Patetra #1 - 2018

Patetra er LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde sitt medlemsblad og utkommer 4 ganger årlig.

Patetra #3 - 2018
Patetra #3 - 2017
Patetra #2 - 2018
Patetra #4 - 2018
Patetra #1 - 2017
Patetra #1 | 2017
Treningsøvelser for rullestolbrukere
ABC om smerter og spasmer - helsepersonell
ABC om ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om urinveiene og ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om trykksår og ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om trykksår for deg med ryggmargsskade - brukere
ABC om urinveiene for deg med ryggmargsskade - brukere
ABC om lungefunksjon for deg med ryggmargsskade
Syndrom nr 1 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom Nr 4 - 2003 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
feieravis 4-04/ 4.0 (Page 1) - Feiermesternes Landsforening
Fokus på risiko 2018
LHL Akershus medlemsblad nr. 1/2012
Fiskets Gang. Nr 4. 1995 - Havforskningsinstituttet
ABC om ernæring og ryggmargsskade - helsepersonell
Kom i gang på 1-2-3 - Canal Digital Kabel-TV
Kom i gang på 1-2-3 - Canal Digital Kabel-TV
Syndrom nr 4 - 2008.indd - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
NR 1 2018
Syndrom Nr 1 - 2004 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom nr 1 - 2006.indd - Arbeidsmiljøskaddes landsforening