ABC om lungefunksjon for deg med ryggmargsskade

LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde sin ABC-serie som er både rettet mot brukere og helsepersonell.

ABC om ernæring og ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om urinveiene og ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om trykksår og ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om smerter og spasmer - helsepersonell
ABC om trykksår for deg med ryggmargsskade - brukere
ABC om urinveiene for deg med ryggmargsskade - brukere
ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ - Uninett ABC
Patetra #3 - 2017
Patetra #3 - 2018
ABC for deg med ryggmargsskade - brukere
ABC om smerter og spasmer for deg med ryggmargsskade - brukere