Views
9 months ago

Bachelor – Mediedesign NTNU Gjøvik

Min bachelor i mediedesign ved NTNU Gjøvik.

02 AVISDESIGN NY TID

02 AVISDESIGN NY TID SEMESTER Vår 2017 PROSJEKTTYPE Individuell VEILEDER Aud Gloppen FORMAT Trykk 280×400mm Mobile medier iPhone 6 SKRIFT Soleto FreightText Pro BILDER Ikke egne VERKTØY Adobe InDesign og Adobe Illustrator FARGEROM CMYK og RGB KILDEPROFIL iso Newspaper og sRGB UTRDAG AV BRIEF Redesign en valgfri avis, inkluder a) logo b)forsiden c) 1-2 sider med leder, kommentar etc. d) nyhetsoppslag med hovedsak og flere undersaker e) oppslag med et eller flere tema. BESVARELSE I 2016 ble «Ny Tid» relansert i tabloidformatet, og avisen kommer ut en gang i måneden. Innholdet er rettet mot internasjonalt og nasjonalt stoff, samt film og bok anmeldelser. I dag bærer avisen preg av å være en slags hybrid mellom tabloidavisen og magasinet. Avisen har mange gode dybdesaker og spennende anmeldelser som jeg mener er viktig å få bedre frem. I tillegg har avisen lite farger og det er lite som skiller ulikt stoff fra hverandre, noe som gjør leseflyten noe vanskelig. Målet med redesignet var at navnet «Ny Tid» og designet skulle få et bedre samspill. Fargepaletten er utviklet med tanken om at avisen skal få bedre skille mellom seksjonene, samtidig som den er frisk og moderne. Fargepaletten er også utviklet for å kunne fungere godt på avispapir og på web. Brødteksten er satt i FreightText Pro, som er en klassisk og lett-leselig skrifttype, som også har mange vekter og ekte kapiteler. Overskrifter og ingresser er satt i Soleto som er en god kontrast fra brødteksten, og som har et moderne og spennende preg. Soleto har også ulike vekter, men den har ikke ekte kapiteler og versaler er derfor brukt hvor dette er nødvendig. Jeg har lagt mye vekt på bildebruk, og det å ha store og sterke bilder som skal trekke lesere til avisen. Forsiden bærer derfor stort preg av dette. Siden det er en månedsavis har jeg også tatt beslutningen om at den skulle få et mer tilnærmet magasin-preg foran tabloidavis. C: 7 M: 77 Y: 98 K: 1 R: 207 G: 82 B: 53 C: 70 M: 100 Y: 9 K: 2 R: 98 G: 42 B: 141 C: 59 M: 22 Y: 8 K: 1 R: 84 G: 163 B: 204 C: 7 M: 82 Y: 45 K: 1 R: 230 G: 73 B: 104 C: 42 M: 7 Y: 100 K: 0 R: 137 G: 190 B: 18 NY TID AVISDESIGN 43

Årets prosjektleder - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Norsk spillindustri opp av bølgedalen - NTNU
Last ned hele Lab. og verkstedhåndboka her - NTNU
NTNU studietilbud alt - Institutt for teknisk kybernetikk - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Invitasjon med åpningstider (.pdf) - NTNU
akustikk, musikk teknologi - NTNU
Mulighetsrommet. En studie om ... - Concept - NTNU
Tverrfaglighet og fagkompetanse i tidligfasen - Concept - NTNU
Jakten på hjerneprotesen - NTNU
gemini på pdf - NTNU
Offline #6 - Online :: Linjeforeningen for Informatikk - NTNU
GASSTRANSPORT FRA NORGE TIL EUROPA -Transport of ... - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Studentinnovasjon NTNU
Last ned dette nummeret - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Hacker på statens regning - NTNU
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU