Views
1 month ago

Avis 14/2018

16 Frolendingen 11.

16 Frolendingen 11. april 2018

11. april 2018 Frolendingen 17 Tøff vinter for rådyra MATJAKT: Ser du rådyr når du er på ferdsel i skogen bør du ikke nærme deg dem for å ta et bilde. Bruk da heller en zoom i form av en telelinse. Det er kaldt, snøen ligger dyp i skogen. I flere uker har frost og snø gjort matforrådet vanskelig for våre hjortedyr, og det er særlig vårt minste hjortedyr rådyret som har størst problem i disse dager. ERLING E. HÆGELAND Det er viktig at de nå får være i fred i skogen fra oss mennesker, at vi ikke nærmer oss dem når vi ser dem, enten vi går på ski, truger eller bruker motorisert kjøretøy som snøscooter. Motorisert ferdsel i utmark er ulovlig, hvis det ikke er søkt om dispensasjon til bestemte formål. Dessverre er det en del som ikke tar hensyn til dette og uvettig og ulovlig kjøring har vi sett flere tilfeller av! Snøscooter Det forundrer meg at flere av dem som bruker snøscooter i skog og mark, også er de samme personer som jakter hjortevilt på høsten! Det er ikke bare rovvilt og jegere som «regulerer» hjorteviltstammen, men også de som uvettig kjører og skal «observere», fotografere eller bare leke seg med scooteren som er med på å regulere stammen. Dyrene blir skremt vekk fra sin beiteplass hvor de har funnet seg et lite område der de har tilgang på litt mat som knopper og bark på lauvtre, eller strevet med å grave seg ned i snøen til forskjellige lyngplaneter. Sliter seg ut Når de blir skremt bort fra slike plasser, bruker de masse energi for å forsere snømengdene i flukt fra oss mennesker til et annet sted de forhåpentlig kan være i fred. Ved å bruke mye energi på flukt, vil flere av dem dø av utmattelse. Rådyret, som andre hjortedyr trenger den magre føden de finner i skogen HJELP: Foring av hjortedyr i skogkanten. Her er det silofor og gulrøtter som er brukt. på denne tiden for å overleve vinteren. Noen mener at det er viktig å kjøre opp løyper i skogen der hjortedyrene kan gå, slik at de ikke synker ned i snøen, og andre igjen legger ut for til dem i form av høy, silofor, forpellets eller grønnsaker som for eksempelgulrøtter. Foringsplass Skal du fore dem, bør forplassen ikke være inne i skogen, der du må bruke kjøretøy for å få det frem. Men, det bør legges i skogkanten, mellom dyrket mark og skogen, slik at dyrene får både mat og skjul. Løypekjøring i skogen er som tidligere nevnt forbudt iht. Friluftsloven, og hvis slik kjøring allikevel blir praktisert, vil kjøringen skremme viltet mer enn det gjør godt for dem! Bukken er klar Rådyrgjeita er nå drektig og bukken begynner allerede å hevde revir, og om ikke mange ukene kan enn høre kalleropene fra dem i skog og mark. Skal vi ha en livskraftig rådyrstamme, etter en slik vinter vi har hatt i år, bør vi bruke «ta hensyn» prinsippet og la rådyrene få fred i skogen.

Avis 8/2017
St. Franciskus menighetsblad nr 1 2018
Layout 1 (Page 1) - Høgskulen i Volda
Avisa Grenseland nr. 3 - Byline
Næravisa - Høgskulen i Volda
Budsjettsmell for Søndre side - Under Dusken
Frivillig farvann - Under Dusken
Avisa Grenseland nr. 1 - Byline
Les saken i Avisa Nordland - Røde Kors
Mye å snakke om - Duskedansen er kjekk - Haugesund Kirke - Den ...
Pingvinen nr. 9 - oktober 2011 - Universitetssykehuset Nord-Norge
12509 proLAR NYTT 0409
Aktuell bakgrunn Colombia - Landsorganisasjonen i Norge
posten28. årgang • Vår 2005 Lokalavis for Kampen - Kampenposten
Musikk- saMlingen - Under Dusken
september 2007 - Forsvarsforum
Fløenkirken, Bergen - DFEF
I BAKLEKSA - Under Dusken
I hardtrening til lederjobben Møter for menn - Haugesund Kirke
Møt folket - Under Dusken
Menighetsblad for Dyrøy Nr. 1 - Mars 2011 Årgang - Mediamannen
Nr 2 - Peab i Norge
Last ned katalog - Strai Kjøkken
aktuelt om misjon og kirke - Det Norske Misjonsselskap