Views
8 months ago

Avis 7/2018

14 Frolendingen 14.

14 Frolendingen 14. februar 2018 FULLT HUS UNDER FORFATTERBESØK Mohammad Mostafaei, besøkte torsdag Froland folkebibliotek, for å snakke om sin bok I skyggen av sharia. – Det ble fullt hus her, vi hadde fremme 100 stoler, forteller virksomhetsleder Reidun Brinchmann. Etter at forfatteren hadde hatt et foredrag om boken ble det åpnet for spørsmål og debatt. – Fikk fikk høre tanker fra både de som er norske og fra de som var fra andre land. Det ble en veldig interessant meningsutveksling, fortsetter Brinchmann. Etter endt program var det så god stemning at folk ble igjen. – De hilste på hverandre og pratet, det er hyggelig at folkebiblioteket er en arena der folk møtes og blir kjent, avslutter virksomhetslederen. HEKTISK: Det har vært mye strømbrudd i 2017 og 2018. Spesielt i år har mange mistet strømmen. Her jobbes det med å feilrette. – Uholdbar strømsituasjon – Mange har vært uten strøm i over en uke. Dette er en situasjon som ikke lenger er holdbar, sier Tom Eivind Koveland (FrP). Han ber Agder Energi ta affære. BAARD LARSEN Temaet kom opp under kommunestyremøtet torsdag. Her fremmet Koveland en interpellasjon, hvor han tok opp problemen med strømbrudd. – Nok en gang har innbyggerne i indre bygder i Froland og flere andre plasser blitt utsatt for vedvarende strømbrudd pga våt snø og trær over høgspentlinjene, sier han. Sikkerhetsspørsmål Koveland understreker at for de som er avhengig av strøm til vannforsyning for husdyr og privatboliger eller til apparater som f.eks pustemaskiner er det meget problematisk å BEKYMRET: Tom Eivind Koveland (FrP) mener det må gjøres noe. være uten strøm. For å si det litt forsiktig. – Linjetraseene er de samme som de var da linjene ble bygd på 1940 og 50-tallet. De uisolerte kablene er ikke heller alltid av ny dato. En plass kan vi telle 7 skjøter mellom to stolper på høgspentlinja, forteller FrPs mann videre. De gamle linjetraseene som går i rette linjer langt inne på heiene i mange tilfeller, er ikke lenger gode nok. Graves ned? Koveland mener høgspentkablene må graves ned i bakken i de utsatte områdene slik det gjøres i byggefeltene og legges på hensiktsmessige plasser. Da er vi kvitt hele problemet. – - Jeg ser at det er linjen fra Øynaheia til Hynnekleiv og Heldal som det oftest er strømbrudd på. Og det skjer på de sammen stedene fra år til år, tilføyer Koveland. Froland FrP ber ordføreren og kommunens representant i Agder Energi komme med en innstendig bønn om at den uholdbare strømsituasjonen som stadig rammer de samme igjen og igjen, blir tatt tak i for å få en snarlig løsning. Følges opp – Dette vil bli et tema i eiermøtet til Agder Energi 2. mars. Her kommer også jeg til å ta opp dette, for det er mange som er blitt berørt av strømbruddet. At noe må gjøres, er alle enige om, sier ordfører Ove Gundersen. Varaordfører Vidar Bjørkli (Ap), som jobber i Agder Energi Nett AS til daglig, påpeker at det er mye dyrere å legge nettet i kabler kontra luftlinjer. Videre forteller han at å utvide dagens strømgater vil koste ufattelig mye og kan ende med ekspropriasjonsrettssaker. ”SNIK-YOGA- FISERING” Oddvar Østreim (FrP, bildet) stilte i kommunestyret spørsmål ved at det har vært brukt yoga som del av kroppsøvningen i kommunen. Han mener yoga har en religiøs kobling, og at dette setter vår kristne kulturarv under press. – Den kristne kulturarven vår må ivaretas. Bordbønnen er borte. Yoga, som er en religiøs greie, foregår i kommunal regi i Frolandia. Hva mener ordføreren om dette, at kristendommen nedprioriteres til fordel for andre religioner? Dette mener jeg er et brudd på Grunnloven, sier Østreim. – Yoga er tatt bort fra skolens treningsplan. Ut over dette mener vi at yoga som utøves i dag, er en treningsform uten religiøs kontekst, som kommunen ikke vil foreta seg noe på, svarer ordfører Ove Gundersen (KrF). – At kommunen har fått slutt på yoga som gymnastikk i skolen setter jeg stor pris på. Men jeg mener vi må ta vare på vår kristne kulturarv, og ikke snikinnføre noe som en treningsform når dette egentlig har en religiøs baktone, repliserer Østreim. – Yoga er en samling mentale og kroppslige teknikker med tilknytning til de indiske religionene buddhisme og hinduisme. I vår tid presenteres yoga i vesten som en ikke-religiøs disiplin for personlig utvikling, står det å lese om yoga på Wikipedia. Livesendte møter? Kommunen vil undersøke om det er interesse blant innbyggerne for at kommunale møter sendes direkte via sosiale medier. BAARD LARSEN Mari Mykland (Sp) tok opp spørsmålet i en interpellasjon i kommunestyret torsdag. – Vi mener størst mulig åpenhet er viktig, og lurer derfor på om ordføreren nå vil vurdere å ta opp igjen saken med livesendte kommunale møter, spør Mykland. – Det vil være kostnader til installasjon, utstyr og drift om dette skal igangsettes. Kostnadene per møte vil være rundt 5.000 kroner. En slik overføring vil gi mer åpne møter, og samtidig mer strammere regi på møtene. Debatten og den uformelle tonen mellom oss vil nok forsvinne litt, og dynamikken blir noe annerledes om alle må opp på talerstolen hver gang, mener ordfører Ove Gundersen (KrF). Det ble deretter vurdert at det først skal undersøkes hvor stor interesse innbyggerne har av dette, og så komme tilbake til et prøveprosjekt. Så mener leserne av Frolendingen at overføring av møtene er en god ting, er det bare å sende sin mening om dette til kommunen. LIVE: Mari Mykland vil ha møtene overført direkte via nett.

14. februar 2018 Frolendingen 15

Avis 8/2017
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Avisa Grenseland nr. 1 - Byline
Miljøjournalen 7-2008 - Norges Naturvernforbund
September 2005 - Haugesund Kirke - Den norske kirke
d al b st e h gi n e M - Mediamannen
Utgave 4 - Heimevernet - Forsvaret
Utgave 2 - Heimevernet - Forsvaret
nytt fra mjøndalen menighet - Menighetsbladet
September - Haugesund Kirke - Den norske kirke
Layout 1 (Page 2) - Høgskulen i Volda
Eller rett og slett les vår pdf-utgave som du finner ... - Haugesund Kirke
1-2008 - Norske Kvinners Sanitetsforening
Ny generalsekretžr: Sturla J. Stllsett side - Kirkens Bymisjon
EVANGELIET TIL HELE SKANDINAVIA - Advent Nytt
Min munn er er full av lovsang til deg, jeg priser din herlighet ... - DFEF
Et magasin fra Bergen domkirke menighet - Mediamannen