Views
7 months ago

Avis 14/2018

18 Frolendingen 11.

18 Frolendingen 11. april 2018

11. april 2018 Frolendingen 19 VERKET INN I MUSEET? Under en orientering i formannskapet forrige tirsdag ble det opplyst om at det jobbes med å få Frolands Verk inn som en del av Aust-Agder museum og arkiv. Samtidig skal blant andre ordføreren på ekskursjon til Rjukan og Vemork for å kikke på hvordan blant annet museet er der Norsk Hydro drev i mange år. Som kjent var det på Vassmoen i Froland det hele startet for Norsk Hydro og Sam Eyde, og den første fullgjødselproduksjonen ble startet. Rektorer klare til dyst To av tre nye rektorer er allerede godt installert i Froland kommune. 1. august tiltrer de formelt sine nye stillinger. LIV-TORILL HEEN ESPELAND Inge Roppen går fra å være assisterende rektor ved Froland skole til å bli rektor for Froland barneskole. Lise Dukane går fra å være avdelingsleder for Froland skoles ungdomsskole, til å bli rektor for Froland ungdomsskole. Myk overgang – Jeg har vært alene som avdelingsleder ved ungdomsskolen siden 2014 og kjenner skolen godt. I den perioden har jeg stort sett hatt ansvaret for det meste. Hallgeir Berge har hatt økonomiansvar, og Inge Roppen har hatt noen av oppgavene som vedrører ungdomsskolen, resten har jeg hatt ansvaret for. Sånn sett blir overgangen ganske myk. Jeg kjenner kollegaene og elevene allerede, det er en fordel, mener Dukane. Vil øke læringsutbyttet – Jeg har satt i gang en del ting som jeg har lyst til å fullføre. Det ga meg en god grunn til å søke på rektorstillingen. Overordnet jobber vi med å kunne tilby en bedre tilpasset opplæring, alle elever skal ha større utbytte av skolen, sier hun. Videre har jeg satt i gang noen nye rutiner, for eksempel omkring læringsmiljø og læringsutbytte, legger hun til. – Vi har også ved skolen et stort fokus på nasjonale prøver, eksamen og grunnskolepoeng, og ikke minst drop-out fra videregående. Alt dette henger nøye sammen, mener dukane. Benytter kompetansen – Det har vært et ønske fra nåværende kontaktlærere å øke fra en til to kontaktlærere i klassene på ungdomsskolen. Det ser vi nytten av, og fra høsten av innfører vi etter planen det i alle klassene på Froland ungdomsskole, sier den kommende rektoren. – Jeg er også glad for at vi er flere på lag. I tillegg til pedagogisk personale og andre faste i klasserommet, så har vi et dyktig miljøteam, god skolehelsetjeneste, sosiallærer og rådgiver. Det gir oss mulighet til å dele på oppgaver etter kompetanse. Det mener jeg elevene drar nytte av, understreker Dukane. Hun NY LEDELSE: Inge Roppen og Lise Dukane inntar sine nye stillinger fra og med 1. august 2018. informerer også at Froland ungdomsskole får en ny avdelingsleder etter henne. Aina Venemyr Terjesen er tilbudt stilllingen, og har takket ja. Ansvar for mange – Jeg har vært ved skolen her i en del år nå, og som assisterende rektor. Følgelig blir ikke steget så stort for meg heller, men virket mitt blir nå spisset mer inn mot barneskole enn tidligere, sier Inge Roppen som har bred erfaring fra barneskole fra før han kom til Froland. Han har allerede installert seg på et kontor på barneskolen. Til høsten får han ansvaret for mange elever. – Kommende høst vil det i alle fall være 470 elever ved Froland barneskole. Det er mer enn 100 elever i 1. - 7. trinn nå, enn for 10 år siden, informerer han. – Som Lise er jeg også overordnet opptatt av at vi skal være gode på tilpasset opplæring. Jeg er også fokusert på at vi skal sette inn trykket veldig raskt når det gjelder tidlig innsats, understreker han. Fortsetter samarbeid De to nye rektorene har allerede jobbet sammen i flere år. – Vi vil fortsatt samarbeide. Vi skal ha en del felles møter, og deler av planleggingsdagene skal være felles for de to skolene, informerer Roppen som er tydelig innstilt på at det er bra for dem begge å ivareta fagmiljøet de har som rektorer. – Som rektor for ungdomsskolen kommer jeg til å delta i ungdomsskolenes rektornettverk som finnes her i Østre Agder, sier Dukane. Kommer i august Vivian Lorentsen blir som tidligere omtalt rektor for Blakstadheia skole. Vi treffer henne når det nærmer seg skolestart. Hun vil få ansvaret for vel 90 elever når hun til trer 1. august 2018.

Avis 8/2017
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Avisa Grenseland nr. 2 - Byline
St. Franciskus menighetsblad nr 3 2018
Avisa Grenseland nr. 1 - Byline
Avisa Grenseland nr. 3 - Byline
St. Franciskus menighetsblad nr 1 2018
Utgave 2 - Heimevernet - Forsvaret
Utgave 4 - Heimevernet - Forsvaret
BYEN-magasinet 3-14
Frivillighetsdagens avis 2008 (pdf) - Arendal kommune
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Utdanning nr 14. 2012 - Utdanningsnytt.no
Layout 1 (Page 2) - Høgskulen i Volda
Eller rett og slett les vår pdf-utgave som du finner ... - Haugesund Kirke
pingvinen_oppslag_april_2012
St. Franciskus menighetstblad nr 2 2018
Avisa Grenseland nr. 3 - Byline
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Layout 1 (Page 1) - Høgskulen i Volda
Avisa Grenseland nr. 11 2010 - Byline
Karrieredag 14. oktober 2010 (avis) - Universitetet i Agder