Views
3 months ago

Bachelor – Mediedesign NTNU Gjøvik

Min bachelor i mediedesign ved NTNU Gjøvik.

A104 A103 A102 Choose

A104 A103 A102 Choose route A105 A106 A107 FROM my location A108 A109 A110 A113 A101 A111 A112 A114 A115 TO choose location A116 You are here Aristoteles A117 A122 A121 Choose A123 A120 A119 You are in Aristoteles A118 Når man har skrevet inn lokasjonen trykker man på «choose», og appen vil da vise hvor man skal gå. Appen vil skifte betraktningsvinkel etterhvert som man går. Man vil alltid få beskjed om hvilket bygg man er i helt nederst i appen, i tillegg til at romnummer kommer opp på rommene rundt deg. C105 C106 C104 C103 C107 C114 C108 C109 C113 C102 C110 Destination C101 C111 C112 You are in Curie Til slutt kommer man frem til målet. 168 MARLENE ANGELICA SJONSTI-BJØRNSEN BACHELOR MEDIEDESIGN NTNU I GJØVIK

ENDELIG Brosjyre, vises i 100% HVORDAN KOMMER DU TIL CAMPUS? du kan også ta ... 31 med buss ... 37 MAN FRE LØR faste minutt faste minutt tidsrom 06:56 15:56 10:15 14:56 Gjøvik skysstasjon 15 15 Gjøvik gård 16 16 Østre-Vestre Totenveg 18 18 Kaspergården 18 18 Kirkeby 18 18 Jonas Lies gate 19 19 Lunds gate Jonas Lies gate 20 20 H.B.Falks gate 21 21 J.Castbergs gt F.Hennigs gt 22 22 Høgskolen i Gjøvik 23 23 med bil ... MAN FRE faste minutt tidsrom 06:29-16:29 Gjøvik skysstasjon 45 Gjøvik gård 47 Østre-Vestre Totenveg 47 Kaspergården 48 Grobøl 50 Energihuset Kallerud 51 32 MAN FRE faste minutt tidsrom 06:55-16:55 Gjøvik skysstasjon 55 Fahlstrøms plass 56 Øvre Torvgate 58 Nybrua 59 Mustad fabrikker 00 Energihuset Kallerud 02 36 MAN FRE faste minutt tidsrom 06:57-16:57 Gjøvik skysstasjon 15 Gjøvik gård 17 Østre-Vestre Totenveg 17 Kaspergården 18 Grobøl 20 Energihuset Kallerud 21 Velkommen til NTNU i Gjøvik! La oss hjelpe deg å finne frem ... NTNU I GJØVIK VEIFINNINGSSYSTEM 169

Norsk spillindustri opp av bølgedalen - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Studentinnovasjon NTNU
Hacker på statens regning - NTNU
finner du nå som pdf fil - Hybrida - NTNU
finner du nå som pdf fil - Hybrida - NTNU
Fra analyse til beslutning - samfunnsøkonomisk ... - Concept - NTNU
Kvalitetssikring av informasjon i praksis - Concept - NTNU
Offline #2 - Online :: Linjeforeningen for Informatikk - NTNU
Bedre utforming av store offentlige investerings ... - Concept - NTNU
Jakten på hjerneprotesen - NTNU
gemini på pdf - NTNU
State of the art - Tidligfasevurdering av prosjekter - Concept - NTNU
s y m b i o s e - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsrapport 2006 - NTNU
Velkomstblad, august 2012 - Nabla - NTNU
Last ned dette nummeret - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,5 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,7 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Les hele rapporten - NTNU