Views
7 months ago

Byavisa Drammen nr 416

Byavisa Drammen nr 416 for uke 15 - 2018

ungdommer som ikke

ungdommer som ikke makter å begynne i jobb etter utdannelsen er ikke et skrekkscenario for fremtiden. Det skjer nå. Stresslidelser rammer stadig flere og yngre mennesker – til og med barnehagebarn er stresset. Det er på tide å roe ned, finne årsakene og gjøre noe med det. De få LEDERUtslitte Pressens Faglige Utvalg, P.B 46 Sentrum, 0101 Oslo Tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55, E-post: pfu@presse.no Byavisa Drammen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg stemmene som advarer blir ikke hørt godt nok i larmen av fremtidstoget som går stadig fortere. (PFU) er et klage-organ som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. 4 AKTUELT | BYAVISA DRAMMEN 11. APRIL 2018 Kvinnehelse i sentrum Kvinnehelse- og jordmor-funksjonen er blitt en del av tilbudet ved Migra helsestasjon i Drammen kommune. MARIANNE M. JONASSEN tekst og foto Målet til Migra helsestasjon er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader. Siden 2011 har Migra helsestasjon vært et tilbud drevet av helsesøstre for nyinnflyttede asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere, med barn i alderen null til 18 år. I februar ble tilbudet utvidet, da Kari Misfjord ble ansatt som jordmor. Hun har spisskompetanse innen kvinnehelse. Stillingen ved Migra er finanisert av midler fra helsedirektoratet. – Alle som kommer hit har sin egen historie. Oppgaven min er å tilpasse tilbudet til alle nyankomne kvinner som kommer til Drammen, om de er innvandrere, flyktninger, arbeidsinnvandrere eller familiegjenforente, forteller hun. Fokus på kvinner Kari Misfjord har master i jordmorfaget, og har erfaring som jordmor ved fødeavdeling. Hun har undervist ved jordmorutdanningen ved Høgskolen i Sør-Øst Norge, og vikariert som jordmor ved Marienlyst og Fjell helsestasjon. Under konsultasjonene bruker Misfjord ofte telefontolk når hun snakker med kvinnene om graviditet, forberedelse til fødsel, foreldrerollen, amming, prevensjon, familieplanlegging og helsestasjonstilbudet i Norge. Tilbudet til Migra helsestasjon er også rettet til nyankomne arbeidsinnvandrere fra Europa, som har rett på kommunale tjenester som jordmor selv om de ikke har fastlege i Norge. – Mange gravide reiser til hjemlandet for svangerskapskontroll, eller for å ta ultralyd under svangerskapet. Det fører til at gravide kvinner må gjennom testes for MRSA før de MIDT I SENTRUM: Jordmor Kari Misfjord ved Migra helsestasjon i Drammen kommune tilbyr nyankomne kvinnelige flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente tilbud om svangerskapskontroll og samtale om kvinnehelse i Amtmand Blomsgate ved Bragernes torg. kan føde på et norsk sykehus, på grunn av økt fare for antibiotisk resistente sykdommer etter behandling på utenlandske sykehus eller helseinstitusjoner. Hvis de skal føde her ønsker vi heller at de kommer til oss for kontroller, sier Misfjord. Familieplanlegging og språk – I møte med innvandrerfamilier må vi tenke kvinnehelse og familieplanlegging samtidig som vi snakker om barnefattigdom og integrering. For mange kan det være nytt å ha mulighet til å planlegge svangerskapene sine, forteller Misfjord. Språk er nøkkelen til integrering, mener Kari Misfjord. – Jeg er direkte når jeg snakker med kvinnene om hvor viktig det er å lære seg språket. Jeg er også konkret når jeg snakker med kvinner som har hatt mange tette barnefødsler, om at det kanskje er lurt med en pause for å lære seg språket, før de planlegger flere barn. Kunnskap om helse Da Kari Misfjord jobbet som jordmor ved sykehuset fikk hun inngående kjennskap til hvilken kunnskap kvinnene selv har om egen kropp og helse. Og hun er opptatt tilpasse helseinformasjonen til hver enkelt kvinne. – I forbindelse med min masteroppgave intervjuet jeg somaliske kvinner om deres forståelse av helseinformasjonen. Kvinnene jeg snakket med ga uttrykk for at de ønsket mer forståelse og kunnskap om helse visuelt, da skriftlig informasjon kan være vanskelig å fortstå. De hadde også behov for å fortelle sine historier og opplevelser, forklarer hun. En konsultasjon hos jordmor Kari Misfjord tar minimum en time når hun bruker tolk. – Jeg passer alltid på å sette av god tid til hver enkelt, sier hun. I Drammen kommune er det tre faste jordmorstillinger og to prosjektstillinger fordelt på fire helsestasjoner; Fjell, Marienlyst, Konnerud og Migra. Et av de kommunale tilbudene er barselbesøk av en jordmor i hjemmet en til tre dager etter hjemkomst fra barselavdelingen, til alle nybakte foreldre. HELSEFREMMEDE ARBEID: Safia Abdi Haase er kjent for sitt helsefremmede arbeid blant kvinner. Tirsdag 17. april kommer hun til Fjell kirke i Drammen i forbindelse med et arrangement i regi av Migra helsestasjon og Familiehjelpen Fjell. FOTO: KARI MISFJORD – Å få besøk av en jordmor en til tre dager etter hjemkomst er veldig verdifullt, forteller Misfjord. Feirer seg selv Tirsdag 17. mars feirer Migra Helsestasjon utvidelsen av helsetilbudet med to arrangementer. Et for fastleger, kommunalt ansatte, sykehusansatte og samarbeidspartnere i lokalene til Migra, hvor norsk-somaliske, Safia Abdi Haase vil være tilstede mellom 14:00 og 15:00. Det andre er for brukere og interesserte i Fjell kirke. – I Fjell kirke kommer norsk-somaliske Safia Abdi Haase, som har mottatt St. Olavsorden for sitt helsefremmede arbeid blant kvinner og Amnesty prisen i 2016. Familiehjelpen Fjell og Ana Maria Harper i Jasmin kvinnegruppe vil også delta på arrangementet. I kirken er det også rom for matservering, fest og moro. Så det er bare å komme, lokker Kari Misfjord, jordmor ved Migra helsestasjon. marianne@byavisadrammen.no Byavisa Drammen en del av Content Media Telefon: 32 80 53 53 Besøksadresse: Øvre Storgate 5, 5. etasje Kontortid: Mandag-fredag 8-16 Hjemmeside: www.byavisadrammen.no Distribusjon: Norpost Distribusjon AS Opplag: 40.000 | Trykk: Hamar Media AS Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg, tlf: 32 80 53 53 Daglig leder: Bjørn Larsen, tlf: 32 80 53 53 Markedsavdelingen: Salgssjef: Safina Sadiq, tlf. 915 43 374 Mediekonsulent: Lene Jacobsen, tlf. 459 01 282 Annonser: Telefon: 32 80 53 53 E-post: anno@byavisadrammen.no Redaksjonen: Redaksjonssjef: Bente Wemundstad, tlf. 461 28 773 Journalist: Marianne M. Jonassen, tlf. 32 80 53 53 Tips: Telefon: 32 80 53 53 E-post: red@byavisadrammen.no

11. APRIL 2018 BYAVISA DRAMMEN | AKTUELT 5 50% på et stort utvalg innfatninger Tilbudet gjelder ved kjøp av komplett brille og kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter. Interoptik Optika, Engene 16, Drammen. Tlf 32 27 78 00

Byavisa Drammen nr 418
Byavisa Drammen nr 411
Byavisa Drammen nr 432
Byavisa Drammen nr 409
Byavisa Drammen nr 403
Byavisa Sandefjord nr 165
Byavisa Sandefjord nr 159
Byavisa Tønsberg nr 638
Byavisa Moss nr 358
Byavisa Sandefjord nr 152
Byavisa Sandefjord nr 161
Byavisa Sandefjord nr 156
Byavisa Sandefjord nr 153
Byavisa Tønsberg nr 649
Byavisa Sandefjord nr 147
Byavisa Sandefjord nr 148
Byavisa Sandefjord nr 145
Byavisa Sandefjord nr 162
Byavisa Sandefjord nr 136
Byavisa Sandefjord nr 164
Byavisa Moss nr 378
Byavisa Sandefjord nr 139
Byavisa Sandefjord nr 149
Byavisa Sandefjord nr 151
Byavisa Sandefjord nr 144
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Sandefjord nr 150
Byavisa Sandefjord nr 154
Byavisa Moss nr 356