Bibliotekene i Akershus 2014

FylkesbiblioteketAkershus

Rapport: Besøk til folkebibliotekene i Akershus 2014

Innhold

Innledning ..................................................................................... 2

Om fylkesbiblioteket ...................................................................... 2

Om bibliotekene ............................................................................ 3

Metode .......................................................................................... 4

Spørsmålene ................................................................................ 5

Det fysiske biblioteket – biblioteket som en attraktiv og aktuell

møteplass ..................................................................................... 6

Attraktive tilbud – aktuell for framtida? .......................................... 9

Medier og samlingsutvikling ........................................................ 15

Kompetansehevende tiltak .......................................................... 17

Biblioteksamarbeid, kommunereform, synlighet .......................... 19

Prosjektutvikling .......................................................................... 23

Oppsummering fra besøkene ...................................................... 25

Konklusjon ............................................................................... 26

Forsidebilde: Enebakk bibliotek ble i 2014 kåret til Årets bok til alle-bibliotek

for sitt arbeid med Leseombud. Foto: Fylkesbiblioteket i Akershus

1

More magazines by this user