Views
8 months ago

Avis 14/2018

8 Frolendingen 11. april

8 Frolendingen 11. april 2018 GODKJENTE PLANENE Formannskapet har godkjent detaljplan for delområde B11 i Ovelandsheia boligområde (bildet under). De fulgte dermed rådmannens forslag til vedtak i saken. Rådmannens forslag til vedtak gikk på at ”Formannskapet i Froland kommune i henhold til Plan- og bygningslovens vedtar detaljplanen for Ovelandsheia delfelt B11 datert 30.11.2017 med tilhørende bestemmelser under forutsetning om følgende endring: * Situasjonsplan for tomten vedlegges søknad om tillatelse til tiltak. Situasjonsplanen skal være målsatt og vise eksakt plassering av bygget, med høydeangivelse for gulv i hovedetasje og mønehøyde. 50 m² lekeplass, avkjørsel og biloppstillingsplasser samt tomte arrondering skal fremkomme av situasjonsplanen. * Tillat utnyttelse skal ikke overstige % BYA = 30% beregnet av eiendommens areal. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig. * Vedtaket ihht. pbl (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato. * Eventuell klage fremsettes skriftlig for formannskapet i Froland og sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet innen 01. mai 2018. – Har bilistene for god råd? AKTIVE: Utrykningspolitiet hadde i påsken kontroller både på Hynnekleiv og ved Trevann. Mange bilister ble flere tusen kroner billigere etter at de ble tatt av én av UPs mange kontroller i forbindelse med påskeutfarten. BAARD LARSEN Etter hva Frolendingen kjenner til, var det i alle fall to kontroller i kommunen før og under påskehøytiden. Både tirsdag 27. mars og søndag 1. april var enheter fra UP på plass langs veiene. Hynnekleiv I løpet av noen ettermiddagstimer vinket Utrykningspolitiet inn en rekke bilister som kjørte for fort på rv 41/fv42 ved Hynnekleiv søndag ettermiddag. Også bedre kjent som 1. påskedag. – Det var to patruljer fra Utrykningspolitiet som hadde kontroll fra klokken 15.20 til 18.05 1. påskedag, forteller operasjonsleder Miriam Stausland ved Agder politidistrikt til Frolendingen. – I løpet av kontrollen ble det tatt 38 bilister som kjørte for fort i skiltet 50-sone. Den høyeste farten som ble målt var 74 km/t, legger operasjonslederen til. Dette gir et forenklet forelegg på 8.500 kroner og tre prikker på førerkortet for den aktuelle bilisten. Ved en fart av 76 km/t og høyere mister du førerkortet i 50-sonen. Ved Verket Utrykningspolitiet (UP) vei av flere hundre tusen kroner på overtid i påskehøytiden bare i Agder. Etaten lovet at de skulle være tungt på veiene, men sa fokus er å forhindre ulykker, ikke å ta flest mulig bilister. Noe som ikke hjalp 12 bilister på fv 42 ved Eikely mye tirsdag før påske. Fra klokken 9.45 til 12 hadde enheter fra Utrykningspolitiet adferdskontroll med laser og kikkert på fv 42 ved Trekleiva (bakken ved Eikely) på vei mot Osedalen. I skiltet 60-sone gikk det litt vel fort med flere. Dermed måtte de signere på et skjema så det ble forenklet forelegg med hjem fra turen. 11 ble tatt – Det ble utferdiget 11 forenklede forelegg for fart, og en reaksjon for manglende bruk av bilbelte. Høyeste målte fart på den tiden Utrykningspolitiet hadde kontroll, var 80 km/t i 60-sonen, forteller operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Linn Andresen. Bilfører som kjørte 80 km/t må ut med 5.500 kroner til statskassen, mens bilisten som satt uten bilbelte blir 1.500 kroner fattigere. Med antallet overtredelser vil det ha gitt finansminister Siv Jensen (FrP) mellom 40.000 og 50.000 kroner inn i “kistebunnen” på UPs kontroll. Ikke bra – Trist at så mange velger ikke å holde fartsgrensen gjennom et så kjent klagested. Og et er jo ikke første gangen vi står her under påskehjemfarten, sier Øystein Olsen Krogstad, distriktsleder i utrykningspolitiet D2 Sør. – Har bilistene rett og slett for god råd, siden det er så mange som blir tatt? – Om bilistene har for god råd vet ikke jeg, men utrolig at de frivillig velger å sponse statskassa på hjem fra påskeferie, svarer UP-overbetjenten. Frolendinger i spillemann på taket Til helgen er det duket for ”Spillemann på taket” med Arendal musikkteater. LIV-TORILL HEEN ESPELAND Premieren nærmer seg for “Spillemann på taket” med Arendal musikkteater. Mange involverte Teateret er i innspurten og jobber for tiden hardt med siste finpuss på musikalen “Spillemann på taket”. – 45 skuespillere, 14 musikere samt et stort antall mennesker bak scenen er klare for å gi publikum en flott opplevelse, informeres det i en pressemelding. Det er et stort spenn i alder på de som er med i den musikalske fremføringen. – Den yngste er 9 1/2 og eldstemann fyller 72 uken etter forestillingen, opplyses det. Lokale skuespillere I år er det to frolendinger med i Arendal Musikkteaters oppsetning, Gunn Mariann Arnesen og Idar Basse Jacobsen. Gunn Mariann hadde i fjor den kvinnelige hovedrollen i stykket «The Producers». Denne gangen har hun er litt mer beskjeden rolle som Eidel, landsbykone i Anatevka. Basse har tidligere vært med i “Bør Børson”, “My Fair Lady” og “Sweeney Todd”. I årets oppsetning har han rollen som tiggeren Nahum og russisk soldat. I tillegg er Torgeir Neset med. Torgeir er født og oppvokst i Froland, men nå bosatt i Åmli. Torgeir var med i Arendal Musikkteaters oppsetning “My Fair Lady” i 2014 og synger i “Kor For Alle” i Froland. Flott opplevelse Det sies at “Spillemann på taket” er en av verdens mest populære og vakreste musikaler. Den er satt opp flere ganger i Norge, og denne gangen er det Arendal Musikkteater som med flotte lokale skuespillere og musikere setter opp denne vakre musikalen. ERFAREN: Idar Basse Jacobsen har vært på scenen før. ARKIVFOTO

11. april 2018 Frolendingen 9 36 Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 37 De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. 38 Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? 39 Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se! En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har.» 40 *Dermed viste han dem hendene og føttene sine.• 41 Da de i sin glede ennå ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem: «Har dere noe å spise her?» 42 De ga ham et stykke stekt fisk, 43 og han tok det og spiste mens de så på. (Lukas 24) De trodde ikke sine egne Lesernes mening En rett høyre fra Sylvi Listhaug mot terrorister Når følelser blir sterke i den offentlige samtalen er det fort gjort å parkere kjensgjerningene. Så også med debatten rundt justisminister Sylvi Listhaugs avgang og hennes forslag til nødvendige tiltak for å ivareta borgernes sikkerhet. Beklageligvis parkerte Stortinget regjeringens ønske om å frata fremmedkrigere og terrormistenkte pass og statsborgerskap. Et forslag overmodent i lys av det økende trusselbildet. PST var helt enig med regjeringen. Et raskt og effektivt bidrag til terrorbekjempelse. 22. juli-kommisjonen har tidligere felt en knusende dom over den tidligere rødgrønne regjeringens dugelighet i krisehåndtering og forestillingsevnen av mulig katastrofe. Når Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk til frontalangrep på Listhaug for å påpeke de faktiske forhold, er det grunn til å minne om følgende: Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre har selv ikke mye troverdighet igjen å gå på. 28 januar 2011 ble Støre tatt av TV2 og Pål T. Jørgensen med buksene nede. Støres samtaler med Hamas avdekket løgnen og det hemmelige dobbeltspillet i toppen av Arbeiderpartiet for å anerkjenne og samarbeide med terrorgrupper fra Midtøsten. Mullah Krekar og tilsvarende hatideologer har lenge kringkastet drapstrusler, hat og vold fra hovedstaden. Samtidig avslo daværende Ap-statsråd Anniken Huitfeldt Frp-kravet om å frata islamistene månedlig NAV-støtte på 19.000. En hån mot lovlydige borgere og ærlige skattebetalere. Åleglatte norske advokater lar kyniske voldsideologer utnytte det norske rettssystemet til fulle med dertil årelang rettslig behandling for å unngå rettskraftig dom og utkastelse .Millionregningene Arbeiderpartiet lukker døren for KrF I fjor åpnet Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre døren for samarbeid med KrF. Han sa den gang: «Vår utstrakte hånd til sentrum i norsk politikk er ikke et kortsiktig ønske om makt etter valget i 2017». Jeg tror Støre og jeg har litt forskjellig syn på hva som er langsiktig. På APs landsstyremøte i mars slo partiet nemlig tydelig fast at de vil søke flertall med SV og Sp. Høyres strategi har ligget fast i mer enn ti år. Vi skal finne løsninger på virkelige problemer folk har i sin hverdag, og vi skal gjøre det gjennom et bredt borgerlig samarbeid. I ni budsjettprosesser på rad har KrF, Venstre, Frp og Høyre funnet sammen om god politikk for landet og for et mer bærekraftig velferdssamfunn. Vi har tatt Norge trygt gjennom oljeprisfall og flyktningkrise, og min opplevelse er at samarbeidet med KrF er godt og konstruktivt. Sammen har vi økt engangsstønaden og kontantstøtten for barnefamilier. Skolehelsetjenesten er styrket betydelig. Innsatsen mot barnefattigdom er økt betydelig, blant annet med gratis kjernetid i barnehagen og gratis fritids- og ferietilbud. Og de gangene venstresiden har angrepet reservasjonsretten, KRLE og pensjonen for gifte og samboende, har vi stått sammen i stormen. Jeg har stor tro på at KrF og Høyre kan finne sammen, spesielt i verdispørsmål. Vi deler en kristen formålsparagraf, og vi har begge en levende etisk debatt om blant annet bioteknologiske spørsmål. Måten andre partier med letthet konkluderer i disse spørsmålene forundrer meg, og jeg kan vanskelig se for meg at KrF kan finne et fruktbart samarbeid med SV og Ap i slike spørsmål. Tanker til tro Han lever øyne, og det ville vel ikke vi ha gjort heller. Først legger de Jesus i graven. Han er så død som det går an å bli. Tre dager senere står han lys levende i blant dem. Jesus må virkelig appellere til sansene deres. «Se meg, hør meg, ta på meg! Gi meg en matbit! Hvor tror dere disse arrene kommer fra? Jeg er den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Faderen har bekreftet Sønnens frelsesoppdrag. Om 40 dager farer jeg opp til himmelen. Etter det er det bare min hellige Ånd som kan overbevise dere om at jeg lever» Johannes forteller om disippelen Thomas, at han insisterte fra terroristenes forsvarere går til oss skatte betalere. Faren at likesinnede vil kopiere dette og la seg påvirke til å bli radikalisert er overhengende. Burde ikke Solberg regjeringen fått Stortingets støtte for å få slutt på galskapen? Eller kan hende var dette Jonas Gahr Støres forsøk på tåkelegging av terrordebatten og ta fokus bort fra intern strid og egen begredelige troverdighet på samme sak? Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide er kvitt en handlekraftig justisminister. Det er dårlig nytt for tryggheten til norske borgere. Trygghet i utrygge tider går rett hjem hos velgerne. Uklarhet om trygghet i terrortider og knefall for voldsideologer gjør det ikke. Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide kan fort ha forregnet seg. Bjørn A. Engen Grimstad Vi ser også at Ap er i ferd med å ta en venstredreining. De har adoptert retorikken fra Rødt og SV om «velferdsprofitører», og vil legge store begrensninger på ideelle og andre private aktører innen barnehage og barnevern. Å rekommunalisere disse tjenestene er å sette ideologi foran enkeltmennesker. Der private initiativ kan bidra til bedre kvalitet på tjenestene og valgfrihet for brukerne, bør vi åpne opp for det. Her opplever jeg at KrF og Høyre har et verdifellesskap. Vi tror på mangfold og valgfrihet, og på at samfunnet bygges nedenfra. I møte med store utfordringer som eldrebølge, innvandring og digitalisering, opplever jeg at dette er gode verdier å bygge et bredt borgerlig samarbeid på. Svein Harberg Parlamentarisk nestleder, H på selv å kjenne på arrene på Jesu kropp. Det fikk han, og han trodde og bekjente sin tro. Men Jesus sier til ham, som en trøst til oss alle: «Salige er de som ikke ser, og likevel tror» Det er jo vår situasjon. «Troens øye ser det» står det i en salme. Vi er avhengige av at Ånden åpner opp Ordet for oss slik at vi tror at Jesus lever. Tror at Jesus frelser. I tro kan vi Høre ham. I tro kan vi se Ham. I tro kan vi følge Ham. Til verdens ende. Påsketidshilsen Ravn Prest Ukas gratulasjoner FEM ÅR: Hipp hurra for Fabian Boye Grønlie, som ble fem år 2. april. Vi er veldig glad i deg, vår gøyale storsjarmør. Klemmer fra mamma, pappa og storebror, resten av gjengen på Tresnes. Lars, Monsen hilser også. ÅTTE ÅR: Agnes Valle Sines fylte 8 år 25. mars. Hipp hurra for Agnes! Gratulerer så masse med dagen din! Vi er glad i deg! Klem fra mamma, pappa, Sigrid og Johanna. 90 ÅR: Margit Gundersen ble 90 år den 9. april. Gratulerer med overstått gebursdag. Takk for det du betyr for oss og for raushet og hjelpsomhet. Liv Kirsten, Ove, Gunhild og Inger og alle dine svigerbarn, 19 barnebarn og 14 oldebarn. FIRE ÅR: Gratulerer så mye med 4 årsdagen til Vilja Malene Amdal, som var den 6 april. Du har alltid et smil på lur og mange gode klemmer. Du elsker å danse, turne, synge og kle deg ut. Tenk at du har blitt 4 år allerede. Vi er veldig glad i deg. Stor klem fra mamma, Embrik , Theodor og Silas Olai. SEKS ÅR: Sigrid Valle Sines fylte 6 år 2. april. Sigrid blir endelig 6 år! Gratulerer med dagen! Du er super! Klem frå mamma, pappa, Agnes og Johanna FEM ÅR: På søndag 8. april, fylte endelig denne snille og sjarmerende «jobbemannen» Nils Byttingsmyr fem år! Tenk. En hel hånd. Vi er uendelig glad i deg, Nils. Stor bursdagsklem fra Thea, Ånon, mamma og pappa.

Avis 8/2017
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Avisa Grenseland nr. 2 - Byline
St. Franciskus menighetsblad nr 3 2018
Avisa Grenseland nr. 1 - Byline
Avisa Grenseland nr. 3 - Byline
St. Franciskus menighetsblad nr 1 2018
Utgave 2 - Heimevernet - Forsvaret
Utgave 4 - Heimevernet - Forsvaret
BYEN-magasinet 3-14
Frivillighetsdagens avis 2008 (pdf) - Arendal kommune
Utdanning nr 14. 2012 - Utdanningsnytt.no
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Layout 1 (Page 2) - Høgskulen i Volda
Eller rett og slett les vår pdf-utgave som du finner ... - Haugesund Kirke
St. Franciskus menighetstblad nr 2 2018
pingvinen_oppslag_april_2012
Avisa Grenseland nr. 3 - Byline
Avisa Grenseland nr. 4 - Byline
Layout 1 (Page 1) - Høgskulen i Volda
Avisa Grenseland nr. 11 2010 - Byline
Karrieredag 14. oktober 2010 (avis) - Universitetet i Agder