Views
2 months ago

Byavisa Drammen nr 416

Byavisa Drammen nr 416 for uke 15 - 2018

30 UNDERHOLDNING |

30 UNDERHOLDNING | BYAVISA DRAMMEN 11. APRIL 2018 Malte Konnerud nye kirk Håkon Gullvåg laget i 2001 altertavla Korsvandringen i nye Konnerud kirke, i Nidarosdomen har han en permanent utstilling og han har laget portrettet av St. Magnus i Magnuskatedralen fra 1137, Kirkwall, på Orknøyene. BIRGITTE SIMENSEN BERG tekst og foto Håkon Gullvåg har atelier i Trondheim, i et 1.300 kvadratmeter stort trafobygg, og i Oslo, på Ekely – kunstnerboligen som tidligere har huset blant annet Edvard Munch, Thorbjørn Egner og Nils Aas – og pendler ukentlig mellom byene. Han er tilknyttet Galleri Ismene i Trondheim og Galleri Dobloug i Oslo. – Jeg er litt nomade og driver et såkalt vekselbruk mellom disse byene. Lager større bilder og utsmykningsoppgaver i Trondheim, mens grafikk og portretter i offentlige bygg lages i Oslo, forteller Håkon Gullvåg, og legger til at han også jobber mye i Italia og Kina: – I Italia er det prosjekter med kirkekunst, og i Kina har jeg hatt 26 utstillinger siden 2009. Kineserne finner en klangbunn i Gullvågs bilder, som kommuniserer godt og som de tydeligvis kjenner seg igjen i. I årenes løp har flere europeiske malere latt seg inspirere av Østen, blant annet Vincent van Gogh. – Å jobbe med slike utstillingssykluser i museer og gallerier er non-profitt, da de er rene visningsprosjekter. Planlegger nå ei bok om mine 10 spennende år i Kina, sier Gullvåg. Inspirerende reiser – Jeg tar med meg elementer fra reisene, som på sikt vil prege bildene mine. Samt hele tida å dyrke det jeg holder på med, slik at jeg får et renere resultat, sier Håkon Gullvåg. Gullvåg laget i 2001 altertavla Korsvandringen i nye Konnerud kirke, i Nidarosdomen har han en permanent utstilling og han har laget portrettet av St. Magnus i Magnuskatedralen fra 1137, Kirkwall, på Orknøyene. – I København og i Nasjonalgalleriet i Jordan har jeg også både utsmykninger, som er bygget opp med bibelske motiver, forteller Gullvåg, og legger til at kunsten hans fins både i Krakow og Jerusalem, Danmark og Italia. Det er alltid nye gallerier å fylle med bilder og flytting av prosjekter. Nå lar han kirkeprosjektet i Italia, som han startet med for 10-15 år siden, med utstillinger i kirker, klostre og gallerier “sove” litt. For nå starter han opp med nye prosjekter i Midtøsten. – Kirkekunsten har alltid vært viktig i kunsthistorien. Jeg ønsker å fortsette som kunstner, gå ut og inn av rommet, få forståelse og avstand. For meg kjennes det naturlig å jobbe med det meste og med de fleste: protestanter, katolikker og muslimer. Jeg jobber tett med palestinske kunstnere, sier Håkon Gullvåg, som forteller at i Amman henger Gazas fugler, et maleri knyttet til hans forhold til palestinernes situasjon. Den fortiede virkelighet – Krig preger malerkunsten, samt møter med palestinere og deres skjebne, blant annet i Gaza. Og uten israelsk guide får man fortalt en helt annen historie og får en helt annen opplevelse, forteller Håkon Gullvåg, som sier at det var sjokk å oppleve den fortiede virkeligheten. – Forskyvning av uretten har gjort noe med meg. Palestinerne betaler prisen. Ja, det er en dannelsesvekkelse som gir en politisk funksjon, selv om jeg ikke ser på meg sjøl som en person som er spesielt politisk opptatt, mener Gullvåg, og legger til: – Som kunstner, et vitne til hendelser, kan jeg heldigvis ytre meg ganske fritt. I Kina, Palestina og Egypt møter jeg kolleger og ser hvilken mangel på muligheter de har. Et samarbeid med disse kunstnerne kan bli starten til noe nytt og bedre, håper og tror Håkon Gullvåg. Kirkeutsmykningen Korsvandringen i nye Konnerud kirke i Drammen, der Jesus vandrer med korset på Golgata. Kirkekunsten har alltid vært viktig i kunsthistorien, sier Håkon Gullvåg med Nidarosdomen i bakgrunnen. Inntrykk endrer erkjennelse Selv fikk Håkon Gullvåg støtte og oppmuntring av blant annet lærerne John Anton Risan og Georg Suttner. Som nyetablert billedkunstner var deres varierte bakgrunn, erfaring og innflytelse viktig for ham. – Kunstakademiet i Trondheim gav meg et godt grunnlag med sine malerlærere med forskjellige ståsteder og fra forskjellige tidsepoker, minnes Gullvåg. – Det er vanskelig å plukke ut parallelle spor: portretter fra 90-tallet, kirkekunst fra slutten av 90-tallet og grafikk fra samme tid, sier Gullvåg, som fikk merke at mange hadde en mening når han malte de offisielle portrettene av kong Harald og dronning Sonja. – Å male en konge skaper alltid debatt. Et slikt statsportrett skal være representativt og ha en funksjon. Maleriet skal speile kongens tidsepoke. Derfor ønsket jeg å gjøre noe nytt og levende. Jeg tar foto og lager skisser, og med dette arbeidsgrunnlaget går jeg til atelieret, forteller Gullvåg. – Når oppdragsgiver velger meg som kunstner vet de hvem jeg er og hva jeg står for. Derfor står jeg ganske fritt, men vi diskuterer gjerne underveis i prosessen. Det skal være et fritt kunstverk, en slags balanselinje mellom kunstnerisk frihet og en forpliktelse. Så bygger jeg opp bildet og gjør det veldig spennende, forteller Håkon Gullvåg, som ønsker å lage et nasjonalt portrettgalleri. Livets vekslinger – Det er kanskje i utlandet jeg treffer flest folk, da jeg er mer direkte på. Mange av disse er studenter, og kontakten er kanskje størst i forbindelse med kunståpninger. Da kan det til tider bli ganske intenst og slitsomt. I tillegg til selve åpningen er det gjerne møter og seminarer, lunsjer og middager – ja, det går gjerne i ett, sier Håkon Gullvåg og forteller at i Kina kan han åpne utstillinger i tre byer i løpet av svært kort tid. – Jeg synes livet inneholder store vekslinger. Det er en del ting jeg må gjøre. Kommunisere, organisere og drifte – ja, det er veldig mye å forholde seg til, sier Gullvåg, som synes han er privilegert: – Jeg bestemmer jo det meste selv. Jeg arbeider intenst, men tar avbrekk og lader batteriene. Da reiser jeg og gjør hyggelige ting. Ja, jeg kan stikke av når jeg vil, sier Gullvåg, som nå også må stikke. Nye oppgaver venter. Håkon Gullvåg sier ha det og smiler i det store skjegget. Kunstneren går med raske skritt. Snart forsvinner han, kledd i en mørk og flagrende vinterfrakk. Moderne kunst – og kirke Konnerud nye ble vigslet 6. oktober 1996 av biskop Sigurd Osberg. Kirkens altertavle er malt av Håkon Gullvåg og ble innviet 18. februar 2001. Alterbildet er rikt på symboler, og er ment å være en visuell forkynnelse. Kunstneren selv er fornøyd

11. APRIL 2018 BYAVISA DRAMMEN | UNDERHOLDNING31 es altertavle Fretex tar imot alt av tekstiler! Takk til deg som gir til Fretex og Fretex tar også imot falmede gardiner, takk til deg som handler på Fretex! slitte sengetøy og hullete gensere! Ingen tekstiler skal i restavfallet - uansett forfatning, Når du gir klær til Fretex form, er du farge med eller på å støtte materiale. miljøet og hjelpe mennesker tilbake til arbeid. I 2014 fikk over 450 jobb gjennom Fretex sitt attførings- Tekstiler som er ødelagte og slitte kommer også til nytte. De kan bli til nye produkter arbeid. i våre Fretex redesignavdelinger er en viktig del og av de Frelsesarmeen, kan gjenvinnes og til en for del eksempel av inntekten pussefiller og isolasjonsmatter. på salg av brukte Ingen varer tekstiler går hører til Frelsesarmeens hjemme i restavfallet. øvrige Fretex sosiale setter arbeid. også pris på klær som er hele og pene, og som vi kan selge eller dele ut via Frelsesarmeens Se etter din nærmeste tøyboks sosiale arbeid. og butikker på www.fretex.no Gavene Besøk kan også gis vår i Fretexboksene nettbutikk på og www.fretexbutikken.no i Fretexposen på Posten. Dine gaver gir mennesker og ting nye muligheter. Takk! www.fretex.no ” med verket sitt. Han ønsket å skape et samspill mellom arkitekturen og det innholdsmessige i rommet, og det syns han at han har greid gjennom altertavla: – Resultatet ble som jeg hadde håpet på. Kirkerommet i Konnerud kirke er stort og hvitt. Det trengte et svar. Kirkekunsten har alltid vært viktig i kunstihistorien. Jeg ønsker å fortsette som kunstner, gå ut og inn av rommet, få forståelse og avstand. HÅKON GULLVÅG Via Jesu lidelsesvei Den som besøker Jerusalem i dag, kan følge Jesus på han lidelsesvei til korset. Via Dolorosa er delt opp i fjorten stasjoner. Det er disse fjorten stasjoner som hver danner et motiv i frisen rundt det sentrale motivet fra måltidet med emmausvandrerne i Konnerud kirkes altertavle. Rundt hovedmotivet har maleren gjengitt de fjorten stasjonene på vei mot korsfestelsen. Motivene er montert nesten som en tegneserie, og skal «leses» fra øverste venstre hjørne og rundt med klokka: 1. Jesus dømmes til døden. 2. Soldatene slår Jesus og setter på ham tornekronen. 3. Jesus faller første gang under vekten av korset. 4. Jesus møter sin mor. 5. Simon fra Kyrene blir tvunget til å bære korset. 6. Veronica tørker svetten av Jesu ansikt. 7. Jesus faller for andre gang. 8. Jesus taler til Jerusalems døtre. 9. Jesus faller for tredje gang. 10. Jesus fratas sine klær. 11. Jesus nagles til korset. 12. Jesus dør på korset. 13. Jesu legeme blir tatt ned fra korset. 14. Jesus legges i graven. 15. Jesus er stått opp fra graven. Emmaus-måltidet. red@byavisadrammen.no Sesongåpning Sesongen varer fra 20. april til 28. oktober 2018. Se www.dalenhotel.no for mer informasjon.

Byavisa Drammen nr 418
Byavisa Drammen nr 411
Byavisa Drammen nr 409
Byavisa Drammen nr 403
Byavisa Sandefjord nr 159
Byavisa Moss nr 358
Byavisa Sandefjord nr 156
Byavisa Sandefjord nr 152
Byavisa Sandefjord nr 161
Byavisa Sandefjord Nr 147
Byavisa Sandefjord nr 162
Byavisa Sandefjord nr 153
Byavisa Sandefjord Nr 136
Byavisa Sandefjord Nr 148
Byavisa Sandefjord nr 145
Byavisa Sandefjord nr 151
Byavisa Sandefjord Nr 146
Byavisa Sandefjord Nr 139
Byavisa Sandefjord nr 144
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Sandefjord nr 149
Byavisa Sandefjord nr 154
Byavisa Sandefjord nr 150
Byavisa Moss nr 356
Sosiale konkurrenter - Byavisa Larvik & Stavern
Byavisa Moss nr 351
TRYGG BOLIGHANDEL - Lillehammer Byavis
Åssiden Nytt nr.1-2010 - Den norske kirke i Drammen
Åssiden Nytt nr.1-2011 - Den norske kirke i Drammen
Nr 6 desember 2007 - Den norske kirke i Drammen