Views
3 months ago

Bachelor – Mediedesign NTNU Gjøvik

Min bachelor i mediedesign ved NTNU Gjøvik.

ENDELIG Del noe med dine

ENDELIG Del noe med dine buddies... Tor Kristiansen I dag 11:25 Husker ikke helt :P Sandra Lensvik Hvilken dag skulle vi ha etikk eksamen? I dag 11:23 Vilde Thon I dag 11:45 1 Det er den 6.desember :) 2 1 Skriv en kommentar... Tor Kristiansen I dag 11:25 Husker ikke helt :P Se mer... Vilde Thon I dag 11:45 Det er den 6.desember :) 1 Skriv en kommentar... STUDIEPLAN INNLEVERINGER Se mer... OPPGAVER NOTAT STUDIEPLAN INNLEVERINGER KALENDER FAG Dette er fremsiden vi kommer inn på når vi har logget inn med studentnummer og passord. Her kan medstudenter og lærere poste innlegg og legge igjen kommentarer. Vi kan også trykke på «se mer» for å se tidligere oppdateringer. I den faste menyen nederst kan vi navigere oss enkelt i systemet. Helt øverst er det et konstant søkefelt der vi kan søke i hele systemet. Vi skal dele et notat med «Etikkgruppen» og scroller derfor ned til sekundærmenyen som er fast på fremsiden og velger «Notat». NOTATER 5 Forelesning etikk 17.10.2016 Notat veiledning 14.10.2016 Gruppeprosjekt 14.10.2016 Forelesning Filosofi 10.10.2016 Oblig 2 Filosofi 06.10.2016 Rediger Vi kommer inn på «Notater» og ser en liste over alle notatene som er skrevet, og som er sortert etter den dagen de ble opprettet. Vi kan trykke på pluss-tegnet for å opprette et nytt notat. Dersom vi vil slette eller redigere navnet på notatet, trykker vi på «Rediger». Vi kan når som helst gå tilbake til fremsiden ved å trykke på hus-ikonet. Vi skal dele «Forelesning etikk». 92 MARLENE ANGELICA SJONSTI-BJØRNSEN BACHELOR MEDIEDESIGN NTNU I GJØVIK

NOTATER 5 Forelesning etikk 17.10.2016 Notat veiledning 14.10.2016 Gruppeprosjekt 14.10.2016 Forelesning Filosofi 10.10.2016 Oblig 2 Filosofi 06.10.2016 Rediger Forelesning etikk Saken strekker seg ca 100 år tilbake i tid. I straffeloven av 1902 var fosterfordrivelsei hovedsak straffbart. Aborter ble likevel foretatt i det skjulte. kvinner vendte seg til såkalte "kloke koner", eller de gjorde det selv. Enkelte fikk betennelse, og noen døde. Denne delen av historien handler om bl.a. undertrykking, fattigdom og nød. I 13 foreslo kvinnesakskvinne Katti Anker Møller at loven skulle endres slik at kvinner ikke skulle straffes for å ha fått utført svangerskapsavbrudd. Hun gikk inn for fødselsregulering ved prevensjon og lettere adgang til abort. På 30-tallet ble forslag om å myke opp forbudet mot provosert abort heftig debattert - bl.a. i Medisinsk Selskab. Debatten stil- Vi trykker på «Forelesning etikk». Inne på notatet «Forelesning etikk» kan vi trykke direkte på teksten for å skrive, slette notatet ved å trykke på søppelbøtta, eller dele det. Vi kan også gå tilbake et steg ved å trykke på tilbake-pilen. Forelesning etikk Saken strekker seg ca 100 år tilbake i tid. I straffeloven av 1902 var fosterfordrivelsei hovedsak straffbart. Aborter ble likevel foretatt i det skjulte. kvinner vendte seg til såkalte "kloke koner", eller de gjorde det selv. Enkelte fikk betennelse, og noen døde. Denne delen av historien handler om bl.a. undertrykking, fattigdom og nød. I 13 foreslo kvinnesakskvinne Katti Anker Møller at loven skulle endres slik at kvinner ikke skulle straffes for å ha fått utført svangerskapsavbrudd. Hun gikk inn for fødselsregulering ved prevensjon og lettere adgang til abort. På 30-tallet ble forslag om å myke opp forbudet mot provosert abort heftig debattert CHAT MAIL KOPIERE SKRIV UT - bl.a. i Medisinsk Selskab. Debatten stil- Vi trykker på dele-knappen og får opp ulike muligheter. Vi trykker på chat-ikonet siden vi vil dele notatet med etikkgruppen. BUDDY LÆRINGSPLATTFORM 93

Norsk spillindustri opp av bølgedalen - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Studentinnovasjon NTNU
Hacker på statens regning - NTNU
finner du nå som pdf fil - Hybrida - NTNU
finner du nå som pdf fil - Hybrida - NTNU
Fra analyse til beslutning - samfunnsøkonomisk ... - Concept - NTNU
Kvalitetssikring av informasjon i praksis - Concept - NTNU
Offline #2 - Online :: Linjeforeningen for Informatikk - NTNU
Bedre utforming av store offentlige investerings ... - Concept - NTNU
Jakten på hjerneprotesen - NTNU
gemini på pdf - NTNU
State of the art - Tidligfasevurdering av prosjekter - Concept - NTNU
s y m b i o s e - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsrapport 2006 - NTNU
Velkomstblad, august 2012 - Nabla - NTNU
Last ned pdf her... (2,5 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,7 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Les hele rapporten - NTNU
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU