Views
4 months ago

FaabergPosten utg 1 2018

14

14 FaabergPosten www.faabergfotball.no EN LANGVARIG RELASJON Strandtorget har vært en av Faabergs mest lojale samarbeidspartnere over tid. Faabergposten tok derfor turen til Strandtorget for å bli bedre kjent med Senterleder Erik Skjellerud. EN AKTØR FOR HELE DISTRIKTET Strandtorget har vært en lojal samarbeidspartner til Faaberg Fotball i mer enn 20 år. De er dermed med på å skape kontinuitet på banehalvdelen som kalles marked. De har støttet Faaberg Fotball lenge før tiåret med FF Lillehammer, og er den dag i dag fortsatt en viktig samarbeidspartner. Strandtorget er en del av Faaberg Lauget og synlig med draktreklame på skulderen. Senterleder Skjellerud har vært kaptein på skuta i 13 år, og vi har dermed hatt god tid til å skape og utvikle en bærekraftig relasjon. Det er derfor et uttrykk for fair-play når vi inviterte oss selv på kaffe hos Senterleder Skjellerud. – Strandtorget er synlig gjennom flere ulike engasjementer, forteller Erik Skjellerud. Han innrømmer at han selv er spesielt interessert i fotball, men det er viktig å tilgodese flere ulike aktører. – Strandtorget er en aktør for hele distriktet, og Strandtorget lever godt av distriktet. Derfor føler vi et ansvar for å gi noe tilbake igjen. GODE OPPLEVELSER Et lite hjertesukk er at fotballen har dårlige levekår her i distriktet, og derfor føler han det er viktig å støtte opp om nettopp denne aktiviteten. – Om man summerer alle jenter og gutter i distriktet som spiller fotball, så blir det en meget stor masse. Tar vi med det arbeidet som gjøres på frivillig basis av mammaer og papper gjennom dugnad, skaper dette et engasjement uten sidestykke. Å bidra til at så mange får gode opplevelser gjennom idretten, uavhengig av ambisjonsnivå, tenker vi er et uttrykk for at vi ønsker å være en del av samfunnet vi lever i. Skjellerud påpeker at selve logoeksponeringen ikke er like viktig lenger, da mange lokale kjenner Strandtorgets logo, og den har vært uforandret gjennom mange år. Det er imidlertid viktig at et stort senter ikke blir en aktør som lever på siden av samfunnet. – Summerer man opp hele Strandtorget Handelspark sysselsetter vi om lag 600-700 personer og vi er en viktig næringsaktør for både lokalbefolkningen og tilreisende turister. Vi er dermed en viktig bidragsyter til kommunen. – Å være sponsor i ulike lag og foreninger er et viktig samfunnsansvar som vi velger å ta. Håpet og målet er selvfølgelig at de vi støtter blir interessert i oss. «SPORTSIDIOTEN» Skjellerud har selv drevet aktivt med idrett gjennom barn- og ungdommen. I dag definerer han seg selv som sportsidiot og han er truende til å se det meste av det som sendes på ulike flater. – Fotballen ligger nok mitt hjerte nærmest, men jeg vil også fremheve ishockeyen som det er morsomt å følge med på, sier Skjellerud. Selv om han har lagt skoene på hylla, så spiller Skjellerud fortsatt mange kamper som Senterleder, og favorittmotstanderne er som regel Hamar og Gjøvik. Å SPILLE PÅ LAG Skjellerud mener å observere at Hamar og Gjøvik i et varehandelsperspektiv er i ferd med å vokse fra oss. – Et uttrykk for dette er at vi ofte kommer på tredje plass når det kommer til nyetableringer av store og spennende konsepter. Dette kan bety lekkasje gjennom så vel tapt omsetning og attraktivitet. Når det gjelder Sentrum tenker jeg at vi er medspillere på samme banehalvdel. Skjellerud påpeker at når han ønsker videre utvikling av Strandtorget må dette skje i en balansert utvikling med Sentrum. – Alle aktører bør få lov til å utvikle seg parallelt. Jobber vi alene kommer vi ingen vei. Da evner vi ikke å løfte de store steinene. – Løfter vi derimot blikket fra regionalt til nasjonalt perspektiv er Strandtorget ett av de mest suksessrike og effektive kjøpesentrene. Faaberg Idrettslag har 100 års jubileum i 2019, og i 2020 kan Strandtorget feire 30 år. – Når Strandtorget åpnet i 1990 var det ikke så mange kjøpesentre, men det kom en eksplosjon på 90-tallet. Sett bort fra flommen i 1995 har Strandtorget hatt en årlig positiv utvikling, og jeg mener det er åpenbart at distriktet har hatt behov for en stor aktør, som blant annet har bidratt til mange nye arbeidsplasser. Skjellerud tenker at om ikke Strandtorget hadde vært her, ville mange hytteturister kjørt rett forbi. – Stanser de hos oss, tar de gjerne også turen opp til Sentrum. Dermed skapes det win-win situasjoner! Faabergposten takker for en engasjert halvtime med en travel Kaptein. Vi ser fram til mange år med fortsatt god samhandling. FÅBERG ER MER ENN MYGG Det er kommet en opplyst fotgjengerovergang på Fåberg. En nærmest unnselig fartsdump som leder fra den provisoriske parkeringsplassen ved rundkjøringen og over til byggeplassen mellom ny-skolen og badeanlegget. Overalt er det gjerder, høye gjerder, og innenfor yrer det rundt mennesker med hjelm og arbeidsklær som lyser gult i snøen. Anleggsmaskinene har operert i området i månedsvis, sementbilene har kjørt i skyttel, forskalinger er bygget, vegger er reist, tak er satt på. Noe begynner å ta form. På Fåberg. Igjen. Det er ikke første gang det graves og bygges på Fåberg. Her har det vært gravd og bygget siden steinalderen. Her grodde et landbruksområde opp og senere kom soldatene – og de gravde de også. Og de bygde. Og de bygger fremdeles. Med soldatene kom ildsjeler som William Tilley, den engelske soldaten som var en hovedaktør i opprettelsen av Faaberg Idrettslag. Noen år før idrettslaget ble stiftet var det skole som ble bygget i det lille samfunnet på vestsida av elva. En skole er selve symbolet på en bygd. Barn blir født, de går på skolen i hjembygda, de leker i hjembygda, de er med i ungdomslaget, de utøver idrett i idrettslaget, de vokser opp og de er knyttet til dette stedet som er deres eget. Og det meste skjer i og rundt skolen og idrettsanleggene. Det var begynnelsen på et lokalmiljø som hadde kraft til å vokse. I dag graves det fremdeles og det bygges fremdeles. Vi har slitt ut mange fotballbaner, vi har slitt ut en idrettshall, vi har slitt ut et tribuneanlegg og den røde skolen vet at den snart har tjent ut sin tid. Den er snart borte. Bak gjerdene der guljakkene ivrer omkring ser vi konturene av den nye skolen og vi kan knapt vente til den er ferdig. Et bedre læringsmiljø for våre barn, et nytt samlingssted for lokalsamfunnet, et nytt bevis på at bygda vår er levedyktig og i vekst. Når skolen er ferdig skal det bygges mer. Skolen skal knyttes til fritidsbadet og idrettshallen. Når det er gjort skal kanskje hallen og badet rustes opp for en ny generasjon? Vi håper og vi tror, vi har sett og hørt og vi føler at enda mer begynner å ta form. På Fåberg. Vårt nærmiljø er i utvikling og det vokser. Med dagens maskinparker går utviklingen både raskere og i større skala enn på den tiden William Tilley og Olav S. Jørstad drev dugnad i idrettslagets første år. Og nettop dét – forbedret maskinkraft til tross, det er fremdeles én ting som er helt grunnleggende for å skape et nærmiljø som vi har på Fåberg; mennesker som er villige til å gjøre en innsats med sin egne hender, helt frivillig, helt gratis. Viljen til å ta i et spadetak. Det er denne dugnadsånden som har formet Fåberg-samfunnet til dét det er og dét det skal bli. Den må vi alle bygge videre på. Hvis ikke blir det bare myggen att her.

www.faabergfotball.no FaabergPosten /15 DUGNADSKLUBBEN I Faaberg Fotball har vi stort fokus på å tenke alternativt også når det gjelder inntektskilder til klubben. Hvordan skaffe penger til klubbkassa uten å øke dugnadsbelastningen for mye? Begeistringsutvalget har dette som en løpende agenda og bruker mye tid på både markedsarbeid og kreativ tenkning for å finne nye løsninger. For å lykkes kreves det et miljø med nysgjerrighet hvor ingen idé er for høytflyvende og ingen idé er for enkel. Vi presenterer her noen av disse idéene som Faaberg Fotball nå har realisert. DUGNAD MED MENING Våre Renotec-containere er veldig godt eksempel på en dugnad som ikke krever mye, men som gir mye til mange. Ikke bare er dette en kjærkommen inntekt til klubben, men det er dugnad med mening. Vi har satt ut Renoteccontainere på flere steder i distriktet (og litt utenfor vårt eget distrikt også). I disse kan alle som ønsker det levere klær de ikke lenger har bruk for og resten av jobben tar Renotec seg av. Klærne selges videre til Polen eller Ukraina og klubben mottar en liten provisjon av dette for å ha utplassert containere. Dette gir en stabil ekstrainntekt for klubben og ekstragevinsten er at dette både er miljøvennlig og skaper arbeidsplasser i Norge, Polen og Ukraina. BEGEISTRINGSPEDAGOGEN Vi tok turen innom Lundgaardsløkka barnehage hvor vi slo av en prat med initiativtakeren bak Faaberg MyKid Barnehage NM. Det ble en økt med mye latter. Jennie Furulund jobber til daglig ved Lundgaardsløkka barnehage. Hun fungerer som daglig leder og hun eier også en del av barnehagen sammen med andre gode venner. Ut over det, har hun som mange andre på Fåberg brukt mye tid på frivillig verv og dugnadsarbeid. Denne tradisjonen står ikke like sterkt i Sverige, hennes hjemland, men Jennie påpeker at dette ikke har vært en stor overgang. Hun hadde nemlig mange ulike frivillige verv i Sverige også. – Det er naturlig å engasjere seg i miljøet der barna er aktive. Dermed har Faaberg Fotball vært en stor del av livet mitt. Jeg har også en mann som er meget idrettsengasjert, så det har alltid gått i Sport hjemme hos oss siden jeg kom til Fåberg. Det gikk også i Sport i Sverige, så her finner vi en klar fellesnevner hos Jennie. Etter ulike verv og roller i Faaberg, har Jennie siden 2013 vært en del av Begeistringsutvalget, noe hun trives godt med. VÅRENS VAKRESTE EVENTYR Vaskekortkampanjen har vært en suksess i flere år for klubben. I samarbeid med CircleK på Strandtorget selger alle lag vaskekort til venner og familie og halvparten av inntekten går rett i klubbkassa. Prisen på kortene er også så billige i forhold til ordinær pris at det gir en gevinst for de som kjøper. I 2017 ble det solgt over 700 vaskekort! SØNDRE SVING Dugnad er en sosial aktivitet i seg selv og noen ganger skaper også dugnadene nye, varige arenaer som bygger samholdet i klubben. Søndre Sving, vårt nye klubbhus er siste eksempelet på dette. Idrettsfritidsordningen (IFO) og Faaberg Akademiet (FA) er etablert som et tiltak for å gi et bredere tilbud til barna. Med omfattende ombygging på skolen og Jorekstad-området ble det behov for lokaler. I stedet for å bygge nytt, ble det sett på alternative løsninger. Man kom da frem til å leie inn moduler som kom ferdig innredet og mer eller mindre klare til bruk. Etter en intens dugnad for å klargjøre området sommeren 2017 stod IFO og FA-lokalene klare på sensommeren før skolestart. Men lokalene er så gode at de også brukes som vårt eget klubbhus, møtested og samlingspunkt, noe som har vært savnet og snakket om lenge. Nå står det der – i Søndre Sving! Her er det åpent for alle som ønsker å slå av en prat og ta seg en kaffe på ettermiddagene og helgene. – Mandatet til utvalget tilsier at vi skal være kreative når det kommer til å øke klubbens inntekter. Sponsorer er viktig, men også egne arrangementer som kan bidra til årlige inntekter til klubben. Dette betyr at vi får lov til å jobbe bredt med ulike prosjekter, og vi har fått sterk tillit fra det til enhver tid sittende Styret i klubben. Det gjør at vi jobber med lave skuldre. – Suksessen til Begeistringsutvalget er at vi har samlet ulike mennesker som kan ulike ting. I tillegg er vi ikke bare kreative og gale. Vi har bevist at vi kan identifisere en idé, utvikle den og til slutt sette den ut i livet. Mange er bare kreative, men fullstendig uten struktur eller gjennomføringskraft. Vi har folk som er dyktige i alle faser av verdikjeden, og dette har medført at vi har lykkes godt så langt i vårt arbeid. At medlemmene i utvalget er litt ulike, gjør også at det blir et veldig inspirerende og artig sted å delta. Det betyr også at det kan bli litt temperatur, ikke ulikt en fotballkamp. Så langt har imidlertid ingen fått rødt kort. Inspirasjon gir grobunn for idéer, og Faaberg MyKid Barnehage NM kom i stand fordi Jennie selv arbeider innen barnehagesektoren. Jennie påpeker at ansatte i barnehager ofte har tilgang til kurs og ulike seminarer. Imidlertid ønsket hun selv noe nytt og annerledes som kunne tilbys til denne sektoren. Derfor kom idéen om en uhøytidelig fotballturnering for ansatte i barnehager. – Dette har blitt til et uoffisielt NM for barnehageansatte. Det skal være lov til å være best uten ball, og dette er et lavterskeltilbud, hvor banketten gjerne er viktigst. Litt humoristisk kan vi si at dette blir fotballens svar på Inga Låmi. Det er idrettsgleden som skal stå i fokus. Vi i Faaberg har som idrettslag også et folkehelseansvar. Da er det veldig inspirerende å få historier fra barnehager som har begynt å trene sammen med mål om deltakelse i vår turnering. Å trene alene kan være vanskelig for mange. Det er ofte enklere å trene med noen. Barnehage NM har medført at mange nå beveger seg mer enn før, og det er positivt for folkehelsen. Den gleden vi ser årlig på Jorekstad under turneringen er jeg sikker på også gjør godt for den mentale helsen. I tillegg blir vi som fotballklubb lagt merke til nasjonalt for dette tiltaket, og ikke bare lokalt. Vi har hatt en jevn økning i antall deltakende lag, og 2018 blir intet unntak. I år arrangeres turneringen 2. juni på Jorekstad. På spørsmål om hvorfor Jennie havnet i Norge, er det jobb som er bakgrunnen for at hun meldte overgang. Så fant hun kjærligheten, og dermed nærmer det seg nå seg snart 25 år i Norge. Jennie trives fortsatt godt i nabolandet, men det er en ting hun ikke helt har fått grepet på, og det er kulturen for matpakke. – Jeg er glad i både Sverige og Norge, og har barn som har fått tradisjoner fra begge land. Det tenker jeg er en styrke, selv om jeg personlig ikke har med meg niste hjemmefra. Jeg lager meg fersk mat på jobb.

Bruksanvisning DB401 Utga I va 1 SE - FAAC
1. utg. 2009 av HØRSELSNYTT - COMMidt AS
NR 1 2018
Ko skjer i Nesbyen utgave 1 2018
St. Franciskus menighetsblad nr 1 2018
Kursbrosjyre 2018
Brud Ålesund 2018
Visit Nordfjord - Reiseguide 2018 NO
Treningsleir 2018