Views
9 months ago

Byavisa Drammen nr 402

Byavisa Drammen nr 402 for uke 50 - 2017

er jula? Å gå på

er jula? Å gå på kjøpesentrene i år gir knapt noen juleglede. Før var det små kroker med juleverksteder for barn, en og annen hyggelig nisse med mandariner og twist i papirposer til barna og en pepperkake og gløgg til mor og far. Nå handler alt om det kommersielle, pushing LEDERHvor Pressens Faglige Utvalg, P.B 46 Sentrum, 0101 Oslo Tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55, E-post: pfu@presse.no Byavisa Drammen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg av varer, kø og mas. De vil ha pengene våre, vi vil ha julefølelse, men den er ikke til salgs. (PFU) er et klage-organ som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. 4 AKTUELT | BYAVISA DRAMMEN 13. DESEMBER 2017 Yrende liv under kranene Midt blant bygge- og graveprosjekter holder sentrumbutikkene juleåpent. Hver dag tenner Geir Gundersen Lapidus fakler utenfor Centrum Optikk for å ønske publikum velkommen til handel. MARIANNE M. JONASSEN tekst og foto Oppgradering av sentrumsgater, bygging av ny bussterminal på Bragernes torg, og flere byggeprosjekter i sentrumsnære områder kan få byen til å se ut som den er hermetisk lukket. Det er den ikke, melder sentrumsleder i Byen Vår Drammen, Helle-Stine Høvås. Og får støtte av Geir Gundersen Lapidus, eier og driver av Centrum Optikk i Amtmand Bloms gate. – I byen er det full aktivitet med juleåpne butikker. Og for å vise at alle er hjertelig velkommen til en hyggelig handel er det bare å se etter lyktene som lyser opp i vintermørket, sier Helle-Stine Høvås. Informasjon Utenfor butikklokalene til Centrum Optikk i Amtmand Bloms gate har det vært full graveaktivitet siden forsommeren. Midtre del av gaten er sperret av med sikkerhetsgjerder. På begge sider er det lagt opp til fri passasje for gående. Noe som ikke alltid er like lett å oppdage. – Som driver oppdaterer jeg meg på framdriften på http:// drammen.gravearbeid.no. I tillegg har jeg tett dialog med driftslederen til utbygger for å få førstehåndsinformasjon, sier han og uttrykker bekymring for manglende oppdateringer for de som bruker sentrum til handling eller restaurantbesøk. – Jeg etterlyser bedre skilting for publikum og fremmer et forslag til Drammen kommune om å investere i boards plassert på strategiske steder i sentrum. På disse boardene kan publikum selv finne informasjonen de søker etter på et oppdatert kart, forteller Lapidus, som ofte geleider kunder gjennom av det som for enkelte kan oppleves som en jungel av sikkerhetsgjerder. TENNER FAKKEL: Sentrumsleder i Byen Vår Drammen, Helle-Stine Høvås setter pris på at Geir Gundersen Lapidus tenner fakler utenfor Centrum Optikk i Amtmand Blomsgate hver dag. Er på Høvås appellerer til gårdeiere og entreprenører om å oppdatere leietagere om framdriftsplan i de ulike utbyggingsprosjektene. – Private entreprenører er pliktig til å informere alle som er berørt. Er det et kommunalt prosjekt er det kommunen som er ansvarlig til å informere. Men det hender at informasjonen stopper opp. Derfor har vi i Byen Vår Drammen sendt ut linker per e-post, hvor drivere selv kan holde seg oppdatert om hvem som eier prosjektet og hvilken entreprenør som de kan ta direkte kontakt med, opplyser hun. Ved informasjonssvikt lover Høvås å være på ballen. – Vi i Byen Vår Drammen tar gjerne et møte med kommunen hvis det er behov for det, sier Høvås. Nytt brukermønster Helle-Stine Høvås sier at Byen Vår Drammen har lite muskler å flekse med, i forhold til påvirkning av grave- og byggeprosjekter i sentrum. – Jeg har forståelse for at det kan være smertefullt å være butikkdriver med flere parallelle bygge- og utbedringsprosjekter med omtrent samme startog sluttdato. Men en sunn by med heisekraner er også en by i utvikling, sier Høvås. Med et nytt brukermønster hos publikum håper sentrumslederen at flere butikkdrivere gjør tiltak innenfor egne rammer. – Husleiereduksjon er et aktuelt tiltak. Et annet er å ha tett dialog med gårdeier som kan skaffe nødvendig informasjon i forhold til om det er et rent kommunalt prosjekt eller om det er private utbyggere som står bak prosjektet, sier hun. Krisekasse Geir Gundersen Lapidus sier han har fått forståelse fra gårdeier om at utbedringen av Amtmand Bloms gate til tider har redusert fremkommelighet for kunder. Men etterlyser tiltak fra Drammen kommune. – Jeg har forsøkt å få svar på om det finnes en krisekasse i kommunen for oss som er berørt av utbedrings- og byggeprosjektene. Men det er ikke satt av midler i utbyggingsprosjekter til markedsføring av sentrumsbutikkene eller tilrettelegging for sentrumshandel, forteller Gundersen Lapidus. Innspillet fra Gundersen er en tanke som Byen Vår Drammen tar med seg i sin dialog med kommunen i nye prosjekter, lover Helle-Stine Høvås. – Et lite bidrag til markedsføring eller skilting kan være med på å ta bort noe smerten som driverne opplever under langvarige utbygginger og mindre fremkommelighet, sier Høvås. Gratis parkering Totimers gratisparkering i parkeringshus på lørdager er et av mange tiltak som er satt i verk for å lokke publikum til sentrumshandel, forteller Helle- Stine Høvås, sentrumsleder i Byen Vår Drammen. – Parkeringshusene; Grev Wedel og Thamsgate ligger i sentrumsnært område og har DIALOG: Helle-Stine Høvås oppfordrer alle drivere i sentrum om å holde seg oppdatert om framdriften i forbindelse med oppgradering- og byggevirksomhet i sentrum på lenken som er sendt ut til alle medlemmene i Byen Vår Drammen. Geir Gundersen Lapidus er en av butikkdriverne som har fulgt Høvås sitt råd. totimers gratisparkering på lørdager, opplyser Høvås. Ikke lyktes Byavisa Drammen har ikke lyktes å komme i kontakt med Drammen kommune i forbindelse med forslaget til Geir Gundersen Lapidus, om bedre skilting i sentrum for publikum, og krisekasse ved utbedrings- og byggeprosjekter. marianne@byavisadrammen.no Byavisa Drammen en del av Content Media Telefon: 32 80 53 53 Besøksadresse: Øvre Storgate 5, 5. etasje Kontortid: Mandag-fredag 8-16 Hjemmeside: www.byavisadrammen.no Distribusjon: Norpost Distribusjon AS Opplag: 40.000 | Trykk: Agderposten Trykk AS Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg, tlf: 32 80 53 57 Daglig leder: Bjørn Larsen, tlf: 32 80 53 70 Salgssjef: Safina Sadiq, tlf. 915 43 374 Markedsavdelingen: Mediekonsulent: Lene Jacobsen, tlf. 459 01 282 Annonser: Telefon: 32 80 53 53 E-post: anno@byavisadrammen.no Redaksjonen: Redaksjonssjef: Bente Wemundstad, tlf. 461 28 773 Journalist: Marianne M. Jonassen, tlf. 32 80 53 63 Tips: Telefon: 32 80 53 53 E-post: red@byavisadrammen.no

13. DESEMBER 2017 BYAVISA DRAMMEN | AKTUELT 5 9 90 + pant 49 00 i VGs store Julematbørs! torsdag 23. november JULEBRUS 1,5 liter, lett, vanlig, pr. liter 6,60 29 00 KALKUN 49 90 ANITA ISKAKE 8 90 Frossen, Prior, pr. kg 1,2 liter, Hennig Olsen Is, pr. liter 41,58 PEPPERKAKER P ERKA 300 g Bjørken, pr. kg 29,76 7 90 ALL FROSSEN RIBBE Gilde, First Price, pr. kg KLEMENTINER 1 kg nett, First Price SØNDAGSÅPENT 14-20 17. desember Søndagsbutikkene har vanlige åpningstider. Se kiwi.no

Byavisa Drammen nr 403
Byavisa Drammen nr 432
Byavisa Sandefjord nr 151
Byavisa Drammen nr 411
Byavisa Drammen nr 418
Byavisa Drammen nr 409
Byavisa Sandefjord nr 145
Byavisa Sandefjord nr 136
Byavisa Sandefjord nr 139
Byavisa Sandefjord nr 144
Byavisa Sandefjord nr 148
Byavisa Sandefjord nr 147
Byavisa Sandefjord nr 165
Byavisa Tønsberg nr 664
Byavisa Sandefjord nr 152
Byavisa Moss nr 358
Byavisa Sandefjord nr 171
Byavisa Sandefjord nr 153
Byavisa Tønsberg nr 638
Byavisa Sandefjord nr 150
Byavisa Sandefjord nr 161
Byavisa Sandefjord nr 159
Byavisa Sandefjord nr 149
Byavisa Sandefjord nr 162
Byavisa Tønsberg nr 649
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Sandefjord nr 164
Byavisa Sandefjord nr 156
Byavisa Moss nr 378