Views
6 months ago

Avis 14/2018

24 Frolendingen 11.

24 Frolendingen 11. april 2018 Longum blir ny rådmann i Froland FØRSTEVALGET: Konstituert rådmann Bo Andre Longum er innstilt som ny rådmann i Froland. Et enstemmig innstillingsutvalg går inn for at konstituert rådmann Bo Andre Longum blir ansatt som ny rådmann i Froland kommune etter avdøde Willy Hægeland. BAARD LARSEN Dette bekrefter ordfører Ove Gundersen (KrF) fredag, etter at innstillingsutvalget i Froland kommune gjorde seg ferdig med ansettelsesprosessen tidligere på dagen. Det er kommunestyret som formelt sett ansetter ny rådmann. Dette skjer i kommunestyremøtets møte 19. april. Samlet – Innstillingsutvalget var samlet om Longum, og jeg tror vi har landet på en solid kandidat. Det var mange gode søkere til jobben, sier ordfører Ove Gundersen (KrF) i en kommentar. – Ut over dette må vi komme tilbake til saken når innstillingen offentliggjøres til kommunestyret, legger han til. Bo Andre Longum hadde nettopp fått melding om innstillingen da vi tar kontakt fredag ettermiddag. Takker for tillitten – Dette er veldig nytt for meg, men jeg setter pris på tilliten som vises ved at jeg innstilles til jobben. Men det er kommunestyret som har siste ordet, lyder tilbakemeldingen fra Bo Andre Longum. – Skiftet av rådmann kom som jeg har sagt tidligere mye tidligere enn forventet, ettersom Willy gikk bort ved nyttår, legger Longum til. Han har siden i fjor sommer vært fungerende rådmann, og siden i vinter konstituert rådmann. Det er også godt kjent for Frolendingen at Longum var den kandidaten som tillitsvalgte og organisasjonen ellers på kommunehuset ønsket. Frolendingen regner med at kommunestyret støtter dette! Sterk støtte – Innstillingsutvalget for ansettelse av ny rådmann i Froland innstiller at Bo Andre Longum fra Arendal ansettes som ny rådmann i kommunen fra 1.mai 2018. Innstillingen er enstemmig. Ansettelsen behandles i kommunestyret 19. april, står det i innstillingen signert ordfører og i denne saken fungerende rådmann Ove Gundersen (KrF). – Innstillingsutvalget har vurdert samtlige 20 søknader som kom inn, og foretatt intervju med fire kandidater. Alle fire framsto som dyktige, erfarne og aktuelle for jobben, men ved den endelige evalueringen samlet innstillingsutvalget seg om Longum. Utvalget har lagt vekt på egenskaper hos Longum som forutsigbarhet, samarbeidsevne, handlings- og løsningsfokusert, strukturert og systematisk, lojal og ydmyk i forholdet til politisk nivå og ikke minst har han sterk støtte i organisasjonen, står det videre å lese. – Bo Andre Longum er oppvokst i Arendal og er bosatt der. Han har samboer og to barn og han er friluftsmenneske med terrengsykling som hovedinteresse. Han er godt kjent i kommunen etter 12 års funksjon som økonomimedarbeider, ass. økonomisjef og de to siste år som ass. rådmann. Utvalget peker på at kjennskap til Bo Andre og hans personlige og faglige egenskaper har veid tungt ved anbefalingen. Han har stor arbeidskapasitet og er dedikert til de oppgavene han tildeles, og vi tror Froland vil få en samlende og dyktig rådmann hvis kommunestyret følger innstilingen fra utvalget, lyder hovedtrekkene i innstillingsutvalget papirer. Krever erstatning etter påkjørsel En mann fra Froland har gått til sak mot Tryg forsikring, da han mener at han er blitt påført helseplager etter en ulykke på parkeringsplassen utenfor Rema 1000 21. desember 2013. BAARD LARSEN Tingrettsdommer Jan Atle Hansen oppsummerte at bilen saksøker satt i, ble påkjørt av en bil med tilhenger i Osedalen 21. desember 2013. Saksøkers bil ble dratt etter bilen med tilhenger, noe som skal ha medført at frolendingen ble påført skade som det nå kreves erstatning på. Fastsettelse – Saksøker mener han ble påført hode- og nakkeskader som ga smerter, men reiste allikevel ut på jobb. Etter et par uker besøkte han lege, og fremmet så erstatningskrav mot Tryg på vegne av sin klient, oppsummerte dommeren i retten. Det er i denne saken snakk om et fastsettelsessøksmål, med andre ord må retten avgjøre om det er årsakssammenheng mellom ulykken og de skader saksøkte mener han er påført. Advokat Kjell Inge Ambjørndalen, som er frolendingens advokat i saken, mener det er en klar sammenheng mellom ulykken og de helsemessige problemer hans klient har slitt med etter ulykken før jul 2013. Og at Tryg forsikring dermed har et erstatningsansvar etter ulykken. Ikke utløsende Trygs advokat, Johnny Lygren, mente på sin side at spørsmålet i denne saken er sammenheng mellom ulykken og skaden saksøker har fått. – Fra vår side stilles det ikke tvil om at saksøker har hatt sine plager, slik det er presentert for retten. Spørsmålet er bare om det er denne aktuelle hendelsen som er utløsende og årsaken til plagene, framholdt advokat Lygren. – Vi anfører fra Trygs side at alle vilkårene for at forsikringsselskapet er erstatningspliktige, ikke er til stede. Tryg mener det ikke er sammenheng mellom kollisjonen og de skader som saksøker mener at han er påført. Saksøker anfører ellers i skademeldingen at det ikke var noen personskader, understreket han. Traff taket I sin forklaring til retten anførte saksøkeren fra Froland at da firehjulstrekerens henger traff hans bil, ble han kastet fremover og slo hodet i taket. – Luften ble slått ut av meg, og da jeg landet i setet traff nakken min nakkestøtten. Jeg ble da noe omtåket, forklarte mannen i retten. Ha la til at avstanden motpartens bil kjørte, var flere meter lengre enn hva Tryg legger til grunn. Og at det dermed er påført hans bil, og hans legeme, større kraft enn hva forsikringsselskapet mener. Krever frifinnelse Tryg mener at det i denne hendelsen ikke ble påført saksøker krefter som gir varig skade, noe den sakkyndige støtter. – Vi legger ned påstand om frifinnelse og tilkjenning av saksomkostninger, sier advokat Lygren. Advokat Ambjørgdalen på sin side, påstår at Tryg har erstatningsansvar i saken. Tvistesaken fortsetter til og med i dag, med dom senere. SAKKYNDIG: Dr. med. Ole Jørgen Rise Kirkeby er mye brukt som sakkyndig i forsikringsskader og for domstolene.

11. april 2018 Frolendingen 25

Avis 8/2017
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Avisa Grenseland nr. 2 - Byline
Utgave 4 - Heimevernet - Forsvaret
Utgave 2 - Heimevernet - Forsvaret
Frivillighetsdagens avis 2008 (pdf) - Arendal kommune
BYEN-magasinet 3-14
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Layout 1 (Page 2) - Høgskulen i Volda
Eller rett og slett les vår pdf-utgave som du finner ... - Haugesund Kirke
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Avisa Grenseland nr. 3 - Byline
Avisa Grenseland nr. 11 2010 - Byline
September 2005 - Haugesund Kirke - Den norske kirke
Kirkebladet nr 1 2010 - Kirken i Gran
September - Haugesund Kirke - Den norske kirke
Layout 1 (Page 1) - Høgskulen i Volda
Et magasin fra Bergen domkirke menighet - Mediamannen
hovedsak - Forsvarsforum
SIKKERHET nr. 2 • 2011 - Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Sosiale konkurrenter - Byavisa Larvik & Stavern
Hospitalet 2004 Nr 3.pdf - Helse Bergen
tema: design og håndverk 4 digital kreativitet 16 det perfekte yrket ...
Utgave 3 - Heimevernet - Forsvaret