Views
5 months ago

Byavisa Moss nr 355

Byavisa Moss nr 355 for uke 15 - 2018

Har du fått av

Har du fått av piggdekkene? Husk at første mandag etter 2. påskedag må piggdekk ikke lenger kjøres med. I år var dette 9. april, så om du fremdeles har piggdekk på bilen, må du la den stå. Den tidlige påska og en snørik vinter gjør at flere enn vanlig har beholdt piggdekkene på til siste slutt. Det er tillat å bruke piggfrie dekk utover våren. Samtidig bør bilførere ikke bruke disse for lenge, da disse har dårligere grep på våt asfalt enn sommerdekk og blir for myke på varme dager. Unge er kritiske til egen mobilbruk Alle gutter og jenter i 15-16 årsalderen har egen smarttelefon, ifølge Barn og medier-undersøkelsen 2018. 45 prosent av 9 – 18-åringer mener selv at de bruker for mye tid på mobilen, på sosiale medier og på nett generelt, og det er en økning siden tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2016. Jentene er mer kritisk til egen tidsbruk enn guttene. Både blant gutter og jenter øker andelen som er kritisk til egen bruk av tid på mobil, sosiale medier og internett med alderen. 14 AKTUELT | BYAVISA MOSS 11. APRIL 2018 Fredag foregikk norgeshistoriens største medaljeseremoni. 2.300 FN-veteraner som tjenestegjorde i Libanon fikk sine velfortjente medaljer. Nærmere 60 av veteranene ble hyllet på Rygge. En av disse var Anita Persdatter Ravna fra Moss, som var en av kun to kvinner som ble hedret. TORE KUBBERØD tekst og foto Det var høytidelig i idrettshallen på Luftforsvarets base Rygge da den lokale militære basen var en del av Norgeshistoriens største medaljeseremoni. Nærmere 60 FN-veteraner fra Østfold fikk sine medaljer for innsatsen i UNIFILs styrker i Libanon i perioden 1978 til 1998. Mange av veteranene hadde flere perioder på seks måneder i FNs tjeneste. En av få kvinner Anita Persdatter Ravna var i FN-tjeneste i halvannen periode, det vil si ni måneder. Hun var den gang en av kun tre kvinner av en norsk kontingent på 800 soldater. – Jeg hadde tatt rekruttskolen og luftforsvarets sanitetsutdanning i Stavern og på Kjevik i 1979 da muligheten for å tjenestegjøre i Libanon dukket opp i 1981. At jeg ville være en av svært få jenter under tjenesten var jeg klar over, men det var ikke noe jeg tenkte så mye på i hverdagen. Vi var mest opptatt av det som skjedde i Libanon, og at vi utførte de oppgavene vi har sendt nedover for å gjøre, sier Persdatter Ravna etter å ha mottatt medaljen. Kummerlige forhold Som sanitetsutdannet jobbet hun hovedsakelig på sykestua og hos tannlegen. – Siden vi var tidlig ute i Libanon så var forholdene kummerlige. Vi leide lokaler av sivile, og hadde det i perioder svært så travelt med å behandle skadde. Hovedsakelig skulle vi betjene de norske styrkene, men tok også inn både sivile og soldater fra andre land når det trengtes. Vi behandlet mange som hadde fått skuddskader eller gått på landminer. Anita Persdatter Ravna har bodd i Moss de siste 15 årene. Den gang hun tjenestegjorde i FN bodde hun i den lille Finnmarksbygda Tana hvor hun vokste opp. Ydmykhet Medaljeseremonien på Luftforsvarets base på Rygge var en av 32 seremonier som ble gjennomført samtidig fredag. 2.300 veteraner fra UNIFIL-styrkene i Libanon fikk sin heder og takk, 20 til 40 år etter at de gjorde sin innsats i de fredsbevarende styrkene. TJENESTEGJORDE FRA 1981: Anne Persdatter Ravna, som er bosatt i Moss, var en av få kvinner som tjenestegjorde i de norske FN-styrkene i Libanon. Fredag ble hun og alle andre UNIFIL-veteraner hedret for innsatsen. – De norske UNIFILstyrkene gjorde en svært viktig innsats, men de som tjenestegjorde har aldri fått den anerkjennelsen de fortjente. Da Norge trakk seg ut hadde 22.224 norske soldater tjenestegjort i Libanon, 62 hadde fått medalje for edel dåd og 21 nordmenn hadde dødd under tjenesten, sa brigader Rolf Folland, sjef for Luftoperativt inspektorat og den som delte ut medaljene til veteranene på Rygge. Stasjonsprest Martin Peder Dahl mente også at denne hederen var på høy tid. – Det er med ydmykhet at vi står her i dag, altfor seint. Dette er normalt en seanse som foregår umiddelbart etter at soldatene kommer hjem, mens de står der solbrune VETERANER: En knippe lokale UNIFIL-veteraner. Fra venstre: Glenn Arne Hansen, Steinar Aasen, Lars Erik Holstad Lilleng, Ståle Thorolfsen og Per Thon. Hedret for Libanon-innsats HEDRET: Ståle Thorolfsen tjenestegjorde i Libanon i totalt 18 måneder fordelt på tre perioder. Han mottok dermed medalje med en stjerne som takk for innsatsen. og glade over å være tilbake i Norge. Mange av dere har ventet i nesten 40 år på å få dette takket for innsatsen. Dermed får denne dagen et skjær av både det parodiske og tragiske, sa han i sin tale til veteranene. 20 år i Libanon Israels angrep og okkupasjon av Sør-Libanon i 1978 ble fordømt av FNs sikkerhetsråd, som vedtok å sende en midlertidig fredsstyrke, UNIFIL. Norge besluttet i påsken 1978 å stille en styrke i UNIFIL. Bare fire dager etter at Norge mottok henvendelsen fra FN, var første fremparti på vei til Beirut. Tidlig i operasjonen stilte Norge med det største bidraget, flere avdelinger og rundt 900 soldater. Til tross for at UNIFIL i utgangspunktet var ment å være en fredsbevarende operasjon, skulle det vise seg at det tidvis dreide seg mer om å forsøke å holde stridende parter fra hverandre i et område preget av ufred. Operasjonen ble noe helt annet enn hva mange hadde sett for seg, og virkeligheten ble langt mer komplisert og krevende enn forventet. Det som egentlig var tenkt som en relativt kortvarig inngripen, endte med å bli et permanent militært bidrag som strakk seg over flere tiår. Det er i år 40 år siden den norske innsatsen i Libanon ble iverksatt og 20 år siden den ble avsluttet. tore@byavisamoss.no

11. APRIL 2018 BYAVISA MOSS | AKTUELT15 1.199,- 979,- Skinnarbu Nasjonalparkhotell 1.079,- 619,- SPA OG WELLNESS, Risskov.no 32 82 90 00 MOSS

Byavisa Moss nr 351
Byavisa Moss nr 356
Byavisa Moss nr 358
Byavisa Sandefjord nr 165
Byavisa Sandefjord nr 152
Byavisa Sandefjord nr 154
Byavisa Sandefjord nr 153
Byavisa Drammen nr 411
Byavisa Sandefjord nr 161
Byavisa Tønsberg nr 649
Byavisa Sandefjord nr 156
Byavisa Tønsberg nr 638
Byavisa Drammen nr 418
Byavisa Sandefjord nr 164
Byavisa Drammen nr 409
Byavisa Sandefjord nr 159
Byavisa Sandefjord nr 162
Byavisa Sandefjord nr 139
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Sandefjord nr 144
Byavisa Sandefjord nr 149
Byavisa Sandefjord nr 150
Byavisa Sandefjord nr 145
Byavisa Sandefjord nr 148
Byavisa Sandefjord nr 136
Byavisa Sandefjord nr 151
Byavisa Drammen nr 403
Byavisa Sandefjord nr 147
Byavisa Sandefjord nr 146