Views
5 months ago

Byavisa Moss nr 348

Byavisa Moss nr 348 for uke 7 - 2018

16 AKTUELT | BYAVISA

16 AKTUELT | BYAVISA MOSS 14. FEBRUAR 2018 Vang skole er helsefre Vang er den første skolen i Rygge som er sertifisert som helsefremmende. Det synlige beviset ble overrakt av styrelederen for Østfoldhelsa for noen dager siden. TORE KUBBERØD tekst Ordfører Inger-Lise Skartlien var selvsagt på plass for å delta i markeringen da Vang skole og ressurssenter ble tildelt beviset på at skolen er sertifisert som helsefremmende. Det var styreleder Inger-Christin Torp i Østfoldhelsa som overrakte diplomet til rektor Anette Prøitz. Målrettet arbeid Rektoren forteller at de har jobbet målrettet og lenge for å oppnå denne statusen og at det er mange tiltak til sammen som gjør skolen helsefremmende. – Blant kravende til sertifiseringen så skal skolen legge til rett for at alle elevene kan være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag. I tillegg skal vi følge nasjonale retningslinjer SERTIFISERT: En stolt rektor Anette Prøitz ved Vang skole med beviset på at skolen er sertifisert som helsefremmende. Her er hun flankert av Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien (t.v.) og styreleder Inger-Christin Torp i Østfoldhelsa. for mat og måltider i skolen. Anette Prøitz forteller at det ikke bare handler om fysisk helse. – Skolen skal også jobbe aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø. Et miljø som legger til rette for medvirkning og utvikling av sosial kompetanse, der den enkelte elev kan oppleve trygghet, tilhørighet og mestring. Tre prosjekter Rektoren forteller at Vang skole og ressurssenter har fokus på folkehelsearbeid i tre ulike prosjekter: Aktiv læring gjennom bevegelse, Spis og Rør og Frokosttimen. – Dette skoleåret har skolen startet et arbeid med læring gjennom bevegelse og aktivitet. Aktiv læring gjennom bevegelse har ikke bare faglig og fysisk nytte, men styrker samhold og samarbeid. Læring gjennom bevegelse gir gode muligheter for tilpasset opplæring for alle elever. Det legges til rette for læring gjennom leke- og lystbetonte aktiviteter med lav motorisk terskel. I aktivitetene er det alltid en pedagogisk link inn mot fag. Vang deltar i nettverket Røre 6-19 helsefremmende skoler i Østfold som har bevilget 150.000 kroner til skolen. – Prosjektmidlene blir brukt til innkjøp av materiell, og til en RØRE-ambassadør som koordinerer læring gjennom bevegelse og en matansvarlig for felles frokost og varm lunsj. I prosjektet Spis og rør settes det fokus på glede, samhold og læring gjennom sundt kosthold og aktivitet. – Skolen jobber aktivt med elevenes psykososiale miljø, og vi mener at samholdet styrkes ytterligere ved at elever i aldersblandede grupper spiser sammen i et sundt og næringsrikt måltid. Hver onsdag jobbes det med aktiv læring og det serveres havregrynsgrøt eller varm sunn lunsj for Opel Combo: Kjør så mye du vil! 2.690,- * * + mva Uten forskudd! Inkl. vinterhjul. Ta kontakt i dag. Biler klar for omgående levering! Mobile Høiden AS Buen 5, 1528 Moss . Tlf. 69 23 58 00 hoiden@mobile.no - www.mobile.no Terje Kristiansen 934 72 320 Åpningstider salgsavdelingen Hverdager: 09.00-16.30 Torsdag: 09.00-19.00 Lørdag: 10.00-14.00

mende 14. FEBRUAR 2018 BYAVISA MOSS | AKTUELT17 Trenger flere familiekontakter Home Start Familiekontakten i Rygge, Råde og Våler har mål om å rekruttere flere familiekontakter til støtte for småbarnsfamilier i kommunen. 26. februar starter nytt kurs. elever i aldersblandede grupper/fadderklasser. Frokosttimen Vang skole har i tillegg til midlene på kr. 150.000 fått tildelt midler fra RØRE 6-19 til å starte opp et frokostprosjekt som kalles frokosttimen. – Her vil elever få tilbud om I kravene til en helsefremmende skole står også bruk av rusmidler sentralt ved at man har rutiner for å forebygge tidlig debut og bruk av tobakk, rus og dopingmidler. TORE KUBBERØD tekst I tillegg har Vang skole også oppfylt en rekke andre krav som er satt i retningslinjene: Skolen skal arbeide systematisk for å forebygge skader og ulykker. Skolen skal ha rutiner for samarbeid med, og medvirkning fra, elever og foresatte. havregrynsgrøt på tirsdager og torsdager før skolestart. Dette kommer i tillegg til ordningen med frokost/varm lunsj som er i gang på onsdager. Tilbudet starter i uke 9 og vi håper at mange elever vil benytte seg av dette, sier rektor Anette Prøitz. tore@byavisamoss.no Andre krav til skolen Skolen skal også ha helsesøster tilgjengelig i skoletiden i minst 30 prosents stilling pr 100 elever for barnetrinnet og minst 15 prosents stilling pr 100 elever for ungdomstrinnene. Helsefremmende arbeid skal også være forankret i skolens styringsdokumenter, kvalitetsstyringssystemer og arbeidsmåter. Folkehelsearbeidet på skolen er organisert i en arbeidsgruppe med representanter for ledelse, elevrådet, skolefritidsordningen, samarbeidsutvalget og andre samarbeidspartnere. tore@byavisamoss.no TORE KUBBERØD tekst ARNE KR. L. STELLANDER foto Det er Home Start Familiekontakten som inviterer til kurset som har oppstart mandag 26. februar og som går over seks mandager. Tre av kurskveldene arrangeres i Våler, to i Rygge mens det siste er et dagsseminar i Oslo. – Kurset er for frivillige som vil besøke familier i Rygge, Råde eller Våler og vil ta for seg hva en familiekontakt gjør, skriver arrangørene i kursinvitasjonen. Støtte og veileder Det Home Start Familiekontakten ønsker er at de som melder seg som familiekontakter setter av to til fire timer hver uke til besøk hjemme hos familier. – En familiekontakt skal være en lyttende samtalepartner, skal være med som støtte og som veileder, yte praktisk hjelp til ulike oppgaver og skal være en familien kan dele sorger og gleder med. Familiekontakten skal også bidra til at familien PÅMELDINGER: Home Start Familiekontakts koordinator for Rygge, Råde og Våler, Camilla Ausen tar gjerne imot spørsmål og påmeldinger fra folk som vil være familiekontakter. får muligheten til å utvide sitt nettverk. Å være familiekontakt er frivillig arbeid. – De som velger å være familiekontakter får forberedelseskurs, god oppfølging og veiledning, mer livserfaring, sosialt samvær med andre familiekontakter og mer i hjertet enn i lomma, skriver Home Start Familiekontakten. Tid og lyst Det er ikke så mye som kreves for å være familiekontakt. – Du bør ha foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn. Dessuten må du ha tid og lyst til å besøke en familie to til fire timer i uka. En familiekontakt må også være ansvarsfull og lyttende. Du må fremlegge politiattest og delta på et 20 timers forberedelseskurs hvor temaene blant annet er informasjon om Home Start, taushetsplikt, innvandrerfamilier og integrering, kommunens støttende nettverk, familieliv og støtte til foreldre, kommunikasjon, engasjement og grenser som frivillig. De som har spørsmål, er interessert eller ønsker å melde seg på kan kontakte Home Start-koordinator Camilla Ausen i Rygge kommune. tore@byavisamoss.no Gjelder alle bilmerker! 25% rabatt * *Gjelder biler eldre enn 5 år på alle deler og alt arbeid til 31.03! Som MECA verksted er vi på tå hev når bilden kommer til oss, enten det gjelder vanlig service, reparasjon eller EU-kontroll. Selvfølgelig gjelder alle garantier på bilen. Et MECA stempel i serviceboken betyr at du har tatt godt vare på bilden din. Velkommen til oss! Mobile Høiden AS Buen 5, 1528 Moss . Tlf. 69 23 58 00 hoiden@mobile.no - www.mobile.no

Byavisa Moss nr 358
Byavisa Drammen nr 409
Byavisa Drammen nr 418
Byavisa Moss nr 351
Byavisa Sandefjord nr 162
Byavisa Sandefjord nr 153
Byavisa Sandefjord nr 159
Byavisa Drammen nr 411
Byavisa Moss nr 356
Byavisa Sandefjord nr 152
Byavisa Sandefjord nr 161
Byavisa Sandefjord Nr 139
Byavisa Sandefjord nr 156
Byavisa Sandefjord Nr 136
Byavisa Sandefjord nr 151
Byavisa Sandefjord nr 154
Byavisa Sandefjord nr 144
Byavisa Sandefjord Nr 147
Byavisa Sandefjord nr 145
Byavisa Drammen nr 403
Byavisa Sandefjord nr 149
Byavisa Sandefjord Nr 146
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Sandefjord Nr 148
Byavisa Sandefjord nr 150
TRYGG BOLIGHANDEL - Lillehammer Byavis
Avisa Grenseland nr. 7 - Byline