22.01.2018 Views

RVTS Sørs VerdiMelding 2017

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

VerdiMelding

RVTS Sør - Kraftsenter for faglig vekst


livskraft

Vi tror livskraften i alle mennesker kan styrkes, uansett.


mot


Mennesket søker vekst, utvikling, relasjon og fellesskap.

Mennesket vil utforske, utfolde, dele og bidra.

Vi erkjenner menneskets sårbarheter og anerkjenner menneskets storhet.

Selv når livskraften hindres av krenkelser, traumer, vold og menneskers uforstand, finnes det en iboende

mulighet i alle. Det er denne muligheten vi vil belyse, bevege og berøre både hos fagpersoner og krenkede

barn, unge og voksne. RVTS Sør vil åpne dørene inn til denne livskraften.


ydmykhet


anerkjennelse


elyse

Fordi

et menneske bærer i seg både sår og styrker.

Fordi nytt lys over gamle hendelser og mørke rom, gir nye muligheter.

Vi belyser krenkelsens psykologi og verdighetens kraft.


erøre

Fordi følelser er døren til forståelse.

Uten følelser, ingen endring.

Fordi vi tar i bruk nye sider av oss selv når vi berøres.


evege

Fordi et menneske trenger et annet menneske ved siden

av seg for å gå de centimeterne det kan være fra håpløshet til håp.

Gjennom bevegelsen, skjer bevegelsen.


Et fagkraftsenter som vil belyse

Har mot til å utfordre strukturer og forståelser.

Har vilje til å uredd formidle oppdatert kunnskap og menneskers fortellinger.

Har ydmykhet til å erkjenne at det må flere lykter til for å lyse opp hele bildet.


Et fagkraftsenter som vil berøre

Har mot til å formidle fortellinger som treffer sanser, følelser og intellekt.

Har vilje til å finne inn til følelser og gi mennesker styrke til å romme dem.

Har ydmykhet til å la kjærlighet og menneskelig varme være en del av profesjonaliteten.


Et fagkraftsenter som vil bevege

Har mot til å ha et synlig samfunnsengasjement.

Har vilje til å overvinne stillstand og stille krav til fagfolk og hjelpetjenester.

Har ydmykhet til å gå ved siden av og styrke til å gå foran når det trengs.


våre tre vandringer


1. Mot kunnskapen

Kunnskap utvikles i likeverdige forhold mellom mennesker.

Kompetanse utvikles når vi styrker det gode og øver på det vi ikke kan.

Vi bidrar til økt kunnskap og kompetanse ved å utfordre til refleksjon og personlig utvikling.


2. Mot livsvekst

Livssmerte kan bli til livsvekst. Vekst er å få det levde livet erkjent og anerkjent.

Gjennom relevant og god formidling istandsetter vi fagpersoner til å bli troverdige medvandrere.


3. Mot fellesskapet

Vi bidrar til et inkluderende samfunn ved å utfordre hjelpetjenester til sammen å forstå enkeltmennesket

og dets muligheter.


Mot og forbehold

Noen ganger er motet stort i oss. Vi hopper ut i det vi ikke kjenner. Vi tror det venter noe godt. Vi går rett til

dem som har gjort oss urett. Vi går mange mil for andres rett. Andre ganger er frykten og forbeholdet så stort

at det skjuler hvem vi er. Vi ser oss til alle kanter før vi tar et skritt framover. Vi tror alle gir oss terningkast 1

om vi åpner munnen. Vi tror vi straffes om vi tar på vingene og flyr.

Våger avvisningen

Motet i meg vil gi, dele, stille meg sårbar og våge

avvisningen. Det redde forbeholdet i meg vil forsvare

seg gjennom å angripe. Bli stor ved å gjøre andre små.

Motet tåler å stå alene uten å bli likt av alle. Noen

ganger er du på rett vei selv om andre påstår du har

gått deg vill. Motet i meg vil gå deg i møte og hviske

deg i øret at du er en av dem som gjør en forskjell i livet

mitt. Frykten går forbi deg med en lukket mine. Men

snur seg å se om du fremdeles er der.

Motet i meg vil invitere deg med i leken, ta deg med ut

av de trange rommene for å samle skjønnhet og varme

før vi jobber videre med det vi må i hverdagene. Frykten

i meg er forbeholden og holder alltid litt tilbake i frykt for

å bli avvist. Motet i meg er raust, lattermildt og kaster

lys over storheten din.

Frykten i meg lukker døren - like før du trer inn.

Forbeholdet er travelt. Motet har tid. Motet tror alt det

håper. Elsker før noe er sikkert.

Finner kjernen når alt raser

Det virkelige motet, er kanskje læremotet. Motet som

vet at det er mulighet til å oppleve vekst når du har stilt

deg sårbar og blitt tråkket på. Når alle reisverk faller,

må du søke tilflukt litt lenger inn. Det er en mulighet til

å finne det i deg som består når alt raser. Slikt kan det

bli kjernekarer og kjernekvinner av.

Når vi vet at mot og forbehold lever side om side, gir det

mening å snakke om å sette mot i hverandre. Ikke minst

gjelder dette for dem som arbeider med mennesker

som har opplevd at frykten til tider er alt i dem. Noen

ganger er frykten stor i barn, i unge. I oss. Da hjelper

det å møte mennesker som styrker livsmotet.

Vi trenger medmennesker som står så lenge med åpne

armer at vi til slutt tør å titte ut av den mørke skogen vi

gjemmer oss i.

Med blikk for livsstyrke

Modige fagpersoner vender blikket opp fra rapportene og

søker med åpent blikk for å finne den andres livsstyrke


midt i smerten. De fester blikket bak kategoriseringene

og diagnosene for å se årsakene til smerten. Modige

fagpersoner viser forståelse som senker murene inn til

den iboende muligheten ethvert menneske bærer i seg.

Kanskje må terapeutene og hjelperne ha mot til å gå ut

av de stengte trange rommene og ut der motet kan puste

fritt? Kanskje bør timen noen ganger vare lenger enn den

skulle? Kanskje skal du som terapeut eller medvandrer

kan dele dine styrker og svakheter?

Kanskje kan fagpersonen ha mot til å spandere en brus

og sette seg i en park med femtenåringen full av angst?

Forbeholdne fagpersoner pansret i kunnskap er ikke alltid

best egnet til å stille livstørsten hos dem som for tiden er

tynnhudet.

Når vi gir, er vi sårbare

Jovisst er det modig å si tydelig ifra, være skeptisk, si

sin mening og kritisere. Vi er flinke til å hylle dette motet.

Motet til å være tøff motstander og gi kritiske blikk. Men

sannelig krever det mot å dele, gi av seg selv og være

vennlig også.

Når vi gir, blir vi sårbare.

Og når vi er sårbare blir vi mer synlige for hverandre.

Derfor er det vanskelig å være et godt medmenneske uten

å dele og stille seg sårbar.

Hvordan kan et menneske få noe det trenger - om ingen

har mot til å gi dem det?

Hvordan kan et menneske som famler i mørke, finne veien

- om ingen vil lyse for det?

For å overleve, trenger verden modige givere. Mennesker

som gir gleder, varme, trygghet og beskyttelse. Levende

mennesker som viser genuin interesse for den andres

smerte og fryd. Som baner seg vei inn til det ene lille

gjenlevende punkt av livsmot som bor i den andre.

Innerst inne i alle finnes det. MotPunktet. Bygd av rytme,

musikk, gode relasjoner, naturopplevelser, vennlighet

og kjærlighet. Hos dem som har fått lite motnæring, er

punktet lite. Men forskning viser at livssmerte kan bli til

livsvekst. Om vi gir de vi møter det de ikke har fått av god

næring for kropp og sjel.

Innerst inne finnes det et punkt som frykten ikke har nådd

inn til. Et motpunkt, ingen til nå har klart å ødelegge. Vi

møtes der!

Eva Dønnestad


Regionalt ressurssenter om vold,

traumatisk stress og selvmordsforebygging

www.rvtssor.no

Krenkede mennesker går fra

livssmerte til livsvekst.

Vi støtter denne vandringen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!