Avis 14/2018

Avis 8/2017
St. Franciskus menighetsblad nr 1 2018
Avisa Grenseland nr. 1 - Byline
Avisa Grenseland nr. 3 - Byline
pingvinen_oppslag_april_2012
Utdanning nr 14. 2012 - Utdanningsnytt.no
Layout 1 (Page 1) - Høgskulen i Volda
Avisa Grenseland nr. 3 - Byline
Budsjettsmell for Søndre side - Under Dusken
Frivillig farvann - Under Dusken
Næravisa - Høgskulen i Volda
St. Franciskus menighetstblad nr 2 2018
April - Haugesund Kirke - Den norske kirke
Avisa Grenseland nr. 1 - Byline
Avisa Grenseland nr. 1 - Byline
Den kunstneriske - Under Dusken
TIDSLØPET - Under Dusken
Rester av en krigSIDE 36 - Under Dusken
Karrieredag 14. oktober 2010 (avis) - Universitetet i Agder
Næravisa - Høgskulen i Volda
Les saken i Avisa Nordland - Røde Kors
ukm-avisa - Sør-Trøndelag fylkeskommune
Avisa Grenseland nr. 4 2008 - Byline
Tema: Ung og opptatt av kropp SAMLER HALDENS ... - Byline