Views
3 months ago

Byavisa Moss nr 355

Byavisa Moss nr 355 for uke 15 - 2018

NÆRING NÆRING |

NÆRING NÆRING | BYAVISA MOSS 11. APRIL 2018 8 3 NYETABLERTE AUDIOCO AS Org.nummer: 920 688 209 Forretningsadresse: c/o Regnskapssentralen AS Kongens gate 3, 1530 MOSS Organisasjonsform: Aksjeselskap Formål: Kjøp og salg av IT og annet elektronisk utstyr herunder audio, hifi og video samt annet elektroutstyr som kan brukes til sikring og varsling. Kapital: NOK 30.000,00 Daglig leder: Jens Christian Knudsen BLIKKPROFF AS Org.nummer: 920 687 660 Forretningsadresse: Skredderveien 2, 1537 MOSS Organisasjonsform: Aksjeselskap Formål: Taktekking, anleggsarbeid, air condition, ventilasjon, oppvarming av enheter (gass og olje). Kapital: NOK 30.000,00 Daglig leder: Michal Daniel Pobiega HUNT GEAR NORWAY STEFFEN ANDRE GULDAGER Org.nummer: 920 671 802 Forretningsadresse: Anton Krogsvolds vei 7, 1597 MOSS Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak Formål: Innførsel og salg av utstyr til jakt, fiske og friluft via nettbutikk. Innehaver: Steffen Andre Guldager Spår fortsatt oppgang i arbeidsmarkedet Så langt i 2018 har FINN jobb opplevd sterk vekst i antall utlyste stillinger, med unntak av i påskemåneden mars. Og stillingsutlysningene forventes å øke ytterligere utover våren. – Nå som våren kommer tror vi at vi vil se en enda større oppgang i arbeidsmarkedet, sier Hilde Sommerstad, forretningsutvikler i FINN jobb. Hittil i 2018 har FINN jobb hatt en solid vekst i antall utlyste stillinger både i januar (7 prosent opp) og februar (8 prosent opp) sammenlignet med januar og februar i 2017. VALUTAKURSER 9,59 7,81 11,03 93,22 128,76 I år er det fem år siden nye Støtvig Hotel åpnet dørene. Banken hadde ikke tro på prosjektet, men eier Stig Fische trosset alle dystre spådommer og protester. Nå er hotellet i Larkollen landets beste målt i omsetning pr rom, og utmerkelsene strømmer inn. TORE KUBBERØD tekst og foto Stig Fische er med rette stolt av hva han har fått til i løpet av disse fem årene. – Vi møtte mye motstand under planleggingen, men dette var noe jeg bare måtte realisere. Konseptet og beliggenheten gjorde meg skråsikker på at et nytt Støtvig Hotel ville bli en suksess, smiler eieren som bor litt i Larkollen, litt i Oslo og litt med samboeren på Geilo. Det var nettopp på Geilo han først var hotelleier med renommerte Dr. Holms. Men med røttene i Rygge fra ungdomstiden og første del av voksenlivet, så er det her han føler seg mest hjemme. Og da det ble klart at Støtvig Hotel sto overfor et eierskifte så måtte han bare slå til. Men det gamle hotellet var mer enn utdatert og Stig Fische så muligheten til å bygge opp selve hotelldrømmen. Et hotell som uten problemer hadde glidd inn i stilen på den amerikanske øya Martha`s Vineyard. – Men det var slett ikke alle som hadde tro på meg og at prosjektet til 320 millioner kroner skulle være lønnsomt. Banken ville ikke gi meg høyere lån enn tilsvarende en omsetning på 32 millioner kroner. Lånet jeg fikk utgjorde dermed ikke mer enn 17 % av byggekostnadene. Ingen kjede – Banken mente det ville bli vanskelig så lenge hotellet ikke skulle ha noen kjedetilhørighet. De pekte dessuten på den sterke konkurransen som er på hotellmarkedet, med nærheten til hoteller i Son, på Hankø, Losby Gods og i Fredrikstad, forklarer Fische. Han innrømmer at han aldri seriøst vurderte å bli en del av noen kjede. – Jeg tok en telefon til Petter Stordalen sånn for pliktens skyld, men verken han eller jeg var spesielt interesserte. Så det ble en merkelig samtale, ler Fische. I stedet tok han grep han egentlig ikke hadde planer om. – Støtvig Hotel bare måtte realiseres. Jeg solgte derfor unna en del av den øvrige virksomheten min, deriblant Dr Holms på Geilo, et importfirma for båter og noen næringseiendommer. Noen ganger må man bare følge magefølelsen. Økende omsetning I 2013 kunne Stig Fische endelig åpne nye Støtvig Hotell og resten har vært som et eventyr. I 2014, første hele driftsår, kunne hotellet gjøre opp status med en omsetning på 62 millioner kroner, nesten det OSLO BØRS Sist uke +1,01% dobbelte av hva banken vurderte. Siden har pila bare fortsatt å peke oppover. I 2017 ble omsetningen 86 millioner kroner mens man i år vil ende opp på 89 millioner. – Dermed er omsetningen ganske nøyaktig en million kroner pr rom og det er det ingen andre norske hoteller som kan vise til. Det er klart vi begynner å nærme oss en limit, men vi tror det er mulig å nærme seg 100 millioner i omsetning de neste tre-fire årene. Med 89 rom er ikke Støtvig noe stort hotell. Egentlig var byggeplanene mer omfattende, men ønsket om å bygge et sidebygg med flere rom fikk ikke gjennomslag. Fische ser likevel ikke bort fra at hotellet kan få en utvidelse i løpet av noen år. – Vi eier eiendommen på andre siden av Larkollveien. Der er det i første omgang planer om fem eneboliger. Er interessen stor, kan det bli snakk om et betydelig større antall boliger, næringslokaler og kurs- og konferanselokaler for hotellet. Da kan vi for eksempel gjøre om noen av dagens konferanselokaler til rom. Men dette er bare på tankestadiet, understreker han. 75 % belegg Hotelldirektør Laila Aarstrand synes det er helt greit at hotellet ikke er større. – Det er mye bedre å ha et hotell med høyt belegg enn et stort hotell hvor de fleste rommene i perioder står tomme. Kom med egne møbler Siste året +17,48% 2,28 6,11 6,01 7,30 813,83 Hotell-eventyret e IMPONERENDE OMSETNING: Siden starten, i 20 Aarstrand ved Støtvig Hotel. I 2017 ble omsetning Sånn har ikke vi det. Hotellet er åpent 350 av årets 365 dager, ELEKTRIKER- TJENESTER TLF. 69 23 63 30 www.pettersen.no FASADE ELEGANT TERRASSEMARKISE -30% TIL m/justerbar vinkel v/kveldsol 30 prosent av de besøkende på Støtvig Hotel er ferie- og fritidsgjester. Kun to prosent av gjestene er utenlandske, men noen av disse har vært svært så fasjonable. TORE KUBBERØD tekst Av hensyn til taushetsplikt MULIGHET FOR STYRING MED APP! 19.05. GRATIS BEFARING 911 50 200 fasadeprodukter.no MARKISER – SCREENS – GARASJEPORTER - INTERIØRGARDINER vil ikke hotelldirektør Laila Aarstrand si noe om hvilke gjester de har hatt i løpet av de fem årene nye Støtvig Hotel har vært åpent. Men lista over fasjonable gjester er lang. – Den eneste jeg kan nevne er den tidligere oljeministeren i Saudi Arabia. Han skulle oppleve Norge og bodde hos oss i ti dager. Da måtte vi bygge om litt, og i tillegg hadde han med seg egne møbler. Men han ble svært fornøyd med de to suitene han leide, forteller direktøren. Hun forteller at de også har et stort antall lokale brukere, spesielt på alle de andre tilbudene hotellet har. – Hotellet har blitt et samlingspunkt, hvor det arrangeres alt fra barnedåp til bursdager. Vi har et bad- spa- og trimtilbud med nesten 300 lokale medlemmer, og vi har massevis av folk innom som benytter seg av badet, bowling eller bare koser seg noen timer med god mat i hyggelige omgivelser. I løpet av en helg har vi mellom 750 og 850 mennesker innom for å spise. Dette er gjester som ikke overnatter, men som kommer kjørende fra både fjern og nær for å kose seg. tore@byavisamoss.no TAUSHETSPLIKT: Hotelldirektør Laila Aarstrand kan ikke fortelle så mye om hvilke kjente gjester de har hatt på Støtvig Hotell, men de har vært mange, og svært så kjente. En selvpålagt taushetsplikt sikrer gjestenes anonymitet og ro.

Borettslagsboliger steg 1,7 prosent i første kvartal Det er NBBLs prisstatistikk som viser dette. Fallende boligpriser i 2. halvår i fjor fører likevel til at prisene på borettslagsboliger har falt 1,7 prosent de siste 12 månedene. De regionale tallene for første kvartal viser i hovedsak samme utvikling som den vektede gjennomsnittsprisen. Eneste område som peker seg ut denne gang er Østlandet utenfor Oslo og Akershus. Her er boligprisveksten på 6-7 prosent. r fem år 11. APRIL 2018 BYAVISA MOSS | NÆRING 9 Mossefirkortene, hvor kom ideen fra? WIDAR SALBUVIK Daglig leder i Moss Industriog Næringsforening M.I.N. KOMMENTAR Handlet for mer til tross for påske Tall fra BankAxept AS og Nets viser at vi brukte betalingskortene for 50,3 milliarder kroner i mars, en økning på 2,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I løpet av mars ble det gjennomført 151,7 millioner kortkjøp, en reduksjon på 0,5 prosent i forhold til mars 2017. 13, har pila bare fortsatt å peke oppover for eier Stig Fische og hotelldirektør Laila en 86 millioner kroner mens man i år vil ende opp på 89 millioner. og da har vi i gjennomsnitt et belegg på 75 prosent. På kursog konferansedelen er vi fullbooket, mens det er litt mer å gå på innen ferie og fritid, sier hun. Støtvig Hotel har også blitt en stor og viktig arbeidsplass i Rygge. Aarstrand har bygget opp en stab på 93 personer som har 20 forskjellige nasjonaliteter. – Vi er stolte av at de aller fleste er fast ansatte. Hvor de ansatte kommer fra er underordnet. Det viktigste er at vi har mennesker som er blant de beste og som passer inn. tore@byavisamoss.no Moss Industri- og Næringsforening har så langt distribuert de fleste av de 5.000 kortstokkene vi har trykket opp. For å møte etterspørselen er det nå satt i bestilling ytterligere 5.000 kortstokker hos vår leverandør Kias i Moss. Det kommer stadig inn spørsmål om hvor man kan få kortstokkene. (De er gratis.) De skal være tilgjengelige i resepsjonen i Moss Avis, Dagsavisen Moss Dagblad, Byavisa Moss, Moss By- og Industrimuseum og Hotell Refsnes Gods. Vi prøver å etterfylle disse stedene slik at alle får sin kortstokk. Den neste store brukeren av Mossefirkortene er skolene i Moss og Rygge som vil bruke disse i undervisningen. Tanken er å bidra til å lære den oppvoksende slekt at næringslivet er levende og mangfoldig, og at man i fremtiden vil trenge unge dyktige medarbeidere nesten uansett hvilken utdannelse disse vil velge. Det andre spørsmålet som dukker opp jevnlig, er når de gamle Mossefirkortene egentlig oppsto og hvem som hadde ideen. De færreste av oss var til stede den gangen, men en gjennomgang av styreprotokollene fra Industriforeningen (som den het den gangen) viser at ideen første gang omtales av Leiv Helly Hansen den 24. februar 1950. Han gir uttrykk for at dette må være en god idé. Hvem som egentlig hadde ideen, står det ikke noe REPRESENTERT: Moss var representert med flere kort i firkortstokken «Norske Firkort – Patrioten, norske firkort på rim», som her ved Linox Regntøi fra Helly J. Hansen AS. om, men det hadde også tidligere vært laget «industri-firkort». Lokale bedrifter som nettopp «Linox Regntøi» fra Helly J. Hansen AS deltok i det som på omslaget er kalt «Norske Firkort – Patrioten, norske firkort på rim». Andre lokale bedrifter som IL-O- VAN og Moss Aktiemølle var også med i denne kortstokken. De var i godt selskap med kjente nasjonale merker som «Sætre Kjeks», «Møllers Tran», «Tiedemanns Tobak» og «Globoid». Det er derfor nærliggende å anta at det var Leiv Helly Hansen som brakte ideen om en lokal utgave av «industri-firkort» inn i Industriforeningen. Neste spor av saken i foreningens styreprotokoller er en redegjørelse fra ingeniør Horn i mars 1950, hvor han tar til orde for å bruke Mossefirkort som en fellesreklame for industrien i Moss. Gjennom 1951 er det ingen spor av Mossefirkortene i Industriforeningens protokoller. styremøtet 9. januar 1952 I nevnes saken igjen, og det opplyses at reklamebyrået Fabricius er samarbeidspartner. Så, den 26. januar 1952, er Mossefirkortene klare for distribusjon og daværende kontorsjef Emil Martens og direktør Godtfred Ernø skal ta seg av fordelingen. Allerede i mars samme år er det distribuert 2.700 kortstokker til ulike organisasjoner, bedrifter, Bystyret og stortingsrepresentanter. Industriforeningen selv satt igjen med 200 kortstokker for bruk til gjester og markedsføring. Vi gir deg full kontroll på alle avtaler og forpliktelser HOUSE OF CONTROL LES MER PÅ HOUSEOFCONTROL.NO ELLER RING OSS PÅ 815 66 355

Byavisa Moss nr 351
Byavisa Moss nr 356
Byavisa Moss nr 358
Byavisa Sandefjord nr 161
Byavisa Sandefjord nr 153
Byavisa Tønsberg Nr 649
Byavisa Drammen nr 411
Byavisa Sandefjord nr 152
Byavisa Drammen nr 409
Byavisa Sandefjord nr 162
Byavisa Sandefjord nr 164
Byavisa Sandefjord nr 159
Byavisa Drammen nr 418
Byavisa Tønsberg nr 638
Byavisa Sandefjord nr 156
Byavisa Sandefjord nr 154
Byavisa Sandefjord Nr 136
Byavisa Sandefjord Nr 148
Byavisa Sandefjord nr 145
Byavisa Sandefjord nr 150
Byavisa Sandefjord nr 149
Byavisa Drammen nr 403
Byavisa Sandefjord Nr 147
Byavisa Sandefjord Nr 146
Byavisa Sandefjord nr 151
Byavisa Sandefjord Nr 139
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Sandefjord nr 144