Views
1 week ago

Avis 7/2018

20 Frolendingen 14.

20 Frolendingen 14. februar 2018 ULOVLIG VÅPEN En mann i 30-årene fra Froland er tiltalt for uforsvarlig oppbevaring av våpen samt ulovlig erverv av denne haglen og ammunisjon. Ifølge tiltalen ble dette oppdaget i fjor sommer, og mannen må møte i retten i april og svare for seg. BILFØRER ANMELDT Sjåføren som havnet oppå kirkegårdsmuren er anmeldt av kommunen for skadeverket. Det er mindre skader på muren, men noen nedsnødde sykkelstativ fikk seg en trøkk. Kommunen valgte å anmelde saken for å statuere ett eksempel, da det er kommet mange meldinger om uvettig kjøring ved skoleplassen og plassen ved Nidarhall. De er redd for at det skal skje en alvorlig ulykke her. HER ER DEN VESTRE KOLLOVNEN REVET: Fra venstre ser vi bestyrer Knut Sundtjønn, Osmund Osmundsen. Han var sønn til før omtalte kollbrenner navn. Gamle, lille, og bitten. Peder Andersen Klammerhammen med ryggen til, Harald Gundersen (Einerkjerr) Andreas Knutsen (Skarpestøl). Helt Kollovnene og Kollbrenn FÅR FAKTURA PÅ 55.000 KR. Mannen som i fjor sommer kjørte av veien ved Messel, vraket bil og ødela autovernet, ble i fjor høst dømt i tingretten for dette. Nå kommer enda en reaksjon til mannen fra Rykene. Denne gangen fra Statens vegvesen. For en oversikt fra Mesta, som har utbedret skadene på autovernet, viser at det ble en kostbar heisatur for aredalitten. Retten har gitt han bot på 60.000 kroner, tap av førerkort i to år og tre måneder samt 26 dagers fengsel. Regningen fra Statens vegvesen kommer i tillegg, og den er på 55.560 kr. – Saksgangen er at Mesta fikser skaden, og sender regning til oss. Så sender vi til forsikringsselskapet til skadevolder, når denne er kjent, sier byggeleder Kjell Asbjørn Knutsen i Statens vegvesen. Det ble under ulykken ødelagt 13 skinner á fire meters lengder samt 11 stolper. Fremdeles er det mange som husker de to gamle «kållåmmene». De ble revet først på 1960 tallet og hadde da i mange år blitt brukt til å oppbevare sagmugg i. GUNNAR GUNDERSEN Mange forveksler også disse med masovnen, der jernmalmen ble smeltet, men denne sto lenger oppe, ovenfor Klammerhambrua. De var satt opp DEN ØSTRE ”KÅLLÅMMEN”: Kollbrennerhytta ses til høyre. Foran bygget ser vi Rangbert Rustenberg, sønn av Osmund Osmundsen. i 1847, bare et par år etter ar Frederik Treschow hadde kjøpt Verket, og var bygget etter samme modell som ovnene på Fritzøe Verk i Larvik. Like øst for ovnene var Kullbrennerhytta hvor kullbrenneren holdt til, han måtte være tilstede hele tiden for å holde vakt, slik at ikke veden skulle ta fyr og passe på at der til enhver tid var riktig trekk slik at de ikke sloknet. Mange lass Før ble alt kullet som verket trengte (ca. 8000 lester eller hestelass) brent i miler og kjørt til Verket av bønder i Mykland, Herefoss og Birkenes, men også fra bønner i nærområdet og i Verkets egne miler. På 1700 tallet var dette en tvang men på midten av 1800 tallet var leveringa frivillig og dermed var det færre bønder som leverte kull, og det var kanskje hovedgrunnen til at ovnene ble bygget. Veden som ble brent her, var for en stor del avfallsved fra saga, som kunne kjøres inn på ei bru på baksiden, der den lille hagen foran Kontorbygningen er nå. (Brukara står ennå) Ovnene var murt opp av ildfaste murstein og taket var hvelvet. Over den murte hvelvingen var det bygget et tretak, som ble holdt oppe av store tømmerstokker, De sto som søyler langs veggene. Nede, på forsiden, var det store tunge jerndører.

14. februar 2018 Frolendingen 21 med samme navn og ble ofte kalt Bitten eller Bitt Osmmon for han var 3. generasjon i familien med samme til høyre en ukjent. ALLE FOTO: ÅSMUND SÆDEN erhytta på Verket Da masovnen ble utblåst for siste gang og jernproduksjoner nedlagt i 1867 ble behovet for trekull betydelig mindre, men de var i bruk til et stykke ut på 1900-tallet. Rangbert Osmundsen som var født i 1906 kunne huske at han var med sin far, Osmund Osmundsen, siste gangen det ble brent kull her. Osmund var siste kolbrenneren på Verket. I en artikkel i Agderposten 17. juni 1942 forteller han mer om dette arbeidet. Mange dagsverk En lønningsprotokoll viser antall dagsverk som ble utført med arbeid i ovnene. 1895= 37 d. 1896 = 110 d. 1897 = 44 d. 1898 = 39 d. 1899 = 232 d 1900 = 131 d. og i 1901 ble det utført 308 dagsverk med ved stabling og kullbrenning her. Det meste av arbeidet foregikk på ettervinteren og i mars måned var disse med på arbeidet. Gunder Einerkjær 22½ d, Halvor Ommundsen ½ d, Hans Pedersen 13 d, Johannes Thorsen ½ d, Knud Johnsen 9 d, Ole Madsen 19 d, Osmund Osmundsen 25¾ d, Knud Ellefsen 1 d, Edvard Karlsen 20½ d, Gunder Halvorsen 12 d, Thor Andersen 5¾, Ole Ellefsen 13¾ og Karl Karlsen 19 dager. Etter at Jernverket her var nedlagt ble kullet solgt til andre. Blant annet til Nes Verk og det gikk selvsagt også med en god det trekull til de mange smiene rundt om i distriktet. Solgte trekull Et brev til Salterøds Smelteri viser at verket hadde trekull for salg i 1912: Frolands Verk den 13/5 1912 Salterød Smelteri----Salterød pr Arendal Vi tillader os hermed at sende Dem nota over de to tils. forsendelser af trekul, til et beløb af kr 276-76, som De maaske er saa venlig at sende snarest. Vi har en liden slump af trekul til, maaske det kunde blive hennimod 200 sekke, hvis De skulde ønske at faa disse, om De da vilde være saa vendlig at lade os høre fra Dem snarest muligt. Med megen agtelse Pr Frolands Verk Erbødigst P. Hansen OVNER: Kollovnene i 1950 åra. Brukt som sagmuggsilo.

Avis 8/2017
“Du vendte min sorg og klage til dans, du løste mine ... - DFEF
posten28. årgang • Vår 2005 Lokalavis for Kampen - Kampenposten
I hardtrening til lederjobben Møter for menn - Haugesund Kirke
Avisa Grenseland nr. 1 - Byline
Mye å snakke om - Duskedansen er kjekk - Haugesund Kirke - Den ...
Pingvinen nr. 9 - oktober 2011 - Universitetssykehuset Nord-Norge
Senioren nr. 4 2012 - SDA seniorforening
12509 proLAR NYTT 0409
I BAKLEKSA - Under Dusken
Budsjettsmell for Søndre side - Under Dusken
Fløenkirken, Bergen - DFEF
Frivillig farvann - Under Dusken
Musikk- saMlingen - Under Dusken
Møt folket - Under Dusken
Aktuell bakgrunn Colombia - Landsorganisasjonen i Norge
Layout 1 (Page 1) - Høgskulen i Volda
september 2007 - Forsvarsforum
Næravisa - Høgskulen i Volda
klassisk - Bogstadveien Magasinet
Maritastiftelsen inntar Buskerud fengselet soM åpner dører ...
Last ned KULT nr 3 / 2004 - opPslaget.no
aktuelt om misjon og kirke - Det Norske Misjonsselskap