Views
1 week ago

Bachelor – Mediedesign NTNU Gjøvik

Min bachelor i mediedesign ved NTNU Gjøvik.

205 cm 250 cm A

205 cm 250 cm A Aristoteles Bibliotek Kantine Lesesal SiT bokhandel SiT helse SiT kontoret Studentparlamentet Studenttorget B Borelli FLØY1 Fargelab Fotostudio Multimediestudio FLØY2 IT-tjenesten Kopisentralen C Curie Bygglab Elektrolab Geomatikklab Maskinlab Robotlab D Darwin Auditorium Kafé Verksted E Edison FLØY1 Datalab FLØY2 Arbeidstilsynet Ferdighetslab Simulering og pasientsikkerhet Datalab FLØY3 Klinikklab Simuleringslab Prehospital-lab FLØY4 Eureka 50 cm 160 MARLENE ANGELICA SJONSTI-BJØRNSEN BACHELOR MEDIEDESIGN NTNU I GJØVIK

ENDELIG Retningsskilt 156 cm 78 cm 40 cm Toaletter Datalab Bibliotek Grupperom A201 A206 32 mm x-høyde Leseavstand 16 m Toaletter Bibliotek 12 mm x-høyde Leseavstand 6 m Datalab Grupperom A201 A206 Innendørs retningsskilt skal alltid ha hvit skrift og alltid inneholde symboler for de rommene som det eksisterer symboler til. Skiltet henger i taket og har piler som viser retning høyre, venstre og rett frem. Skiltet skal også henge ned fra taket, og skal ikke gå lengre ned enn 200 cm målt fra bakken og opp. NTNU I GJØVIK VEIFINNINGSSYSTEM 161

Norsk spillindustri opp av bølgedalen - NTNU
Jakten på hjerneprotesen - NTNU
gemini på pdf - NTNU
Testmetodikk - NTNU
DATATEKNIKK - NTNU
Vassdragslaboratoriet NTNU
Innhold - NTNU
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Studentinnovasjon NTNU
Årsrapport 2006 - NTNU
Velkomstblad, august 2012 - Nabla - NTNU
Hacker på statens regning - NTNU
1,5 MB - Pvv - NTNU
Seriøse dataspill - NTNU
NYNORSK FOR STUDENTAR - NTNU
NIKKEL KOBBER OG KOBOLT - NTNU
Videoscenografi for Thora - NTNU
Les hele rapporten - NTNU
TALL I MUSIKKEN - NTNU
Leder - Nabla - NTNU