Unikum januar 2018

unikumnett

Studentavisen Unikum, gis ut i Agder, Norge.

En halv million mer til

studentaktivitetene

Nyttårsgave fra SiA: Potten for å søke studentsosiale midler fra

Velferdstinget (VT) blir betraktelig større i 2018.

Direktør for Studentsamskipnaden i Agder (SiA), Pål Harv, bekrefter overfor

Unikum at de spytter inn 430.000 kroner mer enn i fjor. I tillegg dekker

de inn utgiftene som VT selv har, slik at de slipper å ta midler fra samme

pott som resten av studentaktivitetene og linjeforeningene. Til sammen

utgjør økningen rundt 500.000 kroner.

Dermed vil det i 2018 være mulig å søke om 2,8 millioner kroner, fordelt

på vår- og høstsemesteret.

Får nøkkelrolle i kampen mot

mobbing og trakassering

På universitetet nettside skrives det at rektor Frank Reichert er

pekt ut til å lede Universitets- og høgskolerådets (UHR) nye arbeidsgruppe.

– Jeg er veldig glad for at UHR tar tak i problematikken på nasjonalt nivå,

og setter i gang en arbeidsgruppe som skal jobbe mot mobbing og trakassering

av studenter og ansatte. Det er en ære for oss på UiA at vi blir

spurt om å lede arbeidsgruppen, og en erkjennelse av jobben vi har gjort

på feltet det siste året, sier Reichert til uia.no.

Arbeidsgruppen har fått som mandat å samordne innsatsen mot mobbing

og trakassering i universitets- og høgskolesektoren når det gjelder

kartlegging, forebygging, varsling, oppfølging og lederopplæring. Hvem

flere som skal sitte i arbeidsgruppa avgjøres i februar.

– Dette synes vi er hyggelig, da vi ønsker å bidra til studentvelferden. Nå

får vi en solid stigning, samtidig som at tildelingen ligger på et nivå vi er

komfortable med, sier Harv.

Han forteller at bedre drift i SiA har vært avgjørende for at de nå har

mulighet til å spytte mer penger inn i fondet, som studenter igjen kan søke

penger fra.

– De fleste områder i SiA gjør det ganske greit. Den største faktoren i år

sammenlignet med tidligere år er at vi har pleid å bruke midler på å dekke

underskudd på Spicheren. Nå går det bedre med Spicheren, så istedenfor

å gjøre et overskudd i SiA, er det fint å kunne gi de pengene til studentene,

sier Harv.

At flere studenter betaler semesteravgift er også positivt for inntektene,

men ifølge Harv dreier det seg ikke om en stor økning.

Det var SiA selv som foreslo å øke potten for studentsosiale midler.

– Vi har fem studenter i styret som definitivt er med på å bestemme dette.

Det er etter en samlet vurdering at dette gjennomføres.

I tillegg til å øke potten for studentsosiale midler, kommer SiA til å pusse

opp flere av studentboligene. Dessuten økte de budsjettet til SiA Helse med

en stilling i 2017.

Velferdstingets leder Roy Skjæveland jubler over tildelingen som kommer.

- Dette er helt fantastisk for oss i VT. Vi har slitt med å få det til å gå opp

de forrige gangene vi har tildelt midler, siden potten har vært begrenset.

De nye midlene og det at vi slipper å søke fra samme pott selv, gjør at vi

har mye mer vi kan gi til studentene. Muligheten for studentaktivitetene

å få innviliget midler og gjennomføre sine tiltak og prosjekter blir nå mye

større, sier Skjæveland.

Eksamenstryk førte

til politiutrykning

Det er ikke alle som er like fornøyd med eksamensresultatene, skriver

studentavisen Universitas når de omtaler en av Vestlands-politiets

utrykninger.

En nabo hadde nemlig meldt fra til politiet om høylytte skrik og klynking

i en sokkelleilighet.

– (Det) viste seg å være en kvinnelig student som hadde strøket til eksamen,

skriver politiet i Sør-Vest på Twitter.

10 studentnytt

More magazines by this user
Similar magazines