Views
1 week ago

Bachelor – Mediedesign NTNU Gjøvik

Min bachelor i mediedesign ved NTNU Gjøvik.

SKRIFT

SKRIFT NTNU DIN BOLD Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå NTNU DIN LIGHT Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå Vi valgte å bruke NTNU DIN fordi den er brukt av NTNU generelt i deres profil. Fonten blir brukt på alle flater som er tilknyttet veifinningssystemet fordi vi mener at det er viktig faktor for å skape en helhet. Vi har valgt å bruke «light» og «bold» fordi de skaper stor nok variasjon til å uttrykke det hierarkiet vi ønsker. NTNU DIN har også høy x-høyde som gjør at den egner seg godt i veifinning, den har også minimal strekkontrast og at den er smal gjør at den er plassbesparende. PIKTOGRAMMER Piktogrammene blir brukt i både negativ og positiv form. Dette er for at kontrasten skulle være god nok til å kunne skille piktogrammene fra andre bakgrunner. 156 MARLENE ANGELICA SJONSTI-BJØRNSEN BACHELOR MEDIEDESIGN NTNU I GJØVIK

KART A Aristoteles B Borelli C Curie D Darwin E Edison Bibliotek Kantine Lesesal SiT bokhandel SiT helse SiT kontoret Studentparlamentet Studenttorget FLØY1 Fargelab Fotostudio Multimediestudio FLØY2 IT-tjenesten Kopisentralen Bygglab Elektrolab Geomatikklab Maskinlab Robotlab Auditorium Kafé Verksted FLØY1 Datalab FLØY2 Arbeidstilsynet Ferdighetslab Simulering og pasientsikkerhet Datalab FLØY3 Klinikklab Simuleringslab Prehospital-lab FLØY4 Eureka A Aristoteles B Borelli C Curie D Darwin Bibliotek Kantine Lesesal SiT bokhandel Bibliotek Kantine Lesesal SiT bokhandel SiT helse SiT kontoret Studentparlamentet Studenttorget A Aristoteles Campus består av ganske mange bygninger B og vi har Borelli derfor valgt å lage et forenklet kart hvor vi utelater bygninger som Mustad og Fagskolen på hovedkartet. Ved sort bakgrunn og gule bygninger er de tydelige og klare. Øyet fokuserer først på lyse deler, og man vil derfor oppfatte bygningene Vi har også plassert ulike C piktogrammer Curie på kartet for å gi en antydning til hva man finner i de ulike byggene. Vinkelen på kartet vil variere etter hvor du står, slik at man får riktig betraktningsvinkel. Dette vil også si at kartet blir zoomet inn på gjeldende område for å lettere få oversikt. D Darwin og deretter se hvor man skal gå. SiT helse SiT kontoret Studentparlamentet Studenttorget FLØY1 Fargelab Fotostudio Multimediestudio FLØY1 Fargelab Fotostudio Multimediestudio FLØY2 IT-tjenesten Kopisentralen FLØY2 IT-tjenesten Kopisentralen Bygglab Elektrolab Geomatikklab Maskinlab Bygglab Elektrolab Geomatikklab Maskinlab Robotlab Robotlab Auditorium Kafé Verksted Auditorium Kafé Verksted FL F Da D FL F Ar A Fe Sim pa p Da D NTNU I GJØVIK VEIFINNINGSSYSTEM 157 B Borelli C Curie D Darwin E Edison FLØY1 Fargelab FLØY2 IT-tjenesten Bygglab Robotlab Auditorium FLØY1 Datalab FLØY3 Klinikklab

Norsk spillindustri opp av bølgedalen - NTNU
Jakten på hjerneprotesen - NTNU
gemini på pdf - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned dette nummeret - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsrapport 2006 - NTNU
Velkomstblad, august 2012 - Nabla - NTNU
Last ned pdf her... (2,7 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,5 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Studentinnovasjon NTNU
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2003 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Les hele rapporten - NTNU
NYNORSK FOR STUDENTAR - NTNU
NIKKEL KOBBER OG KOBOLT - NTNU
Videoscenografi for Thora - NTNU
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Hacker på statens regning - NTNU
Årsberetning 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Studenter fra NTNU – fremtidige arbeidstakere?