Views
6 months ago

Avis 7/2018

20 Frolendingen 14.

20 Frolendingen 14. februar 2018 ULOVLIG VÅPEN En mann i 30-årene fra Froland er tiltalt for uforsvarlig oppbevaring av våpen samt ulovlig erverv av denne haglen og ammunisjon. Ifølge tiltalen ble dette oppdaget i fjor sommer, og mannen må møte i retten i april og svare for seg. BILFØRER ANMELDT Sjåføren som havnet oppå kirkegårdsmuren er anmeldt av kommunen for skadeverket. Det er mindre skader på muren, men noen nedsnødde sykkelstativ fikk seg en trøkk. Kommunen valgte å anmelde saken for å statuere ett eksempel, da det er kommet mange meldinger om uvettig kjøring ved skoleplassen og plassen ved Nidarhall. De er redd for at det skal skje en alvorlig ulykke her. HER ER DEN VESTRE KOLLOVNEN REVET: Fra venstre ser vi bestyrer Knut Sundtjønn, Osmund Osmundsen. Han var sønn til før omtalte kollbrenner navn. Gamle, lille, og bitten. Peder Andersen Klammerhammen med ryggen til, Harald Gundersen (Einerkjerr) Andreas Knutsen (Skarpestøl). Helt Kollovnene og Kollbrenn FÅR FAKTURA PÅ 55.000 KR. Mannen som i fjor sommer kjørte av veien ved Messel, vraket bil og ødela autovernet, ble i fjor høst dømt i tingretten for dette. Nå kommer enda en reaksjon til mannen fra Rykene. Denne gangen fra Statens vegvesen. For en oversikt fra Mesta, som har utbedret skadene på autovernet, viser at det ble en kostbar heisatur for aredalitten. Retten har gitt han bot på 60.000 kroner, tap av førerkort i to år og tre måneder samt 26 dagers fengsel. Regningen fra Statens vegvesen kommer i tillegg, og den er på 55.560 kr. – Saksgangen er at Mesta fikser skaden, og sender regning til oss. Så sender vi til forsikringsselskapet til skadevolder, når denne er kjent, sier byggeleder Kjell Asbjørn Knutsen i Statens vegvesen. Det ble under ulykken ødelagt 13 skinner á fire meters lengder samt 11 stolper. Fremdeles er det mange som husker de to gamle «kållåmmene». De ble revet først på 1960 tallet og hadde da i mange år blitt brukt til å oppbevare sagmugg i. GUNNAR GUNDERSEN Mange forveksler også disse med masovnen, der jernmalmen ble smeltet, men denne sto lenger oppe, ovenfor Klammerhambrua. De var satt opp DEN ØSTRE ”KÅLLÅMMEN”: Kollbrennerhytta ses til høyre. Foran bygget ser vi Rangbert Rustenberg, sønn av Osmund Osmundsen. i 1847, bare et par år etter ar Frederik Treschow hadde kjøpt Verket, og var bygget etter samme modell som ovnene på Fritzøe Verk i Larvik. Like øst for ovnene var Kullbrennerhytta hvor kullbrenneren holdt til, han måtte være tilstede hele tiden for å holde vakt, slik at ikke veden skulle ta fyr og passe på at der til enhver tid var riktig trekk slik at de ikke sloknet. Mange lass Før ble alt kullet som verket trengte (ca. 8000 lester eller hestelass) brent i miler og kjørt til Verket av bønder i Mykland, Herefoss og Birkenes, men også fra bønner i nærområdet og i Verkets egne miler. På 1700 tallet var dette en tvang men på midten av 1800 tallet var leveringa frivillig og dermed var det færre bønder som leverte kull, og det var kanskje hovedgrunnen til at ovnene ble bygget. Veden som ble brent her, var for en stor del avfallsved fra saga, som kunne kjøres inn på ei bru på baksiden, der den lille hagen foran Kontorbygningen er nå. (Brukara står ennå) Ovnene var murt opp av ildfaste murstein og taket var hvelvet. Over den murte hvelvingen var det bygget et tretak, som ble holdt oppe av store tømmerstokker, De sto som søyler langs veggene. Nede, på forsiden, var det store tunge jerndører.

14. februar 2018 Frolendingen 21 med samme navn og ble ofte kalt Bitten eller Bitt Osmmon for han var 3. generasjon i familien med samme til høyre en ukjent. ALLE FOTO: ÅSMUND SÆDEN erhytta på Verket Da masovnen ble utblåst for siste gang og jernproduksjoner nedlagt i 1867 ble behovet for trekull betydelig mindre, men de var i bruk til et stykke ut på 1900-tallet. Rangbert Osmundsen som var født i 1906 kunne huske at han var med sin far, Osmund Osmundsen, siste gangen det ble brent kull her. Osmund var siste kolbrenneren på Verket. I en artikkel i Agderposten 17. juni 1942 forteller han mer om dette arbeidet. Mange dagsverk En lønningsprotokoll viser antall dagsverk som ble utført med arbeid i ovnene. 1895= 37 d. 1896 = 110 d. 1897 = 44 d. 1898 = 39 d. 1899 = 232 d 1900 = 131 d. og i 1901 ble det utført 308 dagsverk med ved stabling og kullbrenning her. Det meste av arbeidet foregikk på ettervinteren og i mars måned var disse med på arbeidet. Gunder Einerkjær 22½ d, Halvor Ommundsen ½ d, Hans Pedersen 13 d, Johannes Thorsen ½ d, Knud Johnsen 9 d, Ole Madsen 19 d, Osmund Osmundsen 25¾ d, Knud Ellefsen 1 d, Edvard Karlsen 20½ d, Gunder Halvorsen 12 d, Thor Andersen 5¾, Ole Ellefsen 13¾ og Karl Karlsen 19 dager. Etter at Jernverket her var nedlagt ble kullet solgt til andre. Blant annet til Nes Verk og det gikk selvsagt også med en god det trekull til de mange smiene rundt om i distriktet. Solgte trekull Et brev til Salterøds Smelteri viser at verket hadde trekull for salg i 1912: Frolands Verk den 13/5 1912 Salterød Smelteri----Salterød pr Arendal Vi tillader os hermed at sende Dem nota over de to tils. forsendelser af trekul, til et beløb af kr 276-76, som De maaske er saa venlig at sende snarest. Vi har en liden slump af trekul til, maaske det kunde blive hennimod 200 sekke, hvis De skulde ønske at faa disse, om De da vilde være saa vendlig at lade os høre fra Dem snarest muligt. Med megen agtelse Pr Frolands Verk Erbødigst P. Hansen OVNER: Kollovnene i 1950 åra. Brukt som sagmuggsilo.

Avis 8/2017
Avisa Grenseland nr. 1 - Byline
Avisa Grenseland nr. 7 - Byline
Februar - Haugesund Kirke - Den norske kirke
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Transportarbeideren nr. 7/2009 i pdf-format - Truckers.no
Bolig - mer enn bare tak over hodet side 4-7 - Kirkens Bymisjon
Innhold - Hans Majestet Kongens Garde
Miljøjournalen 7-2008 - Norges Naturvernforbund
last ned hele artikkelen som pdf - Strek
Hushjelpen - Fadderbarnas Framtid
Magasinet for Skanska-ansatte | 03/2010
Klinger godt sammen Møter folk i sorg - Haugesund Kirke - Den ...
Layout 1 (Page 1) - Høgskulen i Volda
Heis øverst på ønskelisten.pdf - Huseiernes Landsforbund
24 Fra misbruk til gjenbruk - Under Dusken
Kampen om konfirmantene - Stiftelsen Kirkeforskning KIFO
Næravisa - Høgskulen i Volda
Bilag til Aftenposten om UMB 2009 (pdf)
Se pdf (eller høyreklikk for å laste ned - TMO