Views
8 months ago

Hele bladet til nett - Den nye kriggskolen

VELG KOL FORDI Vi mener

VELG KOL FORDI Vi mener at utdanning skal lønne seg, både lønnsmessig og tjenestemessig. KOL er i en unik situasjon som kan jobbe mot dette målet, siden vi har en homogen medlemsmasse. Kadetter, offiserer med krigsskole (OF) og sivile/militære med langtidsutdanning i en organisasjon – Krigsskoleutdannede offiserers landsforening. Vi slipper normalt å ta hensyn til medlemmer med helt ulike interesser. Som største tjenestemannsorganisasjon under Akademikerne i Forsvaret representerer vi i de fleste sammenhenger alle akademikerorganisasjonene i Forsvaret. KOL ER en partipolitisk nøytral tjenestemannsorganisasjon tilsluttet Akademikerne. Akademikerne er den raskest voksende og nest største hovedsammenslutning i staten. Vi ivaretar dine interesser både i sentrale forsvarspolitiske spørsmål og i den sentrale og lokale utviklingen av dine lønns- og arbeidsvilkår. FOTO: Forsvaret / Torbjørn Kjosvold KOL TILBYR: • Rask og pålitelig medlemsassistanse. • Særdeles gode bank- og forsikringsordninger (gjelder også i INTOPS) i Danske Bank og Gjensidige. • En time gratis juridisk rådgivning hos KOLs advokat. • Gunstig avtale ved kjøp av bil – se våre hjemmesider. Jo flere medlemmer vi blir, desto større gjennomslagskraft vil vi få. Meld deg inn i KOL i dag. Det kan du gjøre via våre hjemmesider www.kol.no. FOTO: Forsvaret / Jonas Selim FOTO: Forsvaret / Henrik Rõyne

Valkyrien presenterer L - - En plattform for debatt, erfaringsutveksling og nettverksbygging Temaet for årets lederskapssymposium er ”Interkulturelt lederskap”. I dette ligger all form for lederskap man som norsk ofiser vil utøve på tvers av nasjoner og folkeslag, der forståelse og aksept for lokale skikker og verdier gjør seg gjeldende. Som ansatt i Sjøforsvaret, enten det er i Marinen, Kystvakten eller i noen av de landbaserte avdelingene, er samarbeid på tvers av nasjonaliteter noe man til stadighet møter på, være seg i samarbeid med andre NATO-nasjoner, iskerioppsyn i nord eller på internasjonale operasjoner i utlandet. Det vil bli dyktige foredragsholdere med førstehåndserfaringer, paneldebatt og nettverksbygging med påfølgende tapas og mingling i Valhall. Foredragsholdere vil bli annonsert på et senere tidspunkt. ANTREKK: T1 BILLETTPRIS: 200 kr (Inkludert tapas i Valhall). BILLETTER: kjøpes på Vipps, tlf: 87174 (Valkyrien). Merkes med navn og tlf.nr. Kadetter går gratis og er automatisk påmeldt PÅMELDINGSFRIST: 12. april 2018. KLOKKESLETT: 0800-1600. Tapas og mingling fra 1630 og utover. Foto: Alexander Hage // Forsvaret Sjøkrigsskolen, torsdag 19. april 2018

Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund