Views
6 months ago

Avis 14/2018

2 LEDEREN DEN SISTE

2 LEDEREN DEN SISTE REISEN Påskehøytiden ble ikke helt som forventet for mange, inkludert undertegnede. Søndag før påske, 25. mars, gikk den lokale sykkelprofilen og hedersmannen Birger Sørgaard bort. Tross alvorlig kreftsykdom hadde han humøret, omtanken for andre og troen på Vår Herre helt til siste åndedrag. Vi håpet alle på et mirakel, men dessverre fikk ikke familien og hans venner oppleve at dette skjedde. Fredag var det begravelsen til Birger Sørgaard i Åmli kirke. Og vi var mange som fulgte han på hans siste reise fra Åmli kirke til kirkegården i Tovdal. Som seg hør og bør fikk muntrasjonsrådet, ildsjelen, medmennesket og sykkelentusiasten en ”æresrunde” som vel neppe er sett maken til. Ikke bare var det ønskelig at alle hans sykkelvenner stilte opp i kirken i klubbtrøyene til den sykkelklubben de tilhørte. Vi var også mange som syklet foran bårebilen de drøyt tre milene fra Åmli til Tovdal. Det er vel de tøffeste tre milene alle i sykkelfølget noen gang har gjennomført. Men det var utrolig å kunne få lov til å hedre Birger Sørgaard på denne måten! Birger var den som ga meg min første sjanse som redaktør, da i Åmliavisa. Med en utrolig arbeidskapasitet, imponerende stort nettverk, mange venner, hjertevarme, godt humør og en solid tro var han en styreleder som hadde et pulserende hjerte for Åmli, Tovdal og Åmliavisa. Så vi er mange som sammen med familien føler på savnet som har kommet. Men, Birger var sterk i troen på at vi skal møtes igjen. Jeg håper han får rett, for en mer perfekt mann å være med på livets siste “landeveisritt” med, kan jeg ikke tenke meg. Takk for alt, Birger! Red. BAARD LARSEN Det var formannskapet som gikk inn for dette i møtet forrige tirsdag, da saken om ”Tilleggsbevilgning virksomhet Omsorg” kom på bordet for de folkevalgte. Både i fjor og tidligere i år etterspurte Oddvar Østreim Frolendingen 11. april 2018 – Dette vedtaket lukter veldig godt ØKER: Bemanningen for ”heimen” skal nå styrkes, til stor glede for omsorgsleder Alv Birger Uldal. Formannskapet forskutterer økt bemanning på sykehjemmet, og satser på å opprette to nye årsverk fra 1. juni av. Dermed blir det senere middag for beboerne, noe i første rekke FrPs Oddvar Østreim har kjempet for i lang tid. (FrP) økt bemanning slik at middagsserveringen kan bli flyttet. Nå har administrasjonen og formannskapet fulgt opp ønsket. Mer å gjøre – Det har de siste årene værtflere brukere, og mer komplekse brukere. Og vi har en beleggsprosent 96 prosent de siste årene, men i år har vi kommet opp i rundt 116 prosent. Så det er stort behov for flere ansatte på sykehjemmet, som i fjor hadde et merforbruk på 1,5 millioner, sier Alv Birger Uldal, som fram til 1. april var virksomhetsleder for omsorgssektoren. Froland kommunestyre vedtok å fremskynde utlysing av stilling som er vedtatt i budsjett 2018, samt å opprette to nye årsverk ved Froland sykehjem fra 1. juni 2018. Budsjettrammen for virksomhet Omsorg økes med 1,5 millioner kroner, inndekning skjer ved at konto for avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Kommunestyret forutsetter at endring av tidspunkt for middagsmåltidet realiseres når det nå gis midler til å øke bemanningen med ytterligere to årsverk fra juni av. Storfornøyd – Jeg er veldig glad for at det i dag legges opp til at det ansettes to nye årsverk ved sykehjemmet, som vil gjøre situasjonen mye bedre. Administrasjonen og politikerne har sett at vi har fått et økende behov de siste årene. Det ble i fjor brukt en drøy million kroner på overtid i fjor, noe som har sammenheng med at vi i tillegg til de 39 som vi i utgangspunktet har rom til, på det meste har hatt ni ekstra pasienter oppå dette, legger Uldal til. – Vedtaket lukter veldig godt, siden økt bemanning vil medføre at beboerne får middagen sin en del senere og til mer normal tid. I tillegg vil dette medføre en mer normal arbeidstid og arbeidshverdag for de ansatte, sier Oddvar Østreim (FrP). Det var han som tidligere har fremmet interpellasjon med ønske om at middagen flyttes fra ca. 13 til nærmere 16 på ettermiddagen. Bedre arbeidshverdag – Det er liten tvil om at flere ansatte på jobb på ettermiddagen vil gjøre at vi får turnusen til å gå opp, og at den gir oss muligheten til å servere middagen senere, understreker Uldal til de folkevalgte. – Økt bemanning vil medføre redusert bruk av vikarer, og mulighetene for å få redusert antall småstillinger. Men dette er noe som virksomhetsleder og administrasjonen må se på. I første omgang er flyttingen av middagen noe av det som er viktigst slik jeg har forstått det, sier ordfører Ove Gundersen (KrF). Det har vært en gjennomgang av vaktlistene, som viste at middag rundt klokken 16 ikke kunne gå opp med dagens bemanning. Erfaringen fra andre sykehjem som har fått senere middag viser økt trivsel for beboerne, mindre hektisk hverdag for de ansatte og en bedre opplevelse for de som bor på sykehjemmene. Frolendingen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale bes ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige utvalg (PFU) er et klageorgan som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. PFU holder til i Oslo, tlf. 22 40 50 40. E-post: pfu@presse.no

11. april 2018 Frolendingen 3 Han vil helst ikke bli kalt for snill. Øystein Gauslå er mer opptatt av å bli oppfattet som ærlig og rettferdig. MARIE HATLEVOLL Gauslå er en mann med mange jern i ilden, og er daglig leder for fire firmaer. Denne gangen skal det handle om to av dem; Blakstadheia Næringsutvikling og Bliksåsen Panorama. Sistnevnte lager tomter i et byggefelt hvor han selv har bosatt seg. I løpet av arbeidsdagen er han ofte å finne bak rattet på sin store Ford Ranger. Vi har for anledningen kjørt opp på en topp i næringsparken hvor vi har god utsikt over den nye fengselstomta. Stor jobb – Byggestart er rett rundt hjørnet, smiler han. – Men den tomta har vært en stor jobb. Den er ikke bare planert en gang, flere av stedene har man fylt opp, planert og komprimert over ti ganger for å få grunnen kompakt nok, forklarer Gauslå. Han er vant til å lede store prosjekter, og har mange ansatte under seg. – Det er viktig å organisere godt, og så vil jeg ikke fremstå som en snill sjef. Om man da stiger i gradene, går man over til å bli dumsnill. Da vil det alltid være noen som utnytter deg, derfor jeg er mer opptatt av å være ærlig og rettferdig. Det er noe jeg jobber for, sier han. Etter å ha jobbet en mannsalder i entreprenørbransjen i både Froland og Arendal har Gauslå gjort seg en del erfaringer. Hvorfor valgte du å satse i Froland? – Jeg er født og oppvokst på Hynnekleiv, som ble en del av Froland etter kommunesammenslåingen. Jeg trives i Froland og jeg liker folka. De er greie å ha med og gjøre, og man slipper masse tungvinne greier. Vi ligger også nærme Arendal, og næringsområdet på Blakstadheia har store arealer og mange muligheter. Hvor mye plass har dere igjen på Blakstadheia? – Vi har nå planert ut 135 mål til blant annet fengselet. I bakkant av dette området klargjøres også ti mål med tomt som skal brukes til næring som ikke driver direkte handel, men for eksempel lager og produksjon. Handel og kontorer prøver vi å legge i NESTEN BYGGEKLART: Det er bare kort tid igjen til byggearbeidene starter på fengselstomta på Blakstadheia. Øystein Gauslå synes det er flott at et så stort prosjekt havnet i Froland, og at ikke alt blir konsentrert rundt storbyene. området mot riksveien. Utover det som er opparbeidet nå, har vi rundt 200 mål igjen. Men i dette arealet må man også regne inn vei og grøntarealer. Og hvordan er det med Bliksåsen? – Det prosjektet stoppa litt opp da regjeringen ba bankene stramme inn kravene om egenkapital, noe som gjorde det vanskeligere å selge tomter. Men vi har fortsatt tro på byggefeltet, og det tar seg nok opp. Nå har vi kun åtte-ni tomter som ikke er solgt på første byggetrinn, og det er bevegelse. Vi planerer blant annet ut til flere leiligheter nå. Froland vokser, hva tror du er grunnen? – En av faktorene er at kommunen er flinke til å satse på bokvalitet. Froland har et bra idrettslag, svømmehall og gode muligheter for blant annet skyting og skiskyting. Menighetene er dessuten flinke med sitt ungdomsarbeid, så her er det noe for alle. Hva er unikt med Froland? – Det er nærheten til naturen og de korte avstandene. Skal man kjøre barna på en aktivitet, tar det maks ti minutter fra alle de store boligområdene. De som jobber i kommunen har kort vei til jobb, og flere arbeidsplasser blir det når fengselet er ferdig og flyskolen starter opp. Froland har et rikt næringsliv. Hva tenker du om kommunens politiske arbeid? – Jeg kjenner flere av politikerne, og vet det er flinke folk. Så jeg har tiltro til dem. Det er nok ikke alltid så galt som folk av og til tror og skriver. De bryr seg om at man får ting til, enten man er liten eller stor. Og det er viktig å huske at det som kan se ut som en enkel avgjørelse for politikerne ikke alltid nødvendigvis er det. En enkel sak kan få store konsekvenser for andre, derfor er det viktig at alt er nøye kartlagt og tenkt gjennom. Jeg vil også si at dette er en kommune som ikke gjør forskjell på folk etter deres økonomiske evner, her er det godt å bo uansett hvor mye man har å rutte med. Hvordan oppfatter du frolendinger? – De er stort sett greie, det samme gjelder de som flytter hit. Jeg har ennå ikke truffet en umulig frolending. Hvilken fordel er det å drive i Froland? – Her er det ubegrensa med plass! Det er nok naturlig at Arendal og Froland før eller siden blir bygd sammen, og da tror jeg ikke en storkommune ville utgjort en veldig stor forskjell for innbyggerne. Froland kan nok påvirke Arendal til det positive, blant annet ved at vi har kort vei mellom politikere og dem som driver næring. Hva skulle du gjerne hatt i Froland? – Et større sentrum. Osedalen er litt trang, noe som begrenser utviklingen. Men nå ønsker de på sikt å ta bort fjellet bak Rema 1000. For at det skal være grunnlag for et større sentrum, må nok bygda også få flere innbyggere. Og de kommer, det selges både boliger og tomter jevnt og trutt året rundt. Har dere spesielle utfordringer? – Nei, ting går rimelig greit. Politikerne er skvære og rettferdige, og bruker det meste av pengene på fellesskapet. De mer risikofylte og store prosjektene tar de private. Er det liv laga for Blakstadheia Næringspark og Bliksåsen Panorama i Froland? – Ja, det er liv laga for begge BLIKSÅSEN PANORAMA AS Driver med: Tomteutvikling Etablert: 2012 Eier: Gauslå Invest AS, Midtstøl AS Daglig leder: Øystein Gauslå deler. Jeg mener det er viktig at sentrale politikere ser verdien av å legge en del av administrasjonen til andre steder enn Oslo. Det har vært litt for stor utvikling i storbyene, noe som blant annet har ødelagt prisene i boligmarkedet. Og når bankene må stramme inn som en følge av dette, rammes hele landet. Så veksten tar de glatt i Oslo, mens alle må være med på innstrammingene. Heldigvis er det bred politisk enighet sentralt om at man ønsker å snu på dette, og det er i ferd med å skje. Blant annet ved at vi fikk fengselet her i Froland. Det gir en rekke ringvirkninger som slår positivt ut for mange bransjer i kommunen. BLAKSTADHEIA NÆRINGSPARK AS Driver med: Næringsutvikling Etablert: 2011 Eier: Midtstøl AS, Saga AS, Gauslå Invest AS, Arilds Eiendom AS Daglig leder: Øystein Gauslå

Avis 8/2017
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Avisa Grenseland nr. 2 - Byline
Utgave 4 - Heimevernet - Forsvaret
Utgave 2 - Heimevernet - Forsvaret
Frivillighetsdagens avis 2008 (pdf) - Arendal kommune
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
BYEN-magasinet 3-14
Layout 1 (Page 2) - Høgskulen i Volda
Eller rett og slett les vår pdf-utgave som du finner ... - Haugesund Kirke
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Avisa Grenseland nr. 3 - Byline
Avisa Grenseland nr. 11 2010 - Byline
September 2005 - Haugesund Kirke - Den norske kirke
Kirkebladet nr 1 2010 - Kirken i Gran
September - Haugesund Kirke - Den norske kirke
Layout 1 (Page 1) - Høgskulen i Volda
Et magasin fra Bergen domkirke menighet - Mediamannen
hovedsak - Forsvarsforum
SIKKERHET nr. 2 • 2011 - Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Sosiale konkurrenter - Byavisa Larvik & Stavern
Hospitalet 2004 Nr 3.pdf - Helse Bergen
tema: design og håndverk 4 digital kreativitet 16 det perfekte yrket ...
Utgave 3 - Heimevernet - Forsvaret