Views
7 months ago

Hele bladet til nett - Den nye kriggskolen

MILITÆRE KVINNERS

MILITÆRE KVINNERS IDENTITET 25. – 26. januar 2018 Militært kvinnelig nettverk seminar Tekst // Hanne Sofie Christensen LOR 2 brutt og spennende problemstillinger løftet. Jeg opplevde et åpent og inkluderende forum der alder, grad og gren ble lagt til side. Dette var med på å gjøre seminaret til en Militært kvinnelig nettverks årlige seminar ble avholdt i Bergen 25. - 26. januar 2018. Med temaet «Militære kvinners identitet» kunne programmet by på både studier og innlegg med personlige historier og refleksjoner om temaet. I et forum som dette var det heller ikke overraskende at dagsaktuelle temaer som #metoo-kampanjen og likestilling også ble adressert. Årets seminar hadde rekordhøyt deltagertall som dekket et bredt spekter av hovedsakelig kvinner og noen menn fra alle forsvarsgrener og mange ulike bransjer. Blant dem var flere kadetter fra Sjøkrigsskolen. Seminaret ble mitt første møte med Militært kvinnelig nettverk. Jeg er ikke riktig sikker på hvorfor jeg ikke har engasjert meg i nettverket før, men en blanding av fordommer, uvitenhet og kanskje et behov for å være «en av gutta» er sannsynlige faktorer. Seminaret ble for meg en innholdsrik opplevelse, der mange fordommer ble utmerket arena for nettverksbygging og å bli bedre kjent med organisasjonen vi jobber i. Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hansen åpnet seminaret med en tale som reflekterte rundt militær identitet, samtidig som han også tok opp dagsaktuelle likestillingsspørsmål. Han poengterte blant annet at tjenestegjørende personell i Forsvaret er selektert på kompetanse, og ikke på bakgrunn av kjønn. «På Forsvarets opptak er det de kognitive, fysiske og psykiske evnene som testes. Dette er kriteriene, uavhengig av kjønn.». Et viktig og for de fleste et velkjent fakta som likevel fortjener spalteplass. Forsvarssjefen nevnte også #metookampanjen og sa at å slå ned på seksuell trakassering er et klart lederansvar som må tas på alvor i alle ledd av organisasjonen. Tema for årets seminar var som nevnt «militære kvinners identitet». Finnes det egentlig en kvinnelig militær identitet? Brigader Henning Frantzen fra Forsvarsdepartementet løftet noen betraktninger rundt nettopp dette. Etter et kjapt Google-søk på «Forsvaret»

INFORMASJONSSPALTE Nettverk for Kvinnelig Befal ble stiftet 21. desember 1989. På årsmøtet den 25. januar 2018 skiftet organisasjonen navn til Militært kvinnelig nettverk. Nettverket har som formål å styrke Forsvaret og den enkelte ved at kvinnelige offiserer, befal og vervede skaper et sterkere samhold og utveksler erfaringer. Bidra til å bevisstgjøre kvinner om hvilke muligheter de har som avdelings -og yrkesbefal, herunder hvordan de skal kunne planlegge sin egen karriereutvikling. Bidra i Forsvarets arbeid med likestilling, rekruttering av kvinner og karrierepolitikk. Skape relasjoner med kvinner i alle aldre og gradsnivå, utveksle erfaringer og oppdage kvinnelige forbilder. og «militæret» presenterte han resultatet som ikke overraskende viste actionfulle bilder av operative soldater i full stridsutrustning. Militær identitet har vært og er til dels fremdeles mannsdominert og macho. Fra verdenskrigene lærer vi fortsatt om «krigens brorskap», «menn i krig» og «kvinnene hjemme med barna». I vårt moderne forsvar rettet Brigader Frantzen heller et fokus mot militær identitet som både raus og mangfoldig. Som kvinnelig offiser vet jeg at balansen mellom kvinnelighet og profesjon kan være vanskelig å finne. Fra et psykologisk ståsted fortalte militær psykolog og orlogskaptein Trine Dalen om nettopp dette. Hun påpekte viktigheten av å ta med seg det som styrker vår identitet inn i jobben, i stedet for å prøve å etterleve imaginære roller. Som et avbrekk fra de personlige innleggene fikk vi også presentert resultater og funn fra en rekke studier. Spesielt vil jeg trekke frem kommandørkaptein Rino Bandlitz Johansen fra Forsvarets Høyskoler sitt innlegg om forskning gjort på profesjonsidentitet i Forsvaret. Han løftet blant annet viktige spørsmål som for eksempel hva som er identitetspreferansene til kvinner i Forsvaret. Er de annerledes enn for menn? Forskningen viste at det er ingen signifikante forskjeller i profesjonsidentitet for kvinner og menn. Der det derimot viser seg å være signifikante forskjeller i profesjonsidentitet er mellom ulike grupper i Forsvaret. Seminaret ga meg ikke en klar fasit på hvordan militære kvinners identitet er eller bør være, men heller et grunnlag for bevissthet og refleksjon. Jeg syns det var utrolig kult å ha så mange forsvarskvinner samlet på ett sted. Fra grenader til generalmajor, for en gjeng bra damer vi har i Forsvaret! Jeg ble introdusert for nye forbilder og fikk styrket min motivasjon og stolthet over karriereveien jeg har valgt. Avslutningsvis vil jeg rette oppmerksomheten til deg som er litt usikker på hva dette nettverket du mottar mailer fra i ny og ne faktisk er – det skader vel ikke å prøve? Takk for laget damer, jeg gleder meg allerede til neste år!

Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund