Views
8 months ago

Bachelor – Mediedesign NTNU Gjøvik

Min bachelor i mediedesign ved NTNU Gjøvik.

10 VEIFINNINGSSYSTEM

10 VEIFINNINGSSYSTEM NTNU I GJØVIK SEMESTER Vår 2017 PROSJEKTTYPE Gruppeoppgave VEILEDER Ole Wattne SKRIFT NTNU DIN VERKTØY Adobe InDesign, Adobe Illustrator og Adobe Photoshop FARGEROM CMYK og RGB KILDEPROFIL Coated FOGRA39 og sRGB UTRDAG AV BRIEF Dere skal produsere et navngivingssystem som kan tas i bruk for hele NTNU i tre byer. Et system for å organisere bygninger og destinasjoner på NTNU Gjøvik, samt plan for hvor det trengs skilt og/eller andre hjelpemidler. Dette skal inneholde: a) Kart b) Oversiktsskilt c) Retningsangivende skilt/grafikk d) Lokasjonsskilt/Grafikk e) Eventuelle andre hjelpemidler for veifinning f) Eventuell støtteinformasjon til brukerne i form av brosjyre, håndholdte kart, digital veifinning på touchscreens og web. I tillegg er det et ønske at Campus Gjøvik/NTNU Gjøvik skal knyttes bedre til sentrum av Gjøvik. BESVARELSE Løsningen vi har presentert er et helhetlig veifinningssystem som skal stå godt på alle campus-områder under NTNU. Vi har valgt å bruke samme skrifttype som NTNU bruker i sin profil, og har brukt samme skrifttype på alle flater som er tilknyttet veifinningssystemet. Fargepaletten består av sterke farger med god kontrast. Primærfargene er gult og sort, men andre farger brukes på skilt o.l. Dette fordi sterke kontraster skaper en god helhet, men også fordi det skal bære en universell utforming som skal fungere godt for de med nedsatt fargesyn. Navnesystemet er utviklet med tanke om alfabetet, men med et spesifikt tema. Siden NTNU står for Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, har vi valgt å bruke navn på vitenskapsmenn og-kvinner. Brosjyren inneholder informasjon for brukerne om hvordan man kommer seg fra det mest «sentrale» punktet i sentrum; skysstasjonen som tilbyr transport eller et sentralt punkt å gå fra. App-en dekker campusområdene, dette fordi det allerede finnes gode løsninger som feks kart på mobil, men på campusområdet finnes det per dags dato ingen måte å finne frem på utenom mazemap, som ikke tilbyr veibeskrivelse. C: 15 M: 100 Y: 100 K: 0 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0 R: 196 G: 47 B: 41 R: 255 G: 255 B: 255 Pantone: DE 78-1C Pantone: White C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 41 R: 255 G: 232 B: 0 R: 178 G: 177 B: 177 Pantone: DE 1-3C Pantone: DE 325-6C C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 C: 89 M: 55 Y: 0 K: 0 R: 0 G: 0 B: 0 R: 13 G: 104 B: 177 Pantone: DE 325-1C Pantone: DE 208-1C NTNU I GJØVIK VEIFINNINGSSYSTEM 155

Årets prosjektleder - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned hele Lab. og verkstedhåndboka her - NTNU
NTNU studietilbud alt - Institutt for teknisk kybernetikk - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Invitasjon med åpningstider (.pdf) - NTNU
akustikk, musikk teknologi - NTNU
Mulighetsrommet. En studie om ... - Concept - NTNU
Tverrfaglighet og fagkompetanse i tidligfasen - Concept - NTNU
Norsk spillindustri opp av bølgedalen - NTNU
Jakten på hjerneprotesen - NTNU
gemini på pdf - NTNU
Offline #6 - Online :: Linjeforeningen for Informatikk - NTNU
GASSTRANSPORT FRA NORGE TIL EUROPA -Transport of ... - NTNU
Last ned dette nummeret - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsberetning 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2003 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
NIKKEL KOBBER OG KOBOLT - NTNU