Views
7 months ago

Byavisa Sandefjord nr 158

Byavisa Sandefjord nr 158 for uke 15 - 2018

4 skal være glade for

4 skal være glade for at vi har Sandefjord Søppelplukkerlag som nedlegger et stort frivillig og holder byen vår ren. Med godt humør og stort pågangsmot plukker de daglig bæreposer med søppel. Over 2.000 sekker har de fylt siden mars 2014. De tar gjerne imot flere frivillige, så har du tid til overs og ønsker å holde den fine kommunen vår ren, så meld deg til innsats. Det vil du ikke angre på. LEDERVi Neste utgave av Byavisa Sandefjord: 25. APRIL AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 11. APRIL 2018 Vil gjerne høre din stemme Det skal vedtas en kommuneplan sommeren 2019, og ordfører Bjørn Ole Gleditsch og administrasjonen kommer til ditt nærmiljø. Han ønsker innspill fra deg om byens utvikling, hvordan det skal være å bo, leve og jobbe i Sandefjord. Han håper på stort engasjement. ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto Ordføreren har på vegne av kommunen innkalt byens nærmiljøutvalgene inn til møter i tida fra 16. april til 14. mai. Han har allerede vært på et møte som fant sted på Ranvik ungdomsskole 3. april. Styrke lokaldemokratiet Gleditsch sier at kommunen og de folkevalgte ønsker å komme i dialog med innbyggerne i sterkere grad enn tidligere for å styrke lokaldemokratiet. Ω Vi har erfaring fra tidligere når det gjelder utbygging og utvikling erfarer vi at vi mottar en rekke klagesaker. Vi må være i forkant å gi informasjon og komme i dialog for å bevisstgjøre Sandefjords utvikling. Vi må tilrettelegge for videre veksten i kommunen med boliger, næringsarealer, skoler, sykehjem, idrettslag, rekreasjonsområder og sykkel- og gangveier. Sandefjord vokser med flere innbyggere, sier ordføreren. VISJON: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) og administrasjonen skal rundt på fem ungdomsskoler i tida framover for å møte folk og få innspill om hvordan det skal være å bo i Sandefjord de neste 10 årene. Fortetting Et aktuelt og betent tema er fortetting i byen. Dette er konfliktfylte saker som viser stort engasjement som mange. Ordføreren opplyser at administrasjonen skal utarbeide en fortettingsstrategi om kriterier som tar for seg fortetting av ny bebyggelse, eksisterende bygg, estetikk, høyder og volum. Ω Vi må bevisstgjøre våre handlinger, og da er dialog viktig og at innbyggerne kan påvirke prosesser til et best mulig resultat. Det er viktig å komme med innspill, og ikke etter at kommuneplanen er vedtatt neste sommer. Da er mye vanskeligere å gjøre endringer, sier Gleditsch. Ω Bidra med dine tanker og ideér til ny visjon for Sandefjord, sier han. Kommuneplanlegger Anne Therese Anvik vil redegjøre om ulike temaer på møtene. Over 1,5 millioner til NMU I kommunen er det totalt 20 nærmiljøutvalg, og hver av dem mottar 75.000 kroner i grunntilskudd. I tillegg gis det 69,47 kroner pr. barn under 20 år. Kommunen har stor møtevirksomhet med nærmiljøene. Det ble avviklet møter i alle nærmiljøutvalgene i perioden 9. oktober 2017 til 5. februar 2018. Tilbakemeldingene fra nærmiljøutvalgene er at nærmiljøutvalgene generelt er opptatt av trafikksikkerhet i sitt nærmiljø og spesielt rundt skolene. Flere skoler mangler infrastruktur som ivaretar blandingstrafikk med gående, syklende, skolebuss og foreldre som kjører Fakta Sandefjord utvikling Møter om Sandefjordsutvikling finner sted: Mandag 16. april: Bugården ungdomsskole. Onsdag 18. april: Stokke ungdomsskole. Mandag 23. april: Breidablikk ungdomsskole. Onsdag 2. mai: Andebu ungdomsskole. Mandag 14. mai: Varden ungdomsskole. Kl. 18.00 – 20.00 (alle steder) barn til morgen-SFO og skole. Mange nærmiljøutvalg har påpekt behovet for at foreldre får satt fra seg bil og fulgt/hentet de yngste barna til SFO. espen@byavisa.sandefjord.no Byavisa Sandefjord en del av Content Media Telefon: 33 46 20 00 Besøksadresse: Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord Kontortid: Mandag-fredag 8-16 Hjemmeside: www.byavisasandefjord.no Distribusjon: Norpost Distribusjon AS Opplag: 21.800 | Trykk: Agderposten Trykk AS Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg, tlf: 32 80 53 57 Daglig leder: Bjørn Larsen, tlf: 32 80 53 70 Salgssjef: Safina Sadiq, tlf. 915 43 374 Markedsavdelingen: Mediekonsulent: Silje Kristengård, tlf. 971 24 549 Tine Moen, tlf 902 58 140 Annonser: E-post: anno@byavisa.sandefjord.no Redaksjonen: Journalist: Espen Ringdal Andersen, tlf. 976 79 270 Tips: E-post: red@byavisa.sandefjord.no

11. APRIL 2018 BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 5 PÅ ALLE VÅRE SIGDAL KJØKKEN • GODE TILBUD PÅ HVITEVAREPAKKER FRA AEG, SIEMENS OG MIELE • 20% PÅ KJØLESKUFFER • 15% PÅ BENKEPLATER KJØKKENDAG LØRDAG 14. APRIL • Enkel servering, gode tilbud, veiledning fra fagfolk Gjelder kun lørdag 14. april DAGS KUPP Vi serverer gjærbakst! 19990,- FØR: 32599,- INNBYGGINGSOVN • Alt i ett! Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon og damptilførsel SANDEFJORD Hotvedtveien 6, 3220 Sandefjord Tlf.: 33 48 40 00 - Åpent: 7-18 (9-15)

Byavisa Sandefjord nr 159
Byavisa Sandefjord nr 165
Byavisa Sandefjord nr 162
Byavisa Sandefjord nr 156
Byavisa Sandefjord nr 152
Byavisa Sandefjord nr 164
Byavisa Sandefjord nr 161
Byavisa Sandefjord nr 148
Byavisa Sandefjord nr 145
Byavisa Sandefjord nr 144
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Sandefjord nr 147
Byavisa Sandefjord nr 153
Byavisa Sandefjord nr 151
Byavisa Sandefjord nr 139
Byavisa Sandefjord nr 154
Byavisa Sandefjord nr 149
Byavisa Sandefjord nr 136
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Sandefjord nr 150
Byavisa Moss nr 358
Byavisa Drammen nr 418
Byavisa Tønsberg nr 638
Byavisa Moss nr 378
Byavisa Tønsberg nr 649
Byavisa Drammen nr 411
Byavisa Drammen nr 432
Byavisa Drammen nr 409
Byavisa Moss nr 356
Nr. 1 - 2008 - Sandefjord lufthavn Torp