Views
6 months ago

ABC om lungefunksjon for deg med ryggmargsskade

LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde sin ABC-serie som er både rettet mot brukere og helsepersonell.

KONTAKTINFORMASJON Det

KONTAKTINFORMASJON Det eksisterer et tverrfaglig og landsomfattende nettverk av spesialister på LTMV, som bindes sammen i et faglig nettverk gjennom den nasjonale kompetansetjenesten for hjemmerespirator (NKH) og nasjonalt register for langtidsmekanisk ventilasjon. Ved usikkerhet om hvor nærmeste spesialavdeling er, kan en kontakte 40

RESSURSER/REFERANSER kompetansetjenesten for å få råd vedrørende pustesvikt ved ryggmargsskade. Nasjonale faglig retningslinjer og nasjonal veileder for langtidsmekanisk ventilasjon 2012 (IS-2004 og IS-1964) Respiratory Management Following Spinal Cord Injury: A Clinical Practice Guideline for Health-Care Professionals (Spinal cord medicine 2005) Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) https://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/nasjonal-kompetansetjeneste-forhjemmerespiratorbehandling https://helse-bergen.no/behandlinger/langtids-mekanisk-ventilasjon-ltmv http://kurs.helsekompetanse.no/pust/heia Prosjektgruppen har bestått av Prosjektleder Tori Lunde | Haukeland Universitetssykehus HF Prosjektansvarlig Anne Beate Melheim | Haukeland Universitetssykehus HF og LARS Medisinsk ansvarlig Ove Fondenes | Haukeland Universitetssykehus HF Ellen Eckhoff Holsvik | Haukeland Universitetssykehus HF Gunvor Mo Norstein | Haukeland Universitetssykehus HF Korrektur Elisabet Berge | Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) Illustrasjoner Ove Fondenes | Overlege lungeavdelingen Haukeland Universitetssykehus og Senterleder Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespirator Layout Kenneth Jørgensen | www.friformdesign.no 41

ABC om urinveiene og ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om ernæring og ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om trykksår og ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om smerter og spasmer - helsepersonell
ABC om trykksår for deg med ryggmargsskade - brukere
ABC om urinveiene for deg med ryggmargsskade - brukere
ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ - Uninett ABC
Patetra #3 - 2017
Patetra #3 - 2018
ABC for deg med ryggmargsskade - brukere
ABC om smerter og spasmer for deg med ryggmargsskade - brukere