til den

helkontinuerlige produksjonen,

var ikke tilfeldig. Det

er en region med lang industrihistorie

og – kompetanse,

hvor jeg kunne få den drahjelpen

og den arbeidskraften

jeg behøvde.

– Men basen og kontoret

har jeg beholdt her i

Sandefjord. Det er her jeg

hører til, og det er her jeg

klekker ut nye ideer, legger

han kjapt til.

Riktig temperatur

Calorflex benyttes til termisk

isolering av fleksible undervannsledninger.

Termisk isolering

sikrer at flerfasevæskestrøm,

som transporteres inne

i rørledningene, har riktig

temperatur og strømningsforhold.

TRIVES: Vi treffer Allan Boye Hansen på kontoret i Thor Dahls gate 1 i Sandefjord. Selv om produksjonen foregår i Granland, har han ing

Calora Subsea har utviklet

produktet gjennom mange år,

og benytter avansert prosessteknologi

i framstillingen.

– Vår løsning tåler 120 grader

i sjøvann og garanterer

20 års levetid. Det vil si langt

mindre vedlikehold enn tidligere,

forteller gründeren.

Han kan fortelle om en unik

og spennende reise fram til

et ferdig, verdensledende produkt.

Men samtidig om svært

hardt arbeid og en urokkelig

tro på ideen.

– Det var mye gratisarbeid

de første årene, og jeg måtte

selge alt jeg eide for å realisere

og finansiere opp selskapet

med maskiner og utstyr. Jeg

har nok jobbet godt over det

dobbelte av normalt de siste

10 årene!

Nettopp hardt, ukuelig

arbeid, samt å kunne teste ut

produktet på en kunde, anser

han som avgjørende faktorer

for å kunne lykkes med et nytt

produkt.

– Og du er nødt til å gå «all

in». Hvorfor skal andre tro på

du skal lykkes om du ikke har

tro på det selv, påpeker han.

red@byavisa.sandefjord.no

UNIK ISOLASJONSEVNE: Fleksible rørledninger

i store havdyp, isoleres med

band i ulike størrelser og egenskaper fra

Calora Subsea. For at olje og gass ikke

skal bli kald, må rørene isoleres. Bilde

med tillatelse fra Calora Subsea.


nde produkt

8. NOVEMBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT11

Gründer Boye Hansen

satset alt – og vant!

en planer om å flytte ut av byen.

DØGNET RUNDT: Produksjonen i Grenland går helkontinuerlig, og siden starten

er det nå fraktet ut 56000 kilometer isolasjon som blir fraktet ut i løpet av året.

Bilde med tillatelse fra Calora Subsea.

Mange synergiprodukter

fra samme plattform

Calora Subsea er avtalebundet til NOVD

når det gjelder Calorflex-løsningen, som

har enerett på produktet – og med det

kan styrke sin globale posisjon ytterligere.

TOM HELGESEN tekst

Det sikrer stor produksjon i

Grenland, og bidrar samtidig

til at vesentlige midler går tilbake

til produktutviklingsarbeid.

Gjennom samarbeidet

med NOVD har de sendt produkter

til Nordsjøen, Brasil,

Vest Afrika og Sør-Kina-havet,

og planlegger nå en helt ny

produksjonslinje for å kunne

dekke etterspørselen fra sin

partner.

Nye markeder

Ω Samtidig er dette en teknologi

som kan benyttes på en

lang rekke nye kunder og nye

markeder. Med lav egenvekt og

unik isolasjonsevne som holder

ekstremt godt på både varme

og kjøling, kan vi lage mange

spin off-produkter av plattformen.

Tett samarbeid med store

markedsaktører der de kan

utgjøre en forskjell og sikrer

tilgang til globale markeder, er

en fundamental del av forretningsplanen.

Robustgjøre tauverk

– Vi har bare sett starten på det

som vil komme, sier han, og

«røper» at han i mange år har

jobbet hardt med å utvikle et

produkt som kan robustgjøre

tauverk.

– Utfordringen med tau, er

at det utsettes for slitasje og

mekaniske skader. Vi kan gjøre

det mye mer robust og frigjøre

potensialet i anvendelsen av tau

og vil bidra til å redusere kjettingbruk

ved forankringer av

flytende installasjoner, så som

borerigger, flyende vindmøller

og havbruk til havs. Kjetting

veier 400 kilo per meter, er

dyrt og krevende å håndtere.

Selskapet hans har sertifisert

og patentert løsningen, og er

inne i en svært spennende fase,

forteller den lokale gründeren

og oppfinneren.

red@byavisa.sandefjord.no

Behov for å samle dine lån?

Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett

lån. Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele

refinansieringen for deg.

Lån fra 10 000–300 000 kr på resursbank.no

Du kan også ringe oss på 23 96 34 34.

Kostnadseksempel: Eff.rente 16,75 %, 65 000 kr, o/5 år, Kostnad: 29 052 kr, Totalt: 94 052 kr. Beregningen er gjort 30-09-2017.


12TEMA BIL OG MOTOR

| BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

Bestselgeren er bedret

Norges mest solgte bilmodell

er den elektriske utgaven av

VW Golf, e-Golf. Det er solgt

rundt 20.000 eksemplarer

av bilmodellen og det utgjør

nesten halvparten av alle 7.

generasjon Golf. Nå har den

fått en vellykket oppdatering.

TOMMY HERMANRUD

tekst og foto

Den store fordelen er at

den ser ut som en vanlig

Golf og har alt av utstyr

man finner i andre Golfmodeller.

Rekkevidden

For elbiler er rekkevidden

det store temaet. Hvor

langt kommer jeg før det er

strømtomt? Det er mange

som har lagt ut på tur til

FAKTA

Volkswagen

e-Golf

Motor: Fullelektrisk,

Girkasse: Trinnløs automat,

Hk: 136, Kw: 100,

Nm: 290, 0-100 km/t på

9,6 sekunder, Toppfart

150 km/t, Rekkevidde:

300 km (NEDC)

Lengde: 427 cm,

Bredde: 202 cm, Høyde:

147 cm, Egenvekt: 1540

kg, Forbruk: 12,7 kWh/

100km

Batterikapasitet netto:

31,5 kWt, Bagasjerom:

839/ 1558 liter

Pris fra: 315.700 kroner

HARLEY-DAVIDSON VESTFOLD

HARLEY-DAVIDSON ® VESTFOLD

FESTEN FORTSETTER

Vi har fortsatt sykler til hyggelige høstpriser og en mengde klær og utstyr

til sterkt rabatterte priser. Tilbudene gjelder så langt lageret rekker.

Kom innom og bli med på festen!

WWW.HD-VESTFOLD.NO - TLF: 33 47 13 70 - SØNDRE KULLERØD 2A, 3241 SANDEFJORD

hytta og regnet ut at strømmen

skal holde, og det viser

seg at det ikke stemmer. En

faktor som været har mye å

si for strømforbruket hvis

man skal bruke klimaanlegg,

varmeseter eller vindusviskere

i lengre perioder.

Nå har flere av elbilene

fått mye lengre rekkevidde

på strøm enn før, da det

bare var Tesla som kunne

skilte med lang rekkevidde

på batteriet. Nå har de mindre

elbilene kommet etter

og nye VW e-Golf har nå

opptil 300 km rekkevidde.

Det samme har BMW i3,

mens Renault Zoe har 400

km og nye Opel Ampera e

har hele 520 km rekkevidde

på sitt batteri. Det gjør

at flere familier faktisk kan

ha en elbil som nummer

en bil også, selv om den

som oftest er nummer to

bil i familien. Den rekkeviddeangsten

vi opplevde

på de tidlige elbilene er så

godt som borte hvis man er

litt våken og følger med på

strømmåleren når man skal

på lengre turer. For småkjøring

og til og fra jobb

lokalt er det et billig reisealternativ.

Tre lademuligheter

Batterikapasiteten i nye

e-Golf er økt fra 24 til 36

kWh, og teoretisk rekkevidde

er da økt fra 190 til 300

km, i praksis ca. 200 km.

I tillegg er effekten i elmotoren

økt fra 85 til 100 kW

effekt (115 til 136 hk) som

gjør at bilen er kjappere fra

0-100 km/t fra 10,4 til 9,6

sekunder. Dreiemomentet

har økt fra 270 til 290 Nm,

og det morsomme er at

man har fullt moment i det

man trykker inn gasspedalen.

E-Golfen går godt og er

kjapp i akselerasjonen, så

den er morsom og lettkjørt.

Bilen er også veldig stille og

bare litt dekkstøy er å høre.

Når det gjelder lading så

lades batteriet til 80 prosent

på 45 minutter med hurtiglader

(40 kW), og i vanlig

stikkontakt tar det 13 timer

og 15 minutter, 17 timer for

en komplett lading. Med

en vegglader hjemme lader

man bilen fra det vanlige

strømnettet og ladetiden

reduseres helt ned til fem

timer og 20 minutter.

Man har tre kjøreprofiler

i nye e-Golf, Normal, Eco

og Eco+. Velger man Eco

eller Eco+ øker man rekkevidden

med et tastetrykk.

I Eco+ modusen har man

mindre akselerasjon og

redusert topphastighet, og i

tillegg deaktiveres klimaanlegget

Climatronic. Alt for

å spare strøm så man får

lengre rekkevidde på bilen.

Gjenvinning av bremseenergi

kalles rekuperasjon

og det oppnår man gjennom

å øke bilens rekkevidde

hver gang man bremser

fordi bremseenergien gjenvinnes.

Strømmen som da

oppstår lagres i høyspenningsbatteriet

for senere

bruk.

Som en vanlig Golf

VW e-Golf ser ut som en

vanlig Golf og det er kun

detaljer som skiller den

utvendig. Vi finner LED

hovedlys, baklys og skiltlys,

blå designelementer

og e-Golf emblemer.

Innvendig finner vi blå pyntesømmer

på ratt og girspak

som er unikt for e-utgaven.

Bilen har også Active Info

Display som vi kjenner

fra VW Passat og Audi på

en 12,3 tommers skjerm.

Infotainmentsystemet er

spekket med finesser som

bevegelsesstyring som gjør

at man kan for eksempel

skifte radiokanal ved å

bevege hånden på undersiden

foran skjermen. Med

smarttelefonen kan man

koble seg opp på apper

gjennom App-Connect og

styre det meste fra mobilen.

Min testbil hadde gode perforerte

skinnseter og kjørekomforten

er god. Varme

i frontruten er standardutstyr

som er kjekt nå utover

mot vinteren. Skal vi se litt

på sikkerhetssystemer så

finner vi ACC automatisk

avstandsregulering, Side

Assist blindsonevarsler,

Front Assist avstandskontrollsystem

inkludert Citynødbremsfunksjon

med

fotgjengerregistrering, kø

assistent, parkeringsassistent

og ryggekamera. Nye

Volkswagen e-Golf koster

fra kr. 316.700 og med

større batteripakke vil jeg

tro denne bilen fortsetter

å være en av norges mest

populære biler.

red@byavisa.sandefjord.no


8. NOVEMBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | TEMA13

Er du lei av å polere bil?

BESKYTT BILEN DIN FØR

VINTEREN KOMMER!

Kampanje på DiamondCare keramisk lakkbeskyttelse

kr. 6900,- inkl. lakkrens og polering.

Slipp polering

Enklere renhold

Ingen etterbehandling

Beskytt verdien på bilen

Tåler alt av kjemi etterpå

7 års garanti

...og det lille ekstra

Vi gjør alt innen bilpleie og har over 34 års erfaring.

Vi tilbyr deg som kunde den ypperste kvalitet.


og bringer den tilbake når den er klar, uten eksta kostnader.


Ring eller besøk oss for timebestilling.

EN REN BIL OG

ET VARMT HJERTE

Diamondcare har med tilskudd fra

Arbeids- og Velferdsdirektoratet utviklet enSkolmar 28, 3228 Sandefjord

Tlf. 902 666 33 / 48 14 77 77

post@diamondcare.no


14 TEMA | BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

LOKALT SAMARBEID: Jørgen Eriksen (selger Møller Bil Sandefjord, fra høyre), Merete Jørgensen Holth (salgssjef Møller Bil Sandefjord), Helge Klavenes (økonomidirektør) og Jarle Skogly (maskinansvarlig). FOTO: PRIVAT

UNDERSTELLSBEHANDLING!

Lanolinoljen Fluid Film!

Dagens biler ruster mer enn noen gang! Det har aldri vært viktigere å gi bilene en ekstra beskyttelse.

Vi tilbyr gode behandlinger til fornuftige priser. Og husk – bilene ruster også om sommeren!

Nøytraliserer Laget for å kunne sprøytes rett på rustne overflater. Meget effektiv for å stanse

saltet

videre rustutvikling på allerede rustne biler uten å fjerne rusten først. 0gså meget

god preventiv virkning.

Norges beste

garantier Les mer på våre hjemmesider.

Stadig mer Kundene ser hvordan dette virker, og vi opplever en kraftig økende pågang.

populært Nå mer enn 10.000 biler behandlet årlig ved våre verksteder langs Oslofjorden.

Kraftig økende. Stadig nye verksteder over hele landet. Merkeforhandlere og

andre bilselgere velger i stadig større grad Fluid Film!

Miljøvennlig Ingen giftige stoffer og uten løsemidler.

Raskt

Slapp av med en kaffe, lesestoff og trådløst nettverk mens vi behandler bilen din.

Kjør videre etter ca 1,5 timer.

Nytt konsept At vi kan gjøre jobben på 1,5 t skyldes at stoffet virker på en helt annen måte og at

prosedyrene ikke kan sammenlignes med andre i bransjen.

Hvordan Bilen tørkes og rengjøres. Vi bruker kraftige varmluftstørker. Deksler demonteres

og hulrom som kanaler, rammer og dører behandles innvendig, produktet sprøytes

bak plast innerskjermer, inne i hjulhusa og under hele bilen.

Værforhold (snø, slaps, regn, salt) forsinker jobben lite og resultatet blir like bra

sommer som vinter.

“Gel Bn til bruk på nye biler. Tykkere og mer slitesterkt. Drypper ikke

og lukter ubetydelig. Valgt av stadig flere nybilforhandlere.”

“NYHET”

Mange gode referanser

Tid for

Rimelige priser. Fra kr 2900,- ink. mva.

Plussbehandling fra 4700,- ink. mva.

Se mer om priser på våre hjemmesider.

Vestfold Antirust

Hortensveien 275, 3157 Barkåker, TønsbergVåre wwww.bilkontroll.no/fluid-film

andre avdelinger: Oslo Antirust AS tlf 22224202. Buskerud Antirust AS tlf 94420567

Møller leverte

12 biler til Fon

To av Sandefjords mest lokale

bedrifter har etablert et godt

og tett samarbeid.

TRYGGVE CLAUSSEN tekst

Ω For oss er det en stor og

viktig handel, og vi setter

enormt stor pris på tilliten

fra et så stort og etablert

selskap som Carl C. Fon

er. At de i tillegg velger å

benytte seg av lokale leverandører

bidrar til positiv

vekst for næringslivet i

byen vår, sier salgsleder

Merete Jørgensen Holth i

Møller Bil Sandefjord.

Hun har akkurat

levert 12 nøkkelklare nye

arbeidsbiler til Carl C.

Fon i Sandefjord.

Ω Vi er opptatt av å

levere gode og trygge produkter,

og Carl C. Fon

verdsetter kvalitet. 12 nye

biler på rekke og rad blir

lagt merke til i byen vår,

og begge bedrifter er stolte

over det vi har gjennomført

sammen i dag,

legger hun til.

red@byavisa.sandefjord.no

Om radikalisering på biblioteket

i Tønsberg

Hva får ungdommer til å forlate trygge Norge for å kjempe for

IS? Hvordan kan noen plutselig bli villige til å ofre alt for det de

tror på? Og hvordan ville du reagert hvis en av vennene dine

ble en ekstremist? Denne kvelden setter biblioteket fokus på

temaet radikalisering av ungdom gjennom litteratur, samtale

og slampoesi.

Faten Mahdi Al-Hussaini har gjort seg bemerket som en sterk

motstander av vold og ekstremisme. Hun er en av grunnleggerne

av JustUnity, som arbeider mot radikalisering av ungdom.

Forfatter Demian Vitanza tar opp temaet med utgangspunkt

i sin nyeste bok Dette livet eller det neste, basert på en

sann historie om en norskpakistansk gutt som endte opp som

fremmedkriger i Syria. I tillegg får vi oppleve skuespiller og

slampoet Sofie Frost, som fremføre ærlige, rå og provoserende

tekster om temaet.

Kveldens programleder er Carl-Ove Fæster fra JustUnity.

Arrangementet er i samarbeid med Litteraturuka og er støttet

av Fritt Ord. Arrangementet er i kveld klokken 19 på Tønsberg

bibliotek, og det er gratis inngang.


8. NOVEMBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | TEMA15

På tide å skifte dekk?

Kr. 2.998,-

TIME-

BESTILLING

- Dekkskift

mens du

venter

KAMPANJE

KJØP 4 DEKK,

FÅ GRATIS DEKKHOTELL EN SESONG!

Kjøp to eller flere dekk til kampanjepris og få med ett gratis

NAF-medlemskap* og 3 års skadegaranti.

4 PIGGFRIE DEKK FRA

Kr. 2.698,-

4 PIGGDEKK FRA

175/65R14 4 82T WD1

175/65R14 4 82T WDS2

* 1 års NAF-medlemskap u/veihjelp på kjøpet

Dekkmann

SANDEFJORD

Gjekstadveien 4, 3218 sandefjord. Tlf. 33 45 01 00

ÅPENT: MAN-FRE: 07.30-18.00, LØR: 10.00-14.00

RIKTIGE

DEKK ER

VIKTIG

Du finner oss ved Rema 1000 / Gjermundsen Bilsenter på Østerøya


16 TEMA | BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

Elegant 7-seter med god

Nye Peugeot 5008 er en 7-seter der

plassen prioriteres fremfor firehjulstrekk.

Da er det opp til hver enkelt

hva man har behov for.

TOMMY HERMANRUD tekst og foto

ARNE KR. L. STELLANDER foto

Peugeot 5008 har gått fra å være

en MPV eller flerbruksbil, til å

bli en SUV. Bilen har en bakkeklaring

som er hele 23,6 cm høy.

Det er mer enn de fleste andre

SUV`er kan by på.

Bilen har et spennende ytre

med flotte linjer og stort panoramasoltak,

men det er innvendig

jeg virkelig blir imponert over hva

Peugeots designere har fått til.

Det startet i fjor med Peugeot

3008 som fikk dette nye og lekre

interiøret, som nå også er å finne

i nye 5008. Peugeots geniale

i-cockpit-system er både ergonomisk

og visuelt moderne. Det lille

rattet er spesielt med sine mange

sider, men er godt å holde i og

gjør at man ser instrumentene

som vises på oversiden av rattet.

Det gjør at man ikke trenger et

head up-display for å se skilter

og hastighet. De fleste funksjonene

i bilen styres via hovedskjermen

i bilen som har touch screen.

Man trykker på snarveisknappene

under skjermen og kommer

inn i menyen avhengig av hvilken

knapp man trykket på. Lettvint

for så vidt, men det blir MYE

trykking på skjermen etter hvert

som man skal gjøre det meste på

skjermen og ikke fra et vrihjul. En

smakssak. En morsom knapp fant

jeg i midtkonsollen hvor det stod

«Sport». Den måtte jo trykkes på,

og da skjedde det noe med motor

og gir og den ble mye kvikkere.

Masse plass og komfort

Franske biler er kjent for god

komfort og nye 5008 er intet

unntak. Man sitter virkelig godt

i de gode setene med lårstøtte og

man kan få massasjeseter som

ekstrautstyr hvis man ønsker

det. Bilen er en 7-seter og man

kan ta ut det to bakerste setene

hvis man ikke har bruk for dem

og få 40 liter ekstra bagasjeplass.

Man kan utnytte plassen enda

bedre hvis man justerer andre

seterad som består av tre seter

som går på skinner og kan justeres

i lengderetningen. Har man

behov for varebil kan man legge

ned alle setene og få et lasterom

med flatt gulv på 2,040 meter

som man kan fylle fra gulv til tak.

Ryggen på passasjersetet kan

også legges ned, og da kan man

frakte ting på hele 3,18 meter.

En annen kjekk sak til baksetepassasjerene

er at det er et

klappbord i seteryggen på framstolene.

Kjekt til brus og i-pads

til barna. Førerplassen er også

god og oversiktlig og innsteget i

bilen er veldig bra i og med den

høye bakkeklaringen. Bilen er

smidig å kjøre og ryggekamera

er et godt hjelpemiddel. Har

man en smarttelefon så kobler

den seg til berøringsskjermen via

USB-kabel ved hjelp av Mirror

Screen-funksjonen. Telefonen

kan også lades opp automatisk

og trådløst i midtkonsollen.

Utstyr og sikkerhetsutstyr

Min testbil var i utstyrsversjonen

GT Line og var veldig godt

utstyrt. Her finner vi 19 toms felger,

el. førersete med minne, forseter

med el. korsryggstøtte, flerpunktsmassasje

og forlengelse av

sitteputer, FOCAL HiFi, 8 høyttalere,

sentral høyttaler og subwoofer,

Keyless Go, navigasjon 3D,

TomTom kartverk, oppvarmet

frontrute og panoramasoltak.

Nye Peugeot 5008 er også pakket

med sikkerhetsutstyr som Active

Safety Brake med avstandsvarsling,

aktiv filskiftevarsling, aktiv

blindsonevarsling, tretthetsvarsling

og adaptiv cruisecontrol med

stoppfunksjon, Park Assist med

360 graders kamera og full LED

frontlys. Min testbil hadde en 1,6

liters BlueHDi turbodieselmotor

på 120 hk og 6 trinns automatgirkasse.

Man får også samme motor

med 6 trinns manuell girkasse i

tillegg til en 2,0 liters turbodiesel

på 150 hk med automat eller

manuell. Øvrige 5008-modeller

fås med 1,2 Pure Tech bensinmotor

på 130 hk eller 1,6 THP

på 165 hk. Utstyrsvarianter er

Access, Active, Allure, GT Line og

toppmodellen GT. Prisene starter

på kr. 329.900 og til 479.900

for GT. Min testbil i GT Line

koster fra kr. 403.900. Peugeot

5008 er en bil med morsomme

kjøreegenskaper, god bakkeklaring,

et herlig interiør og plass til

7 stykker.

red@byavisa.sandefjord.no ELEGANT: Midt oppi elegansen til nye Peugeot 50

A Smarter Way To Repair

Smartere reparasjon

av bilskader

FÅ MED GRATIS VINDUSVISKERE

bestill time før 3. november

NÅ ER SPESIALISTEN PÅ

BILGLASS PÅ PLASS I SANDEFJORD!

www.hurtigruta.no

PINDSLEVEIEN 8,

SANDEFJORD 09500


akkeklaring

FAKTA

8. NOVEMBER 2017 BYAVISA SANDEFJORD | TEMA17

Peugeot 5008 GT Line 1,6 BlueHDi

Sylindervolum: 1560

Motor/gir: 1,6 liters diesel

4 syl/6-trinns automat

Effekt: 120 hk

Moment Nm: 300/

1750 o/. min

Co2-utslipp i gr./km: 112 g/km

Forbruk blandet kjøring:

0,43 l/mil

Toppfart: 184 km/t

0-100 km/t: 11,9 sek

Egenvekt: 1380 kg

Bagasjerom: 780 liter

Tilhenger med brems: 1100 kg

Pris fra: 329.900,- Allure

Pris testbil: 403.900,- GT Line

Nye Peugeot 5008 GT Line

08, finner man også en designmessig råskap.

INTERIØR: Elektrisk førersete med minne, forseter med elektrisk korsryggstøtte,

flerpunktsmassasje og forlengelse av sitteputer, FOCAL HiFi, åtte høyttalere, sentral

høyttaler og subwoofer, Keyless Go, navigasjon 3D, TomTom kartverk, oppvarmet

frontrute og panoramasoltak er noe av det Peugeot 5008 har å by på.


Nå på lager!

Salgssuksessen

Niro Hybrid


Norges beste nybilgaranti på hele 7 år!

Filskiftvarsler

Varme i rattet

427 liter

bagasjeromLED kjørelys


18 ANNONSER | BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

Et brett sortiment, kompetente partnere samt meget høye kvalitetskrav.

Gjør Santex til Nordens ledende leverandør av uterom

og uteroms produkter. Med Santex som leverandør av ditt uterom

får du en skreddersydd helhetsløsning og trygge garantier.

BESØK VÅR HJEMMESIDE

FOR KAMPANJETILBUD

www.lysthuset-uterom.no


8. NOVEMBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | ANNONSER19

MALT REISVERK PÅ KJØPET

Bestiller du ditt uterom med levering før 31.03.2018

Byr vi på ferdig grunnet og malt reisverk. Verdi kr. 15.000,-

SUPERIOR RABATT

Bestiller du et vinterisolert uterom i Superiorserien

får du ytterligere 10% rabatt.

VINTERTILBUD

LEVERING AV UTEROM 2018

Bestiller du ditt uterom før 31.12.2017 unngår du

prisøkningen på 5% fra nyttår. (selv om levering er i 2018).

ALLE UTEROM FRA

SANTEX ER P-MERKET

Våre komplette Uterom / Vinterhager skreddersys etter kundens

ønske og behov. Vi hjelper deg med planlegging og

befaring, slik at prosessen skal bli så enkel som mulig for deg.

Besøk gjerne en av våre utstillinger i Tønsberg, Drammen og

Gjøvik. (se hjemmeside for adresse og åpningstider).

www.santex.no

Hovedkontor - Buskerud med utstilling:

Lysthuset Uterom AS, St. Hallvardsvei 8, 3414 Lierstranda

Tlf: 32 69 99 10, Org nr: 986465073

Avd Vestfold med utstilling:

Lysthuset Uterom AS, Semsbyveien 124, 3170 Sem

Tlf: 33 69 99 96

post@lysthuset-uterom.no


20 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

Bestillingsverk i beveg

Vokalist og gitarist Lars Martin

Myhre presenterer sitt bestillingsverk

«Et homo movere - movin` on»

i Sandefjord kunst- og kulturkirke

lørdag kveld som er avslutningen på

årets kirkefestdager som har hatt

bevegelse som tema.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Lars Martin Myhre legger ikke

skjul på at han gleder seg stort

til å framføre bestillingsverket

han har arbeidet med det siste

året. Han tar med publikum på

lang musikalske reise i bevegelser.

En reise med topp musikere

som sørger for en uforglemmelig

musikkopplevelse.

BESTILLINGSVERK: Lars Martin Myhre har laget et bestillingsverk til avslutningsforestilling av MiSKs kirkefestdager 2017 lørdag. «Et homo movere - movin` on» er verkets tittel.

Spennende prosjekt

Myhre sier at dette har vært

en fin bestilling som har gitt

han mye tankearbeid over et

meningsfylt tema.

Ω Dette har vært et spennende

prosjekt, og endelig skal det

framføres. Det er så mange dyktige

musikere med Terje Norum

som spiller orgel, piano, synthesizer,

svenske Perry Stenbäck,

bosatt i Danmark spiller nøkkelharpe,

Sandefjord Brass

Symposium er fantastisk flinke

og min gode venn og tekstforfatter

Ingvar Hovland har gjort

en glimrende jobb. Resten av

musikerne og sangerne er helt

topp. Med så dyktige musikalske

folk rundt seg blir dette et

verk av høy kvalitet, sier Myhre

engasjert og med et stort smil.

Han sier at verket viser et

stilmessig spenn fra konsertens

start til slutt.

Mannen i gata

Lars Martin Myhre er folkelig

anlagt av seg. Det mener han

kommer fram i verket som skal

framføres.

18. - 30. NOVEMBER 10% RABATT

REPARASJONSUKER

på mobil og nettbrett

Hvorfor vente 3 uker når du kan få igjen telefonen på dagen?

Eks. vi bytter skjerm eller batteri på kun 20 minutter

Vi gjør feilsøking gratis

En måneds garanti

Vi har lang erfaring og fikser de fleste modeller

Åpent mandag-fredag 09.00-17.00, Lørdag 10.00-14.00.

Du finner oss i Gneisveien 8 på Pindsle i Sandefjord.

Tlf. 930 13 207 - post@gronnmobil.no


else

FAKTA

Bestillingsverk av

Lars Martin Myhre

Tekstforfatter er Ingvar

Hovland. Med Lars Martin

Myhre, vokal/gitar, Geirr

johnson, resitasjon, Perry

Stenbäck, gitar/nøkkelharpe,

Terje Johannessen, trompet/

gitar, Terje Norum, tangentinstrumenter,

Olaf «Knerten»

Kamfjord, bass, Jon Rosslund,

slagverk, Sandefjord kammerkor

og Sandefjord Brass

Symposium. Dirigent er Svein

Rustad.

Sandefjord kunst- og kulturkirke

lørdag 11. november

kl. 18.00.

Framføres i Nøtterøy kirke

søndag 12. november

kl. 19.00

Ω Jeg har laget musikk for

mannen i gata. Det er ikke vanskelig

å skjønne, og det blir vakker

sang, korsang og fin musikk,

sier Myhre.

Det blir øvinger på bestillingsverket

fredag og lørdag i

Sandefjord kunst- og kulturkirke.

espen@byavisa.sandefjord.no

Jula i fred og ro

Gruer du deg til jul med alt det innebærer

av gavemas, ribbesteking, blankpussa

vinduer og dryssende juletre?

Nå kan du glemme alt dette, og feire

tradisjonsjul i fred og ro sammen med

andre hyggelige mennesker.

BENTE WEMUNDSTAD tekst

Alfa Travel AS har i flere år

arrangert tur til Rømskog Spa

og Resort. Her står 44 rom og

venter på julegjester.

Ω Vi opplever en nydelig stemning

i fredfull atmosfære, forteller

Hogne Hogganvik i Alfa

Travel AS.

Rømskog Spa og Resort har

ikke åpent som normalt i juleferien,

og derfor står hotellet klart

til å ta i mot grupper med gjester

for julefeiring. Spaet er ikke

åpent, men svømmebassenget

står klart Ω både ute og inne.

Lille julaften

Ω Vi reiser opp med buss lille

julaften, og kommer frem til en

god lunsj. Alle måltider er inkludert,

og jeg må si det er usedvanlig

god mat på Rømskog, sier

Hogganvik, som i år ikke skal

være med som reiseleder. Det

er Bjørg Marie Monge og Elna

Slåen som er vertskap.

Ω Lille julaften er det pynting

av juletre og andre dagenfør-dagen

aktiviteter. Alle har

med seg en liten ting å henge

på juletreet, kanskje en ny ting,

eller en gammel ting som det er

knyttet mange minner til, sier

Hogganvik.

Ω Og alt skal selvsagt være

klart til «Grevinnen og hovmesteren»!

Julaften

Julaften blir det rolige aktiviteter

Ω man kan for eksempel spille

brettspill eller lese en bok, eller

man kan ta en svømmetur i bassenget

ute eller inne. Klokka 16

samles man på kirkebakken til

juleevangeliet og julesalmer før

Sølvguttene synger julen inn på

tv. Julemiddagen er tradisjonsmat,

og etter middagen er det

pakketid.

Ω Alle deltakerne skal ha med

seg en julegave, og de vet jo ikke

hvem de kjøper til, så det blir

spennende å pakke opp, sier

Hogne Hogganvik.

Ω Noen har selvsagt med seg

egne pakker som de har fått, og

da henviser vi dem til sitt eget

rom for å pakke opp.

8. NOVEMBER 2017

1.og 2. juledag

Første juledag starter med en

lang og god julefrokost som seg

hør og bør, og etter lunsj denne

dagen blir det juletrefest med

gang rundt juletreet. Resten av

dagen er det rolige aktiviteter

som man selv ønsker, enten det

er inne eller ute i de flotte omgivelsene

i skogen på Rømskog.

Hele jula er det dekket på med

kaffe og langt mer enn sju kakeslag.

Andre juledag er det hjemreise,

men først skal man ta av

julepynten på treet.

–Det er en symbolsk handling

som er veldig fin, sier Hogganvik.

Ω I løpet av disse dagene har

man fått seg nye venner, og har

samtidig fått fred og ro til å lade

batteriene.

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT21

JULEMIDDAG: Å spise sammen i jula er tradisjon, likeså menyen. Her møtes

kjente og ukjente, og danner nye bånd.

UTEBAD: Deilig temperert vann midt i snøen. Julefeiring på Rømskog gir

anledning til svømming både ute og inne.

I fjor var det 32 deltakere, og

tallet har holdt seg ganske stabilt.

Ω I og med at det også er noen

par med på disse turene har vi i

teorien plass til over 80 stykker.

Mange kommer alene, og det

er ikke tillegg for enkeltrom på

denne turen, sier han.

Ω Bussen til og fra vil gå fra

Østfold, Vestfold og Drammen.

red@byavisa.sandefjord.no

298

FØR 418

Lady

Wonderwall

2,7 l

40%

FØR 348

Pr. m2

Moskus XL

laminat

TILBUDENE GJELDER FRA 2. - 11. NOVEMBER*

40%

FØR 298

Pr. m2

Tarkett

Texstyle vinyl

* Gjelder kun for private husholdninger. Forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.


22 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

– Bli med oss på en gåtur

Er du glad i å gå på tur? Vil du

bli kjent med andre? Vil du bli

bedre kjent i lokalområdet?

Da er svaret enkelt. Sandefjord

Sanitetsforenings gågruppe arrangerer

Kløvertur annenhver tirsdag.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Turene starter utenfor Stockfleths

gate 26 hvor Sandefjord

Sanitetsforening holder til. De

spreke pensjonistene går i sentrumsnære

områder i en times

tid. Etter en hyggelig tur venter

en kopp kaffe og vaffel. Det

eneste som trengs for å bli med

i Sandefjord Sanitetsforenings

gågruppe er godt humør, og det

er ingen nedre eller øvre aldersgrense.

Tilrettelegger for alle

Ω Vi tilrettelegger for alle som har

lyst til å være med oss på en gåtur.

Det gjelder folk som bruker rullator

eller andre hjelpemidler, sier

Marianne Grøterud.

Dette er en sosial hyggetur

som gir god folkehelse.

Folkehelse er en av flere viktige

saker som Norske Kvinners

FAKTA

Kløvertur

Gåturer i sentrumsnære område

annenhver tirsdag.

14. november, 28. november,

12. desember og 9. januar.

Start kl. 10.30.

Sanitetsforening (NKS) arbeider

for, sier Anne Marie Larsen.

Ω Vi går i det tempo vi ønsker,

og det er ikke noe press i det hele

tatt, sier Marianne Grøterud.

Ω Vi har planer om å gå turer

i Bugårdsparken på lengre sikt,

sier Anne Marie Larsen.

Kjent i byen

På turene er det åtte-ni spreke

damer som legger ut på tur.

Det blir mye prat om byen, fordi

damene har mye kunnskap som

de deler med hverandre.

Ω Når vi går sammen blir vi

bedre kjent i byen, så praten går

løst og fast, sier Laila Monsen smilende.

De ønsker å komme i kontakt

med flere som har lyst til å gå turer

med dem. Det er ikke forbudt for

menn å være med. De er hjertelig

velkomne til å gå sammen med de

hyggelige sanitetsdamene.

espen@byavisa.sandefjord.no

MOSJONISTER: Annenhver tirsdag arrangerer Sandefjord Sanitetsforening gåturer rundt i byen. Fra venstre: Wenche

Hansen-Just og Marianne Grøterud, Turid Wahl, Laila Monsen og Anne Marie Larsen vil ha med enda flere.

Fagmøbler Sandefjord Stedsnavn

Hegnasletta Besøksadresse 3, Sandefjord | 0000 | Sted Tlf.: 33 50 74 40

E-post: sandefjord@fagmobler.no | Åpent 10-19 (10-16)

Tlf.: 00 00 00 00 | E-post: sted@fagmobler.no

MEDLEM

Vi presenterer NOBEL – en moderne, helhetlig møbleringsløsning!

MODUL

SOFA

Nobel er en serie av stue- og spisestuemøbler, satt sammen med en kolleksjon av interiør, tepper og belysning til et tidløst og vakkert hjem!

-15%

COFFEE hjørnesofa oppsett 3

Medlem 29.295,–

Ikke medlem 34.495,–

DIN STORDAL 3-seter

Medlem 19.295,–

Ikke medlem 22.695,–

NOBEL sofabord kvadratisk

Medlem 3.795,–

Ikke medlem 4.495,–

NOBEL sofabord rektangulært

Medlem 2.195,–

Ikke medlem 2.595,–

NOBEL Spisestol

Medlem 2.795,–

Ikke medlem 3.295,–

NOBEL Armstol

Medlem 3.595,–

Ikke medlem 4.295,–

NOBEL spisebord U-eller kryssben

Medlem 10.995,–

Ikke medlem12.995,–

KUNDEKLUBB Medlemskap er gratis og uforpliktende. BLI MEDLEM i butikken eller på fagmobler.no


8. NOVEMBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT23

50:-

25:-

ALLA PLAGG

100:-

ALLA PLAGG

ALLA PLAGG


24 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

En annerledes utstilling

Ann Kristin Hotvedt og Linda B.

Børresen har satt sammen en

utstilling, en som gjenspeiler de litt

vanskelige dagene.

GEIR A. ARNEBERG tekst

Et samarbeid mellom to kunstnere

som med forskjellig bakgrunn

og historie, opplever å ha

flere like erfaringer. Erfaringer

som viser at folk flest ser inn i de

samme speilene, og at noen ganger

er speilene vi ser inn i, knust.

Ω For å se sitt ekte speilbilde må

man se forbi det knuste, det gjør

kanskje vondt. Men sår fra de

knuste skarpe kantene, vil med

tiden gro, forteller Ann Kristin

Hotvedt.

Bilder og ord kan vise en sammenheng

mellom det følte og det

som vises utad. På denne utstillingen

blir ord og bilder flettet

sammen til et felles utrykk

Utstillingen har hatt godt med

besøk. Hotvedt forteller også om

gode tilbakemeldinger fra publikum.

Ω Selv om et par besøkende

har måttet forlate utstillingen

grunnet sterke bilder, kan vel det

fortelle at vi har oppnådd det vi

ønsket, sier Ann Kristin Hotvedt,

OPTIMISTISK hva gjelder besøkstall er i hvertfall kunstnerene Ann Kristin Hotvedt og Linda B. Børresen.

og legger til: Da når vi inn til

følelsene blant publikum. Det var

det vi ønsket da vi planla utstillingen.

Vi ønsker å rette fokus

mot de i samfunnet som behøver

en hjelpende hånd, fremfor å bli

dømt og satt i bås.

Gjest under utstillingen er Carl

Fredrik Normann, med boken

«Tidløs medisin», som har høstet

strålende kritikker. Normann

kommer på utstillingens siste dag

12. november for å signere bøker

mellom klokken 14.00 og 16.00.

Malerinnen, Linda Birgitte

Børresen, har malt siden 2014,

hovedsakelig oljemalerier. Hun

uttrykker seg både abstrakt og

figurativt. Hun er blant annet

inspirert av naturen og sårbarheten

oss mennesker imellom,

og ønsker å male bilder som folk

kan kjenne seg igjen i, men som

vekker de følelsene hos oss som

det er vanskelig å kjenne på.

Ann Kristin Hotvedt maler fra

hjertet, sjelen, det som faller ned

på lerretet, samt mennesker og

dyr, bilder som kommer i drømmer

og fra virkeligheten, følelser

som gjenspeiler livets gang. Ann

Kristin har gått i lære ett år, men

er ellers selvlært, hun begynte å

CARL FREDRIK NORMANN har fått

strålende kritikk for sin bok «Tidløs

medisin»

BOKEN «Tidløs medisin»

male i 2010, inspirasjon kommer

fra drømmer, naturen og mennesker

hun møter på sin vei.

Etter to flotte utstillingshelger

på Galleri Labben, holdes dørene

oppe til og med kommende helg.

Som man ser utfra bildene, en

unik utstilling som setter følelsene

i sving, på godt og vondt.

red@byavisa.sandefjord.no

Velkommen til Julefeiring

på Rømskog Spa og Resort!

Både for deg som reiser alene og deg som reiser med kjente

Velkommen til god tradisjonell norsk julefeiring på

eksklusive Rømskog Spa og Resort. Fantastisk mat, hyggelig

samvær, basseng og bra turterreng.

Alt inkludert: Buss fra Drammen/Vestfold/Østfold - Oslo -

Rømskog tur/retur. Alle måltider fra lunsj den 23. til og med

frokost den 26. desember, aktiviteter og program.

Pris: kr. 6.850,- Ikke enkeltromstillegg.

Vertskap: Bjørg Marie Monge og Elna Slåen

www.alfatravel.no

«Vi inviterer til tradisjonell norsk julefeiring med god mat,

peishygge, julegaver, sang og musikk og hyggelig samvær!»

For påmelding eller mer informasjon:

Ring 32 25 08 70

I SAMMARBEID MED:


ELEKTRIKEREN

øre

re over 13 år må ha lisens i Norge

s på kr. 30 kan kjøpes ved påmeldi

ta

Sta

start er kl. 1. 0.


TS

2017


/225,-

+ evt. lisens

O

Norges største he

1

Gjenbruk ga ny bar

I Kurbadhagen står en ny bar

ferdig til lørdag. Den er laget

av paller og annet materiell fra

Grans Bryggeri. Stor dugnadsånd

har sørget for en bar med grønn

profil.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN

tekst og foto

Turistkontoret holdt

til i lokalene tidligere,

men etter at de flyttet til

Torp så sto det tomt en

stund. Så bestemte familien

Gran og Alexander

Vestnes seg for å ta over

lokalene og pusse dem

opp. Arbeidet begynte

i august, og førstkommende

lørdag er

det offisiell åpning. Det

blir DJ-musikk av Kim

Dürbeck fra Sandefjord.

Han er godt kjent i

DJ-miljøet, og skal sørge

for god stemning utover

kvelden.

Ω Vår ambisjon er å

lage Sandefjords beste

og hyggeligste utested for

voksne folk. Vi dobler og

det gir spennende synergi

mellom de to stedene

innendørs og alt som

skjer ute i hagen. Den

nye baren skal være laid

back og gode DJ´s og

GJENBRUK: Den nye baren i Kurbadhagen har offisiell åpning lørdag.

Mesteparten av materialene er paller som tidligere ble brukt

ved Grans Bryggeri. Barsjef Ida Stein gleder seg stort til åpningen.

bra musikk, sier Edvard

Gran.

Ida Stein er barsjef, og

hun har fulgt oppussingsarbeidet

på nært hold.

Hun sier at bord, benker

og puter er håndverksarbeid.

Det blir grønne

planter i lokalene.

Ω Vi tror dette blir et

bra konsept med musikk

som folk kan danse til fra

et musikkanlegg med god

lyd. Det blir ikke konserter

i lokalene. I det

innerste rommet skal vi

et bordtennisbord. Dette

blir spennende med de

to konseptene, musikkbar

på den ene siden og

cocktailbar på den andre

siden, sier Ida Stein.

espen@byavisa.sandefjord.no

8. NOVEMBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | AKTUELT25

Husk Farsdag

Store

Azalia

KUN 69 50

FAST LAVPRIS

Svibler

KUN 10,-

Vintergrønt

og løvbusker

-70%

Flotte

dekorasjoner

KUN 125,-

Plant

våren nå

Høstløk

1/2 pris

Rosebunt

10stk.

KUN 49 50

Barbunter

3 bunter

100,-

500m nord for Holms kafeteria · Telefon 33 19 24 00


www.plantelandringdal.com

BRANSJE guiden

Bestill din annonse på tlf: 33 46 20 00

E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

DATA OG IT


Skal du bygge nytt eller renovere

bad i leilighet, enebolig eller hytte?

Vi er en TOTALLEVERANDØR AV BAD -og ordner med snekker, rørlegger, elektriker, m.v.

Hos oss får du:

VÅTROM

Ring oss i dag på:

970 85 442

Ett firma å forholde seg til prosjektering flislegger/murer

tømrer/snekker rørlegger elektriker våtromsertifikat tak

og terrasse membraner Våtrom tradisjonell smøremembran

eller bunn og toppmembran fukt måling mulighet for utvidet

garanti Velkommen til en hyggelig, uforpliktende prat!

RØRLEGGER

RØRLEGGER

Haakon Harholt AS

91 19 19 80

www.harholt.no

harholt@online.no

Nyanlegg, gulvvarme, modernisering, varmepumperMail: post@flisogvaatrom.no

KOPPUMS

RÅESTE

DEN TØFFESTE UTFORDRINGEN I VESTFOLD – TØR DU DELTA?

Løypa i Sko pums råeste er på ca. 2,5 km og går i skogen rundt Sko pum Idre tspla s. Løypa er svært kupert,

i neholder et kort parti med vading i n og herlig søle, tøffe bra te ba ker og utfordrende hindre i

skogen. Det er løypevakter i hele løypa som hjelper deltagerne. A le løpere kan velge om de vi løpe

SØNDAG 29. OKTOBER

OLD – TØR DU DELTA?

g n rundt Sko pum Idre tspla s. Løypa er svært kupert,

g herlig søle, tøffe bra te ba ker og utfordrende hindre i

øypa som hjelper deltagerne. A le løpere kan

en e ler to runder i løypa, de te kan man også velge under løpet.

A le deltagere får deltagerpremie, og det er ogs også u tre kspremier i a le kla ser.

Raskeste deltager av hvert kjø n som fu lfører to runder blir premiert.

© STIMERET@ONLINE.NO

Deltagere over 13 år må ha lisens i Norges Fr idre tsforbund, egengangslisens

på kr. 30 kan kjøpes ved påmelding. Barn me lom 6 og 9 år kan

delta i kla sen «o p til 10 år», sammen med sine foreldre.

i kla sen «o p til 10 år», sammen

art og mål er på Idre tsanle get

PRIS

Start og mål er på Idre tsanle get på Sko pum. Første

Tlf. 33 45 40 60

installasjon@elinst.no

Kundeaviser/


Vi kan produsere for deg


med lang erfaring og et høyt servicenivåivå

Ta kontakt med Ann-Christin i dag på

917 24 547 for en uforpliktende prat

og et godt tilbudMER INFO OM LØPET OG PÅMELDING FINNER DU PÅ Å VÅRE NE TSIDER: WWW.SKOPPUMSKI.NO

PRODUSERT AV: BYAVISA SANDEFJORD

SKOPPUM

En herlig hinderløype

tilpa set barn under

10 år. Påmelding

på løpsdagen.

28.-29.

juli

2 0 17

Rørleggeren i nærheten

SANDEFJORD

RØRHANDEL ASGRATIS PARKERING I BAKGÅRDEN


BOKTIPS

Jorge Luis Borges

Labyrinter

Jorge Luis Borges (1899-1986) trenger ingen nærmere

presentasjon. Han er en av de mest kjente representantene

for den latin-amerikanske boomen, og

har hatt en enorm innflytelse på verdenslitteraturen.

Samtidig var han overbevisst om ulike fortolkninger

av ord og utrykk som gjør oss hjelpeløse. Labyrinter,

den nye antologien til Borges, er en vandring gjennom hans verden,

hvor både det hellige og det profane er til stede. Det virkelige og det

forestilte, det enkle og det mest sammensatte eksisterer side om side

i vår dagligdagse livs-, følelse- og tankelabyrinten. Hans bok er en ny

måte og lese og forstå verden på, en verden som forblir hemmelig og

uutgrunnelig.

Mario Vargas LLosa

Samtale i katedralen

Samtale i katedralen er en usedvanlig historie om

mennesker som har bodd i Peru på 50-tallet, under

militærdiktatur til oberst Manuel Apolinario Odria.

Handlingen utspiller seg på flere plan, og den avdekker

maktens mekanismer og diktatorens innflytelse på

vanlige menneskers liv. På en populær bar med det signifikante

navnet «Katedralen», møtes den opposisjonelle Santiago Zavala,

Ambrosio – en mann av folket, og Cayo Bemudeza som kollaborerer med

den sittende presidenten. Boka Katedralen er betraktet som det viktigste

verket til Llosa, slik har selv uttaler: «Ingen annen roman har jeg slitet så

mye med som denne. Derfor, hvis jeg skulle noen gang redde noe ut av en

brann, ville det være denne boka».

Julio Cortazar

Paradis

Utgangspunktet for romanen er en kjærlighetshistorie

mellom Magi i Oliveira, to unge mennesker som

utrettelig vandrer i Paris gater. Dette ble et glimrende

utgangspunkt for en reise i litteraturens og

kunstenes verden, eksistensens og verdens natur.

De litterære heltenes sorte forventning til verden

spiller en hovedrolle her. Romanen som kom i 1968 og ble ungdommens

bibel, kan leses på flere ulike måter mens man oppdager stadig

nye kontekster og innhold, akkurat på samme måte som man hopper

paradis. Det er et uttalelig antall fortolkningsmuligheter og avslutninger.

Mange lesere prøvde til og med å leve slik romanens helter gjør.

Du kan prøve det selv.

Omtaler av bøker

av Jolanta Karpinska-Jørgensen

26 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

BJØRN HELGES

FILMHJØRNE

Kommende filmer

Fredag 10. november

Mord på

Orientekspressen

Stjernespekket filmatisering

av

Agatha

Christies

berømte

roman med

Kenneth

Brannagh

som verdens

beste

detektiv,

Hercule Poirot. Som

de mistenke finner vi bl.a.

Judi Dench, Penelope

Cruz, Willem Dafoe,

Johnny Depp, Derek

Jacobi og Michelle Pfeiffer.

Jigsaw

Siden den første filmen

tok kinoene med storm i

2004 har filmserien Saw

sjokkert og skremt oss.

Denne gangen våkner fem

fremmede mennesker opp

i et torturkammer fylt

med roterende sagblad.

The Foreigner

Actionfilm med Jackie

Chan og Pierce Brosnan.

Til og med IRA angrer

på at de legger seg opp i

sakene til kokken fra den

lokale kinarestauranten.

Onsdag 15. november

Justice League

Etter at Supermann døde

trenger Batman hjelp

fra Wonder Woman,

Aquaman, Cyborg og

Flash for å redde verden

fra onde skurker i årets

største superheltfilm.

Filmen fortsetter der

«Batman v Superman:

Dawn of Justice» slutter.

Fredag 17. november

Ekspedisjon Knerten

Lillebror og Knerten flytter

sammen med resten av

familien til Vest-landet.

På selveste

julaften

drar

Knerten

og

Lillebror

ut på en

farefull

ekspedisjon

for å

finne Vestpolen.

God’s own country

Kritikerrost kjærlighetshistorie,

en britisk

Brokeback Mountain fra

landsbygda.

Bjørn Helge

Byavisa

Sang, glede og latt

Torsketruten slår virkelig på stortromma

når de skal feire 20 års jubileum i

Hjertnes lørdag og søndag. 55 sangglade

damer i sin beste alder er klare til å gi

publikum to uforglemmelig konserter.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

«Where dreams come trut»

er navnet på forestillingen, og

sangerne får oppfylt drømmen

å stå på scenen foran et fullsatt

Hjertnes. Med seg som

gjester har de Sandefjords

Sangforening, Haukerød

Veterankorps og tidligere gjestesolistene

Lars Hansen, kjent

fra «Norske Talenter», trubaduren

Elling Hem, Christian

Wedde, Ingelin Dahl Heibø og

Øyvind Børresen. Kapellmester

er Helge Christensen som leder

et 7-manns orkester.

Eventyrlige reise

Nina Rambo Johannessen er

kunstnerisk leder og har regien

for forestillingen. Hun forteller

at damekoret har hatt en eventyrlig

reise fra starten for 20 år

siden til i dag.

Ω Det var en venninne og jeg

som hadde idéen om å starte et

damekor. Det viste seg at flere

hadde hørt ryktene, og kort tid

etter var damekoret startet. Vi

skulle være et damekor med

stor glede, mye latter, humor

og det skulle være uhøytidelig.

Vi har livredde for å opptre, og

de fire-fem første årene gikk det

meste over stokk og stein. Det

viktigste for oss i Torsketruten

er humor, glede og selvironi.

sier Rambo Johannessen med

et smil og stort engasjement.

Torsketruten har gjennom

20 ÅRS JUBILEUM: Torsketruten feirer 20 års jubileum med to konserter i Hjertnes. Kunstnerisk leder Nina Rambo Johannessen startet k

årene hatt stor musikalsk og

kunstnerisk utvikling. Rambo

Johannessen sier at «trut» har

blitt et begrep.

Tøyer grenser

Rambo Johannesen har vært

drivkraften i koret i alle år, og

hun framhever samhold, glede,

humor, energi og at medlemmene

tøyer sine grenser gang

på gang.

Ω Det står det virkelig respekt

av, sier hun.

Det er første gang damekoret

skal opptre i byens storstue.

De har tidligere satt opp flere

kabareter i Verdensteateret

med ulike temaer for hver

oppsetning. De har latt seg

inspirere av gresk mytologi,


MELD DEG PÅ: Kulturkonsulent

Synnøve Viksand

Johnson oppfordrer ungdom

til å melde seg på UKM.

Ungdommens Kultur Mønstring går nye veier

Det er bare å melde seg på til UKM

i tida fram til festivalen starter.

Kommunens seks ungdomsskoler

vil få besøk av Amanda K`Odingo,

som er aktuell i Les Miserables på

Folketeateret i Oslo og tidligere UKMdeltaker,

som vil fortelle om festivalens

innhold og komme med gode råd

til ungdom som vil være med i UKM.

Kulturkonsulent Synnøve Viksand

Johnsen sier at de flyttet UKM fra

våren til høst var å tenke nytt, og gjøre

festivalen til sceneshow fredag 17.

november og workshops lørdag 18.

november.

Ω Deltagerne får vise seg fram på tre

ulike scener i Hjertnes Kulturhus. Siden

vi bruker tre scener er de mindre og

mer tilrettelagt for ungdom. Da er

det ungdommenes tur til å opptre

og vise sine ferdigheter. En ny jury vil

få i oppgave å ta ut utøvere som går

videre til fylkesmønstringen som finner

sted i Hjertnes Kulturhus til våren, sier

Viksand Johnsen. Ungdommens filmfestival

går fra torsdag 16. til fredag 17.

november. Den kulturelle skolesekken

inviterer alle kommunens 10. klassinger

til filmfestival. Elevene vil få se filmen

«Hva vil folk si» som har fått gode

kritikker i media. Det blir møte med

regissør Iram Haq og høre henne fortelle

om filmen. Det blir konsert med

artister som startet sin karriere i UKM.

På scenen står Lila, lovende artister fra

Lyngdal, Gemini Crew, dansegruppe

med Linda Tran og Hedda Sanne

Melvold fra Nøtterøy og Jørgen Dahl

Moe, artist og låtskriver fra Andebu.

På programmet står det verksted med

dans, poesi, gatekunst og stemmebruk

i Hjertnes. Alle arrangementene er

gratis.

8. NOVEMBER 2017 BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING27

er i 20 år

HELAFTEN: Det blir en helaften med Fiin Aargang på Kurbadhagen lørdag kveld. Fra venstre: Bjørn Tore Brøske, Elin

Haugberg Haukøya, Lutz Lundberg og Arne Bent Rismyhr.

En helaften med Fiin Aargang

oret som har gitt henne mange hyggelige opplevelser.

30-40-tallet med musikk fra

Chicago, kabaret og Marlene

Dietrich. De har vært innom

mafiaen i Italia og burleske

sirkusforestilling.

Ω Dette er et bredt spekter

av musikalske innslag. Vi skal

servere flere høydepunkter fra

tidligere oppsetninger, men

også noen nye nummer. Det

blir musikk fra filmen «Fame»

og Neil Sedaka. Det blir overraskelser,

men mer vil jeg ikke

røpe, sier smilende.

Løfter oss sammen

Den kunstneriske lederen sier

at medlemmene er helt i hundre

for tida.

Ω De er sangmodus, og de

står på badet og synger og de

marsjerer rundt både hjemme

og ute. Med disse to konsertene

er mor i huset blitt

stjerne. Vi løfter oss sammen

og er begeistret for hverandre,

FAKTA

Torsketruten

Torsketruten - «Where dreams

come trut». Hjertnes kulturhus.

Lørdag 11. november kl. 18.00

og søndag 12. november

kl. 19.00.

Kunstnerisk leder og regi:

Nina Rambo Johannessen,

koreografi: Kristin Sukke

Gautestad, kapellmester: Helge

Christensen og lyd/lys: Færder

Design

sier Rambo Johannessen. Hun

skal leder konserten som konferansier,

og hun kan fortelle

at det blir en rød tråd fra konsertenes

begynnelse til slutt.

Ω Dette blir to forrykende

konserter, og publikum kommer

til å kose seg. Gjett om

vi gleder oss, sier Rambo

Johannessen.

espen@byavisa.sandefjord.no

Fiin Aargang er i topp slag for tida, og

klare til å gi publikum en helaften med

norsk musikk av god kvalitet. På repertoaret

står to-tre nye låter.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Fiin Aargang liker seg godt på

scenen i Kurbadhagen, og de

ser fram til lørdagens konsert.

De liker publikummet veldig

godt, fordi de er lydhøre og er

med å skape en god atmosfære

i lokalene.

24-25 låter

Dette blir en helaften med Fiin

Aargang som skal framføre

24-25 låter i to sett.

Ω Vi liker oss veldig godt

på Kurbadhagen. Det er god

akustikk i lokalene, og vi har

publikum ganske nære oss. Vi

ser at mange av de samme folkene

kommer igjen og igjen på

konsertene våre. De stiller opp,

og det setter vi stor pris på,

sier Arne Bent Rismyhr som

lager alle melodiene til bandet.

Tekstene blir skrevet av Birger

Dyve Larsen.

Ω Arne Bent er veldig kreativ

og han kommer stadig med nye

låter til oss som vi må øve på,

sier Bjørn Tore Brøske.

Levd liv

Elin Haugberg Haukøya stortrives

som kordame, og liker

godt tekstene som Arne Bent

skriver.

Ω Tekstene handler om et

levd liv, og vi kjenner oss igjen i

dem, sier hun.

Arne Bent forteller at han

skriver tekster ofte, og flere av

dem blir til på hytta ved siden

av peisen.

Ω Da kan det hende at jeg

tenker på undring sett fra barn,

og det kan komme en tekst med

humor eller om et nettroll. Jeg

lager en introduksjon og arbeider

videre med melodien. Jeg

trives med å lage melodier, sier

Arne Bent smilende.

Stor variasjon

Repertoaret til Fiin Aargang

er et vidt spekt fra melodiøs

pop til mer rock, jazz, blues og

latino. Dette har vært bandet

kjennetegn fra debuten i 2015.

FAKTA

Fiin Aargang

Fiin Aargang på Kurbadhagen

lørdag 11. november kl. 21.00

På scenen står: Bjørn Tore

Brøske, bass og kor, Lutz

Lundberg, trommer og kor,

Arne Bent Rismyhr, vokalist

og gitarist, Kjell Christian

Zimmermann Børresen, sologitarist,

Odd Harry Svendsen,

tangenter og Elin Haugberg

Haukøya, kor.

Bandet består av drevne musikere

med lang fartstid innen

musikken. Bandet har i år spilt

9-10 konserter, og dagen før

konserten på Kurbadhagen

skal de spille på Scandic Park

Sandefjord i forbindelse med

Frivilligsentralens 50 års

jubileum.

Bandmedlemmene lover

at det blir en fin konsert i

kjent Fiin Aargang-stil på

Kurbadhagen. Det var trangt

om plassen forrige gang de spilte,

og så ber interesserte om

ikke å vente for lenge med å

skaffe seg billett.

espen@byavisa.sandefjord.no


28 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

Spennende meny i litteraturuka

Litteraturuka kan tilby noe enhver smak,

både for store og små. Det blir besøk av

kjente forfattere med spennende temaer

Sandefjordbibliotekene.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Mange kjente forfatter kommer

til bibliotekene i Vestfold,

og til bibliotekene i Sandefjord

kommune blir det spennende

møte med Jørn Lier Horst,

Bjørn Olav Jahr, Cecilie Enger,

Levi Henriksen Jan Kristoffer

Dale, Adelheid Seyfarth,

Kyrre Andreassen, Ragnar

Aalbu, Lars Mæhle og Ivo de

Figuereido.

Barnearrangementer

Det blir flere spennende barnearrangementer

med barnekrim,

musikkopplevelser og

familieforestilling.

Bibliotekar Beatrice Tessmer

sier at programmet for litteraturuka

er spennende og er både

for barn og voksne.

Ω Jeg håper og tror at det

kommer mange interesserte

til de fine arrangementene på

bibliotekene, sier hun.

20. gang

Litteraturuka arrangeres for 20.

gang, og fylkeskommunen har

vært eier og drevet siden 2009.

Hovedfokuset for festivalen er

årlig å bringe litteratur og forfattere

til alle kommunene i

Vestfold.

Arild Moen, kulturdirektør i

Vestfold fylkeskommune, ønsker

å skape gode litterære opplevelser

for innbyggere over hele Vestfold.

Ω Vi ønsker å videreutvikle

VARIERT PROGRAM: Litteraturuka er i gang med et variert og spennende

program. Beatrice Tessmer sier at det kommer flere kjente forfattere til

Sandefjordsbibliotekene.

bibliotekene våre som den gode

møteplassen for litteratur og kulturarrangementer.

Litteraturuka

ønsker å være en litteraturfestival

som holder terskelen lav for

publikumsdeltakelse og kvaliteten

på arrangementene høye, sier

Moen.

Litteraturuka avsluttes søndag

12. november.

Sandefjord bibliotek onsdag

8. november kl. 19.00:

To historier - en sannhet

ved Bjørn Olav Jahr og Jørn

Lier Horst. Bjørn Olav Jahr,

prisbelønt journalist og forfatter

av boka «Hvem drepte

Birgitte Tengs?» og har utgitt

boka om Baneheiadrapene.

Krimforfatter og tidligere politietterforsker

Jørn Lier Horst

etterforsket drapet på Kristin

Juel Johannessen.

Stokke bibliotek onsdag 8.

november kl. 19.00:

«En ny arbeiderlitteratur».

Forfatterne Jan Kristoffer

Dale, Adelheid Seyfarth og

Kyrre Andreassen i samtale

med Fredrik Wandrup.

Sandefjord bibliotek torsdag

9. november kl. 11.00:

«Harry og Roger reiser ril

Vestfold» ved Ragnar Aalbu.

Barnearrangement. Ragnar

Aalbu er bildebokforfatter og

illustratør, og han forteller og

Harry Horn og Roger Mår som

er drømmere.

Sandefjord bibliotek torsdag

9. november kl. 19.00:

Om smerte ved Cecilie Enger.

Kritikerroste Cecilie Enger er

tilbake med en solid roman.

«Pust for meg» er tittelen, og

møter litteraturanmelder Finn

Stenstad til samtale.

Andebu bibliotek onsdag 8.

november kl. 19.00:

«Å skrive fra bygda ved Levi

Henriksen». Samtale med Tom

Stalsberg og Henriksens nye

bok «Her hos de levende fletter».

Stokke bibliotek torsdag kl.

19.00:

Goa-Bamble tur-retur ved

forfatter Ivo de Figuereido.

Forfatteren i samtale med

Morgenbladets litteraturanmelder

Bernhard Ellefsen.

Stokke bibliotek fredag 10.

november kl, 13.00:

Barnehagekrim ved Lars

Mæhle. Barnearrangement.

Det blir presentasjon av serien

«Mysteriene i Kråkeslottet

barnehage» som er krim for de

yngste.

Stokke bibliotek lørdag 11.

november kl 14.00:

Kling klang - musikk for de ved

Frøy Aagre. Sanselig musikkopplevelse

for de minste

barna. Bli med Frøy Aagre og

hennes saksofon på skattejakt

etter spennende klanger.

Sandefjord bibliotek lørdag

11. november kl. 13.00:

Utdeling av Riksmålforbundets

lilleraturpris. Det

blir for første gang også utdeling

av en egen ærespris for et

særdeles fortjent forfatterskap

på fremragende riksmål.

Sandefjord bibliotek søndag

12. november kl. 13.00:

«Mygga og Flua» - familieforestilling

ved Tonje Unstad.

espen@byavisa.sandefjord.no

TARAN OG STRØMMESTIFTELSEN PRESENTERER

stille natt hellige natt


MUSIKERE: TOVE KRAGSET OG OLAV TORGET

Velkommen til konsert i SANDAR KIRKE Lørdag 16. desember kl 17.00

TICKETMASTER.NO TLF.: 815 33 133

facebook.com/stillenatthelligenatt


8. NOVEMBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING29

BUSSREISER

2017

Spa tur til Pärnu i Estland

15.nov – 9 dager kr. 7490,-

Julemarked på Tjoløholm slott

– 18.nov – 2 dager kr.1890,-

Julemarked i Tallinn 18.nov

og 24.nov – 4 dager kr. 3990,-

Julemarked i Rüdesheim 29.nov

og 6.des – 6 dager kr. 5990,-

Julemarked i Stockholm

1.des – 4 dager kr 4990,-

Julemarked på Bygdøy

9.des – dagstur kr. 990,-

Julemarked i Berlin

28.nov og 5.des – 5 dager kr. 5490,-

Julemarked i Lüneburg

7.des – 5 dager kr 5390,-

Julemarked i Bremen

7 des – 5 dager kr. 4990,-

Førjulshopping i London

10.des – 7 dager kr 7990,-

Julemarked i Hildesheim

10.des – 5 dager kr. 5290,-

Julemarked i Quedlinburg

10.des – 5 dager kr 4990,-

2018

Spa tur til Polen

avreise 13.jan – 9 dager kr. 4990,-

3 hovedsteder til knallpris

avreise 28.jan – 5 dager kr. 2990,-

Tallinn

avreise 11.feb – 3 dager kr.1890,-

Helsingfors

avreise 19.feb – 3 dager kr. 1790,-

Spa tur til Pærnu

12.mars – 9 dager kr. 7690,-.

Påsketur til Portugal

avreise 22.mars – 16 dager kr.19990,-

Påsketur til Portoroz

(5*****stjerners hotell) avreise

24.mars – 12 dager kr. 13 990,-

Påsketur til Maastricht

avreise 25.mars – 6 dager kr. 7990,-

Cinque Terre i Italia

avreise 6.april – 12 dager kr. 14500,-

Holland og Blomstertoget

avreise 18.april – 8 dager kr.10590,-

Spa tur til Pærnu

25 april – 9 dager kr 7890,-

London med buss

5.mai – 8 dager kr. 8990,-

Asparges og Vin i Rhudesheim am

Rhein 5.mai – 7 dager kr 8990,-

17.mai på Hurtigruta Tromsø/

Bergen avreise 13.mai – 6 dager

kr 12990,- ( fly og buss )

Fire Alpeland

19.mai – 10 dager kr.12500,-

Sykkeltur i Mosel

avreise 2.juni – 8 dager kr 10990,-

FLYTURER 2018:

Cruise i Caribbian

– 27.jan 2018 – 10 dager

kr 19990,- 3 ledige plasser

Torremolinos

– 10.mars 2018 – 10 dager kr 10990,-

Langtidsferie i Spania

- Torremolinos – 11 mars 2018

– 22 dager kr. 15 990,-

New York

– 25.april 2018 – 6 dager kr. 15990,-

Påmelding og feriekatalog Tlf. 62 83 52 20 / mob: 900 47 655

www.kjetilsbussreiser.no

PEISKUPP

www.sterkkommunikasjon.no Med forbehold om evt. trykkfeil.


gleder

SPAR

3 500,-

TERMATECH

TT10G, FRA

14 490,-

10 990,-

CONTURA 750, FRA

19 100,-

12 900,-

CONTURA

I5 INNSATS, FRA

13 900,-

11 900,-

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2, Sandefjord, vis á vis Meny indre havn

www.arne-andresen.no

SPAR

6 200,-

SPAR

4 000,-

RAIS VIVA 120

CLASSIC SORT, FRA

21 485,-

17 485,-

SE ALLE KAMPANJETILBUDENE PÅ WWW.VARMEFAG.NO

TILBUDENE GJELDER TIL 13. NOVEMBER


30 BYFOLK | BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

Ω Larsi, nå er du høy og

Han arbeider på idrettsfritidsordningen

(IFO), er trener for gutter 8 og jenter 9,

speaker på hjemmekamper til herrelaget

og damelaget, kommentator for håndball-TV,

og han trener håndball med barn

i mottaksklassen på Byskolen.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Lars Christian «Larsi»

Askevold har Idrettslaget

Runar som sin arbeidsgiver og

sitt andre hjem. Han stortrives

med å jobbe med barn og

få være speaker i Runarhallen.

Han har drømmejobbene som

gir god livskvalitet, gode kolleger

og venner, og han kan

være med å utvikle og glede

barn på IFO.

Ω Jeg stortrives i Runar med

dyktige og hyggelige kolleger.

Jeg har i alle år blitt godt

mottatt, og miljøet i Runar

har jeg alltid opplevd som

godt. Runar er et godt drevet

idrettslag som har god struktur

og er godt organisert. Jeg

har fått god familiefølelse i

Runar, sier «Larsi» smilende.

Utfordrende og spennende

Barn styrer mye av dagen til

«Larsi», og det synes han er

helt topp. Daglig jobber han

som medarbeider og instruktør

på IFO som totalt teller 45

barn. Han er opptatt av barns

fysiske utvikling. På IFO er

det mange forskjellige aktiviteter

for barna, blant annet

friidrett, håndball, fotball og

ski.

Ω Det er utfordrende og

spennende å jobbe med barn.

Jeg får stadig kommentarer

om meg, og det har blitt

mange gullkorn fra barn, sier

«Larsi».

Gullkorn om «Larsi»

Fire sitater fra barn om «Larsi»:

Ω «Larsi», det ser ikke ut som

om du har skjelett.

Ω «Larsi», du lager bedre mat

enn bestemor, men du ser mye

gamlere ut”.

Ω «Du er snill, men noen

ganger blir du skikkelig forbanna.

Tapte SF kampen i går».


Jeg får stadig kommentarer om

meg, og det har blitt mange

gullkorn fra barn. LARS CHRISTIAN ASKEVOLD

JOBBER MED BARN: Lars Christian «Larsi» Askevold stortrives med å jobbe på idrettsfritidsordningen (IFO) på Runar.

Ω «Før var du kort og tjukk,

nå er du høy og tynn».

Slipper resultatjaget

Han har vært trener i Runar

siden 2004 og trener i år gutter

8 og jenter 9. Han var også

trener i Sandar i mange år.

Ω Jeg har fortsatt stor forkjærlighet

til Sandar, men

denne sesongen trener jeg to

Runar-lag en gang i uka og

vi spiller kamper en gang i

måneden. Jeg slipper å tanke

på resultatjaget. Det viktigste

er å beholde flest mulig,

lengst mulig, sier «Larsi».

Håndballtrening på Byskolen

Han er engasjert av Region

Sør til å trene håndball med

jenter og gutter i mottaksklassen

på Byskolen en gang i uka.

«Larsi» møter skoleelever

som bor i mottak og som skal

integreres i samfunnet.

Ω Ikke alle har lært seg

norsk, men vi klarer å kommunisere.

De er veldig flinke

til å følge med og er ivrige på

håndballtreningen. De oppfører

seg pent og er takknemlig

for tilbudet. Dette er et

givende prosjekt å jobbe med,

sier «Larsi». Han er sammen

med damelagets trener Lars

Andresen om prosjektet.

Dyktig speaker

Han har funnet seg godt til

rette til speakerbua, og hans

stemme høres på alle hjemmekampene

til herrelaget og

damelaget. «Larsi» har vært

fast kommentator for håndball-TV

i tre år. Fast speaker

er han også i PW-cupen

i Larvik og NM i beachhåndball.

Det kommer forespørsel

fra andre klubber, og han sier

ja hvis han har mulighet.

Ω Den største utfordringen

er å sette seg inn i motstan-

HELPOLERT LYKTEMODELL

Str. 75 x 85 cm.

Med inngravert ett navn, datoer og lykt.

Ferdig oppsatt på kirkegården.

Kr. 23.000,-

Spar opptil 40% på kjøp av gravstein

lokalt.

KIRKEGÅRDENE

Unngå fordyrende mellomledd.

Bestill gravstein, oppussing og navnetilføyelser

direkte fra ditt lokale stenhuggeri.

Haslebakken 2A, Sandefjord,

Telefon 33 46 31 32

Åpent: man.–fre. 08:30 –16:00, Lør. etter avtale.

ALT AV UTSTYR TIL RYTTER

- 30 %

Møllebutikken på Borgen

Tlf: 47790000

Åpent: man-fre 8-17, ,ø lørdag 9-13

www.vestfoldmollene.no

TALL OM TING

07.57

Stod sola opp i dag

Sol ned i dag: 16.04

2003

Medkila (Harstad) vant 2-1 over Kolbotn i cupfinalen (kvin ner)

og ble tidenes cupsensasjon

312

Står opp i morgen: 08:00

Sol ned i morgen: 16.01

dagen i dag, og det er 53 dager igjen av 2017.


tynn

DET SKJER

8. NOVEMBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD

| BYFOLK31

dernes spillere annen informasjon

om laget, sier «Larsi».

Han har gjennom årenes

løp fått stor faglig kompetanse

innen håndball, og han får

mange positive tilbakemeldinger

fra spillere, trenere og

publikum for hans innsats

som speaker og kommentator.

Ω Jeg har en målsetting om

å være kommentator for en

TV-sending, sier «Larsi» med

et smil.

NAVNEDAGER

8. Ingvild /Yngvild

Begge kommer av navnet på norrøn

gud Yngve (Frøy) + hildr (strid).

9. Tordis /Teodor

Tordis = norrønt Tor + dis (gudinne).

Teodor = gresk theos (gud) + doron

(gave).

10. Gudbjørg /Gudveig

Gudbjørg = norrønt guð + bjðrg

(hjelp). Gudveig = guð + vigja (vie)

eller víg (kamp).

11. Martin /Morten /Martine

På facebook

«Larsi» er en ivrig bruker av

facebook, og han legger ofte

ut en eller flere morsomme

kommentarer som folk liker.

Ω Jeg er stadig på facebook,

og jeg tidligere spilt revy og er

opptatt av humor. Jeg ønsker

å gi mennesker en god latter,

sier «Larsi» med glimt i øye.

espen@byavisa.sandefjord.no

Alle er former av latin Martinus, som

kommer av den romerske krigsguden

Mars.

12. Torkjell /Torkil

Begge navnene kommer av norrønt

Þórr (guden Tor) + ketill (hjelm).

13. Kirsten /Kirsti

Begge er former av Kristin/Kristina,

som kommer av latin christianus

(kristen).

14. Fredrik /Fred /Freddy

Alle kommer av gammeltysk fridu

(fred) + rih (hersker, mektig).

Onsdag 8. november 2017

10:00 Tankens bevegelse (Misks

kirkefestdager 2017)

– Olavskapellet

12:00 Lunsjkonsert (MiSKs

kirkefestdager 2017)

- Sandefjord kirke

12:00 Utstilling: Marte Aas

- Sandefjord Kunstforening

13:30 60-talls musikk med Pang-

Sjonistene - Andebu sykehjem

14:00 Lunsjkonsert (MiSKs kirkefestdager

2017) - Andebu

sykehjem

19:00 En aften med Maria

Arredondo og Torstein Sødal

- Sandar Kirke

19:00 Onsdagsjam –

Kurbadhagen, Thaulows

scene & bar

20:30 Stand Up – James Clark

Torsdag 9. november 2017

11:00 Galleri Brown - Galleri

Brown

11:00 Galleri Tone - Bakgården

Kulturarena

11:00 Malerier av Berit Blindheim

– Chr.Hvidts plass

12:00 Utstilling: Marte Aas -

Sandefjord Kunstforening

12:00 Åpent Galleri M - Marit

Bergem - Galleri M,

Leikvollgata 65

19:00 Romantikkens univers

(MiSKs kirkefestdager 2017) -

Sandefjord kunst- og kulturkirke

20:30 Torsdagsquiz på James

Clark - James Clark

Fredag 10. november 2017

11:00 Galleri Brown

- Galleri Brown

11:00 Galleri Tone

- Bakgården Kulturarena

11:00 Malerier av Berit Blindheim

– Chr.Hvidts plass

12:00 Utstilling: Marte Aas

- Sandefjord Kunstforening

20:30 Fredagsquiz! - James Clark

21:00 Konsert med Tostrup

Terrasse - The Note

- Café & musikkbar

21:00 Audun Trio

– Kurbadhagen, Thaulows

scene & bar

22:00 MI Live! Novemberrock på

Brygga 2017! - James Clark

Lørdag 11. november 2017

11:00 Galleri Brown

- Galleri Brown

11:00 Galleri Tone

- Bakgården Kulturarena

11:00 Malerier av Berit Blindheim

– Chr.Hvidts plass

11:00 Julemarked på Pukkestad

Gård - Pukkestad Gård,

Sandefjord

12:00 Utstilling: Marte Aas

- Sandefjord Kunstforening

13:00 Barnas kulturprogram

- Hjertnes foajéscenen

14:00 Arkivdagen - forfattersamtale

om utferd – Vestfoldarkivet

16:00 Lørdagsjazz - Draaben

Kulturbar

16:00 Ettermiddagsblues

– The Note café & musikkbar

18:00 Avslutningsforestilling

(MiSKs kirkefestdager 2017) -

Sandefjord kunst- og kulturkirke

18:00 Torsketruten 20 år! - Where

dreams come trut - Hjertnes

Kulturhus

21:00 Konsert med Hex - The

Note - Café & musikkbar

21:00 Gran Opening! Nytt utested

i Kurbadhagen

– Kurbadhagen

21.00 Konsert med Fiin Aargang

– Kurbadhagen, Thaulows scene

& bar

2:00 MI Live! Novemberrock på

Brygga 2017! - James Clark

Søndag 12. november 2017

12:00 Julemarked på Pukkestad

Gård - Pukkestad Gård,

Sandefjord

12:00 Utstilling: Marte Aas -

Sandefjord Kunstforening

19:00 Torsketruten 20 år!

- Where dreams come trut -

Hjertnes Kulturhus

Mandag 13. november 2017

15:45 Leksekafé - Sandefjord

Bibliotek. Gratis

Tirsdag 14. november 2017

17:00 Åpent Galleri M - Marit

Bergem - Galleri M,

Leikvollgata 65

18:00 Riksteateret: Folk og røvere

i kardemomme by - Hjertnes

Kulturhus

20:00 Russisk aften – Psychedelic

rock / Flynotes - Kurbadhagen,

Thaulows scene & bar

Onsdag 15. november 2017

17:30 60-talls musikk med Pang-

Sjonistene – Framnessenteret

19:00 Riksteateret: Gjengangere -

Hjertnes Kulturhus

19:00 Onsdagsjam –

Kurbadhagen, Thaulows

scene & bar

Torsdag 16. november 2017

11:00 Galleri Brown - Galleri

Brown

11:00 Galleri Tone - Bakgården

Kulturarena

11:00 Malerier av Berit Blindheim

– Chr.Hvidts plass

12:00 Åpent Galleri M - Marit

Bergem - Galleri M,

Leikvollgata 65

Aktivitetskalenderen er levert av:

Fredag 17. november 2017

11:00 Galleri Brown

- Galleri Brown

11:00 Galleri Tone

- Bakgården Kulturarena

11:00 Malerier av Berit Blindheim

– Chr.Hvidts plass

19:00 UKM – Hjertnes Kulturhus

20:15 IVOJUL - årets hjemmebrygga

julegjøn - Tre Lykter,

Scandic Park Sandefjord

20:30 Fredagsquiz! - James Clark

21:00 Kafekonsert med Knut

Anders Sørum med band -

Scandic Park Sandefjord

21:00 Konsert med Silje

Mikkelsen og Håvard Flaaten duo

- The Note - Café & musikkbar

21:00 Tiger City Jukes - Thaulows

Scene & Bar

21:00 Tusen Takk & Mowlith

- Draaben Kulturbar

22:00 Easton Davis – James Clark

Lørdag 18. november 2017

11:00 Galleri Brown

- Galleri Brown

11:00 Galleri Tone

- Bakgården Kulturarena

11:00 Malerier av Berit Blindheim

12:00 UKM – Hjertnes Kultuhus

12:00 Maleriutstilling Liv Holth -

KUF- lokalet i Stokke sentrum

13:00 Barnas kulturprogram -

Hjertnes foajéscenen

13:00 Jazzkafé - Tre Lykter,

Scandic Park Hotel

14:00 Elevutstilling: «Verken

fugl eller fisk» - Sandefjord

Kunstforening

16:00 Lørdagsjazz - Draaben

Kulturbar

18:30 IVOJUL - årets hjemmebrygga

julegjøn - Tre Lykter,

Scandic Park Sandefjord

19:00 Bandgathering – Rukla

kulturhus

20.00 Checkpoint Charlie release

party – The Note café & musikkbar

20:15 IVOJUL - årets hjemmebrygga

julegjøn - Tre Lykter,

Scandic Park Sandefjord

22:00 Easton Davis – James Clark

Søndag 19. november 2017

12:00 Elevutstilling: «Verken

fugl eller fisk» - Sandefjord

Kunstforening

18.00 Konsert med Terrablue

Voices og Tobias Hug -

Verdensteateret

Mandag 20. november 2017

15:45 Leksekafé - Sandefjord

Bibliotek

18:00 Kulturminnetreff med

Sandar Historielag - Øvre Myra

Husmannsplass

20:00 Kizomba-kveld

- James Clark

Kulturkalenderen er levert av Visit Vestfold.

Med forbehold om endringer. Komplett oversikt finner du på www.visitsandefjord.com


32 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

BASAR

GRATIS rubrikkmarked*

SMS/MMS TIL

2077

Gjelder kun privatpersoner

LEVERINGSFRIST FREDAG KL. 12.00

Send SMS med kodeord BYSA BASAR [din annonsetekst] til 2077,

e-post til basar@byavisa.sandefjord.no, eller bruk eget skjema på nettsiden

www.byavisa.sandefjord.no. For annonsering med bilde; Send kodeord BYSA

MMS [din annonsetekst] til 2077. * Pris: SMS 10 kroner/MMS 25 kroner.

Manuelt mottak 125 kroner. Maks 250 tegn per annonse med eller uten bilde.

Vi forbeholder oss retten til å redigere innhold. Upassende innhold vil bli fjernet.

EIENDOM SELGES

Byavisa tilbyr privatpersoner

å annonsere for salg av leilighet

og eiendommer, med eller uten

bilde.

For annonse under Eiendom

send SMS-melding med

kodeord BYSA EIENDOM

[din annonsetekst] til 2077.

Pris pr. melding 200 kroner

inkl. mva.

ARBEID UTFØRES

Byavisa tilbyr private

og andre å annonsere under

Arbeid Utføres.

Send SMS-melding med

kodeord BYSA ARBEID

[din annonsetekst] til 2077.

Pris pr. melding 200 kroner

inkl. mva.

BIL – MC – BÅT

Byavisa tilbyr private

å annonsere for salg/kjøp

av motorkjøretøy

som bil, båt og MC,

med eller uten bilde.

For annonse under BIL –BÅT –

MC send SMS-melding med

kodeord BYSA MOTOR

[din annonsetekst] til 2077.

Pris pr. melding 100 kroner

inkl. mva.

TIL SALGS

Slalomski til gutt 3-5 år + slalomski

ungdom jente selges rimelig.Tlf. 988

20 009.

Bosch batterilader type AL 3640 CV

for 18-36 V DC. 2 stk Bosch batteri 36

V, 2.6Ah. Brukt i Bosch gressklipper.

Selges samlet kr 1500.

Schjelderup, tlf. 909 59 022.

Piggdekk på stålfelg

4 stk NOKIAN 185/65R15, Lite bruktkr.1.500,-.

Tlf. 416 25 264.

2 stk rokokkostoler i rødt velourstoff

selges. Kr 500,-per stk. Stolene

er i god stand, og det er lite slitasje

på stoffet. Ta kontakt på mob. 412

64 266.

Spisestue m/8 stoler og skjenk.

Tlf. 922 67 754.

ØNSKES KJØPT

Hvaltenner ønskes kjøpt. Tlf. 924 18

506.

Biltilhenger eller båthenger ønskes

kjøpt. Tlf. 952 75 746.

Rydde i Garasjen: Kjøper sittegressklipper,

Snøfreser, Gamle mopeder/

sykler, Hagemaskiner m.m. Tlf. 952

75 746.

Modelljernbane kjøpes,har du noe

stående, stort eller smått, henter. Tlf.

952 75 746.

Gamle singleplater fra 1950 og

1960 tallet ønskes kjøpt. Telefon 909

21 327.

Kjøper LP - plater og gamle ting,

leker, Hvaltenner, reklame m.m. Tlf.

924 18 506.

Hvaltenner ønskes kjøpt. Tlf. 924

18 506.

Nytt kjøkken på en-to-tre

Det trenger ikke ta flere uker eller koste

seksifrede summer å få et nytt kjøkken.

Har du lyst til å pusse opp kjøkkenet uten å fylle

huset eller leiligheten med håndverkere eller ta

opp et stort oppussingslån?

Gratis befaring og kostnadsoverslag!

Ring 9175 8008 for avtale

eller send en epost til ola@smartinn.no

Hiace / Hilux / Dyna

Canter/ Tippbiler

Corolla diesel / Rav4 bensin

samt div. varebiler/lastebiler i alle

størrelser. Kjøper også personbiler

fra 80-tallet og eldre

Erik Wasshaug, tlf 450 08 427

TIL LEIE

SANDEFJORD - SAMBO

Rom 18 m 2 i 1. ets. leil. på ca 75 m 2

ved Rådhuset med have, terrasse,

med parkering, strøm, kanal Digital TV

og internett. Tlf. 986 07 990.

DIVERSE

Opplag i hall

Henting og levering.

Konservering/service på

motor og utstyr.

Tlf: 906 14 450

www.batogservice.no

TREFELLING

OG TREPLEIE

Beskjæring,

stubbefresing

m.m.

GRATIS BEFARING

FORSIKRET

tlf 91 88 62 77

Gi oss en dag eller to så skal vi forvandle kjøkkenet ditt

slik at det fremstår som flunkende nytt og moderne

- miljøvennlig og til en rimelig pris

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater

og vask og leverer hvitevarer

- uansett type og alder på ditt kjøkken

Vinn billetter til Gjengangerne eller Kardemomme by

I samarbeid med Hjertnes

og Riksteateret deler vi ut

billetter til deres forestillinger

i Sandefjord. 2 billetter til Folk

og Røvere i Kardemomme by

– tirsdag 14. november kl. 18

og 2 billetter til Gjengangerne

– 15. november kl. 19.

Delta i konkurransen på vår

facebook side:

@byavisasandefjord

– billettene trekkes mandag

13. november klokken 10.00.

Vinnerne må hente billettene

hos Byavisa Sandefjord.

1)Hvilke dyr får Tobias

fra Kardemomme by til

fødselsdagen sin?

2)Hvem har skrevet

Gjengangerne?

Lykke til!

Er det mulig å legge fortiden bak seg?

Riksteatret presenterer

«Gjengangere» av Henrik Ibsen i

Hjertnes onsdag 15. desember.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst

Dette er en av Ibsens

aller skarpeste og gripende

skuespill framført

av skuespillerne Per Egil

Aske, Gunnar Eriksson,

Madalena Sousa Helly-

Hansen, Gjertrud Louise

Jynge og Lasse Lindther.

Regissør er Bentein

Baardson.

Ibsen tar for seg tema

om at det er mulig å

legge fortiden bak seg?

Handlingen er om Fru

Alving som har sendt

Osvald bort som barn.

Hun ville ikke at sønnen

skulle voksne opp

i samme hus som sin

utsvevende far. Men når

Osvald kommer hjem

etter farens død, blir det

ikke det frydefulle gjensynet

fru Alving har sett

frem til. Sønnen er uhelbredelig

syk, og han laster

seg selv og det glade

kunstnerlivet han har

levd i Paris. Men fru

Alving, som aldri har fortalt

noen sannhet om sin

mann, innser desperat at

årsaken er en annen. Det

er fortiden som innhenter

henne, og skammen over

alt hun har holdt skjult

og over sviket mot kjærligheten

til mannen hun

egentlig elsket, pastor

Manders.

espen@byavisa.sandefjord.no

Kampanjetilbud!

GRATIS

benkeplater eller

kjøkkenvask ved

hel fornying

HOROSKOP – UKE 46 Alle henvendeleser rundt horoskop rettes til Tore Lomsdalen | epost: info@astrolom.com | www.astrolom.no

VÆREN

Utfordringen er at du kan bli

tvunget til

å akseptere

dine egne

begrensninger.

Dette er

noe en aktiv

og dynamisk

Vær ikke liker. På den annen

side hjelper dette deg til å se

hvor du står i det store bildet.

En flott tid for reiser. Så, unn

deg en sådan, og du kommer

sprudlende tilbake.

Motto: En blandet fornøyelse!

TYREN

Dette kan bli en skikkelig flott

uke for deg.

Din egen planet,

verdiskaperen

Venus,

går sammen

med den store

lykkeplaneten

Jupiter. Ikke bare det, men

dette skjer på et sted i horoskopet

ditt som har med kjærlighet

og parforhold å gjøre. Er det

noe spesielt du vil satse på, så

vet du hva det bør være.

Motto: Lykken står deg bi!

TVILLINGENE

Samarbeid blir viktig. Dette

gjelder så

godt som

alle sider av

livet ditt. Men

kanskje bør

du holde en

knapp på

romantikk, kjærlighet og samliv.

Er det saker og ting som har

vært uklart, er nå tiden kommet

for å ordne opp i det. Du har

mange fine planetariske energier

på ditt lag.

Motto: Mot i brystet…..

KREPSEN

Er du på jakt etter en kjæreste,

kan du nå

glede deg

skikkelig. De

planetariske

energiene er

fullt og helt

på din side i

dette bildet. Du har sjarm, er karismatisk

og har en helt spesiell

evne til å tiltrekke deg andres

oppmerksomhet. I tillegg har

du også hellet med deg i det

meste du gjør.

Motto: Kan det bli bedre?

LØVEN

En spennende og begivenhetsrik

tid. Du er

vitebegjærlig,

og nysgjerrig

på ting som

skjer rundt

deg. Hold

øyne og ører

åpne. Det blir

på den måten du finner ut noe

viktig som du kan bruke. Hus og

hjem er fortsatt viktig. Kanskje

en god tid for å kjøpe eller selge

bolig eller fast eiendom?

Motto: Spre dine vinger….

JOMFRUEN

Hell og lykke

ser ut til å

forfølge deg.

Det er jo ikke

noe man

akkurat skal

klage over.

Nå har tiden

kommet å

realisere dine egne ideer, og din

flotte oppfinnsomhet. At dette

kommer deg til gode i jobb

og karriere, kan du bare regne

med. Dette er også en fin tid for

å starte et hjemmekontor.

Motto: Et nytt kapittel.


8. NOVEMBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING33

Demens i familien?

Snakk med våre fagfolk

Fest i Kardemomme By

Chat med oss på

nasjonalforeningen.no/demens

Helse &velvære

guiden

Riksteatret framfører Thorbjørn

Egners «Folk og røvere i

Kardemomme By» i Hjertnes

tirsdag 14. november.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst

Det blir fest i Kardemomme

By og vi møter de kjente

figurene gamle Tobias i

tårnet, pølsemakeren, trikkefører

Syvertsen, barberer

Sørensen, Tommy, tante

Sofie og vesle Kamomilla.

Politimester Bastian er

en snill mann og ønsker

ikke å arrestere noen, men

rett utenfor byen bor det tre

røvere som heter Kasper,

Jesper og Jonatan. De har

veldig lyst til å bli med på

festen, men oppfører de seg

pent?

Dette er en teaterforestilling

full er energi, humor,

dans og mye musikk. Det

blir også møte med en

frekk papegøye, en talende

kamel og en løve som

er glad i melkesjokolade.

Røverne er ikke så farlige,

og de gleder seg til å hilse

på barna som kommer på

besøk.

Regissør er Kim Haugen

og på scenen står et ensemble

av unge og nye talenter.

Forestillingen varer i

omkring to timer inkludert

pause.

espen@byavisa.sandefjord.no

PARYKKER

BILDEKRYSS

OGSÅ STORT UTVALG

AV HODEPLAGG

Åpningstider: Man./tirs. 9-16

Ons./tors. 9-18 | Fredag 9-16

Lørdag etter avtale

Vi tilbyr også kveldstimer for

prøving av parykk etter behov

Laskenveien 63, 3214 Sandefjord

Mange eldre sliter med AMD

(øyeforkalkning) m.m.

Ser du ikke like godt som før?

Jeg har lang erfaring med lindring av synsslidelser.

Stockflethsgate 22, Sandefjord

tlf: 95 44 78 77

www.johansensakupunktur.com

Ny garasjeport eller solskjerming?

GODE HØST-

TILBUD!

GRATIS BEFARING

911 50 200

fasadeprodukter.no

SVARPREMIE BILDEKRYSS

Løsningsord sendes på e-post til

grafisk@byavisa.sandefjord.no med

ordet «Bildekryss» i emnefeltet, eller i

posten til Byavisa Sandefjord, Søndre Kullerød 4A,

3241 Sandefjord. Konvolutt må merkes «Bildekryss».

Hver uke trekker vi ut en vinner som får to kinobilletter tilsendt.

Frist for innlevering: Søndag kl. 24:00.

NAVN: _________________________________________________

ADRESSE: ______________________________________________

Løsningsord forrige oppgave.: Skoleferie

Kryssordvinner forrige uke: Anja Høgmann, Huvikv 22,

3222 Sandefjord

VEKTEN

Nymånen faller i ditt astrologiske

pengehus

denne

måneden. En

nymåne inviterer

oss alltid

til å så nye

frø, som skal

vokse og bli store. Ettersom du

har mange interessante ideer

og meninger for tiden, burde

det ikke være noe problem for

deg å finne spennende prosjekter

du vil satse på.

Motto: Et nytt kapittel er på

gang!

SKORPIONEN

Selv om det er mye positivt og

ekspansivt

som skjer i

livet ditt for

tiden, blir

det viktig at

du ikke går

for fort frem.

Å tenke

ting litt igjennom før du i iverksetter,

vil bare hjelpe deg. Du

er sjarmerende. Andre legger

merke til deg. Er du på jakt etter

romantiske opplevelser, ligger

veien åpen foran deg.

Motto: Smil til livet!

SKYTTEN

Opplever du noen utfordringer,

se på dem

som en test

i stedet for å

fortvile. Løsninger

finner

du inne i deg

selv. Selv om

du er aktiv og fremadrettet, ta

deg likevel litt tid til å tenke ting

igjennom. Du snakker godt for

deg og har mange flotte ideer.

Andre lytter til det du har å si.

Motto: Hold det muntert!

STEINBUKKEN

Du har masse driv og entusiasme

til å

gjøre dine

prosjekter

ferdig. Dette

hjelper deg

til suksess og

fremgang.

Men du bør også samtidig sette

av litt tid til deg selv. Det blir

nemlig på den måten at det

kommer nye og meget spennende

ideer til deg. Bygg fremtiden

på tidligere erfaringer.

Motto: Fortid og fremtid!

VANNMANNEN

Benytt energiene

fra nymånen

denne uken til å

sette i gang med

prosjekter, ideer

eller ting du

lenge har hatt

lyst til å gjøre.

Disse energiene

hjelper deg til å skape noe, til å

sette de første frøene som du

senere kan høste gode frukter

av. Nå er du sjefen i ditt eget liv.

Motto: Dine valg!

FISKENE

Du har nå hell og lykke med

deg på mange

felt i livet

ditt for tiden.

Men kanskje

blir det kjærlighetslivet

ditt som nå

kommer mest i fokus. Sett av litt

ekstra tid til å forholde deg med

omtenksomhet og omsorg til

din elskede. En romantisk reise

blir super kul.

Motto: Gi av deg selv!


34 ANNONSER | BYAVISA SANDEFJORD 8. NOVEMBER 2017

Leverandør av

modulhus

Noen av fordelene med ny bolig fra Älvsbyhus:


Et smartere valg – både tidsmessig og for lommeboken!

www.alvsbyhus.no

Oppdag våre

husmodeller og priser

BESTILL NY HUSKATALOG I DAG!

VIL DU VITE MER?KRISTOFFER SKOLT

95 76 46 66

kristoffer.skolt@alvsbyhus.no

KJØKKENFORNYELSE

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater

og vask. Passer alle typer kjøkken,

uansett alder

GRATIS

BENKEPLATE

ELLER VASK

ved hel fornyelse

GJØR ET TRYGT KJØP

Kontakt vår lokale representant med 16 års erfaring!

Tor Arne Andreassen | torarne@bestkf.no

909 45 154

GRATIS befaring og kostnadsoverslag


8. NOVEMBER 2017

BYAVISA SANDEFJORD

| TV-PROGRAM35

tv

hele uken

8.11-14.11

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag

06:45 Morgensending

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1960

17:50 Øglejegerne

18:15 Skattejegerne

18:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:45 Forbrukerinspektørene:

Lurepriser på gull

20:15 Ikke gjør dette hjemme

20:45 Vikinglotto

20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21

21:35 Doktor Foster

22:30 Line fikser kroppen:

Puppene

23:00 Kveldsnytt

23:15 Torp

23:45 Jævla homo

00:15 Lewis

06:45 Morgensending

12:15 Antikkduellen

12:45 Et glimt av Danmark

13:15 Poirot: Den tredje piken

14:45 Det gode bondeliv

15:20 Teenage Boss: Adrian

16:00 Hvem tror du at du er?

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1960

17:50 Vettisfossen - eit vågestykkje

18:15 Skattejegerne

18:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:45 Oppfinneren

20:25 Viten og vilje: Plasthavet

20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21

21:30 Debatten

22:30 Ukens vinner

23:00 Kveldsnytt

23:15 Historien om Danmark

00:15 Lewis

06:45 Morgensending

15:20 Teenage Boss: Vilde

16:00 Gjeterhunden

16:10 V-cup skøyter: 500 m

kvinner

16:35 NRK nyheter

16:45 V-cup skøyter: Lagtempo

menn

17:50 V-cup skøyter: Lagtempo

kvinner

18:25 Hønsehauk

18:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:30 Norge Rundt

19:55 Beat for beat

20:55 Nytt på Nytt

21:25 Skavlan

22:25 Vikingane

23:00 Kveldsnytt

23:15 Svindlerne

23:55 The Beach Boys - Pet

Sounds

00:55 Film: The Breakfast Club

06:45 Morgensending

14:25 V-cup skøyter: 1500 m

kvinner

15:15 V-cup skøyter: 1500 m

menn

16:15 V-cup skøyter: 500 m

kvinner

16:45 V-cup skøyter: Fellesstart

kvinner

17:05 V-cup skøyter: Fellesstart

menn

17:20 Troppsgymnastikk

18:00 Troppsgymnastikk

19:00 Lørdagsrevyen

19:45 Lotto

19:55 Handlingens menn

20:55 Narvestad tar ferie

21:20 Lindmo

22:20 Grantchester

23:05 Kveldsnytt

23:20 Nattkino: Welcome to me

00:45 Ukens vinner

06:40 Morgensending

15:30 V-cup skøyter: 1000 m

menn

16:00 V-cup skøyter: 3000 m

kvinner

16:20 V-cup skøyter: 5000 m

menn

17:45 V-cup skøyter: Lagsprint

kvinner

18:05 V-cup skøyter: Lagsprint

menn

18:30 Newton

19:00 Søndagsrevyen

19:45 Sportsrevyen

20:15 Da vi styrte landet:

Mannen som ikke ville bli

statsminister

20:55 Der ingen skulle tru at

nokon kunne bu

21:35 Vår tid er nå

22:35 På tro og Are

23:05 Kveldsnytt

23:20 Tause vitner

06:45 Morgensending

13:15 Poirot: Mysteriet på det

blå toget

14:50 Det gode bondeliv

15:20 Teenage Boss: Maja

16:00 Hvem tror du at du er?

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1960

17:50 Naturreparatørene

18:15 Skattejegerne

18:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:45 Symesterskapet

20:45 Smilehullet

20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21

21:30 Helene sjekker inn:

Politiets utlendingsinternat på

Trandum

22:30 Vår spektakulære verden

23:00 Kveldsnytt

23:15 Vera

00:45 Film: Flukt

06:45 Morgensending

13:15 Poirot: Etter begravelsen

14:50 Det gode bondeliv

15:20 Når kjemien stemmer:

Duft til begjær

16:00 Hvem tror du at du er?

17:00 NRK nyheter

17:15 Filmavisen 1960

17:50 Ekstremsushi

18:00 Skattejegerne

18:30 Extra

18:45 Distriktsnyheter

19:00 Dagsrevyen

19:45 Ut i naturen: Hvordan

overleve vinteren

20:25 Vinterdrømmen

20:55 Distriktsnyheter

21:00 Dagsrevyen 21

21:30 Brennpunkt

23:00 Kveldsnytt

23:15 Narvestad tar ferie

23:40 Handlingens menn

00:40 Lucky man

06:00 Morgensending

13:30 Property Brothers

14:30 Love it or List it

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Huskestue

20:00 Truls a la Hellstrøm 5

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Farmen - kampen for

tilværelsen

22:40 Otto har fått nok

23:10 Sølvrekka 6

23:40 Nårje

00:10 Samurai Sikkerhet

00:40 Criminal Minds

06:00 Morgensending

13:00 Dyrepasserne

13:30 Property Brothers

14:30 Love it or List it

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Huskestue

20:00 Helsekontrollen 3

20:30 TV 2 hjelper deg 11

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Grenseland 3

22:40 Hvor er Thea 6

23:10 Madam Secretary

00:05 Farmen - kampen for

tilværelsen

06:00 Morgensending

15:30 Helsekontrollen 3

16:00 TV 2 hjelper deg 11

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Truls a la Hellstrøm 5

20:00 The Voice- Norges beste

stemme 33

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 The Voice- Norges beste

stemme 34

22:15 Senkveld med Thomas og

Harald 11

23:20 Sølvrekka 7

23:50 Otto har fått nok

00:15 Harry Potter and the

Philosopher’s Stone

06:00 Morgensending

13:00 Dyrepasserne

13:30 Alle tiders måltid

14:30 Alle tiders måltid

15:30 Jakten på kjærligheten 10

16:30 Voice, The - Norges beste

stemme 33

17:30 The Voice - Norges beste

stemme 34

18:00 Vårt Lille Land 6

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Alt er lov - halvtimes

versjon

19:30 Skal vi danse 21

21:00 Nyhetene

21:15 Været

21:20 Sportsnyhetene

21:40 Skal vi danse 22

22:15 God Kveld Norge

22:50 Grenseland 3

23:50 Now you see me

06:00 Morgensending

16:30 Skal vi danse 22

17:00 Farmen - kampen for

tilværelsen

18:00 Reisen hjem 4

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Farmen - kampen for

tilværelsen

20:00 Farmen - kampen for

tilværelsen

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:45 Farmen - kampen for

tilværelsen

22:15 Vårt Lille Land 7

22:45 Hvor er Thea 6

23:15 Nå eller aldri

00:15 God Kveld Norge

00:50 Farmen - kampen for

tilværelsen

06:00 Morgensending

12:00 Masterchef - Sweden

13:00 Dyrepasserne

13:30 Property Brothers

14:30 Love it or List it

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Huskestue

20:00 Jakten på kjærligheten 11

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Farmen - kampen for

tilværelsen

22:40 Truls a la Hellstrøm 5

23:40 Hawaii Five-0

00:35 Criminal Minds

06:00 Morgensending

12:00 Masterchef - Sweden

13:00 Dyrepasserne

13:30 Property Brothers

14:30 Love it or List it

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Huskestue

20:00 Nå eller aldri

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Grey’s Anatomy 4

22:35 Rita 8

23:35 Farmen - kampen for

tilværelsen

00:35 Criminal Minds

NYE FRONTER TIL DITT KJØKKEN

Vi fornyer ditt kjøkken enkelt raskt og rimelig. Vi bytter dører, hengsler, skyffer, benkeplater, vask etc.

uansett alder eller fabrikat. Gratis uforpliktende hjemmebesøk. Rask montering.

Elveveien 54,

3262 Larvik

Med Norsk kjøkkenfornying

er du sikret høy kvalitet

til lav kostnad - kontakt oss i dag!

Ring Per Helge på Tlf: 900 69 366 | perhelge@norsk-kjokkenfornying.no

Nesten 30 års erfaring med kjøkkenfornying | www.nkfas.no

06:00 Morgensending

12:55 Sinnasnekker’n

13:55 The Big Bang Theory

14:25 The Big Bang Theory

14:55 The Big Bang Theory

15:20 Friends

15:50 Friends

16:15 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:15 Two and a Half Men

17:40 Two and a Half Men

18:10 The Big Bang Theory

18:35 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Norske rotehjem

20:30 Ut på tur med Morgan og

Ola-Conny

21:30 Brille

22:30 Praktisk info med Jon

Almaas

23:30 Castle

00:25 CSI

06:00 Morgensending

11:00 Camping på Öland

11:55 Norske rotehjem

12:55 Sinnasnekker’n

13:55 The Big Bang Theory

14:25 The Big Bang Theory

14:50 The Big Bang Theory

15:20 Friends

15:50 Friends

16:20 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:15 Two and a Half Men

17:40 Two and a Half Men

18:05 The Big Bang Theory

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Norske rotehjem

20:30 Sinnasnekker’n

21:30 Alt for Norge

23:00 Brille

00:00 Castle

00:55 CSI

06:00 Morgensending

11:55 Norske rotehjem

12:55 Sinnasnekker’n

13:55 The Big Bang Theory

14:25 The Big Bang Theory

14:55 The Big Bang Theory

15:20 Friends

15:50 Friends

16:20 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:15 Two and a Half Men

17:45 Two and a Half Men

18:10 The Big Bang Theory

18:40 The Big Bang Theory

19:05 The Big Bang Theory

19:30 The Big Bang Theory

20:00 Brille

21:00 Insider: Jagerfly-kjøpet

22:00 Mandagsklubben

23:00 Praktisk info med Jon

Almaas

23:55 The Graham Norton Show

06:05 Morgensending

08:50 Friends

09:20 Friends

09:45 Friends

10:15 Friends

10:45 Two and a Half Men

11:15 Two and a Half Men

11:40 Two and a Half Men

12:10 Two and a Half Men

12:40 Two and a Half Men

13:05 Two and a Half Men

13:30 Two and a Half Men

14:00 Two and a Half Men

14:30 Tangeruddampen

15:30 Sinnasnekker’n

16:30 Ut på tur med Morgan og

Ola-Conny

17:30 71° nord

19:00 Alt for Norge

20:30 Mandagsklubben

21:30 James Bond: Goldeneye

00:05 Rush Hour 2

06:15 Morgensending

10:20 Friends

10:50 Two and a Half Men

11:15 Two and a Half Men

11:45 Two and a Half Men

12:10 Two and a Half Men

12:40 Two and a Half Men

13:05 Two and a Half Men

13:30 Two and a Half Men

14:00 Ut på tur med Morgan og

Ola-Conny

15:00 Norske rotehjem

16:00 Norske rotehjem

17:00 Norske rotehjem

18:00 Norske rotehjem

19:00 Sinnasnekker’n

20:00 Alt for Norge

21:30 Åndenes makt

22:30 Praktisk info med Jon

Almaas

23:30 Brille

00:25 Training Day

06:00 Morgensending

12:25 Alt til salgs

12:55 Sinnasnekker’n

13:55 The Big Bang Theory

14:25 The Big Bang Theory

14:50 The Big Bang Theory

15:20 Friends

15:50 Friends

16:15 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:10 Two and a Half Men

17:40 Two and a Half Men

18:10 The Big Bang Theory

18:40 The Big Bang Theory

19:05 The Big Bang Theory

19:30 Sinnasnekker’n

20:30 The Big Bang Theory

21:00 Mandagsklubben

22:00 Norske rednecks

23:00 Åndenes makt

00:00 Castle

00:55 CSI

06:00 Morgensending

11:00 Camping på Öland

11:55 Norske rotehjem

12:55 Sinnasnekker’n

13:55 The Big Bang Theory

14:20 The Big Bang Theory

14:50 The Big Bang Theory

15:15 Friends

15:45 Friends

16:15 Friends

16:45 Two and a Half Men

17:10 Two and a Half Men

17:40 Two and a Half Men

18:05 The Big Bang Theory

18:35 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Sinnasnekker’n

20:30 71° nord

22:00 Mandagsklubben

22:55 Castle

23:55 CSI

00:50 Special Victims Unit

06:00 Morgensending

08:25 Dr. Phil

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Sex og singelliv

14:30 Norges styggeste rom

15:30 Masterchef Canada

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Boligjakten

19:30 Hvem bor her?

20:00 Hvem bor her?

20:30 Businessfellen

21:30 Lethal Weapon

22:30 Svindeljegerne

23:30 Sex og singelliv

00:10 Sex og singelliv

06:00 Morgensending

08:25 Dr. Phil

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Sex og singelliv

14:30 Norges styggeste rom

15:30 Masterchef Canada

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Boligjakten

19:30 Hvem bor her?

20:00 Hvem bor her?

20:30 Visning

21:30 Eventyrlig oppussing

22:30 Aber Bergen

23:30 This Is Us

00:25 This Is Us

06:00 Masterchef Canada

06:45 MasterChef - Danmarks

grillmester

07:35 Ellen DeGeneres Show

08:25 Dr. Phil

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 The Real Housewives of

Orange County

14:00 Norges styggeste rom

15:00 Masterchef Canada

16:00 Svenske Hollywoodfruer

17:00 Luksusfellen Sverige

18:00 Visning

19:10 The Next Karate Kid

21:30 Bad Boys

23:55 Bad Boys 2

02:40 Mot nye horisonter

04:55 Top Model USA

06:00 Morgensending

08:00 Norges styggeste rom

09:00 Norges styggeste rom

10:00 Ellen DeGeneres Show

11:00 Ellen DeGeneres Show

12:00 Real Housewives of

Beverly Hills

13:00 The Real Housewives of

Orange County

14:00 The Real Housewives of

Orange County

15:00 The Real Housewives of

Orange County

16:00 Million Dollar Listing

New York

17:00 Boligkjøp i blinde

18:00 Svindeljegerne

19:00 Melk

19:30 Justin Bieber’s Believe

21:30 Pitch Perfect

23:45 Du, meg og Dupree

06:00 The Middle

06:25 Ellen DeGeneres Show

07:10 Restaurantdrømmen

08:00 Norges styggeste rom

08:55 Norges styggeste rom

09:55 Ellen DeGeneres Show

10:50 Ellen DeGeneres Show

11:50 The Next Karate Kid

14:00 Boligjakten

15:00 Boligjakten

16:00 Hvem bor her?

16:30 Hvem bor her?

17:00 Hvem bor her?

17:30 Hvem bor her?

18:00 Visning

19:00 Eventyrlig oppussing

20:00 Businessfellen

21:00 Pitch Perfect 2

23:25 Hanndyr

01:25 Pitch Perfect

03:25 Bad Boys 2

06:00 Morgensending

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 The Real Housewives of

Orange County

14:00 Sex og singelliv

14:30 Norges styggeste rom

15:30 Masterchef Canada

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Boligjakten

19:30 Hvem bor her?

20:00 Hvem bor her?

20:30 Boligkjøp i blinde

21:30 NCIS: Los Angeles

22:30 NCIS: New Orleans

23:30 Melk

00:00 This Is Us

00:50 This Is Us

06:00 Morgensending

08:25 Dr. Phil

09:20 Dr. Phil

10:10 Bones

11:05 NCIS

12:00 Ellen DeGeneres Show

13:00 The Real Housewives of

Orange County

14:00 Sex og singelliv

14:30 Husredderne

15:30 Masterchef Canada

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Boligjakten

19:30 Hvem bor her?

20:00 Hvem bor her?

20:30 Svenske Hollywoodfruer

21:30 Aber Bergen

22:30 Melk

23:00 Eventyrlig oppussing

00:00 This Is Us

©Mediabuddy

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!