Views
9 months ago

Byavisa Moss nr 351

Byavisa Moss nr 351 for uke 10 - 2018

30 MENINGER | BYAVISA

30 MENINGER | BYAVISA MOSS 7. MARS 2018 MENINGER Redaksjonen forbeholder seg retten til å korte ned leserbrev, kronikker, dikt, menings-berettiget stoff etc. Meninger med personangrep må signeres med fullt navn. Intet stoff blir returnert. Send inn til red@byavisamoss.no Epost merkes «kort sagt» VARSLERNES ÅR Kanskje blir 2018 kanskje blir det varslernes år Å grave frem fra krinkel og krok om alt det rare som foregår Kanskje vil noen starte opp sitt eget varsleri Med haugevis av bommerter og grove tabber i Kanskje blir 2018 et mer rettferdig år I så fall vil det vise seg etter hvert som tiden går For noen holder sikkert skjult det andre vil ha frem Da blir det opp til varslerne å åpenbare dem Kanskje blir 2018 kanskje blir det varslernes år Har de først slått tonen an vet ingen hvilken vei det går Kanskje har noen mye å hente lære seg til å forstå Om klokskapen får tenke først og ikke etterpå Trond Rudsli Vintergubben En gammel gubbe i sitt lille rødmalte hus når frosten smyger seg rundt husveggene med et kaldt gufs. Kvelden faller på siste lysstråler prøver forgjeves å presse seg gjennom et tykt skylag. Hører en lyd. Hvem er det som synger så falskt, i det lille huset. Vintergubben? Paul Åmodt «EU-kåte» politikere «ofrer» norske strømforbrukere 16 mars foreslår regjeringen leverandører. Norge har noen å binde Norge til EUs energibyrå mindre utlandskabler mellom (ACER), slik at EU får innflytelse over Norsk energipolitikk. Regjeringen med Terje Søviknes (Olje-minister) og Ine Eriksen Søreide (utenriksminister) Sverige, Finland og Russland. Men så kom Kabler til Nederland (2008) og til Danmark (2015). Nye kabler til Tyskland og Storbritannia er også underveis. tilbakeviser at strømpriser vil N øke eller at Norge vil miste kontrollen over norsk energi -politikk 140TWh. Av det går ca. orge produserer ca. (VG 15. februar). De mener vi ikke har noen grunn til bekymring. Er dette troverdig? 1/3 del til husholdning, resten går til industrien, det offentlige og noe til eksport. Med de nye kabler som er planlagt, kan total Norge er landet som vant i eksportkapasitet komme opp Selvfølgelig vil strømprisene «alteret» av «EU-kåte» stortingsrepresentanter, misforstått «lotto». Vi har store naturgitte verdier (olje og vannkraft), ten av norsk fornybar energi. av strømeksporten. Selvfølgelig klimapolitikk og en «grådig» mot 70TWh som er ca. halvpar- stige i Norge ved en slik økning som hele Europa misunner oss. Kraftprodusentene og politikerne vil EUs energibyrå ACER få innflytelse kraftbransje. over norsk energipolitikk Gjennom Offentlig forvaltning ønsker å levere mest mulig godt og eierskap, har våre ressurser betalt kraft til EU. Men problemet er at vi trenger mye av kraf- Selv om Norge fortsatt eier og i hendene på EU og vi beta- V (om stortinget sier ja 16 mars). åre politikere gir arvesølvet kommet Norges innbyggere til gode. Nå vil dette komme ten selv. Planen blir da følgende: produsere, blir vi underlagt vedtak ler kostandene. Men det behøver ACER gjør som er ugunstig ikke bli slik. Du og jeg sitter med EU-landene til gode, og det er du N jeg som betaler regninga. orge bygger vindmøller som for norske interesser. makten. Om vi, det norske folk, gir ustabil og kostbar energi. N reiser oss og sier «Nei til overføring av suverenitet til EUs energi- oen mener at man må følge Denne kraften kan bare brukes Skyld ikke på EU. Det er utviklingen i samfunnet, til å supplere strøm for husstander. For å utjevne «toppene» i eksport-kabler til EU. Det er nor- utenlands kabler», vil det kanskje Norske politikere som ønsker byrå» og «Nei til bygging av flere og at kraftbransjen og politikere bare må tilpasser seg dette. Eller husholdningen, monterer man ske politikere som har vedtatt ikke skje. er det heller slik, at utviklingen er nøye planlagt fra politisk hold? «smarte» strømmålere som overvåker forbruket. Man gjør strømmen «smarte strømmålere» og det er Norske politikere som vil gi EU dyr på «toppene» og tvinger N mer makt over norsk energi gjennom ACER. orge er selvforsynt med folk til å endre på tradisjonelle ren kraft, vi har høy forsyningssikkerhet rutiner (når man lager middag, og billig strøm. vasker klær, dusjer osv.). På den Hvem jobber stortings- Derfor trenger ikke Norge flere måten skal man unngå toppene representantene for? utlandskabler. EU har mye «skitten» strøm fra gasskraftverk, problemer for krafteksporten. Stortingsrepresentantenes jobb Blogger, www.oleharordet.no til husholdningen, som kan skape EU eller det Norske folk? OLE PAULSHUS kullkraft og atomkraft. Europa Kraftbransjen tjener store penger er å ivareta sikker og rimelig har stort underskudd på energi, og betaler gode priser til strøm- og politikerne får «fjær i hatten» fra EU. Alt er nøye planlagt. kraftforsyning til «Ola Norman». Men dessverre ofres «Ola» på UNDERSKRIFTSKAMPANJE , SKRIV UNDER MOT ACER WWW.MINSAK.NO/SAK/1380 Gi barna en giftfri hverdag! Helly Hansen, Coop og andre: Vennligst selg oss giftfrie barneprodukter. Barn leker best uten miljøgift i buksa. Vi i Framtiden i våre hender fikk nylig Institutt for vannforskning til å sjekke barneprodukter for fluorkarboner. Instituttet fant dem i 9 av 10 produkter. Forskning viser at varig eksponering for disse miljøgiftene, kan gi barnløshet, leverskader, sviktende immunforsvar og, hos pattedyr, kreft. Barn er ekstra sårbare. Helly Hansens regnbukse inneholdt skyhøye nivåer av fluorkarboner. Hadde stoffene vært av samme type som fluorkarbonene som blir forbudt i EU fra 2020, ville de ligget 1.600 ganger over grenseverdiene. Coop Friends parkdress er merket «fluorfri», selv om den rommer store mengder fluor. Kundene villedes. Selv om vi nok ikke trenger frykte enkeltprodukter, bør vi alle bekymre oss for den totale miljøgiftmengden vi omgir oss med. Vitenskapen vet ikke nok om hva dette betyr for helsa. Fremtiden er fluorfri. Men mens vi venter på et mulig EU-forbud, må norske politikere innføre avgifter på miljøgifter. Det vil gi Coop, Helly Hanssen og andre en nødvendig dytt. ANJA BAKKEN RIISE Leder i Framtiden i våre hender Kjøttforbruk = lidelse - for dyrene, og for oss! Trine Thorkildsen fra Matprat velsigner kjøtt som mat, at vi spiser ikke mer enn hva vi trenger. Aina Bakken Riise, leder av Fremtiden i Våre Hender tar til motmæle, og takk for det! Det er klimagasser som er tema. La meg utdype: Kjøttforbruket i Norge er femdoblet siden 1950. Alt av matkorn vi dyrker på hjemmebane: 37% går alt til dyrefor. Allikevel importerer vi kjøtt fra USA, England, Namibia, med fl. Det går med 15 kg korn og 20.000 l. vann for å produsere 1kg. storfekjøtt. 74.106.026 dyr slaktes årlig globalt, 60 milliarder gårdsdyr….og vi nordmenn er verstinger i denne matorgien. 200.000 kyr, 1,5 millioner gris må late livet i vårt land for dette usunne og unødvendige kjøttkonsum - 80 kg. pr. nordmann - så må vi trekke fra at 4% er rene vegetarianere. Små barn spiser en tredjedel, da blir det enda mer kjøtt pr. «mann». La meg sitere Albert Einstein; «Skal menneskeheten ha muligheter for å overleve på vår planet må vi utelukkende gå over til 100% plantebasert kost. Skulle alle de syv milliarder ha kjøtt på sin tallerken, ville alle resurser bli spist opp av husdyr både på beite og i fjøs. Leonardo da Vinci skrev: «Den dag vil komme da vi vil se på drap av dyr like ille som vi ser på drap av mennesker». Dette er noen år siden, og verden har stått stille i over tre hundre år. Og her er vi ved det moralske og etiske aspektet. Dyr er like oss i sin oppbygning, sitt nervesystem og har følelser fra dypet av hjernen helt likt oss. Dyr føler smerte, angst, glede, sorg, tilhørighet til partner og avkom og søsken - slik vi gjør. Og det vi ikke visste før, VET vi nå. Allikevel bryr vi oss ikke. Burhøns., kyllinger i millioner, griser stuet sammen, hundrevis på betonggulv, låst fast i stålarmering, sau som står på spaltegulv tett i tett åtte måneder i året. Og det snakkes om dyrevelferd, og at bønder er glade i dyrene sine der de stables i timevis tett i tett i Nortura sine biler på vei til dyrenes holocaust. Den verden Matprat velsigner er som fra en annen verden, der respekt og følelser for dyr er fraværende. Vi duller med våre kjæledyr og legger solide lokk på omsorg for de dyr som vi mener skal leve BARE for vår skyld. HVORDAN får vi dette til? Når skal de vises offentlig de skrekkscenarier som får skje i slaktehallene? Når skal det fortelles at kreft i tarm har femdoblet seg i den samme tid som økning av kjøtt forbruket? Og når skal vi våkne og ta inn over oss at kjøttindustri handler om levende, følende medskapninger, omgjort til mekaniske ting som spiser opp det matkorn som alt for mange mennesker trenger NÅ! Så konklusjon: NEI til å ale opp dyr for mat, nei til å spise kjøtt = dyr, som er levende, følende medskapninger. Tenk hvilke resurser av godhet som kunne vokse seg frem om vi tok bedre vare på våre evner til omsorg og empati, i stedet for gevær og slakt. AMEN. HELGA RIEKELES, LARKOLLEN

7. MARS 2018 BYAVISA MOSS | TV-PROGRAM31 tv hele uken 7.3-13.3 Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag 06:20 Morgensending 17:15 Smilehullet 17:50 18:00 Nye triks 18:50 Distriktsnyheter 19:00 Dagsrevyen 19:45 Forbrukerinspektørene: Gift i sminke 20:25 Norge nå 20:55 Distriktsnyheter 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Eides språksjov 22:00 Herrens veier 23:00 Distriktsnyheter 23:05 Kveldsnytt 23:20 Torp 23:50 Lisenskontrolløren og livet: Suksess 00:20 Lottomillionærane 06:20 Morgensending 15:20 Hva feiler det deg? 16:00 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu 16:30 Solgt! 17:00 NRK nyheter 17:15 Filmavisen 1956 17:45 V-cup skiskyting: Sprint menn 18:55 Distriktsnyheter 19:00 Dagsrevyen 19:45 Team Bachstad i østerled 20:25 Norge nå 20:55 Distriktsnyheter 21:00 Dagsrevyen 21 21:25 Debatten 22:25 Martin og Mikkelsen 22:45 Match 23:00 Distriktsnyheter 23:05 Kveldsnytt 23:20 Verdens tøffeste togturer 00:05 Gjetar i Jotunheimen 00:35 Lottomillionærane 06:20 Morgensending 15:05 Skjækerfjella - Norges midtpunkt 15:20 Hva feiler det deg? 16:00 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu 16:30 Solgt! 17:00 NRK nyheter 17:15 Filmavisen 1956 17:45 V-cup skiskyting: Sprint kvinner 18:50 Distriktsnyheter 19:00 Dagsrevyen 19:30 Norge Rundt 19:55 Mesternes mester 20:55 Nytt på nytt 21:25 Skavlan 22:25 Secret City 23:15 Kveldsnytt 23:35 Finnmarksløpet 23:45 The Sinner 00:25 Rolling Stone Magazine - 50 år på kanten 06:30 Morgensending 09:55 V-cup kombinert: Hopp 10:50 Vinterstudio 11:00 V-cup alpint: Super-G menn 12:15 Vinterstudio 12:30 V-cup alpint: Slalåm 2. omgang, kvinner 13:20 Vinterstudio 13:30 V-cup kombinert: 10 km langrenn 14:05 Vinterstudio 14:30 V-cup langrenn: 50 km fri teknikk fellesstart, menn 16:45 Vinterstudio 17:00 V-cup hopp: Raw Air 19:00 Lørdagsrevyen 19:45 Lotto 19:55 Melodi Grand Prix 2018 22:10 Lindmo 23:10 Kveldsnytt 23:30 Paralympics 23:50 Big Fat Liar 06:00 Morgensending 10:15 Vinterstudio 10:30 V-cup alpint: Super-G menn 11:45 V-cup langrenn: 30 km fri teknikk fellesstart, kvinner 13:15 Vinterstudio 13:30 V-cup skiskyting: Fellesstart menn 14:15 V-cup hopp: Raw Air 16:10 V-cup skiskyting: Fellesstart kvinner 16:55 VM skøyter allround 17:45 Sport i dag 19:00 Søndagsrevyen 19:45 Sportsrevyen 20:45 Heimebane: Debutantar 21:35 Brennpunkt: Sirkus Nobel 22:30 Finnmarksløpet 23:00 Kveldsnytt 23:20 Unge lovende 23:50 Film: Jeg er din 06:00 Morgensending 15:30 Solgt! 16:00 Paralympics 17:00 NRK nyheter 17:15 Vinterstudio 17:30 V-cup hopp: Raw Air 18:50 Distriktsnyheter 19:00 Dagsrevyen 19:45 Gjetar i Jotunheimen 20:15 Norge nå 20:55 Distriktsnyheter 21:00 Dagsrevyen 21 21:30 Paralympics 21:50 Finnmarksløpet 22:20 Bonusfamilien 23:05 Distriktsnyheter 23:10 Kveldsnytt 23:25 Rebecka Martinsson: Svart sti 00:55 Fra De kongelige samlinger: Kronprinsesse Märthas pelser 06:00 Morgensending 13:25 V-cup kombinert: Hopp 14:20 Paralympics 15:55 V-cup kombinert: 10 km langrenn 16:35 Vinterstudio 17:00 V-cup hopp: Raw Air 18:55 Distriktsnyheter 19:00 Dagsrevyen 19:45 Den fantastiske villaksen 20:25 Norge nå 20:55 Distriktsnyheter 21:00 Dagsrevyen 21 21:30 Paralympics 21:50 Finnmarksløpet 22:20 Trygdekontoret 23:00 Distriktsnyheter 23:05 Kveldsnytt 23:20 Martin og Mikkelsen 23:40 Takin Ova - historien om norsk hiphop: Beefs & battles 00:10 Film: The Expendables 06:00 Morgensending 15:30 Solsidan 16:00 Solsidan 16:30 Home and Away 17:00 Home and Away 17:30 Fingrene av fatet 18:00 Bra godt 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 God morgen Norge - høydepunkter 27 19:30 Fingrene av fatet 20:00 Samme tid neste år 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Petter uteligger: En ny sjanse 22:40 En kveld hos Kloppen 23:40 Åsted Norge 2 00:40 Criminal Minds 06:00 Morgensending 15:30 Solsidan 16:00 Solsidan 16:30 Home and Away 17:00 Home and Away 17:30 Fingrene av fatet 18:00 Bra godt 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 God morgen Norge - høydepunkter 28 19:30 Fingrene av fatet 20:00 Matkontrollen 6 20:30 TV 2 hjelper deg 6 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Stian Blipp Show 2 22:40 Huskestue 23:40 Roeng 00:05 Criminal Minds 9 06:00 Morgensending 13:30 Property Brothers 14:30 Love it or List it - Vancouver 15:30 Matkontrollen 6 16:00 TV 2 hjelper deg 6 16:30 Home and Away 17:00 Home and Away 17:30 Alt er lov 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Huskestue 20:00 Norske talenter 17 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Norske talenter 18 22:15 Senkveld med Thomas og Harald 6 23:20 Roeng 23:50 Stian Blipp Show 2 00:50 Last Samurai, The 06:00 Morgensending 08:55 Bonanza 09:55 MACGYVER 10:55 MACGYVER 11:55 MACGYVER 13:00 Eventyrlige nordmenn 13:30 Sykkel: Paris - Nice 7. etappe 15:30 Tid for hjem 8 16:30 Norske talenter 17 17:30 Norske talenter 18 18:00 Vårt Lille Land 4 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Samme tid neste år 20:00 Århundrets stemme 4 21:00 Nyhetene 21:15 Været 21:20 Sportsnyhetene 21:40 Århundrets stemme 5 22:40 God Kveld Norge 23:15 Body of Lies 06:00 Morgensending 10:55 MACGYVER 11:55 MACGYVER 13:00 Eventyrlige nordmenn 13:30 Sykkel: Paris - Nice 8. etappe 15:30 Huskestue 16:30 Århundrets stemme 4 17:30 Århundrets stemme 5 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Ramm og Tørnquist redder Norge 2 20:00 Huskestue 2 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:45 En kveld hos Kloppen 2 22:45 Roeng 23:15 Samme tid neste år 00:15 God Kveld Norge 00:50 Grey’s Anatomy 13 06:00 Morgensending 16:00 Solsidan 16:30 Home and Away 17:00 Home and Away 17:30 Fingrene av fatet 18:00 Bra godt 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Dagens god morgen Norge 29 19:30 Fingrene av fatet 20:00 Ramm og Tørnquist redder Norge 3 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Åsted Norge 3 22:40 Jakten på kjærligheten - Presentasjon 23:40 Petter uteligger: En ny sjanse 00:40 Criminal Minds 06:00 Morgensending 15:30 Solsidan 16:00 Solsidan 16:30 Home and Away 17:00 Home and Away 17:30 Fingrene av fatet 18:00 Bra godt 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Dagens god morgen Norge 30 19:30 Fingrene av fatet 20:00 Tid for hjem 9 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Grey’s Anatomy 14 22:35 Good Doctor, The 11 23:30 Ramm og Tørnquist redder Norge 3 00:30 Criminal Minds Følg med på hva som skjer i @byavisamoss ditt lokalmiljø -følg Byavisa! 06:00 Morgensending 13:00 4-stjerners middag 13:55 The Big Bang Theory 14:25 The Big Bang Theory 14:50 The Big Bang Theory 15:20 Friends 15:45 Friends 16:15 Friends 16:45 Two and a Half Men 17:10 Two and a Half Men 17:40 Two and a Half Men 18:05 The Big Bang Theory 18:35 The Big Bang Theory 19:05 The Big Bang Theory 19:30 Danskebåten 20:00 Danskebåten 20:30 4-stjerners middag 21:30 Tangerudbakken borettslag 22:30 Insider: Eirik Jensen 23:30 Brille 00:30 Castle 06:00 Morgensending 13:00 4-stjerners middag 13:55 The Big Bang Theory 14:25 The Big Bang Theory 14:50 The Big Bang Theory 15:15 Friends 15:45 Friends 16:15 Friends 16:45 Two and a Half Men 17:10 Two and a Half Men 17:40 Two and a Half Men 18:05 The Big Bang Theory 18:35 The Big Bang Theory 19:00 The Big Bang Theory 19:30 Danskebåten 20:00 Danskebåten 20:30 4-stjerners middag 21:30 Gift ved første blikk 22:30 Tangerudbakken borettslag 23:30 Brille 00:30 Castle 06:05 Morgensending 14:25 The Big Bang Theory 14:50 The Big Bang Theory 15:20 Friends 15:45 Friends 16:10 Friends 16:40 Two and a Half Men 17:10 Two and a Half Men 17:40 Two and a Half Men 18:05 The Big Bang Theory 18:35 The Big Bang Theory 19:05 The Big Bang Theory 19:30 Tangerudbakken borettslag 20:30 Neste sommer 21:00 Stories from Norway 21:30 Thomas Giertsen: Helt perfekt 22:00 Hvite gutter 22:30 The Graham Norton Show 23:35 Castle 00:35 Special Victims Unit 06:05 Morgensending 10:45 Friends 11:10 Two and a Half Men 11:40 Two and a Half Men 12:10 Two and a Half Men 12:40 Two and a Half Men 13:05 Two and a Half Men 13:30 Two and a Half Men 14:00 Two and a Half Men 14:30 Two and a Half Men 15:00 Jakten på nordlyset 16:00 Gift ved første blikk 17:00 71° nord - Norges tøffeste kjendis 18:30 Neste sommer 19:00 Stories from Norway 19:30 Danskebåten 20:00 Danskebåten 20:30 Danskebåten 21:00 Danskebåten 21:30 The Lone Ranger 00:15 Payback 06:10 Morgensending 12:45 Two and a Half Men 13:10 Two and a Half Men 13:40 Two and a Half Men 14:05 Two and a Half Men 14:30 Two and a Half Men 15:00 4-stjerners middag 16:00 4-stjerners middag 17:00 4-stjerners middag 18:00 4-stjerners middag 19:00 Tangerudbakken borettslag 20:00 71° nord - Norges tøffeste kjendis 21:30 Neste sommer 22:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt 22:30 Stories from Norway 23:00 Hvite gutter 23:30 Norske rednecks camping 00:00 Norske rednecks camping 00:30 Norske rednecks camping 06:00 Morgensending 14:50 The Big Bang Theory 15:20 Cougar Town 15:45 America’s Funniest Home Videos 16:15 Friends 16:45 Friends 17:15 Two and a Half Men 17:40 Two and a Half Men 18:05 The Big Bang Theory 18:35 The Big Bang Theory 19:00 America’s Funniest Home Videos 19:30 4-stjerners middag 20:30 Ny sesong: Klovn til kaffen 21:30 Premiere: Mandagsklubben 22:30 Neste sommer 23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt 23:30 CSI 00:25 Castle 06:00 Morgensending 13:25 Sinnasnekker’n 14:25 The Big Bang Theory 14:50 The Big Bang Theory 15:20 Cougar Town 15:45 America’s Funniest Home Videos 16:15 Friends 16:45 Friends 17:10 Two and a Half Men 17:40 Two and a Half Men 18:05 The Big Bang Theory 18:35 The Big Bang Theory 19:00 America’s Funniest Home Videos 19:30 4-stjerners middag 20:30 Ja vi elsker camping 21:30 The Big Bang Theory 22:00 Mandagsklubben 23:00 CSI 23:55 Castle 00:55 Special Victims Unit 06:00 Morgensending 08:30 Dr. Phil 09:20 Dr. Phil 10:10 NCIS: New Orleans 11:05 NCIS 12:00 Ellen DeGeneres Show 13:00 Real Housewives of Beverly Hills 14:00 Sex og singelliv 14:30 The Middle 15:00 The Middle 15:30 Superoppusserne 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen Sverige 18:30 Camp kulinaris 19:30 Camp kulinaris 20:30 Luksusfellen 21:30 Boligjakten 22:30 Lethal Weapon 23:30 Team Havnaa 00:30 Sex og singelliv 06:00 Morgensending 08:30 Dr. Phil 09:20 Dr. Phil 10:10 NCIS: New Orleans 11:05 NCIS 12:00 Ellen DeGeneres Show 13:00 Real Housewives of Beverly Hills 14:00 Sex og singelliv 14:30 The Middle 15:00 The Middle 15:30 Superoppusserne 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen Sverige 18:30 Camp kulinaris 19:30 Camp kulinaris 20:30 Ari og halve kongeriket 21:30 The X-Files 22:30 Hassel 23:30 This Is Us 00:30 Sex og singelliv 06:00 Norges styggeste rom 06:45 Superoppusserne 07:35 Ellen DeGeneres Show 08:30 Dr. Phil 09:20 Dr. Phil 10:10 NCIS: New Orleans 11:05 NCIS 12:00 Ellen DeGeneres Show 12:55 Real Housewives of Beverly Hills 13:55 Sex og singelliv 14:20 The Middle 14:50 The Middle 15:20 Superoppusserne 16:15 Svenske Hollywoodfruer 17:15 Luksusfellen Sverige 18:15 Camp kulinaris 19:20 Førskolepurk 21:30 X-Files 23:55 The X-Files: I Want to Believe 06:00 Morgensending 07:10 Nashville 08:00 Nashville 09:00 Ellen DeGeneres Show 10:00 Ellen DeGeneres Show 11:00 Ellen DeGeneres Show 12:00 Real Housewives of Beverly Hills 13:00 Real Housewives of Beverly Hills 14:00 Real Housewives of Beverly Hills 15:00 Real Housewives of Beverly Hills 16:00 You’re Back in the Room 17:00 You’re Back in the Room 18:00 Kevin Can Wait 18:30 Pascals konditori 19:30 She’s the One 21:30 Unstoppable 23:30 Calvary 06:00 Fresh Off the Boat 06:25 Ellen DeGeneres Show 07:10 Nashville 08:00 Nashville 09:00 Ellen DeGeneres Show 10:00 Ellen DeGeneres Show 11:00 She’s the One 13:00 Camp kulinaris 14:00 Camp kulinaris 15:00 Camp kulinaris 16:00 Camp kulinaris 17:00 Ari og halve kongeriket 18:00 OSL 24-7 18:30 OSL 24-7 19:00 Boligjakten 20:00 Luksusfellen 21:00 Titanic 00:50 Lethal Weapon 01:50 Unstoppable 03:35 The Sessions 05:05 The Middle 05:30 The Middle 06:00 Morgensending 09:20 Dr. Phil 10:10 NCIS: New Orleans 11:05 Bones 12:00 Ellen DeGeneres Show 13:00 Real Housewives of Beverly Hills 14:00 Sex og singelliv 14:30 MasterChef Danmark - dommernes duell 15:30 MasterChef USA 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen Sverige 18:30 Nordens perler 19:30 Superoppusserne 20:30 Junior Masterchef USA 21:30 NCIS: Los Angeles 22:30 Paradise Hotel 23:50 Sex og singelliv 00:20 Sex og singelliv 00:55 Svenske Hollywoodfruer 06:00 Morgensending 09:20 Dr. Phil 10:10 NCIS: New Orleans 11:05 Bones 12:00 Ellen DeGeneres Show 13:00 Real Housewives of Beverly Hills 14:00 Sex og singelliv 14:30 MasterChef Danmark - dommernes duell 15:30 MasterChef USA 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen Sverige 18:30 Superoppusserne 19:30 Superoppusserne 20:30 En dag i livet 21:30 Nordens perler 22:30 Paradise Hotel 23:30 Sex og singelliv 00:05 Sex og singelliv 00:40 Svenske Hollywoodfruer ©Mediabuddy

Byavisa Moss nr 356
Byavisa Moss nr 358
Byavisa Moss nr 378
Byavisa Sandefjord nr 156
Byavisa Drammen nr 418
Byavisa Tønsberg nr 638
Byavisa Sandefjord nr 171
Byavisa Sandefjord nr 170
Byavisa Sandefjord nr 165
Byavisa Tønsberg nr 664
Byavisa Sandefjord nr 152
Byavisa Sandefjord nr 161
Byavisa Sandefjord nr 153
Byavisa Drammen nr 411
Byavisa Tønsberg nr 649
Byavisa Drammen nr 409
Byavisa Sandefjord nr 162
Byavisa Sandefjord nr 159
Byavisa Sandefjord nr 164
Byavisa Sandefjord nr 151
Byavisa Drammen nr 432
Byavisa Sandefjord nr 154
Byavisa Sandefjord nr 149
Byavisa Sandefjord nr 148
Byavisa Sandefjord nr 150
Byavisa Sandefjord nr 145
Byavisa Sandefjord nr 136
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Drammen nr 403
Byavisa Sandefjord nr 147