Views
9 months ago

Bachelor – Mediedesign NTNU Gjøvik

Min bachelor i mediedesign ved NTNU Gjøvik.

08 VIRKSOMHETSSYSTEM

08 VIRKSOMHETSSYSTEM BEVISST SEMESTER Vår 2016 PROSJEKTTYPE Gruppeoppgave VEILEDER Eivind Arnstein Johansen SKRIFT Objektiv MK1 VERKTØY Sketch, Flinot og Adobe InDesign FORMAT iPad Pro FARGEROM RGB KILDEPROFIL sRGB UTRDAG AV BRIEF Bevisst er et egenutviklet virksomhetsstyringssystem for ledere ved NTNU. Systemet skal hjelpe ledere med å få bedre innsikt i virksomhetsområder som utdanning, forskning, økonomi og HR. Det skal designes en løsning som hjelper målgruppen med visuelt å få oversikt over relevant informasjon. BESVARELSE Vi valge å lage et system som skulle gjøre det enklere for de ansatte ved NTNU i å finne informasjonen de trenger på kjappest mulig tid. Den skal personifiseres til hver enkelt bruker slik at stillingsbeskrivelsen din skal kartlegge hva som er viktigst for deg å ha lett tilgjengelig. Med stillingsbeskrivelse menes det at en person som jobber på økonomi ikke nødvendigvis vil ha samme tilgang som for eksempel en universitetsprofessor. Vi fikk inntrykk under prosessen at problemene med dagens løsning har vært at informasjon ikke er enkel å håndtere, og at de ansatte savner et sted hvor de kan samle filer og generell informasjon. Vi fikk også inntrykket av at man også ønsket et system som var mer personlig og som passet til alle aldersgrupper med et enklere brukergrensesnitt. Fargepaletten er også valgt på bakgrunn av at brukerne er mennesker i alle aldre, og vi ville derfor at den skulle være rolig. Den åpne formen til skriften gjør det også enkelt å lese, samtidig som at det gir et rent uttrykk. R: 51 G: 60 B: 80 R: 202 G: 207 B: 215 R: 243 G: 243 B: 234 R: 50 G: 132 B: 155 BEVISST VIRKSOMHETSSYSTEM 131

Årets prosjektleder - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Norsk spillindustri opp av bølgedalen - NTNU
Last ned hele Lab. og verkstedhåndboka her - NTNU
NTNU studietilbud alt - Institutt for teknisk kybernetikk - NTNU
Jakten på hjerneprotesen - NTNU
gemini på pdf - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Invitasjon med åpningstider (.pdf) - NTNU
akustikk, musikk teknologi - NTNU
Mulighetsrommet. En studie om ... - Concept - NTNU
Tverrfaglighet og fagkompetanse i tidligfasen - Concept - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Offline #6 - Online :: Linjeforeningen for Informatikk - NTNU
GASSTRANSPORT FRA NORGE TIL EUROPA -Transport of ... - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Studentinnovasjon NTNU
Last ned dette nummeret - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Hacker på statens regning - NTNU
Årsrapport 2006 - NTNU