Views
3 months ago

Byavisa Moss nr 351

Byavisa Moss nr 351 for uke 10 - 2018

NÆRING AKTUELT |

NÆRING AKTUELT | BYAVISA MOSS 7. MARS 2018 8 3 NYETABLERTE BYGG MESTER AS Org.nummer: 920 504 361 Forretningsadresse: Solveien 5 1533 MOSS Organisasjonsform: Aksjeselskap Formål: Håndverkstjenester. Kapital: NOK 30.000,00 Styrets leder: Marian-Gabriel Bostaca MIKHAF INVEST AS Org.nummer: 920 503 861 Forretningsadresse: Eikelia 15 1519 MOSS Organisasjonsform: Aksjeselskap Formål: Eie aksjer i andre selskaper og annen investeringsvirksomhet. Kapital: NOK 30.000,00 Daglig leder: Mikkel Hasle Hafskjold ATRIUM FRISØR OG VELVÆRE TRINE RISHAUG LIUM Org.nummer: 920 502 652 Forretningsadresse: Ryggeveien 404, 1580 RYGGE Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak Formål: Frisørsalong. Innehaver: Trine Rishaug Lium VALUTAKURSER 9,63 7,82 10,90 95,57 129,35 2,30 6,15 6,16 7,31 834,47 OSLO BØRS Sist uke -1,69% Siste året +14,61% Feirer Litauens suverenitet fra 1918 11. mars arrangeres en feiring av gjenopprettelsen av Litauisk suverenitet. Dette foregår på Frivillighetens hus, og arrangør er Østeuropeisk kulturforening SØK og Moss Høyre. På gjestelista står statsminister Erna Solberg, litauens ambassadør til Norge Jonas Paslauskas og stortingsrepresentant Tage Pettersen. Det blir konsert med det litauiske koret Marios, danseoppvisning av dansegruppa Zilvinas fra Den litauiske skolen i Drammen og poesilesing av elever fra en videregående skole i Litauen. Også quiz, utstilling og marked med litauiske kunstnere samt hyggelig selskap, mat og drikke står på programmet. Rekordstor søking til videregående skole i Østfold Etter fristens utløp 1. mars har Østfold fylkeskommune mottatt over 12.000 søkere til videregående skole. I fjor var antallet ca. 11.000. – Totalt har vi mottatt 12.219 søknader til skoleplass i år mot 10.943 i fjor. Av disse har 11.132 (9.983 i 2017) såkalt ungdomsrett, forteller fylkeskommunens inntakssjef Bjørn Magnus Johansen. Han forklarer økningen med en lovendring, som gir flere ungdomsrett og dermed økt søking til Vg2 og Vg3. IKKE SÅ MANGE: Det ble trykket 50.000 kortstokker i 1952, den nye kortstokken er produsert i et opplag på 5.000 stykk, så her er det først til mølla-prinsip- organisering er gjort av Nina Heidenstrøm. Jan A. Sannem, Kristian Oppegård og Ivar Ernø h DAGSAKTUELLE KORT: Tegnet av Nils Petter Smeby, dikt av Karin Elisabet Wang Ernø, Astr pet som gjelder. Kom innom Byavisa Moss i Skoggata 2, og hent deg en gratis illustreres på kortene. korstokk! Vi deler ut så lenge vi har. Dagens mossebedrifter på nye I 1952 ble det lansert en kortstokk av typen firkort. Kortstokken besto av 48 kort, merket med hvert sitt motiv hentet fra datidens næringsliv i Moss. Nå er et rykende ferskt kortspill ute – selvsagt oppdatert til dagens situasjon, med nye bedrifter i fokus. ARNE KR. L. STELLANDER tekst og foto Det var Moss Industri- og Næringsforening som sto bak utgivelsen den gang, og det er den samme foreningen som står bak de nye kortene. Tegninger og tekster ble da gjort hos Reklamebyrået Fabritius, og kortene ble trykket hos Dreyer. Dagens kort er tegnet av mannen bak Byavisas tegneserie «Hakkum», Nils Petter Smeby, og trykket lokalt – hos Kias. Firkort Er du så ung at du ikke vet hva firkort er? Hensikten med spillet er at hver spiller skal forsøke å samle på seg fire kort av samme serie, ved å spørre nestemann; har du et slikt og slikt kort. Har motspilleren et kort fra den ønskede serien, må vedkommende gi det fra seg og få et vilkårlig kort i innbytte. De 50 første som går inn på Byavisa Moss facebookside, og skriver; «Ja takk! Jeg vil gjerne ha Mossefirkort», er garantert en kortstokk til odel og eie. Spilleren som først sitter igjen med bare hele serier, har vunnet spillet. På 50-tallet, og til godt utpå 70-tallet var firkort et svært populært spill, og stadig kom det nye varianter. Ikke minst var Damm og Åsmund S. Lærdal forlag i Stavanger en kreativ utvikler av slike. Åsmund S. Lærdal var bedriften som på samme tid hadde stor suksess med julekort, julekalendere med små plastfigurer inni, og ikke minst Tomtebilene – lekebilene i ensfarget, myk gummi. Men firkort er fremdeles en hyggelig og sosial aktivitet, og kortstokker med moderne actionfigurer og Pokemon finnes fremdeles i leketøysbutikkene. Gamle minner På kortene fra 1952 finner vi få bedrifter som fremdeles eksisterer, men derimot mange morsomme minner fra svunne tider. Du skal være ganske voksen for å huske Logos lekebiler, Helox plastartikler, Helly J. Hansen møbelfjærer, Ving skøyter og Frøja korsetter… Kortene fra den gang da er blitt et yndet samleobjekt blant samlere av leker, spill og lokalhistorie, og til tider har hele og pene kortstokker av Mossefirkortene oppnådd fine summer på auksjon – til tross for at de kom i et opplag på hele 50.000. Undertegnede har selv sett en enkelt kortstokk gå for nesten 500 kroner. Kanskje kan også de nye kortene bli samleobjekter for kommende generasjoner? De nye kortene, som er utviklet og lansert som et ledd i Moss Industri- og Næringsforenings 70-årsmarkering i 2017, viser et oppdatert og levende næringsliv. Her er et utvalg av dagens bedrifter representert – både velkjente og mindre kjente. Vi finner Wärtsilä og Seas, Lantmännen og Movar. Også Moss Havn og Stabburet er å finne i kortstokken. To bedrifter som også var med i forrige runde, er Kraftex og Idun. Du kjenner trolig til både Aker Solutions, Rockwool, Contiga, Braathe Gruppen, Hansen Protection, Skolt og Østfold Gress, men kjenner du Sempro, Fire Fighting Systems, Halodi, Sew Eurodrive, Wagle Chartering, View og VM Gruppen? Lokalpatriotisme Mossefirkortene anno 2018 kan med fordel brukes til å bli litt bedre kjent med alt det fine, kreative, fremadstormende og markante vi har å skilte med i Mosseregionen. Spill spillet, og sjekk ut de bedriftene du ikke kjenner, på internett. Det finnes mye mer enn du kanskje tror her i denne innholdsrike byen. Kortene ble lansert på Moss Industri- og Næringsforenings årsmøte på Hotell Refsnes Gods, tirsdag 6. mars, og de første kortstokkene ble da delt ut til de fremmøtte medlemmene. Kunne du også tenke deg et eksemplar av firkortene? De 50 første som går inn på Byavisa Moss facebookside, og skriver; «Ja takk! Jeg vil gjerne ha Mossefirkort», er garantert en kortstokk til odel og eie. Med forrige utgave av Mossefirkort, fulgte det med et lite hefte, «Eventyret om en by». I den nye utgaven har leder av Moss Industriog Næringsforening, Widar

Etterlysning: Protokoll fra byens første Håndverkerforening 1849 Moss Håndverkerforening har som en av byens eldste foreninger fått registrert og lagret alle sine protokoller fra 1873 til i dag i Moss By og Industrimuseum. Den aller første håndverkerforening ble imidlertid stiftet i 1849 og ble oppløst i 1854. Protokollen fra denne foreningen var framme i lyset da jubileumsboka ble skrevet til 100 års jubileet i 1973. I dag vet ingen hvor protokollen fra 1849 befinner seg. Sitter du på denne protokollen? Vennligst kontakt Henry Brinchmann på telefon: 926 22 822 eller e-post: he-brinc@ online.no. Søkere til videregående skoler Det er 3.503 førstegangssøkere (født 2002) til videregående skoler for skoleåret 2018/2019. I 2017 var tallet 3.326. 207 søkere født i 2001 har gjort omvalg til nytt Vg1. I 2017 gjorde 272 søkere født i 2000 omvalg til nytt Vg1. Resultatet vil være klart 16. juli. 7. MARS 2018 BYAVISA MOSS | AKTUELT 9 Deltagelse i arbeidslivet id Synnøve Wang og Ivar Ernø. Design og ar bidratt til utvelgelsen av bedriftene som firkort SAMLEOBJEKT: Mossefirkort fra 1952 har oppnådd gode priser på auksjoner. Salbuvik skrevet litt om byen, næringslivet og kortene: – Vi har mange store og viktige industristeder i Norge, men få kan måle seg med Moss når det gjelder bredde i produkter, kjente merkevarer og ikke minst i antall bedrifter. Det er grunn til å føle glede og stolthet for alle venner av lokale arbeidsplasser og verdiskapning i samfunnet vårt, skriver han stolt. aks@byavisamoss.no WIDAR SALBUVIK Daglig leder i Moss Industriog Næringsforening M.I.N. KOMMENTAR Statistikken over deltagelse i arbeidslivet ble nylig publisert. I følge SSB er 66,9 % av de i «arbeidsfør alder» i jobb i landet vårt. Den resterende tredel er studenter, pensjonister, uføre og arbeidsledige. Dette er fortsatt en høy deltagelse sammenligner med andre land, og skyldes i stor grad den høye andelen kvinner i lønnet arbeid. Den høye deltagelse i arbeidslivet har i årevis vært den store motoren i norsk velstandsutvikling. Selv ikke oljeinntektene kan konkurrere med dette. Dessverre er bildet annerledes i Østfold hvor kun ca. 60 % deltar i arbeidslivet. Dette er et dramatisk avvik og plasserer oss aller nederst blant norske fylker. Statistikken viser også at Moss troner på toppen av Østfolds byer med den høyeste arbeidsledigheten. Andelen som står utenfor arbeidslivet, øker samtidig som arbeidsledigheten synker. Det siste er åpenbart bra, men den delen av regnestykket som skyldes en høy og økende andel uføre og førtidspensjonerte, er slett ikke bra. Bak slike tall ligger det noen ublide skjebner i form av manglende evne til å henge med på effektivitetskrav, produktivitetspress og mangelfull tilretteleggelse i arbeidslivet. Det blir færre hender som skal sørge for flere munner. LOs distriktssekretær i Østfold, Ulf Lervik, formulerer dette helt presist i Dagsavisen Moss Dagblad når han sier at nedgangen i arbeidsledighet ikke går til arbeidslivet, men offentlige ytelser. Nå må vi likevel ikke la denne type pall-plasseringer ta fra oss motet fullstendig. Bak den høye andelen Østfoldinger og Mossinger på offentlige budsjetter ligger også en ganske bred politisk enighet om å sikre de svakeste anstendige vilkår og dermed motvirke en form for sortering av befolkningen, som er en tendens på steder som viser sin status med større stolthet. Østfold har en stor andel konkurranseutsatt nærings-liv hvor omstillingstakten er høy og kravene til produktivitetsvekst drives frem av internasjonal konkurranse. Fylkets høye andel ufaglærte gir færre muligheter for skifte av yrke og større utfordringer ved utpendling. – En utpendling som for øvrig er mer enn stor nok allerede. Ansvaret for å få opp deltagelsen i arbeidslivet ligger på både næringsliv og våre politikere. Disse to grupper har imidlertid ulike roller i dette arbeidet. Næringslivet vil alltid gjøre nøkterne analyser av ulike steders attraktivitet. Det politiske ansvar er å sikre at regionens attraktivitet er mer enn å fortelle at man er ytterst næringsvennlig. ØNSKER DU Å BLI HMS-RÅDGIVER I VANSJØ BOLIGBYGGELAG ? Vansjø Boligbyggelag ble etablert i 1946. Vi forvalter i 2018 ca. 180 borettslag/sameier med nærmere 7500 leiligheter i Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby kommune. For tiden er vi 26 ansatte. Arbeidsoppgaver: - 100% stilling som HMS-rådgiver og rådgiver innenfor teknisk vedlikehold - Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø i våre borettslag og sameier. - Gjennomføre vernerunder i borettslag og sameier sammen med styrene. - Hjelpe til med HMS-rutiner i borettslag og sameier. - Drifte elektronisk HMS-system/portal. - Gjennomføre og holde fagkurs i samråd med Vansjø Boligbyggelag Kvalifikasjoner: - HMS-faglig bakgrunn - Utdanning/erfaring i rådgivning vektlegges - Relasjonsskapende med god evne til samarbeid - Kan arbeide under press - Selvstendig og systematisk - Søkere må disponere egen bil - Vi oppfordrer begge kjønn til å søke stillingen. Vi kan tilby: - Et godt arbeidsmiljø - Gode pensjons – og forsikringsordningerr - Lønn etter avtale Arbeidssted: Varnaveien 34, 1523 Moss. Søknad med attester og referanser kan sendes til: adm. dir. Per Olav Busch på pob@vbbl.no Søknadsfrist: Tirsdag 3. april 2018 Varnaveien 34 - 1523 Moss - Tlf. 95 26 62 00

Byavisa Moss nr 358
Byavisa Moss nr 356
Byavisa Sandefjord nr 156
Byavisa Drammen nr 411
Byavisa Sandefjord nr 153
Byavisa Sandefjord nr 161
Byavisa Drammen nr 418
Byavisa Sandefjord nr 159
Byavisa Drammen nr 409
Byavisa Sandefjord nr 154
Byavisa Sandefjord nr 152
Byavisa Sandefjord Nr 136
Byavisa Sandefjord nr 151
Byavisa Sandefjord Nr 139
Byavisa Sandefjord nr 144
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Drammen nr 403
Byavisa Sandefjord Nr 147
Byavisa Sandefjord Nr 146
Byavisa Sandefjord Nr 148
Byavisa Sandefjord nr 149
Byavisa Sandefjord nr 145
Byavisa Sandefjord nr 150
Blikk fra Helgeroa - Byavisa Larvik & Stavern
Avisa Grenseland nr. 10 - Byline
F NR 10 oktober 2012