Views
1 week ago

Bachelor – Mediedesign NTNU Gjøvik

Min bachelor i mediedesign ved NTNU Gjøvik.

05 LÆRINGSPLATTFORM

05 LÆRINGSPLATTFORM BUDDY SEMESTER Høst 2017 PROSJEKTTYPE Gruppeoppgave VEILEDER Ole Wattne SKRIFT Helvetica Neue VERKTØY Adobe Illustrator FORMAT Mobile enheter iPhone 6 Desktop MacBook Pro FARGEROM RGB KILDEPROFIL sRGB UTRDAG AV BRIEF Lag forslag til en ny, digital læringsplattform ved hjelp av prinsipper fra brukersentrert systemutvikling og informasjonsarkitektur. Prototypen skal inneholde: navn og profil, overordnende layout på mobil enhet og desktop. Benytt farger og fargebruk, visualisering av sidens navigasjonssystem(er), visualisering av konsept og funksjoner og typografi. I tillegg skal dere benytte dere av ikonografi og bruk av grafikk. Systemet skal støtte, oppfordre, inspirere og kanskje utfordre brukerne til læring. BESVARELSE Vårt mål med «Buddy» har vært å lage et LMS-system som skal være attraktivt for studenter. Vi har derfor valgt å legge fokus på samarbeid og sosialisering innad i klassemiljøet. Dette tror vi kan skape et godt og samkjørt klassemiljø, hvor elevene selv er med på å motivere hverandre til å yte sitt beste gjennom hele studiet. Vi opplever at noen av dagens løsninger tenderer i å være innviklet, noe vi ikke ønsket skulle være tilfelle i vårt system. Vi har derfor valgt å legge mye arbeid i systemets infrastruktur, navigasjon og funksjonalitet. I tillegg har vi implementert et notifikasjonssystem. Dette gjør at elever og studenter har mulighet for hyppig varsling på web og mobiltelefon. Konseptet vårt er å skape en læringsplattform som er vennen («buddy») til brukeren. R: 38 G: 168 B: 174 R: 239 G: 240 B: 237 R: 88 G: 102 B: 98 R: 0 G: 0 B: 0 BUDDY LÆRINGSPLATTFORM 91

Norsk spillindustri opp av bølgedalen - NTNU
Jakten på hjerneprotesen - NTNU
gemini på pdf - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned dette nummeret - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Studentinnovasjon NTNU
Årsrapport 2006 - NTNU
Velkomstblad, august 2012 - Nabla - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2003 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Hacker på statens regning - NTNU
Last ned pdf her... (2,7 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,5 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
NYNORSK FOR STUDENTAR - NTNU
NIKKEL KOBBER OG KOBOLT - NTNU
Videoscenografi for Thora - NTNU
Les hele rapporten - NTNU
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsberetning 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Fra analyse til beslutning - samfunnsøkonomisk ... - Concept - NTNU