Views
10 months ago

Avis 7/2018

26 Frolendingen 14.

26 Frolendingen 14. februar 2018 Del 2 i ”Historien om Nidarhall” ARBEIDSNEMND: Kittel Røysland var en av dem som ble med i arbeidsnemnda for å finne nytt lokale. MED: Torleiv Messel var aktiv i arbeidet med å få nytt forsamlingslokale på 1940- og 1950-tallet. ILDSJELEN: Det var lærer og kirkesanger Anders Løvland som startet det hele. Som nevnt i forrige avis, starter egentlig historien om Nidarhall med lærer og kirkesanger Anders Løvland i år 1900. Takket være Løvland fikk Froland forsamlingslokalet Salen. ANNA JOHANNE SVEINUNGSEN & KARI BORÅS, FROLAND UNGDOMSLAG Salen: Salen var, etter den tids krav, et bra lokale med stor scene i den ene enden og et lite kott i den andre enden. Dette ble brukt som garderobe og oppholdsrom for de som skulle opptre på scenen. I første etasje var det to klasserom og en stor gang med trapp opp til Salen. Pipa fra klasserommene var plassert ALLE FOTO: PRIVAT slik at den gikk opp midt i Salen, og her var ovnen plassert. Salen var ikke isolert og det meste av taket var skråtak, med ei luke i taket til ventilasjon. Det var ikke enkelt å få til en grei temperatur i kalde vinterkvelder. Ovnen kunne være nesten rødglødende mens det var rim på ytterveggene. Når det skulle være tilstelninger med mange mennesker, ble det satt støtte under taket i klasserommene. Når leiken gikk på sitt beste, dansa ovnen i samme takt. For at den ikke skulle ramle ned, var ovnen festa med en jernklave til pipa. I 1938 ble det satt inn ny ovn. Ettersom Salen var en del av skolen, var det ikke lov til å danse der, men leik og turdans gikk an. Men åra gikk, og Salen begynte å bli umoderne, gammel og dårlig. Nytt bygg I 1936 ble det gjort et vedtak i Ungdomslaget om å få eget hus, og det ble satt i gang innsamling. I krigsåra 1942 til 1945 var det stille i laget, men innsamlingen ble gjenopptatt høsten 1945. I 1950 kjøpte Ungdomslaget ei tomt på Mjølhusmoen, men fordi selgeren ikke ville ha dans i dette huset, ble tomta overført til Froland kommune, som her bygde sin første brannstasjon. Det var nå mange i bygda som mente at det var på høy tid med et nytt forsamlingshus. En av de som i mange år hadde arbeidet med denne saken, både før og etter krigen, var Torleiv Messel. I oktober 1952 sammenkalte han representanter for flere lag, samt ordføreren til et møte. Folkemøte På dette møtet ble det enighet om å kalle sammen til et folkemøte. Folkemøtet ble holdt 4. november 1952 på Salen. Folkemøtet var enig i at et nytt forsamlingshus burde bygges, men at det kunne føre til praktiske problemer hvis kun ett lag skulle eie huset. Ettersom kommunen hadde eier– og disposisjonsrett over Salen, ble det enighet om at kommunen også burde ha disse rettighetene over et eventuelt nytt hus. På folkemøtet ble det også valgt ei arbeidsnemnd som besto av: Jørgen Pedersen, Åge Eriksen, Kittel Røysland, Hylje Tveitdal og Oskar Hovatn. Denne nemnda ble også byggenemnd for huset. Videre vedtok møtet en arbeidsplan for nemnda. Ordfører Kleivene sa til slutt på dette møtet: «KOMMU- NEN, DET ER OSS. VI ER ALLE MED I DEN. Jeg har ikke noe i mot at det overlates til kommunestyret å stelle med huset. Jeg tror herredstyrets medlemmer har tillit i bygda. Jeg har gått inn for denne saken fordi jeg mener kommunen har råd til å reise dette huset. Ingen skal påstå at vi ikke skulle klare det, det gjelder bare at en har evner og tro. En kunne gjerne ofre 14 dager eller 3 uker av ferien sin for å skaffe seg hus for ungdommen. Setter vi oss i hver vår krok, så får vi heller ikke noe hus». Arbeidsplan Så begynte nemnda å arbeide. Brev ble sendt til herredstyret hvor arbeidsplanen ble enstemmig vedtatt. Videre ble det sendt brev til lag og organisasjoner, som hadde brukt Salen som forsamlingslokale. Disse var bl.a. Froland skogeierlag, Froland bondelag, Froland bondekvinnelag, Froland idrettslag, Froland ungdomslag, Froland regnskapslag, Froland helselag og Blakstad hjelpeforening. Mer kommer i neste avis! DELTOK: Jørgen Pedersen var også med på prosjektet.

14. februar 2018 Frolendingen 27

Avis 8/2017
Avisa Grenseland nr. 1 - Byline
Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner ... - DFEF
Stor respons Gudstjeneste for alle - Haugesund Kirke - Den norske ...
Utgave 7 - Heimevernet - Forsvaret
Miljøjournalen 7-2007 - Norges Naturvernforbund
Avisa Grenseland nr. 7 - Byline
“Du vendte min sorg og klage til dans, du løste mine ... - DFEF
posten28. årgang • Vår 2005 Lokalavis for Kampen - Kampenposten
I hardtrening til lederjobben Møter for menn - Haugesund Kirke
Februar - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Byavisa Drammen nr 409
Fylkesavisa nr 1 - februar 2006 - Oversikt skoler
Økte omsetning av fjernvarme - Norsk fjernvarme
Hytte-dialog med ISFiT - Under Dusken
Avisa Grenseland nr. 7 - Byline
TRYGG BOLIGHANDEL - Lillehammer Byavis
Utgave 1 - Heimevernet - Forsvaret
Byavisa Drammen nr 403
Last ned KULT nr 1 / 2005 - opPslaget.no