Views
6 months ago

Avis 7/2018

22 Frolendingen 14.

22 Frolendingen 14. februar 2018

14. februar 2018 Frolendingen 23 Brinchmann ny leder Reidun Brinchmann er tilsatt som leder av virksomheten Kultur og bibliotek. Hun berømmer Froland kommune for sitt yrende og engasjerende kulturliv. LIV-TORILL HEEN ESPELAND Virksomheten hun skal lede omfatter Froland folkebibliotek, med deltakelse i driften av skolebiblioteket ved Fro-land skole, kulturrådgivning og tilskudd til lag og foreninger, utleie av kulturbygg og -lokaler og Fritidsklubben. – Som leder er jeg opptatt av hva vi gjør, forteller Reidun Brinchmann. Stadig utvikling – Jeg er veldig stolt av at Froland folkebibliotek ble nummer 16 på fjorårets kulturindeks. Det er en indeks som ser på utlån, besøk og arrangementer. Alle kommuner i Norge har minst en bibliotekfilial, så det at vi ble nummer 16 er veldig bra, mener hun. Men like fullt ønsker vi å utvikle oss videre. Vi gir oss ikke. Vi vil for eksempel jobbe enda mer med arrangementer der vi samarbeider med lag og foreninger. Vi har allerede godt samarbeid med for eksempel Historielaget og Bygdekvinnelaget, mener hun. Mer samarbeid – Sammen med kommunene Tvedestrand og Arendal har vi gått sammen om en søknad til IMDI som vi har kalt “Folk møtes”. Søknaden begrunnes med et ønske om å utvikle et bredere samarbeid mellom oss og det sivile samfunn om integrering av flyktninger, både de som nettopp har kommet og de som har vært her en stund. Butikken Brukbart og språkkafeen er allerede i god drift. Vi ønsker å samarbeide. Deltakelse i det frivillige liv er god intergrering. Dette er en søknad foreløpig, om vi får uttelling vet vi først i mars-april, understreker Brinchmann . Nytt tilbud på gang – Vi har også en annen søknad på gang, den i sammen med folkebiblioteket i Tvedestrand. Anna Moripen på fritidsklubben så et behov for et tilbud til elever i 5. trinn og oppover etter skoletid. I Tvedestrand har de opprettet Bibliotekklubben for barn mellom 10 og 12 år. Vi ser nå på muligheten for å lage et nytt bibliotek- og aktivitetstilbud. Vi er et aktivt bibliotek med mange brukere, så vi vil benytte lokalene til fritidsklubben også. Søknaden skal sendes til Nasjonalbiblioteket, og er en søknad om bibliotekutviklingsmidler, informerer hun. – Det slår meg hvor verdifullt det er med bredt samarbeid internt i kommunen, men REIDUN BRINCMANN: Ble tilsatt som virksomhetsleder for virksomheten Kultur og bibliotek 1. januar i år. også på tvers av kommunegrensene, fastslår lederen. Nye nærbibliotek Skolebiblioteket er også inne i en omstillingsfase. – Fra å ha et sentralbibliotek på den ene skolen skal vi over på nærbibliotek på de ulike skolene. Mykland har allerede dette, men det skal også utarbeides på Froland barneskole, Froland ungdomsskole og på Blakstadheia skole. Alle blir selvfølgelig tilknyttet folkebiblioteket her i Osedalen, forsikrer Brinchmann som legger til at de også har et godt samarbeid med med skolenes trinnledere og lesepedagoger omkring formidling. Bibliotek i fengselet En annen oppgave den nye virksomhetslederen får ansvaret for er fengselsbiblioteket som skal etableres i den nye fengselet på Blakstadheia. – Det er i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, forklarer Brincmann. Fra 2019, med forsiktig oppstart høsten 2018, skal vi også drifte biblioteket i Arendal fengsel, legger hun til. Også IKT-ansvar Brinchmann har også et overordnet ansvar for IKT i kommunen. – Det er snakk om kommunikasjonsdelen. Jeg er leder av kommunikasjonsteamet som jobber sammen og strategisk om kommunikasjon, informer virksomhetslederen. – Bruk av digitale flater øker stadig. Vi nærmer oss en million sidevisninger av kommunens nettsider årlig. Vi ønsker å gi god informasjon til kommunens innbyggere, men også til de som vurderer å flytte hit. Dette og andre tjenester er viktige. Vi er fokusert på at førstelinjen og servicen vi gir skal være kjempegod for våre innbyggere, det gjelder alle kommunale tjenester, fremhever hun. Lang ansinitet Reidun Brinchmann startet sin karriere i Froland kommune sommeren 2000. – Da begynte jeg som sommervikar på biblioteket. Jeg har aldri sluttet. Jeg er utrolig glad for at jeg havnet i Froland kommune, og at jeg har kommunen som arbeidsgiver. Jeg har fått muligheten til å utvikle meg, sier hun takknemlig. Viktige kulturbærere – Jeg er videre imponert over hvilke ressurser og hvilken kompetanse som finnes i lag og foreninger i Froland. Det slo meg allerede den gangen jeg begynte som sommervikar at det var et yrende kulturliv her. Hele kulturlivet i Froland gjør det bra å leve her, bekrefter Brinchmann som selv har bodd i kommunen siden 2009. – Froland og frolendinger har en sterk identitet. De som er frolendinger i generasjoner tilbake, og også de som er ganske nye tilflyttere kaller seg frolendinger. Jeg ønsker at alle som bor i Froland skal føle seg som frolendinger, sier hun avslutningsvis.

Avis 8/2017
“Du vendte min sorg og klage til dans, du løste mine ... - DFEF
I hardtrening til lederjobben Møter for menn - Haugesund Kirke
posten28. årgang • Vår 2005 Lokalavis for Kampen - Kampenposten
Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner ... - DFEF
Stor respons Gudstjeneste for alle - Haugesund Kirke - Den norske ...
Avisa Grenseland nr. 7 - Byline
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Utgave 7 - Heimevernet - Forsvaret
Mye å snakke om - Duskedansen er kjekk - Haugesund Kirke - Den ...
Miljøjournalen 7-2007 - Norges Naturvernforbund
Miljøjournalen 7-2008 - Norges Naturvernforbund
Avisa Grenseland nr. 2 - Byline
Pingvinen nr. 9 - oktober 2011 - Universitetssykehuset Nord-Norge
Relasjon • 2/2008 - Skanska
Senioren nr. 4 2012 - SDA seniorforening
Layout 1 (Page 1) - Høgskulen i Volda