Views
1 week ago

Bachelor – Mediedesign NTNU Gjøvik

Min bachelor i mediedesign ved NTNU Gjøvik.

MATERIALER Dører

MATERIALER Dører Materiale å dører kan variere ut fra byggningsteknikk og funksjon. Symbolene på dørene skal være påklistrede dekaler. Dette fordi romfunksjoner kan endres over tid og dette gir mulighet for enkel endring i tillegg til at foliedekaler vil sitte uansett dørmateriale. Utendørs Ute har vi valgt akrylskilt med aluminiumsramme. Uteskiltene har indre belysning, og dette skal plasseres mellom to akrylplater. Innendørs Inne har vi valgt å ikke bruke belysning på skiltene, slik at de ikke visuelt skal konkurrere med nødutgangs-skilt. Inne har vi valgt å bruke akryl. Bygningsbokstaver Bygningsbokstavene skal være i akryl med aluminiumsramme og disse skal også være belyst innenfra. ENDELIG Navnesystem A Aristotoles P Pascal B Borelli Q Quimby C Curie R Rutherford D Darwin S Schrödinger E Edison T Tesla F Faraday U Urey G Galilei V Volta H Higgs W Wright I Ising X Xueson J Joule Y Yamanaka K Kopernikus Z Zhenyi L Lamarck M Mach N Newton O Oppenheimer Navnene på bygningene følger et alfabetisk system. Systemet består av navn på vitenskapsmenn og-kvinner. Hovedbygningen er alltid «A». Byggene rundt får navn etter plassering. Det nærmest «A» får «B» osv. Innleide bygg Ved innleide bygg som ikke er en direkte del av campus, følger man inndelingen på leid område i forhold til navn/romnummer, evt. med prefiks i internt system hos NTNU. Flere campus Der det er flere campus som ligger i nærheten av hverandre under samme administrasjon, som i Trondheim, bruker vi prefiks foran navn på bygg. Dette gjøres etter formatet TY-Aristoteles i Tyholt og MO-Aristoteles i Moholt. 158 MARLENE ANGELICA SJONSTI-BJØRNSEN BACHELOR MEDIEDESIGN NTNU I GJØVIK

ENDELIG Oversiktskart 200 cm 300 cm A Aristoteles B Borelli C Curie D Darwin E Edison Bibliotek Kantine Lesesal SiT bokhandel SiT helse SiT kontoret Studentparlamentet Studenttorget FLØY1 Fargelab Fotostudio Multimediestudio FLØY2 IT-tjenesten Kopisentralen Bygglab Elektrolab Geomatikklab Maskinlab Robotlab Auditorium Kafé Verksted FLØY1 Datalab FLØY2 Arbeidstilsynet Ferdighetslab Simulering og pasientsikkerhet Datalab FLØY3 Klinikklab Simuleringslab Prehospital-lab FLØY4 Eureka 50 cm 22mm x-høyde Leseavstand 11 m A Aristoteles B Borelli C Curie D Darwin 20mm x-høyde Leseavstand 10 m 17mm x-høyde Leseavstand 8,5 m Bibliotek Kantine Lesesal SiT bokhandel SiT helse SiT kontoret Studentparlamentet Studenttorget FLØY1 Fargelab Fotostudio Multimediestudio FLØY2 IT-tjenesten Kopisentralen Bygglab Elektrolab Geomatikklab Maskinlab Robotlab Auditorium Kafé Verksted NTNU I GJØVIK VEIFINNINGSSYSTEM 159

Norsk spillindustri opp av bølgedalen - NTNU
Jakten på hjerneprotesen - NTNU
gemini på pdf - NTNU
Last ned dette nummeret - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsrapport 2006 - NTNU
Velkomstblad, august 2012 - Nabla - NTNU
Studentinnovasjon NTNU
Last ned pdf her... (2,7 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,5 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2003 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
NYNORSK FOR STUDENTAR - NTNU
NIKKEL KOBBER OG KOBOLT - NTNU
Videoscenografi for Thora - NTNU
Les hele rapporten - NTNU
Hacker på statens regning - NTNU
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsberetning 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Studenter fra NTNU – fremtidige arbeidstakere?