Views
8 months ago

Bachelor – Mediedesign NTNU Gjøvik

Min bachelor i mediedesign ved NTNU Gjøvik.

Det humanistiske

Det humanistiske fakultet Fakultet for arkitektur og design Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt 2 823 2 997 3 033 3 177 3 184 711 288 253 285 340 307 14 1 261 1 352 1 508 1 490 1 563 546 1 919 Fakultet for medisin og helsevitenskap 475 Fakultet for naturvitenskap 886 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 3 941 Kunsthøyskoler Private høyskoler Private vitenskapelig høyskoler Statlige høyskoler 1. Primærbrukere pr. biblioteksårverk 2 003 537 935 3 936 2 060 701 889 3 814 2. Utlån og nedlastninger per primærbruker 2 140 778 979 3 770 118.17 181.34 347.00 2 157 963 1 001 4 024 3. Innkjøpskostnad per primærbruker 495 542 78 522 1 689.30 49.20 602.23 343.59 92.32 1 031.00 316.75 Statlige vitenskapelige høyskoler 297.30 Universiteter Sum Det humanistiske fakultet Fakultet for arkitektur og design Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap 179.38 234.80 2015 48.70 151.00 157.35 872.72 1 910.00 3 015.33 105.54 1 885.88 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt 2 823 2 997 3 033 3 177 3 184 711 288 253 285 340 307 14 1 261 1 352 1 508 1 490 1 563 546 1 919 Fakultet for medisin og helsevitenskap 475 Fakultet for naturvitenskap 886 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 3 941 Kunsthøyskoler Private høyskoler Private vitenskapelig høyskoler Statlige høyskoler 1. Primærbrukere pr. biblioteksårverk 2 003 537 935 3 936 2 060 701 889 3 814 2. Utlån og nedlastninger per primærbruker 2 140 778 979 3 770 118.17 181.34 347.00 2 157 963 1 001 4 024 3. Innkjøpskostnad per primærbruker 495 542 78 522 1 689.30 49.20 602.23 343.59 92.32 1 031.00 316.75 Statlige vitenskapelige høyskoler 297.30 Universiteter Sum 179.38 234.80 2015 48.70 151.00 157.35 872.72 1 910.00 3 015.33 105.54 1 885.88 Universiteter Statlige vitenskapelige høyskoler Statlige høyskoler Kunsthøyskoler Private vitenskapelige høyskoler Private høyskoler Sum Kunsthøyskoler Private høyskoler Private vitenskapelig høyskoler Statlige høyskoler 2012 2013 2014 2015 2016 Snittalder Snittalder Snittalder Snittalder Snittalder 45 46 49 49 46 45 45 45 44 46 46 45 49 49 48 49 49 49 46 46 42 43 49 49 49 46 46 46 45 48 48 48 47 45 45 2015 2016 Faglige Studenter / faglige Faglige Studenter / faglige Studenter Studenter årsverk årsverk årsverk årsverk 125.81 857.00 6.81 132.91 891.00 6.70 13 786.00 544.24 22 257.00 51.28 577.38 100 697.00 Statlige vitenskapelige høyskoler 737.48 8 500.00 Universiteter Sum Universiteter Statlige vitenskapelige høyskoler Statlige høyskoler Kunsthøyskoler Private vitenskapelige høyskoler Private høyskoler Sum Kunsthøyskoler Private høyskoler Private vitenskapelig høyskoler Statlige høyskoler 651.72 434.04 5 612.19 13 154.51 20 715.76 Faglige årsverk 114 465.00 260 559.00 21.15 17.94 11.53 8.70 12.58 4 414.83 731.98 15 273.46 21 674.80 14 609.00 25 387.00 78 456.00 8 448 141 303.00 269 094.00 2012 2013 2014 2015 2016 26.84 43.97 17.77 11.54 9.25 12.42 Snittalder Snittalder Snittalder Snittalder Snittalder 45 46 49 Studenter 45 45 45 44 46 46 45 45 49 49 48 48 49 49 49 49 46 46 46 42 43 49 49 49 46 46 46 Studenter / faglige årsverk 857.00 6.81 132.91 13 786.00 544.24 22 257.00 51.28 577.38 100 697.00 Statlige vitenskapelige høyskoler 737.48 8 500.00 Universiteter Sum 125.81 651.72 434.04 5 612.19 13 154.51 20 715.76 114 465.00 260 559.00 2015 2016 21.15 17.94 11.53 8.70 12.58 Faglige årsverk 4 414.83 731.98 15 273.46 21 674.80 Studenter 891.00 14 609.00 25 387.00 78 456.00 8 448 141 303.00 269 094.00 48 48 47 45 45 Studenter / faglige årsverk 6.70 26.84 43.97 17.77 11.54 9.25 12.42 Institusjonstype Enhet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Administrasjonsdirektør Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap Kvalitetsnivå Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Publikasjonsform Antalogi artikler Monografier 398 316 76 378 14 0 2 484 238 Opptakspoeng (1 karakter) Kunsthøyskoler 0.00 0.00 0.00 24.65 Private høyskoler 42.10 0.04 0.00 6.58 Private vitenskapelig høyskoler 32.87 0.01 0.00 33.21 Statlige høyskoler 34.79 0.43 0.00 8.04 Statlige vitenskapelige høyskoler 32.49 0.31 0.00 15.74 Universiteter 35.90 0.37 0.00 8.69 Sum Institusjonstype Enhet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Administrasjonsdirektør Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap 35.29 2 383 191 Antall Nivå 1 0 101 47 2 462 187 2017 Opptakspoeng Opptakspoeng Opptakspoeng Opptakspoeng (2 realfag (3 fordypning) (4 andre) (totalt) 0.36 Kvalitetsnivå Nivå 2 0.00 Periodika artikler 0 22 48 9.78 Publikasjonsform Antalogi artikler 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Monografier 398 316 76 378 14 0 2 484 238 Opptakspoeng (1 karakter) Kunsthøyskoler 0.00 0.00 0.00 24.65 Private høyskoler 42.10 0.04 0.00 6.58 Private vitenskapelig høyskoler 32.87 0.01 0.00 33.21 Statlige høyskoler 34.79 0.43 0.00 8.04 Statlige vitenskapelige høyskoler 32.49 0.31 0.00 15.74 Universiteter 35.90 0.37 0.00 8.69 Sum 35.29 2 383 191 0 101 47 2 462 187 2017 Opptakspoeng Opptakspoeng Opptakspoeng Opptakspoeng (2 realfag (3 fordypning) (4 andre) (totalt) 0.36 0.00 0 22 48 9.78 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 meny arbeidsplass BEVISST Hjelp Ole Bang søk Statistikk «Opptakstall (f.o.m. 2012)» Hentet: 10. Mai 2017 Statistikk «Snittsalder tilsatte» Hentet: 29. April 2017 Statistikk «Antall publikasjoner NTNU 2016» Statistikk Hentet: 26. medieproduksjon April 2017 studentproduksjon Fakultet Institusjonstype Statistikk mediedesign studentproduksjon Statistikk «Nasjonale indikatorer for UH-bibliotekene» Fakultet Hentet: 20. Mars 2017 Statistikk «Studenter per faglige årsverk» Institusjonstype Hentet: 14. Mars 2017 Statistikk «Gjennomsnittlig opptakspoeng for søkere» Hentet: 02. Februar 2017 Statistikk medieledelse studentproduksjon Institusjonstype Sist redigert: 14.02.2016 Opprettet av: Mia Danielsen Statistikker tilknyttet sykefravær Sist redigert: 02.02.2016 Opprettet av: Ole Bang Neste bursdager All statistikk tilknyttet medieteknikk Sist redigert: 16.01.2016 Opprettet av: Karl Tungslett Kitty Hansen 11. Mai, 42 år Johan Paulsen 11. Mai, 54 år «Arbeidsplass» er en funksjon som skal gjøre det enklere for brukeren å behandle informasjon inne i systemet. Ved å bruke «arbeidsplassen» kan man enkelt dra inn filer og tekst inn i arbeidsplassen en plass, og enkelt dra det ut der man vil. Her ser man hvordan ikonene ser ut. Man får også informasjon om hva dokumentet eller filen heter og når den ble lagt inn eller «hentet». meny arbeidsplass BEVISST Hjelp Ole Bang søk Statistikk «Opptakstall (f.o.m. 2012)» Hentet: 10. Mai 2017 Statistikk «Snittsalder tilsatte» Hentet: 29. April 2017 Statistikk «Antall publikasjoner NTNU 2016» Statistikk Hentet: 26. medieproduksjon April 2017 studentproduksjon Fakultet Fakultet Statistikk «Nasjonale indikatorer for UH-bibliotekene» Fakultet Institusjonstype Institusjonstype Fakultet for arkitektur og design Statistikk «Opptakstall (f.o.m. 2012)» Hentet: 10. Mai 2017 Statistikk mediedesign studentproduksjon 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Statistikk Opptatt «Studenter Opptatt per Opptatt Statistikk Opptatt «Gjennomsnittlig Opptatt Opptatt faglige årsverk» opptakspoeng for søkere» Hentet: 20. Mars 2017 Det humanistiske fakultet Hentet: 14. Mars 2 823 2017 2 997 3 033 Hentet: 02. Februar 3 177 2017 3 184 711 Statistikk medieledelse studentproduksjon 288 253 Institusjonstype 285 340 307 14 Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap 1 261 1 352 1 508 1 490 1 563 1 919 2 003 2 060 2 140 2 157 546 495 Fakultet for medisin og helsevitenskap 475 Sist redigert: 14.02.2016 Opprettet av: Mia Fakultet Danielsen for naturvitenskap 886 537 935 701 889 778 979 963 1 001 542 78 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Statistikker tilknyttet sykefravær 3 941 3 936 3 814 3 770 Neste bursdager 4 024 522 Sist redigert: 02.02.2016 Opprettet av: Ole Bang All statistikk tilknyttet medieteknikk Sist redigert: 16.01.2016 Opprettet av: Karl Tungslett Kitty Hansen 11. Mai, 42 år Johan Paulsen 11. Mai, 54 år Hvis vi trykker ned på en av ikonene og holder fingeren der i 3-4 sekunder dukker en forhåndsvisning opp som gjør det mulig for oss å se akkurat hva det er vi skal dra ut. 134 MARLENE ANGELICA SJONSTI-BJØRNSEN BACHELOR MEDIEDESIGN NTNU I GJØVIK

SPESIFIKASJONER HJELP Hvis man trykker på hjelp vil man få opp små bokser som hjelper deg å finne frem i systemet. Denne kan man ha på hele tiden for å konstant få hjelp, eller bare trykke på den og slå den av like kjapt for å få rask hjelp. ARBEIDSPLASS Arbeidsplassen er innenfor rekkevidde for tommelen hvis man sitter med iPaden i hendene. Arbeidsplassen er også med uansett hvor du er i systemet, noe som gjør det til et konstant hjelpemiddel. SØK I «søk» kan man søke på ord eller setninger for å finne det man leter etter. meny arbeidsplass BEVISST Hjelp Ole Bang søk Mine dokumenter Min historikk Presentasjon seksjonsmøte mars 2016 Sist redigert: 10.03.2016 Opprettet av: Astrid Olsen Statistikk medieproduksjon studentproduksjon Sist oppdatert: 01.01.2016 Hentet fra: http://dbh.nsd.uib.no/ Samlet lønn for medieteknologi Sist redigert: 04.03.2016 Opprettet av: Gina Olsen Statistikk mediedesign studentproduksjon Sist oppdatert: 03.01.2016 Hentet fra: http://dbh.nsd.uib.no/ Presentasjon studieprogressjon februar 2016 Sist redigert: 24.02.2016 Opprettet av: Paul Holmebust Statistikker tilknyttet medieproduksjon Sist redigert: 14.02.2016 Opprettet av: Mia Danielsen Statistikk medieledelse studentproduksjon Sist oppdatert: 04.01.2016 Hentet fra: http://dbh.nsd.uib.no/ Se mer... Statistikker tilknyttet sykefravær Sist redigert: 02.02.2016 Opprettet av: Ole Bang Neste bursdager All statistikk tilknyttet medieteknikk Sist redigert: 16.01.2016 Opprettet av: Karl Tungslett Kitty Hansen 11. Mai, 42 år Johan Paulsen 11. Mai, 54 år DOKUMENTER Dokumentene som ligger her vil alltid lligge her med mindre man sletter dokumentet eller at dokumentet fjernes. Den oppdateres også etterhvert som man oppretter nye dokumenter eller får nye dokumenter tilsendt. NESTE BURSDAGER Denne funksjonen var en mulighet for brukerne å kunne få et mer personlig preg på systemet. Funksjonen gjør det også mulig for brukeren å trykke på navnet for å kunne sende en gratuleringsmail til personen. Mailen vil være en standard mail, men man kan redigere på den om man ønsker. BEVISST VIRKSOMHETSSYSTEM 135

Årets prosjektleder - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned hele Lab. og verkstedhåndboka her - NTNU
NTNU studietilbud alt - Institutt for teknisk kybernetikk - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Invitasjon med åpningstider (.pdf) - NTNU
akustikk, musikk teknologi - NTNU
Mulighetsrommet. En studie om ... - Concept - NTNU
Tverrfaglighet og fagkompetanse i tidligfasen - Concept - NTNU
Norsk spillindustri opp av bølgedalen - NTNU
Jakten på hjerneprotesen - NTNU
gemini på pdf - NTNU
Offline #6 - Online :: Linjeforeningen for Informatikk - NTNU
GASSTRANSPORT FRA NORGE TIL EUROPA -Transport of ... - NTNU
Last ned dette nummeret - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsberetning 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2003 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
NIKKEL KOBBER OG KOBOLT - NTNU