Views
1 month ago

ABC om lungefunksjon for deg med ryggmargsskade

LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde sin ABC-serie som er både rettet mot brukere og helsepersonell.

AVSLUTNING TAKK TIL

AVSLUTNING TAKK TIL Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) ønsker å takke alle som har bidratt med utarbeidingen av ABC om Lungefunksjon. En stor takk til forfatterne som er fra Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespirator (NKH), Lungeavdelingen og Spinalenheten ved Haukeland Universitetssykehus. Vi ønsker også å takke for arbeidet gjort med korrektur og layout. Mye av det vi vet om behandling og rehabilitering av ryggmargsskader i Norge er erfaringer og god praksis fra Spinalenhetene. Vi ønsker derfor også å rette en spesiell takk til tidligere og nåværende ansatte ved de tre Spinalenhetene. Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, LARS ønsker å takke Extrastiftelsen for å se viktigheten av ABC serien. ABC om Lungefunksjon er den siste i rekken i ABC serien, og vi er svært stolte av resultatet. LARS håper at ABC om Lungefunksjon vil være til god informasjon, hjelp og opplæring for personer med en ryggmargsskade, pårørende, helsepersonell og andre med interesse innen ryggmargsskade. Anders Nupen Hansen, leder Landsforeningen for Ryggmargsskadde 42

NOTATER 43

ABC om urinveiene og ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om trykksår og ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om ernæring og ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om smerter og spasmer - helsepersonell
ABC om ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om trykksår for deg med ryggmargsskade - brukere
ABC om urinveiene for deg med ryggmargsskade - brukere
Patetra #3 - 2017
Patetra #1 - 2017
ABC for deg med ryggmargsskade - brukere
ABC om smerter og spasmer for deg med ryggmargsskade - brukere