Views
6 months ago

Hele bladet til nett - Den nye kriggskolen

Selv om det er noe som

Selv om det er noe som heter «less is more» må jeg innrømme at det føles vanskelig å argumentere for at reduksjon både i antall lærere og utdanningslengde skal gi bedre kvalitet. Men gjennom å kna læringsutbyttebeskrivelser, emneplaner og så videre, bør vi evne å komme opp med nye ideer, nye øvelser, nye undervisningstema, nye måter å integrere øvelse, undervisning og veiledning på. Hvis vi skal holde oss til ordspråk, nøden lærer jo naken kvinne å spinne, så hvorfor skal ikke pressede lærere også kunne være kreative? Jeg har i hvert fall en forventning til meg selv om å delta aktivt i den språkskapende, målformulerende og problemløsende prosessen som må til for at vi skal lage tre år med god utdanning. Og jeg følger meg trygg på at de andre i skolens stab også ønsker å være relevante i utviklingen av den nye utdanningen. Nå er det opp til oss, alle mann til brasene! Referanser Boyd, J. (1976). Destruction and Creation. Hentet fra: https://fasttransients. files.wordpress.com/2010/03/ destruction_and_creation1.pdf Forsvarsdepartementet. (2015). Kampkraft og bærekraft. Langtidsplan for forsvarssektoren. Prop. 151 S 2015-2016. Hentet fra: https://www.regjeringen. no/no/dokumenter/prop.-151-s- 20152016/id2504884/ Forsvarsdepartementet. (2016). Utdanningsreform i Forsvaret. Hentet fra: https://www.regjeringen. no/no/aktuelt/utdanningsreform-iforsvaret/id2506990/ Forsvarsdepartementet. (2017). Utdanningsvirksomheten i Forsvaret samles. Hentet fra: https://www. regjeringen.no/no/aktuelt/ utdanningsvirksomheten-i-forsvaretsamles/id2575114/ Krabberød, T og A. Rødseth. (2006). Noen fotnoter til pågående omstilling i Forsvaret. Norsk Militært Tidsskrift (12): 26-31. Murray, W. (2011). Military Adaptation in War: With Fear of Change. New York: Cambridge, University Press. Sjøvold, E. (2014). Resultater gjennom team. Oslo: Universitetsforlaget Solberg, E. (2017). Statsministerens tale på Sjømaktkonferansen. Tale framført på Sjømaktkonferansen, Bergen. Storebø, I.L. (2018). Regjeringens «spareløsning» vil ikke styrke Sjøforsvaret. Bergens Tidende. Hentet fra https://www.bt.no/ btmeninger/debatt/i/EolxXj/ Regjeringens-sparelosning-vilikke-styrke-Sjoforsvaret.

Carinthia MIG 3.0 Jakke 2 995,- Brynje Tactical Arctic Hat 245,- Oakley Ballistic M Frame Alpha 1 095,- Salomon X ALP MTN GTX 2 430,- Arc’teryx Alpha SL 999,- wwww.norsegear.com

Hele bladet uten låringen teknologi
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet sommer 17 WEB
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Dogwatch - Teknologi
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Se hele bladet her - Bolt Communication
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Last ned pdf av bladet og les mer om temaet. - KFB
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity