Views
1 week ago

Avis 14/2018

14

14 Frolendingen 11. april 2018 Navn: Arnfinn Fidje Alder: 64 år Yrke: Kirketjener/Nesten pensjonist Bosted: Gullknappveien FØRSTEGANGSREISENDE: Frolendingene Stian Omdalsmoen, Marte Froland Johnsen og Steffen Dagestad var alle på sitt første The Gathering denne påsken. Nerdenes høytid Froland kirke har stått i 300 år. Er dette verdt å feire? – Ja vår kirke har fulgt oss i alle typer dager fra fødsel til død, og bør absolutt feires. I 2018, bør det være gamle salmer eller moderne sanger i kirka? – For meg er salmene blitt en viktigere del av kirkas budskap og den siste salmeboka med flere nye salmer gir et fint tilskudd i gudstjenestene /samlingene. Så ja, en blanding av moderen og gamle. Hvordan kan man samle enda flere folk til kirka? – At Froland kirke viser at vi er folkekirke med prest og hans stab og menighet viser et raust og inkluderende fellesskap. Fortsette som nå med forskjellige typer gudstjenester som de helt stille og familie samlinger med kor og dans. Opplever du kirka som streng eller romslig? – Mine opplevelser av kirka er åpen, raus og ikke for streng. Alle i stab og menighet viser nestekjærlighet, guds nåde i ord og handlinger. Hva betyr kirken for deg? – For meg, etter å ha blitt døpt. konfirmert og gift der. Er kirka vår et hus for påfyll, ro, fellesskap, bønn og samling om Jesus. Et ønske eller godt råd til kirka? – Mitt ønske må bli at kirka blir besøkt også på de vanlige hverdags søndager, ikke som for mange av oss i de store høytidene i året. I påsken ble verdens største LAN arrangert på Hamar. Tre ivrige frolendinger deltok, og er strålende fornøyd med opplevelsen. RUNE HELLE PÅ PLASS: Steffen Dagestad storkoste seg på TG. FAKTA OM TG The Gathering (TG) er verdens største dataparty under et tak. TG har siden 1996 blitt arrangert hver påske i Vikingskipet på Hamar. I år er det solgt nesten 6000 billetter. Det blir i tillegg solgt dagskort. TG er en årlig festival for digital kultur. Her finner vi alt fra gamere, streamere, musikere. grafikere, kodere, fotografer, cosplayere, rollespillere og vennegjenger som reiser tilbake år etter år. Første gang TG ble arrangert var i 1992, i Skedsmohallen. Da hadde vi 1100 deltakere. I dag har TG oppunder 6000 deltakere og over 350 crew. Totalt var det omlag 7000 mennesker innom i Vikingskipet i løpet av en påske. Kilde: arrangør. Frolendingene Stian Omdalsmoen (25), Marte Froland Johnsen (19) og Steffen Dagestad (22) var alle på sitt første The Gathering (TG) denne påsken. TG er verdens største LAN under et og samme tak med oppunder 6000 deltakere. Gjerne en gang til – En stor opplevelse som vi gjerne tar med oss en gang til, sier de tre som etter dagene i Vikingskipet føler seg sterke i troen på at det kan bli et nytt TG neste påske. – Her slipper vi unnskyldninger for å sitte å game hele dagen. Dette var bare topp, sier Stian. Han jobber i idrettskretsen. – Dette har uten tvil svart til forventningene, presiserer han. Flere aust-egder De tre frolendingene var i et reisefølge på fem fra Aust- Agder. – Vi kjørte til Hamar med to privatbiler. Det kreves en del datautstyr, og også materialer for å lage PC-hyller til plassene våre. Derfor er noe annet enn egen transport lite egnet, forteller Steffen. Marte er ikke like datainteressert som de to andre. – Jeg slengte meg vel mer på dette ved en tilfeldighet. Jeg bestemte meg også i siste liten, forteller hun. Mye for pengene Deltakerne betaler 1300 kroner for PC-plass, strøm, nettleie og overnatting i hallen eller i sovetelt like ved Vikingskipet. – En helt grei pris, mener den lokale trioen – Det blir nok litt lite søvn, men det får vi ta igjen når vi kommer hjem, sier Steffen som jobber på Burger King. Det er mye lys og lyd i Vikingskipet det meste av døgnet. Først ut på morgenkvisten roer det seg. Siste natten krever imidlertid arrangøren at det er ro. – En fordel for oss som har langt kjøretur hjem, sier den lokale trioen. Savner ikke fjellet Frolendingene presiserer at de ikke savnet påskefjellet. – Overhodet ikke. For oss har dette vært en langt kjekkere måte å tilbringe påsken på. Dette var både lærerikt, spennende og veldig sosialt, avslutter de tre som mener det er gode muligheter for at de kommer tilbake neste år. GODT INSTALLERT: Stian Omdalsmoen ved sin PC i Vikingskipet.

11. april 2018 Frolendingen 15 Byggfirma konkurs Aust-Agder tingrett har åpnet konkurs i Blakstad Bygg AS etter at Skatt Sør begjærte konkurs tirsdag. BAARD LARSEN Det var dommerfullmektig Thea Karoline Bogen som tok Skatt Sørs begjæring om konkurs i Blakstad Bygg AS til følge forrige uke. Saksøkte ved daglig leder møtte på vegne av Blakstad Bygg AS, og hadde fullmakt fra styreleder til å gjøre så. Skatt og mva – Skatt Sør har begjært boet til saksøkte tatt under rettens behandling som konkursbo. Kravet, kr 145 682, har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift og skatt, står det i kjennelsen fra skifteretten. Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren kr 145 682. Blakstad Bygg AS opplyste at det ikke finnes noen eiendeler i selskapet og at selskapet ikke har særlig gjeld utover kravet fra Skatt sør og Skatteoppkreveren i Arendal og Froland. – Virksomheten er innstilt. Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs, legger dommeren til. Intet til utlegg Det ble den 13. februar 2018 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Boet til Blakstad Bygg AStas dermed under behandling som konkursbo. Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren er 01. mai 2018. Som bostyrer ble oppnevnt advokat i advokatfirma Hald & Co DA i Arendal. Skiftesamling ble berammet til torsdag 3. mai 2018 kl. 08.30 Gikk ikke rett vei for Din Vei Frolandsfirmaet Din Vei Helse og Friskliv AS har begjært oppbud. Nå har retten åpnet konkurs i selskapet. DOMMER: Jan Atle Hansen. BAARD LARSEN Oppbudsbegjæringen fra Din Vei Helse og Friskliv AS ble forrige uke behandlet av Aust- Agder tingrett. – Din Vei Helse og Friskliv AS har begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo, anfører tingrettsdommer Jan Atle Hansen i rettsboken fra skifteretten. Styret tok valget Det framgår at oppbudet er besluttet av styret i selskapet. Det står ikke noe i rettsboken om hva den samlede gjelden er, men selskapets aktiva skal ha samlet anslått verdi på kr. 71.779. Virksomheten er innstilt. Antall ansatte er 0. Ikke forbigående – Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede, lyder slutningen fra retten. Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren er 3. mai 2018. Som bostyrer er dvokat Pål Christensen i Arendal oppnevnt. Skiftesamling etter konkursloven ble berammet til 14. mai 2018 kl. 08.30. NM I ÅMLI I dag går startskuddet for norgesmesterskapet i jaktfeltskyting. Det er Åmli jeger- og fiskerforening som står som hovedarrangør, og Dølemo er området det arrangeres i. Det er mange involverte fra Froland. Både på arrangørsiden, og som deltakere. Et slikt arrangement samler skyttere fra store deler av landet, og det skapes et yrende liv i lokalmiljøet. MISTET LAPPEN En mannlig bilfører ble fotgjenger etter at han suste inn i en trafikkontroll på fv 42 ved Mårvannsletta natt til søndag. – Vi har fått inn melding om at det ble gjennomført en trafikkontroll på Frolandsveien mellom klokken 01.45 og 02.45 natt til søndag, forteller operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt. – Det ble tatt beslag i ett førerkort, der den mannlige bilføreren ble anmeldt etter å ha blitt målt til 110 km/t i skiltet 70-sone, legger han til. – Har du noen kjennskap til alder til bilfører, bostedsadresse, retning og hvor kontrollen var. Var det UP eller lokalt politi som hadde kontrollen? – Jeg har dessverre ikke oversikt på dette, men ser av kartet at kontrollen skal ha vært i nærheten av Skinnaren i Froland, mellom Libru og Blakstadheia på fv 42. Du er jo den eneste som ringer og spør om dette, Baard, humrer Kleivane. Etter hva Frolendingen kjenner til var kontrollen i retning Arendal. Ifølge leder for UP distrikt 2, overbetjent Øystein Olsen Krogstad, var det en patrulje fra Utrykningspolitiet som gjennomførte trafikkontrollen. Alder og bostedsadresse for føreren hadde ikke Krogstad mandag morgen. Lokalt firma konkurs Når Skatteoppkreveren og Skatt Sør ikke fikk pengene sine, tok de selskapet til skifteretten. Her møtte ikke innehaveren av firmaet, og dermed viste dommerfullmektig Steffen Rogstad ingen nåde. BAARD LARSEN Dette fremkommer av en kjennelse fra Aust-Agder tingrett. – Skatteoppkreveren i Arendal og Froland har begjært boet til saksøkte tatt under rettens behandling som konkursbo. Kravet, 93.359 kr., har sin bakgrunn i blant annet skyldig arbeidsgiveravgift og skatt. I tillegg har saksøker fullmakt til å ta med et krav på 178.810 kr. fra Skatt Sør. Skyldneren har ikke møtt i dagens rettsmøte og det foreligger ikke opplysninger om gyldig fravær. Konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte er lovlig forkynt, anfører dommerfullmektig Rogstad i rettsboken. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Utleggsforretning er avholdt uten at tilstrekkelig dekning ble oppnådd. Vilkårene etter konkursloven for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede, mener retten. AVGJORDE: Rettens leder var dommerfullmektig Steffen Rogstad.

Avis 8/2017
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Avisa Grenseland nr. 2 - Byline
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Avisa Grenseland nr. 1 - Byline
Avisa Grenseland nr. 3 - Byline
St. Franciskus menighetsblad nr 1 2018
Utdanning nr 14. 2012 - Utdanningsnytt.no
pingvinen_oppslag_april_2012
Frivillighetsdagens avis 2008 (pdf) - Arendal kommune
Utgave 2 - Heimevernet - Forsvaret
Utgave 4 - Heimevernet - Forsvaret
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
BYEN-magasinet 3-14
Eller rett og slett les vår pdf-utgave som du finner ... - Haugesund Kirke
Layout 1 (Page 2) - Høgskulen i Volda
Karrieredag 14. oktober 2010 (avis) - Universitetet i Agder
Avisa Grenseland nr. 3 - Byline
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Layout 1 (Page 1) - Høgskulen i Volda
Innhold - Hans Majestet Kongens Garde
Avisa Grenseland nr. 1 - Byline
Avisa Grenseland nr. 11 2010 - Byline